CcicW (Sowuvnt Politiek wil nog geen wedstrijden verbieden BOERENKOOL EN SLAVINKEN Eigen koers weede Kamer wil ipheldering over iGB-spionage UilgaveWeslerpere, behorend totSi|!hollPere.Apothekeredi]k 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, lel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 313677. Giro 103003. Bank: Amro bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24.24 per maand (aut.betahng), f 72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0.67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071 134941 tbv, redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Maandag 23 oktober 81ste jaargang no. 24554 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND In de nacht en ochtend plaat selijk regen. Daarna droog en geleidelijk wat zon. Minimum temperatuur rond 11 graden. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. De komende dagen geleidelijk iets lagere tempera turen. Matige zuidwesten wind. 20 PAGINA'S Reuma groot probleem voor de samenleving Hongarije is officieel geen volksrepubliek meer SAN wil invoering van woonforensen- belasting Hazerswoude mag RW 11 niet langer ophouden Dinosauriërs wekken zowel a huivering als U nieuwsgierigheid V Rebel kampioen computer schaken ritten geschokt na nieuwe Éiroeo tot moord Rushdie In Groot-Brittannië is geschokt gerea- op de uitlatingen van Kalim Siddiqui, de direc- van het Moslim Instituut in Londen. Tijdens een in Manchester deed hij een nieuwe op- om de auteur Salman Rushdie te vermoorden. leeft ondergedoken sinds februari van dit toen de inmiddels overleden Iraanse geestelijk ayatollah Ruhollah Khomeini een doodvonnis de auteur uitsprak omdat hij met zijn boek „The Verses" de Islam beledigd zou hebben. De van Manchester, Stanley Booth-Clibborn, aanwezig tijdens de bijeenkomst in Manchester, rede tot de aanwezigen protesteerde hij tegen oproep tot moord. Britse kranten heb- vandaag voor gepleit dat Siddiqui's uitlatingen het ministerie van justitie worden bestudeerd, 2 zien of hij kan worden vervolgd wegens het tot moord. Generaal Aoun torpedeert Libanees vredesakkoord BAYRUT De christelijke leider van Liba non, generaal Michel Aoun, heeft het vre desakkoord afgewezen waarmee de christe lijke afgevaardigden van het Libanese parle ment gisteren in de Saudische stad Taif heb ben ingestemd. „Deze overeenkomst zal ons de hel binnen leiden", zei Aoun op een persconferentie in Bayrut. Hij voegde daaraan toe dat het vre desakkoord eerder het laatste restje van de Libanese soevereiniteit zal wegnemen, dan het land zijn volledige zelfbestuur terug te geven. Maar de christelijke leider ontkende dat zijn afwijzing van de in Taif gemaakte afspraken zal leiden tot een hervatting van de burgeroorlog. Pagina 5: Syrische troepen blijven obsta kel in vredesakkoord Jongeren plunderen warenhuizen ROTTERDAM Een grote groep jongeren heeft gisteravond laat de etalages van twee Rotterdamse warenhuizen geplunderd. Met ste nen vernielden de plunderaars de etalages van de Bijenkorf en van Ter Meulen, waarna ze vooral kledingstukken meenamen. De politie heeft in totaal negentien jongelui, allen Rotterdammers van 16 en 17 jaar, aangehouden. Zestien van hen zitten nog vast. De plunderaars waren herken baar aan de kledingstukken die ze uit de etalages hadden geroofd. VEERTIEN GEWONDEN NA BOM-INCIDENT AJAX-FEYENOORD DEN HAAG De frac- ties van CDA en VVD in de Tweede Kamer voelen er niets voor nu al wedstrijden in het betaald voetbal te ver bieden of zonder pu bliek te laten spelen. Zij zien deze mogelijkhe- den als uiterste middel. Dertien doden door noodweer in Engeland LONDEN Tijdens zwaar noodweer dat het zui den van Engeland het afgelopen weekeinde heeft getroffen, zijn dertien doden te betreuren. Op een door de regen spiegelglad geworden weg bij Honi- ton, in Devon, raakte een lege autobus in een slip, ramde een spoorwegbrug en kwam ondersteboven terecht op een personenauto. De buschauffeur en de vier inzittenden van de auto kwamen om het leven. Andere ongelukken op de weg kostten nog eens vijf mensen het leven. Twee doden vielen bij ongelukken op zee, tóen twee zeilboten in het ruwe weer voor de kust van zuid-Engeland kap seisden. Een jongen werd door de stormwind de zee in geblazen toen hij stond te vissen in de buurt van Perranporth in Cornwall. Zaterdag viel in duizenden huizen de stroom uit, omdat talloze elektriciteitsmasten door de storm waren geveld. