=Ten Kate solo naar trilogie Yrijbuitersploeg Raas zet concurrentie te ki jl> Dammer Van Leeuwen valt uit de kopgroep CITY '"TVS- a.'YY S»1IR iBulg aarse houdt ^tafeltennisdames buiten kwartfinale Anthony Wurth gemeen genoeg voor judotop DISPORT CetdócSoivumt MAANDAG 3 APRIL 1989 PAGINA 15 LEEUWARDEN In het 71ste toernooi om het nationa le damkampioenschap in Leeuwarden, waarin Stokkel fen Clerc koploper bleven, viel debutant Arjan van Leeuwen Voorlopig uit de kopgroep weg door een nederlaag tegen Jo- han Krajenbrink. Hij staat nu Dp gelijke hoogte met Euro pees kampioen Gérard Jansen en Anton Schotanus. De Fries ivon zeer fraai van de plaatse lijke favoriet Hendrik van der Zee, die door die vijfde neder laag nog steeds troosteloos als hekkesluiter figureert. De twee leiders namen zater dag al min of meer een voor schot op de rustdag. Clerc ge bruikte slechts vijf minuten bedenktijd tegen Europees kampioen Gérard Jansen. In een bloedeloos duel werden in die Huissense ontmoeting na 17 zetten en binnen het half uur de punten gedeeld. De bei de VAD'ers Cock van Leeu wen en Casper van der Tak deden er iets langer over dat resultaat te laten noteren. De twee Huissenaren Jos Stokkel en Geert van Aalten speelden de kortste partij: slechts dertien zetten. Maar het duel duurde wel bijna twee uur, omdat Stokkel ruim een uur nodig had om het re mise-voorstel van zijn tegen stander te accepteren. „Ik heb alle mogelijke varianten door gerekend, maar er kwam geen voordeel uit", verklaarde de koploper, die via hoofdarbiter Nobbe liet weten in te stem men met een puntendeling. Door een verstoorde privé-re- latie speken beide grootmees ters niet meer met elkaar en het gebruikelijke handen schudden bleef dan ook ach terwege. De 20-jarige Arjan van Leeu wen zag zich tegen Krajen brink al snel voor een opslui ting geplaatst en naarmate de partii vorderde werden zijn problemen steeds groter. Wel iswaar moest de Nijmegenaar in de tijdnoodfase binnen één minuut nog zo'n twaalf zetten doen, maar toen die fase voor bij was, leek de, zege binnen bereik. Secuur spelend reali seerde Krajenbrink de winst na ruim vijf uur spelen. Inmiddels had Schotanus zich al verzekerd van een gedeelde vierde plaats. In het midden spel verraste hij de totaal uit vorm zijnde Van der Zee met een damcombinatie, die eerst resulteerde in schijf- en na 47 zetten in partijwinst. Daarmee heeft de kandidaat-bondsvoor zitter een zeer sterk gespeelde eerste toernooihelft afgesloten, waarin hij evenveel punten haalde als in het totale vorige toernooi. In spelerskring wordt dan ook rekening ge houden met zijn mogelijke kandidatuur voor de titel. Val Strijbos kost punten FAENZA In de eerste motocross voor het wereldkampioen schap 125 cc heeft Dave Strijbos gisreren een gevoelige neder laag geleden. De Brabander gold als de enige kanshebber op de wereldtitel dit jaar. In het Italiaanse Faenza werden beide manches met over macht gewonnen door de 21-jarige Amerikaan Trampas Parker Strijbos eindigde als derde in de Italiaanse Grand Prix en telde gelijk acht punten achterstand in het eerste klassement voor de wereldtitel. Een onnodige val in de tweede manche kostte Strij bos, wereldkampioen in 1986 en drie keer tweede, de tweede plaats en een paar punten. Strijbos was het snelst gestart, maar kon Parker niet houden. „Ik koos de verkeerde banden", analy seerde hij later zijn niet zo beste prestatie. Pedro Tragter eindig de respectievelijk achterin en als vijfde. De Belg Dirk Geukens schreef de eerste wedstrijd van de strijd om de wereldtitel motocross in de 500cc-klasse op zijn naam. Geukens won gisteren de Grote Prijs van Nederland op het Eu rocircuit in Valkenswaard door na zijn zege in de eerste manche in de tweede reeks als vierde te