Ccidóc ©oma/rit Terugkeer Wiegel brengt VVD winst Nieuwe aanval t an Israel op ïezbollah- jasis Libanon 8 Balten protesteren egen aanval Moskou Echt Bloedbad in Punjab VANDAAG 5 7 SPERZIEBONEN EN STROGANOFFGEHAKT 9.99 Maandag 28 augustus 1989 80ste jaargang no. 24506 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorend tot Siithoff Pers, Apothekersdijk34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen, (incl. 6% BTW) f.24,24 per maand (aut.betaling), f 72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15 00 uur, tel. 071-122248. Advertenties, (excl 6% BTW) f.0,67 per mm familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties: 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur I J. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Vannacht opklaringen, langs de kust nog een bui. Overdag perioden met zon, en bijna overal droog. Minimumtempe ratuur tussen 12 graden aan' zee en 6 graden landinwaarts. Middagtemperatuur 18 graden. Matige wind. draaiend van noordwest naar west. Zon op: 6.46; onder: 20.34. Schevenin- gen hoog water: 2.34 en 15.20; laag: 10.54 en 23.15. louwbond FNV vindt atv ot 35 uur voldoende MERSFOORT De Bouw- en Houtbond FNV vindt at de vakcentrale FNV niet te hard van stapel moet pen bij de verdere arbeidstijdverkorting (atv). De ind onderschrijft de doelstelling van de 35-urige erkweek in 1993, maar daar moet het voorlopig ook blijven. Voorzitter J. Schuller betoogde vandaag op bondsraad in Amersfoort dat het hem te ver gaat n nu al - zoals in de FN V-nota over atv gebeurt - inder dat ook maar ergens de 35-urige werkweek is irealiseerd, eisen tot verdergaande atv in het vooruit- cht te stellen. Enkele kleinere FNV-bonden (Diens- nbond, ABOP, Voedingsbond en Vrouwenbond) wil- n het FN V-program zodanig aanscherpen dat de NV ook na het bereiken van de 35-urige werkweek iorgaat met atv. Hun voorstellen zullen morgen op :t FN V-congres hoogstwaarschijnlijk worden afge- ;md door de overige FNV-bonden. Heidweiller overleden DEN HAAG/PARAMARIBO De Surinaamse politicus Henk Heidweiller is zaterdag avond vrij plotseling in Para maribo overleden. Hij is 60 jaar geworden. Heidweiller was de eerste Surinaamse am bassadeur bij de Verenigde Naties nadat zijn land in 197.5 onafhankelijk geworden was. Daarvóór was hij in Neder landse diplomatieke dienst. Hij behoorde tot de eerste groep Surinamers die via het Neder landse ministerie een diploma tieke opleiding kreeg. Pagina 4: De meest ervaren Surinaamse diplomaat Henk Heidweiller. Davidster omvergehaald DEN HAAG De Davidster voor de pauselijke nuntiatuur aan de Haagse Carnegielaan is vannacht omvergetrokken. Woordvoerder van het CIDI, R. Nafthaniël: „We hebben de ster intussen weer overeind gezet. Een paar Hagenaars die onze actie steunen hebben overigens een reserve-ster ge maakt waarover we kunnen beschikken als onze ster zou sneuvelen". Het CIDI wil de Davidster voor de nuntiatuur laten staan totdat het karme lietessenklooster op het voor malige concentratiekamp Auschwitz is verplaatst. Orkaanachtige storm treft Oostzeekust BRD KIEL Éen zware noordoos- terstorm met orkaanbuien heeft vanmorgen de Westduitse Oostzeekust van Schleswig- Holstein ten noorden van Lü- beck getroffen. Tot zes meter hoge golven braken door dij ken en honderden bomen knapten. Campings en kustwe gen overspoelden. In havens sloegen boten los. Het verkeer kwam stil te liggen. In diverse districten, Marina Wentorf, Ho- genfelde en Hohwacht alsmede in Lübeck zelf werd de nood toestand afgekondigd. De storm bereikte in buien een kracht van twaalf en windsnelheden van 120 kilometer per uur. Overvallers aan de haal met recette Willem II TILBURG De penningmeester van het in de eredivisie van het betaalde voetbal uitkomende Willem II is za terdag beroofd van de recette van de thuiswedstrijd tegen Volendam. De penningsmeester van de Tilburgse club had de in acht geldcassettes op geborgen opbrengst van de kaartver koop - een bedrag tussen 40.000 en 50.000 gulden - in zijn auto had ge legd, Om het naar een bank te bren gen. Hij werd op de parkeerplaats bij het stadion overvallen door „twee drie" personen die gewapend waren met onder meer honkbalknuppels. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. moet er wat voor over hebben om door de jury tot het mooi- hondje te worden verkozen. Dit Maltese leeuwtje werd dit eekeinde tijdens een internationale wedstrijd in Rotterdam op =4 laatste moment nog even in de krul gezet. FOTO- ANP AALBEK De Israeli- he luchtmacht heeft andaag voor de tweede eer binnen 24 uur een anval op posities van de ro-Iraanse Hezbollah 'artij van God) in Liba- on uitgevoerd. anmorgen vroeg bombar eerden vier jachtbommen- erpers van het Israëlische le- :r het dorp Jenta in de Be- aa-vallei, op ongeveer zeven kilometer ten oosten van Libanese hoofdstad Bayrut. et dorp ligt in het gebied dat nder controle staat van het yrische leger en biedt onder- ak aan een belangrijke Hez- ollah-basis. ij de aanval die Israel giste- in uitvoerde op het Hezbol- ih-hoofdkwartier in Zuid-Li- anon kwamen negen mensen m het leven en raakten 25 irsonen, onder wie vijftien inderen, gewond. De aanval an gisteren was de eerste nds Israëlische commando's orige maand één van de lei- rs van de Hezbollah, Sjeik Abdul-Karim Obeid, ontvoer de. De Hezbollah vergeldde de ontvoering met een bomaan slag op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Aangenomen wordt dat de luchtaanval een wraakactie is voor de bomaan slag waarbij vijf Israëlische militairen en een Libanees ge wond raakten. Intussen is gisteren in de Syri sche hoofdstad Damascus het beraad over een Frans vredes plan voor Libanon gestart. Frankrijk roept de conflictpar tijen in Libanon op tot een be stand en een wapenembargo, gevolgd door politieke hervor mingen en uiteindelijk terug trekking van de Syrische en de Israëlische troepen. Vanuit Damascus reist de Franse ge zant door naar Bayrut, Saudia- rabië, Marokko 'en Algerije. Volgens Italiaanse kranten zal paus Johannes Paulus II mo gelijk volgende week een be zoek brengen aan Libanon. Een radicaal Iraans dagblad noemde een bezoek van de paus aan Libanon „weerzin wekkend" voor moslims. Pagina 5: Israel wijst vijf Palestijnen uit 3n krant ontvangen? Bel tussen 18.00 e 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en u labezorgd. DEN HAAG Voor malig VVD-leider Wie gel sluit niet langer uit dat hij terugkeert op het Haagse politieke toneel. De Friese com missaris van de konin gin verklaarde dit weekeinde voor de ra dio dat hij bij voorkeur op zijn post in Leeu warden blijft, maar dat hij de mogelijkheid open houdt dat hij „ja" zegt als na 6 september een formateur een beroep op hem doet toe te treden tot een even tueel nieuw kabinet van CDA en VVD. „Ik sluit dat niet uit. Maar mijn eerste loyaliteit ligt in Friesland. Het ambt van commissaris moet je toch zo'n jaar of tien doen, het is geen duiventil. Ik ben er nu 7 jaar, misschien blijf ik wel tot mijn pensioen. Het is niet zo dat ik sta te trap pelen om weer naar Den Haag te gaan. Ik heb hier nog veel te doen. Je weet toch nooit hoe het in het leven loopt", aldus de VVD-coryfee, oud-partij- leider, vice-premier en mi nister vah binnenlandse za ken in het eerste kabinet Van Agt. Maar voor de VARA-tele- visie hield Wiegel zich evenwel nadrukkelijk op de vlakte. „Wij kunnen het heel goed vinden", zei Wie gel over premier Lubbers, met de onmiddellijke toe voeging dat hij onder pre mier Van Agt een minis ter-president had die „na drukkelijk premier van de gehele coalitie was". Wie gel: „Ik zeg niets ten nade le van Lubbers, maar wel dat ik in zijn algemeenheid