mm Zes aanhoudingen na aanslag Shell-station Ruding zal geen duimbreed wijken Socutera 2 3 4 13 10 12 14 Kamer wil proeven met embryo's in wet regelen Dees zal voortaan korter schrijven Exxon brengt vierduizend schoonmakers naar Alaska IN LEIDERDORP EN NIEUWERKERK Britse clubs halen hekken uit stadion VANDAAG 11 Dinsdag 18 April 1989 80ste jaargang no. 24395 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijlholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. utokeuring ors duurder atigqEN HAAG De Algemene Pe- stan odieke Keuring (APK) van per- •rers; menwagens wordt duurder. Vol- ?n woordvoerder van het linisterie van verkeer en water- de huidige prijs van vijftig lilden „niet kostendekkend". De redelijk forse" prijsverhoging zal etien gulden overschrijden, aldus e woordvoerder. De prijsverho- ing zal op zijn vroegst kort voor e zomer en op zijn laatst begin olgend jaar een feit zijn. Tot de rijsverhoging van de periodieke euring heeft het ministerie beslo- samenspraak met de Rijks- jenst voor het Wegverkeer ÏDW) en de ANWB. Ambtenaren met bus naar werk DEN HAAG Ambtenaren van het ministerie van verkeer en waterstaat gaan, voorlopig als proef tot 1 december, met spe ciaal gehuurde bussen naar hun werk. Het ministerie wil hiermee het goede voorbeeld geven. De amb tenaren die worden vervoerd, zijn medewerkers van de direc tie Zuid-Holland en de dienst Verkeerskunde van Rijkswater staat. Beide onderdelen zijn re cent overgeplaatst naar Rotter dam. Westnederland Pullman Expres zet vijf lijnen in. Drie Jongen gedood ondanks aanbieden spaarvarken AGRIGENTO De zesjarige Giuseppe die zaterdag zijn zwangere moeder te hulp schoot door een overvaller in hun huis zijn spaarvarken te geven is eergisteren overleden als gevolg van de messteken die deze hem toediende. De overvaller, een drugsver slaafde, smeet het varken stuk, stak in op het jongetje en zijn moeder en nam de vlucht. Gi useppe werd getroffen in maag en borst en overleed in het ziekenhuis. Zijn moeder was gis,teren buiten levensgevaar. Predikant verdronken bij doop door onderdompeling KAAPSTAD Een predikant ,en een vrouw zijn zondag verdronken bij een doopplechtigheid in een Zuid- afrikaanse rivier. Mevrouw Nelolitha Mapatsela (26) raakte in paniek toen ds. Payi (32) haar hodfd onderdompelde. Zij trok hem mee onder water. De predikant wist zichzelf te bevrijden. Toen hij zag dat de vrouw niet boven kwam, dook hij het water weer in om haar te redden. Duikers vonden later de lichamen van de slachtoffers die be hoorden tot de Zionskerk in de zwar te woonwijk Khayeletsha bij Kaap stad. AC Milan-Real Madrid rechtstreeks op tv HILVERSUM —De NOS-televisie zendt morgenavond de wedstrijd AC Milan-Real Madrid recht streeks uit via Nederland 3. De uitzending van deze tweede wed strijd in de halve finale om de Eu ropa Cup 1 begint om 20.27 uur. Om 22.55 uur zendt de NOS een samenvatting uit van de wedstrijd Galatasaray-Steaua Boekarest. Deze samenvatting wordt voorzien van commentaar in het Turks en wordt ondertiteld in het Neder lands. Morgenmiddag, aanvang 15.30 uur, is op België Nederlands 2 al de wedstrijd Sampdoria Ge- nua-KV Mechelen (halve finales Europa Cup 2) rechtstreeks te vol gen. Half tot zwaar bewolkt en overdag enkele buien, vooral in het oosten van het land. Mi nimumtemperatuur 2 graden met plaatselijk vorst aan de grond. Middagtemperatuur 10 graden. Overwegend matige wind tussen west en noord. Zon op: 06.35; onder: 20.44. Scheveningen hoog water: 03.19 en 15.26; laag water: 11.14 en 23.15 uur. DEN