Judsel Baranco de Jekyll and Hyde van Nederlandse honkbal /voetballerlei Arbitrage SPORT SoidócSouttMit ZATERDAG 8 JULI 1989 PAGINA 9 Macari manager West Ham United De Schotse oud-international Lou Macari is benoemd tot manager van het naar de tweede divisie gedegradeerde West Ham United. Macari, die 24 wedstrijden voor Schotland speelde, begon zijn loopbaan in 1984 als speler- manager van Swindon Town, dat toen in de vierde divisie speelde. Swindon miste dit seizoen net de pro motie naar de hoogste klasse. FA wil opheffing alcoholverbod De bestuursleden van de En gelse voetbalfederatie FA en de League willen het verbod op de verkoop van alcohol in de stadions opheffen. Dat staat in een rapport dat giste ren is overhandigd aan Lord Justice Taylor, die belast is met het onderzoek naar de Hillsborough-ramp in Shef field, waarbij op 15 april 95 supporters van Liverpool om het leven kwamen. Het ad vies staat lijnrecht op een maatregel die werd genomen na de Heizel-ramp in Brus sel, in mei 1985. Toen wer den de Britse stadions Vrees voor een averechts effect De bestuursleden verklaren de ommezwaai, omdat ze denken dat het verbod een averechts effect heeft. „De praktijk is, dat de supporters alcohol-houdende drank ko pen in de supermarkten of in de slijterijen, die ze dan op straat opdrinken. Of ze blij ven tot vlak voor de wed strijd in de pub,hangen al dus het rapport. In het schrijven staat, met betrek king tot Hillsborough: „Het effect van de maatregel is misschien wel dodelijk ge weest. Veel supporters, onder wie personen die stomdron ken waren, bestormden het stadion omdat ze te laat arri veerden AS Roma niet op eigen veld AS Roma mag het komende seizoen de eerste drie thuis wedstrijden niet op eigen terrein spelen. De tuchtcom- missie van de Italiaanse bond strafte de club voor de ern stige rellen, die zich bij het verloren duel (0-1) tegen Fiorentina voordeden. Aan hangers van AS Roma gooi en tal van voorwerpen rich ting het veld. Twee spelers van Fiorentina, de scheids rechter en een politieman werden door de rondvliegen de projectielen geraakt. Bulgaarse coach krijgt ontslag Boris Angelov is gisteren ontheven van zijn functie als bondscoach van Bulgarije. Reden is het teleurstellende optreden van de nationale voetbalploeg in de aanloop naar de eindronden van het toernooi om de wereldtitel in Italië. Bulgarije haalde in de kwalificatiegroep met Roe menië, Denemarken en Griekenland pas een punt uit vier duels en is al uitgescha keld. Ivan Voetzov werd be noemd tot Angelovs opvol ger. Voetzov, trainer van Slavia Sofia, was al eerder bondscoach, maar hij werd na de wereldtitelstrijd van 1986 in Mexico vervangen. Jorghino naar Lcvcrkuscn De Braziliaan Jorghino (24) heeft een contract voor drie jaar getekend bij Leverkusen uit de Bundesliga. Jorghino is afkomstig van FC Flamen- go en is aanvoerder van het Braziliaanse nationale team. Het transferbedrag is niet bekend gemaakt. Als bijvoorbeeld maandelijks de meest om streden sportman/vrouw zou moeten wor den gekozen, had honkballer Judsel Baran- co deze onderscheiding ditmaal moeiteloos ingepalmd. De grote, op Tour de France en Wimbledon gefixeerde massa is het waar schijnlijk ontgaan, maar de voorbije we ken vestigde de algemeen om zijn talent geprezen doch om zijn mentaliteit verfoei de Antilliaan de aandacht van insiders op zich. Judsel Baranco, een levend raadsel. In bijgaand verhaal een poging tot ophel dering van de bijna mystiek van een even talentvol als omstreden sportman, die hoe wel één van de beste in zijn stiel door keu zeheren wordt gemeden als bijna de pest. i AMSTERDAM/ROTTER- ,j