Selinger denkt aan Olympisch goud Ria Visser nuchter onder afwijzing NOC Jonge generati^ schakers op dre( Noorwegen wendt zich tot het IOC CeidócSotvumt Sic Eva» Lanschot Tilburg sterk Ook Jong Oranje tegen Finland en West-Duitsland Hlasek nietjje naar Rotter^ RUZIE OVER BIJDRAGE W5-tips VAN 'T OEVER TEVREDEN OVER SCHAATSPLOEG SPORT WOENSDAG 27 JANUARI 1988 PA< Star-zeiler Steven Bakker beperkt verlies BUENOS AIRES Ste- ven Bakker en Kobus van den Berg zijn maan dag bij de derde race van de wereldtitelstrijd zeilen in de Star-klasse als twaalfde geëindigd. De Amerikaan Paul Cayard behaalde voor de kust van Buenos Aires zijn tweede achtereenvolgen de overwinning en ver grootte zijn voorsprong in het algemeen klasse ment. In Tilburg speelde de Trappers gister avond in de play offs van de ijshoc- keycompetitie tegen Geleen. Doelman Boogaard van de Limburgers ziet hier kans een inzet van Doug Mason van Tilburg (wit tenue) te keren. Boogaard moest negen keer de puck uit het net vissen. Tilburg won met 9-3. Prostitutie mag tijdens Winterspelen CALGARY De Canadese poli tie knijpt tijdens de Olympische Winterspelen een oogje dicht voor de prostituées in de stad. Een woordvoerder van het korps in Calgary verklaarde maandag, dat er geen plannen zijn de stra ten voor het begin van de Spelen schoon te vegen om het imago van de stad te verbeteren. „We verwachten geen problemen. Pas als het aantal prostituées gedu rende het evenement opzienba rend stijgt, zal de politie maatre gelen treffen", aldus woordvoer der Larry Leeland. BERN Jong Oranje speelt in de strijd om het Europees voetbalkampioenschap (1990) voor spelers onder 21 jaar te gen de jeugdteams van West-Duitsland, Finland en IJsland. Dat is het resultaat van de indeling, die de UEFA gisteren heeft gemaakt voor de voorronden. De Westduitsers en Fin nen zijn in de periode tot 30 november 1989 ook de tegen stander van Nederland in het kwalificatietoernooi voor de wereldtitelstrijd. Wales, de derde tegenstrever van Oranje op A-niveau, schreef geen jeugdploeg in. IJsland is de vervan ger. De indeling is: Groep 1: Denemarken, Bulgarije, Roemenië, Griekenland. Groep 2: Engeland, Polen. Zweden. Albanië Groep 3: Sovjetunie, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Tur kije. Groep 4: West-Duitsland, Nederland. Finland, IJsland. Groep 5: Frank rijk, Schotland. Joegoslavië. Noorwegen. Groep 6: Spanje. Hongarije, Cyprus. Groep 7: België, Portugal, Tsjechoslowakije, Luxemburg. Groep 8: Italië, San Marino. Zwitserland. kant ZURICH Jakob lfiavJ over twee weken niet b|n terdamse indoortennistd Qe actie komen. De 23-jarig j^jx is afgelopen weekeindjj 28 verkeersongeluk gew»^ek raakt. Aan het stuur (j, auto sukkelde hij op deost door het Rhónedal j kr Daarbij reed hij op een vorcj rijdende vrachtauto irl(jee botsing liep Hlasek ongrar een gebroken pols op„an minstens drie maand^ers voor de Zwitser weer nisbaan zal verschijneny zij VOLLEYBALLERS OPTIMISTISCH AAN VOORAVOND KWALIFICATIETOERNOOI AMSTERDAM Reso luut als nooit tevoren presenteerde volleybal- bondscoach Arie Selinger zich gisteren tegenover de verzamelde pers in het Novotel in Amsterdam. De Pré-Olympics, het kwalificatietoernooi voor Seoul dat zondag in de hoofdstedelijke sporthal len Zuid zal losbarsten, vormt voor de manschap pen van Selinger een zo veelste stap in de storm achtige ontwikkeling richting wereldtop. „En als ook dit lukt, dan gaan we ons afvragen hoe we in Seoul goud kunnen winnen", aldus Selinger, die zich volgende week