Daverend applaus voor Ronald Koeman sportuitslagen Sport op tv >ijnlijk lesje voor Haarhuis I PSY nagenoeg rond met Deen Flemming Povlsen 1 Gordon Brand jr. weer aan leiding Jose Maria Olazabal heeft nog geen haast SPORT Eaidóc Commit VRIJDAG 28 JULI 1989 PAGINA 13 ransen lomineren in atamaran-race lEN HAAG De tweede appe van de Open Euro- ese UAP-race voor super itamarans, van Scheve- ingen naar Southampton !ng), is gewonnen door it Services van de Franse jhipper Madec. Zijn land- noot Maurel met het :hip Elf Aquitaine III erd tweede, gevolgd door roupe Pierre, eveneens it Frankrijk. iorgen varen de super ca- imarans naar het Franse Van Breukelen breekt middenhandsbeentje EINDHOVEN Hans van Breuke len mist de competitiestart van PSV. De doelman van de landskampioen en het Nederlands elftal brak giste ren tijdens de training het linker middenhandsbeentje. Naar verwach ting is Van Breukelen drie tot vier weken uitgeschakeld. De hand is ge spalkt. In januari raakte Van Breu kelen ernstig aan een knie gebles seerd tijdens een wedstrijd in de zaal tegen VfB Stuttgart. Met het herstel was toen enkele maanden gevergd. Jan Nederburgh, overgenomen van Roda JC, is voorlopig eerste doelman van PSV. De jeugdige Wim de Ron neemt op de bank plaats. Oude tuig van Lemmer voldoet nog uitstekend LANGWEER De vijfde wedstrijd van het skütsjesilen bij Langweer werd gisteren gewonnen door de kampioen van vorig jaar, schipper J Reijenga uit Lemmer. Het Lemster skütsje met het oude tuig zeilde een uitstekende wedstrijd. Huizum maak te weliswaar een mooie start, maar werd in de tweede route van de eer ste plaats verdreven. Het skütsje van E. Meeter zeilde uiteindelijk als der de over de finish. M de Groot van de Sudwest Hoek profiteerde net even beter van de vlagerige wind en pakte de tweede plaats. Bosward kreeg 14 strafpunten. Het schip had tijdens de wedstrijd ruimte moeten geven aan Langweer, zo bepaalde de wedstrijd- Aanhoudingen bij oefenduel Feyenoord EINDHOVEN Voor, tij- dens en na de oefenwedstrijd tussen Eindhoven en Feye noord (3-2) heeft de Eindho- vense politie gisteravond acht Rotterdamse supporters aangehouden. Dat heeft een woordvoerder van de ge meentepolitie in Eindhoven medegedeeld. De vergrijpen van de Feyenoord-aanhan- gers, in leeftijd variërend van 20 tot 25 jaar, lopen uit een van mishandeling van een suppoost tot verboden wapenbezit (mes en lucht drukpistool). Eerste schaaktitel Mariëtte Drewes DIEREN Mariëtte Drewes is voor het eerst nationaal schaak kampioene geworden. Ze werd in Dieren de opvolgster van Jessica Harmsen, die in de slotronde ver rassend verloor van Erica Belle. Daardoor had Drewes aan haar remise tegen Annemarie Ben schop voldoende voor het kampi oenschap. Joris Brenninkmeijer heeft het toernooi om de open Nederlandse titel met een punt voorsprong gewonnen. De Ne derlander hoefde zich in zijn slot- partij tegen Rodriquez niet bo venmatig in te spannen, want na dertien zetten geloofde de Cu baanse grootmeester het wel. De partij eindigde in remise. VANDAAG TV 5, 23.10 uur Sport en ontspanning Duitsland 1, 23.00 uur: Sport schau. Sky Channel, 19.00 uur: Honkbal. Sky Channel, 20.00 uur: Sky Channel, 22.00 uur: Voetbal. Sky Channel, 23.00 uur: Golf. MORGEN Nederland 2, 00.05 uur: Open NK golf Zand- BBC 2, 01.10 uur: