1 iroenen en extreem rechts winnen ,m 8 10 Aan het hart 5 7 9 10 Haagse stadhuis kost wethouders de kop TOMATEN EN VARKENSLEVER Nieuwe klap voor Poolse regering OCIALISTEN VORMEN WEER GROOTSTE FRACTIE IN EUROPEES PARLEMENT Lubbers heeft VVD niet afgeschreven Leidse coalitie zou meerderheid behouden VANDAAG PVDA EIST VERTREK DUIVESTEIJN EN VAN OTTERLOO £eidóc@ou/ta/nt Maandag 19 juni, 1989 45ste jaargang no. 13479 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorend tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD, postbus 11,2300 AA Leiden, tel. 071-122244 Voor abonnementen 071-313677. Giro 103003. Bank. Amro-bankNV Leiden. Abonnementen-(incl. 6% BTW) 1.24,24 per maand (aut.betaling), f,72,34 per kwartaal. Klachten bezorging: ma. t/m,vr. 18.00-19.00 uur, zat. 14.00-15.00 uur, tel. 071-122248. .Advertenties: (excl.6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0.60 per mm. Fax: 070-902702 tbv. advertenties; 071-134941 tbv. redactie. Directeur-hoofdredacteur JJ. Hallewas, Chef-redacteur G.J. Onvlee. Losse nummers f. 1,10 Zonnig. Minimumtemperatuur omstreeks 14 graden, middag- temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Matige, aan de kust vrij krach tige wind uit noordoost tot noord. Zon op: 05.19; onder: 22.03. Scheveningen hoog water: 04.31 en 16.54; laag water: 00.25 en 12.34 uur. boetes voor ï-zekerd rijden AG - Justitie treedt vanaf 1 lat, oetes op tegen mensen die zon- verzekering tegen wettelijke ïlijkheid (de wa-verzekering) wen in een auto of op een motor, instantie krijgt iemand die be- onverzekerd rijden een voor- 00 gulden te betalen. Gaat de Je d ie daar niet op in dan stelt de irgevran justitie een nieuw, hoger )or. Blijft ook dat voorstel on- rd dan wordt de betrokkene Ai rechter gedaagd en hoort een 600 gulden tegen zich eisen. van de rijksdienst voor het ier (RDW) tegen onverzekerd ieft ongeveer 100.000 nieuwe busi ngen opgeleverd, te b ÏWOI e k; irder Jen. Progressieve journalist „Izzy" Stone overleden 1 BOSTON Op 81-jarige leeftijd is gisteren ;f] de progressieve Amerikaanse journalist I.F. Stonc overleden. De journalist dankte zijn be kendheid vooral aan I F. Stone's Weekly, het weekblad dat hij van 1953 tot 1972 in eigen beheer uitgaf. In dit privé-tijdschift toonde Stone zich een onorthodox onderzoeksjourna list, die zich niets aantrok van gevestigde re putaties. Stone publiceerde ook een reeks boeken, waarin hij zich ontpopte als een kro niekschrijver van de eigentijdse geschiedenis. Hij was een van de eersten die kritiek lever den op de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam. Isador „Izzy" Feinstein Stone werd in 1907 op kerstavond geboren in Philadelphia. Hij heeft onder meer voor de New York Post, The Nation en dc New York FOTO: ANP Daily gewerkt. Griekse premier erkent nederlaag ATHENE Andreas Papandreou, die al acht jaar premier van Grie kenland is, heeft erkend dat hij de strijd tegen zijn rivaal Konstantine Mit- sotakis niet in zijn voor deel heeft kunnen be slechten in de (nationale) parlementsverkiezingen van gisteren. Mitsotakis kreeg met diens Nieuwe Democratie echter even min genoeg stemmen voor een parlementaire meerderheid. Door deze ontwikkeling lijken er maar twee mogelijkhe den te zijn: Griekenland krijgt een coalitierege ring of er worden nieu we verkiezingen uitge schreven. Volgens com putervoorspellingen zou de Nieuwe Democratie uitkomen op 146 van de 300 parlementszetels, de PASOK van Papandreou op 123 en de Coalitie van Links en Vooruitgang, een verbond van de Griekse Communistische