met zijn team langs de nationale teams van Grie kenland, Venezuela, Ka meroen, België en China moet zien te worstelen. Arie Selinger, in volleybal- land zolangzamerhand als half-god aanbeden, heeft in het topsport-kritische Neder land al heel wat grenzen ver legd. Met behulp van de Ne- VoBo, die middels een impo sante fondsenwerving een prima klimaat creëerde, is de volleybalsport plotseling „top of the bill" geworden. Een sport waar de massa op af komt, waar sponsors zich tot aangetrokken voelen en waarin topspelers onverwacht snel progressie maken. De recente oefenserie van Oranje tegen Joegoslavië was met enige uitverkochte sport hallen ook weer een graadme ter. Na de vijfde plaats op de EK in België was dat de iaat- ste test-case voor de selectie van Selinger. Vier zeges in vier sets was vorige week het niet al te overtuigende resul taat. Overtrainde speler (Ben- ne en Blangè) kregen rust en er openbaarden zich zelfs ner veuze trekjes. De ploeg kreeg het weekend vrijaf en trainde gisteren weer vol ambitie. Een droom „Alle neuzen zijn gericht op Seoul en eigenlijk was dat an derhalf jaar geleden nog een droom", erkent Selinger eer lijk. „Wel hadden we olympi sche aspiraties, maar we dach ten eerder aan '92. Met de or ganisatie van dit kwalificatie toernooi krijgen we echter een unieke kans. En het team neemt deze stap ook weer heel serieus. Wel moeten we ons realiseren dat dit evene ment maar één stapje is in de hele ontwikkeling en gewoon past in het programma na Seoul. We doen ons best. En als het niet lukt, hebben we in '92 weer een kans". Die slag om de arm hoeft de Amerikaan van Poolse af komst eigenlijk niet te nemen. Zijn team hoort gewoon thuis in Seoul. Niet voor niets wer den in '87 opzienbarende ze ges geboekt op vele topnatie's en bleek dat teams als Frank rijk, de Sovjetunie en de Ver enigde Staten helemaal niet zo'n grote voorsprong meer AMSTERDAM De Nederlandse Volleybal Bond (NeVo- BO) en het nationaal Olympisch comité (NOC) ruziën over een bedrag van vijftig- a honderdduizend gulden voor de organisatie van het olympisch kwalificatie-toernooi in Am sterdam. Volgens voorzitter Piet de Bruin van de NeVoBo heeft het NOC sinds 1984 sterke verwachtingen gewekt dat er financiële steun zou zijn voor het evenement, dat als één van de activiteiten rond het 75-jarig bestaan van de natio nale olympische organisatie werd gepresenteerd. Voorzitter Henk Vonhoff van het NOC ontkende, dat er sprake zou zijn van een overeenkomst. „Ik ben verbaasd", stelde de Groningse commissaris van de Koningin. „Van een toezegging van dergelijke orde is naar mijn weten geen sprake. Er zijn met de NeVoBo wel gesprekken geweest in 1987. Die werden gevoerd door de heer Frese, maar daar is niets vastgelegd over een bijdrage. Hoewel ik niet bij die besprekingen ben geweest, zou ik daar zeker van op de hoogte zijn". Piet de Bruin reageerde geirriteerd op de ont kenning van Vonhoff. „Ik heb me vaker over die heren van het NOC verbaasd dan zij over mij. Het enige, wat ik ze moet toegeven, is dat er inderdaad geen keiharde toe zegging ligt. Maar er zijn op zijn minst zware verwachtin gen gewekt door het NOC". Arie Selinger wordt in volleyballand als halfgod aanbeden. FOTO: SP hebben. Het jongste zestal Oranjespelers, Benne, Posthu- ma, Zoodsma, Grabert, Blangé en Zwerver, was daar in vele gevallen verantwoordelijk voor. Zij zorgden opvallend snel voor de doorbraak tijdens het EK-kwalificatietoernooi in Hongarije en op de EK in België. Zij weten zich