Olympisch zeilwater is smerig Timman mist scherpte Erik Ran overwintert in Verenigde Staten sportuitslagen an de slag Nederlaag Aouita Zorgen om „Superdrugs" 3inj pQRT G&tdoegou/ia/wi SV-Feyenoord: twoon om half drie SOUNESS VIJF WEDSTRIJDEN GESCHORST IJSSTADION THIALF LUKT GERED Vanderlijde in finale OOK MEXICO NAAR WK TURNEN PANIEK ROND ONTBREKENDE MOTOREN )ttersberg errast Straffen betaald voetbal Verlies )asketbalsters Hoofddorp Vinst Duinwijck in Europa Cup 'rijsvragen REMISE TEGEN NIKOLIC Sportwereld VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 11 JJ BOSCH De voetbalwedstrijd PSV- yenoord mag zondag in Eindhoven ge- on om half drie gespeeld worden, zoals ■vont bedoeling was. De gemeente hoeft de iciaal dstrijd niet te verzetten naar vijf uur. vaan t had de organisator van de kunst- en De iekbeurs, die op dezelfde dag nabij het ogen ftbalstadion wordt gehouden, geëist in steld. n kort geding dat donderdag in Den wel sch diende. De organisatie vreesde dat de KU.i gst voor het geweld van voetbalsuppor- >eien s veel mensen ervan zou weerhouden de ok ure te bezoeken. Vice-president mr. J. lie rmans besloot kort na de zitting dat de mdei ers bij hem aan het verkeerde adres wa- oten. n. Hij verwees ze naar de Raad van State gd d ar ze beroep kunnen aantekenen tegen nwej beslissing van de Eindhovense burge- ins dj ester om de wedstrijd niet te verzetten, fere GLASGOW Graeme Sou ness, speler-manager van de Schotse eerste-divisieclub Glas gow Rangers, is gisteren door de tuchtcommissie van de Schotse Voetbalbond geschorst voor vijf competitieduels naar aanleiding van zijn rode kaart in de wed strijd tegen Celtic. Souness was na het duel ook betrokken bij een vechtpartij met scheids rechter David Syme. Bij het be palen van de strafmaat betrok de tuchtcommissie tevens het verleden van de speler, die zich vorig seizoen ook enkele keren op het veld misdroeg. FC Den Haag later tegen Feyenoord ZEIST De wedstrijd Feyen- oord-FC Den Haag zal, evenals Haarlem-PSV en VVV-Ajax naar een andere datum worden verschoven. Bonds coach Rinus Michels heeft zo doende de ruimte om op zon dag 25 oktober voor het EK- 'kwalificatieduel Nederland- Cyprus op woensdag 28 okto ber enige trainingen met de selectie af te werken. Compe titieleider Jan Huijbregts over weegt de geschrapte wedstrij den in te halen in het week einde van 14 en 15 november, de data waarop de tweede ron de van de strijd om de KNVB- beker wordt gespeeld. LEEUWARDEN Met het definitief verle nen van surséance van betaling door de rechtbank van Leeuwarden, lijkt het ijssta dion Thialf behoed te zijn van faillisement. Over zes weken moeten de crediteuren for meel akkoord gaan met het reddingsplan dat de bewindvoerders van het stadion hebben opgesteld. Met de akkoordverklaring zullen de crediteuren 25 procent van het geld dat ze nog van Thialf te goed hebben, in totaal zo'n vijf miljoen gulden, terugkrijgen. Wat niet in contanten kan worden uitbetaald zal in aan delen worden omgezet. Op de crediteuren- vergadering komt ook de 2,3 miljoen gulden die de overheid in het stadion heeft gestoken vrij. Thialf kan daarna zonder schulden op nieuw beginnen. Voor de afbouw van het stadion is 1,8 miljoen gulden uitgetrokken. Thialf gaat 17 oktober weer open. OOST-BERLIJN Europees kampioen Arnold Vanderlijde zich gisteravond ge plaatst voor de fina le van het interna tionale bokstoernooi van Oost-Berlijn. Voor vijfduizend