nale Opzij, de pilspias loopt leeg fi X# SF/* V i Prijsverhoging maakt alcoholist nóg zieliger" Bijzondere biertjes: het andere drinken QeidóaQowicvnt a>öA in de Wijn- en Bierboutique in Den Haag moet Heineken het opnemen tegen veel bijzondere biertjes. FOTO: STEPHEN EVENHUIS T®jlet extra weemoed kunnen de teemoedigen onder ons terugden- bn aan vroeger, toen het leven pg eenvoudig was. Bier was toen og Heineken en je dronk het als later. Dat was heel gewoon, toen. Sie nu een café binnenstapt, zijn eboog in het droogste viltje prikt een biertje bestelt, riskeert een tvoerige dialoog. Zeker wanneer jet een barkeeper/eigenaar betreft in een gespecialiseerd bierhuis. let een beetje geluk komt de klant er iel een keuze uit twintig verschillende löJeren nog gemakkelijk af, maar zijn istheer kan ook zeggen: „Meneer, Ne erland kent ruim tweehonderd verschil- jnde bieren, Belgié bijna duizend. En iarvan hebben wij er driehonderd in lis". Om vervolgens uit te weiden over tarten en merken, smaak en prijzen. En jij blijft maar praten over bieren. Bie- n? De pilsdrinker die gewoon van lek- doorzakken houdt, voelt ogenblikke- k nattigheid. Snobs en yuppy's, denkt j, en studenten. Dat wordt praten over gisting en Sartre, over Dommelsche Nitsche en over een vlokkerige nas- aak en May-Weggen. Als hij dan ook tenog op hel handgeschreven muurmenu ikkerbilleljes la Rubens' ziet staan, irtrekt hij snel. "Hoge-: nooduitgang et kleine probleem van deze klant is 6xjet probleem van Heineken in het groot: pilspias loopt terug. Wie dat straks iet carnaval roept, maakt hooguit de roegdrinkers bij de hoge-nooduitgang an het schrikken. Voor de werknemers :ijan Heineken Nederland betekent het :ruglopen van de pilsconsumptie in Ne erland dat hun bedrijf zich eindelijk iet meer de luxe kan permitteren met f2000 man te doen wat op efficiëntere ijze ook met 3300 man te klaren valt. oen het binnen driejaar schrappen van pveel banen afgelopen dinsdagmiddag ekend werd gemaakt, kwam het perso neel de volgende dag schuimbekkend op fet werk. Vooral in de prodüktie vallen 'e slachtoffers en dal paste niet bij een f';rdere verklaring van de nieuwe Heine- f, en-directie dat men zich alleen nog laar zou bezighouden met de kernacti- iteiten. En het produceren is de absolu te™. laar ondanks al hun woede zullen echts weinig werknemers durven bewe- :n dat er niet rigoureus gereorganiseerd loet worden bij de brouwer van Heine- cn, Amstel, Buckler en Dry 100. reddy Heineken, de man die zijn ach- irnaam wereldwijd tot een begrip heeft emaakt met één hoofdprodukt, liet bij -ijn afscheid immers een concern achter iet een risicomijdende cultuur waarvan ïnnddels vele Nederlandse (Grolsch, w avaria, Dommelsche) en Belgische con- murrenten hebben geprofiteerd. 'Leven onder Freddy' betekent voor de toe- komst van Heineken: agressiever de ver zadigde markt op om verdere afbrokke ling van het marktaandeel te voorko men. Reuzenprocent In 1980 had Heineken nog 60 procent van de Nederlandse biermarkt in han den, nu nog 52. Dat is nog altijd veel voor één bedrijf, maar elk procent ver lies van een reuzenomzet is natuurlijk ook een reuzenprocent. De aankoop van de brouwerijen De Ridder en Brand en de zeer succesvolle lancering van het al coholarme Buckler kwamen voor Heine ken Nederland te laat om de al lang du rende aanval van vele speciale biertjes af te slaan. Die biertjes, eerst vooral uit België en nu ook uit eigen land, hebben de positie van de heldere pilsjes aange tast. Alle alarmerende berichten ten spijt hoe ven de echte liefhebbers nog niet over te gaan op het hamsteren van flesjes pils. Pils (licht, met een lage gisting) blijkt met 95 procent van de totale biercon- sumplie nog altijd populair. En marke tingdeskundigen betwijfelen dan ook of de bijzondere biertjes ooit een echte gro te markt zullen veroveren. Pils is dank zij zijn vrij neutrale smaak en niet-bitte- re nasmaak (want het moet naar méér smaken), een echt doordrinkbier en dus geschikt voor de grote gezelligheid en de grote omzet. Bijzondere biertjes zijn door hun vaak nadrukkelijkere smaak (bijvoorbeeld bit ter of zuur) en niet zelden hoger alcohol percentage meer geschikt om in een la ger tempo en in minder grote hoeveelhe den te drinken. Om er goed van te ge nieten is een geschikte sfeer in een spe ciale locatie nodig. Bierboutique Die plaats kan thuis zijn en dus hebben ook supermarkten steeds meer bijzonde re biertjes. Bij Nederlands grootste krui denier, AH, bestaat de bierverkoop voor 91 procent uit pils, voor 3 procent uit al coholvrij en voor 6 procent uit bijzonder bier. Heineken blijkt in Nederlands best ge sorteerde bierwinkel het