gerug- gesteund door een sextet gre tige routiniers (Avital Selin ger, Goedkoop, Buys, Leeu werink, Boudrie en Brou wers), die waar nodig met evenveel gemak de honneurs kunnen waarnemen. Na Griekenland in het ope ningsduel zal China in Am sterdam waarschijnlijk het grootste struikelblok vormen. Selinger hield ruggespraak met bevriende Amerikaanse bondscoaches over de sterkte van de Chinezen. „China is eigenlijk nog een beetje onbe kend voor ons", luidde zijn voorlopige conclusie. Vanuit Amerika vernam hij echter wel dat men er daar op re kent dat in Seoul naast de Sovjetunie Holland als voor naamste medaillekandidaat op zal treden. „Ze kijken al naar ons uit en dat stemt mij erg optimistisch". Of een tweede plaats op het kwalificatie-toernooi - door de Olympische afzegging van Cuba - ook nog een kans op Seoul geeft staat ook nog niet vast. FIVB-voorzitter Ruben Acosta zal daarover vandaag de knoop doorhakken. Piet de Bruin, Europees voorzitter en nauw bevriend met de Mexi caan, gokte op een beslissings duel op neutraal terrein tus sen de nummers twee van de toernooien in Amsterdam en Florence, waar in mei Cana da, Italië en Zweden als voor naamste landen aan het net verschijnen. „Maar wij hoe ven nergens van uit te gaan, want Nederland plaatst zich gewoon direct voor Seoul", al dus De Bruin, die al even re soluut overkomt als bonds coach Selinger. Drie toernooidagen zijn al volledig uitverkocht. Komen de zondag (Nederland-Grie kenland), volgende vrijdag (Nederland-China) en zondag over een week (play-off tus sen nummers 1 en 2) zullen de tribunes in de sporthallen Zuid zeker uitpuilen. De ove rige dagen, met de weinig in teressante duels van Oranje tegen Venezuela (maandag), Kameroen (dinsdag) en België (donderdag), zijn minder in trek. RONALD WOUDENBERG Foreholte sluipt naar koploper LEIDEN Datateam Fore holte heeft de inhaalwedstrijd tegen Quick'20 benut om in de buurt van lijstaanvoerder Aalsmeer te komen. De Voor- houtse handbalsters wonnen in Oldenzaal met 13-16. De achterstand op Aalsmeer werd daarmee teruggebracht tot vier punten. Quick'20, dat op de ranglijst met een punt minder dan Fo reholte de vijfde plaats bezette, liep in de eerste helft wat de score betreft constant in de pas met de Voorhoutse ploeg. Ellie Spreeuw opende weliswaar met twee onderhandse schui vers de score, maar via goed combinatiespel kwamen de Ol- denzaalsen tot twee maal toe op voorsprong (4-3 en 5-4). Omdat de Voorhoutse break nog niet liep, sloten beide par tijen de attractieve eerste helft af op 6-6. In de tweede helft stapte coach Jan Kecskemethy over op een uiterst passieve 6-0 de fensie. Quick'20 had tien mi nuten nodig om zich daaraan aan te passen: Karina Bruins ving de afstandschoten. Aan de overkant scoorde Foreholte, onder leiding van afmaakster Ellie Spreeuw (zes treffers) door tot 6-11. Pas daarna deed de thuisploeg via twee straf- worpen en een break-out iets terug (9-11). Ook een tweede voorsprong van vijf punten (10-15) werd door Foreholte gedeeltelijk uit handen gege ven (13-15). In de laatste mi nuut speelde Quick'20 in een wanhoopspoging een man-to- man dekking. Het leverde en kel een Voorhouts doelpunt op. Met de 13-16 zege blijft Fo- reholtes hoop op promotie le vend. Graf zegt af, toernooi afgelast MAINZ Steffi Graf kan :ennistoernooien maken, maar ook breken. Door de afzegging van het Westduitse wonder kind is het toernooi van Mainz, dat voor het eerst op de officiële wedstrijdkalender stond, gisteren een week voor- het begin