£cicUc (Sowuvnt Lubbers wil verhoging kinderbijslag 4 7 9 9 10 12 'artij in Estland blijft Moskou trouw Gefeliciteerd Gesprek De Klerk en Kaunda in Vriendelijke sfeer' Yan Mierlo: „CDA en PvdA kunnen niet om D66 heen" Wiegel wil in Friesland tien jaar als commissaris volmaken Dinsdag 29 augustus 1989 80ste jaargang no. 24507 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Si|thoff Pers, Apothekersdiik 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, Abonnementen: (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezoraina Advertenties: (excl.6% BTW) f .0.67 per mm familieberichten f .0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. :ma.t/mvr. 18.00-19.00uur, zat 14.00-15.00uur.tel.071-122248. 071-134941 tbv. redactie Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon, in het noor den ook wolkenvelden. Droog weer. Minimumtemperatuur rond 11 graden. Middagtempe- ratuur circa 23 graden. Matige zuiden wind. Zon op: 6.48; on der: 20.32. Scheveningen hoog water: 3.30 en 16.00. Laag: 12.45 en 23.54. 'eru sluit grens s net Colombia IMA De Zuidamerikaanse aat Peru heeft zijn grens met dombia gesloten om drugs- iokkelaars uit dat land buiten deur te houden. De drugshan- :laren die in Colombia worden nemen volgens gene- il "Fernando Reyes Roca van de itionale politie de wijk naar »ru of Brazilië. Volgens Reyes orden er ook gewapende pa- ouilles gehouden in het Hualla- dal in San Martin, waar de eeste coca-planten in Peru wor- •n verbouwd. Met een aandeel procent is Peru zelf de ootste producent ter wereld in de grondstof voor cocaïne. Tikkie te hard Angstig kijken de buren omhoog of er nog meer auto's uit de lucht komen vallen. De auto schoot door het hek van een nabij gelegen parkeer garage en dook dwars door het traditionele pan nendak van dit huisje Spaan Algericas. De inzit tenden van de auto bleven onge deerd. foto: ap „Paus moet testament opstellen vóór bezoek aan Libanon" BAYRUT Een onbekende groepering heeft paus Johan nes Paulus II gisteren geadvi seerd voor een eventueel be zoek aan Libanon zijn testa ment op te stellen. De paus „zal één van de slachtoffers van de oorlog zijn", aldus deze organisatie, die waarschijnlijk in pro-Iraanse hoek gezocht moet worden. Al eerder is de paus gewaarschuwd dat hij zijn voorgenomen bezoek aan Libanon niet zal overleven. Pagina 5: Nog geen datum voor pausbezoek aan Liba- Uit trein gegooide baby mankeert niets DRANCY Een baby van drie we ken die door zijn moeder in een vlaag van verstandsverbijstering ten noorden van Parijs uit de trein had gegooid, is levend teruggevonden in Drancy. De politie was gewaar schuwd door een taxichauffeur die er over klaagde dat een klant haar rit niet had willen betalen. Toen deze poolshoogte ging nemen, bleek dat de vrouw wartaal uitsloeg. Haar man vertelde dat zijn vrouw 's och tends naar Parijs gereisd was met, maar teruggekomen was zonder Mathieu, hun zoon van 21 dagen. Mathieu werd ongedeerd langs de spoorlijn aangetroffen en na onder zoek overgedragen aan zijn vader. Front 'bevrijdt' Lisser konijnen LISSE Het Dierenbevrijdings front heeft de afgelopen nacht uit een bloembollenlaboratorium aan de Vennestraat in Lisse tientallen konijnen weggehaald. Volgens het front worden de konijnen als proefdier gebruikt, waarbij ze we kelijks worden ingespoten met di verse stoffen om de aanwezigheid van voor siergewassen schadelijke virussen eri bacteriën aan te to nen. Ze worden als het ware als reageerbuis gebruikt, aldus het Dierenbevrijdingsfront. De konij nen zaten volgens de actievoer ders als gevolg van de proeven onder de gezwellen. Ze zijn naar opvangadressen gebracht. CDA DOET MEER VOOR ARMEN DAN PVDA' DEN HAAG CDA-lijsttrekker Ruud Lubbers ontkent dat hij een premier voor alleen de rijken wil zijn. PvdA-leider Wim Kok zei dit vorige week op een spreekbeurt in Leeuwarden. „Dat is gewoon on waar", aldus Lubbers gisteren in een uitzending van KRO's Brand punt. „Kok zou moeten erkennen dat het CDA voor sociale zeker heid meer geld uittrekt dan de PvdA". Lubbers wees erop dat het CDA-program niet alleen de koppeling wil herstellen tussen lonen en sociale uitkeringen, maar dat het ook een groot aantal miljoenen uittrekt voor met name een verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind. De CDA-lijsttrekker had uitgerekend dat dit een gezin zo'n 250 gulden per jaar