ZOEK JE WATANDERS, KOM JE NAAR MIJNDERS mijnders Frans Halsmuseum viert jubileum met exposities en evenementen 1095r 169r 2995r 395r 995r FILM /KUNST CeidócSouttMit VIJF SCHUTTERSSTUKKEN GERESTAUREERD M AANMOEDIGINGSPRIJS FILM JOOST RANZIJN 0 500 Jaar Spaanse kunst in Parijs bioscopen Strauss-winnares bij bonds-auditie VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGI HAARLEM Het Frans Halsmuseum in Haarlem bestaat in mei 1988 75 jaar en het zal dit jubile um vieren met een reeks tentoonstellingen in het museum en zijn depen dance, de „Hallen" (Vlees- en Vishal) aan de Grote Markt. Daarnaast worden tal van evene menten opgezet. De grote jubileumtentoon stelling wordt van 11 mei tot 17 juli 1988 gehouden en heeft als onderwerp de schut terij in de zestiende en ze ventiende eeuw en de bete kenis daarvan voor Holland. Aanleiding tot de tentoon stelling is het dan gereed ko men van de restauratie van de vijf schuttersstukken van Frans Hals. In een andere jubileumexpo sitie, „Gemaakt 1913", worden de gevestigde en avant-garde-kunst getoond uit 1913, het oprichtingsjaar van het museum. De tentoon stelling zal een dwarsdoor snede geven van het kunst aanbod uit één jaar: schilder-, teken- en beeldhouwkunst, grafiek en industriële vorm- feving, met aandacht voor et kunstbeleid en de kunst kritiek. Deze tentoonstelling is te zien van 4 november tot en met 15 januari 1989. „Hollywood in Holland" heet Kijkje op de restauratieafdeling van het Frans Halsmuseum waar gewerkt wordt aan „Maaltijd van Haarlemse schutters van nelis van Haarlem. Twee rondo's (ronde schilderijen) die worden toegeschreven aan H. Goltzius worden gerestaureerd door Sla Hendriks, rechts op de foto. de expositie die van 30 juli tot en met 9 oktober is gewijd aan de geschiedenis van de Nederlandse film van het eind van de negentiende eeuw tot ongeveer 1930, toen de geluidsfilm in Nederland werd geïntroduceerd. In Haarlem stond aan het Spaarne de filmfabriek Hol- landia. Daar werden tussen 1912 en 1923 zo'n zestig lange speelfilms en een groot aan tal documentaires en op drachtfilms gemaakt. Dit be drijf, dat Haarlem de bijnaam „Hollywood in Holland" be zorgde, zal centraal staan in de expositie. Swarte Wanneer zaterdag 2 januari 1988 in het eerste weekeinde van het jubileumjaar de deu ren van museum, Vis- en Vleeshal open gaan zullen er drie tentoonstellingen te zien zijn. In de Vishal zal dan een tentoonstelling zijn over striptekenaar, schrijver en ontwerper van affiches, tijd schriftomslagen, postkaarten en postzegels Joost Swarte. In de Vleeshal is een ten toonstelling over de natuurfi losoof Martinus van Marum (1750-1837). In het museum zelf is dan de tentoonstelling „Klein Zilver" van kleine zilveren gebruiksvoorwerpen te zien. De tentoonstelling „Mens en Natuur in Zuid-Kennemer- land" (van 26 maart tot en met eind april) wil een in zicht geven in de wisselwer king tussen mens, natuur en landschap in het verleden met het oog op de toekomsti ge ontwikkelingen. Op stapel staat ook een „Bol- lenroute door het Frans Hals museum" (24 maart-eind april), een wandeling langs de bloemen op kunstvoor werpen in het