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees r r in de aanbieding jjp-' Boerenkool, QQ Si! zak 300 gram Slavinken, 100 gt6frl.45 "1 O CO kilOasxiKS IOiJU 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (Van onze parlementaire redactie) EN HAAG De voor- tters van de grote frac- es in de Tweede Kamer illen op korte termijn jheldering van de rege- ng over de Russische >ionagezaak die afgelo- en weekeinde aan het cht kwam. et ministerie van binnen- ridse zaken bevestigde zater- ag berichten dat het scheep- aartbedrijf Transworld Mari- e Agency (TWM) in Rotter- am sinds zijn oprichting in 972 heeft gefungeerd als dek- lantel voor Russische spion- Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen en veiligheids diensten. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de grote partijen; CDA, VVD, PvdA en D66. Het overleg in deze commissie is altijd ver trouwelijk van aard. Commissie-voorzitter Bert de Vries (CDA) zei in een eerste reactie niet verrast te zijn door het nieuws over Transworld Marine Agency. Wel zal De Vries de regering vragen de commissie zo spoedig mogelijk in te lichten. VVD-fractie- voorzitter Joris Voorhoeve zei desgevraagd: „Het £ijn dingen die helaas voorkomen, maar wel moeten worden bestre den". Pagina 4: Russische spion nen wilden informatie over werk BVD lepublikaner binnen in Westduitse steden TUTTGART Bij lokale erkiezingen in de Westduitse eelstaat Baden-Württemberg' leeft de extreem-rechtse partij )ie Republikaner een grote 'verwinning behaald. Verlie er was vooral de christen-de- nocratische CDU, die in de rote steden tussen de zes en Ie acht procent verloor. Ook e oppositiepartij SPD leed 'erlies. n de hoofdstad Stuttgart be- laalden de Republikaner 9,6 irocent van de stemmen. In ilannheim kreeg de partij bij- ia 10 procent en in Pforzheim, leilbronn en Heidenheim tus- en de 11 en de 14 procent, van de overige partijen deed alleen de liberale FDP het overal goed, de sociaal-demo cratische SPD en de Groenen behaalden wisselende resula- h In Stuttgart verloor de CDU onder aanvoering van de po pulaire burgemeester Manfred Rommel toch 5,7 procent van pe stemmen. Naar het zich laat aanzien zal de CDU toch een kleine meerderheid in de ge meenteraad behouden, maar burgemeester Rommel ver klaarde voorshands al niet met de Republikaner te zullen re geren. Gisteravond kwam het in ver schillende steden in Baden- "uerttemberg tot kleine pro testdemonstraties tegen de Re publikaner. In Stuttgart, Hei delberg en Karlsruhe protes teerden honderden jongeren tegen de partij. komend jaar volgens de laatste mode er bij wil lopen, zal emaillen draak op haar hoofd moeten plaatsen. Dat is de ning van Kansai Yasamoto, die de nieuwe collectie in Parijs senteerde. foto: ap ina 4: Accessoires staan in steeds hoger aanzien (ADVERTENTIE) Sluiers Honderden moslims zijn gisteren in Parijs de straat opgegaan om te eisen dat hun vrouwen en kinderen de „hijab", de traditionele sluier, mogen dragen. In Frankrijk is sprake van een controverse sinds drie Noordafrikaanse meisjes is verboden de sluier op school te dragen. Het drietal protesteerde hiertegen en de zaak groeide uit tot een nationale kwestie, foto: ap In een open envelop zonder postzegel opsturen naar; de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaatkan een ver zoek om een proefabonnement nor- den geweigerd Van de PvdA was vanmor gen niemand voor commen taar bereikbaar. Gisteren tijdens de eredivisiewed strijd Ajax-Feyenoord raak ten veertien mensen ge wond, van wie vier ernstig, door de ontploffing van twee fragmentatiebommen. Onder de slachtoffers be vinden zich vooral Ajax- supporters en twee politie mensen. Geen van hen ver keert jn