Partij en de Griekse Linkse Partij, op 29 ze tels. Pagina 7: Sleutelrol voor linkse partijen WARSCHAU Door gisteren massaal weg te blijven bij de tweede ronde van de parlements verkiezingen hebben de Poolse kiezers de rege rende communistische partij opnieuw een ver nedering bezorgd. Volgens een schatting van de Nationale Kiesraad heeft slechts 25,31 procent van de 27 miljoen kiesgerechtigden de moeite genomen hun stem uit te brengen. Doordat So lidariteit begin juni reeds bijna alle zetels in de wacht had gesleept die zTj kon winnen, was er voor de meeste kiezers geen reden voor een tweede maal te gaan stemmen. Bij de tweede ronde ging het voornamelijk om* kandidaten van de communistische partij, die in de eerste ronde er niet in waren geslaagd vijftig procent van de stemmen te winnen. ie de ;v J1 JSSEL De Europese )00' bezingen hebben ilteerd' in verlies voor regeringspartijen in de idsrepubliek, Groot- ;tannië en Frankrijk, ces was er voor de int ene partijen, de socia- allelen en extreem-rechts. Ho, eerste resultaten en com- ït nerprognoses wezen uit dat socialisten weer de groot fractie zullen vormen 518 zetels tellende Euro parlement. Samen met SC( Sroenen boekten zij winst j,1 opzichte van de centrum- ,jhtse partijen. Vanmorgen het echter nog twijfel- tig of de linkse partijen er in zullen slagen een Jcse meerderheid te vero- het parlement in ralen van 45 naar 43 zetels. De gaullisten verliezen acht zetels en komen op 22 zetels. De Groenen krijgen er mo gelijk vijftien zetels bij. Die winst komt voornamelijk uit Frankrijk en Italië, landen die tot dusver niet met mi lieupartijen in het parlement waren vertegenwoordigd. Het is daarom niet helemaal zeker dat deze partijen zich bij de zogenaamde Regen boogfractie zullen aansluiten Pagina 3: Europa verliest verkiezingen Ddu a de ir li treem-rechts, dat het in ropees parlement tot dus- moest hebben van het int National van Jean-Ma- Le Pen uit Frankrijk en MSI uit Italië, krijgt ver- a fcrking uit de Bondsrepu- R iek en België. De Westduit- Republikaner zullen waar ier pijnlijk zes Europarlemen- at ifiërs mogen leveren. Ook int V" ----- neat Vlaams Blok leek er van- i irgen in geslaagd een zetel veroveren. Dat zou het to ri J van de rechtse fractie n 16 op 23 brengen. ilgens de ramingen zouden socialisten uitkomen op n totaal van 179 (een winst n opzichte van 1984 van rtien). De christendemo- 'pjaten vallen in Europa te- ,1 g van 112 tot 109 zetels. Zij ijven daarmee de tweede actie in het parlement. De jritse) conservatieven ver- •zen zestien van de 66 ze- leltjls. De communisten gaan an 48 naar 44 zetels, de libe- hoi lat Fictieve zetelverdeling Tweede Kamer (Verdeling van de kamerzetels over de partijen op basis van deze verkiezingsuitslag. Tussen haakjes de huidige zetelverdeling) PvdA 47 (52) CDA 53 (54) VVD 21 (27) Regenboog 10 3) SGP/GPV/RPF 9 5) D66 9 9) Janmaat 1 0) Totaal 150 Nederland 14805209 inwoners EP 89 Aantal stemmen EP 84 TK 86 Opkomst 47,2 30,7 5243911 50,5 85,5 PvdA 1609830 33,/ 33,3 CDA 34,6 1814792 30,0 34,6 WD 13,6 715274 18,9 17,4 Regenboog 7,0 365596 5,6 3,4 SGP-GPV-RPF 5,9 309017 5,2 3,6 D66 5,9 312100 2,3 6,1 SP 0,7 34316 0,4 GMO 0,4 18896 0,5 0,0 IDE 0,4 23304 Janmaat 0,8 40786 0,1 Overige 3,8 1,1 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Lub bers acht een hernieuwde coa litie van CDA en VVD nog heel goed denkbaar. Hij zei dit gisteravond in een reactie op de definitieve uitslag van de donderdag gehouden verkie zingen voor het Europees par lement. Volgens deze uitslag zouden CDA en