Orkaan Hugo op weg naar Puerto Rico 3 4 9 In de krant PREI EN RUNDERTARTAAR 1.50 Warmondse wachtmeester met wapenstok geslagen Tijd voor nieuwe aanpak van atv £eidócSou/ta/iit Proteststoet sporters op weg naar Den Haag VANDAAG CeicUe (Bowiamt S* Maandag 18 september 1989 80ste jaargang no. 24524 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen- 071-313677, Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.d>60 per mm. Fax: 070 902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J.J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. In de komende nacht en och tend veel bewolking en enkele regen- of onweersbuien. In de loop van de ochtend vanuit het westen opklaringen. Mid- dagtemperatuur ongeveer 20 graden. Wind draaiend naar zuidwest, matig, kracht 3 a 4, overdag aan zee af en toe krachtig. Zon op: 07.21; onder: 19.46; sjechoslowakije houdt DR-burgers bij grens tegen JAPEST Tsjechoslowakije is het buurland Oost-Duitsland te geschoten bij het verhinderen dat nog meer DDR-burgers via igarije naar het Westen ontkomen. Oostduitsers die op weg zijn Hongarije worden tegengehouden en teruggestuurd, ook al ij in het bezit van alle vereiste papieren. Overigens slagen de ■chische grenswachten er niet in alle Oostduitsers tegen te hou- In Budapest zijn de afgelopen dagen vluchtelingen aangeko- die door bossen en door rivieren de grens hebben weten over teken. Intussen duurt de uittocht van Oostduitsers vanuit Hon- je naar de Bondsrepubliek onverminderd voort. Vannacht pas sen vijf bussen, een trein en vele auto's met in totaal achthon- 1 Oostduitsers de grens tussen Oostenrijk en West-Duitsland bij ;au. Volgens officiële Oostenrijkse cijfers bedraagt het aantal tduitsers dat sinds het openstellen van de Hongaarse grens het iten bereikt heeft nu 16.176. Bovendien zouden enkele duizen- volledig op. eigen houtje naar de Bondsrepubliek zijn gereisd, pna 4: Hongarije zal grens niet meer sluiten DEN HAAG Onder het motto „Sport komt tekort" is vandaag een proteststoet met vertegenwoordigers van uiteenlopende takken van sport vanuit het nationaal sportcentrum Papendal via Zoeter- meer naar Den Haag getrokken. Nadat de stoet in Zoetermeer nog was versterkt met vele andere deelnemers trok men gezamenlijk op naar het regeringscentrum om vanavond om acht uur een alternatieve sportbegroting aan te bieden. Dat gebeurt op het Plein, waar afgevaardigden van de Tweede Kamer aanwezig zijn om de ontvangst te nemen. De actie, georganiseerd door de Nederlandse Sport Federatie, pro beert de aandacht van de regering te vestigen op de financiële no den van de sport. Totdat de stoet vanmiddag in Zoetermeer aan kwam, werden daar op verschillende plaatsen sportactiviteiten ge houden. In die tijd verzamelden zich een aantal topsporters op het Plein In Den Haag om daar sportshows te geven. Slechts vijf procent euthanasie gevallen bij Justitie gemeld HILVERSUM In ons land wordt naar schatting zes- tot tienduizend keer per jaar euthanasie ge pleegd, maar niet meer dan twee tot vijf procent van de gevallen wordt bij Justitie gemeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Stichting voor Sociale Gezondheidszorg in Utrecht. Directeur H. Leliefeld van deze stichting zei giste ren in het televisieprogramma Achter het Nieuws, dat artsen bang zijn om euthanasie te melden. De officieren van justitie zijn zeer bezorgd over de uitkomst van het onderzoek. Ze vrezen dat men niet in alle euthanasiegevallen even zorgvuldig is. In het onderzoeksrapport wordt gepleit voor een drempelverlaging ten aanzien van de aangifte. Aanbevolen wordt euthanasie te laten toetsen door de gemeentelijke lijkschouwer en niet door de po litie. Twee verdachten vast na moord op Voorburger DEN HAAG De Haagse politie heeft dit weekeinde een 28-jarige en een 25-jarige Hagenaar aangehouden in verband met moord op de 39-jarige P.H.G. van den Berg uit Voorburg. De man werd vrijdagavond in Den Haag in zijn auto door vier schoten om het leven gebracjjt. De politie houdt er rekening mee dat de schiet partij te maken heeft met de toewij zing van een kind. De verdachten ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. AL