£eick>e ©omatit Strijd om Bayrut in beslissende fase Boni ,ech Walesa wil geen premier worden 2 3 9 11 13 Krant lezen SPEED SHOP Ifan Dijk wil meer oor ambtenaren NZH schrapt ook zaterdag laatste bussen naar Leiden ONDANKS AANVAARDING VREDESOPROEP VN achtvluchten voortaan Heen over Kaagbaan jPvervallers verwonden ankbediende van ABN Davidster voor nuntiatuur uit protest tegen klooster Ex-actrice draait rollen om in Turkije VANDAAG fsil Donderdag 17 augustus 1989 80ste jaargang no. 24497 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) f .24,24 per maand (aut.betaling), f.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm., familieberichten f.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Perioden met zon en overwe gend droog. Minimumtempe ratuur ongeveer 12 graden, middagtemperatuur omstreeks 21 graden. Zwakke tot matige westenwind. In het weekeinde perioden met zon en vrijwel overal droog. Temperatuur rond 25 graden. Zon op: 06.29, onder: 20.58; ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 10/15 cm mat of glanzend GRATIS 20/30 vergroting Vandaag gebracht, morgen klaar. Roelofarendsveen - Leimuiden twen IN HAAG Minister Van Dijk (binnenlandse zaken) wil de leidsvoorwaarden van de ambtenaren volgend jaar met 2,5 icent verbeteren. Dat is een half procent meer dan hij en zijn lega De Koning (sociale zaken, personeel niet-commerciële nstverlening) tot nu toe in gedachten hadden. Van Dijks half jcent extra komt nadat minister Ruding afgelopen weekeinde laten weten 2 procent te veel te vinden, nu het Centraal inbureau de economische groei iets bescheidener inschat. Van k heeft zich daar kwaad over gemaakt. Hij heeft de minister- el per brief laten weten zijn claim te verhogen. Ruding kan geringere groei wel als argument aanvoeren om de claim te tigen, maar er zijn in de Planbureauberekeningen ook argu- nten te vinden om er een schepje boven op te doen, vindt n Dijk. Hij denkt daarbij aan de verwachte prijsstijgingen en loonontwikkeling in de bedrijven. it„TheKiHing Fields" lii :h Pran, wiens levensverhaal tijdens het terreurbewind van de Ocpde Khmer in de film ,,The Killing Fields" centraal stond, slaat ^1lng n armen rond een aantal familieleden. Hij zag hen voor het rst sinds tien jaar weer terug toen hij maandag een vluchtelin- (jndiv nkamp aan de Thais-Cambodjaanse grens bezocht LEIDEN Ook zaterdaga vond rijden na zeven minuten voor half een geen bussen meer van Noordwijk naar Leiden. De directie van de vervoers maatschappij heeft dat vanoch tend besloten. Met dit besluit wordt een actie van de bus chauffeurs voorkomen. Die kondigden vorige week aan za terdagavond te staken als geen vorm van besloten vervoer voor discogangers was gere geld. Volgens de NZH en de Stichting Promotie Noordwijk (SPN) is het een onmogelijke zaak om een dergelijk systeem in een week voor elkaar te krijgen. Het is niet bekend of de laatste bussen de komende weken rij den naar Leiden. Woordvoer der R. van Marsbergen van de NZH-directie denkt dat „bin nen het bedrijf voldoende stemmen klinken die zeggen dat we weer moeten proberen te gaan rijden". Hij betreurt het de chauffeurs vorige week een voorstel van de discohouders hebben afgewezen om twee portiers in de laatste bussen te laten meerijden. Omdat de chauffeurs toen niet veel ver trouwen bleken te hebben in het plan van de horecaonder nemers, willen de portiers en de disco-eigenaren er niet op terugkomen. Pagina 9: Besloten vervoer voorlopig van de baan Londen-Sydney non-stop in 20 uur LONDEN De luchtvaartmaatschap pij Qantas heeft giste ren de langste non- stopvlucht uit de ge schiedenis van de burgerluchtvaart ge maakt, met een Boeing 17.850 kilome ter van Londen naar Sydney in ruim 20 uur. Het vorige re cord stond op naam van een Zuidafri- kaanse Boeing, 16.556 kilometer van Kaap stad naar Seattle. HONGAARSE COMMUNISTEN VEROORDELEN INVAL '68 BUDAPEST De communistische partij van Hongarije heeft gisteren in een officiële verklaring de invasie van 1968 in