VVD in de Tweede Kamer geen meerder heid meer hebben (74 zetels), hetgeen vooral te wijten is aan het forse verlies van de VVD, die in het Europarlement twee van haar vijf zetels verloor en in de Tweede Kamer van 27 naar 21 zetels zou zakken. Het CDA, dat in Straatsburg twee zetels won, zou in de Kamer één zetel kwijtraken en op 53 uitkomen. Lubbers meent overigens dai vanwege de extreem lage op- - komst van 47,2 procent („Het Europarlement leeft helaas nog steeds niet sterk onder de Ne derlanders") niet te veel waar de aan de 'nationale vertaling' van de Europese uitslag moet worden gehecht. Pagina 3: Groen Links maakt kans op tien kamerze tels Zuid-Holland 3202129 inwoners EP Aantal EP TK 89 stemmen 84 86 Opkomst 45,3 1077152 48,3 83,7 PvdA 30,1 324225 34,3 33,8 CDA 29,8 321095 24,1 29,3 VVD 15,9 170890 21,2 19,7 Regenboog 6,4 68693 5,0 3,1 SGP-GPV-RPF 8,2 87879 7,1 5,0 D66 6,7 72637 2,4 7,0 SP 0,8 8975 0,4 GMO 0,3 2966 0,4 IDE 0,5 5696 Janmaat 1,3 14096 0,2 Overige 5,5 1,5 Nederlandse zetels in Europees Parlement PvdA CDA VVD 10 8) 3 5) 2 2) SGP/GPV/RPF 1 (1) D66 1 0) Totaal 25 LEIDEN Op basis van de uitslag van de Europese verkie zingen zou de Leidse coalitie ongeschonden uit de strijd ko men. Ook de oppositie bleef op gelijke sterkte. De opkomst in Leiden week iets af van de lan delijke opkomst. Slechts 45 pro cent van de Leidse kiezers vond de weg naar het stemhok je. In heel Nederland was dat 47 procent. Er zouden, als de Europese verkiezingen zouden gelden voor de gemeente, bin nen de coalitie wel enige wijzi gingen plaats hebben gevon den. De PvdA zou een zetel hebben ingeleverd (15), net als de VVD (7). De Groenen, in Leiden te vergelijken met Links Leiden zouden van drie naar vijf zetels gaan. D'66 zou haar aantal zetels verdubbeld hebben van twee naar vier. De Christen-democraten zouden op acht zetels zijn blijven zit ten. De Socialistische Partij en Leiden Weer Gezellig deden op het Europese verkiezingsslag veld niet mee. Leiden 109257 inwoners EP Aantal EP TK 89 stemmen 84 86 Opkomst 45,0 38397 48,7 83,7 PvdA 35,5 13638 41,3 41,0 CDA 20,2 7735 18,1 21,9 VVD 15,7 6038 21,1 19,4 Regenboog 12,6 4836 9,7 5,8 SGP-GPV-RPF 2,2 846 2,3 1,5 D66 9,4 3618 3,3 8,3 SP 1,8 696 0,9 GMO 0,4 135 0,3 IDE 1,5 577 Janmaat 0,7 278 0,1 Overige 3,9 1,1 -&BI 18 PAGINA'S Sacharov vreest voor terugval als in China Hormonen maken de „Thatchers" Indrukwekkend concert Paul Simon in Nijmegen Oude Singel Vest-ival groot succes Honderden belangstellenden voor sproetenbus Klaas Persoon winnaar Westlander Zeildagen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 VERKIEZINGEN 3/4 BINNENLAND 5 BUITENLAND 7 KUNST 8 LEIDEN 9 OMGEVING10 RADIO EN TELEVISIE 11 VAN HUIS UIT 12 SPORT 13 T/M 18 Intercity-trein ontspoord na dodelijke botsing UTRECHT De intercity Vlissingen-Roosendaal-Den Bosch is vanochtend om streeks negen uur met vier as sen ontspoord na een botsing met een auto. Het ongeluk ge beurde op een met knipper lichten beveiligde overweg tussen Kruiningen-Yerseke en Krabbendijke. In de trein raakte niemand gewond, maar de bestuurder van de auto kwam om het leven. houding na j ing café nen te rijden !N Een 31-jarige naar heeft vrijdaga- illirond zeven uur gepro- an een café aan de Nieu- eestenmarkt met zijn J1 binnen te rijden. De iad kort ervoor op het van het café gezeten door de eigenaar ver- d. Hij haalde daarop ito. Tot in het café hij met zijn vervoer- echter niet, omdat hij gj inrijding kreeg met een n hij vervolgens tegen antal paaltjes aanreed, de politie de man, die in het