finishen. VIJFTIENDE CITY-PIER-CITY-LOOP ZONDER SPANNING DEN HAAG De vijf tiende editie van de City- Pier-City-loop zou, zo wist de organisatie tevoren vrijmoedig te melden, een leuk en beslist ook span nend spektakel brengen. Maar helaas, het was za terdag nu eenmaal de eer ste april en dan wordt de waarheid wel vaker ge- üveld aangedaan. Zo ook nu, de voorspelling werd alras tot een misplaatste fnop gedevalueerd. Marti ten Kate trok zich er alle maal niks van aan en maakte van de halve ma rathon een ware solo-race. Hij controleerde de strijd van start tot finish en triomfeerde op het Lange Voorhout voor de derde achtereenvolgende maal In de snelle tijd van 1.01,34. Van alle met teerde concurrenten, die de BO-jarige Enschedeër het atle- |iek-leven wel eens even zuur touden komen maken, viel dik twintig kilometer lang vrijwel geen spoor te bekennen. Aan geannon- de finish had de ontspannen lopende Twent maar liefst driekwart minuut voorsprong op zijn naaste „belager" Eddy Hellebuyck. De Belg wist de ontketende Ten Kate nog het langst bij te benen. Maar na zo'n vijftien kilometer, aan het einde van het traject over de drukke Scheveningse boule vard, moest ook hij lossen en had Ten Kate alleen nog een drietal rolstoelers, onder aan voering van Arco de Graaf, voor zich. „Het was voor mij net vijf kilometer te lang", hijgde Hellebuyck na afloop uit. „Ten Kate in deze vorm was voor niemand bij te hou den. Althans, niemand uit dit deelnemersveld". Ten Kate en Hellebuyck, zich nadrukkelijk steeds in deze volgorde voortbewegend, had den ruimschoots voor aan komst in Scheveningen alle overige atleten reeds van zich afgeschud. De tweede Belg, Peter Daenens, arriveerde uit eindelijk als derde aan de meet. Ruim anderhalve mi nuut na Ten Kate die toen al lang probeerde zijn plasje bij de dopingcontrole te depone ren. Een opgave waarover hij trouwens ook ruim een uur zou doen. Samen met de Britse hoop Ke vin Forster en de Westduitser Rudi Stenzei was Daenens al voor het bereiken van het tien-kilometerpunt het slacht offer geworden van w snelheid van Ten Kate, die al leen de eerste honderden me ters na de start voorrang moest verlenen aan een onbe kende loper die zich alras meer voor de televisie-came ra's dan voor een hoge eind klassering bleek te hebben uit gesloofd. Gaandeweg de race, ter hoogte van de Waalsdor- pervlakte, kreeg het kop- groepje van vijf man nog even gezelschap van een grijze en nogal corpulente veteraan die zich kennelijk met dezelfde in tenties in sportkleding had ge huld. Marti ten Kate, die twee we ken jgeleden al op ongeveer identieke wiize het wegseizoen had ingeluid met een zege in Alphen aan den Rijn, verwon derde zich na afloop ook over de geringe weerstand in deze lustrum-uitgave van de CPC- loop. „En Hellebuyck had ik al helemaal niet verwacht", al dus de overtuigende winnaar. „Hij had twee weken geleden nog een marathon in Tokyo gelopen". Een inderdaad won derbaarlijk snel herstel waar voor Hellebuyck zelf evenmin een afdoende verklaring kon 'OO FOTO: MILAN KONVAUNKA Rotterdam De volle klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter is ook het eerstvolgende doel van Ten Kate die de huidige vorm ten minste tot en met de marathon in Rotterdam (op 16 april) hoopt te continueren. „Want dan moet men zeker rekening met 'm houden", voorspelde Hellebuyck op zijn beurt. „Marti is in deze condi tie rijp voor een tijd in de 2.09,30". Blakend van zelfver trouwen liet ook Ten Kate zelf zich in die richting uit. „Onder de twee uur en tien minuten wil ik gaan lopen", orakelde hij. „En, naar deze wedstrijd te oordelen, geloof ik wel dat het goed zit". Intussen is Ten Kate voor een trainingsstage van acht dagen naar Oostenrijk af gereisd. „Om sterke benen te krijgen