NEGEN DODEN EN VELE GEWONDEN SAN JUAN - De or- het Franse eiland Guade- kundigen menen dat de or kaan Hugo heeft van- loupe vielen naar verluidt kaan de zwaarste is sinds ochtend de Amerikaan- vijf doden en 80 gewonden. David die in,1979 in hel i iCaraibisch gebied en in de se Maagdeneilanden ge- Eïdeijs verloren vier men- Amerikaanse staat Florida geseld en was op weg sen het leven. Volgens een 1200 levens eiste. Jesse naar Puerto Rico, nadat radiozendamateur op Sint Moore, een meteoroloog van hij eerder in het noord- Maarten was de orkaan zijn het Nationale Orkaancen- nn^fpliikp HppI van hpt eiland grotendeels ten zui- trum in Florida, zei dat het Caribisch eebied een den voorbijgegaan en was nog te vroeg is om te zeggen v,ariDiscn geDiea ee de schacje 0p de zuidelijk of Hugo het vasteland van spoor van vernieling van gjnt Maarten gelegen de Verenigde Staten zal be- had achtergelaten. eilanden veel groter. De reiken. De orkaan zal ver- Nederlandse eilanden Saba moedelijk woensdag voor de .De orkaan raasde gisteren en Sint Eustatius lagen wel zuidoostkust van de Baha- met windsnelheden van op het pad waarover het ma's zijn; wat er daarna ge ruim 220 kilometer per uur centrum van de orkaan beurt is moeilijk te zeggen, over de Bovenwindse Antil- trok, maar -berichten over Pagina 5: Kode Kruis len, waarbij de schade be- de schade die daar is aange- vreest paar honderddui- trekkelijk gering bleef. Op richt, ontbreken nog. Weer- zend daklozen Orkaan Hugo raasde gisteren met windsnelheden van ruim 220 kilometer per uur over de Bovenwindse Antillen. Puerto Rico is het volgende 'slachtoffer'. aillissemenl Duitse Co-op van de baan RANKFURT Het Westduitse detailhandelconcern Co-op :eft vanmorgen zijn aanvraag voor uitstel van betaling inge- okken. In een elf uur durende vergadering kwam vannacht oldoende geld op tafel om het concern van de ondergang te ;dden. Bijna alle banken hebben afgezien van 75 procent van vorderingen. De overige 25 procent kunnen zij voor het van de maand in contanten tegemoet zien. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees inde aanbieding Prei, kilo Rundertartaar, 1 QQ 100 g Ir75"-L.D Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten Vale gier als verstekeling ROTTERDAM De Rotter damse dierentuin Blijdorp is sinds gisteren een vale gier rij ker. De roofvogel arriveerde als verstekeling aan boord van het Liberiaanse motorschip Mosel Ore in de Rotterdamse haven. Gedurende de hele reis vanaf Afrika bivakkeerde de vogel op de voorplecht van het Dronken drenkeling gered Eert 33-jarige Amsterdammer is zaterdag middag op het nippertje van de verdrin kingsdood gered. De man verkeerde on der invloed toen hij met hoge snelheid in de sloot langs de Leidseweg in Oud Ade reed. Kort daarvoor ontweek hij een alco holcontrole op rijksweg A4. De man ging er vandoor en miste in zijn haast om weg te komen de bocht bij het bruggetje op de Leidseweg. Vijf buurtbewoners haalden hem uit de auto die volledig onder water was verdwe nen. Direct daarna werd reanimatie toege past. Bij aankomst van de ambulance was de hartslag weer te horen. Hij is overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Bij de Amsterdammer is inmiddels een bloedproef verricht. Hij had een 2,6 pro mille alcohol in zijn bloed. „Wij zouden daar behoorlijk misselijk van zijn", aldus een woordvoerder van de rijkspolitie in Leiderdorp. FOTO: WIM VAN NOORT WARMOND De rijkspolitie van War mond en Sassenheim heeft zaterdag ze ven Warmondse jongeren tussen 20 den van de politie, waren actief op het plein bij het Meerpunt aan de Dorps straat. Ze hadden de jongerensociëteit Ut jaar aangehouden. Ze behoorden tot een Sloepie net verlaten en hadden veel alco- groep van twintig jongeren die in de hol op. Omwonenden belden de politie nacht van vrijdag op zaterdag slaags raakte met de politie. Vier wachtmeesters, twee mannen en omdat de groep zeer luidruchtig was. De vier politiemensen verzochten hen rond half een om te vertrekken. Toen de poli twee vrouwen werden bij die vechtpartij tie vervolgens een 20-jarige Warmondse in het nauw gedreven