ÊcicUc Oowuvnt Nederland dreigt hulp aan Sudan te staken Uitgezette vrouwen in Damascus vrijgelaten tSr 9 13 15 17 23 24 25 30 Cachet Vlasveld computers Zaterdag 14 januari 1989 80e jaargang no. 24320 Uitgave Westerpere, behorende tot Sijthof! Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen. 071-313677Giro 103003. Bank: Amro-bank_N.V.Leiden. Abonnementen (incl. 6%BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15 00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas.Chel-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 geveer 8 graden. Vrij krachti ge, aan de kust en op het IJs- selmeer harde, mogelijk stormachtige zuidwesten wind. Zon op: 08.41; onder: 16.58. Scheveningen hoog water: 8.40 en 21.15; laag water: 3.54 en 16.40 uur. OPEN DAG 18-1-1989 Zie adv. ONDERWIJS- BIJLAGE Pag. no. 32 jetballer Barcelona >or Arnhemse rechtbank INHEM De aanvoerder van de aanse voetbalclub FC Barcelona, Jose ,mon Alexanco, wordt definitief ver- op verdenking van verkrachting. it"heeft de Arnhemse officier van jus- r. P. Tideman gisteren meege- eld. De 32-jarige voetballer uit de >eg van Johan Cruijff werd vorig jaar augustus door de politie in Arnhem ngehouden. Hij wordt verdacht van rkrachting van een 20-jarig kamer- lisje op het sportcentrum Papendal. officier van justitie kon nog niet jgen wanneer de voetballer voor de jhtbank moet verschijnen, igina 17: „Voldoende bewijs tegen lexanco" Race tegen de klok IJMUIDEN Een Nederlandse zeesle per en twee buitenlandse schepen hou den op de Atlantische Oceaan een race tegen de klok om tijdig de 32 opvaren den van de Indische bulkcarrier Yarra Wonga te redden. Het schip verkeert op ruim 900 kilometer ten westen van Ier land in een uiterst kritieke situatie, na dat het in een ongekend zware stormde- pressie (windkracht 12 en vijftien meter hoge golven) een groot gat in de romp opliep. Het 42.000 ton metende schip is ingericht voor het vervoer van tiendui zenden tonnen olie, maar het is onbe kend of het geladen is. Zaire kapt met België KINSHASA Premier Wil- fried Martens heeft voor van daag zijn kabinet voor een spoedzitting bijeengeroepen, omdat Zaire gisteren de aflos sing van zijn schuld van 2,5 miljard gulden aan België heeft opgeschort en het ver drag van vriendschap, hulp en samenwerking heeft verbro ken. Daarnaast zal het land zoeken naar andere landen voor het smelten van zijn enorme koperuitvoer, wat nu nog in Hoboken in België ge- beurt.De betrekkingen tussen België en Zaire vertoonden al geruime tijd een neergaande lijn, maar nu lijkt de breuk compleet. Deze 25-jarige agente wandelde vier dagen lang kleed als oud vrouwtje door Den Bosch om tasjes vers op te sporen. Tasjesrovers gepakt door vermomde agente DEN BOSCH De Bossche gemeentepolitie heeft gisteren twee 16-jarige jongens aangehouden kort nadat ze een agente hadden beroofd van haar handtas. Die 25-jarige agente liep al vier dagen verkleed en geschminkt als een oud vrouwtje door Den Bosch. De agente, die werd geschminkt door i de grimeur van een plaatselijke toneelvereniging, werd begeleid door acht agenten in burger. Tot de actie werd besloten vanwege tientallen gevallen van tasjesroof in de afgelopen weken. Daardoor was in de stad grote onrust ontstaan. In overleg met het openbaar ministerie besloot de politie s; over te gaan tot deze ongebruikelijke actie. „We hebben uitvoerig overleg gepleegd met justitie om te voorkomen dat we ons zouden schuldig maken aan uitlokking", aldus de woordvoerder van de politie. ilveren Sleutels voor Florijn ympisch kampioen Ronald Florijn is gisteravond tot Leids ortman van 1988 uitgeroepen. De Leidse roeier veroverde in joel met partner Nico Rienks de gouden medaille in de