£eicUe ©owo/nt Top praat over armoe en milieu in feestend Parijs Bon: 6 9.90 10 11 Gestolen schilderijen van Van Gogh terecht Installatie nieuw Haags college uitgesteld Revolutie Politie maakt einde aan gijzeling vrouw Moedermelk uit koe nog niet toegestaan SPEED SHOP Uitgave Westerpers, behorend tol Sijthoff Pers, Apothekersdi]k 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 172,34 per kwartaal Klachten bezorging: ma. t/mvr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 122248. W Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per mm familieberichten 1.0.60 permm. Fax: 070-902702 tbv advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur J J Hallewas, Chef-redacteurG J Onvlee. 80ste jaargang no. 24468 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Wolkenvelden en op de mees te plaatsen droog. Minimum temperatuur ongeveer 10, mid- dagtemperatuur van 18 graden aan de kust tot 22 graden in het zuiden. Matige westen wind. Zon op: 05.37, onder: 21.53; hoog water Scheveningen: 01.04 en 13.35, laag water: 08.30 en 21.17. Ruim 740 doden bij watersnood China 'EKING Meer dan 740 mensen ijn om het leven gekomen als gevolg ran de watersnood in de Zuidwestchi- lese provincie Sichuan. Na omvang- ijke aardverschuivingen worden veel nensen vermist. Duizenden bewoners ijn dakloos geworden. Naar het pers- lureau Nieuw-China vandaag meldt, lestaat het gevaar dat de miljoenen- tad Wuhan onder water komt te taan. Meer dan 100.000 mensen wer- cen met man en macht om de dam- nen te versterken. Elke zomer doen ich in China overstromingen voor. forig jaar kwamen, vooral in de oos- elijke provincies, meer dan 2000 Tiensen om het leven. Importheffing maakt cd-spelers duurder BRUSSEL De EG-commissie heeft be sloten om forse importheffingen te leggen op cd-spelers afkomstig uit Japan en Zuid- korea. Een onderzoek heeft uitgewezen dat beide landen de cd-spelers op de Europese markt dumpen. Drie Europese bedrijven (Philips, Bang en Olufsen in Denemarken en Grundig in de Bondsrepubliek), die sa men zo'n 90 procent van de Europese pro- duktie van cd-spelers in handen hebben, hadden hierover in juni 1987 een klacht in gediend bij de EG-commissie. Op de cd-spe lers van elf Japanse bedrijven worden nu heffingen gelegd variërend van 6,4 tot 33,9 procent. De cd-spelers van vier bedrijven in Seoul worden getroffen door heffingen variërend van 20,1 tot 32,5 procent. Kamerlid maakt schoon Het Haagse kamer lid Biesheuvel ging gisteravond laat in een toiletruimte van het ministerie van fi nanciën helemaal op in zijn taak als schoonmaker. De CDA'er loopt deze week stage bij het bedrijf Randstad Holding dat onder meer schoonmaak- activiteiten in haar pakket heeft. FOTO: JEROEN DE JONG Veel mensen bieden nier te koop aan HENGELO Tientallen mensen hebben de afgelopen dagen hun nier te koop aangeboden bij het bemiddelingsbureau van R. Oude Groote Beverborg in Hengelo. Dat beweert al thans de raadsman van Beverborg, mr. Las- sche. De handelaar zelf heeft besloten geen commentaar te geven. „Maar de business gaat natuurlijk gewoon door", stelt Lassche. Voor een gezonde nier betaalt Beverborg 80.000 gul den. Voordat de publiciteit rond zijn handel losbarstte, hadden zich volgens mr. Lassche al meer dan honderd mensen aangeboden een nier te verkopen danwel er een te kopen. „Maar in Nederland hebben nog geen transac ties plaatsgevonden", aldus mr. Lassche. Pagina 3: Ook wet zal handel in organen niet tegenhouden KOLDERPARADE HOOGTEPUNT VAN „BICENTENAIRE" 200 JAAR PARIJS Terwijl de Parijzenaars bekomen van het tot in de kleine uurtjes gevierde Bastil- le-bal, zijn vanmiddag de leiders van de zeven rijkste landen (G-7) bij eengekomen om zich te beraden over een geza menlijke benadering van de politieke veran deringen in Oost-Euro pa, de schulden van de Derde Wereld en de vervuiling van het mi lieu. De Franse president Frangois Mitterrand zal ook het voorstel van een topconferentie van indus trielanden en ontwikke lingslanden ter sprake brengen. Dit was hem ge vraagd door de leiders van Egypte, India, Vene zuela en Senegal. Vanmorgen