foidóe 6oma/nt VLassale steun voor Havel Bon: 3 5 7 SED biedt volk DDR verontschuldiging aan 2 6 6 Exact Sblitie overmeestert gewonde man bij AZL VANDAAG 'Ziekenhuisopleiding deugt niet' BROCCOLI EN ZIGEUNERSCHNITZEL Maandag li december 1989 81ste jaargang no. 24596 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoii Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 1 i2300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1 24.24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, )aar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 .00 15.00 uur tel. 071 -122248_ Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamiliebenchten f. 0,60 per mm. fax 070-3902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER In de nacht weinig wind, en kele mistbanken en een mini mumtemperatuur om het vriespunt. Overdag eerst af en toe zon, maar van het zuidwes ten uit toenemende bewolking en later mogelijk regen. Mid- dagtemperatuur de komende dagen oplopend tot 8 graden. Wind draaiend naar zuidoost, toenemend tot matig. Joofwaardigheid van iiagse politie in geding HAAG De Haagse gemeenteraadsfractie van het vindt dat de gang van zaken rond de bewaking van paanse ambassade vorige week, „de geloofwaardig- van en het vertrouwen in de Haagse politie negatief beïnvloed". Raadslid P. den Duik schrijft in een aan burgemeester Havermans dat de mededeling le politie dat het onbemand zijn van de pantserwa- lij de Spaanse ambassade op de middag voor de aan- ran vorige week onderdeel was van de beveiligings- >k, „door de feiten is achterhaald". Den Duik vraagt af of de bewaking van de Spaanse ambassade, met tog op de eerdere aanslagen, wel voldoende is ge- L Een oplossing zou kunnen zijn, zo suggereert Den dat de bewaking van ambassades wordt overgeno- door „speciale eenheden van politiezorg" of de Ko- lijke Marechaussee. De olifant, in Azië eeuwenlang gebruikt als trekkracht, mag het nu eens gemotoriseerd proberen. Tot groot ver maak van het publiek in de dierentuin van het Indonesi sche Cisarua Bogor rijdt een olifant voorbij op een gigan tische scooter. foto: ap Manager uitzendbureau is Baas van het Jaar AMSTERDAM Herman Bosschieter uit Heemstede, adjunct directeur van uitzendbureau Dactylo, is vanochtend uitgeroepen tot Baas van het Jaar. Dat gebeurde tijdens de uitzending van het AVRO-radioprogramma „De baas van het jaar" in het Am sterdamse Marriott Hotel. Met een grote meerderheid werd de heer Bosschieter uit drie kandidaten door de radio-luisteraars gekozen. Zijn driehonderd vrouwelijke medewerksters omschrijven hem als „een kapitein Haak met uitstekende leiderscapaciteiten". Met de aanschaf van Italiaanse maatkostuums probeert hij bij vergaderingen meer ge wicht in de schaal te leggen. Tweede werd Mary Houtaar van het Haagse Telemarketingbureau Provite. Zij werd daarbij op de voet gevolgd door de Leidse professor Wim Derksen, die direc teur was bij van het onderzoekscentrum Sturing en Samenle ving. Pagina 7: Leidse hoogleraar net geen Baas van het Jaar Man doodgestoken in Zoetermeer ZOETERMEER Bij een steekpartij in zijn woning in Zoetermeer is zaterdagmid dag de veertigjarige I. Autar uit die plaats om het leven gekomen. Een 33-jarige vrouw en haar 11-jarige zoon raakten ge wond en zijn overgebracht naar het zie kenhuis. De politie van Zoetermeer heeft korte tijd later in Den Haag een 42-jarige Hagenaar aangehouden, die ervan wordt verdacht de dader te zijn. De man is de ex- echtgenoot van de vrouw en vader van de jongen. Volgens de politie heeft hij uit ja loezie gehandeld. De verdachte kwam naar Zoetermeer om zijn ex-vrouw te spre ken, maar deze wilde