museum, maar ook door de tuin waar de tul- S;n dan in bloei staan, p de jubileumdag (11 mei) is de première van de diapre sentatie over de schutterij, een schuttersmanifestatie op de Grote Markt en de uitrei king van het eerste exem- Êlaar van het boek Frans [als. Op de avonden van de eerste en tweede Pinksterdag en de zaterdagavond daaraan voor afgaand is het museum open. De zalen zullen dan worden verlicht met kaarsen, er zijn rondleidingen en kleine con certen. Frans Halsprijs Het Frans Halsmuseum zal in het jubileumjaar ook de Frans Halsprijs voor tentoon- stelligsvormgeving uitreiken. Met de prijs wil het museum veelbelovende nieuwe Ne derlandse vormgevers een platform bieden om zich te presenteren. Een aantal be ginnende vormgevers zal worden uitgenodigd een plan in te dienen voor de tentoon stelling „Gemaakt 1913". Be kroonde plannen zullen worden tentoongesteld. De winnaar wordt door middel van een honorarium in de gelegenheid gesteld zijn/haar plan volledig uit te werken in de tentoonstelling „Ge maakt 1913". De prijs omvat ook een geldbedrag ter waar de van 7.500 gulden. De NOS wil een TV-pro- gramma wijden aan de res tauratie van een van de Frans Halsschilderijen, „De officieren en onderofficieren van de St Jorisdoelen te Haarlem" uit 1639. Het ligt in de bedoeling de film vanaf mei 1988 ook geregeld in het Frans Halsmuseum te verto nen. EN OF MIJNDERS BIJ Alpine-witte linnenkast (BI70 cm) met schuif deuren. Soepel lopende deuren in solide metalen rails. Bijzondere kwaliteitl Moeiteloos te openen I Maat breed 205 cm f. 1195.- Maat breed 253 cm f. 1490.- Extra voor spiegeldeur f. 150.- Ook tegen meerprijs in staalgrijs, parelgrijs of zwart leverbaar. (Alle kasten. H2I8xD64 cm). GEZOND SLAPEN VOOR EEN ZACHT PRUSJE. KOMPLETESET. Auplng Komfortabel bovenmatras. Auping Komfortabel spiraal en Select bedbak 2-persoons (140x200 cm). Auplng Komförtabel bovenmatras. Auplng Komfortabel spi raal en Select lits-jumeaux (160x200 cm) Auplng Komfortabel bovenmatras. Auplng Komfortabel spiraal en Select bedbak 2-persoons (180x200 cm) DETIJDIS! Wtent bij Mijnders Meubelen vindt u nu volop luxe en komfort, vormgegeven in eigentijdse ontwerpen. Perfekt afgewerkt prima kwaliteit En dat de prijzen er wèl ouderwets uitzien, is mooi meegenomen I Witte eetkamertafel op een eigentijdse, stabiele kolomvoet. De bladmaat is 110x110 cm. De witte stoelen hebben een stoffen zitting rug in een modem design. Prijs per stuk 'T MOOISTE VOOR DE VLOER EN VOOR TRAAMI Bij Mijnders in Beverwijk, Capelle en Sliedrecht vindt u 'n prachtige kollektie vloerbedekking, gordijnen en vitrages. De mooiste-dessins voor de mooiste prijzen. Kom maar kijken I Royale, extra hoge 3-2 zitskombinatie in echt leder. Als 3-1-1-zits f. 3895,- Ook leverbaar in andere kleuren. Zeer funktionele buroset bestaande uit buro (bladmaat 160x80x73 cm), typetafel (bladmaat 90x40xH66 cm) op zwenk- wielen. en een verrijdbare dossierkast (47x55xH66 cm) Zelf monteren. Diverse typen burostoelen, al leverbaar vanaf f. 79.