meest verkochte bier. Maar, aldus de verkoper in deze Wijn- en Bierboutique te Den Haag, po pulair zijn ook Hertog Jan, De Koninck, Duvel en Grolsch. In opkomst zijn on der meer Hoegaarden (Witbier, Grand Cru en Verboden Vrucht) van de Belgi sche broüwerij De Kluis) en volkoren bieren. Mede-oprichter Ed Nisius van de Wijn en Bierboutique is in Oss zelf een brou werij begonnen (Maasland), en zijn vol korenbier mag er ook zijn. Hij heeft niet voor niets een paar jaar tussen goede en minder goede voorbeelden gewerkt. In de Bierboutique treffen we ook het uitstekende Bierjaarboek van Peter Crombecq aan. Deze maakt melding van biersoorten naar type (zoals Pils, Export, Witbier, Ale, Dubbel, Tripel, Scotch, Stout, Bok, Dort, Alt, Kolsch, Bitter, Speciaal, Light, Alcoholvrij, Lambik, Faro, Geuze, Oud Bruin), gelegenheid (Saison, Christmas), oorsprong (Abdij bier, Trappistenbier) en toevoegsels (Kriek/framboos, fruitbieren, kruiden bieren). Wie een pils bestelt van een bepaald merk, weet precies wat hij gaat proeven. Bij dit type bier is dank zij de moderne technieken sprake van een even constant als hoog niveau. Maar de ambachtelijke brouwsels zijn spannender, kunnen elke keer weer net iets anders smaken. In de streek waar ze vandaan komen wordt steeds reikhalzend uitgekeken naar de volgende serie, net zoals dat in wijnge bieden gebeurt. En net als bij wijnen past bij die bijzon dere biertjes een botteldatum. Elke keer leeft de vraag bij de streekbewoners: wordt het een goed jaar, zoals 19 Een houdbaarheidsdatum zou volgens insi ders zelfs voor pils niet hoeven. Beder ven doet bier onder normale omstandig heden niet, alleen de smaak verandert. Bepaalde biersoorten die jarenlang zijn bewaard worden zelfs lekkerder, krijgen een heerlijke port- of sherrysmaak, zo weten de geduldigste drinkers te vertel len. Maar zoals bij pils wel wordt gesproken van 'de vreugdeloze 'plas', geven ook veel bijzondere biertjes aanleiding tot minder vreugde. Want een groot nadeel van het groeiende afzetgebied van de streekbieren is, dat de brouwer toch re kening moet gaan houden met de smaak van een grotere groep; en die smaak is altijd minder verfijnd, flauwer, neutra ler. Echte cultuur Wie zich maar half verdiept in bier, be seft dat ook Nederland nu een echte biercultuur aan het. opbouwen is. De goede horecabedrijven leveren niet al leen veel biersoorten, maar tappen ook het pilsje perfect (echt helder, goede schuimkraag, juiste temperatuur) en in een schoon merkglas. Het aantal brou werijen in ons land bedraagt al meer dan dertig, er komen brouwherbergen bij en daarnaast zijn er nog duizenden thuis- brouwers. Een en ander betekent niet dat er veel meer bier gedronken wordt dan vroeger. Vorig jaar dronk de gemid delde Nederlander 87,5 liter bier; het aantal zware drinkers neemt af, het aan tal gelegenheidsdrinkers neemt toe. Als er één land is waar veel soorten Bel gische biertjes worden gedronken, is het wel België. Maar ziedaar: superbrouwer Interbrew (Stella Artois, Jupiler, Hoe- gaard en in Nederland Dommelsche) heeft vijftien miljard franc uitgetrokken om de produktiecapaciteit binnen vijf jaar te verdubbelen. Nieuwbouwplannen en verhuizingen hebben echter ook daar voor onrust onder het personeel gezorgd. En onder de vele kleine brouwerijtjes in België heerst eveneens onrust. Zij vrezen te worden overgenomen door de grote, waaronder ook Belbrew (Maes Pils)! Voor zo'n overname hoeft brouwerij De Gans in Goes nog niet bang te zijn. Deze volgens een weekblad 'kleinste concur rent van Heineken' brengt Ganze Bier op de markt. Maar de brouwer is ie mand met een gewone baan die bier ma ken en verkopen er in zijn vrije tijd bij doet. Toen een bedrijf na het lezen van dat artikel naar De Gans belde met de vraag of hij een pallet biertjes kon be stellen, was het antwoord dat een pallet niet eens in de brouwerij zou passen. Helemaal zonder Waar De Gans absoluut gezien niet zo veel last van heeft als Heineken, is het Nederlandse ontmoedigingsbeleid inzake alcoholgebruik. Mr. H.E. Jonker Roe- lands, directeur van het Centraal Brou werij Kantoor, vindt dat beleid niet op alle punten correct. Vooral het duurder maken van de alcohol zint hem niet, zegt hij in Heinekens Bierblad. „Dat maakt de alcoholist nóg zieliger". Tijdens een kroegentocht deze week kwam van kruk 2 de zware opmerking: ,,Dc overheid mikt met haar ontmoedi gingsbeleid op een kwart minder alco holgebruik in het jaar 2000". „Dan zitten we in 2030 helemaal zon der", meende een rekenwonder op kruk 3. En voor de zekerheid sloeg hij nog maar een voorraadje in. HERMAN JANSEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 25