SPEEI Van der Luit OPEN HUIS ROLLETJE VOL?!? Li 5160; WOW mti- <tepvm EiSSÊÈiEIISS GRATIS FILM! ■J1 ad sanctos Middelbaar TECHNISCH ONDERWIJS Leiden en omgevinf JjvIpG JE BENT VAN HARTE WELKOM Venduhuis der Notarissen van der greft ^^WÊmwmwwmmfwm CULINAIRE WEDSTRIJD ONDER HET MOTTO s# TsmaakQ(stijl I men[. Lezer: ^service AMERIKA INDONESIË De nieuwe busreizenbroehure 1990 is uit! Er- «§*SIJTHOFF PERS j PAGINA 16 LEIDSE COURANT ZATERDAG 3 FEBRUARI F amilieberichten De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren. Na een lange periode van ziek zijn, waarin zij rpet veel liefde is verpleegd, is in ons verpleeghuis „Bosbeekgesterkt door het Sacrament der Zie ken, toch nog onverwacht in alle rust van ons heen- nze dierbare medezuster ZUSTER FRANCINE Maria Vogelpoel Zuster Francine was eenenzestig jaar lid van onze Congregatie. Veertig jaar heeft zij zichzelf met veel vreugde en toewijding gegeven in dienst van het onderwijs aan moeilijk lerende kinderen. Haar laatste jaren heeft zij voornamelijk door gebracht in haar geliefde Leiden, waar velen haar nog lang in hun dankbare herinnering zullen bewa ren. Zusters van ,,De Voorzienigheid" en familie Heemstede, 2 februari 1990 Wij nemen afscheid van haar op maandag 5 februa ri tijdens de Eucharistieviering om 15.00 uur in de kapel van Huize „Bosbeek", Glipperdreef 209 te Heemstede, waarna de begrafenis volgt op het Zus- terskerkhof aldaar. Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame man, onze dierbare vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader WILLEM BOER M. C. A. Boer-van de Laar W. Boer A. S. M. Boer-de Winkel Marianne en Henk - Erik Ellen De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 6 februari om 13.30 uur in het crematorium te Heeze, bij Eind hoven. Somerenseweg 120. Bijeenkomst om 13.15 uur in het crematorium te Heeze. Bezoek in de rouwkamer van het Groot Ziekengast- huis te 's-Hertogenbosch, ingang Burg. Loeffplein, zaterdag en zondag van 14.30-16.00 uur, maandag van 14.30-16.00 uur en van 18.30-19.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematieplech tigheid in de aula van het crematorium te Heeze. Veilig in Jezus armen. Met dankbare herinnering aan haar leven en liefde voor ons allen, delen wij u mede dat na een lang durige, moedig gedragen ziekte in alle vrede van ons is heengegaan, onze lieve moeder en oma, zus ter, schoonzuster en tónte LEENTJE JOHANNA VAN VEELEN Haar dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Familie Vah Veelen Familie Servaas 5943 AD Lomm, 1 februari 1990 Spiktweg 44A De uitvaartdienst zal worden gehouden op maan dag 5 februari a.s. om 13.00 uur in de aula van de Algemene begraafplaats „Westduin", Ockenburgh- straat 27 te 's-Gravenhage-Loosduinen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Bijeenkomst om 12.30 uur in voornoemde aula, waar gelegenheid is om van de overledene afscheid te nemen en te condoleren. Geen toespraken Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen na het zo plotseling overlijden van onze lieve doch ter en zus ASTRID MOOYMAN Hiervoor zeggen wij u mede namens onze kinderen hartelijk dank. Februari 1990 Stompwijkseweg 6, 2381 BH Zoeterwoude. Eenvoud (van Ingen Sc he na u) BEGRAFENISSEN - CREMATIES Dag en nacht bereikbaar Depositofonds Archief voor het Gratis nazorg vastleggen van Rouw- en ontvangkai persoonlijke wensen Koffiekamer LEIDEN: (kantoor) Hogewoerd 84, tel. 071-120975 OEGSTGEEST: De Kempenaerstroal 64, lel 071-155832 DEN HAAG: ft Stolenhuys) Sfatenloon 78. lel. 070-514451 GRAFMONUMENTEN B.V. Gebr. de Kok Piet Heinstraat 113 - Den Haag - Tel. 3454505 Begrafenissen-Crematies Transporten In hel rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's Koffiekamer beschikbaar Ruime parkeergelegenheid Verzekeringen - Deposito's Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432, 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar, Deijlerweg 127. telefoon 01751-12436 Voorschoten. Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 begrafenissen crematies lammermarkt 43 leiden 071-126618 Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 22 ja nuari 1990 werd wegens een geestelijke stoornis Ronald Eric Schneider, wo nende te Noordwijk aan de Zwarteweg 20 onder cura tele gesteld. Benoemd werd tot curator Schneider, wonende Voorburg aan de Sint Mar- tinuslaan 282 en tot toe ziend curator Adriana Cor nelia de Pagter, eveneens wonende te Voorburg aan de Sint Martinuslaan 282. M. Perfors, advokaat en prokureur Rapenburg 36, Leiden Vlot spreken dagelijkse omgangl verlegenheid l Opsturen 2 2000 VC H PLAATS CEBR.DE NOBEL GROOTHANDEL zaterdags van 09.00 tot 13.00 uurll mededelingen van artsen J. E. C. CRUL- KELDERHUIS B. V. M. CRUL hebben GEEN PRAKTIJK van 14 t/m 23 februari. Voor waarneming de artsen D. en A. Hammerstein, Jasperse, De Jong, Kooyman, Prince, Reinders en Wiersma. J. P. REINDERS huisarts AFWEZIG van 9 t/m 23 februari. Waarnemende artsen: Wiersma, A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Jong, Kooyman, Prince. Middelbare Laboratoriumschool Rijnland MTS v/h Kon. Genootschap MSG Chr. MTS 'Oü3I«pV - informatie over de opleiding - informatie over mogelijke vervolgopleidingen en mogelijke - demonstraties - toepassing van computers in de techniek Chr. KMB0 De Brittenburg KMB0 Het Groene Hart Jan Everlse 1MBO 2224 SVKa J'Tel. 01718-: "HET GROENE HART' Werktuigbouwkunde Voorlichtingsavond voor leerlingen van LBO, MAVO en 6 FEBRUAR11990 8 FEBRUAR11990 HAVO 8 MAART 1990 20.00 uur. van 18.30-21.00 uur van 18.00-21.00 uur Afdelingen: Installatietechniek Metaalbewerken 3 APRIL 1990 19.30 uur Bouw-/houttechnlek Elektrotechniek Motorvoertuigentechniek 7 FEBRUAR11990 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur 5 APRIL 1990 19.30 uur Haagweg 4 2311 AA Lelden Tel. 071-142204-121362 Op 5 april 1990 tevens informatie over Beroepenoriëntatie/schakelen aan de HAAGWEG 4 te L Utrechtse \feer 22a Leiden OPENBARE VERKOOP Op maandagen 5 en 12 februari 1990 telkenmale om 19 30 uur bl) Inzet straat 19 te Lelden, tel. 071- Marelaan 5 te Oegstgeest. verdieping van na Ie noemen flatgebouw gelegen flatwoning behorende afzonderlijke berging op de begane grond van bouw, plaatselijk bekend Florijn 35 te Leiderdorp, kadastraal gemeente Leiderdorp, sectie A. nummer 6895-A-14, ultmake 64/1.435 aandeel In hei appartementengebouw aan de Florijn 23 t/m 49 en Karolusgulden 32 t/m 44 te Leiderdorp lasten 1990 170.23 lasten vorige jaren 227.87 achterstand vordering Vereniging van Eigenaars 2.339 - exploit- en royementskosten 267.35 Bezichtiging: dinsdags en donderdags van 14.00 tot 16.00 uur op 6 en 8 februari 1990 en wel na telefonische overleg met de betreffende notaris. Nadere inlichtingen verstrekt de notaris, die met de verkoop Is belast. TELEVISIE SERVICE UW FILM VANDAAG GEBRACHT, UW FOTO'S (10x15cm) MORGEN KLAAR! A's beste uit de testi °p '«'OAK papier a'9edrulct Mrr°rntechnisch^—^m niet GOED? °an maken we MATISOVer! i n n o n n n n n.fi.fi.nAnji.n.r..aatiAfi.n An.tui n.ti.n.n.n n o o n n (Minimaal 24 opnamen.) ^BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE F0T0R0L. Geldig t/m 24-2-'90 STADSPRIJZEN - DORPSSERVICE HIL™'CD 1 kantoorartikel