levensgevaar. Eén van de arrestanten is door de ME herkend als één van de bommengooiers. Een strategisch opgestelde vide ocamera faalde. Een 22-jari- ge arrestant uit Hilversum probeerde voor de wedstrijd - vergeefs - met een trac tor in te rijden op een groep van ongevèer vijftig suppor- CDA-woordvoerder Henne- kam meent dat voor wed strijden met een verhoogd risico een identificatieplicht moet worden ingevoerd voor alle bezoekers. Henne- kam pleit ook voor zeer zware straffen voor de rad draaiers. Hij vindt een ver bod op wedstrijden „een rechtstreekse capitulatie voor voetbalvandalen". De VVD'er Dijkstal vindt dat de voetbalstadions zo snel De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Patiënten St. Bavo mishandeld en beroofd mogelijk al hun staanplaat sen moeten vervangen door zitplaatsen. De wereldvoetbalfederatie FIFA zal het WK-kwalifi- catieduel Nederland-Fin- land, dat op 15 november in het Feyenoord-stadion wordt gespeeld, waarschijn lijk niet aanmerken als risi co-wedstrijd. Wel zal de FIFA er naar aanleiding van de bommen bii Ajax- Feyenoord (1-1) bij de KNVB op aandringen extra scherpe veiligheidsmaatre gelen te nemen. Wat clubwedstrijden betreft staat ons land volgens Ajax- directeur Van Eijden „op het absolute nulpunt". Ajax werd onlangs al door de UEFA voor één seizoen op Europees niveau geschorst naar aanleiding van het in cident met dé ijzeren staven in het duel met Austra foto: anp Wien. De burgemeesters van de betaald-voetbalste den komen 10 november in Den Haag bij elkaar voor overleg over maatregelen tegen voetbalvandalisme. Pagina 13: Ajax-directeur: „Voor hetzelfde geld wa ren er doden gevallen" Tjechische premier: Ideeën van Dubcek niet zo slecht WENEN De Tsjechoslo- waakse premier Ladislav Adamec vindt dat de her vormingen die oud-pre mier Alexander Dubcek in de Praagse Lente van 1968 door probeerde te voeren, „een hele reeks positieve elementen" be vatten. De premier liet in een gisteren verschenen interview met Oostenrijkse journalisten door schemeren dat de hervormin gen wellicht opnieuw beoor deeld zullen worden. De con servatieve leiders van Tsjecho- slowakije hebben tot nog toe steeds gezegd dat de invasie van Warschau Pact troepen in 1968 noodzakelijk was om een halt toe te roepen aan een con tra-revolutie. Premier Adamec liet tegelijk echter weten dat aantasting van het communis tisch bewind niet getolereerd zal worden. Hij gaf weliswaar toe dat er „problemen" waren op het gebied van de mensen rechten, maar dat er verande ringen worden doorgevoerd die het onnodig maken daar verder over te praten. Over de dissidente toneelschrijver Va clav Havel zei Adamec dat deze niets betekende. „Ik heb niets tegen de heer Havel, hij is een schrijver en kan leven zoals hij wil. Maar als hij pam fletten tegen de regering en de partij publiceert, ben ikhet daar niet mee eens". NOORDWIJKERHOUT Twee bewoners van psychia trisch ziekenhuis St. Bavo zijn zaterdagochtend mishandeld en beroofd. Bij de brutale be roving en mishandeling schroomde de daders niet een van de twee helemaal uit te kleden. Een van de slachtof fers is zeer zwakzinning. De andere is doofstom. Het voor val speelde zich rond elf uur in de Engelse tuin van de St. Bavo. De dader nam alles mee, niet alleen geld, maar ook za ken als potlood en papier wer den gestolen. De twee patiën ten hebben aan de mishande lingen lichte verwoningen overgehouden. Van de daders ontbreekt elk spoor. Wie deze krant zojuist in zijn brievenbus heeft aangetroffen, behoort tot de gelukkigen voor wie dit stukje eigenlijk niet meer behoeft te worden ge schreven. Heeft hij of zij echter de krant, mogelijk voor het eerst, in een kiosk of winkel gekocht, dan kan hem of haar daarvoor hier en nu een compli ment worden gemaakt. De Leidse Courant is im mers een krant, die zijn keuze ten volle waard is. Een krant met een eigen richting. Voor de sport liefhebber komt daar vandaag nog een katern vol nieuws van diens gading bij. Kortom een complete krant: de Leidse Courant.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1