ex tra kan opleveren. Daarnaast wil het CDA honderd miljoen beschikbaar stel len voor de gemeenten, zodat zij minder problemen hebben bij de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Lubbers erkende dat er de afgelopen ja ren weer armoede is ontstaan. Volgens hem is daar maar één ding aan te doen: zoveel mogelijk mensen weer aan het werk helpen. Hij was het met FNV-voor- zitter Stekelenburg eens dat werkgevers die langdurig werklozen of mensen uit etnische minderheden in dienst nemen beloond moeten worden en dat voor de genen die dit niet doen, wellicht een straf op zijn plaats is. In de praktijk kan dit uitgevoerd worden door bepaalde lasten voor de werkgever te verhogen of te ver lagen. Lubbers wil daar graag afspraken over maken in een centraal akkoord tus sen overheid, werkgevers en werkne- Waarnemend president van Zuidafrika, W.F. de Klerk, ontmoet op het vliegveld van Livingstone in Zambia president Kenneth Kaunda. Links van De Klerk staat zijn minister van buitenlandse zaken, Pik Botha. foto: ap LIVINGSTONE/JOHANNESBURG Waarnemend presi- leren kennen. De Klerk zei dat hij in Kaunda „een plezierig dent van Zuidafrika, F.W. de Klerk, heeft gisteren tijdens mens en een ernstig christen" had ontmoet. Tijdens de top- een topontmoeting met de Zambiaanse president Kenneth ontmoeting tussen de twee leiders werden in Zuidafrika op- Kaunda in een „vriendelijke sfeer" zijn hervormingsbeleid nieuw honderden scholieren door de politie met traangasgra- kunnen uiteenzetten. Beide leiders omschreven de gesprek- naten bestookt, ken als uiterst nuttig en een goede gelegenheid om elkaar te Pagina 5: Een top vol begrip Een strandstoelhouder be kijkt op het strand bij Lü- beck de schade die een prkaan gisteren heeft aan gericht. De stormen en ware slagregens zorgden oor dijkdoorbraken en |deden in het noorden van Bondsrepubliek de stranden en rivieren over stromen. foto: ap DEN HAAG CDA en PvdA kunnen het zich niet permitte ren D66 buiten het kabinet te houden. Dit zegt D66-lijsttrek- ker Van Mierlo in een inter view met onze krant. Niet al leen omdat zijn partij zou kun nen fungeren als bruggenbou wer tussen CDA en PvdA, van de VVD ep de kleine maar ook omdat anders deze christelijke partijen. Ik denk twee partijen geheel op zich- zelf zijn aangewezen. „Dan komt de oppositie echt uit alle richtingen: van links, van Groen Links dus, uit het mid den, van D66, en van rechts, Pagina 4: „Als je verande ring wilt, moet je je eerst aanpassen" (Van onze parlementaire redactie) LEEUWARDEN Hans Wie gel lijkt een einde te willen maken aan de speculaties of hij nu wel of niet minister zal worden in een eventueel vol gend CDA/VVD-kabinet. „Ik heb de Friezen beloofd hier tien jaar te zullen blijven en die belofte wil ik waarma ken", aldus Wiegel gisteren in een uitzending van Omroep Friesland. Hij resideert nu ze ven jaar als commissaris van de koningin in het provincie huis te Leeuwarden. VVD-lijstrekker Voorhoeve, die vorige week in onze krant bekend maakte dat hij Wiegel als vice-premier naar Den Haag wilde terughalen, toonde zich niet uit het veld geslagen. ,,Ik schrap nog niemand van mijn lijstje met mogelijke libe rale ministers. De heer Wiegel heeft duidelijk gemaakt dat hij het in Friesland heel erg naar z'n zin heeft en dat kan ik heel goed begrjpen. De vraag van een ministersschap is ech ter pas aan de orde als die bij een formateur aan de orde wordt gesteld. De VVD heeft vele zwaargewichten en goede personen voor een een plaats in het toekomstig kabinet. Welke dat zullen zijn, zullen wij pas laer dit najaar pas be spreken. Als de VVD tenmin- Pagina 4: Voorhoeve schrikt niet van enquête Hans van Mierlo is geen dromer meer Van den Nieuwenhuyzen wil versneld investeren in Holec Leidse universiteitsraad wil benoeming Van de Scheur Voorlichter Mari Tol verlaat Leidse gemeente- reiniging Bejaarden centrum Leimuiden onhaalbaar Henk Fraser denkt nog niet aan eindronde WK Louis d'Or voor Guido de Moor EXTRA GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5/6 LEIDEN 9 OMGEVING 10 SPORT 11 kunst 12 RADIO EN TELEVISIE 13 (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.PRANGERS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Vondst waterstofwolk doet theorie 'oerknal' wankelen WASHINGTON Twee Amerikaanse astronomen heb ben bij toeval in het heelal een enorme