HAAG Staatssecretaris Dees van volksgezondheid heeft beloofd dat hij voort aan kortere zinnen zal schrijven. Aanleiding voor deze toezegging waren schriftelijke vragen van de PvdA'er Van Otterloo. Hij maakte bezwaar tegen de eerste zin van een brief die de staatssecretaris onlangs aan de Kamer stuurde. Die zin telde zeven tussen zinnen. Dees antwoordde dat het hem bij het schrijven van de brief wel duidelijk was dat „de eerste zin aan de lange kant was". Maar hij was zich er niet van bewust dat de zin in het gedrukte stuk dertien regels zou beslaan. Ter verontschuldiging voerde hij aan dat in dit geval een juridisch verant woorde tekst nodig was, „hetgeen een soms wat ingewikkelde zinsbouw vergt". Jolitie-agenten in Miami staan bij het wrak van een helikopter, waarmee een rijke tijj Jrugssmokkelaar bevrijd had moeten worden uit de Metropolitan gevangenis. De drugs- smokkelaar was al aan boord van het toestel, maar de piloot kon niet snel genoeg stij- i .vloog tegen het hek. De piloot en de veroordeelde drugsmiljonair raakten ge wond. FOTO: AP VALDEZ De oliemaatschappij Exxon en grote schoonmaakploeg aan het Iverk zetten in een poging om de stranden Alaska en haar eigen reputatie te rei nigen. Met vierduizend mensen wil de maatschappij de door haar aangerichte vervuiling van 490 kilometer strand in de Prins William baai bij Alaska nog voor de winter opruimen. Maar milieudeskundi gen betwijfelen zeer of het oliebedrijf, dat bij de opruimingsoperatie tot dusver niet heeft uitgeblonken in slagvaardigheid, daarin zal slagen. Ook het ministerie van milieubeheer in Alaska, dat al eerder alle vertrouwen in de schoonmaakcapaciteiten van Exxon opzegde, denkt dat de maat schappij veel te optimistisch is in haar planning om het karwei vqor half septem ber te klaren. LEIDERDORP De rijkspolitie van Leider dorp heeft met getrokken pistool drie personen aan gehouden die bij het Shell-station aan de Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp in totaal veer tien benzineslangen heb ben vernield. Ook in Nieuwerkerk aan den IJs- sel werden drie personen aangehouden. Slangen benzinestations wer den behalve in Leider dorp ook doorgesneden in Hazerswoude-dorp, Wad- dinxveen en Nieuwer kerk. De bemanning Van een passe rende surveillance-auto zag in Leiderdorp toevallig het drie tal bezig bij de pompen. Het trio vluchtte in een auto, die na een wilde achtervolging door verschillende korpsen uit de regio in Leiden kon wor den klemgereden. De drie de 16 20 jaar en afkomstig uit Leiden (2) en Boskoop, zijn verhoord, maar hebben nog niét bekend. De 16-jarige Leidenaar zat bij zijn aanhouding volledig onder de benzine. De brandstof zat zelfs in zijn ogen. Artsen heb ben hem op het bureau moeten behandelen. Volgens de recherche staat het vrijwel vast dat het gaat om aanhangers van de Revolutio naire Anti Racistiese Aktie (Rara), die aanslagen pleegt op eigendommen van Shell om dat deze oliemaatschappij zich niet wil terugtrekken uit Zuid- afrika. In Nijmegen werden zondag nacht eveneens slangen door gesneden van twee Shell-ben- zinestations. In diezelfde nacht werd brand gesticht in een kantoor van het Shell-over- slagstation in Hilversum aan de Vreelandseweg. Rara heeft de verantwoordelijkheid voor die brandstichting gisteren op- ANP. het LONDEN Vier Engelse voetbalclubs gaan in hun stadions de hekken tussen de tribunes en het speel veld weghalen. Afgelopen zaterdag waren de hek ken van het Hillsborough- stadion in Sheffield een vrijwel onneembare hin dernis voor de