DAM De twijfel over de inschatting van met se- B lectie-beleid belaste offici als van de honkbalbond T omtrent de eventuele ge- r' schiktheid van Judsel Ba st ranco voor een vertegen- r] woordigende ploeg krijgt r; al direct een duw in nega- J|tieve richting. Op het af- !Ij gesproken tijdstip blijkt n.'de Antilliaan zich niet te sj bevinden op het opgege- ej ven adres. i W Plaats van handeling is Am- ia sterdam zuid-oost, in de volks- nj mond beter bekend als de Bijl- oj mer. Als de verslaggever zich u op het bewuste huisnummer t van één van de massieve, on- W danks de speelse bochten van gigantisme overlopende flatge bouwen aandient, meldt zich een vrouwenstem door de in tercom. Er klinkt argwaan in de Antiliaanse tongval. „Even wachten", blikkert het door het luidsprekertje. Er gaan mi nuten voorbij, niemand meldt zich. Dan staat ze ineens op de lejoverdekte galerij. „Judsel is er 'flniet. Waar ie is? Ik weet het olmet. Hij is vanmorgen al vroeg 'oweggegaan. Wanneer hij terug kan zijn? Weet ik niet. Kan Igauw zijn, maar ook lang du- 'ejren". *t|De verslaggever zegt een half te uur later terug te komen, in de «hoop dat de afspraak alsnog «gestand kan worden gedaan, isl Een kop koffie in een nabij ge- nalegen, ondergronds winkelcen trum moet de wachttijd bekor tten. Een korte wandeling door ii(de promenades levert naast n verkoeling ook de aanblik van ij de nodige gekleurde rijksgeno- alten op. De meesten slenteren shoppend rond, maar op een kruising van twee straten staat een groepje donkere jonge mannen wat lamlendig tegen ej,de pui te leunen. Er wordt wat speels geconverseerd, een lach klinkt op. Een spontane inval: de verslaggever stapt op het groepje af en klampt een van een redelijk woeste coiffure voorziene jongeman aan. .Kent u Judsel Baranco", is de voorzichtige vraag. „Dat ben is het verrassende ant woord. Gevoelens van aange name verbazing en onprettige verontachtzaming strijden om voorrang. Er volgt een wat on duidelijk verhaal over een wo ning, die moest worden beke ken en mensen, die moesten worden gesproken. Nauwelijks een woord van excuus, maar ook geen afwijzende houding als wordt gevraagd of het af- esproken interview alsnog :an worden gehouden. Baran co groet zijn vrienden, wandelt mee naar een nabijgelegen :offee-shop en doet zijn ver- ïaal. Miskend talent Sen uur later, Judsel Baran- :o's versie van de verwikke- ingen van de laatste maanden in die van lang daarvoor aan- 'ehoord hebbend, resteert een Jevoel van dualisme. Is hier iprake van een miskend ta- ent? Of kan de Antilliaan vordèn beschouwd als een ge spleten persoonlijkheid en is tij voer voor psychologen of rijp voor een psychiater? De Jekyll and Hyde van het va derlandse honkbal? !en feit is dat tegenover het 'erhaal van Judsel Baranco, n story die is doorspekt met iet van rancune gespeende [elementen, de haakse verste 'taat van vele andere betrok kenen Officials, coaches, me- jdespelers hebben zich laatdun kend uitgelaten over de honk- Jballer, die wel allerwegen wordt erkend als misschien wel de meest allround speler is land van dit moment. Maar tevens wordt beschouwd als een egoïstische, niet aan club- of ploegdiscipline te on derwerpen figuur, bij wie het dan het gemakkelijkste is om hem maar links te laten lig gen. Met negering van het kei harde gegeven dat de grootste talenten vaak de meest notoire dwarsliggers zijn. Denk maar eens aan Johan Cruijff, Ruud Gullit. Eigengereide uitblin kers, die het eigen belang of eigen visie verre stellen boven het algemene, maar tevens fi guren die dank zij hun aanleg wel een ploeg op sleeptouw kunnen nemen of uit het