Bush kondigt einde aan van Koude Oorlog Spaanse zon in een netie. lemonstranten Tsjechoslowakije willen Dubcek 24 25 26 27 28 29 3 7 9 10 Tor HAAGSE SUPPORTERS BEZORGDEN GEZIN IN TREIN DOODSANGSTEN CARAVAN+CAMPING RAI AMSTERDAM. WELKOM! Perzische tapijten VIJFLING GEBOREN IN UTRECHT VANDAAG Zcidbc (Bo Donderdag 23 november 1989 81ste jaargang no. 24581 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uilgave Westerpers, behorend loi Sothoil Pere, Apolhekeredijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677, Giro 103003, Bank: Amro-bankNV Leiden Abonnementen (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling). f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties (excl.6% BTW)i.0,67 per mm., lamiliebenchlen 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie Directeur-hooldredactejrl.l.Hallewas.Chel-redacleurG 1 Onvlee. HET WEER Veel bewolking. Af en toe wat regen en vooral in het oosten ook natte sneeuw. Minimum temperatuur ongeveer 3 gra den. Middagtemperatuur tus sen 7 graden in het westen en 3 graden langs de oostgrens. Wind uit west tot noordwest, matig, aan de kust af en toe krachtig; in de namiddag draaiend naar noordoost. EKKE met speciale J l rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage ronique en TV 10 >ken samenwerking 5MEER In Aalsmeer vindt dezer dagen esprek plaats tussen Lex Harding van RTL iique en Joop van den Ende namens TV 10. •doeling is te komen tot een samenwerking, et tot een in elkaar opgaan van beide iporganisaties. Het initiatief hiertoe is uitge- van Lex Harding, die ook sterke druk uitoe- p Joop van den Ende om de artiesten en an- tv-persoonlijkheden in diens stal ruimte te i in de Veronique-uitzendingen. De mogelij- menwerking is noodgedwongen. Véronique te weinig kijkers en heeft de hoge adverten- even al moeten terugschroeven, terwijl nog steeds geen zekerheid heeft over een toegang tot het kabelnet, ia 13: Geldschieters TV10 willen samen- ing. ZWOLLE Supporters van FC Den Haag hebben zondagavond een gezin uit Apeldoorn - man, vrouw en 15-jarige zoon - in de trein van Groningen naar Zwolle geterrori seerd. Het gezin heeft hierdoor ernstig psychisch letsel opgelopen en krijgt professionele hulp. Vier mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar ziin aangehouden wegens wederrech- terlijke vrijheidsberoving. Twee mannen, van wie één racistische lectuur bij zich had, zijn inmiddels vrijgelaten. De overige vier zitten nog vast. Zij worden vervolgd als de hoofddaders. Op hen zal ver moedelijk snelrecht worden toege past. De zes Hagenaars hoorden tot een groep van vijftien Den Haag sup porters die de wedstrijd van hun club tegen FC Groningen hadden bijgewoond. Ter hoogte van Meppel wilden zij met geweld een coupé in de eerste klas binnendringen waar in het gezin zich bevond. Vanaf dat moment tot de aankomst in Zwolle, circa twintig minuten later, stond het gezin ware doodsangsten uit. Terwijl de man, vrouw en zoon er met veel moeite in slaagden de cou pédeuren dicht te houden probeer den de Hagenaars de ruiten in te gooien. Er werd geürineerd tegen de deur en het gezin kreeg allerlei verwensingen naar het hoofd ge slingerd. Toen het drietal in Zwolle uit de trein wilde stappen werden man, vrouw en zoon van elkaar ge scheiden. Met veel moeite kon het gezin uiteindelijk toch de trein ver laten. De politie arresteerde de sup porters. Wenskaartenactie toch in Recordbook LONDEN De negenjarige Britse