toeschouwers ver sloeg Limburgse zwaargewicht in de halve-eindstrijd Oesman Arsalijev uit de Sovjetunie op punten (3-2). Van derlijde treft in de finale de Cubaan Delis. ROTTERDAM Het aantal dames- ploegen voor het toernooi om de we reldtitels turnen, dat van 18 tot en met 25 oktober in het sportpaleis Ahoy in Rotterdam wordt gehouden, is door de inschrijving van Mexico van 32 op 33 gekomen, waarmee het toernooi de grootste inschrijving uit de geschiede nis vari de wereldkampioenschappen kent. De Mexicaanse bond had aanvan kelijk slechts drie turnsters ingeschre ven, die in de mixed-groep 1 met indi viduele turnsters van Guatemala en Luxemburg waren ingedeeld. De Inter nationale Gymnastiek Federatie heeft de Mexicaanse inschrijving, hoewel die formeel te laat was omdat op 4 septem ber de loting in Rotterdam is gehouden, toch geaccepteerd. GOIANIA Twee dagen voor de Grote Prijs van Brazilië is er grote pa niek uitgebroken onder de motorcou reurs. Gisteren ontbraken de machi nes op het circuit in Goiania, dat op 30 minuten vliegen van de hoofdstad Brasilia ligt. Slechts vijf motoren wa ren gearriveerd voor de eerste trai ning. Door de hevige regenval konden de voor het vervoer van de wegmoto- ren ingeschakelde vrachtwagens de stad niet bereiken. Ook de tijdwaarne ming bleek niet op het circuit aanwe zig te zijn, waardoor de wel beschikba re machines aan de kant bleven. Pe verkenning van het circuit werd dopr een aantal coureurs joggend gedaan. Een dag na het ontslag van de Engelsman Terry Venables bij Barcelona, ging zijn voorlopige opvolger, Luis Aragonas onmiddellijk met de selectie aan de slag. Arago- nas geeft hier aanwijzingen aan de Westduitser Bernd Schuster (links) en aan de En gelse international Gary Lineker. FOTO: EP* PUSAN Het zeilwater rond het Zuidkoreaanse Pusan, waar volgend jaar de olympische zeilwed strijden worden gehou den, is zo smerig, dat de boten uit het water moeten worden getild om schoongemaakt te worden. De bemanningen weigeren in het water te duiken om de jachten te reinigen. Volgens de or ganisatoren zal deze aan pak ook tijdens de Spelen worden gevolgd. Een drastische schoonmaak van de wateren rond Pu- san is niet voorzien. Afgezien van het vuile water is er ook kritiek op de geringe ervaring van de organisato ren. Volgens de zeilers en of ficials worden er te veel fou ten gemaakt. Zo moeten de deelnemers te lang op het wa ter verblijven, alvorens wordt gestart. Ook de vorm van het af te leggen traject is niet goed. Peter Tall berg, de voor zitter van de internationale zeilfederatie beklemtoonde echter de pluspunten van Pu- san: „De mooiste accommoda tie van dé wereld". Tijdens de voorolympische zeilregatta wordt het Suong-Baycomplex voor het eerst getest. Het Olympisch zeilproject heeft 85 miljoen gulden gekost. Voorname rol De Nederlandse zeilduo's Jan van Ek/Huub Lambriex en Henri Koning/Hans Schelling spelen na de vierde wedstrijd dag van de voor-Olympische wedstrijden op het water bij Pusan nog steeds een voorna me rol in strijd om de eindze- f^ij de Tornado's finishten Van Ek en Lambriex gisteren in de derde race als negende Daardoor zakten ze in het klassement van de tweede naar de derde positie. De ach terstand op de Amerikaanse leiders Knapp en Steinfeld, die als zesde binnen kwamen, bedraagt echter maar zeven punten. De door een onbe kend virus getroffen Torna do-zeilers Cees en Willy van Bladel verschijnen waar schijnlijk