Cric ket. Tom O'Mahoney staakt strijd ZANDVOORT Voor Tom O'Mahoney duurde het open Nederlands golfkampioenschap gisteren niet meer dan circa anderhalf uur. De sympathieke Ier, al sinds vele jaren werk zaam als professional op de Noordwijkse golfclub, hield het na een desastreuze start gauw voor gezien. O'Mahoney stond na zes holes al zeven slagen boven het baangemiddelde, sloeg een bal vervolgens tot overmaat van ramp onvindbaar tussen de in Zandvoort rijkelijk aanwezige bosschages en besloot toen maar zijn scorekaart te verscheuren. O'Mahoney speelde de ronde weliswaar uit, maar dat gebeur de nog slechts onder het predikaat „buiten medediging". Eén partij vóór hem had trouwens ook de Engelsman Chris Gray, in dit geval door een al eerder opgelopen handblessure, de strijd gestaakt. Ook in de eerste ronde eindigde de deelname van Anders Forsbrand. De Zweed, die woensdag tijdens de Pro Am nota bene een hole-in-one had geproduceerd, had na een slechte start ook weinig fiducie meer in een beter ver volg. flEUWE VEDETTE DEBUTEERT MET KLEIN SCHOONHEIDSFOUTJE ARCELONA Ronald deman begon gisteren jn vierjarig verblijf in arcelona met een ihoonheidsfoutje. De eertigduizend toeschou wers die op de presentatie ^an FC Barcelona waren Afgekomen, haalden hem i als de nieuwe vedette an de club, applaudis- ?erden bij elke lange pass het ontspannen oefen- partijtje en wilden hem j^Dk zien scoren. De Gro- inger mocht daarom een c rafschop nemen, en mis- i. Met opzet? „Nee, ik wil nijlke penalty raak schie- verklaarde Koeman a afloop. et met bijna 35 graden ko- 7 ende Camp Nou-stadion, met jenduizenden mensen aan de haduwkant van de tribune, ithaalde de nu oud-PSV'er een wijze, die hem nog lang il heugen. Bovendien werden Catalanen gesteund door de ikele honderden Nederland toeristen, die wel een uur >or de officiële presentatie lige sfeer probeerden te ma- ■n en de tijd doodden met •t massaal laten zakken van fleurige korte broeken. De itte Hollandse billen waren ■n gewild object voor de tien- llen camera's. ien de selectie van FC Bar- lona voor het nieuwe sei- en eenmaal op het veld was, 3rd de aandacht gelukkig irlegd naar wat serieuzere ;derlanders. Johan Cruijff, i vooral Ronald Koeman, die men vanaf 3 september een adzware last op de schouders ijgen gelegd. Ze moeten FC hrcelona kampioen maken, in minder resultaat of troos- |nde Europa Cup zal niet lorden geaccepteerd. Maar fide Nederlanders lijken er jiuwelijks van onder de in ruk: „Ach", bekeek Koeman èt toch indrukwekkende ta- l ireel, „Ik ben ervaren genoeg h die druk aan te kunnen. oewel, een presentatie als }zemaakt me toch wat ze- liwachtig". ndere nieuweling peman is de kapitein in een izoen met slechts nog een Veertigduizend toeschouwers waren afgekomen op de presentatie van de aanwinsten van Barcelona, Michael Laudrup en andere nieuweling, de Deen Michael Laudrup. De oud- speler van Juventus, door zijn postuur iets minder opvallend dan de rosse Nederlander, moest ermee genoegen nemen, dat vrijwel alle aandacht naar Ronald Koeman uitging. En naar Johan Cruijff, die het niet kon laten in het onderlin ge partijtje van de 21 selectie spelers zijn kunsten te verto nen en met enkele prachtige acties regelmatig zijn pupillen ietwat in de schaduw zette. De presentatie van de ploeg begon