£eUUe 6omcmt Spoedberaad EG over Oost-Europa Grote braadpan gezocht. 8.99 'rins clausplein na kettingbotsing dicht 2 3 4 11 12 14 15 Gratis Parkerset )ii een complete bril of 'n paar contactlenzen Rundergehakt, Krenz Justitie gaat door met ademanalyse Wiegedood treft minder baby's Dinsdag 14 november 1989 81ste jaargang no. 24573 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Sijthofl Pers, Apothekersdifk 34.2312 DD. postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t./m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 permm.,familiebenchten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties, 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Morgen droog weer. In de nacht wolkenvelden, overdag vanuit het noorden geleidelijk meer zon. Minimumtempera tuur circa 4 graden, middag- temperatuur omstreeks 10 gra den. Wind draaiend van west naar noord tot noordoost. De vooruitzichten voor don derdag tot en met zondag: droog weer. lor s' IDSCHENDAM Een kettingbot- op Rijksweg A 4 (Rijswijk/Am- rVdam) ter hoogte van Leidschen- m. heeft vanmorgen vanaf half ne- in beide rijrichtingen een uren- ge file veroorzaakt. Bij het ongeluk ren zes personenauto's en één chtwagen betrokken. Drie perso- raakten licht gewond en moesten ambulance naar ziekenhuis St.- toniushove in Leidschendam wor- gebracht. Igens een woordvoerder van de po- was het ongeluk het gevolg van het „veel te dicht" op elkaar rijden van auto's in dichte mist. „Het zicht was op sommige plaatsen zelfs minder dan 50 meter en er werd desondanks veel te snel gereden". Het Prins Clausplein in Rijswijk is ruim een uur afgesloten geweest. Alle verkeer in de richting Amsterdam is via Den Haag over de Rijksstraatweg in Wassenaar omgeleid. De file was pas omstreeks tien uur op gelost. Enkele personenauto's zijn vol ledig vernield. De schade wordt ge raamd op enkele tienduizenden gul dens. Walesa krijgt Freedom Medal t WASHINGTON President George Bush heeft gisteren de hoogste Amerikaanse civiele onderscheiding uitgereikt aan Lech Walesa tij dens diens bezoek aan het Witte Huis. De Poolse vakbondsleider werd met de Freedom Medal geëerd als „strijder voor universele mensenrechten" die de geschiedenis van zijn land had veranderd, aldus Bush. De president noemde Walesa een vertegenwoordiger van „een idee, waarvan de tijd nu is aangebroken en die door niets kan worden tegengehouden". „De Polen kennen de prijs van de vrijheid", antwoordde Walesa in zijn dankwoord. „Ze weten hoe ze voor de vrijheid moeten vech ten". De Freedom Medal is tot dusver alleen President Bush klapt voor Walesa nadat hij de Poolse vak- uitgereikt aan de vroegere president John F. bondsleider op het Witte Huis de Freedom Medal heeft op- Kennedy, de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King, president Anwar el-Sadat FOTO: EPA van Egypte en Moeder Teresa. Afrijden wordt weer duurder DEN HAAG Het halen van een rij bewijs voor auto, motor, bus of vracht wagen wordt duurder. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft zijn tarieven voor al deze catego rieën rijexamens met ingang van 1 ja nuari 1990 verhoogd, zo blijkt uit een brief aan de rijscholen. Het auto-exa men wordt inclusief het theoriegedeelte zes gulden duurder (was 138,50). Ad- spirant motorrijders moeten f 7,50 méér voor het begeerde rijbewijs neer tellen. Volgens het CBR zijn de tariefs verhogingen nodig omdat het afgelopen jaar veel geld is geïnvesteerd in extra cursussen voor de examinatoren. NIEUWE PREMIER MODROW PLEIT VOOR VRIJE VERKIEZINGEN (Van onze correspondent Frans Boogaard) BRUSSEL/BERLIJN De staats- en regerings leiders van de twaalf landen van de Europese Gemeenschap komen zaterdag in Parijs bij