Skimov niet bang h mislukken Vans van Erp leidt ijshockeybond als bedrijf "10RT CcidócSoinmit voetballerlei tfVJET-RENNER DUURST BETAALDE NEO-PROF Geduld Post na drie jaar beloond Racefietsen ZATERDAG 3 FEBRUARI 1990 PAGINA 11 me de! Eft Modern kapsel, oiie lange wapperende - a in de hals (Lubber- krijgt concurrentie!), geschoren en verras- fvlot in de omgang, ilijk ziet hij er uit als doodgewone jonge- Alleen de heldere ogen, die je zo- amiiij vraag als antwoord e! aankijken, verraden ™Êkimov een man is persoonlijkheid en wil. Daags voor gzijn nieuwe ploeg of- x <il voorstelt aan de rd sijpelen de Panaso- k&nners (met vrouw of Idin) druppelsgewijs in het enorme mo- j|)e Sovjet-renner loopt £N\iidelijk nog wat on- lig bij. Terwijl de rest le ploeg bijpraat, va- eherinneringen uit- It, de trainingsarbeid eekt of de eerste trijden onder de loep t, is een interview welkome afwisseling jEkimov. ;eider Post heeft wel niet dat zijn renners daags de persvoorstelling wor- istiggevallen, maar Eki- ygpreekt (nog) geen Neder- jen Post probeert maar rim zijn aanwinst in het Ich aan te spreken. "l-jarige Vjatcheslav Eki- nschatten is niet eenvou- jij was amper 18 jaar toen pr het eerst het interna- i wielernieuws haalde ftdsdien is hij nauwelijks y belangstelling geweest. Ëputatie verwierf hij in rste plaats op de baan. jv verzamelde in de Èe jaren zoveel titels, les en records (tot en jet werelduurrecord) dat Ook op de weg stapelde Eki- mov de successen op, al ont breken absolute topkoersen zo als Vredeskoers, Wilhem Teil, Toekomstronde, Regioni of Ronde van Oostenrijk op zijn erelijst. Niet dat hij dat werk niet zou aankunnen, hij heeft gewoon geen van die wedstrij den gereden. Toch is het ver trouwen in hem zo groot dat hij twee jaar lang bedolven werd onder de aanbiedingen. Enkele maanden geleden hak te hij eindelijk de knoop door: Ekimov koos voor Panasonic. Niet voor Alfa Lum dus waar de rest van de Sovjet-profs zit, maar Peter Post was naar ver luidt dan ook bereid een half miljoen dollar op tafel te leg gen voor één seizoen. Ekimov is daarmee de duurste neo-prof uit de geschiedenis. STEIN Peter Post heeft er drie jaar over gedaan om Ekimov in te lijven. „Vorig jaar", vertelt Alex- sander Koeznetsov, de trainer van Ekimov, „tijdens de Trump Tour, hebben we een concreet gesprek gehad en nadien is Post twee maal bij ons op be zoek geweest. Het Spaanse Kelme bood meer geld en ook 7-Eleven lag erg goed, maar ik heb voor Post gekozen omdat Peter ongeveer hetzelfde type renner was als Ekimov. Hij is wellicht de enige ploegleider die weet hoe hij Ekimov baan en weg moet laten combineren". Koeznetsov, die als trainer en voorzitter van de club het contract met Panasonic tekende en niet de renner, had wel wat problemen met de Sovjet-fede ratie. „Volgens een contract met Alfa Lum hebben die de eerste keuze. Bij nader inzicht bleek het ech ter om de „wegrenners" te gaan. Ekimov heeft ech ter nooit deel uitgemaakt van de nationale weg- ploeg, vandaar dat we onze zin konden doen. Er gaat dan ook geen roebel naar de federatie of het ministerie", zegt de coach. Merkwaardig is wel dat Koeznetsov slechts voor één jaar wilde tekenen. „We moeten eerst kijken of Ekimov zich kan aanpassen. Hij is tien jaar met mij op pad geweest, nu zal hij het grotendeels alleen moeten doen. Als hij dat aan kan kunnen we ons voor langere tijd vastleggen". Een investering in de van de jaren negentig of weg gegooid geld? De toekomst zal het moeten uitwijzen. In elk geval is het zo dat niet ieder een overtuigd is. Greg Le- mond bijvoorbeeld zei ons vo rige maand nog dat hij Post niet begreep. „Zoveel geld voor iemand