kankerpatiënt Craig Shergold komt toch in het Guinness Book of Records als verzamelaar van wenskaarten. Een Britse krant riep twee we ken geleden op het kind een kaartje te sturen. Ook in Ne derland werd gehoor gegeven aan die oproep. De uitgever verklaarde vorige week het record niet te willen opnemen vanwege mogelijk traumati sche ervaringen voor de nabe staanden. De kleine Craig heeft verteld zich „al een heel stuk beter te voelen" onder de stortvloed van kaarten. Michels niet in technische staf van Oranje-team ZEIST Rinus Michels wordt niet direct betrokken bij de begeleiding van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal in Italië, vol gend jaar. Het sectiebestuur betaald voetbal heeft van ochtend opnieuw dit stand punt ingenomen. Bondscoach Thijs Libregts blijft de eerste man in de technische staf en zal slechts in ondersteunende zin tijdens en in de aanloop naar het toernooi door Mi chels worden begeleid. WASHINGTON De Amerikaanse president George Bush heeft zijn povjetambtgenoot Michail Gorbats- ;ov opgeroepen de laatste barrières iussen Oost en West te slechten en „voor eens en voor altijd een einde te maken aan de Koude Oorlog". tn een tv-toespraak die rechtstreeks in iet hele land werd uitgezonden, zei de Amerikaanse president dat de verande ringen in Oost-Europa een „gelukkig ïinde zijn van één van de treurigste Hoofdstukken van de geschiedenis". De Amerikaanse president noemde Gor- gatsjov de „dynamische vormgever" an de hervormingen. Hij zal de Sovjet- «jider op 2 en 3 december ontmoeten lan boord van Amerikaanse en Sovjet- Wlogsschepen in de buurt van V ]C't - [alta. Bush zei over deze aankomende top dat „wij elkaar niet ontmoeten om over de toekomst van Europa te beslissen; de volken van Europa beslissen daar zelf over". De Amerikaanse president heeft de laatste tijd kritiek te verduren gekregen omdat hij in het openbaar niet veel zei over de stormachtige ontwikkelingen in Oost-Europa. Tijdens zijn toespraak, vanuit het presidentiële buitenverblijf Camp David, verdedigde de president deze „stille diplomatie". „Het werken achter de schermen heeft resultaten op geleverd", aldus Bush. De Franse president Mitterrand, die tot het eind van dit jaar voorzitter is van de Europese Gemeenschap, zal kort na de top bij Malta Sovjet-president Gorbats- jov ontmoeten om over de jongste ont wikkelingen in Oost-Europa te spreken. Vijf doden door brand brandweer nog in het duister. FOTO: ANP AG Terwijl ruim kwart miljoen demon- iten op het Wences- ein in Praag riepen de terugkeer van ander Dubcek besloot politiburo van de :hoslowaakse commu- sche partij gisteren een spoedzitting te beleggen van het *aal comité. De demonstranten houden vandaag weer een grote pro testmanifestatie op het Wen- ceslasplein en hopen dat de in 1968 afgezette hervor mingsgezinde leider hen dan al zal toespreken. Het was gisteren de zesde massale protestbijeenkomst en dé grootste tot nu toe. Meer dan 250.000 Tsjechoslo- waken demonstreerden te gen het communistische bewind, waarbij de dissiden te toneelschrijver Vaclav Ha- vel luid werd toejuicht toen hij zei dat men op het Wen- ceslasplein bijeen was geko men „om de controle over het land over te nemen". Dubcek, de leider van de Praagse Lente in 1968 schaarde zich in een bood schap, die door oppositielei der Silhan werd voorgelezen, volledig achter de massabe weging. Dubcek stelde zich ook achter de eis tot aftreden van president Gustav Husak, die