-. Gaat u zitten I Zelf monteren. Dit moderne witte dressoir is 2 meter breed en is ook lever baar in staalgrijs of parelgrijs. w Cjj a v BEVERWIJK, aan de Meubelboulevard, Parallelweg 98 Tel. 02510-29062. Donderdag koopavond, maandagmorgen gesloten. Eigen parkeerterrein CAPELLE A/D USSEL. Meubelboulevard, lylantse Baan 8. Tel. 010-4508144. Langs de Rijksweg Rotterdam-Utrecht. Vr. koopavond, maandagmorgen gesloten DIEMEN, Meubelpromenade, Sniep 10. Tel 020-901441. Langs de Rijksweg Amsterdam-Amersfoort. Vr. koopavond, ma.morgen gesloten. Eigen parkeerterrein LEIDERDORP, Meubelplein 9, naast het Elisabeth Ziekenhuis. Tel. 071-412701. Donderdag koopavond, maandagmorgen gesloten. Grote parkeerruimte USSE, Kanaalstraat-Heereweg, Tel. 02521-14642. Donderdag koopavond, maandagmorgen gesloten Vblop parkeerruimte op de Westerdreef SUEDRECMT Meubelstad, Leeghwaterstr. 237. Tel. 01840-19000 Langs de Rijksw. Gorinchem-Rotterdam. Afslag Wijngaarden. Do. koopavond, ma.morgen gesl. MEUBELEN AMSTERDAM De Aanmoedigingsprijs Film 1987, gulden) van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is kj yfl kend aan Joost Ranzijn. Ranzijn heeft tot nu toe zeven ie te films gemaakt, waarin een talent voor de uitbeeldin] J' humor kan worden geconstateerd, aldus de jury. De Films van Ranzijn, voor het merendeel in eigen pm u| tie en naar eigen ideeën tot stand gekomen, zijn volge: pn jury voorbeelden van gevoel voor en uitwerking van h j i ristische situaties in ernstige en absurde omstandigh Tevens toont Ranzijn een vermogen voor aandacht v<x caties en details en een juiste keuze van medespelen k kan het publiek laten lachen en laten nadenken ove >e ernst en niet-ernst van het leven, staat in het jury-rap ,h Ranzijn bewuste keuze kwam pas werkelijk tot ontplo na zijn eindexamenwerk van de Nederlandse filmacad ia in 1980. Vanaf dat startpunt wist hij zich naar het ooi bi van de jury langzaam maar zeker meester te maken ch het uitwerken van bizarre situaties. (Door onze correspondent Bob van Huët) PARIJS De Spaanse koningin Sophie opent 9 okto in Parijs vier tentoonstellingen, gewijd aan 500 Spaanse kunst. Zij hebben plaats in het Museum voor derne Kunst van de stad Parijs en het Petit Palais. grootste expositie draagt de titel „Van Greco tot Picai en beslaat de periode eind 16de eeuw tot aan het bt I'' van de 20ste. Topstukken van onder anderen El Gn Velazquez, Murillo en Goya zijn hiervoor door Spaj musea en particuliere verzamelaars uitgeleend. Een tw de tentoonstelling wordt samengesteld rond Picasso, w twintig schetsen te zien zullen zijn die hij maakte voorbereiding van zijn beroemde doek Guernica. Na casso zijn vooral Miro, Gris en Dali vertegenwoord Deze beide tentoonstellingen zullen tot 3' januari 198! zien zijn. Een beeld van de jaren zeventig (Gordillo, Da Villalba, Alfonse Fraile, Broto) en de meest recente wikkelingen in de Spaanse kunst staan centraal op eens twee exposities. Deze zullen tot eind november Voor een uitgebreide agenda, ook voor de ko mende dagen, raadplege men „UIT", de gratis we kelijkse bijlage van deze krant. ALPHEN AAN DEN RIJN EU ROCINEMA I (Van Boetzelaer- straat 6. tel. 01720-20800): E«n maand later (al); 18.30, 21.15. zo. ook 16.00. Een avontuur met een staartje (al); za. zo. wo. 