afgelast. Nadat dui delijk was geworden dat Graf niet zou spelen, trokken de sponsors eensgezind de handen af van het toernooi. SAINT JOHN De jonge generatie schakers doet het goed in het Canadese Saint John.De 22-jarige Short en de twee jaar ou dere Hjartarsson en Soko- lov staan allen op voor sprong in hun kandida tenmatches om een plaats in de kwartfinale om het wereldkampioenschap schaken. Verder leidt Jo nathan Speelman tegen Seirawan en Arthur Joe- soepov tegen Jaan Ehl- vest. Gisteren is in Saint John de enige afgebroken partij van de kandidatenmatches uitge speeld. De Zwitser Kortsjnoi en de IJslander Hjartarsson zetten hun na zestig zetten af gebroken duel uit de tweede ronde voort. Dat wil zeggen: Kortsjnoi liet zich de onder couvert afgegeven zet van zijn tegenstander tonen. Toen dat Le3 was, bood hij remise aan, hetgeen door de IJslander werd geaccepteerd. Viktor Kortsjnoi staat voor de moeilijke taak in deze korte tweekamp een achterstand van 1/2 - 1 1/2 goed te maken. De 24-jarige Johann Hjartars son, die pas twee jaar geleden de grootmeestertitel verwierf, doet het in Canadese haven stad beter dan werd verwacht. Daarentegen is de Brit Nigel Short met een voorsprong van 2-0 tegen Gyula Sax vrijwel zeker van kwalificatie voor de Voor Jan Timman is e les mogelijk in zijn ij", gen de Rus Salov. wee FOTO: DEN HAAG De W5-draverijen zijn zondag op de baan van Hilver sum. Onze tips luiden. W5-1: Butcher's Lady. Brother Gua- pa. Bea Crown(2-6-12). W5-2: Bright Speed, Anne Neyenro- de. Bambino Ricardo (8-4-6). W5-3: Zarmunda, Wodjek, Vivat Rodney (7-4-2). W5-4: Zeleslie Jacky, Zodetia, Willi Oostende (8-6-1). W5-5: Berthi Prinses, Bink Uithui zen, Alice van Altena (1-3-4). HEERENVEEN Ria Visser reageerde gisteren nuchter op het feit dat zij niet is geselecteerd voor de Olympische Winterspe len in Calgary. „Misschien ga ik er wel gewoon naar toe", meldde de 26-jarige schaatsenrijdster, „maar dan gewoon om te kij ken". Egbert van 't Oever toonde zich gisteren tevre den met de selectie van het Nederlands Olym pisch Comité (NOC) voor de winterspelen in Calga ry. De schaatscoach uit Lisse was vooral content met de verkiezing van In- grid Paul en Christine Aaftink. „Die twee waren voor het begin van de vergadering met het NOC voor mij nog vraagtekens. Daarom ben ik content dat ik die twee toch mag meenemen", stelde Van 't Oever. Naast Ria Visser vielen ook Petra Moolhuizen en Grietje Mulder af als kandidaten voor de Olympische Spelen. De weer in Den Haag wo nende Ria Visser zei gisteren het niet helemaal eens te kunnen zijn met de beslis sing van het NOC. „Ik ben tenslotte in Nederland twee maal bij de eerste acht geëin digd en ik ben er van over tuigd dat dat ook in Calgary mogelijk zou zijn. Daarom ging ik uit van meer dan vijftig procent kans", aldus Visser. „Dat het nee gewor den is, is jammer. Komend weekeinde doe ik nog mee aan de nationale kampioen schappen en daarna is het voor mij afgelopen. Van het NK in Alkmaar wil ik een fijn afscheid maken. Ik ga er niet met revanche-gedachtes naartoe". Dat het eind van haar loopbaan nu wel heel snel in zicht komt, veront rust de oud-kampioene aller minst, hoewel ze nog vast omlijnde geen toekomstplan nen heeft. „Aan alles komt een eind". Dat Hein Vergeer, evenals Ria Visser een twij felgeval, wél aan de Winter spelen mag deelnemen, vindt de Haagse begrijpelijk. „Hein was Europees- en wereld kampioen en dat kan ik na tuurlijk niet zeggen". Hangijzer De kandidatuur van Ria Vis ser nam maandagavond