Gorbatsjov in de aanval Tour 2 3 4 7 9 BLOEMKOOL EN CORDON BLEU Binnenschippers: beurs blokkeren Dwang achter plicht tot aannemen gehandicapten £cidóc0omcmt Maandag 3 juli 1989 80ste jaargang no. 24458 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 112300 AA Leiden, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank NV Leiden. Abonnementen: (incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), 1.72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071 -122248 Advertenties: (excl.6% BTW) f.0,67 per ihm., familieberichten 1.0 60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. HET WEER Droog en overwegend zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 25 graden in het Waddenge bied en langs de kust enkele graden lager. Matige, aan de kust overdag af en toe krachti ge noordoostenwind. Later in de week een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zon op: 05.26, onder: 22.02; hoog water Scheveningen: 04.30 en 17.04, laag water: 12.46 en 0.56. Noorse tanker losgetrokken TERNEUZEN De Noorse tanker Hesperus die gister morgen aan de grond vastliep in de Pas van Borssele in de Westerschelde, is de afgelopen nacht om 03.00 uur door acht tien sleepboten losgetrokken. Eerder pogingen mislukten, omdat het schip te zwaar bela den was. Daarop werd beslo ten een deel van de lading vloeibare ammoniak naar een ander schip over te pompen. De Hesperus, die geen zichtba re schade heeft opgelopen, is overgebracht naar de haven van Vlissingen. Andrej Gromyko (79) overleden MOSKOU De voormalige Sovjetminister van buitenlandse zaken Andrej Gromyko is dood. Zijn overlijden, gisteren in Mos kou op 79-jarige leeftijd, werd vanmorgen in een zitting van het Russische parlement bekendgemaakt door partijleider en presi dent Michail Gorbatsjov. In zijn 28 jaar durende loopbaan als minister van buitenlandse zaken werd Gromyko de verpersoon lijking van de buitenlandse politiek van de Sovjetunie. Hij dien de onder de opeenvolgende partijleiders Chroetsjov, Brezjnev, Andropov, Tsjernenko en Gorbatsjov. In 1985 werd de loopbaan van de minister, die naar eigen zeggen „het reizen moe was ge worden", afgesloten met zijn benoeming tot president van de Sovjetunie. Hoewel deze functie toen nog hoofdzakelijk ceremo nieel was, bleef Gromyko's autoriteit vrijwel onaangetast. Vorig jaar september moest echter ook hij zijn plaats afstaan. Gromyko werd als president-nieuwe-stijl opgevolgd door Michael Gorbats jov. Gromyko was getrouwd en had twee kinderen. De precieze doodsoorzaak is niet bekend, maar Gromyko tobde de laatste tijd met zijn gezondheid. Pagina 5: Gromyko kende eigen land alleen vanuit de li mousine. Vrouw (73) slaat overvaller met krukken huis uit DEN HAAG Een 73-jarige be- woonster van een flat aan de Barn steenhorst in Den Haag heeft zater dag een ongeveer 30-jarige overvaller zodanig met haar krukken bewerkt, dat deze ijlings zonder buit het haze- pad koos. De man belde - met een bos bloemen in zijn hand - aan bij de woning van de vrouw, die daar met haar 74-jarig'e zuster woont. De zus deed open, waarop de overvaller een revolver uit zijn boeket haalde en geld eiste. De 73-jarige, die met kruk ken loopt, kwam haar zuster te hulp en sloeg de man onverwijld met haar krukken het huis uit. De verdachte is voortvluchtig. Hagenaar schiet met riotgun op snackbarbezoekers DEN HAAG Een 42-jarige Hagenaar heeft zaterdag avond in een snackbar op de hoek Pluvierstraat/Hout- rustweg in zijn woonplaats gericht met een zogeheten riotgun geschoten op zeven bezoekers, onder wie twee kinderen. Het wapen weigerde tot tweemaal toe. Anders waren er zeker doden en gewonden gevallen, aldus een woordvoerster van de politie. De man werd na het ket sen van het geweer door enkele bezoekers overmeesterd. Tijdens de vechtpartij die daarna buiten ontstond ging het wapen alsnog af. Daarbij raakte alleen de verdachte licht gewond. Hij werd na inrekening naar het Rode Kruis Ziekenhuis gebracht. De man had ruzie gekregen over het betalen van zijn genuttigde snacks. De eigenaar van de snackbar zette hem buiten de deur, waarna de man riep dat hij terug zou komen met een geweer en ie dereen zou neerschieten. Hij kwam en-kele minuten later inderdaad terug, maar met een falend geweer. ETNISCH GEWELD EN LANDBOUW BAREN SOVJETLEIDER GROTE ZORGEN MOSKOU President en partij leider van de Sovjetunie Michail Gorbatsjov