door het lopen op een geaccidenteerd parcours". Bij de dames waren de onder linge verschillen zelfs nog drastischer. Nelly Aerts onder streepte de kracht van de Bel gische weg-atletiek en won in 1.11,32. Ruim anderhalve mi nuut later volgde de Engelse Sue Dilnot, voor de snelste Ne derlandse Barbara Kamp. Een ex-tennistalent uit Zwijn- drecht dat zich de laatste ja ren, onder supervisie van coach Wim Verhoorn, op het hardlopen is gaan concentre ren. Met succes, getuige de derde plaats in Den Haag en de eerste in de Zilveren Mo len-loop in Leiden, een week eerder. Carla Beurskens, nog steeds herstellend van haar in Seoul opgelopen voetblessure, eindigde op de vierde plaats. DICK KIERS Sport op tv VANDAAG Nederland 2, 18.00 uur bridger tot clubbridger. Sky Channel, 18.00 i Tafeltennis r. Eurosport Rugbyers voldoen aan verwachting HONGKONG Het nationa- le rugby sevens-team heeft de hooggespannen verwachtingen op het toernooi in Hongkong niet beschaamd. In de voor ronden moesten de Oranje- spelers weliswaar het hoofd buigen voor de American Eagles (4-24) en Hongkong (14- 16), maar in de verliezerspoule bleek dat de zes maanden van harde training onder coach Peter de Bruin niet vergeefs waren geweest. Oranje was daarin de sterkste na zeges op Italië, Bahrayn en Spanje. Het Nederlands rugby-team speelt woensdag in Hilversum in het kader van de competitie voor de FIRA-B-poule tegen het sterke Portugal. De eerste wedstrijd in deze competitie werd door Portugal op eigen veld met 16-9 gewonnen. Kley iok)3p; d (ARC), Kamj> (Djok). De Voogd JE jDebuut Lansink in finale wereldcup ■GOTEBORG Jos Lansink, die de laatste twee jaar een ■komeetachtige loopbaan doormaakte dank zij zijn toppaard Fe- llix, is straks in Tampa (Vst) debutant bij dé eindronde om het ■wereldbekertoernooi springen. Lansink bevestigde gisteravond frijn goede vorm door in het afsluitende nummer van het CSI •^pöteborg, om de Grote Prijs, tweede te worden achter de Zwit- - Thomas Fuchs. DORTMUND Onder aanvoering van Mirjam ^Kloppenburg is het Ne- Hderlandse damesteam er bij het WK tafeltennis in bortmund bijna in ge slaagd de laatste acht te fcereiken. Dat het niet ukte lag niet alleen aan be Nederlandse speelsters - eelf. ïuist de overwinning op Bulgarije speelde Oranje ater parten. Kloppenburg Jpu in de gewonnen partij egen Guergueltsjeva een bunt hebben gestolen. De Bulgaarse reageerde zich In eerste instantie af door de partij gewonnen te ge pen. Maar haar echte wraak was zoet. lormaal gesproken wint Bul garije van Zweden. Bij die ang van zaken zou Oranje loorgaan naar de laatste acht. laar Guergueltsjeva besliste inders. Zij verloor haar partij- tn tegen de Scandinavische lames (opvallend) en bezorgde l&armee de Zweden een plaats )ij de laatste acht. Hechts bij winst van Neder- i and op Noordkorea zou het rio Kloppenburg, Keen en (oor nog kunnen doordringen i ot de laatste acht. En niemand lield daar echt rekening mee. laar het team kwam er dicht- lij. Vooral door - weer - Klop- lenburg. )e Leiderdorpse is in Dort- nund bijna per game beter [aan spelen. Haar voorlopige loogtepunt bereikte zij in het luel tegen de Aziaten. In haar lyeede enkelspel, eerst ver- joeg zij al Yu Sun Bok, won ii in twee games van Li Bun fui. Een sensatie, want de Ko- ^aanse is als derde geplaatst n Dortmund. ïranje werd daardoor derde ri de groep. Het diende daar- im te gaan spelen om de plaat- en negen tot en met zestien. Het team werd ii ronde gekoppeld a; vië. Kloppenburg won haar partij tegen Perkucin en trok Noor mee naar winst in het dubbel. Het voorbereidende werk voor de winst op Joego slavië werd echter verricht door Keen. Zij bezorgde de Joegoslaven een flinke teleur stelling door kopvrouwe Fazlic in drie games te verslaan. Dat