die alleen op de piste echt wat bewezen heeft, dat kan toch niet", vond de wereldkampioen. „Ik kan moeilijk veel vragen beantwoorden", begint Eki mov. „Het is mijn trainer Kou- znetsov die alles heeft gere geld. Hij heeft de ploeg geko- zen en mijn salaris en pro gramma met Post besproken". Kouznetsov is naast trainer van Ekimov en zijn club Loco- motiv Leningrad, ook natio naal coach van de achtervol- gersploeg. Beiden geven toe dat het door Post betaalde sa laris niet volledig bij de renner terecht komt. Een deel van het geld is bestemd voor de uit bouw van een grote wieler- school in Leningrad. Daar naast wil Kouznetsov in België een huis kopen, waar hij tij dens het seizoen gedurende enkele maanden met zijn beste amateurs kan verblijven, om hier wedstrijden te rijden. Een mooi plan dat in de Sov jetunie echter niet bij iedereen in goede aarde viel. De federa tie heeft immers een contract met het Italiaanse Alfa Lum. Die zagen Ekimov aan hun neus voorbijgaan omdat Kou znetsov zijn eigen gang ging. Aanvankelijk weigerde de fe deratie dan ook Ekimov een profvergunning af te leveren. Pas enkele dagen voor zijn reis naar Nederland kreeg hij het zo fel begeerde kaartje. Geen belasting De eerder vermelde opmer king van Greg Lemond slaat Ekimov niet uit het lood. „Het gse adviseert Egypte MJKFURT Dietrich Weise, de voormalige trainer van de voetbalbond en FC Kaiserslautern, Eintracht EN durt en Fortuna Dtlsseldorf, speelt een belangrijke rol in mbereiding van Egypte, de eerste tegenstander van Ne- nd in het eindtoernooi van het komende WK in Palermo. nde die National Al Ahly Cairo naar de titel leidde en bo- 9 njen de Super Cup veroverde door Youmiro Tokio verslaan, 1 v§de voornaamste adviseur van bondscoach El Gohry. -ovk1 Je buitenlander mag in EG-landen Met ingang van 1 januari 1993 mag in de hoogste van bij de Europese Gemeenschap aangesloten per voetbalelftal een derde buitenlander worden in- amj Daarover zijn de voetbalorganisaties van de landen loiie/e Europese gemeenschap het eens geworden. ansj Andere functie voor Jahobs HAMBURG De kans, dat de Westduitse ex-international Ditmar Jakobs nog in actie komt, is uiterst gering. De 36- jarige verdediger van Hamburger SV ondervindt nog steeds veel hinder van het opmerkelijke ongeval in het Volkspark- stadion, nu zo'n vier maanden geleden. Jakobs belandde bij een poging een doelpunt te voorkomen in het doelnet en werd ernstig verwond doordat hij precies op een haak viel. HSV overweegt de geroutineerde verdediger in een andere functie bij het Bundesliga-gebeuren te betrekken. Viernieuwe Oosteuropeanen in Bundesliga FRANKFURT Na de winterstop, eind februari, zullen vier nieuwe Oosteuropeanen optreden in de Westduitse Bundesliga. Met Thomas Weiss (Wismut Aue) bij Eintracht Frankfurt en Andreas Thorn (Dynamo Berlinbij Leverkusen levert de DDR de helft van het kwartet. Sergei Gorloekivitsj kwam van Lokomotiv Moskou naar Borussia Dortmund, Ivo Knoflicek van Sparta Praag naar St. Pauli. Verder haalde Hamburger SV Fernando „Nando" Pinho van het Braziliaanse Flamenco, ter wijl Fortuna Dtlsseldorf en FC Homburg de Argentijnen Mar cello Carracedo en Rodolfo Cardoso contracteerden. Steven Rooks (links) en Jean-Paul van Poppel dragen hun nieuwe ploeggenoot Ekimov nu al op handen. foto: anp klopt dat ik in het verleden meer op de piste dan op de weg heb gefietst. Vanaf dit sei zoen wordt dat echter anders. Post heeft me aangeworven voor de weg. Ik zal het WK achtervolging rijden en binnen enkele jaren misschien het we relduurrecord aanvallen, maar ik concentreer me op de weg. Zesdaagsen? Ja, misschien bin nen één of twee winters", zegt