en liepen klappen raddraaier wilde aanhouden bemoeiden op. Een vrouwelijke wachtmeester werd de anderen zich ermee. Er ontstond een met haar eigen wapenstok geslagen. Zij massale vechtpartij, waarbij de wacht- liep blauwe plekken op. De politie moest meesters gebruik maakten van de wa- zich vanwege de overmacht terugtrek- penstok. De jongeren, onder De jongeren wordt openlijke geweldple- een aantal beken- ging en mishandeling ten laste gelegd. Kerkleiders onderschrijven conciliair proces UTRECHT De eerste oecumenische ker- kendag in Nederland ooit gehouden, is za terdag afgesloten met „een getuigenis vanuit Utrecht". De veertien in de Raad van Ker ken verbonden kerkgenootschappen plus twee Molukse kerken uiten daarin „hun zorg voor de toekomst van de aarde" en zeg gen dat de bezinning op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping die sinds twee jaar in de Nederlandse kerken gaande is, hen dichter bij elkaar heeft ge bracht. De verklaring werd voorgelezen tij dens een liturgische slotmanifestatie onder leiding van dominee W. van der Zee. Naar schatting zeventienduizend mensen woon den de manifestatie in de Utrechtse Vee markthallen bij. Pag 2: Nieuwe Kerkendag nog niet zeker Prinsjesdag Kanunnik W. van der Valk (midden) van het bisdom Roermond reed gisteren op uitnodiging van inspecteur-generaal W. Frackers van de rijkspolitie de route van de gouden koets op Prinsjesdag. Elk jaar worden bij de generale repetitie een paar gasten uitgenodigd. FOTO: MILAN KONVALINKA DE KONING: EDE Arbeidstijdver korting (atv) kan de ko mende jaren nieuw leven worden ingeblazen. Niet door iedere werknemer per definitie korter te la ten werken, maar door een atv te ontwikkelen die is toegesneden op de praktische omstandighe den op de arbeidsmarkt. Dat heeft demissionair minis ter De Koning (sociale zaken en werkgelegenheid) zaterdag in Ede gezegd op een congres van de 'Associatie voor voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid'. De FNV, de grootste vakcen trale in Nederland, wil dat er in Nederland een 35-urige werkweek komt, om meer werklozen aan een baan te ge- helpen. De werkgevers zijn echter fel gekant tegen het uitbreiden van atv. Ook het demissionaire kabinet ziet daar weinig heil in. In het na jaar moet tussen het nieuwe kabinet en de sociale partners een nieuw sociaal akkoord De Koning stelde als voor waarde voor een nieuwe atv dat de bedrijfstijd (het aantal dagen dat een onderneming per week 'draait') wordt ver lengd. Dat betekent dat werk nemers ook in het weekeinde zullen moeten opdraven. Volgens De Koning is het tijd een tussenstand te maken van het al dan niet behaalde succes met atv, die dateert van het in 1982 gesloten akkoord tussen overheid en sociale partners. De bewindsman erkende dat atv minder effect op de werk gelegenheid heeft gehad dan in '82 werd gedacht. Een fors deel van de vrijgekomen ar beidsplaatsen is niet opgevuld, aldus De Koning. Het starre en algemeen gel dende karakter van atv moet worden omgezet in een flexi beler stelsel, dat een antwoord geeft op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aldus De Ko ning. 20 PAGINA'S „Oostenrijkers hebben van Brennerpas strafkamp gemaakt" Postbank blijft klanten via postkantoor bedienen Cruciale dagen voor toekomst Gorbatsjov Uitdag: Spitsuur tussen kramen en podia Kindercorso het wachten waard Musical „Cabaret" gaat aan regie ten onder Het leven als je 1Q mooiste droom l£ - Zijn er nog ontwikkelingen rondom de kabinets formatie?. - Kijk maar even in de krant. - Wat schrijven ze over FC Den Haag tegen PSV? - Te veel om na te vertellen. Kijk zelf maar even in de krant. - Hoe laat begint Den Haag Vandaag vanavond?. - Dat staat ook op een vaste plek in de krant. Ja, wat staat er eigenlijk niet in de krant? Er staat zelfs in hoe je je het beste erop kunt abonneren. Namelijk door hem eerst veertien dagen gratis en voor niks te proberen. En hem dan voorgoed te gaan lezen. - Welke krant? - Dat staat ook elke dag in de krant. De Leidse Courant wil/ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. 'Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1