00ma/nt Ministers moeten eigen vuil opruimen 99 Shell-personeel demonstreert tegen blokkade K n* 11 Zeker 47 doden bij explosie op slagschip Iowa 2 4 11 12 13 15 Geluid "S Thijs Libregts schrijft Gullit af voor Oranje CONFLICT RUDING-LUBBERS VERSCHERPT 99 Temperatuur oceanen stijgt Politie China slaat demonstratie uiteen Operaties vervallen door demonstratie verpleging ■ïèSrl CcidócSoiwcmt Donderdag 20 April 1989 80ste jaargang no. 24397 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bankN W Leiden Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 pier mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur J.J. Hallewas, Chefredacteur W.A. Buijteweg. Morgen af en toe zon maar ook een enkele bui. In de nacht en ochtend mogelijk mistbanken. Minimumtempe ratuur om het vriespunt. Mid- dagtemperatuur ca. 9 graden. Zwakke noordelijke wind. Zon op: 06.30; onder: 20.47. Scheveningen hoog water. 4.15 en 16.29; laag water: 11.55 en 00.35 uur. Plannen voor groot film paleis in Scheveningen I JIAAG Als het aan de filmmaatschappij ligt komt er in Scheveningen eind vol- 1 jaar een groot filmpaleis met tussen de tien vijftien zalen. Voor het bioscopencomplex It in overleg met een consortium van project ontwikkelaars en de gemeente Den Haag gedacht n plaats nabij het huidige Circustheater. De >p moet het paradepaardje worden van de n-groep, nu al eigenaar van de Haagse bio topen Metropole, Odeon, Cineac Buitenhof, Ba- Ion en Asta. De bouw van het nieuwe complex, schat op zo'n 17 miljoen gulden, zal geen gevol- _n hebben voor deze bioscopen. Cannon hoopt innen drie weken toestemming te krijgen voor |e bouw in Scheveningen. Ook voor de douw van ji dergelijk complex in Amsterdam bestaan ver gevorderde plannen. MILAAN De knieblessure die Ruud Gullit gisteravond opliep tij dens de wedstrijd AC MilanReal Madrid (5-0), lijkt ernstig. De aan voerder van het Nederlands Elftal heeft zich vanochtend in Rome door een specialist laten onderzoeken. Ge vreesd wordt dat een meniscus-ope ratie noodzakelijk is. De voetballer verdraaide zijn knie vlak na de rust. Bondscoach Thijs Libregts, aanwezig bij de halve finale in de strijd om de Europese beker voor landskampioe nen, verklaarde na afloop Gullit al te hebben afgeschreven toernooi om het wereldkampioen schap tegen West-Duitsland, volgen de week woensdag in Rotterdam. Gullit miste ook de eerste wedstrijd tegen de Westduitsers (0-0), een half jaar geleden in München. In de fina le ontmoet AC Milan op 24 mei Steaua Boekarest, dat met 4-0 van het Turkse Galatasaray won. Voor de Europa Cup II treden op 10 mei Barcelona, dat met 4-2 van Sofia won, en Sampdoria, dat de baas bleef over KV Mechelen, tegen elkaar het kwalificatieduel het Politie redt baby DEN HAAG Politieagenten hebben gisteren een één jaar oude baby van de dood gered. Het kind werd door de ouders in hun woning aan de Bakker straat in Den Haag levenloos op de grond aangetroffen. On middellijk belden zij de politie en de GG en GD. De agenten, die het eerst bij de woning wa ren, pakten de baby aan de beentjes omhoog en sloegen op het ruggetje. De GG en GD nam een paar minuten later de behandeling over en bracht het kindje naar het Westeinde Ziekenhuis. Daar werd gecon stateerd dat het allemaal ging om koortsstuiptrekkingen. Het gaat nu goed met de baby. DEN HAAG Het con flict in het kabinet over de overschrijding van 3,5 miljard gulden is ver scherpt. Minister Ruding (financiën) en premier Lubbers zijn gisteravond in voorbereidende ge sprekken niet nader tot elkaar gekomen. Ruding heeft nogmaals te horen gekregen dat hij al leen staat in zijn strijd tegen een te soepel overheidsbe leid. In een interview in onze krant spreekt Ruding vandaag zijn teleurstelling uit over de houding van zijn collega-ministers en zegt hij dai zij hun eigen „vuilnis" moeten opruimen. Lubbers heeft Ruding echter zeer duidelijk gezegd dat hij het niet noodzakelijk vindt dat alle overschrijdingen door de betreffende minister zelf worden gecompenseerd. Ruding vindt dit onzin. Hoewel hij de indruk heeft dat zijn dreiging tot aftre den wel enig efect heeft ge had, betreurt hij het dat vanuit het kabinet tot dus ver „weinig actie" is onder nomen om hem tegemoet te komen. De bewindsman weigert morgen, als het ka binet weer bij elkaar komt, water bij de wijn te doen. Ruding geeft ronduit toe dat hij teleurgesteld is in colle ga's die meer geld uitgeven dan hen toekomt en weige ren hun begrotingen via ombuigingen weer in het gerede te brengen. Volgens Ruding is de over schrijding van 1,3 miljard gulden op Onderwijs mede ontstaan doordat de ramin gen van dat departement „ongelooflijk slecht zijn ge weest". Verder wil Ruding („Hadden ze maar eerder naar mij geluisterd") dat alle ministeries bijdragen aan de kosten van het WIR- debacle. Minister Korthals Altes (justitie) weigert dit. De VVD'er is de eerste die dit openlijk heeft gezegd. Hij eist voor volgend jaar honderd miljoen gulden ex tra om de gevolgen op te vangen van het wegvallen van de grenzen tussen de Benelux, West-Duitsland en Frankrijk. Pagina 3: Ruding: „Ik mag lastig zijn". IEW YORK De watertemperatuur van de oceanen is de af- elopen zes jaar meer gestegen dan verwacht. Dat is de conclusie an een studie, waarvan in het ^ritse wetenschappelijke tijd- ,'hrift Nature melding wordt gemaakt. Van januari 1982 tot me- io verleden jaar steeg de oceaantemperatuur gemiddeld 0,4 Laad per jaar, zo heeft de Amerikaanse klimaatonderzoeker A. L mg aan de hand van talrijke satellietopnamen van het oceaa- ipervlak vastgesteld. De stijging is aanzienlijk groter dan kli- tologen op grond van het broeikaseffect al hadden voorzien, ing waarschuwt overigens, dat het te vroeg is om zijn bevin- e zien als een nieuw bewijs voor dat» broeikaseffect. AMSTERDAM Het personeel van het Shell- laboratorium in Amster dam-Noord heeft vanmor gen in afwachting van de blokkade-activiteiten, ge organiseerd door het co mité „Shell uit Zuid-Afri- ka" (SUZA), een aantal .la boratoriumgebouwen op gesierd met grote span doeken waarmee ze uiting geven aan hun mening over de blokkade. Vrije geesten blokkeer je liet" en „Shell is tegen apart- ïeid en doet daar iets aan" zijn de teksten die zichtbaar zijn vanaf het IJ en de achterkant van het complex. „De eerste tekst heeft te maken met de mening van een aantal perso neelsleden dat je niet iemand je wil kunt opleggen door een blokkade", zo verklaarde een woordvoerster van het bedrijf de tekst. Ze benadrukte dat het spandoek een initiatief van» het personeel zelf is. Bij het begin van de blokkade om 11.00 uur vanmorgen was het personeel binnen de poor ten en is het er rustig. .„Er staat wel politie aan de achter zijde maar verder is het hier rustig en normaal". Het actiecomité SUZA noemde het ophangen van de spandoe ken een „schandalige en pro vocatieve actie. Als je tegen apartheid bent moet de de eco nomische druk op het bewind opvoeren en dat doet Shell niet", aldus een woordvoerder. Pagina 3: Vertegenwoordi gers ANC bij blokkade te gen Shell PEKING In de Chinese hoofdstad Peking hebben vanmorgen duizenden politie-agenten op hardhandige wijze een einde ge maakt aan anti-regeringsgezinde demonstraties van studenten. Volgens een westerse verslaggever werden de betogers voor het hoofdgebouw van de communistische partij geslagen en ge- Schopt. Ooggetuigen zeiden dat zeker twintig studenten in bus sen werden weggevoerd. Volgens het persbureau Nieuw China zijn de afgelopen nacht tijdens de onrust zeker vier politie-agen ten gewond geraakt doordat studenten met stenen en flessen hadden gegooid. Gisteravond waren opnieuw duizenden studen