hij. Angst om te mislukken of niet te voldoen aan de erg hoge verwachtingen heeft Ekimov blijkbaar niet. „Ik weet dat ik nog alles moet bewijzen, maar gezien het grote aantal voor stellen dat ik kreeg en de hardnekkigheid waarmee sommigen achter me aanzaten, heb ik veel vertrouwen. Ze zullen zich toch niet allemaal vergissen zeker?" Vanaf afgelopen donderdag verblijft Ekimov in Dongen bij een gastgezin, waarvan de vrouw Russische is maar al 45 jaar in ons land verblijft. Echt genoot en kinderen spreken eveneens vlot Russisch, zodat Ekimov weinig problemen moet kennen. „Ik ken België redelijk goed", zegt de renner. „Ik heb een paar keer de Ron de van België gereden en vo rig seizoen won ik de Franco- Beige. Het is een klein land, maar dat bevalt me. Er is veel afwisseling om te trainen, al leen bergen ontbreken. Maar eens het seizoen bezig is, zal ik toch niet zoveel in Dongen zijn. De taal? Buiten Russisch spreek ik alleen een beetje En gels. Maar schrijf maar op dat ik heel snel Nederlands wil le ren". BERT DE CONINCK Archibald naar Espanol BARCELONA Steve Archibald is deze week teruggekeerd naar Barcelona, waar hij de rest van het seizoen gaat spelen bij tweede-divisieclub Espanol, dat ook nog een optie op hem heeft genomen. De 33-jarige Schotse aanvaller kocht zich vrij bij zijn werkgever Hibernians uit Edinburgh. Hij speelde al eens drie jaar in Spanje, toen bij Barcelona. Archibald ver vangt bij Espanol de Uruguayaan José-Luis Zalazar, die niet voldeed. Conflict rond Branco iplipig PORTO De Braziliaanse voetbalbond en FC Porto, koplo- Per 'n de Portugese competitie, hebben een meningsverschil mmmrn Mpipilij over international Branco. Het resultaat is dat de club zijn speler weigert af te staan voor de oefencampagne van Brazi- x. lië en dat kan weer tot gevolg hebben dat de verdediger het -IfV T toernooi in Italië mist. Volgens Ricardo Teixeira, de voorzit- y L<yJ- ter van de Braziliaanse bond. weigert de club de speler af te iimmfm v//' staan voordat een som van 50.000 gulden betaald is die de Ditmar Jakobs (links), foto. ap bond volgens de club nog schuldig is. fcjNINGEN In de de Nederlandse Ickey Bond is veel Verloren gegaan aan Jèi „affaires- 'eers". „Maar dat is nerleden tijd," bena- J Frans J.M. van Erp, eind vorig jaar de ve voorzitter van de J. „We staan er nu de bond als een be- te runnen. Geen meer; over ersaties en andere il- toestanden. We zijn e goede weg en dat zo blijven. Met een groten in dit land %e weer „on speaking N" en daar zijn we ge- mee". met puck en stick, dat er be paald niet achteloos aan voor bij gegaan kan worden. !rp nam de hamer over Irs. Sjoerd Feenstra, de -Vpaus die het gat opvul- &dat Fred Schweers in zijn troon werd ge- Decennia lang bestuur- ttweers met ijzeren hand ijshockey-gemeenschap. Jctatoriale macht; waarin (tie. even weinig kans (is een ijspegël in een Tenslotte brak hij zik over een onthutsend Jort en redde slechts het ijjf met een bliksemsnelle naar Frankrijk. Uidige management heeft Ik vol van voortdurende met de episode- 's Mans stempel nochtans dermate op het reilen en zeilen Eeuwen Schier „eeuwen" was Schweers de NIJB en de NIJB Schweers. Van Erp geeft het toe. „Het waren niet de mooi ste bladzijden uit het ijshoc- key-boek," verzucht hij. „Je houdt het niet voor mogelijk hoe die man zo lang de dienst heeft kunnen uitmaken". Ten slotte werd in 1986 het wereld kampioenschap in de B-poule Schweers' Waterloo. Het eve nement in Eindhoven blonk alleen uit door een bedroeven de financiële warboel. Toen bovendien bleek dat de voor zitter zich volledig vertilde aan het Prins Willem Alexan- der-sportcentrum in Zoeter- meer en