traditiegetrouw met een mis in het kapelletje, dat aan het gangpad tussen de kleed kamers en het veld ligt. Kruis jes slaand voor de Zwarte Ma donna wensten de spelers zich alle geluk voor het komende seizoen toe, en de priester sprak de hoop uit dat ze aan het eind van de competitie naar de echte Zwarte Madon na op het bergketen Montser- rat kunnen afreizen om de Heilige Maagd het landskam pioenschap aan te bieden. „Nee, ik ben niet katholiek, zelfs niet protestant, ik geloof helemaal niet", kwam Ronald Koeman na een kwartier zwe tend uit het kapelletje. „Ik heb ook geen gebedje gezegd, maar dit is hier nou eenmaal een ge woonte, en ik heb daar respect Na een korte warming-up, een fotosessie en het korte voetbal- partijtje, dat 40.000 toeschou wers ook nog zó enthousiast kon krijgen, dat eentje er zelfs flauw viel, maakte de selectie zich al op om morgen voor een tiendaags trainingskamp naar het Drentse Borger af te rei zen. Trainer Johan Cruijff ziet FOTO: ANP zijn speler Alexanco het liefst niet mee reizen, om onnodige publiciteit rond de aanvoerder, tegen wie nog een onderzoek loopt wegens vermeende ver krachting van een kamermeis je vorig jaar op Papendal, te vermijden. Spaanse voetbaltaal Ronald Koeman beschouwt de stage in Nederland als een goede periode om aan zijn ploeggenoten en de Spaanse voetbaltaal te wennen. Anders dan vorig jaar, toen Cruijff met negen nieuwe spelers het seizoen in Nederland voorbe reidde, is de selectie dit keer vrijwel geheel intact gebleven. Niettemin drukt op de voet balafdeling van FC Barcelona de grootste begroting uit de ge schiedenis, liefst 100 miljoen gulden. „Natuurlijk, ik ben voor heel veel geld gehaald en er wordt wat van mij verwacht", beseft Koeman. „Maar ik begin heer lijk uitgerust aan deze klus. Ik heb een vrij lange vakantie gehad, vijf weken, en het bloed is weer gaan kruipen. Ik heb er echt onzettend veel zin in. Ik denk ook, dat ik hier zelf ook als voetballer nog kan verbeteren. Het laatste'jaar bij PSV stond ik een beetje stil. Nu ga ik er weer voor hon derd procent tegen aan". Die zin in het voetbal wordt ook gemakkelijk opgewekt, wanneer het publiek hem na een viertal prachtige diepte- passes met een daverend ap plaus beloont. „Dat hebben we sinds Schuster hier niet meer gezien", zuchtte een enkeling. Alleen het verre, vernietigen de schot liet nog even op zich wachten, net als het doelpunt, dat de andere nieuweling, Laudrup, op krachtige wijze voor zijn rekening nam. Na die groots ontvangen show kon Johan Cruijff niet anders dan uiterst ontspannen zijn, nagenietend van zijn eigen voetbalpartijtje, iets wat hij nog altijd het leukste aan het trainersvak vindt. „Vorig jaar was een nieuw begin, wisten we nog niet hoe het allemaal zou uitpakken. Nu wordt er duidelijk wat van ons ver wacht", keek Cruijff vooruit. „Maar ik stel ook aan mezelf nu hogere eisen en om te be ginnen gaan we strijden op de vier fronten. We zien wel wat het wordt". Drie van die fronten lijkt het publiek niet echt belangrijk te vinden. Voorzitter Nunez ook niet: „Afgelopen seizoen wa ren we de morele kampioen, maar dat is nu niet genoeg meer. Dit jaar worden we de echte kampioen van Spanje". Want het is alweer vier jaar geleden, dat Barcelona Real Madrid achter zich kon laten. Met de hulp van twee Neder landers