vind dat de minister-presi dent de premier van de ge hele coalitie moet zijn. In het gevoel van de VVD heeft het daar de afgelopen jaren af en toe aan ontbro ken. Dat is jammer". Hoe belangrijk Wiegel voor de VVD is blijkt uit de en quête van De Hond. Als Wiegel in plaats van Voor hoeve de liberale kar zou hebben getrokken, zou deze 7 procent meer heb ben gescoord. Dat komt neer op een winst van 3 in plaats van een verlies van 7 zetels, d.w.z. 30 in plaats van 20 kamerzetels. De winst voor de VVD gaat in dat geval hoofdzakelijk ten koste van het CDA (7 ver lies). De PvdA zou aan Wiegel 2 zetels verspelen maar de grootste partij worden, D66 moet het dan met 1 zetel minder doen. Volgens de laatste peiling zou zonder het meedoen van Wiegel het CDA op 55 zetels uitkomen, de PvdA op 51. Het verschil tussen de twee grootste partijen was vorige week nog 9 ze tels. D66 en Groen Links worden in de peiling even groot, beide krijgen 9 ze tels. De klein christelijke partijen krijgen er in totaal één zetel bij, deze gaat naar het GPV. AMRITSAR Zeker 20 mensen zijn gedood en 30 personen gewond geraakt toen gisteren in de Noord- westindische staat Punjab een bloedbad werd aange richt in een passagiers- trein. Volgens de politie werden de treinwagons bestormd door negen gewapende Sikhs, die het vuur openden nadat ze de hindoeistische passagiers had den gescheiden van de Sikhs. De meeste slachtoffers, onder wie twee vrouwen en drie kinderen, waren op slag dood. In augustus zijn meer dan 200 mensen gedood in Punjab, waar militante-sikhs actie voe ren voor een soevereine staat. Sinds het begin van het jaar bedraagt het dodental ruim 1 400. De autoriteiten in Punjab heb ben deze maand een campagne afgekondigd die de dreiging van het sikh-separatisme moet neutraliseren in de aanloop naar nationale verkiezingen die later in het jaar gehouden worden. Premier Rajiv Gandhi kwam vijf jaar geleden aan de macht nadat zijn moeder Indira Gan dhi, de toenmalige eerste-mi- nister, in New Delhi vermoord was door sikhs, die lid waren van haar garde. 18 PAGINA'S Kardinaal Glemp valt fel uit naar joodse demonstranten Lubbers op vrije dag fris op pad „Totale oorlog" in Colombia gaat in alle hevigheid door Regen kan Summer Jazz niet deren PvdA: Bollenstreek aan rand van afgrond De voor en tegens van jazzfestival als speelfilm GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4/6 BUITENLAND 4/5 KUNST 6 LEIDEN 7 OMGEVING 8 RADIO EN TELEVISIE 9 SPORT 11 T/M 18 Slaapprotest in Taiwan Uit protest tegen de hoge huren hebben 30.000 Taiwanezen za terdagnacht op straat geslapen. De actie was gericht tegen het laissez-faire beleid van de regering die niets doet tegen bouw- speculanten in de hoofdstad. Voor een gewoon appartement dat tien jaar geleden nog 70.000 gulden kostte, moet nu 650.000 gul den neergeteld worden. Buitenlanders betalen voor een apparte ment minstens zevenduizend gulden per maand. foto: ap lOSKOU Partijverte- enwoordigers van de iovjet-republiek Letland ebben gisteren een tele- ram gestuurd naar Sov- itleider Michail Gorbats- )v. Hierin protesteren zij egen de verklaring van iet centraal comité in loskou van zaterdag vaarin de onafhankelijk- ïeidsbewegingen in de laltische republieken cherp worden aangeval- de verklaring wraakt het entraal comité de groei van het „anti-Sovjetextremisme" en roept het arbeiders en boe ren ertoe op „niet toe te geven aan de nationalistische hyste rie". De lijn naar afscheiding wordt al enkele maanden ge volgd „met toenemende aan houdendheid en agressiviteit door bepaalde krachten in Li touwen, Letland en Estland", aldus de verklaring. „Hun po sitie werd steeds openlijker ex tremistisch en separatistisch. Het anti-socialistische en anti- Sovjet-karakter van hun plan nen werd spoedig zonneklaar". De waarschuwing werd voor gelezen in