hij geen afdoend ant woord kon bedenken vodr een Maakt de nieuwe leiding van de NIJB zich niet al te gemak kelijk af van alle miskleunen, die gelijk een bontgekleurde kaleidoscoop het beleid gro tendeels bepaalden, door de schuld op de schouders van één man af te wentelen? Ook de NIJB had een bestuur, waarvan Schweers niet meer was dan de voorzitter. Van Erp: „De rest van het bestuur waren mensen, waarvan wij vinden, dat ze reeds heel lang hadden moeten zeggen: stop, niet verder! Ze vonden blijk baar hun baantje belangrijker dan het wel en wee van de ijs hockeyers. Zolang zij maar niet van hun stoel af hoefden. Er kwam nog bij, dat die Schweers een dusdanige machtspolitiek uitoefende, dat mensen ook vaak gemanipu leerd werden. Maar dan nog zeg ik: het had nooit mogen gebeuren! Feenstra accepteer de het niet. Hij werd vice- voorzitter en binnen enkele maanden had hij door wat er gebeurde. Hij zei: ik stop er mee; zo wil ik niet functione ren. Er is wel degelijk tegen de bestuursleden van toen ge zegd: jullie hadden het nooit mogen accepteren. Maar ja, dan werden er - althans dat denk ik - weer wat cadeautjes uitgedeeld en hield iedereen zich koest". Keihard Samen met Feenstra stelde Van Erp zich keihard op tegen het schimmige beleid van Schweers. „Wij zagen wat er allemaal fout ging en dat pik ten we niet. Onze wortels lig gen in het bedrijfsleven en we botsten voortdurend op de on- oirbare praktijken. Feenstra en ik hadden duidelijk andere opvattingen. Er is in het leven niets makkelijker dan opposi tie voeren en zeggen wat er al lemaal verkeerd gaat. Wan neer dan echter de kogel door de kerk gaat, kun je niet vol staan met: zoek het nu verder maar uit. Feenstra en ik heb ben gezegd: nu die man weg is, dienen we niet aan de zijlijn te blijven staan. Behoren we er voor te zorgen, dat het weer in orde komt. Zo hebben wij - hij als voorzitter en ik als vice- voorzitter - de draad weer op gepakt. Uiteraard met andere bestuursleden; ie kunt het ui teraard niet alleen. Ik vind, dat we nu weer op een vrij re delijk niveau zitten". Nadat Feenstra zijn voorkeur voor het Nederlands Olym pisch Comité had geventileerd, werd Van Erp de nieuwe kop man binnen het NIJB-bestuur. Een bekroning van een slordi ge twintig jaar ijshockey-erva- ring. Van geldingsdrang wil de nieuwe voorzitter niets horen. „Ik had ononderbroken tegen Schweers geageerd. Dan heb je nauwelijks keus wanneer je gevraagd wordt het vaandel over te nemen. Ik ben echter geenszins van plan om deze functie langdurig te houden". Nog drie „Nadat Feenstra voorzitter werd", gaat Van Erp verder, „hebben we een vijfjaren-plan opgesteld. Daar zijn inmiddels twee jaar van om. Er resten derhalve nog drie. Die tijd geef ik mij. Dan moet er schoon schip gemaakt zijn. We zijn op de goede weg. We na men in wezen een failliete boedel over. Om weer enige fi nanciële body te krijgen heb ben we een forse lening (200.000 Zwitserse francs; red.) gesloten bij de internationale ijshockey-federatie. Daarmee konden we de hardnekkigste crediteuren tot rust brengen. Een landelijke bond leiden is natuurlijk geen sinecure. Je werkt toch snel met een bud get van ettelijke miljoenen guldens. Ook een relatief klei ne bond als de NIJB, met zo'n drieduizend leden". „Voor alle activiteiten die je ontplooit, stuit je steeds op nieuw op dezelfde problema tiek: te weinig geldmiddelen. Wil je daarin voorzien, dien je allereerst geloofwaardig over te komen. Nou, die geloof waardigheid was na alle peri kelen met Schweers natuurlijk geheel zoek. Het duurt even eer je zo'n smet kwijt bent. Tot mijn grote vreugde mag ik vaststellen dat we die periode zachtjesaan te boven zijn. We zijn weer op niveau in ge sprek. Voor langdurige onder steuning middels sponsoring. Geen enkele onderneming zegt: Frans van Erp, je bent een aardige kerel, hier heb je een zak met duiten en doe er wat leuks mee. Er wordt van ons een produkt verwacht. Een sponsor verwacht zijn merkbeeld op het scherm. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Je dient te zor gen voor nauwe banden met de televisie-jongens. Dat die je wedstrijden uitzenden. Geen enkele geldschieter komt over de brug, omdat hij ijshockey zo'n boeiende sport vindt. De achterkant van het verhaal is keihard, dat zijn naam gepro moot dient te worden". Cirkel Van Erp noemt het een „cir kel". „Pak je het niet goed aan, spiraal je steeds verder omlaag. Slechte prestaties, geen belangstelling bij de me dia. Zo simpel is het. Dat is het nieuwe bestuur zich bewust. In het vijfjaren-concept is dan ook alle ruimte vrij gelaten voor een verbetering van het niveau. Er is een technisch plan; waarin de kennis en er varing van Larry van Wieren, de bondscoach, nadrukkelijk is terug te vinden. We moeten zo snel mogelijk naar een aantal goede trainers toe. De oplei- dings-sectie krijgt alle aan dacht; de scheidsrechters eveneens. Daarnaast hebben we een jeugd-stimuleringsplan op stapel staan. Daar hopen we het volgend seizoen mee te starten. Met shots op de tv, posters in alle ijshallen, pro motie-films, boeken, noem maar op. Om elkeen te berei ken kost evenwel ontzettend" veel geld". „Onze allereerste doelstelling was: uit die C.-poule. Dat is in tussen gelukt. Momenteel wer ken we met een aantal kerels, die echt professioneel met hun sport bezig zijn. Die het nog een eer vinden, om voor het nationale team te spelen. In april gaan we naar Frankrijk; voor het WK van de B.-poule. Daar moeten we onze plaats met hand en tand verdedigen. We zijn al volop in de slag om de titelstrijd in 1991 naar Ne derland te halen. Daarvoor ben ik net terug uit Noorwe gen. Indien we er in slagen bij de eerste vier van het B-kam- pioenschap te eindigen, plaat sen we ons voor de Olympi sche Spelen van '92. Dat is het grote doel, dat ons voor ogen staan: vanuit de C-poule door stoten naar de Spelen. Daar mee bereik je een enorme op stuwing naar boven. Dan is het echter zaak ervoor te zor gen dat je organisatie optimaal functioneert. Er mag niets aan de strijkstok blijven hangen. Alle bondsbestuurders werken honorair. Ze kunnen niets de clareren. We hebben bewust gezegd: we moeten voorkomen dat als het niet lukt er gezegd kan worden: ze hebben er toch lekker een paar zakcentjes aan overgehouden. Dat moeten we nooit weer hebben. Laat dat vooral duidelijk zijn!" Koekje In de drie jaren, die Frans van Erp zichzelf 'gegeven heeft, moet de NIJB teruggekeerd zijn in de rijen van de betere vaderlandse basis-organisaties. „Als ik nu terug kijk naar wat er inmiddels gerealiseerd is, heb ik er het volste vertrou wen in. Over drie jaar zit ik aardig achter in zestig. In mijn actieve carrière heb ik altijd lopen schoppen tegen die hoogbejaarde bondsrofficals. Ik wil voorkomen, dat mij een koekje van eigen deeg gepre senteerd wordt". JAN J. RITZEMA door Frank Werkman Dit weekeinde gespen de profwielrenners de toeclips weer vast, trekken het nieuwe shirt strak over de schouders en hijsen de broek nog even tot hoog in het kruis op. Het spel is vanaf morgen met de Ronde van Ide Pyreneeën weer op de wagen. Vandaag en morgen gaan de veldrijders nog voor de wereldtitel in hun stiel in het Spaanse Getxo, maar daarna is het woord weer aan de slaven van de weg. Van 4 februari tot de Ronde van Tasmanië in Australië medio november is het weer afzien