hielden de Franse strijdkrachten hun traditionele parade op de Champs-Elysées terwijl negen luchtmachttoestel len in de lucht de 'tricolo re' vormden. Vanavond zullen zo'n 800 miljoen toeschouwers (via de tele visie) getuige zijn van het „absolute klapstuk" van de „bicentenaire". Nadat de Amerikaanse sopraan Jessye Norman a capella de Marseillaise heeft uit gevoerd, slaat rond de klok van tien het uur U. De „stammen van de pla neet" zullen in een bonte Franse Revolutie stoet over de Champs- Elysées paraderen. Een gigantische show met honderden professionele dansers en orkesten (van heel de wereld), 8.000 fi guranten, 1.500 technici, olifanten, als zebra's ver momde ezels en aan het eind „la béte hu- maine", de zwarte loco motief van Zola en Jean Renoir. Kosten van het spektakel: 33 miljoen gulden. Dat de inhoud van zijn spektakel weinig of niets te maken heeft met de Revolutie, doet volgens organisator Jean-Paul Goude weinig ter zake. Het zal in de eerste plaats gaan om het „klik-klak"-plaatje. Dat zal bij de kijkers blijven hangen, zo is de filosofie. Pagina 5: Nerveuze Goude: „Nu nog regen en we kunnen wel in pakken" Gedekt door een collega met wapen in de aanslag brengt een politieman heroïne naar de Duitse man die een vrouw in haar wo ning in Heerlen heeft gegijzeld. FOTO: ANP DADER OOK VERDACHT VAN MOORD HEERLEN Ruim ne gentien uur is de 52-jarige Heerlense weduwe Elly Scheyen-Stikkelbroek gis teren in haar woning ge gijzeld door de zwaar be wapende Frankie, een Westduitse aan heroïne verslaafde crimineel. Gisteravond om 21.45 uur werd de Heerlense vrijgelaten, nadat Bianca, de vriendin van de gijzelnemer, de plaats van de alleenstaande vrouw had ingenomen. Ongeveer drie kwartier later blies het arrestatieteam van de politie de achterdeur van het huis met explosieven op, be vrijdde eerst Bianca en arres teerde vervolgens haar vriend. Daarbij viel geen enkel schot. Mevrouw Scheyen was inmid dels - geheel overstuur - naar het ziekenhuis gebracht, maar een eerste onderzoek wees uit dat zij verder niets mankeer de. Vrijwel zeker is Frankie de dader van de moord op de uit Posterholt afkomstige taxi chauffeur Horst Wendland (36). Deze werd vorige week in Heerlen na een rit vanuit de grensplaats Erkelenz met en kele schoten om het leven ge bracht. Getuigen hebben de man herkend en zelf verklaar de Frankie gisteren tegenover verslaggevers van het Duitse boulevardblad Bild de moor denaar van Wendland te zijn. Pagina 3: Agent licht ge wond 16 PAGINA'S Kruistocht Piet van der Sanden ten einde Friese zeilers belust op revanche Plaquette Pilgrim Fathers besmeurd Pijpleiding kerosine zegen voor Alphen Open huis bij agrarische bedrijven Zoeterwoude GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3 ECONOMIE 4 BUITENLAND 5 SPORT —.6/7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/13 LANO EN TUINBOUW 12 KERKOIENSTEN 12 KUNST 14 BOEKEN 14 RADIO EN TELEVISIE 15 FILM16 DNA-ONDERZOEK LEIDS BEDRIJF LEIDEN Het Leidse biotechnologiebedrijf Genpharm wil genetisch materiaal van een koe zo manipuleren dat zij melk kan produceren die de ei genschappen heeft van moedermelk. Het concern heeft echter nog geen toe stemming van de overheid voor dit specifieke onder deel van DNA-onderzoek. Genpharm, dat op dit mo ment bezig is met voorberei dend onderzoek waarvoor het wel toestemming heeft, hoopt volgend jaar het eerste .aangepaste" kalf te maken. Het duurt dan nog twee jaar voordat de eerste druppel nieuwe melk beschikbaar is. Moedermelk bevat stoffen die een baby direct vanaf de geboorte immuun maken voor bepaalde infecties. Na enige tijd is een kind in staat zelf die afweerstoffen te pro duceren. Als voor die tijd die stoffen in de voeding van een baby ontbrekeri, is zijn afweer minder goed. Dat is vooral het geval als een kind flessemelk krijgt. Genpharm denkt dat te ondervangen met de nieuwe koeiemelk, maar wil nog niet zeggen welke afweerstoffen daar precies in zullen komen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. ADVERTENTIE KLASSIEKE CD'S op DDD-kwaliteit Roelofarendsveen ADVERTENTIE AUTOVERHUUR