hem in 1969 opvolgde, en partijleider Milos Jakes. Ja kes was mede verantwoorde lijk voor de zuiveringen waarmee Dubcek en een half miljoen andere communisti sche hervormers in 1970 aan de kant werden geschoven. In zijn woonplaats Bratislava sprak de 68-jarige Dubcek enkele duizenden mensen toe. Dubcek had kort daar voor in het Paleis van Justi tie een zitting bijgewoond van het proces tegen de be kende Slowaakse dissident Jan Carnogursky. Voor het eerst sinds jaren toonde de Tsjechoslowaakse televisie enkele beelden van Dubcek in een reportage rond het proces-Carnogursky. Het politburo besloot om morgen een spoedzitting van het centraal partijcomite te houden om zich te beraden over de wijze waarop op de massademonstraties van de afgelopen dagen moet wor den gereageerd. Eerder had de leiding van de communis tische partij inderhaast ont moetingen gearrangeerd met invloedrijke personen die de democratiseringsbeweging steunen. Pagina 5: De terugkeer van Dubcek wstoet duizenden aanhangers van de Baskische partij Herri Batasuna hebben zich in Bilbao aange- h bij de rouwstoet voor Joshu Muguruza. De parlementariër werd maandagavond bij een aan- In Madrid doodgeschoten. De moord is nog niet opgeëist. FOTO: EPA LEIDEN Een mysterieus achtergelaten koffertje in een Spaans restaurant aan de Sta tionsweg in Leiden was er gis teravond de oorzaak van dat de explosieven opruimings dienst (EOD) moest uitrukken. Om 22.00 uur stapte een man het restaurant binnen met een koffertje. Volgens de eigenaar deed de man heel voorzichtig met dit koffertje. De man be- Ontruiming na achterlaten van koffertje stelde een biertje, dronk dit op en verliet onder het mom „van even geld halen" het res taurant. Het koffertje liet hij staan. Om 2.50 uur stond hèt koffertje er nog, waarop de ei genaar van het restaurant arg waan kreeg, aan een bom dacht, en de politie belde. De EOD heeft het koffertje met alle omzichtigheid behandeld. Het einde van de actie was om 5.02 uur: het koffertje was geo pend. Inhoud: de persoonlijke bezittingen van een inwoner uit Ermelo. (ADVERTENTIES) VRIJDAG 1 ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG 1 WOENSDAG NOVEMBER NOVEMBERNOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER Alles over caravannen en kamperen en veel toeristische informatie. Meer nieuws via de RAI-Infolijn 020-5466990. Dagelijks geopend van 10-18 uur. Gratis pendeldienst: volg borden [p] RAI Trein Toegangbiljetten bij NS-stalions. illegomse andstichter ^ngehouden JSGOM Een 20-jarige gommer wordt ervan ver- t in zijn woonplaats diver- anden te hebben gesticht, nan is aangehouden. Hij jte vermoedelijk niet al- 'elwant de politie verwacht N ïnkort meer arrestaties te chten. Een van de bran- Ojvas die bij de firma Maas n Stein op 2 oktober van tar. Hierbij werd voor en- miljoenen guldens schade ericht. f VERKOPING Publieke verkoping In twee dagen moeten alle tapijten worden verkocht, niets kan terug naar de winkel wegens verbouwing. GEHEEL ZIJDEN GHUM (Pers) 22.000.- NU 8.000.- NAïN plm. 200x300 van 18.500.- NU 8.000.- ISPHAHAN plm. 200x130 van 12.000.- NU 9.250.- gespreide betaling mogelijk alle tapijten met certificaat EERSTE 50 BEZ. PERSJES (60x40) 20.- OUDE BELUTCH plm. 150x90 van 1150.- NU 350.- HAMADAN plm. 200x300 van 3200.- NU 1250.- PERS plm. 200x300 van 2500.- NU 750.- HALPERS plm. 140x70 van 650.- NU 195.- MINI PERSJES plm. 30x30 v.a10.- MOTEL BIJHORST Wassenaar Vr. 10.00-21.