geblazen, op de tellen letten, de kopman uit de wind zetten en de goeie waaier pakken. Nu nog zijn alle wielerformaties vol goede moed. De presentaties zijn achter de rug en als je de ploegleiders mag geloven gaat hun formatie het dit jaar helemaal maken. Nieuwe wegkapiteins zetten de koers uit, de rassprinters pakken hun dagprijsje mee en de klassementsrijders mikken op een hoge positie in de eindrangschikking. Een palmare in een klassieker is voor menige brigade al een heel mooie triomf, maar de meeste ploegen zullen er nimmer zelfs maar aan ruiken. Want ondanks de overbezette wielerkalander is de spoeling dun en is het aantal kapers op de kust legio. Neem nu alleen al de vaderlandse inbreng. Niet minder dan vier ploegen zullen trachten elkaar de loef af te steken. Waarvan de formatie van Jan Raas al meteen van een fraai etiket is voorzien. Na de oudejaarsconference van Youp van 't Hek, die het niet bleek te hebben voorzien op alcoholmatige bierdrinkers, zal de ploeg van Buckler snel een succesje willen boeken. Al was het maar om de laffe smaak weg te spoelen. Overigens zal Raas niet eens zó ongelukkig zijn geweest met Van 't Heks anti-reclamespot. Er werd in een paar seconden meer mee bereikt dan wat de gelijknamige wielerformatie aan werving in een heel jaar bij elkaar kan fietsen. Wat dat betreft moeten Raas' collega's Priem en Gisbers het met minder stellen. De goegemeente heeft er geen enkel idee van waar de lettercombinatie van hun hoofdsponsor voor staat, welk produkt er mee wordt aangeprezen. Wat dat betreft heeft Post het gemakkelijker. Zijn eigen naam is vrijwel synoniem aan die van de firma, die nu al jarenlang miljoenen tussen de ranke wieltjes strooit. Morgen gaat het peloton dus weer rijden. De trainingsstages zijn achter de rug en vanuit zuidelijk Europa komen de broodrijders langzaam maar zeker naar het noorden afzakken om op 3 maart met de Omloop Het Volk het seizoen echt in te zetten. Tegen die tijd kunnen de televisiecommentatoren zich vertrouwd hebben gemaakt met de nieuwe tenues van de diverse ploegen, de onderlinge krachtsverhoudingen geïnventariseerd en een eerste balans opgemaakt. De eerste sleutelbenen zijn al weer gebroken, zitvlakken geïrriteerd en gelaten geteisterd door valpartijen. Nieuwe kopmannen hebben dan al hun leiderschap ter discussie gesteld gezien, rassprinters hun messcherpe eindschot afgebot en waterdragers droog gestaan. Het startsignaal voor het wielerlegioen betekent in elk geval het einde van de pretentieuze presentatie- periode. Die is al lang geen nieuw fenomeen meer. Maar nu de wielerploegen zich zo nodig moeten voorstellen, een gebeurtenis die vroeger werd uitgesteld tot de eerste wedstrijddag van het seizoen, menen ook zo nodig organisatoren van evenementen hun project met de nodige rim-ram de publicitaire maalstroom binnen te moeten loodsen. We kenden de Tour-presentatie. Maar nu wil zelfs de inrichter van de modale profronde van Grevenbicht en Neerijnen al ruimschoots van tevoren een graantje meepikken uit de persruif. Op het moment van schrijven verschijnt er, ter onderstreping van mijn betoog, een bericht op de telex over de organisator van een profronde in de Verenigde Staten. Die tour gaat een dag langer duren en het prijzengeld is verhoogd naar een kwart miljoen dollar. Nou en? Ze fietsen maar een eind weg en wat de pedaalridders met hun krachtpatserij verdienen zal mij worst zijn. Mij beklijft slechts één indruk: er wordt te veel gefietst, door te veel renners, in te veel ronden, over te veel dagen. Met een verkeerde naam, wielrennen. Racefietsen zou beter zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 11