0omcmt Politie DDR slaat massaal protest uiteen 2 10 Vogeltrek 3 4 5 7 9 Veertig bezoekers van strandrace bestolen VANDAAG 6 t/m 15 ANDIJVIE EN VARKENSSCHNITZEL JU/U-iv Maandag 9 oktober 1989 81ste jaargang no. 24542 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur. tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. In de avond verder toenemende bewolking gevolgd door regen. Mini mumtemperatuur omstreeks 7, middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Noordwestenwind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer later toenemend tot krachtig. ïven doden bij bomaanslag bus in Colombia DTA In de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeven men- het leven gekomen toen de bus waarin zij zaten explodeer explosie werd veroorzaakt door een benzinebom. Hoewel nand zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de aanslag, ver- dt de politie dat hij verband houdt met de oorlog van de drugs- nnen tegen de regering. Sinds president Virgilio Barco 24 au- [tus een grootscheeps offensief lanceerde tegen de drugsmaffia, ;ft deze 64 bomaanslagen gepleegd in de hoofdstad, der de doden van gisteren bevonden zich drie kinderen in de [tijd van twee tot zes jaar. Behalve de zeven doden, vielen er zeven gewonden. Van de bus bleef slechts een hoop verwron- i metaal over. Intussen werd in Bogota de nieuwe minister van :ie geïnstalleerd. Roberto Salazar Manrique volgt de met de bedreigde minister Monica de Greiff op. De kersverse minis- I sloot desgevraagd een dialoog met de drugsmaffia uit. „Het ant- prd op ongeacht welk voorstel van de drugshandelaren was en Van de bus waarin de bom was verstopt, bleef niets over. Bij de aanslag kwamen zeven mensen om het leven. foto: ap Molen Aarlanderveen verliest wieken AARLANDERVEEN De laatste nog in werking zijnde molen van de molenviergang van Aarlanderveen is vleugellam geraakt. De historische molen verloor zaterdagmorgen bij een hevige windvlaag een van zijn wieken. Het wiekenkruis raakte daardoor uit balans en twee andere wieken stortten naar bene den. Daarvan boorde een zich in de rieten romp van de molen. De laatste wiek werd za terdagavond verwijderd. Molenaar Slinger land en zijn familie raakten niet gewond en hoefden de woning niet te verlaten. Slinger land wijt het ongeval aan metaalmoeheid. De schade wordt geraamd op ruim een ton. De Stichting Molenviergang Aarlanderveen wist vanmorgen nog niet hoe deze schadepost moet worden opgevangen. In afwachting van restauratie wordt een noodgemaal geplaatst. Labour ver voor op Conservatieven LONDEN De Britse Labourpartij heeft een voorsprong van elf procent op de Conservatie ve Partij, zo blijkt uit een opiniepeiling van het Britse zondagsblad „The Observer". Dit is voor de Conservatieven van premier Margaret That cher de slechtste uitslag in acht jaar tijd. Van de ondervraagden sprak 49 procent zich uit voor de socialisten en 38 procent voor de Conserva tieven. 58 Procent was van mening dat me vrouw Thatcher nog vóór de verkiezingen, die waarschijnlijk in 1991 of-1992 zullen plaatsvin den, moet aftreden. Terwijl Labour haar partij congres vrijdag afsloot met een ongekend ver toon van eenheid en optimisme, krijgt Thatcher steeds meer kritiek te verduren. Morgen begint het jaarcongres van de Conservatieven. Pagina 5: Kabinet Thatcher in de puree ROEP OM HERVORMINGEN STEEDS LUIDER OOST-BERLIJN De Oostduitse hoofdstad Oost-Berlijn heeft van nacht opnieuw een nacht van geweld mee gemaakt, toen veilig heidstroepen een beto ging in de wijk Pren- zlauer Berg gewapen derhand uiteenjoegen. Bij de Gethsemane- kerk sloeg de politie met wapenstokken op de menigte in. In en rond de kerk hadden zich tweeduizend