dal kunnen sleuren. Blanke papa ,,Ik moet worden beoordeeld naar wat ik in het veld pres teer", zegt Judsel Baranco, die in deze opvatting wordt ge steund door zijn „landgenoot" Pierre Richardson van het Haagse ADO. „Alles wat daar buiten gebeurt, valt daarbij weg". Het is het leidende thema in het verweer van Judsel Ba ranco tegen de bijna algemene oppositie rond t zijn persoon. Met verontachtzaming van het feit dat hij de voorbije jaren wel steeds bij de eerste drie slagmensen van het vader landse honkbal eindigde. „Ik had vorig seizoen beste slag man kunnen zijn als we niet bij Giants de avond voor de laatste wedstrijd een feestje hadden gehad, bij coach Cees Herkemij thuis. Ik,had de vol gende dag liever niet willen spelen, voelde me niet in vorm. Ik sloeg inderdaad niets, nul uit vier. Daardoor zakte mijn gemiddelde en eindigde ik op de tweede plaats, achter Bill Groot van Nicols. Maar Herkemij (één van de erkende topcoaches van ons land; red.) vond dat niet erg. Hij kende de voorgeschiedenis. Als hij coach van het Nederlands team was geweest, had ik er wel bijgezeten. Herkemij is mijn blanke papa. Hij begrijpt me, laat me spelen zoals ik wil en kan en is bereid om me te beoordelen op wat ik in het veld doe. En niet op wat daar buiten gebeurt". Judsel Baranco vertelt het op een rustige manier, met zachte stem en een wat droefgeestige blik op zijn ietwat doorploegde gezicht, dat meer levenserva ring verraadt dan zijn leeftijd van 25 jaar aannemelijk zou moeten maken. Herkemij, zo vertelt hij, is één van de diver se figuren die hem ooit hadden beloofd een lans voor hem te breken. „Ik heb er verder nooit iets van gehoord", klinkt het somber en wat gelaten. Zelf heeft hij de afgelopen tijd ook regelmatig aan de bel ge hangen Wilde weten waarom hij ook niet voor het Antil liaanse All Starteam werd uit genodigd, een uitverkiezing die hem aan het hart zit ge bakken, maar werd doorkruist door een veto van zijn meest recente club, Giants. Maar daarover straks. Twaalfjarig jochie Dertien jaar geleden kwam Judsel Baranco als twaalfjarig jochie met een oom mee van Curucao naar Nederland. Hij vestigde zich bij familie in Noord-Brabant en ging honk ballen bij Kickers in Waal wijk. Na een jaar ging hij voet ballen bij RKC. „Als spits", grijnst hij. „Eén die veel doel punten maakte". Vervolgens belandde hij, op zijn zestiende, bij het Amersfoortse Quick en speelde daarna vijf seizoenen bij het Utrechtse UW. Daarna acteerde hij twee jaar bij Nep- tunus om tenslotte drie seizoe nen bij Giants te spelen. Of liever: twee seizoenen en drie maanden, want vorige week werd hij daar geroyeerd we gens herhaaldelijk wegblijven. „De spelersgroep daar was nooit compleet", verweert hij zich daartegen. In 1984 maakte hij zijn debuut in het Nederlandse team, in de Haarlemse Honkbalweek, om met Oranje door te reizen naar een toernooi in Curacao. „Dat was mooi, daar was ik zeven jaar niet geweest", zegt Baran co, wiens gezicht oplicht bij de herinnering. Terug op geboor tegrond ontstond de behoefte om er vaker te zijn. „Ik speel de aan het eind van het Ne derlandse seizoen daar in de Curacaose play-offs. Met Jac- ky Jacoba en Charlton Dunlop van Sparta. Eigenlijk, zo reali seer ik me nu, ben ik te vroeg van Curacao vertrokken Als ik daar langer was gebleven, was het misschien allemaal anders gelopen". Judsel Baranco, één broer, twee zussen („Eén is model, ze is heel mooi, lijkt op Whitney Houston"), is lasser/bankwer ker van zijn vak. Maar dit beroep heeft hij al drie jaar niet meer uitgeoefend. Een uitkering heeft hij ook niet. Wel gehad. „Maar niet meer aangevraagd", zegt