'Zwarte doos' voor de auto Bon: 6 BOERENKOOL EN GEHAKT HORMENSEN MET EINDIGT DIT OP 22 DECEMBER. 3 4 5 6 7 9 Goed begin "SSL Nederland doet weinig voor schone Noordzee Veertien doden in zware stormen 1 laidbe (Bowiant Maandag 18 december IS 81ste jaargang no. 24602 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand i. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071 -134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur GJ. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Wisselend bewolkt en enkele buien. Temperatuur omstreeks 8 graden, in de loop van de week nog zachter. Vrij krach tige westenwind, aan de kust hard. dige betoging tegen Ceausescu 5ST In Arad en Timisoari in Roemenië hebben zaterdag i pden mensen gedemonstreerd tegen president en partijlei- U ae Ceausescu. De steden zouden inmiddels van de buiten- n jjn afgegrendeld en een onbekend aantal mensen is gear- itdt r rtd[egend jonge betogers vormden in Timisoara een menselij- ten rond de kerk van de dissidente dominee Laszlo Toekes. ,ch in voor de rechten van de Hongaarse minderheid in jS en voor hervormingen zoals elders in Oost-Europa. De jspolitie dreigde Toekes zaterdag te deporteren; over zijn niets bekend. Hongaarse en Joegoslavische reizigers zei- Ie politie waterkanonnen had ingezet tegen de betogers en iks door de straten reden. Het optreden van de oproerpoli- ebben geleid tot een bloedige vechtpartij tot diep in de larbij geweerschoten klonken. Volgens de Hongaarse tele- Ide een menigte demonstranten ruiten in van boekwin- jcen en foto's van Ceaucescu zouden zijn verbrand. Voor fcend gaat het om de eerste betogingen tegen Ceausescu lember 1987, toen in Brasov zo'n 20.000 mensen de straat vanwege de voedselschaarste. Minister Sjevardnadze. Sjevardnadze tekent handelsakkoord EG BRUSSEL De minister van buiten landse zaken van de Sovjetunie, Eduard Sjevardnadze heeft vanmiddag in Brus sel een handelsakkoord ondertekend met de EG. Het akkoord voorziet in de opvoering van de import van industrië le produkten uit de Sovjetunie, alsook in samenwerking op het gebied van on der meer wetenschap, technologie en het bankwezen. Eerder op de dag had Sjevardnadze een ontmoeting met pre mier Martens en koning Boudewijn en vanavond dineert hij met de EG-minis- ters van buitenlandse zaken. Morgen bezoekt Sjevardnadze als eerste Sovjet autoriteit het hoofdkwartier van de NAVO, waar hij onder anderen zal pra ten met secretaris-generaal Wörner. Bloementeelt in de rode cijfers DEN HAAG Voor de be drijven in de glastuinbouw wordt dit jaar een gemiddeld verlies verwacht van vijf tienduizend gulden. De snij bloemensector draaide met fors verlies; de resultaten van de potplanten waren op nieuw winstgevend en de groentebedrijven speelden quitte, aldus het Landbouw Economisch Instituut (LEI). In de bloemensector wordt een negatief netto-bedrijfsre sultaat verwacht door lagere opbrengsten en kostenstijgin gen. Pagina 7: Prijzen van bloe men gekelderd. Frans van Rooy zegt ook af voor Oranje ANTWERPEN Frans van Rooy heeft zich afgemeld voor de interland van het Nederlands Elftal woensdag in Rotterdam tegen Brazilië. De middenvelder van FC Antwerp heeft al geruime tijd last van zijn lies en wordt daaraan morgen geopereerd. Dat gebeurt op ver zoek van zijn club; Van Rooy zelf had de ingreep liever uitgesteld tot na de interland. De operatie wordt uitge voerd door dr. Branco Nesovic, de clubarts van Rode Ster Belgrado, die daarvoor speciaal naar Antwerpen overkomt. In het verleden heeft Nesovic o.a. Wim Jan sen van een zelfde blessure afgeholpen. Eerder bedank ten al Ronald Koeman, Henk Fraser en Pieter Huistra voor de interland. Het is nog onzeker of Marco van Basten en Frank Rijkaard een halve wedstrijd zullen meespelen. Bondscoach Libregts voegde gisteren Mar tin Laamers aan zijn uitgedunde selectie toe. Pagina 13: Liesblessure epidemie bij selectie Oran je ïpen YS araatheid anama \-STAD In Pana- de hoofdstad van de «erikaanse kanaal- ïama is de spanning merikaanse legereen- het Panamees natio- r hoog opgelopen. Na- ma eind vorig week l had verklaard aan werd zaterdag een use militair doodge- n raakte er een ge- een nog onduidelijk De Amerikaanse ;ijn in staat van pa- 'ebracht. iet Amerikaanse le en vier soldaten ensttijd en in burger ngen te stoppen toen ij het hoofdkwartier anamese strijdkrach- Burgers en militai- erde hen uit de auto n. Toen de Amerika- wegreden werden zij Een Amerikaanse ificier en zijn vrouw, icident zagen werden en verhoord, ihet Panamese leger vier Amerikanen ile versperringen ge- vuurden zij schoten legerhoofdkwartier. 