en een Deen moet dat nu eindelijk weer eens lukken. De toeschouwers leken daar van al gisteren overtuigd, na enkele passes en een doelpunt. Die gemiste strafschop namen ze voor lief. ILVERSUM Nederland oet het nog steeds stellen nder een tennisser die talent in arbeidsvreugde koppelt, iul Haarhuis, de afgelopen r Igen bij het toernooi van 't eikhuisje de hoop van het iderland, werd gisteren in de Kwartfinales door Karei Nova- k op pijnlijke wijze terecht- |wezen. tekortkomingen van de flidhovenaar op het techni- "tie vlak kwamen schrijnend het licht. De urenlange ningen in de tennisschool jn Henk van Hulst ten spijt, er!acht Haarhuis het tegen de a|jechoslowaak niet verder fn vijf games: 6-2, 6-3. Nova- ikl eek gaf in de ontmoeting voor al reliëf aan het onderdeel ser veren. Zijn percentage goed geslagen eerste services lag la ger dan dat van Haarhuis, maar wat betreft snelheid en richting zou de Nederlander een lesje bij de speler uit Praag best kunnen gebruiken. „Omdat hij zo goe^ serveerde, was het überhaupt niet moge lijk om na zijn opslag rally's te spelen. Bovendien vergrootte het de druk op mijn eigen ser vice. Ik kon mij geen misstap pen veroorloven", stelde Haar huis na afloop spijtig vast. Zo als zo veel spelers met een dubbelhandige backhand is de opslag bij hem geen belangrijk wapen. De éénhandige back- handgreep blijft nu eenmaal het beste uitgangspunt voor een krachtige service. De als vierde gerangschikte Horst Skoff liet gisteren, na het vertrek van favoriet Carls- son op dinsdag, als tweede ge plaatste speler de toernooilei- ding min of meer in de kou staan. De Oostenrijker moet met verbazing en bewondering naar de andere kant van het net hebben gekeken. De twin tigjarige Tomas Carbonell, sinds korte tijd bij de beste honderd van de wereld beho rend en ooit twee keer jeugd kampioen van Spanje, troefde Skoff op magistrale wijze af: 7- 5, 6-3. Jan Siemerink redt het niet WATERINGEN Jan Sieme rink heeft de finale van het A- toernooi in tennispark De Rhyenhof niet gehaald. De als vierde geplaatste speler ver loor gisteren met twee keer 6- 4 van A. van der Zande. Mark Koevermans, eerste geplaatst, won met 6-2, 6-1 van R. Welsch. Paul Dogger won twee partijen. Eerst versloeg hij R. Simon met 6-2, 6-3 en vervolgens bond hij met 6-2, 7- 5 M. Duncker aan de zegekar. Hagenaar Michiel Zegveld won met 6-3, 6-1 van Erik Baan. EINDHOVEN PSV-Manager Kees Ploegsma hoopt nog deze week met Flemming Povlsen tot overeenstemming te komen over een contract, dat op 1 juli 1990 van kracht dient te worden. De Deense spits van FC Köln staat al enige tijd op het verlang lijstje van trainer Guus Hiddihk. Ajax heeft Dennis van Wijk voor één seizoen van Club Brugge gehuurd. De 26-jarige verde diger, afkomstig van De Volewijckers, speelde ooit in het tweede team van de Amsterdamse club. Nadien vertrok hij naar Enge land, waar hij voor Norwich City uitkwam. De laatste drie sei zoenen speelde de Amsterdammer, zoon van Hassie van Wijk, voor Club Brugge Raymond Atteveld, de 22-jarige middenvel der van Haarlem, heeft persoonlijk met de Engelse club Everton overeenstemming bereikt over een drie-jarig contract. De FA- bekerfinalist moet nog wel met Haarlem onderhandelen over de vergoedingssom. lidlTENLANDS VOETBAL gjjfenwedstrijden 5 orting Lissabon-Sparta