glaasje gekeken nawilde aanhouden, ver hij zich hevig. Hij gaf B-jarige hoofdagent een Ti )ot. De agent liep ver- .n gebroken pink op. eetal dreigt f ïducteur NS ij wurgen cjjlEN De Leidse politie gisteravond rond half elf t Leidse station twee Al- iren aangehouden. De 21 en 16 jaar oud, reden mee in de trein Utrecht en. Ze weigerden bij con- jdöor de conducteur een 1 je te kopen en dreigden olgens de NS-employé te en met zijn stropdas. Op Leidse station werd het loor de Leidse politie uit 'jn gehaald. De Alphena- ijn aan de Spoorwegpoli- DEN HAAG De ruzie binnen de PvdA over de Haagse stadhuisplannen heeft zaterdag geleid tot het vertrek van de rivali serende FvdA-wethouders A. Duivesteijn (stadsver nieuwing) en G. van Ot- terloo (financiën). Daar naast heeft de PvdA de deur wagenwijd opengezet voor een verbreding van het college met het CDA. Tijdens de emotionele en pijnlijke vergadering van het Gewest Den Haag van de PvdA werd uitgesproken dat zowel Van Otterloo als Dui vesteijn dienen te vertrek ken. Zij vormen volgens de afgevaardigden in de gewes telijke vergadering „een blokkade voor het eensge zind politiek functioneren van de PvdA in de Haagse gemeenteraad". De wethou ders zitten elkaar voortdu rend in de haren. Door die „persoonlijke tegenstellin gen" is de scheur binnen de partij alleen maar groter ge worden. Als enige van de (PvdA- )wethouders in het college weigert Van Otterloo het plan voor de bouw van het nieuwe stadhuis aan het Spui te steunen. Volgens hem kan het stadhuis/bibliotheekcom plex niet budgettair neutraal worden gebouwd. Doordat de collegeleden niet op één lijn zitten, is het stadhuisplan da nig in de verdrukking geko men. Onder het motto „waar er twee vechten hebben er twee schuld" heeft de partij besloten dat de wethouders het veld moeten ruimen. Schoon schip maken en snel doorvaren, luidt het devies. Duivesteijn kondigde direct aan donderdag tijdens de raadsvergadering zijn ontslag in te dienen. Hij blijft actief ais raadslid en zal zich „meer op de achtergrond" met het stadhuis blijven bemoeien. Van Otterloo had meer be denktijd nodig om tot de be slissing te komen ook maar op te stappen, al weet hij nog niet wanneer hij dat zal doen. Van Otterloo blijft daarna in elk geval ook ac tief als raadslid. Plezier Volop plezier bij twee jonge leden van het Britse koningshuis, prins Harry (r) en prins William (I), toen zij on der het toeziend oog van hun moeder, prin ses Diana, en hun tante, prinses Margaret, getui ge waren van feestelijk heden ter gelegenheid van de Britse Koningin nedag. FOTO: AP (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Tomaten, 500 gram Varkenslever, 100 g -65" 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. Europa mag de Nederlanders dan niet zo veel zeg gen, getuige de opkomst voor de vorige week ge houden verkiezingen, het is wel zo dat je - vooral in de vakantietijd - geen plekje in datzelfde Euro pa kunt vinden, waar geen Nederlanders vertoeven. Twee dingen, die eigenlijk een beetje met elkaar in tegenspraak zijn. Al is het logisch, dat de Tweede Kamer, de provincie en de gemeente, waarmee we te maken hebben ons vanzelfsprekend meer aan spreken dan die voor het Europarlement. Net zo iets als dat een regionale krant ons nader aan het hart ligt dan een landelijke. En daar komt nog bij dat je in een regionale krant als de Leidse Courant vandaag ook nog eens alles over de Europese ver kiezingen vindt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag A'.B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1