een, om een gemeen schappelijke koers uit te zetten tegenover Oost- Europa. De ontwikke lingen daar gaan zó snel dat de EG niet langer afzijdig kan blijven, al dus de Franse president Mitterrand. Frankrijk is momenteel EG-voorzit- ter. Op de bijeenkomst in Parijs moeten gegevens beschik baar zijn over de economi sche hulp, waaraan ver schillende Oosteuropese landen behoefte hebben. De ministers van financiën van de EG besloten gisteren in Brussel tot een onderzoek hiernaar. Volgens minister van financiën Wim Kok mag de EG niet zo ge fixeerd zijn op haar eigen eenwording, dat ze voor de recente ontwikkelingen in Oost Europa geen oog heeft. Maar aan de andere kant heeft het ook weinig zin zo maar wat hulp aan te bie den zonder dat vaststaat waaraan landen precies be hoefte hebben. In de DDR zijn gisteravond opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgegaan om verdergaande hervor mingen te eisen. In Leipzig werden anti-communisti sche leuzen geschreeuwd en toen de kilometers lange stoet aan het hoofdkwartier van de geheimde dienst, de gehate „Stasi", voorbij kwam, klonk uit de menigte extra hard gejoel. Twee par tijleden die de menigte wil den toespreken, werden door gefluit en geschreeuw overstemd. De gisteren tot premier ge kozen partijleider van Dres den, Hans Modrow, zei dat hij verkiezingen wil, ook al loopt de SED hiermee het risico haar machtspositie kwijt te raken. „Dat bren gen vrije verkiezingen nu eenmaal met zich mee", al dus de nieuwe premier. De léider van de democrati sche Boerenpartij, Günther Maleuda is gisteren na twee geheime stemmingen geko zen tot voorzitter van het parlement. Hij versloeg ver rassend de liberale leider Manfred Gerlach. De SED had geen kandidaten ge steld. Parlementsleden rea geerden geschokt toen de demissionaire minister van financiën, Höfner, ver klaarde dat de DDR een buitenlandse schuld heeft van 130 miljard Ostmark aan Oosteuropese landen. Een parlementaire commis sie gaat nu uitzoeken in hoeverre de oude macht hebbers zich hebben schul dig gemaakt aan corruptie en machtsmisbruik. Pagina 5: Kohl: „Eenheid geen zaak van Duitsers alleen" Nieuwsgierig steekt deze schooljongen zijn hoofd in een van de gaten in de Muur in Berlijn. Een vriendje van hem wacht tot hij aan de beurt is om, via dit doorkijkje, een blik op het Oosten te kunnen werpen. FOTO: AP Oppositie inbrand Aanhangers van de regerende Congrespartij in India verbrand den gisteren een metershoge afbeelding van de oppositieleiders onder wie V.P. Singh. Volgens de opgewonden mensenmassa in het stadspark in New Delhi zijn de politieke tegenstanders van premier Gandhi corrupt en anti-nationalistisch. Eind november worden in India verkiezingen gehouden. FOTO: AP DEN HAAG Het Openbaar Ministerie moet door gaan met de berechting van alcoholzaken. De politie moet de ademanalyse-apparatuur blijven gebruiken, meent de verkeerscommissie (Vecom) van het open baar ministerie in een advies aan de procureurs-gene raal. Vecom-voorzitter R. Daverschot, advocaat-generaal in Leeuwar den, ziet geen aanleiding de ademanalyse buiten werking te stel len na het vonnis van het Haagse gerechtshof waarin een rech terlijke uitspraak op basis van ademanalyse werd vernietigd. Daverschot sluit niet uit dat de procedure tijdelijk wordt bijge steld. De procureurs-generaal nemen morgen hierover een be sluit. Daverschot vindt dat de politie moet doorgaan met de ademanalyse en dat ook de rechtbanken hun werk voortzetten, ook al leidt dit tot meer beroepszaken. Het wachten is op de uit spraak van de Hoge Raad, waarvan het openbaar ministerie ver wacht dat die het vonnis van het Haagse hof zal vernietigen. De uitspraak van de Hoge Raad wordt pas over