waterstofwolk ontdekt die er mogelijk op wijst dat zich nog steeds nieuwe sterren stelsels vormen. Roccardo Gio- vanelli en Martha Haynes trof fen de waterstofwolk aan toen zij in Puerto Rico bezig waren een radiotelescoop bij te stel len. Als het vermoeden van de astronomen klopt, dan blijkt de gangbare opvatting, dat alle sterrenstelsels miljarden jaren geleden bij de zogenaamde „oerknal" zijn ontstaan, on juist. De nieuw ontdekte wa terstofwolk is minstens tien keer zo groot als de Melkweg, waar ons zonnestelsel deel van uitmaakt, en ligt op een af stand van 65 miljoen lichtjaren van de aarde verwijderd. Een sterrenstelsel ontstaat als wa terstof condenseert in sterren en planeten. Het is nooit we tenschappelijk vastgesteld of de bestaande sterrenstelsels al lemaal op hetzelfde moment ontstaan zijn of dat zich nog steeds nieuwe vormen. Even min is bekend of de zojuist ont dekte gaswolk op den duur een sterrenstelsel wordt, een proces dat miljarden jaren in beslag kan nemen. Koffie 20 cent goedkoper AMSTERDAM Een pak koffie van 250 gram gaat vanaf mor gen twintig cent minder kosten. De prijs voor een pak Aroma Roodmerk komt hierdoor op 3,39 gulden per pak. Douwe Egberts zal morgen de prijsverlaging als eerste inzetten. Volgens DE is de prijsverlaging het gevolg van een vrij forse daling op de wereld markt. Douwe Egberts beheerst samen met dochter Van Nelle zo'n zeventig procent van de Nederlandse koffiemarkt. )SKOU De Estische par- ïider Vaino Valjas heeft gis- ravond voor de televisieca- een verklaring afgelegd iarin hij meldde dat zijn par- trouw blijft aan Moskou. Hij B/erde kritiek op „extremis- pi" die pleiten voor afschei- J van de Sovjetunie. Tege- jkertijd verweet Valjas de inservatieve krachten dat zij It zijn op het veroorzaken spanningen. De partijchef lirzekerde dat de communis tische partij in Estland zal blij ven streven naar autonomie en zal doorgaan met het be vorderen van de Estse taal en cultuur. De centrale comités van de communistische partij in Est land en Litouwen kwamen gisteren in spoedzitting bijeen om zich te beraden over de waarschuwing uit Moskou dat de de drie Baltische Sovjet republieken de nationalisti sche sentimenten binnen de perken moeten houden. In Letland komt het centraal co mité morgen bijeen, maar par tijleiders hielden gisteren reeds een voorbereidende ver gadering. De leider van de onafhankelij ke Litouwse massabeweging Sajudis, Vytautas Landsbergis, sloot niet uit dat de vermaning van het Kremlin de weg moet effenen voor een interventie, mogelijk met inzet van militai ren. Gisteren werd ook bekend dat president Gorbatsjov zondag vanaf zijn vakantieadres heeft gebeld met Algirdas Brazaus kas, de leider van de commu nistische partij in Litouwen. Zegslieden in Litouwen wil den niet vertellen of Gorbats jov en Brazauskas gesproken hebben over de waarschuwing uit Moskou. Maar het tijdstip van het telefoontje duidt erop dat Gorbatsjov bezorgd is over de ontwikkelingen in de drie republieken. De massabeweging Sajudis meldde dat Brazauskas de ko mende dagen een ontmoeting zal hebben met Gorbatsjov. Een medewerker van de Li touwse partijleider weigerde dit te bevestigen. Pagina 5: Onduidelijkheid over rol Gorbatsjov in Balti sche kwestie Verborgen camera in stadhuis Leiden LEIDEN Radio-télé Vero- nique heeft vanochtend op namen gemaakt met een ver borgen camera in het Leidse stadhuis. Bezoekers die de draaideur wilden doorgaan om binnen te komen, stuit ten tot hun verbazing of ver bijstering op een glazen wand. De opnamen worden gebruikt voor het program ma „Gaan met die banaan", dat na 2 oktober is te zien. Hartelijk gefeliciteerd met uw trouwdag. Of er nu sprake is van de dag van het trouwen zelf, of van het feit, dat u vandaag precies een, twee of meer jaren getrouwd bent, doet niet zo ter zake. Leuk, dat u juist vandaag de Leidse Courant ter hand hebt genomen om u van het laatste nieuws op de hoogte te stellen. Misschien tussen de receptie en het diner door, of gewoon gezellig thuis. Want er is geen betere dag dan vandaag om u zich te realise ren hoe plezierig het is een goede betrouwbare krant in huis te hebben. Of - zo dat nog niet het geval is - in de bus zien te krijgen. En u zult zien: de dag waarop u zich op de Leidse Courant abon neert is ook een felicitatie wa&rd. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1