Tsjechoslowakije door vijf lan den van het Warschau-pact veroor deeld. De Hongaarse partij is de eerste communistische partij in Oost-Europa die een veroordeling heeft uitgespro ken. De invasie maakte een eind aan de Praagse Lente, waarin de toenmali ge Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubcek een groot aantal democratische hervormingen door voerde. BAYRUT De oproep van de Veiligheidsraad van de VN tot een staakt-het-vuren heeft niet tot het gewenste ef fect geleid. wijst op de voorbereiding tot een definitieve slag te gen de christelijke milities van generaal Aoun. De christelijke legerleider zei gisteren „zonder enige voorwaarde" het staakt-het- vuren te willen accepteren. Ook de leider van de door Syrië gesteunde rivaliseren de regering, Selim al-Hoss, schreef gisteren aan de Vei ligheidsraad dat hij een be stand zou toejuichen. En de Syrische president Hafiz al- Assad liet weten dat hij „het uiterste zou doen om de ka nonnen te laten zwijgen en voor zover mogelijk een in- Ondanks de acceptatie van de christelijke legerleider Michel Aoun en de plechti ge verklaring van Syrië om zijn uiterste best te doen de strijd te beëindigen, gaat de oorlog gewoon door en lijkt nu in een beslissende fase te komen. Syrië heeft nieuwe troepen en wapens overge bracht naar het oosten van Libanon. Zowel in het stra tegisch belangrijke dorp Souk al-Gharb als in Bayrut zijn gisteren en vandaag zware gevechten gemeld tussen de christelijke en is lamitische milities. In de Syrische hoofdstad Damascus hebben ongeveer achttien pro-Iraanse en pro- Syrische islamitische groe pen een gemeenschappelijk front gevormd om Aoun ten val te brengen. Onder hen waren de Druzenleider Wa- lid Jumblatt en de Amal- leider Nabih Berri. Alles ter-Libanese overeenkomst te bevorderen". Assad gaf wel meteen generaal Aoun de schuld van het misluk ken van iedere overeen komst die tot vrede moet leiden. De Verenigde Staten deden gisteren een drin gend beroep op de strijden de partijen in Libanon om „direct en volstrekt" het vuren te staken. De VS be nadrukten tevens de VN- oproep om alle communica tielijnen te heropenen en de blokkades op te heffen. Pag: Alle dagen angst in kelders Bayrut kRSCHAU De leider de Poolse vakbond ])lidariteit wil liever en premier worden in eerste niet-communis- »che regering van Oost- bropa in veertig jaar. Zo- 'el zijn eigen vakbond als de twee kleinere partijen in het Poolse parlement hadden hem als eerste mi nister voorgedragen. De politieke vleugel van de Poolse vakbond Solidariteit steunde met overweldigende meerderheid een resolutie, waarin wordt opgeroepen een regering zonder de communis ten te vormen. Aanvankelijk werd Lech Walesa opgeroepen premier te worden, maar de vakbondsleider zei vanoch tend daar niets voor te voelen, op het laatste werd daarom een amendement aangenomen, waarin werd gesteld dat Wale sa iemand anders kon aanwij- partij. Een niet-communisti- zen om namens Solidariteit sche regering zou een unicum premier te worden. zijn in het Oostblok. Gisteren stemden de twee Walesa zei donderdagochtend kleinere partijen in het parle- tegen wachtende verslagge- ment, de Democratische Partij vers: „Ik zal geen premier zijn. en de Boerenpartij, voor een coalitie met Solidariteit en Er zijn betere mensen dan Wa- zonder de communistische lesa. Ik ben met de massa, uit de masssa en voor de massa". Gevraagd of zijn beslissing geen premier te worden defi nitief was, zei Walesa: „Dit is niet mijn laatste beslissing. De laatste beslissing valt .pas als ze mijn kist dichtspijkeren". Pag. 5: Koortsachtig politiek overleg in Warschau :HIPHOL - Als het aan ihiphol ligt zal 's nachts de toekomst alleen nog Kaagbaan gebruikt ogen worden. Alleen in jodgevallen of bij heel erke zij- of staartwind illen andere banen in de ichtelijke uren worden ibruikt. Zo'n maatregel 1 extra overlast opleve- in voor de bewoners van ?t gebied tussen Leiden 1 Sassenheim. nds een aantal maanden mo- vliegtuigen 's nachts al et meer