ten bijeengekomen op de derde achtereenvolgende dag van be togingen voor democratie. Ook rouwden zij over de dood van de in 1987 afgezette hervormingsgezinde partijleider Hu Yaobang die vorige week overleed en zaterdag wordt begraven. Pagina 5: Demonstranten willen overleg met premier Politie maakt dolle hond af NOORDWIJK De politie heeft gisteren op de Herenweg een agressieve hond afge maakt. Het beest was volko men onhandelbaar geworden nadat hij door een kip in zijn kop was gepikt. In overleg met de eigenaar werd besloten de terriër met een verdovingsge weer onschadelijk te maken. Volgens de politie was de hond al enige tijd zeer moeilijk te hanteren en ging hij na de aanval van de kip „volledig door het lint". Een woordvoer der van de politie benadrukte gisteren dat het niet om een pitbull ging. Prinses Margriet (links), minister Van den Broek en Tweede-Ka mervoorzitter Dolman onthullen tijdens het „Holland Festival '89" in Japan een plaquette van Jan Joosten van Lodensteyn (de eerste Nederlander in Japan). foto: anp Van Agt: De Korte in Japan niet belangrijk TOKYO „Vice-premier De Korte is in Japan niet zo belang rijk als in Nederland. Dat is het enige wat ik erover kan zeg gen". EG-ambassadeur Van Agt reageerde hiermee op het be richt dat vice-premier De Korte zijn Japanse gastheren een paar dagen laat wachten op zijn komst. De Organisatoren van het Holland Festival in Japan wijzen erop dat de Japanners al 3,5 jaar aan het voorbereiden en aan het bouwen zijn om het festi val tot een succes te maken. De Korte kan nu geen economisch symposium openen, geen beleefdheidsbezoeken afleggen aan de burgemeesters van Osaka en Nishio en geen gastheer zijn op de plaatselijke herdenkingsreceptie. Verpleegkundigen overhandigden vanochtend een taart in de vorm van blote billen aan de kamerleden Wolters (midden) en Buurmeijer (rechts) voorafgaand aan het debat over de cao in de gezondheidszorg foto: cees verkerk DEN HAAG/LEIDEN In honderden instellingen voor gezondheidszorg in het land, waaronder in de Leidse regio, zijn vandaag door de verpleegkundigen zondagsdiensten gedraaid om zoveel mogelijk werk nemers te kunnen laten deelnemen aan de lande lijke demonstratie in Den Haag. De instellingen hadden een minimale be zetting, waardoor geplan de operaties vervielen. -Spoedgevallen werden wel behandeld. De opkomst van demonstre rende verpleegkundigen op het Haagse Malieveld was enorm. Vanuit het hele land waren hondeijden bussen naar Den Haag vertrokken. Ook kwamen veel mensen per trein. De tienduizenden de monstranten verzamelden zich rond het middaguur op het Malieveld. Na toespraken van bondsbestuurders en muziek, vertrok de massa richting Bin nenhof, waar de Tweede Ka mer een debat wijdde aan het cao-conflict in de gezondheids zorg. De demonstratie was bedoeld als voorlopig hoogtepunt in de derde actieweek ter ondersteu ning van de looneis van vijf procent. Eerdere demonstra ties in Den Haag en Utrecht brachten respectievelijk 15.000 en 25.000 mensen op de been. Pagina 3: Opnieuw irritatie bij bonden. Pagina 13: Ver pleegkundigen draaien mas saal zondagsdiensten GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BI] UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Vliegen volgend jaar duurder SCHIPHOL Vliegen wordt volgend jaar duurder. Lucht vaartbedrijven zullen dan moeten gaan betalen voor ver gunningen voor vluchtuitvoe- ring, voor erkenningen van de Rijksluchtvaartdienst en voor certificatie-activiteiten. Het ministerie van verkeer wil bo vendien de tarieven volgend jaar verhogen, zo bleek giste ren tijdens de opening van het nieuwe gebouw van de Lucht vaartinspectie van de Rijks luchtvaartdienst in Hoofddorp, onder de rook van Schiphol. WASHINGTON De mogelijkheid bestaat dat het aantal doden als ge volg van een explosie aan