hem niet te woord staan. De man vernielde daarop de voor deur en drong de woning binnen. PRAAG In heel Tsjechoslowakije is van middag met alles wat la waai maakt, zoals sire- ies en kerkklokken de jiresidentskandidatuur fan Burgerforum-leider ifaclav Havel gesteund. (Iet parlement, dat morgen jijeen komt, heeft twee we- sen de tijd om een opvolger mor de zondag afgetreden president Husak te kiezen. Als Marian Calfa, een Slo- kaak, premier blijft, zou de hieuwe president traditie ge- rouw een Tsjech moeten lijn. Alexander Dubcek, de popu laire leider van de Praagse Lente in 1968, heeft zich gis- ;eren ook kandidaat gesteld Voor het presidentschap. Dubcek is weliswaar een Blowaak en werd in 1970 uit de communistische partij ge zet, maar lijkt voor de com munisten een meer accepta bele kandidaat te zijn dan de 53-jarige Vaclav Havel. De dissidente toneelschrijver zei donderdag al bereid te zijn de taak van president op zich te nemen als de bevol king dat zou willen. Gisteren is in Tsjechoslowa- kije voor het eerst in 41 jaar een regering beëidigd die niet door communisten wordt gedomineerd. De twee belangrijkste taken van dit nieuwe kabinet zijn het voorbereiden van vrije ver kiezingen „tegen het einde van het eerste semester van 1990" en het op gang bren gen van „radicale economi sche hervormingen". Dit verklaarde premier Marian Calfa gistermiddag na de beëdiging van zijn kabinet. Calfa maakte toen ook be kend dat president Husak zijn ontslag heeft ingediend bij het parlement. Husak had zijn aftreden zaterdaga vond al in een landelijke te levisie-uitzending aangekon digd. Burgerforumleider Vaclav Havel zei gisteren tegen een menigte van 300.000 mensen op het Wenceslasplein in Praag dat zij „een vreedza me revolutie tot stand heeft gebracht. De massa, die de Dag van de Mensenrechten en de vorming van het nieu we kabinet was komen vie ren, liet toen al blijken Ha vel als staatshoofd te willen. Nu aan de eisen van de op positie een kabinet met een niet-communistische meerderheid en het aftreden van Husak is voldaan, is de staking die voor vandaag was afgekondigd door Bur gerforum afgeblazen. Pagina 5: Tsjechoslowa- kije snel op weg naar de mocratie Valcav Havel leest op het Wenceslasplein in Praag de namen voor van'de ministers van het eerste door niet-communisten gedomineerde kabinet in Tsjechoslowakije sinds 1948. foto: ap (Van onze correspondent Rink Drost) OOST-BERLIJN „De afgevaardigden van de SED zien het als hun plicht zich in naam van de partij tegenover het volk oprecht voor te veront schuldigen dat de vroege re leiding van de SED ons land'in deze bestaansbe- dreigende crisis heeft ge bracht". Dat staat in een zogeheten „positiepapiei;" van de com- orbatsjov eigde met I treden iKOU Sovjetpresident lail Gorbatsjov heeft afge- s zaterdag op een vergade- van het centraal comité ;de communistische partij eigd af te treden nadat phillende sprekers erop jen aangedrongen dat het »o van de hervormingen lag moet. Dat zei de Esti- partijleider Vaino Valjas laag in een interview met Istische televisie, heeste leden van het cen- nt- comité betuigden zater- ing tijdens de bijeenkomst de er gesloten deuren, echter ;ijn steun aan Gorbatsjov en hervormingsprogramma lij in gang gezet heeft, al- em Valjas. Gorbatsjov heeft, Hij ens persbureau Tass, zater- Op pok gezegd niets te willen het in van een versnelde wijzi i van de grondwet van de ptunie. Hij ziet geen enke dat podzaak om al spoedig te jen tot een aanpassing van iel 6 van de grondwet, rin de leidende rol.van de hij inunistische partij is vast ?d. Morgen komt in Mos- het Congres van volksaf- eve lardigden