Liverpool- supporters, die uit hun overvolle tribunevak trachtten te ontsnappen. In het gedrang kwamen 94 mensen om het leven. De Britse regering wil dat in de stadions alle staanplaatsen worden vervangen door zit plaatsen. De clubs en hun sup porters voelen daar weinig voor, maar worden er moge lijk toe gedwongen als de be paling in de wet wordt opge nomen. Tijdens een bewogen zitting van het Lagerhuis ver klaarde minister van binnen landse zaken Hurd gister avond, dat de regering vast houdt aan haar plannen voor voetbalpasjes ter identificatie van de supporters. De opposi tie, de voetbalbond, de clubs en de supporters zijn er mordi cus tegen. Maar de wet zal bin nenkort wel worden aangeno men. Bij de disucssie over het invoeren van voetbalpasjes gaat het niet om de veiligheid in de stadions, maar om het vandalisme, aldus de regering. Pagina 5: Hekken die snel verdwijnen. Stadion als be devaartsplaats. Plannen voor sloop deel Haagse V D DEN HAAG De helft van de gro te vestiging van Vroom en Drees- mann aan de Grote Marktstraat in Den Haag wordt mogelijk afgebro ken. Het gaat om het oude deel van het warenhuis dat ligt tussen de vestiging van Peek en Cloppenburg en de Voldersgracht, de officiële naam van de doorgang tussen de twee V D-gebouwen. De hoofddi rectie van het Vendex-concern in Amsterdam heeft vanmorgen be vestigd dat er plannen zijn om op de plaats van het oude gebouw komt een nieuw V D-warenhuis te bou wen. In de nieuwbouw wil V D op de begane grond ook een aantal kleinere winkeltjes vestigen. 16 PAGINA'S DISK en ministerie Sociale Zaken geen stap dichter tot elkaar Robert van Vliet zegt het met tarwe Ruding jaagt de kippen weer terug in het hok KLM, British Airways en tm Sabena gaan samenwerken I Brian Roy in selectie Oranje Marietjevander Molen heeft het naar de zin als wethouder in Leiden Leidse Merenwijk wellicht weer onder waterschap Sassenheimse emigrant werkt op Australische ambassade Politie wil stem dief Van Goghs in „Opsporing Verzocht" GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5/6 ECONOMIE 7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/12 SPORT 13 KUNST 14 RADIO EN TELEVISIE 15 Wegomlegging mét koffie LEIDSCHENDAM Ruim 150 boze verpleegkundigen en verzorgenden hebben vanaf lien uur vanochtend het ver keer op de Veursestraatweg in Leidsehendam (vanuit Leiden) enkele uren omgeleid via het paviljoen van psychiatrisch im Schakenbosch. De .ludieke" actie was bedoeld de looneis van 5 procent kracht bij te zetten. Aan het protest, gecoördineerd door de AbvaKabo, werd deelgenomen door personeel van de Ursula Kliniek in Wassenaar, ver pleeghuis Prinsenhof Leid sehendam en Ziekenhuis St.- Anthoniushove. Boze automo bilisten en fietsers werden vlak voor het hoofdgebouw van het paviljoen getracteerd op koffie, buttons en ballon- GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIEOVER FILMS.MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR F.IPI&AN©Eia2 Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 DEN HAAG De Tweede Kamer vindt dat er een wet moet komen die het gebruik van embryo's voor weten schappelijke en medische doel einden regelt. In deze wet moet onder meer een verbod staan op het kunstmatig kwe ken of in een baarmoeder la ten groeien van embryo's, uit sluitend met het doel er we tenschappelijke experimenten mee uit te voeren. Ook pogin gen om klonen (volkomen identieke wezens) of „super mensen" te maken dienen te worden verboden. In het gisteren gehouden de bat over de regeringsnota in zake kunstmatige inseminatie