het avondjournaal. Gedurende twintig minuten werd voor het eerst gerea geerd op de manifestatie van afgelopen week, waarbij tus sen één en twee miljoen men sen een menselijke ketting vormden tussen de hoofdste den van de drie republieken. Ook activisten uit de zuidelij ke Sovjet-republiek Moldavië kregen van Moskou een veeg uit de pan. In het Sovjet-par tijblad Pravda werden de Mol- davische betogers afgeschil derd als extremisten nadat in de hoofdstad Kishinev giste ren honderdduizenden men sen de straat op waren gegaan om te eisen dat hun moeder taal de officiële taal van Mol davië wordt. Lijndienst Beuk maakt goede start NOORDWIJK De lijndienst Bollenstreek-Amsterdam van het Noordwijkse vervoersbedrijf Beuk was vandaag, bij de eer ste rit, al redelijk succesvol. In de eerste vroege bus zaten acht passagiers, de tweede bus was gevuld met vijftien reizigers. In de touringcars, die worden gebruikt, is plaats voor in totaal 49 personen. ..Die aanloop valt mij niet tegen", aldus algemeen di recteur Dolf Beuk vanochtend. „Het duurt vaak een half jaar voordat een dergelijke dienst echt gaat lopen. Gezien dit begin ben ik redelijk optimistisch. Volgende week beginnen de scho len en dan verwacht ik een behoorlijke toename van het aantal passagiers". Volgens de heer Beuk is de lijndienst een goed alter natief voor het bestaande openbaar vervoer. „We zijn goedko per, comfortabeler en het is een directe verbinding voor het woon/werkverkeer. De passagiers van vanochtend waren in ie der geval erg enthousiast", aldus Beuk. Nauwelijks vertraging op Schiphol SCHIPHOL Het vliegverkeer op Schiphol is tijdens het laatste drukke vakantieweekeinde deze zomer zonder noe menswaardige vertraging afgewikkeld. Van de 53 uitgaande chartervluchten die zaterdag en zondag van Schiphol zijn vertrokken, hadden er drie een vertraging van langer dan een uur. Van de 62 binnengekomen charters, waren er acht langer dan een uur vertraagd. Het autoverkeer daarentegen had op de luchthaven wel last van vertragingen als gevolg van bouwactiviteiten op Schiphol-Centrum. Hierdoor waren er opstoppingen op de voorrijwegen voor de aankomst- en vertrekhal en op de toegangswegen daar naartoe. Jongen overlijdt na aanrijding op Langeraarseweg TER AAR De 8-jarige E. Haagsman uit Alphen aan den Rijn is zondagmorgen aan ernstig hersenletsel overleden nadat hij zaterdag middag was aangereden door een auto. De jongen stak rond kwart voor drie van achter een landbouwtrekker plotseling de Langeraarse weg in Ter Aar over. Een te gemoetkomende 30-jarige au tomobiliste uit Ter Aar zag de jongen te laat en kon een aanrijding niet meer voorko men. De jongen werd zeer zwaar gewond overgebracht naar het Academisch Zie kenhuis in Leiden, waar hij in de loop van zaterdagnacht overleed. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de automobiliste niet te hard reed. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Sperziebonen, CQ 500 gram Stroganoff- gehakt, kilo ja..«'12.99 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Hij houdt het meest van voetballen. Doet het ook zelf, als de beste. Maar is ook echt in tal van an dere sporten geïnteresseerd. De Leidse Courant be steedt volgens hem altijd zoveel aandacht aan de plaatselijke voetbalclubs. En terecht, want het zijn immers die clubs, waarmee hij regelmatig te maken heeft. Natuurlijk gaat hij altijd naar de wedstrijden van het eerste elftal van zijn eigen club kijken. Zegt hij: „Wat me opvalt? Dat de Leidse Courant altijd zo objectief bericht. Zo sportief. Echt de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Teleföon (voor controle bezorging); In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaal. kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. W&. CcidócSouAont t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1