'toffer (62) iraak rijdt van fiets )AG De Haagse po ft zaterdagavond een "i man aangehouden .-jidags was doorgere- fTien vluchtende auto- in zijn fiets te hebben gij Het slachtoffer liep r/aanrijding een open jk op. De automobilist izijn tas uit de auto "jtolen en de dader op tiet hazepad koos. De ong in zijn wagen, je fietser even verderop jakte zijn tas terug en Zijn kenteken werd ynoteerd. GEMENGDE REACTIES OP VOORSTEL MINISTER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het idee van minister Alders van milieubeheer om perso nenauto's uit te rusten met een tacho graaf is met gemengde gevoelens be groet. De reacties variëren van „bela chelijk" tot „het overwegen waard". De minister noemde gisteren in het VARA- radioprogramma Vroege Vogels de tacho graaf een „reële mogelijkheid om de groei van het aantal in ons land verreden kilome ters af te remmen". Een tachograaf is een apparaat dat de afgelegde afstand en snel heid van een voertuig registreert. Het wordt vooral in het vrachtvervoer gebruikt. Vol gens een woordvoerder van de minister gaat het niet om een uitgewerkt idee. „Het schoot de minister tijdens de uitzending te binnen. Het kwam in hem op toen hem ge vraagd werd wat hij zou doen als hii het he lemaal voor het zeggen zou hebben Woordvoerster M. Brunt van de stichting Natuur en Milieu noemt desgevraagd het idee zeker de moeite waard om nader te on derzoeken. „De milieu-organisaties hebben altijd op het standpunt gestaan dat naarmate de automobilist meer rijdt, hij ook meer moet betalen. Dat moet dan wel een flinke verhoging zijn, anders heeft het weinig ef fect. De tachograaf kan hierbij een goed in strument zijn". De ANWB ziet daarentegen niets in het plan. „Aiders heeft natuurlijk het recht om als jonge enthousiaste minister nieuwe ideeën te bedenken, maar dit is een veel te wild plan en wij nemen het nauwe lijks serieus", aldus een woordvoerder. Pag. 3: 'Wie meer rijdt, moet meer betalen' ONDERZOEK GREENPEACE: DEN HAAG De maat regelen die Nederland heeft opgesteld om de vervuiling van de Noord zee in 1995 te halveren, zijn onvoldoende. Dat concludeert Greenpeace na een onderzoek door een team van onafhanke lijke juristen in West-Eu ropa. Over vijf jaar zou de vervui ling van de rivieren die uitko men op de Noordzee met de helft moeten zijn terugge bracht. Dat is een van de be langrijkste afspraken die zijn gemaakt op de Tweede Minis tersconferentie voor de be scherming van de Noordzee, in 1987 in Londen. De Noordzee- ministers komen in maart vol gend jaar in Den Haag op nieuw bijeen. Uit de gegevens die Greenpea ce heeft verzameld over zeven van de acht Noordzee-staten (over Frankrijk bleek niets be kend), blijkt dat alle landen falen in de uitvoer van maat regelen om de vervuiling te rug te dringen. Volgens het rapport is het on zeker of Nederland de doel stelling zal halen waar het gaat om het verminderen van koper, nikkel, cadmium, lood en zink. De maatregelen ter vermindering van de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten (voornamelijk fos faten en nitraten) zijn, zo stelt onderzoeker P. Gerritzen- Rode, „onvoldoende". (ADVERTENTIES) e$sdag en woensdag ik we groente en vlees "^nbieding nianklare gesneden J Venkool, QQ t'vOgram or 'sJt half-om-half, JnV§ 4.49 "70 Q U m /.uZJ in grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. kerst en nieuwjaar zijn de Steunpunten Studiefïnan- mafloten. Dat is vooral belangrijk als u een Tegemoetkoming w(en tot en met 17 jaar wilt aanvragen. De uiterste am van het Aanmeldingsformulier-A 1989/1990 is namelijk wifer 1989. ^pventuele vragen en/of problemen kunt u dus tot en met jgier bellen of langskomen bij één van de Steunpunten. he j|ensen u prettige feestdagen. ONDERWIJS EN WETENSCH, INFORMATISERINGSBANK Vuurwerkbom rukt alle vingers van hand DEN HAAG Stoer doen met een vuurwerkbom heeft een 20-jarige Hagenaar zaterdag middag alle vijf de vingers van