boord van het Ameri kaanse slagschip Iowa verder stijgt dan 47. In de ravage die door de ont ploffing is veroorzaakt, werd vanmorgen nog naar vermisten gezocht. De slachtoffers vielen toen een van de geschutstorens van het slagschip ontplofte. Dat ge beurde tijdens een schietoefe ning op de Atlantische Oceaan, waarschijnlijk tijdens het laden van de kanonnen. Door de explosie brak brand uit, maar de bemanning wist het vuur te doven. De USS Iowa is 295 meter lang, meet 58.000 ton en is uitgerust met drie reusachtige geschutsto rens, elk voorzien van 405mm- kanonnen, het zwaarste ge schut van de VS-marine. Elke geschutstoren wordt bediend door een ploeg van 27 man, maar dat aantal kan oplopen tot zestig. Aan boord van de Iowa waren 1.600 manschap pen. Bij de oefening zijn in to taal 29 Amerikaanse schepen met in totaal 19.000 manschap pen betrokken. Voorwaardelijke celstraf Alphense hoofdagent DEN HAAG/ALPHEN AAN DEN RIJN Een voormalig hoofdagent van de Alphense politie is vanmorgen door de Haagse rechtbank veroordeeld tot drie maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf. Een jaar geleden bleek bij huiszoeking dat de toen nog als agent wer kende man drie vuilniszakken vol verscheurde of anderszins onbruikbaar gemaakte proces sen verbaal in zijn huis had liggen. De verduistering van drie processen verbaal werden hem tijdens de zitting ten laste gelegd. Bij de huiszoeking kwamen ook een verouderd dienstpistool, zeven patroon houders en 42 scherpe patro nen boven water. Het pistool en de munitie zijn verbeurd verklaard. Tegen de man was negen maanden onv delijke celstraf geëist. Toetanchamon- baas verdacht van poging tot omkoping DEN HAAG De directeur/ adviseur van het voormalige bewakingsbedrijf Toetancha- mon, E. Hoos, wordt verdacht van pogingen twee medever dachten om te kopen. Hoos is de hoofdverdachte van een reeks aanslagen en bedreigin gen tegen Sijthoff, uitgever van onder meer onze krant. De mannen zouden in het Scheveningse Huis van Bewa ring door een schoonmaker zijn benaderd om in ruil voor veel geld hün belastende ver klaringen tegen hun opdracht gever in te trekken, zo meldt het ochtendblad Trouw. De schoonmaker zou voor zijn rol 100.000 gulden in het vooruit zicht zijn gesteld. Eén van de mannen is vorige week door de Haagse rechtbank veroor deeld tot zes jaar gevangenis straf. Het bericht is niet beves tigd door Justitie. De raadsman van Hoos, mr. A. Westendorp, bevestigt wel dat het verhaal voorkomt in proces-verbaal, dat twee ken geleden is opgemaakt door de Haagse politie. 18 PAGINA'S Artsenverbond start grote actie tegen euthanasie Justitie hoopte op doorbraak in incestzaken Geslaagde proef met galsteen vergruizer Hazerswoudse Dorpsstraat krijgt proefpukkels Sassenheim krijgt geen markant nieuw raadhuis Controverse verscheurt Voorschotens Belcanto geestelijk leven 2 opinie/weer2 binnenland 3/4 buitenland 5 economie6 sport 7/8/9 Een van de dingen waar we met zijn allen hinder van ondervinden is het geluid. De decibels vliegen je vandaag de dag immers steeds meer om de oren. Geen wonder, dat minister Nijpels daar zijn stem nu eens flink tegen gaat verheffen in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan. Merkwaardig is, dat de laatste tijd de woongeluiden nog meer over last bezorgen dan die van het verkeer. Er zijn al mensen, die erover klagen, dat ze daardoor het ge luid van een neerploffende krant als de Leidse Courant niet meer op uw gangmat kunnen horen. En als u nog in een stille buurt woont en dat ge luid ook eens wil horen. Wat let u dan onderstaan de bon eens in te vullen? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor- controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag NB. Indien daartoe aanleiding bestaal. kan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1