de vrouwen daarna op de gisteravond onderuit gingen tegen Engeland, vönd bijna niemand echt belangrijk. De coaches Vlieg en Tigerman hadden besloten Kloppenburg rust te gunnen. Het verlies be tekende dat Nederland van daag in actie dient te komen tegen de Verenigde Staten in de strijd om de elfde plaats. Bij de vrouwen zijn Kloppen burg. Gerdie Keen en Noor rechtstreeks in het individuele hoofdtoernooi toegelaten. Nog steeds Het Nederlandse herenteam heeft bij de strijd om de we reldtitels tafeltennis in Dort mund nog steeds kans op een hoge klassering. Door winst op Nigeria (5-4) kan de ploeg ne gende worden en dat is nog nooit voorgekomen. De ver rassende winst vrijdag op Frankrijk zette de deur naar die positie wijd open. Een plaats bij de beste acht werd zaterdag onmogelijk. Noordko rea was voor Oranje veel te sterk. Opmerkelijk is het optreden van de uit vorm zijnde Paul Haldan, die in de clinch raakte met coach Jan Vlieg. De ruzie werd geruime tijd na het duel met Noordkorea weer bijge legd. Althans, Vlieg sprak er met Haldan over en hoopte dat ilijkheden daarmee wa- Zonder kopman was tegen Ni geria een hoofdrol weggelegd voor Bart van Haren De Am sterdammer versloeg in die laatste partij Bankole, die eerder van zowel Van Spanje en Haldan had gewonnen. Edwig van Hooydonck passeert in Meerbeke de finish van de Ronde van Vlaanderen. Als winnaar. FOTO: AP MEERBEKE Niet eens de onverwachte zege van Van Hooydonk in Vlaan deren bleek het onder werp van gesprek na af loop. De nieuwe neder laag van de „grote en dure" formaties (na De Omloop Het Volk en Mi- laan-San Remo) werd door menigeen belangrij ker geacht. Maar dat de vrijbuitersploeg van Jan Raas middels Van Hooy donk nu al van een ge slaagd voorseizoen kan spreken, was ook voor de grootste criticus een uitge maakte zaak. Drie jaar geleden sprak Jan Raas: „Ik heb een supertalent gevonden in België: Edwig van Hooydonck. Dat wordt heel weinig geboren worden". met het rode haar had laten vallen. Hij won bij de jeugd en de amateurs de ene koers na de andere. Alle Belgische ploegleiders dongen naar zijn handteking onder een prof contract. Raas won die wed strijd tegen zijn collega's, om dat hij ook bereid was Edwigs broer Gino bij de profs te laten debuteren. Gino kan als wiel renner net zo weinig als Ed wig des te meer kan. In 1987 reed Van Hooydonck de eerste koersen als beroepsrenner. Raas koesterde zijn talent, liet hem niet te vaak aan de start verschijnen en beschermde zijn pupil vooral tegen de bui tenwereld. Van Hooydonck moest een schild om zich heen krijgen, anders zou deze timi de jongeling gek gemaakt wor den. Dit dreigde te gebeuren on middellijk na de Brabantse Pijl van 1987. Van Hooydonck reed in deze semi-klassieker Nederlands beste ploegleider als een grootheid, hij demar reerde net zo lang tot hij dereen uit de wielen had gere den. Het Belgische wielervolk begroette de zoveelste opvol ger van Merckx, een kwalifi catie waar vele talenten aan ten onder gingen. Van Hooy donck kwam ook in verzoe king, maar kreeg van Raas geen kans zich groter voor te doen dan hij is. „Mij met Merckx vergelijken is onzin", vond hij zelf ook. Het publiek deed het ook niet meer na zijn tweede jaar bij de profs, tradi tioneel het moeilijkste voor ambitieuze nieuwelingen. Van Hooydonck won slechts zes koersen, op de tijdrit Grand Prix Eddy Merckx na geen van alle van groot kaliber. In de klassiekers werd hij er steeds afgereden. Tot gisteren. Outsiders Vlaanderen werd een koers voor outsiders. Na de glibberi ge kasseien op de Oude Kwa- remont begonnen de favorie ten zich met de koers bezig te houden. Kelly, Van der Poel, Criquielion, Anderson sloten aan bij de groep van Bugno in het gezelschap van Verhoeven NIEUWEGEIN Wie als judoka