de meeste tijd van de vergade ring in beslag. Visser was een heet hangijzer, bekende Van 't Oever, die zich giste ren bij de kernploeg in Heer enveen meldde. „Ria heeft zich tijdens World Cupwed strijden twee keer bij de eer ste acht gereden, maar dat was geen garantie voor uit zending. Dat wist ze. Het is Zwakkere broeder van Konijnenburg wel naar Spelen LONDEN Gerrit-Jan Konijnenberg zal in februari op de televisie moeten toezien hoe de Brit Eddie Edwards, een van de weinige schansspringers die hij bij internationale toernooien achter zich houdt, deelneemt aan de Olympi sche Winterspelen van Calgary. Edwards doet als eerste Britse schansspringer mee aan de Olympische Spelen. Hoe wel zijn resultaten tot dusver niet aansprekend zijn, voeg de het Britse Olympisch Comité de 24-jarige sportman toe aan de selectie voor Calgary. Egbert van 't Oever betreurt het niet dat Ria Visser Olympische Spelen meedoet. niet aan de FOTO: SP OSLO Het Noors Olympisch Comité heeft de zaak- Goeljajev aanhangig gemaakt bij het Internationaal Co mité (IOC). De Noren willen de Sovjetrussische schaat ser weren van de Olympische Spelen, die volgende maand in Calgary worden gehouden. Wereldkampioen Goeljajev is daar één van de favorieten op de 1000 me ter. Op die afstand kwam hij dit weekeinde bij de Russische selectie wedstrijden ten val. Dankzij een tweede plaats op de 500 en 1500 meter stelde hij toch zijn kandidatuur voor de Spelen. Gister morgen bevestigden de Sovjetrussische autoriteiten, dat Goelja jev in Calgary aan de start zal komen. De Noren stellen alles in het werk dat te verhinderen. Goeljajev wordt ervan beschuldigd, dat hij de Noorse schaatser Stein Krosby anabole steroiden heeft toegespeeld, of in elk geval heeft geprobeerd toe te spelen. „Wij hebben het IOC gevraagd de Rus sische officials te confronteren met het feiten-materiaal, dat wij in deze zaak hebben," aldus Armand Carlsen, voorzitter van het Noors Olympisch Comité. Krosby, die is ondervraagd door de politie van Oslo, is door de Noorse schaatsbond voor twee maan den geschorst. een bittere pil voor haar. Met name, omdat ze de laatste ja ren veel voor het dames- schaatsen heeft betekend". „We hebben lang over Ria gepraat. De KNSB heeft haar in positieve zin belicht. Mijn verhouding met Ria is niet optimaal, maar niet zo slecht zoals in sommige kranten is gesuggereerd. En dat heeft overigens niets met de beslis sing van het NOC te maken. Dan zou er achter het woord eerlijkheid een groot vraag teken moeten worden gezet". De Haagse schaatsenrijdster zelf twijfelt aan de houding van de KNSB tijdens de ont moeting met het NOC. Uit spraken van het bestuurslid Jan Charisius wijzen in die richting. Hij noemde Visser een „enfant terrible". Visser meende vooraf een redelijke kans te hebben op uitzen ding. „Ik ga er vanuit dat de KNSB zich hard voor mij heeft gemaakt. Maar als ik zo'n uitspraak van Charisius hoor, twijfel ik daar sterk aan". Petra Moolhuizen was na de zeer teleurstellende afstands kampioenschappen in Heer enveen geen vraagteken meer, maar Mulder was voor het NOC nog bespreekbaar. Van 't Oever: „De criteria Slechts vier Noorse schaatsers geselecteerd OSLO Noorwegen vaardigt vier schaatsers af naar het Olympische toer nooi in Calgary. Rolf Falk-Larssen, Frode Rön- ning en sprintster Edel- Therese Hoiseth zijn giste ren door het Noorse Olympisch Comité aange wezen. Stayer Geir Karl stad was al zeker van een startbewijs nadat hij begin december in Calgary de wereldrecords op de vijf en