Praag 2-2, lu> Mechelen-Pisa 1-1. S»LF ten NK in Zandvoort snd na 1e dag: 1 Brand jr (Gbr) 65 Ijen (5 onder par), 2. Darcy (Ier) 66 3. Olazabal (Spa). Ballesteros a). Montgomery (Gbr). Stephen s) en Carmen (Gbr) allen 67 (-3), 8. (Gbr). Binaghi (Ita), Walton (Ier), >on (Gbr), Martin (Spa) en Jons- (Zwe) allen 68 (-2), 14. Pendaries i). Cooper (Gbr), Luna (Spa), >mberg (Zwe), Harrison (Gbr), Tor- ice (Gbr), Ryström (Zwe). Williams «f #r), King (Gbr), Baker (Gbr), Parry Us). Parnevik (Zwe) en Riley (Aus) i|n 69 (-1). 27. Norton (Vst), Charn- p*(Gbr), Quirlci (Zwi), McHenry (Ier), P.f'ler (Aus), Jones (Ier), Krantz re). Woof (Gbr), Chapman (Gbr), Iph (Gbr), Gee (Gbr), O'Leary (Ier), rsson (Zwe). Lanner (Zwe), Miller jr), Farry (Fra), Lane (Gbr) en iith (Vst) allen 70. Klasseringen Ne- (landers: 59. Swart 72 (+2). 90. h den Berg en Loning 74 (+4), 108. ::óe Goslings (amateur) en Steenka- gffr (amateur) beiden 75 (+5), 125. Oey (amateur), Van der Velde en i|£ 76 (+6), 133. Smits van Waes- ™ghe (amateur) 77 (+7). 138. Dek ker, Borst en Nolte (amateur) allen 78 (+8) Mahoney (Ned) gaf op wegens slechte score. PAARDESPORT Koersen van Drachten 1e koers, 2040 m: 1. Demian Lucs- wolle (Mej. M.Schlangen) 2.52,2- 1.24,4, 2. Desdamona, 3. Donja van Lady. Niet gestart: Diana Buitenlust. Toto: winnend 2,90, plaats 1,50 1,50, koppel 3,00, trio 48,70. 2e koers, 2040 m: 1. Dina Jeanet (Mej. M.Schlangen) 2 45.3-1.21,0, 2. Cindy Enkhuizen, 3. Camper Shadow. Toto: winnend 1,40, plaats 1,50, 2,70, koppel 5,70, trio 64,80. 3e koers, 2440 m: 1 Betsie Meerswal (Ao. de Wrede) 3.20,5-1.22,2, 2. Boogie Rumelaar, 3. Coiffeurs Lady. Toto: winnend 2,50, plaats 1,40, 2,90, koppel 9,70, trio 54,30. 4e koers, 2440 m: 1. Bravo Nora (H. Grift) 3 17,3-1.20,9, 2. Airs and Gra ces, 3. Ashton T. Niet gestart: Abaca- dabra. Toto: winnend 2,30, plaats 1,60, 1,50, koppel 4,80, trio 42,30. 5e koers, 2040 m: 1 Carola Wog- meer (T. Smeding) 2.43,3-1.20,0, 2. Anton uit Volkel, 3. Conny Hollandla, 4. Camaron. Niet gestart: Ceres Yoly Toto: winnend 3,30, plaats 1,60, 2,10, 3,50, koppel 19,50,trio 210,80, kwar tet 2.172,90. 6e koers, 2040 m: 1. Arapao di. Ro bles (R. Kromkamp) 2.45,0-1.20,9, 2. Belliane, 3. Always Neblt. Toto: win nend 23,20, plaats 4,20 4,70 8,80, koppel 141,20, trio 1.683,00. 7e koers, 2440 m: 1. Anna Aldorp (H. Hamming) 3.20,5-1.22,2, 2. Yankee Postille, 3. Zoraya S. Niet gestart: Al pha Chranita. Toto: winnend 2,30, plaats 3,20, 2,90, koppel 7,70, trio 96,60. 8e koers, 2040 m: 1. Alfa Nora (H. Grift) 2.38,7-1.17,8, 2. Zozo Nevele, 3. Zisja M, 4. Yme K. Toto: winnend 3,10, plaats 1,80, 1,30, 1,60, koppel 5,50, trio 27,10, kwartet 78,20 9e koers, 2040 m: 1 Crack S (C. Kromkamp) 2.45,6-1.21,2, 2. Bastille, 3. Atlanta. Toto: winnend 1,20, plaats 1,20, 2,30, koppel 4,10, trio 13,30 W5-spel: 7-2-7-6-2: niet geraden Totalisatoromzet: ƒ197.039.00. SCHAKEN NK dames in Dieren 9e ronde: Riemslag-Jansen 0-1, De Vries-Vreeken 1/2-1/2, Drewes-Ben- schop 1/2-1/2, Harmsen-Belle 0-1, Limbach-Cameron 1/2-1/2. Eind stand: 1. Drewes 6 1/2 punt. 2. Ben schop en Harmsen 6, 4. De Vries 5 1/2, 5. Limbach 5, 6 Vreeken 4 1/2, 7. Jansen 4, 8. Belle en Riemslag 3, 10. Cameron 1 1/2. Open NK heren in Dieren 9e ronde: Rodriquez (Cub)-Brennink- meljer (Ned) 1/2-1/2, Pirisi (Hon)-Ber- tholèe (Ned) 1/2-1/2, Bosboom (Ned)- Rlemersma (Ned) 0-1, Van Wely (Ned)-Carlier (Ned) 1-0, Van Mil (Ned)-Cifuentes (Chi) 1-0, Van Riems dijk (Ned)-Klip (Ned) 1-0, Peek (Ned)- Qulst (Ned) 1-0, Belkhodja (Fra)-Har- toch (Ned) 1/2-1/2. Eindstand: 1. Brenninkmeijer 7 1/2 punt, 2. Pirisi en Riemersma 6,5, 4. Rodriquez, Van Mil, Van Wely en Bertholèe 6, 8. Bel khodja, Hartoch, Ostojic (Joe), Van Riemsdijk en Peek 5 1/2. TENNIS Open NK op 't Melkhuisje Hilversum Heren, enkelspel, 2e ronde: Tsjesno- kov (Sov)-Perez (Uru) 6-2, 6-2; kwart finale: Novacek (Tsj)-Haarhuis (Ned) 6-2, 6-3; Carbonell (Spa)-Skoff (Oos) 7-5, 6-3. Dubbelspel, kwartfinales: Emilio en Javier Sanchez (Spa)-Azar/J. Clavet (Arg/Spa) 7-5, 6-3; F. Clavet/Giussani (Spa/Arg)-Cihak/Novacek (Tsj) 6-2, 6- 3. Toernooi Stuttgart Heren, enkelspel, 2e ronde: Wöhr- mann (Wdl)-Hlasek (Zwi) 6-4. 4-6, 6-3. 3e ronde: Jaite (Arg)-Krickstein (Vst) 6-1, 4-6, 6-2, Antonitsch (Oos)-Curren (Vst) 5-7, 6-4, 6-0, Prpic (Joe)-Agenor (Hai) 1-6, 6-4, 6-1, Wöhrmann (Wdl)- Gunnarsson (Zwe) 6-4, 6-4, Arrese (Spa)-Pernfors (Zwe) 6-4, 6-3, Bru- guera (SpaFVajda (Tsj) 6-2, 4-6, 6-1. VOETBAL Oefenwedstrijden RIA (2e klasse afdeling Zeeland) - Sparta 0-15 (0-6); GDA (3e klasse, zondag) - SVV 0-15 (0-8); Noordwijk (eerste klas, zaterdag) - DS'79 1-6 (0- 2); Eindhoven - Feyenoord 3-2 (0-0); DVS (1e klasse zaterdag) - Go Ahead Eagles 1-1 (0-0); RVC (hoofdklasse) - RBC 0-4 (0-2); Cambuur - FC Twente 3-1 (1-1); Emmen - regionaal team amateurs 8-1 (5-0); RKC - Levadiakos 0-1; De Meeuwen (vierde klas, zater dag) - Willem II 0-15 (0-7); Heeren veen - Ajax 0-3 (0-2), VOLLEYBAL Toernooi Birmingham Heren: Nederland-ltalië 3-2 (5-15, 4- 15, 15-10, 15-8, 15-9) WIELRENNEN Criterium in Wateringen 1 Van Orsouw (Oyen) 100 km 2 35 17, 2. Solleveld (De Lier) z t., 3. Schurer (Oud-Gastel) z.t., 4 Talen (Spijkenisse) op 8 seconden. 5. Ste- venhaagen (Haarlem),6. Tolhoek (Yer- seke), 7. Hanegraaf (Schijf), 8. Kelly (Ier), 9. Nijdam (Zundert), 10. Smit (Zwanenburg). Baankampioenschappen in Alkmaar Dames, sprint (tweede onderdeel van het omnium), halve finales: De Vries (Heemstede)-Tijmes (Akersloot) 2-0, 13,64 en 13,89 seconden over de laatste 200 meter; Van Verseveld (ApeldoornFVan den Berg (Amster dam) 2-0, 13,80 en 14.19 Om 3e plaats: Tijmes-Van den Berg 2-0, 13,66 en 13,83. Finale: De Vries-Van Verseveld 2-1, 13,72, 13,69 (De Vries) en 13,65 (Van Verseveld). Amateurs, achtervolging over 4000 meter (tussen haakjes de tijd uit de kwalificatieritten), kwartfinales: Rasch (Uitgeest. 4 56,98) 4.56,90-Ales (Amsterdam, 5 10,91) ingelopen na 2200 meter; Nelissen (Sittard, 5.02,12) 5.01,33-Jeletich (Loeners- loot, 5.08,20) opgegeven na 300 me ter; Den Braber (Rotterdam, 5.04.56) 5.02,12-Kriger (Amsterdam, 5.06,42) 5.07.56; Peelen (Elden, 5.05,71) 5 00,03-Van der Wolf (Rotterdam, 5.06,05) ingelopen na 3850 meter. Sprint, halve finales: Thierry Dètant (PurmerendFDen Braber (Rotterdam) 2-0, 12,26 en 12,67; Van Beusekom (Apeldoorn)-Oudshoorn (Waverveen) 2-0, 12,86 en diskwalificatie. Om 3e plaats: Oudshoorn-Den Braber 2-0, 12,66 en 12,36. Finale: Dètant-Van Beusekom 2-0, 16,65 en 12,29. ZEILEN EK Tornado in Travemunde 5e race: 1. Wolf/Starken (Wdl). 2. Ga- bler/Parlow (Wdl), 3. Marsström/Ro- berg (Zwe). 