F.PRAN&ER2 Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Debiele moordenaar sterft op stoel ATMORE In de Ameri kaanse staat Alabama is van ochtend op de elektrische stoel een debiele man van 28 te rechtgesteld, die ter dood was veroordeeld wegens een ver krachting en moord in 1980. Het doodvonnis werd aan Ho race Franklin Dunkins vol trokken, nadat het federale Hooggerechtshof twee laatste beroepen had verworpen. Dunkins stierf pas na de twee de stroomstoot. Volgens het gerechtelijk dossier had Dun kins een IQ van maar 69. Het Hooggerechtshof weigerde echter zijn executie tegen te houden, omdat de wet in Ala bama de doodstraf voor zwak zinnigen toestaat. EDE De twee gestolen schilderijen van Van Gogh zijn terecht, zo heeft een verheugde burge meester Blanken van Ede gisteravond tijdens de ver gadering van de gemeen teraad kunnen meedelen. Het gaat om een voorstudie voor „De aardappeleters" en „De uitgebloeide zonnebloe men". De doeken zijn naar schatting gezamenlijk tussen de 160 en 200 miljoen gulden waard. Op 6 april werd het schilderij „Wever met weefge touw" (waarde tussen de 40 en 50 miljoen gulden) terugbe zorgd. De schilderijen zijn gistermid dag laat via de raadsman van de 37-jarige A.W.B. uit Nijme gen aan de politie overgedra gen. B. werd op 20 juni door de politie aangehouden. Volgens de politie zijn de twee schilde rijen licht beschadigd. De vier verdachten die in de loop van juni en juli werden aangehouden hebben inmid dels hun betrokkenheid be kend. Volgens de politie heb ben de drie mannen en de vrouw toegegeven dat ze schil derijen in hun bezit hebben gehad. Gisteren zijn twee verdachten, de 22-jarige C. en zijn 24-jarige vriendin R. beiden uit Beunin- gen, op vrije voeten gesteld. Zij hebben het schilderij „De uitgebloeide zonnebloemen" enige tijd bewaard. Pagina 14: Politie vreesde vernietiging doeken DEN HAAG Wethou der J. Verduyn Lunel (Links Den Haag) heeft gisteravond geweigerd op te stappen. Daardoor werd het onmogelijk het ver nieuwde Haagse college te installeren. Links Den Haag kreeg geen duidelijkheid over de vraag waarom zij buiten het nieuw gevormde college van PvdA, VVD, CDA en D66 was gehou den. Rond twaalf uur van nacht deelde fractievoorzitster J. Molier van Links Den Haag de raad daarop mee dat haar fractie behoefte had aan be raad met de achterban over de ontstane situatie. Bij monde van PvdA-voorman Noorda- nus stemden de nieuwe colle ge-partijen daarmee in, en schorste burgemeester A. Ha- vermans de vergadering tot volgende week donderdag. Daarmee werd Verduyn Lunel een motie van wantrouwen bespaard, een technisch mid del om de weg vrij te maken voor de nieuwe wethouders N. Dijkhuizen en D. Ramlal (CDA), A. van den Berg en H.J. Meijer (VVD) en P. Noordanus (PvdA). Molier had eerder op de avond al de vloer aangeveegd met de PvdA. Zij sprak van een „ver loederende bestuurscultuur" en liet doorschemeren dat de PvdA volgens haar het pro gressieve college heeft opgeof ferd voor stemmen voor het Haagse stadhuisplan. Het CDA ging vorige week akkoord met het stadhuisplan, toen de PvdA haar een „reëel perspec tief" had geboden om in een nieuw college te komen. Vandaag is het de veertiende juli. De dag, waarop 200 jaar geleden de Franse Revolutie uitbrak. Hoe wel „Quatorze Juillet" al 199 keer is gevierd als het begin van de Franse Revolutie, geeft die datum nog steeds aanleiding tot ruzie onder verscheidene geleerden in Frankrijk. De Franse geschiedschrij vers zijn het er nog altijd niet over eens of 14 juli - de dag waarop de Parijzenaars twee eeuwen ge leden de Bastille bestormden - gezien moet worden als het historische moment waarop de ontwikkeling naar de huidige democratie werd ingeluid. Mis schien is voor u de 14e juli 1989 het moment, waarop u besluit de bon in te vullen als een moge lijk revolutionair begin van de ontwikkeling naar een vast abonnement op de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. S B Indien-daartoeaanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd Ccidóc Sourant

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1