heeft gedreigd land- bouwfunctionarissen in zijn land te vervolgen als er geen verbetering komt in de situatie van de land bouw. Dit blijkt uit redevoeringen die zijn ge houden op een partijconferentie en die zijn gepubliceerd door het officiële pers bureau Tass. Tass meldde dat aan de onverwachte bij eenkomst in het hoofdkwartier van de partij is deelgenomen door partijfunctio- narisse-i uit het gehele land. Zij spraken voornamelijk over de vraag waarom de landbouwproduktie stagneert en hoe het kan dat twintig procent van de land- bouwprodukten in pakhuizen ligt te rot ten of niet wordt verwerkt. Uit de vrijgegeven teksten blijkt dat de Gorbatsjov in de debatten lijnrecht te genover Jegor Ligatsjov stond, de con servatieve verantwoordelijke in het po- litburo voor landbouwzaken. Nadat Li gatsjov tekst en uitleg had gegeven over het wel en wee van de landbouw, zei Gorbatsjov dat het geen zin heeft de schuld bij anderen te leggen. Het is be kend dat Gorbatsjov de Sovjetlandbouw wil moderniseren. Die is in handen van de staat sinds de voormalige partijleider Jozef Stalin in het begin van de jaren '30 de boeren dwong te collectiviseren. Maar de Sovjetunie is sinds die tijd ook veran derd van een graanexporteur in een im porteur van nu ongeveer 35 miljoen ton per jaar. Eerder had Gorbatsjov al in een onver wachte toespraak op de televisie de be volking opgeroepen een eind te maken aan de etnische spanningen in het land. De afgelopen maanden zijn bij onlusten in de Kaukasus en Aziatisch Rusland meer dan tweehonderd doden gevallen. Gorbatsjov waarschuwde voor rampzali ge ontwikkelingen en het uiteenvallen van de Sovjetunie. Treintje kijken Het werd zaterdag echt leuk op het Haagse station Hollands Rotterdam (maximum snelheid 80 km/u). Honderden belangstel- Spoor toen naast het Franse snelheidsmonster TGV geheel on- lenden bevolkten de perrons om oud en nieuw van dichtbij te verwachts een uit 1944 daterende Oostenrijkse stoomlocomotief bekijken. foto: milan konvalinka binnenrolde. Stoomloc 65018 kwam evenals de Franse trein uit Pagina 4: Den Haag heel even dichter bij Parijs. .Uitblijven publicatie over Dode Zee-rollen geen onwil" Zeldzame hulphonden voor het oprapen Met TGV heel even dichter bij Parijs Solidariteit wil regering vormen Torhout/ Werchter biedt weinig verrassends Jonge monumenten verdienen steun Nieuw Katwijks hotel open in voorjaar 1991 geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3/4 buitenland 5 kunst 6 leiden 7 omgeving 9 van huis uit10 radio en televisie 11 sport 13 t/m 18 Twee doden bij aanslagen IRA BELFAST Bij diverse aanslagen van vrijwel ze ker de IRA zijn het afge lopen weekeinde twee Britten om het leven ge komen. Bij een aanslag vandaag op een vliegveld nabij Belfast raakten di verse toestellen zwaar be schadigd. In Hannover kwam gisteren een Britse militair om het le ven toen een bom ontplofte die in zijn auto was verbor gen. Zijn vrouw en drie kin deren raakten gewond. De auto was geparkeerd in de omgeving van het centraal station in Hannover, in een gebied waar vooral leden van het Britse Rijnleger wo nen. In een plaatsje vlakbij Belfast werd een Noordierse politie man doodgeschoten in de wo ning van zijn 80-jarige moeder, die met een maagschot en een shock in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De 57-ja- rige agent van de Britse poli tiemacht in Noord-Ierland zou deze maand met pensioen zijn gegaan. Hij had voornamelijk De volledig uitgebrande auto van de Britse militair die door de aanslag om het leven kwam. foto: ap dienst gedaan bij rechtbanken, plosies voor, waarbij enkele vielen. Eén van de explosies bommen explodeerden in de Op een luchthaven bij Belfast vliegtuigen werden bescha- deed zich voor in een gepar- buurt van de verkeerstoren en deden zich vandaag drie ex- digd, maar geen slachtoffers keerd vliegtuig. Twee andere op een van de startbanen. Kranten bezorger verongelukt LEIDSCHENDAM Een 33- jarige krantenbezorger uit Leidschendam is zaterdagoch tend rond zeven uur overleden na een aanrijding. Volgens de politie wilde de man vanaf het terrein van Psychiatrisch Centrum Scha- kenbosch de Veursestraatweg oversteken naar de Parnashof- weg. Op de middengeleider wachtte hij nog even. Bij het doorrijden werd hij geschept door een bestelwagen met aan het stuur een 23-jarige Voor burger. De Leidschendammer overleed ter plekke. De politie verzoekt getuigen contact met haar op te nemen. Het telefoonnummer is: 070- 209304. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Bloemkool, 1 CA per stuk J..UL/ Voorgebraden cor 100 cordon bleu, 1.69 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. HILVERSUM De bin nenschippers moéten de schippersbeurs in Rotter dam woensdagmiddag vóór 14.00 uur blokkeren uit protest tegen het be leid van demissionair mi nister Smit-Kroes (ver keer en waterstaat). Dat zei voorzitter Fernhout van de Federatie van Schippersbonden vanmor gen voor de NCRV-radio. Woensdag heeft het kort ge ding plaats tussen Smit-Kroes en het veevoederbedrijf Gra- naria, dat een schadevergoe ding van miljoenen guldens eist omdat het niet met eigen bakken mag varen. Smit- Kroes wil niet verder gaan dan enkele tonnen. Als Grana- ria in het ongelijk wordt ge steld, zal het bedrijf toch weer met eigen bakken gaan varen. In de zomer van vorig jaar kwamen de schippers met blokkades massaal in opstand tegen Granaria, omdat de werkgelegenheid voor hen in gevaar zou komen. „Als Gra naria weer met eigen bakken mag varen, zijn er veldslagen te verwachten waarbij doden en gewonden zullen vallen", aldus Fernhout. „Daarom kun nen we beter nu al overgaan tot een blokkade van de beurs, zodat Granaria en Smit-Kroes hun zin niet krijgen". Discotheek eigenaar in woning mishandeld AMSTERDAM Een 40-jari- ge eigenaar van een disco theek is gisteren gewond ge raakt bij een overval in zijn woning in Amsterdam. Drie met messen en vuurwapens gewapende mannen gingen er vandoor met enige duizenden guldens, een paspoort en huis sleutels. De disco-eigenaar werd bij thuiskomst door de rovers opgewacht en met een vuurwapen in de nek gesla gen. Zijn echtgenote en kinde ren werden vastgebonden in de slaapkamer. De vrouw werd diverse malen in het been gestoken. De man kreeg handboeien om en werd door de overvallers, die nylonkou sen over het hoofd droegen, geschopt en geslagen. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. DEN HAAG Staatssecretaris De Graaf van sociale zaken vindt dat werkgevers moet worden verplicht een bepaald „quotum" gehandicapten in dienst te nemen. Nu werkge vers en bonden er niet in zijn geslaagd daar op vrijwillige ba sis afspraken over te maken, moet de overheid dwangmaat regelen nemen, vindt de be windsman. De Graaf zei dit zaterdag op ëen bijeenkomst van de Gehan dicaptenraad over de Wet Ar beid Gehandicapte Werkne mers (WAGW) in Den Haag. De WAGW trad precies drie jaar geleden in werking. In de wet kregen de sociale partners - werknemers- en werkgever sorganisaties - opgedragen in cao's afspraken te maken over het in dienst nemen van gehan dicapte werknemers. Gestreefd werd naar een percentage van tussen de 3 en 7 procent per be drijfstak. Die doelstelling is bij lange na niet gehaald. De exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar in geen enkele bedrijfstak is de ondergrens bereikt. De WAGW kende als stok achter de deur dat de regering een verplicht „quotum" mag vaststellen, als werkgeversorganisaties en bon den niet binnen drie jaar in hun opdracht zouden slagen. Dat mopient was zaterdag be reikt. De Graaf erkende in Den Haag dat de vrijwillige invul ling van de WAGW „bepaald niet" was gehaald. „En dan vind ik dat die wet er niet voor de flauwekul is", motiveerde hij zijn stelling dat invoering van het quotum nu geboden is. Overigens is niet alleen het bedrijfsleven er niet in geslaagd de streefpercentages te halen. Volgens De Graaf heeft ook de overheid als werkgever „ge faald". Op zijn eigen departe ment is nog geen twee procent van de werknemers gehandi- Met Frankrijk had het tot nu toe nog weinig te maken, het spektakel dat gisteren is begonnen on der de naam Tour de France. Het begon in Luxem burg, koerste af op Nederland, eindigde in België en werd gewonnen door een Portugees, die een Deen te vlug af was. En dat allemaal na „de pro loog van Breukink", de renner die zaterdag excel leerde. Gevolgd door een ploegentijdrit op een zon dagnamiddag, waar de Spanjaard Delgado het liet afweten. Dat wielergebeuren in al zijn facetten goed bijhouden, is een kunst die de lezer van de Leidse Courant al jaren uitstekend verstaat. Maar om dat ook te kunnen moet je dus wel eerst wel even lezer van de Leidse Courant worden. En dat is niet zo'n tour. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1