4. Nilsen/Carsten (Noo), 33 Boog/Bomer (Ned), 39. Van Ek- /Beyer (Ned), 44. Dijkstra/Kolsteeg (Ned) Klassement na aftrek: 1 Zuc- coli/Glisoni (Ita) 27,7, 2. Hagara/Ha- gara (Oos) 28,4, 3. Konovalov/Kravt- zov (Sov) 31, 4. Gabler/Parlow (Wdl) 31.7, 34. Dijkstra/Kolsteeg 147, 42 Van Ek/Beyer 181. 49. Boog/Bomer 209. 58. Cok/Cok 241. WK Laser in Aarhus Heren, 6e race: 1 Park (Zko). 2. Duetz (Ned), 3. Tonscheit (Bra), 4. Smith (Gbr). 7. Bourke (Aus). 22. Schraffordt (Ned), 33. Gruis (Ned), 40. Zielhuis (Ned), 63. Lambriex (Ned). Klassement: 1 Bourke (Aus) 29,75 punten. 2 Duetz (Ned) 41. 3 Le Caat- rec (Fra) 50. 30 Schraffordt 161, 45. Zielhuis 203, 56. Lambriex 240, 67. Gruis 281. Dames, 6e race: 1. Winter (Wdl), 2 Carnet (Vst), 3. Ellis (Aus), 4. Halvor- sen (Noo), 5. Bollweg (Ned), 13. Ko ning (Ned), 19. Verbeek (Ned), 50. Kranenburg (Ned). Sleeuwenhoek (Ned) niet geklasseerd Klassement: 1. Carnet (Vst) 9,75, 2. Bollweg (Ned) 15,75, 3. Antonson (Zwe) 29,75, 4 Halvorsen (Noo) 30, 12. Koning 55, 21. Verbeek 94, 22. Sleeuwenhoek 96, 30. Kranenburg 135. fei ••••-- 4 Gordon Brand junior, twee jaar geleden winnaar van de Open Dutch, gaat sinds gisteren aan de leiding. ZANDVOORT Gordon Brand junior, die in 1987 het genoe gen mocht smaken het open Nederlands golfkampioenschap te winnen, heeft in de eerste ronde van de jaargang 1989 opnieuw een staaltje van z'n beste kunnen ten beste gegeven. De Schot, met de witte pet onafscheidelijk op de kalende kruin, liet giste ren een score van 65 slagen (vijf onder het baangemiddelde van de Kennemer Golf en Country Club in Zandvoort) noteren. Hij realiseerde daarmee een voorsprong van één slag op de Ierse routinier Eamonn Darcy. Met twee slagen achterstand op Brand jr. volgt het vijftal Jose-Maria Olazabal, Severiano Ballesteros (Spanje), Colin Montgomerie (Schotland), Lyndsay Stephen (Au stralië) en Paul Carman (Engeland). De Nederlandse deelnemers aan het Dutch Open hebben zich inmiddels al in de achterhoede genesteld. Simon van den Berg en Guido Loning (74) bezetten een gedeelde 90e plaats. Ruud Bos en Chris van der Velde, allebei in een vormcrisis stekend, moeten na een beginscore van 78 reeds als uitgeschakeld worden beschouwd. Weinig beter verging het de amateurs Willem-Oege Goslings, Joost Steenkamer (beiden 75), Stephane Lovey (76), Constant Smits van Waesberghe (77) en Bart Nolte (78). ZANDVOORT In Spaans Baskenland schijnt een gezond golfklimaat te heersen. In die regio stond ooit de wieg van een duo nu tot de absolute we reldtop behorende spelers, te weten Severiano Ballesteros en José-Maria Olazabal. Mocht de eerste (32) ooit besluiten te gaan rentenieren het geld heeft-ie er vast en zeker voor, dan kan zijn prominente rol direct worden overgenomen door zijn negen jaar jongere streekgenoot Olazabal. De relatie tussen beiden staat in het teken van kameraad schap. „We kunnen het best goed met elkaar vinden. Als we tegen elkaar moeten spe len, is er sprake van volledige rivaliteit. Als het effe kan, probeer ik hem te verslaan. Maar tijdens de keren, dat we samen spelen voor Spanje of voor Europa straks in de Ryder Cup bijvoorbeeld dan helpen we elkaar waar maar mogelijk is", aldus Olazabal, die in navolging van zijn grote voorbeeld Ballesteros ook de populariteit van het Spaanse golf al aanzienlijk heeft opge schroefd. Beide