bijeen, het hoog- tetgevende lichaam van de (R. Daarin kan eventueel tel 6 ter discussie worden |ld. In de Baltische repu- t Litouwen heeft de com- ;en- iistische partij besloten dat ven i de grondwet verankerde oft- inde rol van de partij zal iver Jen afgeschaft. Volgens :ko- fet-minister van buiten- Ge- se zaken Edoeard Sjevard- lam e zal Moskou geen geweld aanjuiken om te proberen de oft-role van de centrale corn- was Jstische partij over Litou- mer en andere republieken in Pre-1 te houden. De commu- me Bche leiding in Moskou zal iou-'r met behulp van argu- de ten de anderen proberen e ik'ertuigen van de noodzaak eer-[idende rol van de partij te i jeïhaven, aldus de minister, irij-ïn interview met een Ame- metBns tv-station, nge-lna 5: „Geen verzwak- vanf communistische partij" ters: f tt JeDEN Een 22-jarige hem geweigerd. Hij slingerde srenineaar heeft de politie za- de kroegbaas toen een reeks 'y^Bgmiddag nogal wat werk verwensingen en bedreigingen naar het hoofd. Deze reageer de prompt met rake klappen. Wapenvernietiging Dat ook op een drastische wijze een einde kan worden gemaakt aan wapens bewijst men wel in de Sri Lankaanse hoofdstad Co lombo. Met een stoomwals worden 8.000 geweren plat gereden. De wapens zijn buit gemaakt op het Singalese verzetfront dat al twee jaar een uiterst gewelddadige strijd voert tegen de regering. foto: ap munistische eenheidspartij SED, waartoe de afgevaardig den op het eerste buitengewo ne partijcongres in het 43-jari- ge bestaan van de partij heb ben besloten. In het papier be dankt de partij de Oostduitse bevolking voor de vreedzame revolutie die tot de grote ver nieuwingen in het land heeft geleid. Zeventien uren duurde de mammoetzitting van het congres, toen de afgevaardig den zaterdagmiddag besloten het komende weekeinde ver der te gaan. Dan komen de nieuwe statuten aan de orde en een andere naam voor de partij. Vanwege de juridische consequenties voor personeel, gebouwen en eigendommen van de partij besloten de afge vaardigden niet tot opheffing of splitsing van hun partij over te gaan. In de praktijk echter moet het vervolg op de SED een geheel nieuwe partij worden. De principebesluiten voor een ra dicale vernieuwing zijn dit weekeinde goed zichtbaar ge nomen. De leden willen ko men tot een linkse partij op democratisch socialistische grondslag „die heeft afgere kend met stalinisme, pseudo- socialisme en heerschappij van het profijt". De nieuw gekozen partijleider van de SED, Gregor Gysi. De 41-jarige advocaat is de jong ste partijleider van het Oost blok. FOTO: epa Pagina 5: Steun voor ver nieuwde SED nog onduide lijk 18 PAGINA'S jr Kanunnik Van der Valk vertrekt uit bisdom Roermond Interferon biedt mogelijkheden tegen chronische leverziekten EG-top maakt weg vrij voor verdere eenheid milieu ernstig vervuild Louis de Bruin wint talentenjacht Er is begrip gekweekt voor vluchtelingen Leidse hoogleraar net h geen Baas van f het Jaar I GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND KUNST/RTV BUITENLAND LEIDEN/REGIO 6/7 RTV-PROGRAMMA'S WEER/PUZZEL/MENU VAN HUIS UIT SPORT 11 T/M 18 RIJSWIJK De interne opleidingen van zieken huizen, psychiatrische in richtingen en zwakzinni geninrichtingen laten veel te wensen over. Dat concludeert de Jongere- nadviesgroep Gezondheidszorg van de christelijke vakbond CFO in het zwartboek „Op de bres voor beter onderwijs in de gezondheidszorg", dat van morgen in Rijswijk is aangebo den aan staatssecretaris Si mons van volksgezondheid. De kritiek van de CFO richt zich voornamelijk op de zoge heten inservice-opleidingen. Die bestaan uit een voorberei-' dingsperiode van zeven maan den