hij. Hoe voorziet hij dan in zijn levens behoeften? Door een honkbal vergoeding? Hij is wat vaag. „Nee, m'n familie", zegt hij wat ontwijkend. Rode draad Honk- en softbal blijken als een rode draad door zijn fami lie te lopen. Zijn tantes waren softbal-international, zijn oom Stanley Martha speelde als derde-honkman bij Sparta. Zelf noemt hij zich allround. Speelt het liefst kortestop, maar fungeert het beste als midvelder. „Van Cees Herke mij mocht ik gooien en slaan. Die begreep dat ik gewoon zo veel mogelijk wilde doen. Ik was een paar jaar geleden de enige die van Nicols won. Ik ben één seizoen achttien keer achter elkaar ongeslagen ge bleven als werper". Niet geringe wapenfeiten van een jongeman, die door andere „prestaties" in ongenade viel. Luister naar Jules de Pierre, voormalig teambegeleider van de Nederlandse ploeg en te genwoordig bestuurslid van de bond. „Twee jaar geleden, tij dens het Europees kampioen schap in Spanje, zei Murphy (de toenmalige manager; red.) tegen Baranco dat hij1 de vol gende dag zou spelen. Murphy wilde wat meer snelheid in de ploeg, 's Nachts om twee uur zat Baranco nog ergens achter de deur met een whisky-fles in de hand. Dat waren zo de problemen met hem. Hij is te veel met zichzelf bezig, te wei nig met de ploeg. Vorig jaar tijdens de Haarlemse Honkbal- week heeft Harrie van der Vaart (toen assistent-coach; red.) Judsel uitgelegd waarom hij niet was geselecteerd. Toch zegt hij zelf voortdurend dat hij niks hoort. Dat hij geen uit leg krijgt over het hoe en waarom. Hij is zo link als een looien deur". Anderen zijn ook weinig prij zend over Judsel Baranco. Zijn vroegere teamgenoot en inter national Peter Callenbach: „Hij is gewoon gek". Of ex-as- sistent-coach Leen Volkerijk: „Wil je met hem een interview maken. Hij is jouw stijl niet. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik zou het niet doen. Hij is het niet waard". Rechte spoor Nieuwsgiergheid naar de man achter de prima honkbalcijfers en de bezoedelde reputatie leidt er toe dat het gesprek met de omstreden Antilliaan dus toch plaatsvindt. Welis- ln actie in zijn Utrechtse tijd, bij UW. „Ik moet worden beoordeeld naar wat ik in het veld presteer". FOTO: SOENAR CHAMID waar zijn (te) veel meningen anti-Baranco, is ook zijn nege ren van onderhavige afspraak nauwelijks een pro-argument te noemen, maar wat blijft hangen is het gevoel dat de allrounder typisch een voor beeld is van iemand die tussen de wal en het schip is geval len. Een egocentrisch karakter dat botste met „normale" men sen, die zich misschien niet alle mogelijke moeite hebben getroost om hem in het gareel te krijgen. Of mogelijk zelfs in het rechte spoor. Jules de Pierre: „Toen Stoeckel aan het begin van dit seizoen over kwam vroeg hij of hij Baranco mocht selecteren. Wij hebben hem het groene licht gegeven. Stoeckel is hem gaan bekijken, maar koos hem niet. „Ik ben niet onder de indruk van hem", zei ie. Een oordeel dat"Judsel Baran co pijn zou doen, als het hem ter ore was gekomen. Zoals het de Antilliaan ook aan het hart gaat dat het All Starteam van zijn landgenoten hem niet inlijfde. Manager Max Rietber gen: „Ik heb de uitnodiging naar de secretaris van Giants gestuurd, maar daar werd ge zegd dat hij niet mocht spelen. Qua talent is het jammer. Qua instelling is het beter dat hij er niet bij is. Als hij in het team had gezeten, was hij zonder twijfel mijn beste man ge weest. Hij is een fantastisch goeie honkballer. Maar hij heeft zichzelf onmogelijk ge maakt". Italiaanse club Judsel Baranco realiseert zich dat zelf terdege. Hij is inmid dels naar België gevlucht, waar