tot de internatio nale top wil doordringen moet iets van een ordinai re straatvechter in zich hebben. Anthony Wurth, die niet van de straat is en plichtsgetrouw wegenbe lasting betaalt, met mes en vork eet en nog nim mer in aanraking kwam met de politie, denkt ge meen genoeg te zijn om de strijd met de wereldtop aan te binden. De 21-jarige HTS-student was in het weekeinde één van de vijf Nederlandse winnaars tij dens de open nationale titel strijd. De jongeman uit Maas sluis behaalde zijn zege in de klasse tot 78'kilogram, waarin hij vorig jaar vriend en trai ningsmakker Rob Henneveld van de nationale toppositie stootte. Hans Buiting (boven 95 kg) en Ed van de Berg (tot 86 kg) tekenden voor de overige Nederlandse triomfen bij de mannen. In het aanzienlijk sterker bezette en in de lichte gewichten door de Franse A- ploeg beheerste vrouwentoer nooi voegden Jenny Gal en Angelique Seriese daar twee Nederlandse zeges aan toe. Gal zegevierde in de klasse tot 61 kg en moet binnen ander halve maand nog tien pond af slanken om in haar vertrouw de klasse te kunnen uitkomen. Afgezien van het verzet van de Francaise Christine Cicot in de eerste ronde, die pas na een scheidsrechterlijke beslissing capituleerde, ondervond de Europese kampioene in het i een houdgreep en behaalt de open Nederlandse FOTO: ANP zijn zege Aanmerking Mede op grond var in een sterk bezet i Russelsheim meent Wurth in aanmerking te komen voor een prijs bij de Europese titel strijd van komende maand in Helsinki. Normaal gesproken staan Ben Spijkers, winnaar van Olympisch brons, en titel- houdster Seriese hoger op de kandidatenlijst voor een me daille. De Nijmegenaar, in Nieuwegein alleen met de vi deo-camera actief, heeft af doende bewezen de trucs van het internationale topjudo te beheersen. Een houdgreep is pas echt profijtelijk als de ju doka op de ribben van de op ponent gaat liggen en een ver- wurging kan ook minder „net jes" dan volgens het boekie maar met gebruik van de knokkels worden uitgevoerd. en Peiper. De bruuske tempo- verhoging in de groep leidde op de glibberige weggetjes van Vlaanderen tot vele valpartij en. De Wilde ging met Bon- tempi tegen de grond, Maassen miste een bocht in het ge drang, Rooks zat in een grote valpartij. Hij kwam er onge schonden vanaf, in tegenstel ling tot de Noor Lurvik, die naar het ziekenhuis werd af gevoerd. Maar na de Eiken- berg smolten verschillende groepen samen en was plotse ling de rol van de favorieten uitgespeeld. Op de Varentberg demarreerde de Belg Sergeant, altijd vooraan in dit soort wed strijden, nooit winnaar. Peiper uit de ploeg Post sloot het eerst aan, kort daarop gevolgd door de Noor Lauritzen. de Deen Rolf Sorensen, Van Hooy donck en de enige Nederlan der Matthieu Hermans. De sprinter overtrof zichzelf in deze klassieker. Hij had niet de macht te winnen. „Maar ik heb afgerekend met de bewe ring, dat ik alleen in Spanje prestaties kan boeken". V.d. Driessche boksbondscoach DEN HAAG Stan van den Driessche uit Zevenbergen is met ingang van 1 april be noemd tot bondscoach van de Nederlandse Boks Bond. De 42-jarige Van den Driessche, die in zijn amateurtijd een maal kampioen van Nederland was in het zwaarwelterge- wicht en zes jaar als professio nal bokste, treedt voor 20 uur per week in dienst van de NBB. Het contract geldt voor vier jaar. Atletiek De jaarvergade ring van de Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie heeft Nelli Cooman en Elly van Hulst zaterdag benoemd tot le den van verdienste van de Unie. De Haagse wethouder Verduyn Lunel ontving voor de bouw van de eerste vol waardige indoor-atletiek- accommodatie Hou trust Sport de Kolonel Thompsonbeker. ?8J00 14 00 en 15.00 uur. telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 15