starten van de Bui- nveldertbaan. Deze baan is nger dan de Kaagbaan. Vol- dig volgeladen vliegtuigen hebben deze extra lengte voor de start nodig. De Schiphol- maatregel komt erop neer dat maatschappijen desnoods voor dit soort nachtvluchten wat vracht moeten laten staan. Schiphol denkt in de toekomst wel aan een verlenging van de Kaagbaan, waardoor ook zeer zware vliegtuigen van deze baan kunnen starten. Met ingang van 1 januari 1990 mogen de grootste lawaaima kers, zoals de oude DC-8 en Boeing-707, niet meer op Schiphol komen, aldus Schip- hol-directeur Den Besten. Daarna volgt de categorie met de eerste versies van de DC-9 .en de Boeing-727, de Boeing- 737-100 en -200 en de Fokker- F 28. Pagina 3: Scherpere regels aan 's nachts vliegen Weinig kiezers in buitenland DEN HAAG De Kiesraad is er dit jaar niet in geslaagd een groot aantal in het buitenland wonende Nederlanders te mo biliseren voor de Tweede-Ka merverkiezingen op zes sep tember. Slechts een kleine 23.000 van de totaal 600.000 landgenoten 'over de grens' hebben hun registratieformu lier op tijd ingestuurd. Bij de vorige verkiezingen in 1986 brachten nog 57.000 Nederlan ders vanuit het buitenland hun stem uit. Op 10 juli sloot de termijn waarbinnen de re gistratieformulieren bij de Kiesraad, een onderafdeling van het ministerie van bin nenlandse zaken, binnen moesten zijn. De Kiesraad heeft door de onverwachte val van het kabinet onvoldoende tijd gehad om alle in het bui tenland woonachtige Neder landers op te sporen. m OORDWIJKERHOUT - Drie gemaskerde man- fff en hebben vanmorgen oeg het filiaal van de lgemene Bank Neder- id aan de Herenweg in rdwijkerhout overval- Bij de overval raakte bankbediende ge- 'ond. Hij liep tijdens de mfrontatie met de over- lers een hoofdwond op moest zich onder dok- irsbehandeling stellen, [olgens getuige H. de Reus, 'e naast de bank aan de Lan- velderweg woont zijn er :hoten gelost tijdens de over al. De kogels hebben echter beschreven als klein van stuk. Zij droegen bivakmutsen. De overval nam niet meer dan enkele minuten in beslag. Daarna reden de daders met hoge snelheid weg in een rode auto. In het bankgebouw be vond zich ten tijde van de overval ook oud-burgemeester Bosman van Noordwijkerhout. Hij zou ongedeerd zijn geble ven. Hoeveel geld er precies buit is gemaakt, was vanmor gen nog niet bekend. Volgens geruchten zou het slechts om een klein bedrag gaan. De overvallers zouden hun teleur stelling daarover hebben afge reageerd op de bankbediende. Voor zover bekend heeft de politie niet direct de achtervol ging kunnen inzetten omdat de overvallers razendsnel op de vlucht sloegen. en krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, ïterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 2.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe- >rgd. Mishandeling in Leidschendam LEIDSCHENDAM Een 22-jarige inwoner van Leid schendam is gistermiddag door een onbekende jonge man mishandeld op het par keerterrein bij het winkel centrum Leidsenhage. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis Antoniusho- ve, waar hij is behandeld aan diverse verwondingen in het gezicht. Ook liep hij een her senschudding op. De dader is nog voortvluchtig. Het slachtoffer liep rond vijf uur op het terrein, toen een jongen en een meisje hem te gemoet liepen. Het meisje maakte volgens het slachtof fer een „beledigende opmer king" waarop een vechtpartij ontstond. De jongen zou daarbij een stiletto hebben getrokken, echter zonder het slachtoffer te raken. Wel kreeg hij enkele harde trap pen in zijn gezicht. De politie van Leidschendam verzoekt getuigen zich te melden, tel. 070-209304. Medewerkers van het CIDI met de Davidster voor de nuntiatuur aan de Carnegielaan in Den Haag. FOTO: CEES VERKERK DEN HAAG Medewerkers van het Centrum voor Infor matie en Documentatie Israel (CIDI) hebben gisteren een drie meter hoge Davidster voor de pauselijke nuntiatuur aan de Carnegielaan in Den Haag geplaatst. Het CIDI pro testeert met dit „symbolisch gedenkteken" tegen het feit dat de Poolse katholieke kerk het Karmelietessenklooster op het terrein van het voormalige concentratiekamp Auschwitz- Birkenau niet wil verplaatsen. De actievoerders willen de op een auto gemonteerde ster voor de nuntiatuur laten staan totdat het klooster is verhuisd naar een plaats buiten het kamp. Het CIDI verwijt het Vaticaan en de Poolse RK kerk woordbreuk, omdat op 22 februari 1987 is afgesproken dat het klooster binnen twee jaar zou worden verplaatst naar een plaats buiten het kamp. Pagina 2: Bisschoppen ant woorden rabbinaat ISTANBUL Een staande actrice heeft de strijd aangebonden met sociale en economische problemen in Turkije en heeft tegelijk een taboe doorbroken in deze door mannen beheerste maatschap pij: de 46-jarige Fatma Gierik liet zich verkiezen tot burge meester van Sisli, een voorstad van Istanbul waar chique woonwijken en winkelcentra zijn neergezet temidden van krotwoningen. Fatma Girik gelooft in per soonlijke contacten met haar 550.000 kiezers en meent dat vrouwen betere burgemeesters zijn. Eens per maand opent zij de deuren van het stadhuis voor alle mensen met moei lijkheden. Witgebaarde man nen die krampachtig hun vin- gersnoeren vasthouden, jonge moeders met huilende babies, weduwen zonder pensioen mensen uit de onderkant van de samenleving komen met hun problemen bij Girik aan kloppen. Politieke experts achten het te vroeg om uit te maken of de aanpak van Girik die de bu reaucratie onder druk zet om voor gewone mensen dingen gedaan te krijgen, zal slagen in Istanbul, de grootste stad van Turkije met zeven miljoen in woners. De voormalige actrice vertolkte de laatste jaren on der meer heldinnnen die vechten voor hun rechten en hun gezinnen in vaak moeilij ke omstandigheden. Fatma Gi rik zou in hef echte leven wel eens op meer moeilijkheden kunnen stuiten, bij haar pogin gen om Turkijes sociale en economische problemen te overwinnen. „Ik heb geen tijd meer voor boeken, voor films," zei de socialistische burgemeester. „Ik ben de hele dag op stap en val uitgeput in mijn bed. 14 PAGINA'S Driehonderd duizend jongeren- pelgrims bijeen in Santiago de Compostela Nationale Milieu Aktie wijst vage verkiezings beloften af Russen wijken niet voor nieuwe Estlandse kieswet Noordwijkse portiers weigeren mee te rijden in NZH-bussen Ambitieuze plannen voor De Waag in Leiden Hazerswoude en Leimuiden onzeker over restauratiegelden Feyenoord maakt geen vorderingen GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE KUNST RADIO/TELEVISIE LEIDEN OMGEVING AUTO SPORT Vitesse-aanhangers opgepakt in Amsterdam AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft gisteravond voor het begin van de wedstrijd Ajax-Vitesse 26 supporters van de Arnhemse voetbalclub aangehouden, die gescandeerd racisti sche en discriminerende leuzen riepen. Tegen negen van hen is proces-verbaal opgemaakt. De overigen zijn voor de wedstrijd teruggestuurd naar Arnhem, de negen volgden na de wedstrijd. De groep schreeuwde al op het Amstelstation anti-joodse leuzen en werd direct naar het politiebureau overgebracht. In Amers foort moest de politie eraan te pas komen om lastige AZ-suppor- ters in bedwang te houden. Het aardige van een avondblad als de Leidse Cou rant is, dat je ongeveer kunt voorspellen wat je 's avonds op het journaal te zien krijgt. Min of meer in levenden lijve zie je dan kleurrijk geïllu streerd wat de krant als nieuws al zwart-op-wït heeft gepresenteerd. Het half-zesjournaal en dat van zeven en acht uur, ze bieden als het ware be wegende foto's bij het krantenieuws. Tenminste, als je het hoofd van Gerard Arninkhof e.a. even weg denkt. Vandaar dat zo.velen eerst de krant ingeke ken willen hebben, alvorens ze voor de buis neer strijken. En valt de tv tegen, dan heb je altijd in de Leidse Courant nog voldoende leesstof over om de avond door te komen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. CeidócSoiiAcmt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1