tijdschriften Nieuwveen Dorpsstraat 12 telefoon 01723-8155 Leimuiden Dorpsstraat 55 telefoon 01721-8800 Roelofarendsveen Noordeinde 15a telefoon 01713-16836|^^^^^ËSiSk82t FRANCOIS uaTFLSCHOOL organiseert op 7 en 8 februari '90 een woensdag 7 februari van 13.30-16.00 uur 19.00-21.00 uur donderdag 8 februari van 19.00-21.00 uur Informatie/inschrijven voor opleidingen in het kader van het leerlingenwezen dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. PARTTIME- EN DAGONDERWIJS VOOR DE CONSUMPTIEVE BEROEPEN De school staat onder bevoegd gezag van de Vereniging voor Beroeps- en Algemeen Voortgezet Onderwijs voor 's-Gravenhage e.o. MACHINEHANDEL BLOM ft ®AL MEER DAN 40 JAAF] in houtbewerkingsmachi 's Molenaarsweg 3, inkoop^* verkoop^ "Zijn daf ZOALS W! Een echtscheiding, ver^' gens geen werk? Geen kennissen, wel te ve^ alcohol? Voor je het weet behoor je er toe: n land kent meer dan 200.000 dak- en thuislo Tijdig begrip kan veel ellende voorkomen, h hulpverleners, betrokkenen en vrijwilligers V te doen. Voor iedereen ligt informatie klaaiT Dak- en thuis1' ZONDER ONZE 0PVAN6 BlUVEN ZE NEK Geef nu direct uw mening: (030) 33.15.49 Ja! Stuur mij nadere informatie ,r >1 Naam: r.' 19. 3500 ZA Utrecht (geen postj, 9-daagse vliegreis Vertrekdatum donderdag 22 februari Unieke stedenreis en wintersportreis in één vakantie. In New York verblijft u 3 nachten in Hotel 'Century Paramount', op een steenworp afstand van Times Square. De kamers voorzien van alle faciliteiten. De winter sportplaats Killington is absoluut sneeuw zeker, en de meest uitgebreide winter sportbestemming in de staat Vermont. U verblijft er 4 nachten in hotel 'The Inn of TELEFOON 070 - 3 190 the Six Mountains'. Een nieuw hotlü de charme en sfeer van een herbeP' rijdt een gratis skibusje van het hotg het skigebied van 120 km pistes, ve 1 over 107 afdalingen. Inclusiel«vliegreis Amsterdam-Ne^, York, New York-Lebanon en Lebajj Amsterdam 1 3 overnachtingen Killington r Exclusie«transfers «maaltijden ?n verzekeringen 28-daagse vliegreis Vertrekdatum: zaterdag 12 mei Reis met uw Krant naar het imponerende Indonesië. U bezoekt tijdens deze rond reis plaatsen als Singapore, Medan, Toba- meer, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Se- marang, Batu en Bali. Inclusief «vliegreis Amsterdam-Singapo re en Jakarta-Amsterdam «alle binnen landse verbindingen «Nederlandse reis- leiding gedurende de gehele reis «alle ontbijten, 12 lunches en 12 diners excursies zoals in het programma v)£ alsmede de daarvoor vereiste entr<r^ den rc Exclusie!moverige maaltijden «fac^ ve excursies «verzekeringen «uitgjv van persoonlijke aard zoals drankjF: wassing etc. Toeslag 1-persoonskamer 695.-. Vraag vrijblijvend het uitgebreide progra Wat dacht u van Hongarije: Donauknie met bezoek aan Boedapest of het schitte rende natuurgebied de Julische Alpen met verblijf in Kranjska Gora te Joegosla vië. U reist liever per pendelbus naar Joegoslavië? Ook dat is mogelijk. Ober- harmersbach, Sauerland en Spanje staan nu ook in deze nieuwe gids. Ook de ver trouwde bestemmingen als Parijs, Rome, Berlijn en Engelberg vindt u terug in de brochure. Nieuw is de opstapplaats GOUDA, een aantal niet-rokersreizen naar Berlijn en Wenen en een groter aantal eigen bus sen naar tal van bestemmingen zodat u zonder overstappen rechtstreeks naar uw vakantiebestemming reist. U kunt de gids afhalen bij onze stadsvesti- ging te Den Haag (hoek Spui/Spuistraat) of bij de Goudsche Courant in Gouda (Markt). Uiteraard kunt u de gids ook telefonisch aanvragen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 16