zijn" rechterhand gekost. De jongeman had de bom vervaar digd door tien strijkers in een plastic doosje te binden. Bij een voetbalveld in het Zuiderpark wilde hij het explosief met een elfde strijker aansteken. De bom ontplofte in zijn hand. Het slachtoffer is in het ziekenhuis Leyenburg geopereerd. LONDEN/PARIJS Diverse stormen hebben het afgelopen weekeinde het westen en zuiden van het Europese vasteland geteisterd, alsook de kust van Groot-Brittannië. Voor zover be kend hebben veertien mensen het leven gela ten in het natuurgeweld. In Groot-Brittannië, waar het midden des lands werd overvallen door sneeuw, zonk een vissersboot in het zicht van de haven; de zes bemanningsleden ver dronken. Twee jongens die op het eiland Mann naar de storm keken, werden in zee geblazen en verdronken. Ook Frankrijk, met name Bre- tagne kreeg zijn deel van het noodweer. Een cameraman die de gevolgen van het noodweer filmde, verdronk toen hij met zijn auto in zee werd geblazen. In het noordwesten van Spanje en het noorden van Portugal richten de stor men grote ravages aan. Pag. 4: Alleen op ansichtkaarten ligt vol doende sneeuw Een vissersboot deint over de overstroomde kade in Ply mouth. De Britse kust werd ?waar getroffen door een storm met een windkracht van zo'n 145 kilometer per uur, ge paard gaande met hevige slag regens. FOTO: EPA 18 PAGINA'S VU-feestje: 'Buisbaby is bekroning van mijn leven' Koelbloedig optreden voorkwam ramp met Boeing KLM Duitse presidenten praten in Potsdam Omwonenden Ypenburg eisen schade vergoeding van GAVI Zaalvoetballers Bax naar Rome Louise de Coligny sluit overeenkomst met Spaanse ambassade I jgg. 1 Delftse eerste beëdigd taxateur voor ikonen GEESTELIJK LEVEN/OPINIE 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 4/5 LEIDEN/REGIO6/7 SPORTUITSLAGEN 8 KUNST/RTV9 VAN HUIS UIT 10 RTV-PROGRAMMA S 11 WEER/PUZZEL/MENU 11 SPORT 13 T/M 18 Giftige kaakjes De binnenplaats van het politiebureau van Cangkir op Oost-Java ligt bezaaid met biscuitjes. Het is de bedoeling dat de kaakjes worden vernietigd omdat zij, als gevolg van fouten bij de fabricage, vergiftigd zijn. De giftige kaakjes hebben aan zeker dertig mensen, vooral kinderen, het leven ge kost. FOTO: AP GEWELDDADIGE DIEFSTAL WARMOND Een Amster dammer heeft zaterdagmorgen om half negen geprobeerd met geweld een Warmonder te be stelen. De Amsterdammer, die vorige week- onder invloed van drugs een ongeluk veroor zaakte met een gestolen auto op het Oosteinde, kwam op be zoek bij een oude kennis in Warmond. Hij wilde geld le nen maar dat weigerde de Warmonder. De Amsterdam mer raakte hierdoor dusdanig over de toeren dat hij de War monder te lijf ging met fiet- senstandaarden en hem ver schillende keren bij de nek greep. van het s t slachtoffer, die door al het rumoer naar buiten was gekomen, kreeg de portemon nee door de Warmonder toege worpen. De Amsterdammer greep haar, draaide haar on derarm om en ging aan de haal met de portemonnee. La ter op de dag werd hij aange houden in Amsterdam. Studenten steken partij vuurwerk af NOORDWIJK Leidse stu- denten staken in de nacht van zaterdag op zondag een partij vuurwerk af bij een hotel aan de Beethovenlaan, waar ze een bruiloft hadden gevierd. De politie kreeg tien telefoontjes van klagende mensen. „Het was een grote partij vuurwerk, net zoiets als in de zomer op het strand wordt afgestoken", vertelt een woordvoerder van de Noordwijkse politie. Toen agenten arriveerden was het euvel al geschied. De daders, die behoorlijk wat hadden ge dronken, kwamen er met een waarschuwing van af. ADVERTENTIE Nog veertien dagen en dan gaan we een nieuw de cennium in: de jaren negentig, het fin de siècle van de twintigste eeuw. Het is gebruikelijk om het nieuwe jaar met goede voornemens te beginnen. Maar waarom zo lang gewacht? Doe vandaag nog onderstaande bon op de bus en zie, lees en ervaar twee weken lang dat u de Leidse Courant eigenlek geen dag kunt missen. Zeker niet met al die ex tra's die eraan komen, zoals de Kerst- en de oude- jaarsbijlage. Als u er vlug bij bent, kunt u het nieuwe jaar inderdaad goed beginnen. Met een abonnement op de Leidse Courabt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. £eidóc Somcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1