tien kilometer op 6.43,59 en 13.48,51 bracht voor Mulder en Paul waren moeilijk. Ze beheersen alle bei de vijf kilometer, maar ik denk dat Paul meer kansen heeft. Ook al vanwege haar resultaten tijdens World Cupwedstrijden. Natuurlijk wilde ik graag iedereen mee- hebben. Ik weet als trainer en als oud-sportman hoe pijnlijk zo'n beslissing is, maar het is onverbiddelijk". en kwartfinales, waarin o pr toli Karpov zal aantre m won maandag in dezq er riant van het Spaans, cin spelers vorig jaar in n je zone-toernooi ook op beel hadden. Toen won Sr t maal echter greep de bn bij de zetherhaling, wet de Brit de tijdnood Wag vreselijk mis. n. I Timman-Salov is één vo< twee matches, waarin »ns alles mogelijk is. Timmhe niet alleen voor een id vr maar ook ondankbarelen Zelfs een overwinnbto zijn positie op de werder lijst (derde) niet vei|ks Daarvoor is het onderbee schil in Elo-punten ms (80) te groot. r _Pr PAARDESPORT Koersen van Hilversum EERSTE KOERS. 2000 n ron Cartouche (H. Langewef 1.23.6. 2. Bas S, 3. Brendaj start: Celest Greenacre. nend 2.80. plaats 1,50, koppel 17,70, trio 99,70 TWEEDE KOERS, 2000 Black Shadow (M. Verbaaijj 1.22.5, 2. Carola van Ranurf to Dutch. Toto: winnend 3.£ 1,30, 1,60. 1,20, koppel 73,60 DERDE KOERS, 2000 metJ sem V (L. Dooper) 2.41,8 -I Bo van de Lente, 3. Bonr Toto: winnend 3.10, plaats 1 2,60, koppel 9,50, trio 58.9 VIERDE KOERS, 20Ö0 Champ Rotary (J. de Boer! 1.21.7, 2. Zus van Ysvinkl Zijpveld. Niet gestart: AnnJ| winnend 1,90, plaats 1,20, f koppel 2,40, trio 23,20 VIJFDE KOERS, 2000 metej da (R. van Toor) 2.40,0 - Zethes Crown, 3. Ydo Mor$ winnend 9,70, plaats 1,90, 1 koppel 16,30, trio 576,60 I ui ZESDE KOERS. 2440 mete uu ley Siro (C. de Leeuw) 3.23,1 2. Bailly Marco, 3. Amahek— Niet gestart: Arville K, Toto 1 28,60. plaats 10,70, 1,60, pel 65,00, trio 1386,40 ZEVENDE KOERS. 2000 >an Zeus van Echten (A. De WreOuil - 1.19,8, 2. Zustara, 3. Am%ar, pello. Toto: winnend 2,10, pltf 4 1,60. 1,30, koppel 13,60, tri&ro ACHTSTE KOERS. 2000 Énei Zeppelin S (L. Mollema) nui< 1.20.6, 2. Young Victory, 3.(i|ja Toto: winnend 6,10 plaats fik 2,40 koppel 22,50 trio 257,>|0 NEGENDE KOERS, 1609 (no Zodiaque Marke (C. Immingjhi 1.18.7, 2. Winston Oxford, fcha Robles. Niet gestart: Yak Hfe- Toto: winnend 5,80 plaats ber 1,60 koppel 3,50 trio 36.00.Car TIENDE KOERS, 2000 meteba Nevele (J. van Exter) 2.37,2Giy 2. Zonnestraaltje, 3. Winfcjij Niet gestart: Urian N en \Ahra Toto: winnend 1,40 plaats |)oi koppel 4,50 trio 12,50. |n ELFDE KOERS, 1609 mete*iei pelin (M. Bouwhuis) 2.08,0 -Uit Brown Pay Day, 3. Welcom^E Toto: winnend 11,30 plaats |ev 6,00 koppel 132,10 trio 2.42Me Omzet totalisator: 408.253,(kni Nu Ku WIELRENNEN Zesdaagse van Rotterdam l?f Stand: 1. Clark/Doyle (Ausf® punten, 2. Van Vliet/Roman,J;r (Ned/Lie), op een ronde: 3. CV /Tournè (Bel). 4. Freule" (Zwi/WDI), op twee ronden: L /Bincoletto (Ita), op drie reH, Worre/Pedersen (Den), 7. bosch/Pieters (Ned), op vijl 8. Günther/Dlehl (WDI), op tv™' den: 9. Hess/Sawyer (WDl/-r! veertien ronden: 10. Valk-5 (Fra), op vijftien ronden: llr": /Kristen (Bel/WDI), op acht^ den: 12. Sigl Hermann/llegf /Rell f>n f wintin rnnHon- 11 g-aip ZEILEN l Wereldkampioenschap StarJ 0 Buenos Aires rj Derde race: 1. Cayard (VSt), n rese (Ita), 3. Wallen (Zwe),1 n (Bra), 5. McLauglin (Can), 11 j (Ned), 47. Van Leeuwen (Nej )r Stand na drie races: 1. Caya 1 Hagen (WDI) 28,0, 3. Reynfl K 34,0, 4. Grael 36,7, 5. Brun

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1988 | | pagina 8