demon stranten verzameld die de vrijlating vroegen van de mensen die de afgelopen dagen zijn aangehouden. De politie gaf de demon stranten bevel de buurt rond de kerk te verlaten, maar zij werd overstemd door de leuzen van de me nigte: „Geen geweld", „We blijven hier". Daarop werd de wapenstok getrokken. Behalve leden van de volk- spolitie en de Statssicher- heit zouden ook soldaten van het nationale volksle ger zijn ingezet. Volgens ooggetuigen werden er meer dan honderd arresta ties verricht. Intussen is bekend dat een groot aan tal van de zaterdag aange houden mensen via snel rechtprocedures is veroor deeld tot gevangenistraffen van maximaal zes maan den. Een deel van de arres tanten is echter zonder straf op vrije voeten ge steld. In kerkelijke kring was vernomen dat zaterdag alleen al in Oost-Berlijn ze venhonderd mensen waren aangehouden. Ook in Dresden, Karl- Marxstad en Plauen de monstreerden gisteren dui zenden mensen voor her vormingen en meer demo cratie. Na bemiddeling van bisschop Johannes Hentel werd in Dresden aan de burgemeester een petitie overhandigd, waarin ge vraagd werd de nieuwe op positiegroepering „Nieuw Forum" toe te laten. De op positie richtte gisteren een sociaal-democratische partij op die streeft naar een mi lieubewuste democratie. Pagina 5: „Wie te laat komt, wordt door het le ven bestraft" fNDEN Kleine mannen )ben twee maal zoveel op middelbare leeftijd roffen te worden door een ianval dan lange man- Dat heeft een onder- van de Britse Hartstich- uitgewezen. )r het onderzoek werden ïr een periode van acht de gegevens van bijna itduizend mannen bijge- Jiden. Van de 1.533 man die kleiner waren dan meter kregen er in die iode 118 een hartaanval, n een gelijk aantal man die langer waren dan meter, werden er slechts getroffen door een hart- ival. Volgens de onderzoe- hadden de kleinere nnen over het algemeen iets hogere bloeddruk, hoger cholesterolgehalte het bloed en rookten ze er. Die verschillen waren iter zo minimaal, dat ze verklaring vormen )r het grotere aantal hart- ïvallen. (ADVERTENTIE) ZEIST Boven ons land vlogen gisteren ruim twee miljoen trekvogels, zo concludeert de Vogelbescherming die in het kader van haar 90-jarig bestaan de Nationale Vogeltrekdag organiseer- De honderden waarnemers die in een lint van IJmuiden tot Winterswijk stonden opgesteld, telden 500.000 vogels. Radarap- paratuur van de luchtmacht registreerde de overige vogels, vaak op grote hoogte. Opvallend waren volgens de Vogelbescherming de grote hoeveelheden roofvogels. Twee miljoen trekvogels op één dag is volgens N. de Haan van de Vogelbescherming een uitzonderlijk hoog aantal. „Vooral de vogels uit Scandinavië maakten gebruik van een korte opklaring van het weer. Ze za gen hun kans schoon om tussen de depressies door naar het zui den te vliegen", aldus De Haan. De meest getelde soorten zijn: spreeuw (270.205), kokmeeuw (44.677), kievit (21.224) en koper wiek (20.263). De Vogelbescherming startte gisteren ook een briefkaartenactie tegen de massale moord op trekvogels in Spanje. Pagina 3: Spreeuw onbetwist kampioen 20 PAGINA'S IKV krimpt in Van onderbuik verlost dank zij lasertechniek Burgemeester Vught tegen gedeeltelijke ontruiming Regering van DDR geeft westerse pers de schuld ijs- Bette Davis won gevecht tegen glamour Hollywood Bezwaren tegen woonwagenkamp in de Stevenshof afgewezen 1,3 miljoen voor Chemische Industrie Katwijk geestelijk leven 2 opinie 2 binnenland 3/4/6 buitenland 4/5/6 kunst/rtv 7 leiden 9 omgeving 10 radio en televisie 11 van huis uit 12 sport 13 t/m 20 Samen feestelijk I [5 INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS )p de nieuwe Femina ontdekt u een vereld van nieuws, o.a. over Doe-Het-Zelf Mode Wonen Smullen Hobby en Vrije Tijd Keukens Huisdieren (met lartin Gaus e.v.a.) Beeld en eluid Plus sprankelende shows, lemonstraties, attracties enz. om 't samen beleven: de vernieuwde emina. Een feest voor 't hele gezin' OKTOBER Open van 11.