hij bij boezemmaat Jacky Jacoba bij Antwerp hoopt te gaan spelen. Als de honkbal- bond tenminste het royement van Giants niet overneemt en doorspeelt naar de Belgische bond. Als dat gebeurt is de Antilliaan niet alleen in eigen land persona non grata, maar kan hij honkbal in heel Euro pa wel vergeten. „Een paar jaar geleden kon ik in Italië een contract tekenen, bij Fiorentina", vertelt Baran co. „Ik kreeg een papier onder m'n neus met een Engelse tekst, maar daaronder stond iets in het Italiaans. Ik moest meteen tekenen. Maar ik wil de eerst dat Italiaanse tekstje kennen. Ik heb het meegeno men en aan een vriend laten lezen. Ik zou met handen en voeten gebonden zijn geweest als ik had getekend. Als het me niet was bevallen had ik nooit meer teruggekund. Daarom ben ik blij dat ik dat niet heb gedaan". Hoe moet het nu verder met Judsel Baranco? „Ik ga des noods terug naar Curacao. Of proberen ergens in Venezuela of Colombia te spelen. Er spe len op dit moment zo'n twintig a dertig Antillianen in het Amerikaanse profhonkbal. Was ik maar langer op Cura cao gebleven. Dan had ik nu misschien ook in de States ge speeld". Er ligt een spijtige blik op het gezicht van Judsel Baranco. Die overigens zegt geen be rouw te hebben van het hem aangewreven wangedrag, waardoor hij onmogelijk werd voor het Nederlandse team. „Ik was nooit de enige, die wel eens ging stappen", zegt hij. „Er waren er altijd meer bij Maar mij moesten ze hebben. Met Jacky Jacoba werd ik als enige op het matje geroepen. In 1985 speelden we in Tai wan. Daarvoor was Van der Vaart een goede vriend. Maar we kregen daar slaande ruzie, omdat ik een sein niet had op gevolgd. Maar daar speelde ik wel mijn mooiste wedstrijd. Ik sloeg vier uit vier en we ver sloegen Japan. Ik werd met 0.695 beste slagman van het toernooi, zoals ik tijdens het WK van '86 in Nederland werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van het toernooi. Daarom had ik nu verwacht dat ze me zouden kiezen voor het Nederlands team. Ik zag wel de coaches, maar ze zeiden niet meer dan „hallo" tegen me. Geen ver klaring verder, niets. Stoeckel was manager in Taiwan. Na dat we hadden gewonnen van Puerto Rico zei hij tegen me: ik kan een profcontract bij de Dodgers voor je regelen. Een geintje? Ik weet het niet. Kan zijn. Maar dat betekende toch wat voor me" Judsel Baranco vertelt dat zijn niet-selectie voor eerst Oranje en vervolgens het Antilliaanse All Starteam een heel grote te leurstelling voor hem beteken den. En mogelijk, maar dat geeft hij zelf niet aan, de defi nitieve stoot om hem uit het gareel te doen belanden. Dat was met hem voor anderen al langer het geval. Of zoals Ju les de Pierre het verwoordt: „Hij verkeert in verkeerde kringen". Drugs? Na enig na denken antwoordt de vroegere teammanager: „Laat ik zeggen aan die kant van de maat schappij, die niet de onze is". Aan het eind van het gesprek, als handen worden geschud, maakt Judsel Baranco een wat besluiteloze indruk. Als hem sterkte wordt gewenst, trekt er een schaduw over zijn gezicht. „Dank je", mompelt hij en hij slentert weg Naar het hoekje in het winkelcentrum, waar zijn maten nog staan. De uitdrukking van de wal en het schip dringt zich x>p. De Ne derlandse Sport Federatie heeft toch een sectie sociaal maatschappelijke begeleiding? FRANK WERKMAN door Frank Werkman Tot voor kort kon menigeen in ons vaderlandse sportwereldje nog met goed fatsoen veronderstellen dat arbitrage niets anders betekende dan leiding geven. Vroeger, in de wat plechtstatiger berichtgeving over bijvoorbeeld voetbalwedstrijden werd dan wel gewag gemaakt van „de arbitrage