waarin de leerling niet werkt en slechts zakgeld ont vangt. Daarna volgt een perio de waarin stage wordt gelopen op verschillende afdelingen van de instelling. In totaal duurt een inservice-opleiding ongeveer 3,5 jaar, waarna er geen garantie is op een vaste aanstelling. De opleidingen zijn te speci fiek voor de instelling die ze aanbiedt, vinden de opstellers van het zwartboek. Het diplo ma heeft daardoor geen waar de bij sollicitaties bij andere instellingen. Bovendien ver schilt het niveau van opleiding tot opleiding door het ontbre ken van algemeen geldende examencriteria, aldus het zwartboek. Eis: vrijwillige atv bij banken UTRECHT De Diensten bond FNV stelt voor de ko mende bankcao een individue le vrijwillige atv als eis. Daar mee hoopt de bond het verzet van de banken tegen verdere atv te breken en in te spelen op de groeiende behoefte aan meer vrije tijd. De Diensten bond heeft tweemaal tever geefs geprobeerd verdere atv dan de huidige 38-urige werk week af te spreken. Voorbijganger slaat met honkbalknuppel LEIDEN Twee mannen van 22 en 23 jaar oud zijn vannacht tussen een en twee uur bij het LAK-theater door een voorbij ganger met een honkbalknuppel geslagen. De 22-jarige liep daarbij een gebroken teen en kneuzingen. Zijn metgezel hield aan de ongewenste ontmoeting een hechtwond op zijn neus en een schaafwond op zijn voorhoofd over. Het tweetal zat op de stoep van het LAK-theater toen de man met zijn hond langs kwam lopen en ze vertelde dat ze weg moesten gaan. Het twee tal bleef echter zitten. Kort daarna verscheen de man weer in gezelschap van een vrouw en met de honkbalknuppel waarmee hij op hen insloeg. Het gaat om een man van ongeveer twintig jaar met halflang donkerblond haar. Hij droeg een rood sport- jack en een spijkerbroek en liet een pitbull-terriër uit. een»rgd. De man was door een ttige kastelein van een MA aan de Lage Rijndijk een "okern neus geslagen. De die al het nodige had ge- luiken wilde rond half vijf café in, maar dat werd De ongewenste gast moest daarop door de eerste hulp dienst naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht. Daar maakte hij veel misbaar. Hij weigerde iedere behande ling, maar wilde ook niet weg gaan. Toen het ziekenhuisper soneel de hulp van de politie inriep dreigde hij de agenten te slaan met een fles. Hij werd door vier agenten overmees terd, maar liep daarbij snij- wonden op. Na onderzoek op het politiebureau is hij alsnog naar het AZL gebracht om die wonden, zijn gebroken neus en een gebroken jukbeen te laten behandelen om vervolgens weer te worden ingesloten. Hem wordt in elk geval po ging tot zware mishandeling ten laste gelegd. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding mnonoM 1 Broccoli, 500 g lf+Z7 Zigeuner schnitzel, 1 QC 100 g JE05 J..O J 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. i krant wordt nog dezelfde avond De ene staatssecretaris is duidelijk de andere niet. Dat blijkt maar weer bij Onderwijs, waar Ginjaar- Maas nog niet zo lang geleden ervan overtuigd was, dat er niet alleen „exact gekozen" moest wor den, maar binnenkort ook verplicht wiskunde in de mavo-, havo- en vwo-exameneisen gestopt moet worden. De nieuwe staatssecretaris Wallage heeft daar nu weer zijn twijfels over, al vindt hij weer wel - en vond Ginjaar-Maas niet - dat daar in dat geval extra geld voor op tafel zou moeten komen. En net zoals de ene staatssecretaris de ander niet is, is ook de ene krant de andere niet. Het beste kunt u daarom de Leidse Courant kiezen, exact! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CcidócSoirtcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1