drie maanden ver wacht. Door het Openbaar Ministerie in Den Haag en Rotterdam is vanmorgen nog bekend gemaakt dat voorlopig geen zaken meer aan de rechter worden voorgelegd waarin de ademanalyse-appa ratuur is gebruikt. Australiër valt gorilla's aan MELBOURNE In de die rentuin van de Australische stad Melbourne heeft een 25- jarige man gisteren onder het roepen van „Ik kom een goril la vermoorden" twee gorilla's aangevallen. Hij trapte en stompte een van de apen en rukte een plastic speelgoedje uit de handen van de andere aap, een vijQarig jong. Een van de apen en de man liepen lich te verwondingen op. Een werknemer van de dierentuin wist de apen in veiligheid te brengen en hun aanvaller te overmeesteren. De man werd opgesloten in een hok tot de politie arriveerde. Israëlische militair doodgeschoten JERUZALEM Voor het eerst in de bijna twee jaar du rende Palestijnse opstand in de bezette gebieden is een Israëli sche soldaat doodgeschoten. Een andere militair liep een ernstige verwondingen op. De twee soldaten waren op pa trouille in hun jeep toen zij in de wijk sheikh Adjaline in het zuiden van Gaza-stad werden beschoten met een automa tisch wapen. Het Israëlische leger stelde direct een uit gaansverbod in voor de wijk en voerde zoekacties naar de daders uit. Vrouw verkracht na klemrijden HAZERSWOUDE RIJNDIJK Een 22-jarige vrouw is afge lopen zaterdag in Hazerswou- de verkracht nadat zij in haar auto was klemgereden. De vrouw reed omstreeks drie uur 's nachts in haar auto op de parallelweg van de Rijndijk in de richting van Leiden. Ter hoogte van de Bruggestraat werd zij door een onbekende man in een lichtgekleurde personenauto, merk Mercedes Benz, klemgereden. Vervol gens werd het slachtoffer ver kracht. De rijkspolitie van Ha- zerswoude wil in contact ko men met een mogelijke getui ge, een meisje dat omstreeks die tijd op haar fiets voorbij reed richting Alphen. De poli tie is bereikbaar onder num mer 01714-15300 of 01714- 19003. M) 18 PAGINA'S Veel onenigheid binnen parochies Max Havelaar koffie moet 't hebben van de trouwe klant Kameraden schitteren in circus van Moskou Offensief links mm verzet Salvador f houdt aan f NBTtoerisme a kan drie procent 1% toenemen V Ivo Niehe op reis fk in boekvorm en U op televisie v Taxi Kerkhof krijgt geen vergunning Uitbreiding Winkelhof Leiderdorp van de baan Justitie wil Noordwijks touringcarbedrijf flink aanpakken Jan Wouters moet eens met Ruud Gullit praten GEESTELIJK LEVEN/OPINIE2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/7 ECONOMIE 6 KUNST/RTV 9 LEIDEN/REGIO 11/12/13/14 SPORT 15/16 RTV PROGRAMMAS 17 WEER/PUZZEL/MENU17 Het aantal gevallen wiegedood is vorig jaar met veertig e icent verminderd. ewel diverse deskundigen geregeld ontken- i dat er een mogelijk verband bestaat tussen "j gedood en het geregeld op de buik slapen i baby's, stellen onderzoekers van de Vrije P1 iversiteit in Amsterdam opnieuw dat dit wel ïkbaar is. Twee Ijaar geleden kwam de groep onder leiding van prof.dr. G. de Jonge daarmee in het wereldnieuws. Daarna verzamelden ze gegevens van meer dan 1700 pasgeborenen en daaruit bleek dat in 1987 nog geen 27 procent van de baby's meer op de buik sliep. Volgens de onderzoekers van de VU is het daarom niet toe vallig dat het aantal gevallen van wiegedood in 1988 zo drastisch is afgenomen. Naar andere mogelijke factoren van wiegedood werd overi gens niet gekeken. (ADVERTENTIE) inlevering van deze bon, een originele Parkerset (ballpen vulpotlood) gratis, bij aankoop van een complete bril of een paar contactlenzen. Parker-set is de "jotter-steel" uitvoering in een luxe doos. Winkelwaarde f32,50 Aanbieding geldt niet voor zonnebrillen en kant-en-klare look-overs. Aanbieding is geldig t/m 23 december a.s. Slechts één aanbieding of korting tezelfdertijd. Gratis, of de helft van de winkelwaarde in contanten. Leiden, Haar- lemmerstr. 