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur V TAPIJTIMPORT PEN HAAG - TELEFOON 291122 J Het mag dan steeds sneller donker worden, maar bij ons schijnt de Spaanse zon. In de vorm van heerlijke Navelinas handsinaasappelen van Chico. Twee kilo kost-t/m aanstaande zaterdag O QQ maar L-fjU 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. HAAGSE 24 NOVEMIEKI989 OPEN DAG SECTOR TECHNIEK d» open dog kun ie ook olies Ie welen komen jr de ingenieursopleiding Werktuigbouwkunde in de Settor Techniek von de Hoogse Hogeschool. MI.J'I. '.lil.'.iU.'HM.'llMTf Algemene informatie: teL07<H3)49539S, WeOOStrOfll 60 Stepfame vos Ac Abee [J* Hoog WERKTUIGBOUWKUNDIG INGENIEUR WORD X NATUURLIJK AAN DE HAAGSE HOGESCHOOL! Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Btw maakt dieselprijs aan de pomp nog duurder DEN HAAG De verhoging van de dieselprijs per 1 januari aanstaande met 10,6 cent zal in de praktijk een verhoging van 12,56 cent betekenen. Volgens de ANWB en de Bovag moet over het extra bedrag nog 18,5 procent btw worden betaald zodat de prijs aan de pomp nog bijna twee cent hoger zail uit komen. Pagina 6: Dieselrijder be taalt mee aan maatregelen vrachtauto UTRECHT In het Acade misch Ziekenhuis in Utrecht is gisteren een vijfling geboren: vier jongens en een meisje. Het gewicht varieert van 900 tot 1400 gram. Rick, Jaap, Sjaak, Bert en Zoë zijn ter we reld gekomen na een door hormonen gestimuleerde zwangerschap van 29 weken. Het toeval wil dat op de afde ling waar de kinderen ter we reld kwamen, al eerder een vijfling is geboren die uitgere kend vandaag jarig is. Verzet El Salvador wil wapenstilstand SAN SALVADOR Het ver- zet in El Salvador heeft de re gering Cristiani een wapenstil stand aangeboden. De FMLN wil na twaalf dagen van hevi ge gevechten, waarbij ruim duizend doden zijn gevallen een onmiddellijk staakt-het- vuren. De linkse verzetsbewe ging wil niet alleen met de re gering onderhandelen, maar ook met het Salvadoraanse le ger, omdat zij de feitelijke macht vertegenwoordigt in El Salvador. In Caracas heeft de Venezolaanse president Perez de eerste gesprekken gevoerd met de strijdende partijen. Het FMLN strijdt al tien jaar voor politieke, maatschappelijke en economische hervormingen in het Middenamerikaanse land. 24 PAGINA'S Delfts ziekenhuis betreurt proefproces euthanasie Krenz wil Honecker niet veroordelen Ronald Koeman hoopt op „een streep in het kruis" EWRwil Slaaghwijk aansluiten op stadsverwarming LTB- Zoeterwoude 75 jaar Samen Sterk GEESTELIJK LEVEN/OPINIE BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN/REGIO KUNST/RTV RTV PROGRAMMAS WEER/PUZZEL/MENU Voetbal op tv De Brandenburger Tor. Al meer dan een week ver zamelplaats voor nieuwsgierige lieden. Beroeps zo- wei als amateurs. Dag na dag staan ze er. 's A- vonds hoeft de straatverlichting er niet meer aan, omdat de lampen van de televisiecamera's zorgen voor voldoende zicht. Hoewel er niets te melden valt, schakelen diverse tv-stations herhaaldelijk over naar de correspondent ter plekke. Die weet vervolgens te melden, dat er nog steeds hoop is op een spoedige afbraak van het stukje Muur nabij de Brandenburger Tor. Misschien heeft de Leidse Courant vandaag of morgen nog de primeur. Want Twan van den Brand houdt ook nog steeds de wacht. Maak het met hem mee en neem een proef abonnement van veertien dagen op onze krant. De Leidse Courant wil ikbest twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1