dub- opltwee. Behalve de bij deze prijs behorende Zilveren Sleutels i?fitving Florijn een geldbedrag van 2000 gulden. Atleet Han Kul- ^ër (de drie voorgaande jaren Leids sportman) incasseerde 1250 Gulden voor de dit keer door hem behaalde tweede plaats, terwijl w i Indoor Hardrij Club Leiden de derde plek (goed voor 950 gul- in) bezette. Ook atlete Yvonne van Dorp (vierde plaats), scha ar Jeroen Piket (vijfde) en tennisser Jan Siemerink (aanmoedi- ngsprijs) werden in het clubhuis van de w Leiden in de bloe- etjes gezet. FOTO: HENK SNATERSE DEN HAAG Neder land heeft gedreigd de ontwikkelingshulp aan Sudan te staken, als de regering van dat land niet snel serieuze pogin gen doet een einde te maken aan de burger oorlog in het zuiden van het land. Die strijd, en de hongersnood die daar mede het gevolg van is, heeft volgens sommige berichten in middels aan vele hon derdduizenden mensen het leven gekost. de Su danese regering ernst maakt met een verbetering van de situatie in het zui den", aldus de woordvoer der van minister Bukman (ontwikkelingssamenwer king). Om te onderstrepen dat het de Nederlandse re gering ernst is, is de hulp die Sudan in 1989 krijgt so wieso met vijf miljoen gul den gekort. In een schok kende reportage uit Zuid- Sudan, die wij vandaag el ders in onze krant publice ren, noemt de Zuidsudanese bisschop Paolino Loro Ne derland medeschuldig aan de slachting in zijn land. „Jullie hulp doodt ons. Dank zij jullie hulp kan de regering kanonnen naar het zuiden sturen. Stop met jul lie hulp aan de regering van Sudan", smeekt Loro. Voor Nederland vormt die bur geroorlog tussen het islami tische noorden en het chris telijke zuiden een groot pro bleem. Sudan is één van de tien zogenaamde program- malanden i nisterie van ontwikkelings samenwerking een intensie ve relatie onderhoudt. Su dan krijgt jaarlijks een ba sisbedrag van twintig mil joen gulden economische steun, terwijl voor zo'n zes tig miljoen wordt besteed aan projecten. Eén derde is bestemd voor het - nu on bereikbare - zuiden. Pagina 7: In Zuid-Sudan woedt oorlog die burgers vreet )irectrice oetanchamon rijgelaten EN HAAG De directrice in Toetanchamon, die maan- gavond door de Haagse poli- werd aangehouden wegens gelijke betrokkenheid bij ijslagen op onder meer Sijt- pff Pers en op de Haagse Tthouder Duivesteijn, is op Jije voeten gesteld. De ver- |nking tegen de 43-jarige blijft bestaan, aldus de e persofficier mr. A. felschen, maar er is geen re- haar langer vast te Haar echtgenoot lordt nog altijd door Interpol feocht. De vrouw werd aan- Ihouden toen ze met haar r de Haagse Stadhou- lerslaan reed. Pe politie wil iet zeggen of zij op de vlucht [as. De vrouw rekende ken- elijk wel op een langdurig Jitstapje: zij had 120.000 gul- jen in verschillende valuta bij Jeh. burgemeester Nieuwkoop laar Goes IEN HAAG Burgemeester Seinstra (CDA) van koop, is met ingang van februari benoemd tot burge ester van Goes. Seinstra is opvolger van mr. W. Blan- i, die eerder werd benoemd lot burgemeester van Ede. taht doden loor kapotte kabelbaan in Franse Alpen iRENOBLE In de buurt an het Franse ski-oord l'Alpe 'Huez is gisteren een cabine an een net voltooide kabel- aan naar beneden gestort. Bij et ongeluk verloren acht (echnici het leven. De technici opdracht van het iiftconstructiebedrijf Pomagal- (ky en een plaatselijk bureau oor tourisme bezig met een iroefrit. Door nog onbekende borzaak schoot hun cabine tij- Pens de rit los en stortte in een diep ravijn. De ka belbaan bij het dorpje Vauja- even ten noorden van l'Al- d'Huez, zou op 21 januari Ioor het publiek worden pengesteld en werd omschre- en als de langste kabelbaan ;r wereld (4,2 kilometer). If BIJLAGE BIJ UW KRANT MET WM INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA GRATIS ELKE WOENSDAG DE ENSCHEDE De twee Syrische vrouwen van 30 en 27 jaar en het 4-jarig meisje, die vorig weekein de door Nederland naar Syrië zijn uitgewezen en daar direct na aankomst werden aangehouden, zijn gisteren vrijgelaten. Het Enschedese comité, dat zich het lot van de vluch telingen aantrekt, heeft dit uit Syrische bronnen vernomen. De vrouwen en het kind zijn volgens het comité pas vrijge laten nadat de contactpersonen er met veel moeite in geslaagd waren een lid van een gehei me dienst 100.000 lira (onge veer 3000 gulden) te betalen. „Een kwestie van corruptie", zegt C. Morselt van het vluch telingencomité. De uitgezette vrouwen en het meisje zijn nu bij de contactpersonen. Ze zou den zijn opgepakt omdat hun papieren niet in orde waren. Het Enschedese comité zal proberen het drietal uit Syrië vandaan te krijgen. Mevr. land geen familie. Eén dat hen heeft broers in Australië en een zus Frankrijk wonen. We blijven daarom doorgaan met pogingen hen naar één van die landen te krijgen". De vrouwen hebben vier jaar in Nederland doorgebracht afwachting van het resultaat van hun asielaanvraag. Deze werd niet gehonoreerd. Op 7 januari werd het drietal op het vliegtuig naar Damascus gezet. Yan Aardenne bemiddelt in specialistenconflict DEN HAAG Oud-minister van economische zaken, de VVD'er G. van Aardenne, gaat op verzoek van het kabinet bemiddelen in het conflict tussen de medisch specialisten en de ziekenfondsen. Het gaat om een laatste poging om de twee strijdende partijen op één lijn te krijgen. De Kamer had op een laatste bemiddelings poging in een motie aangedrongen. Van Aardenne heeft een half jaar de tijd gekregen. Leiden ook deze gesprekken tot niets dan zal het kabinet ingrijpen. In het overleg zullen de kabinets besluiten tot verlaging van het norminkomen en de onkosten vergoeding van specialisten als uitgangspunt dienen. (ADVERTENTIES) bestaat meer dan tien jaar. Apple- Macintosh dealer zie pag. More*, 21, 2312 AA LSden. TeWoon 071-12OW8. Fix 071-121582. no- 6 Amin weer in Zaire KINSHASA De voormalige Ugandese dictator Idi Amin is weer terug in Zaire. Dat land had Amin donderdag uitgewe zen, en de voormalige dictator zou vanuit de Senegalese hoofdstad Dakar met een lijn- vlucht naar Jiddah in Saudia- rabië doorvliegen. Amin woonde sedert enkele jaren als balling in Saudiarabië, maar dat land bestempelt hem nu kennelijk ook als persona non grata. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de- Jaap Nieuwenhuizen: De man van honderd miljoen Weer arrestaties na overval Leidse Haven Nieuwe kano-en wandelroutes In de Bollenstreek Molensteen om nek Oostduitse schaatstrainster Musical Evita in Scheveningse Circustheater Het grote zwijgen over incest tussen moeder en zoon Geschiedenis krijgt harde dobber aan Reagan Sultan over heel veel bintjes EXTRA BINNENLAND BUITENLAND S" ECONOMIE 9 KUNST 11 LEIDEN 13/14 OMGEVING 15 SPORT 18/19 RADIO EN TELEVISIE 20/21 FINALE 23 T/M 30 ONDERWIJS 31 T/M 40 Ze zijn er allemaal weer vandaag. De rubrieken, die de Leidse Courant telkens weer zo'n bijzonder cachet geven. Weekeinde, met de laatste nieuwtjes en achtergrondjes uit het Leidse. De wekelijkse hond, die een huis zoekt en... niet te vergeten Ton Pieters omzwervingen door het immense versprei dingsgebied van de Leidse Courant onder de spre kende titel „Langs Omwegen". En dan hebben we het nog niet eens over „Aan tafel", de dagelijkse receptenrubriek van Jeanne. Allemaal redenen voor onze lezers (en lezeressen!) om telkens weer naar de Leidse Courant te grijpen. Maar dan moet hij natuurlijk wel eerst in de brievenbus liggen. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1