en draagmoederschap toonde de Kamer zich op dit punt eensgezind. Verdeeldheid heerste echter over de vraag of elk experiment met embry o's afgewezen zou moeten worden. Het CDA en de kleine christelijke partijen vinden van wel. VVD en oppositie wijzen dit evenals het kabinet echter niet bij voorbaat van de hand. Bij sommige kunstmati ge voortplantingstechnieken, zoals reageerbuisbevruchting, ontstaan vaak meerdere em bryo's. Met de zogeheten rest embryo's zouden volgens de kamermeerderheid onder strenge voorwaarden onder zoeken kunnen worden uitge voerd ten dienste van de volksgezondheid. Zeer uiteenlopende meningen beluisteren in de dis- /er het al dan niet blijven van zaaddo nors. Het kabinet vindt dat anonimiteit het uitgangspunt moet zijn, maar dat in bepaal de gevallen de persoon in kwestie zijn identiteit mag prijsgeven. CDA en D66 vin den dat een donor altijd bereid moet zijn zich bekend te ma ken en dat elk donorkind het recht moet hebben de gege vens over zijn biologische va der op te vragen. De PvdA meent dat eerst nader onder zoek nodig is en de VVD kwam met een tussenoplos sing: er moeten twee ven en zij die geen bezwaar hebben tegen openbaarmaking van hun identiteit. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Ruding (financiën) zal geen duimbreed wijken als de gesprekken binnen het kabinet worden her vat over de „kaderbrief" en het Nationaal Milieu beleidsplan. Hij is niet van plan toe te geven aan de wensen van premier Lub bers en zijn collega-minis ters. Pas als Lubbers met een compromisvoorstel komt dat zeer dicht in de buurt van Rudings eisen ligt, zal een akkoord mo gelijk zijn. Het is de bedoeling dat de mi nisters morgen in werkgroe pen naar oplossingen zoeken, die vrijdag in het voltallige kabinet worden gebracht. De regeringsfracties CDA en VVD menen dat het kabinet nog alle kans heeft uit de pro blemen te komen zonder dat het regeerakkoord hoeft te worden opengebroken. De overeenstemming hoeft van hen niet per se vrijdag worden bereikt. „Het komt niet op een weekje aan", aldus VVD-frac- tievoorzitter Voorhoeve. „Het mag niet zo zijn dat de zorg vuldigheid in gevaar komt doordat het kabinet de zaak te snel wil afmaken". Dat is ook het standpunt van het CDA. Wel zal het CDA zich binnenkort over het mi lieubeleid in de jaren negentig buigen op basis van een dis cussienota van fractielid Lan- sink. Hierin stelt Lansink dat na 1990 niet valt te ontkomen aan een milieubeleid dat tot gevolg heeft dat de collectieve lastendruk stijgt. Een woord voerder van het CDA beves tigde gisteren dat het CDA niet denkt aan de aantasting van het regeerakkoord. Pagina 4: Ruding jaagt de kippen weer terug in het hok Nu weten we waarom we telkens zoveel reacties krijgen op deze stukjes, rechts onderin op de voor pagina van de Leidse Courant. Socutera heeft im mers vastgesteld dat Nederlanders van huis uit ge voelig zijn voor boodschappen van algemeen maat schappelijke betekenis! Socutera weet dat, na in vijfentwintig jaar voor meer dan 130 instellingen in totaal 1600 uitzendingen te hebben verzorgd. Dat is aanleiding om donderdag feest te vieren, maar nu meteen kunt u al op ónze boodschap van vandaag reageren. Een pen, een schaar en een envelop zijn al voldoende om veertien dagen lang een gratis proef te nemen met de Leidse Courant. Kost u niet eens een postzegel! De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel sturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998 2501 VC Den Haag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1