107 SB Alphen a/d Rijn i vMandeislootstr. 9 „Loodmelk" weer in handel WINSCHOTEN Boeren in Friesland en Gronin gen mogen hun melk weer leveren aan de zui velfabrieken. Dat heeft de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken gisteren bekend gemaakt. De Keu ringsdienst van Waren hanteert een norm van 25 microgram lood per liter melk. Alle 330 gedupeerde veehou ders in Friesland en Gronin gen leveren weer melk die on der die norm zit. Van de „loodmelk" is de afgelopen weken ongeveer 250 ton mage re melkpoeder gemaakt. De bestemming daarvan is nog onbekend. Het Landbouw schap in Friesland en Gronin- §en zal veevoederfabrikant lump BV in Stroobos officieel aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Pagina 4: Slump vreest voor voortbestaan bedrijf (ADVERTENTIE) 500 gram J49" 4.99 kilo43^ ®m®® 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 18 november Bom ontploft onder auto NOORD WIJK Een zware bom heeft vannacht rond twaalf uur talrijke Noordwijkers gewekt. Het explosief, een vuurwerk- bom gemaakt van strijkers, was op het Breloftpark neergelegd onder een personenauto. Hoewel de klap kilometers ver te ho ren was, liep de auto nauwelijks schade op. Alleen de wieldop-, pen vlogen van de wagen af. Insluiper aangehouden ALPHEN AAN DEN RIJN De Alphense politie heeft gis termiddag een 21-jarige Al- phenaar aangehouden die in middels heeft bekend dat hij twee portemonnees en een suède jas heeft gestolen uit een basisschool aan de Anna van Burenlaan. De man werd afge lopen donderdag ook in het gebouw gesignaleerd. Zijn sig nalement werd doorgegeven aan de politie. Gistermiddag liep de man weer in de school. Twee vrouwen probeerden hem tevergeefs aan de praat te houden. De insluiper maakte zich uit de voeten en kon even later worden aangehouden in de Pieter Florisstraat. De Al- phenaar is ook een school aan de Oudshoornseweg binnen geslopen. Het is niet bekend of daar wat is ontvreemd. Philips levert stemmachine aan Kremlin EINDHOVEN Philips heeft een contract geslo ten met de Russische auto riteiten voor de levering van een stemmachine aan het Kremlin. Met het systeem, dat de Rus sen op 15 mei 1990 voor tien miljoen gulden in handen krij gen, kunnen 6000 mensen een stem uitbrengen. Het systeem zal vooral gebruikt worden door het Volkscongres dat 2230 afgevaardigden telt. Er kunnen zowel geheime als openbare stemmingen mee ge houden worden. Hoewel de or der een eenmalig karakter heeft, is het volgens een woordvoerder van Philips niet uitgesloten dat de verschillen de vertegenwoordigende orga nen in de Sovjet-republieken ook nog eens overgaan op Phi- lips-stemmachines. Als er ooit geschiedenis wordt geschreven dan is het nu. Het openschuiven van het IJzeren Gordijn biedt ongekende perspectieven. Eerst week het nog bij stukjes en beetjes uiteen, zoals in Hongarije. Nu gaat het met een ruk in Oostduitsland. Voor de abonnee van een krant is het belangrijk dagelijks de loop van de geschiedenis té kunnen volgen. Pre cies de feiten te vernemen zoals ze zijn. Net zoals dat dertig, veertig jaar geleden ook al in de Leidse Courant gebeurde, toen onder de dreiging van een (koude) oorlog de grenzen dicht gingen. Maar het moeilijkste komt nog: immers, waar ligt de Krenz? 'Of die vraag tijdens uw proefabonnement al beant woord wordt is nog maar de vraag. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. (ADVERTENTIE) Voorletters: Adres: AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. Geen krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1