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 22.30 uur. I Zondag van 10.00 -17.00 uur. De strandrace trok veel bezoekers op brommers en motoren. foto: rinus slierendrecht WASHINGTON De Ameri kaanse president Bush wil doorgaan met de produktie van chemische wapens, zelfs na het sluiten van een interna tionaal verdrag ter vernieti ging van deze wapens. Vorige maand deed Bush tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties nog het voorstel de dreiging van chemische wa pens te stoppen en terug te draaien. Volgens de Washing ton Post hebben diverse rege ringsfunctionarissen het be richt bevestigd. De krant meldde dat de president onder druk zou zijn gezet door het Pentagon, dat twijfelt aan de mogelijkheid tot controle van een verdrag. SCHEVENINGEN Tijdens en na de Veronica Strandrace zijn het afgelopen weekend meer dan veertig mensen het slachtoffer geworden van dief stal. Het betrof met name au to's, brommers, fietsen, helmen en andere waardevolle spullen. De twee Scheveningse politie bureaus (Duinstraat en Nieuwe Parklaan) konden de stroom aangiften, vooral gistermiddag na afloop van de race, niet aan. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er 26 aangiften geregistreerd. Omdat de wachttijden op de bureaus op liepen tot meer dan anderhalf uur, zouden 10 tot 15 slachtof fers onverrichterzake naar huis zijn gegaan en daar aan gifte hebben gedaan. De zegs man wijt dit aan een tekort aan mankracht. De politie heeft twee dieven op heter daad betrapt terwijl zij een auto openbraken. Verder zijn er nogal wat mensen gewond geraakt. Zes deelnemers aan de race en twee toeschouwers lie pen botbreuken op. Een van de deelnemers moest met een ge broken bekken opgeven. Motorcontrole strandrace een speciale contro le-actie gehouden gericht cfc bromfietsen en motoren. In to taal werden 27 bromfietsen in beslag genomen en 17 bekeu ringen uitgedeeld wegens ver keersovertredingen. De meeste brommers die in beslag zijn ge nomen, waren opgevoerd. Op het Hubertusviaduct had de verkeerspolitie een speciale rollenband neergezet om het vermogen van de tweewielers te kunnen meten. Andere bromfietsen bleken te veel la waai te maken of de remmen deugden niet. Pagina 18: Het was een com pleet gekkenhuis (ADVERTENTIE) Hke dinsdag en woensdag hebben we groente en vfees in de aanbieding m Andijvie, QQ kilo *727 Varkensschnitzel, gep 100 gepaneerd, 1 QC 2£5±.OJ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Misschien is het sommigen opgevallen dat gisteren nogal wat mensen langdurig in de lucht stonden te staren. Nou, dat waren dan hoogstwaarschijnlijk vogeltellers, die in touw waren op de nationale vo geltrekdag. Allemaal in het teken van het negentig jarig bestaan van de Vogelbescherming in Neder land. De vogels, die zelf uiteraard van niets wisten en zaterdag en vandaag ook ai trokken, trokken zich daar vanzelfsprekend niets van aan en bleven gewoon in groten getale naar het zuiden trekken. Op de vlucht voor de winter, die voor vogels van heel andere pluimage, zoals wij, juist zo aantrekke lijk is om thuis te blijven. En 's avonds gezellig de Leidse Courant te lezen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaatst Telefoon (voor c.ontrole bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding besraat. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. £eidóe0ouAa/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1