spelers behoren dezer dagen ook tot de onbetwiste favorieten voor de zeventigste open Nederlandse golftitel. Ballesteros, „Seve" voor z'n vele bewonderaars, slaagde daarin al tweemaal (in 1976 en '83), voor Olazabal, ofwel „Ollyzou het zondag tijdens de prijsuitreiking de eerste di recte kennismaking met ZKH Prins Bernhard betekenen. In 1986, in Hilversum, was de benjamin van het tweetal heel dicht bij die eer, maar toen liet hij op de allerlaatste van de 72 holes een aantal grove steken vallen en werd de Schot Gor don Brand junior tot zijn eigen verbazing de nummer één „Ik kan me die dag nog goed her inneren, dat was niet zo leuk", grijnst Olazabal. Hij heeft zich sindsdien al beduidend meer zelfbeheersing, essentieel bij golf, eigen gemaakt „De plan kenkoorts is nu zo langzamer hand wel verdwenen, een kwestie van ervaring opdoen, dat is alles". Ranke schouders Toch drukt de rol van het fa voriet-zijn nog (te) snel op zijn ranke schouders. In kansrijke positie overvallen de zenuwen hem nog wel eens. „Ik moet daar nog maar eens iets op zien te vinden, ja. Opeens voel ik dan een bepaalde onrust in me opkomen. Terwijl ik nor maliter heel rustig ben. Ja, voor elke ronde ben je wat ge spannen, maar dat is gezond, dat hoort er nu eenmaal bij. Zodra ik dan over die baan loop, begin ik me meestal weer lekker op m'n gemak te voe len. Daar voel ik me het beste thuis". Olazabal, die woensdag tijdens de Pro Am een visitekaartje afgaf door een nieuw baanre cord (63) te vestigen en daarop gisteren een 67 (nog altijd drie slagen onder het baangemid delde) liet volgen, stapt dan ook eigenlijk „pas" sinds 1986 als golf-professional door het Dat seizoen besloot hij maar meteen met een tweede plaats op de lijst der grootverdieners in het Europees toernooien- circuit. In 1987 volgde een te rugval naar positie zeventien, maar in 1988 piekte hij (met een totaal aan prijzengeld dat het miljoen te boven ging) al weer als nummer drie. „De top-leeftijd voor een golfer is 26 jaar, dus ik heb nog even te gaan, heb nog geen haast", be looft Olazabal zijn inmiddels sterk groeiend aantal fans. „Want ik zal voorlopig heus nog. niet aan stoppen denken. Daarvoor vindt ik golf nog veel en veel te leuk", aldus Olazabal, die als zoon van een greenkeeper (goed golf-Engels voor het betere type tuinman) als vanzelf met deze tak van sport in aanraking kwam. Ijzersterke Terwijl Ballesteros vooral faam geniet in het vinden van ijzersterke oplossingen die zijn soms wat mindere pogingen prompt herstellen, is stabiliteit het handelsmerk van Jose-Ma ria Olazabal. „Zo weinig moge lijk fouten maken", luidt de simpele verklaring van de Spanjaard, die dagelijks circa acht uur op de golfbaan of -oe fengelegenheid vertoeft. Net als de meeste van zijn collegae kan hij nou niet bepaald op al te veel openhartigheid worden betrapt. „Ik doe gewoon mijn best, meer kan ik er ook niet over zeggen", luidt het over tuigend bewijs daarvan. Groot spraak is er ook geenszins bij. „Er zijn nog zoveel kansheb bers". Nee, dan gebruikt zijn Ierse collega Eamonn Darcy, na gis teren één van de figuurlijk nog niet al te veel zeggende toppers, heel wat duidelijker taal; „Olazabal is hier de te kloppen man, ik zou mijn geld maar op hem zetten". DICK KIERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 13