was in prima handen van ...."en dan volgde de naam van Dirk Nijs, Piet Roomer of Leo Horn. In de actieve tijd van de huidige baas van onze voetbalfluitisten. Leo van der Kroft, was het respect voor de man in het zwarte pak al een stuk minder groot. Wie herinnert zich niet het tumult rond Van der Kroft bij de een of andere Europa Cupwedstrijd van Real Madrid. Of het gekrakeel omtrent diens iets langer in het pak gestoken generatiegenoot Charles Corver. Die ook ergens in het latijnse zuiden van dit continent een keer vals had geblazen? Ach, een voetbalscheidsrechter, die een keer uitglijdt is niets bijzonders. Sinds enige weken is het woord arbitrage niet meer weg te slaan van de sportpagina 's. Vooral Feyenoord wordt er met de regelmaat van de klok mee in verband gebracht. Het bericht dat de club van Kraay door Inter Football dreigt te worden aangesproken voor pakweg zeven ton is nog niét verstorven of er is trammelant rond spelers. Kraay kocht dit seizoen minder dan gebruikelijk, maar de problemen met hen waren omgekeerd evenredig groot. Het begon al met John de Wolf van FC Groningen. Die wilde weg uit het Noorden, want ook hij behoort tot het nog stèeds bestaande legioen voetballers dat de Kuip zó mooi vindt om in te voetballen dat men roept „dat Feyenoord nog steeds een topclub is of het met hun aanwezigheid weer zal worden". Piet Keur van FC Twente was de volgende. Ook over diens inmiddels door beide partijen in der minne geschikte transfer ontstond tumult, waarbij de arbitragecommissie ten tonele verscheen. De laatste is Jimmy Simons, zij het in omgekeerde volgorde. SVV wil Simons, maar wil niet betalen wat Feyenoord wil hebben. Hop, naar de ar bi tragecommissie. Het mooiste geval is het geschil rond de nieuwe aanwinst van FC Den Haag, Danny Hoekman. Sinds het bestuur van de Zuiderparkclub bestaat uit vrijwel louter directeuren is men daar zeer bij de tijd. De zich steeds meer als humorvol mens kenmerkende aspirant- voorzitter Henk Werkhoven, officieel nog steeds penningmeester van de club, ontdekte namelijk dat zijn club zich wellicht 2,5 ton kan besparen. Hoekman had niet tijdig van Roda JC of VVV. wie dat had moeten doen, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. een nieuwe contractaanbieding ontvangen. Kassa voor Hoekman straks, wellicht voor FC Den Haag nu. De arbitragecommissie heeft het laatste woord. De 2,5 ton zullen het Zuiderpark wel verlaten, maar eens te meer is duidelijk geworden dat het huidige transfersysteem aan alle kanten rammelt. Dat zal mr. Jimmy Janssen van Raay goed doen. Die heeft als Europarlementariër regelmatig van de daken geschreeuwd dat deze moderne vorm van slavenhandel onverwijld dient te worden afgeschaft. Weliswaar gebruikte JR dit verhaal vrijwel louter te eigen bate, om de eigen ego weer eens publicitair te strelen, maar hij heeft wel gelijk. Net als onder meer in Frankrijk moet het transfersysteem in ons land zo snel mogelijk worden opgedoekt. De arbitragecommissie moet voorlopig eerst maar even volgens het eenvoudige principe „Contract is contract" te werk gaan. Positieverbetering is in zwart geld niet uit te drukken, dus dat moet makkelijk zijn. Zo blijft De Wolf gewoon bij FC Groningen. Hoe vervelend zijn vrouw dat ook moge vinden. Had-ie een paar jaar geleden maar beter moeten nadenken. En betaalt SVV de prijs die redelijk is en niet een fancy bedrag, omdat de voorzitter toevallig veel dure personen wagens verkoopt. Nog even en arbitrage is weer gewoon fluiten, blazen, leiden Simpel, duidelijk en helder Nu dat buitenspel nog.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 9