14.00. EUROCINEMA II: Blind date (al); 18.45, 21.15. za. zo. wo. ook 13.45. zo. ook 16.15. EUROCINEMA III: The secret of my aucceaa (al); 18.45, 21.30. za. zo. wo. ook 13.45. zo. ook 16.15. EUROCINEMA IV: Be verly Hilla cop II (al); 18.30, 21.00. za. zo. wo. ook 13.30. zo. ook 16.00. NACHTVOORSTELLINGEN EUROCINEMA I: Meisjes die overal voor klaar staan (18); za. 24.00. EUROCINEMA II: Blind date (16); za. 24.00. EUROCI NEMA III: Fysical attraction (18); za. 24.00. EUROCINEMA IV: Beverly Hills cop II (16); za. 24.00. LEIDEN e LUXOR (Stationsweg 19. tel. 071-121239): Who's that girl (al); 19.00. 21.15. e LIDO en STUDIO (Steenstraat 39. tel. 124130): Een avontuur met een staartje (al); za. zo. wo. 14.30. The living daylights (al); 14.30, 18.45, 21.15. Een maand later (al); 19.00, 21.15. do. vr. ma. di. 14.30. Zoeken naar Eileen (al); 14.30, 19.00, 21.15. The secret of my aucceaa (al); 14.30, 19.00, 21.15. Beverly Hilla cop II (al); 14.30, 19.00. 21.15. TRIANON (Breestraat 31, tel. 123875): Soul man (al); 14.30, 19.00, 21.15. Sjanghai surprise (al); 14.30, 19.00. 21.15. REX (Haarlem merstraat 52. tel. 071-125414); The T+A teem (16); 14.30, 19.00, 21.15. NACHTVOORSTELLINGEN e REX: Debby doe* Dallas III (16); vr. za. 23.30. NOORDWIJK LIDO THEATER (Pr. Bernhardstraat 56, tel. 01719-12800): The living day lights (al); zo. ma. 19.00, 21.15. KATWIJK CITY THEATER I (Badstraat 30, tel. 01718-74075): Lethal weapon (16); do. vr. 14.45, 19.00, 21.15. za. zo. wo. 14.45, 19.00. ma. di. 19.00. Cro codile Dundee (al); za. zo. ma. di. wo. 21.15. CITY THEATER II: The living daylights (al); do. vr. zo. 14.45, 19.00. 21.15. za. ma. di. wo. 19.00, 21.15. Tom and Jerry VI (al); za. wo. 14.45. VOORSCHOTEN GREENWAY (tel. 01717-4354): Children of a lasser God (al); do. t/m zo. 19.00. zo. ook 15.45. The name of the Rose (16); do. vr. za. zo. 21.15. ma. wo. 20.15. KINDERVOORSTELLING De speurneuzen (al); za. zo. wo. 14.00. Labyrinth (al); vr. za. wo. 15.45. WASSENAAR ASTRA (tel. 01751-13269): The living day lights (al); 20.00. The mission (12) dl. wo. 20.00. KINDERVOORSTELLING Thomas en Senior in het spoor van Brute Berend (al); za. zo. wo. 14.00. ZOETERMEER e PROMENADE 1,2,3 (Promenade 7, tel. 079- 511313): Beverly Hilla cop II (al); do. vr. ma. di. 18.45, 21.30. wo. di. 14.00, 18.45, 21.30. za. 14.00, 18.45, 21.30, 24.00. Een ir later (al); 18.45, 21.30. za. 2<I The living daylights (al); dop ma. dl. 18.45, 21.30. wo k 14.00, 18.45, 21.30. za. 18.45. 21.30. 24.00. mat een ateartje (al); wo. i 14.00. DEN HAAG* ASTA 1 (Spu tel. 463500): La Bamba 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13 16.00, 18.45. 21.30. ASTA 2: trageous fortune (al); 19.00, 21.30. zo. 13.30, 19.00, 21.30. ASTA 3: Pn tor (16); 14.00, 19.00, 21.30. 13.30, 16.00, 19.00, 2I BABYLON 1 (Winkelcem Babylon, tel. 471656): maand later (al); 14.00, 21.30. zo. 13.30, 16.00, 21.30. e BABYLON 2: Th« cret of my success (al); M 18.45,. 21.30. zo. 13.15, 18.45, 21.30. BABYLI Blind date (al); 14.00, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 21.30. CINEAC 1 (Bu 20. tel. 630637): Who's thai (al); 14.00, 18.45, 21.30. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. NEAC 2: Zoeken naar I (12); 14.00, 18.45, 21.30. 13.15, 16.00. 18.45, 21.30.. NEAC 3: Lethal weapon 18.45. 21.30. do. vr. ma. di 14.00. EUROCINEMA (1 910. tel. 667066): Gandl 13.30, 20.00. za. wo. 20.I 16.00. 20.00. METROP (Carnegielaan. tel. 456756) verly Hills cop II (al); 18.45. 21.30. zo. 13.45, 18.45, 21.30. The Waal story (12); zo. 11.00. ME POLE 2: Zoeken naar l (12); 14.00, 18.45, 21.30. 13.15, 16.00. 18.45, 21.30. TROPOLE 3: The living lights (al); 14.00, 18.45, 2 zo. 13.15, 16.00, 18.45, 2 METROPOLE 4: Extren (16); 14.00. 18.45, 21.30. 13.15, 16.00, 18.45, METROPOLE 5: De na de roos (16); 14.00, 18.45,2' zo. 13.15. 16.00, 18.45. 21 ODEON 1 (Herengracht tel. 462400): Beverly Hilla o (al); 13.45, 18.45, 21.30. 13.15. 16.00, 18.45, ODEON 2: The living i lights (al); 13.45, 18.45, 2l zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21 ODEON 3: Mannequin 13.45, 18.45, 21.30. zo. 11 16.00, 18.45, 21.30. ODEfl Péril en la demeure (16); 11 18.45, 21.30. zo. 13.15, 11 18.45, 21.30. STUDIO 1 f tingstraat 12b, tel. 656402' man (al); 17.15. 19.30. 21.41 19.30, 21.45. zo. 13.45, 1 20.30. STUDIO 2: A r a view (16); 19.15, 21.30 13.30, 15.45, 20.15. Blue rt (16); 21.30, zo. 13.30. 15 STUDIO 3: 19.00. 21.15 13.15. 15.30. 20.00. Weird ce (al); do. za. The bn club (12); zo. wo. e i FILMHUIS (Denneweg 56. 459900): Zaal 1: Le rayon i 19.30, 21.45. Zaal 2: Hor- the brave; 19.30. Blue 1 21.45. Zaal 3: vr. zo. dl 19.30, 21.45. do. za. ma. 15 22.00. Fame; do. Cii de la dance; vr. Un cam* bal; za. Rock around the df zo. The red shoes; ma. Lm rapluies de Cherbourg; demoiselles ds Rochefort; NACHTVOORSTELLINGEN CINEAC 1: Who's thai (16); za. 00.15. CINEAC 2 Wseks (16); za. 00.15. Cl AC 3: Lsthal weapon (16) 00.15. EUROCINEMA: I san huis sex (18); za. 00.02 KINDERVOORSTELLINGEN BABYLON 3: Een avcnl met een staartje; za. wo. 1* zo 13.30, 16.00. CINEAC Bambi; za. wo. 14.00. zo. 0 16.00. EUROCINEMA: Tl en de toverfcetel; za. zo. 13.30. Solistenauditie onder auspiciën van de Koninklijke Christelijke Zangers- bond. Juryvoorzittsr Jan Pasveer, pianisten Thom Bollen en Leo van Doaaalaar. Salvatorkark, De Haag. Zondagmiddag kreeg de 27-ja- rige sopraan Miranda van Kralingen in een uitverkocht Amsterdams Concertgebouw tijdens een rechtstreekse tv- uitzending uit handen van Eli sabeth Schwarzkopf de prijs van f 5000,-, als de Nederland se deelnemer die tijdens de Schwarzkopf-week de grootste inzet had getoond. Gistermid dag zong zij voor een klein se lect publiek in de Haagse Sal- vatorkerk tijdens een door de Kon. Chr. Zangersbond geor ganiseerde auditie. De ff zangersbond in Nederl* ganiseert dergelijke jaarlijks met als doel j« lentvolle vocalisten genheid te bieden zich senteren aan een pubh staande uit dirigenten' stuursleden van de orï in Nederland. Tijdens 4 tie zongen dit jaar 24 k* ten, zeven daarvan door een jury onder vooi schap van Jan Pasveer laten tot die presentatie! eind oktober zal word houden. De jury was vi ning dat het muzikale J» de deelnemers over hei meen hoog lag. ADRIAANÏ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 18