vrijdag weer aan de start. In de Flying Dutchman-klas- se zorgden Henri Koning en Hans Schelling gisteren voor de beste Nederlandse prestatie FOTO: DUKSTRA door de vijfde plaats op te ei sen. Het duo uit Wormerveer raakte wel de tweede plaats in het klassement kwijt. Bart Verschoor heeft nog steeds een goede kans op een hoge eindklassering. De plankzeiler verloor eerder gedeeltelijk een protest tegen zijn zege in de tweede race. Hij werd niet gediskwalificeerd, maar het resultaat in die race wordt achteraf bepaald door de klas seringen in de overige wed strijden. gisteren voegde Ver schoor een vijfde plaats aan zijn totaal toe, waardoor hij in het klassement een sprong naar de achtste plaats maakte. De andere Nederlandse deel nemers kwamen minder sterk voor de dag. Gehinderd door de lastige stroming en de zwakke wind eindigden ze in de achterhoede .1 IOTDORP Frans Ot- rsberg verraste gister- vond, op een door noodweer eteisterde baan van Noot- orp, vriend en vijand. Met i vee paarden, Attack en nne V., die nog nooit op ootdorp hadden gelopen eepte de eigenaar/pikeur loverwinning uit het vuur. Ie toestand van de baan ver- rgerde in de loop van de vond zodanig, dat het baan- omité de pikeurs toestem- ling gaf niet langs de reling lopen. De binnenkant van ie baan stond vol plassen. ZEIST Claus Boekweg (FC Groningen) en Frank Veldwijk (PEC Zwolle) zijn door de tuchtcommissie van de KNVB voor een wedstrijd [eschorst naar aanleiding 'an hun derde gele kaart. In de eerste divisie missen Knoop (FC Wageningen), Veldmate (Veendam) en De Jong (Heerenveen) de eerst volgende wedstrijd van hun HOOFDDORP De basket- Jalsters van Hoofddorp heb ben de eerste wedstrijd in de terste ronde van het toernooi om de Europese beker voor andskampioenen verloren. In Hoofddorp was gisteren het Zweedse Solna sterker: 74-72. ij de rust stond Hoofddorp met 39-36 voor. De return wordt volgende week donder dag in Zweden gespeeld. VILLACH Landskampi oen Duinwijck heeft gisteren in de eerste ronde van de strijd om de Europa Cup badminton met 6-1 gewon nen van Askö Ktg Psk Landskron uit Oostenrijk. In Villach volgen voor de bad mintonclub uit Haarlem nog duels tegen de kampioenen van Zwitserland en Schot land. Hidlotto: 7-9-17-21-37-40. Re- ptve: 18. Deelnemers: 453.841. 1.695.812. Prijzen: 510,70. ijferspel: 037958. Extra prij- en: 51464. Deelnemers: *11578. Inleg/321.868. Prijzen 1128.747,20 TILBURG De daden drang van Jan Timman lijkt enigszins te zijn be teugeld. De Amsterdamse grootmeester nam gisteren in de zevende ronde van het Interpolistoernooi ge noegen met een korte re mise tegen Predrag Niko- lic en consolideerde daar mee zijn leidende positie. Halverwege heeft hij met vijf punten uit zeven par tijen een halfje meer dan Robert Hlibner, die voor zijn remise tegen Anders- son slechts acht minuten bedenktijd uittrok. Uit taktisch oogpunt bezien was het begrijpelijk, dat de koploper risico s uit de weg ging. Zijn positie is riant. In de tweede toernooi-cyclus, die zondag begint, heeft hij boven dien viermaal wit tegen drie maal zwart. Toch leek Timman iets van zijn gebruikelijke scherpte te missen. Het vervolg van de af gebroken partij tegen Anders- son verscheen in de demon stratiezaal op vele borden en spookte waarschijnlijk ook door Timmans hoofd, toen hij geacht werd Nikolic partij te geven. Hij vond het allang goed, toen de Joegoslaaf op de vijftiende zet remise aanbood. Viktor Kortsjnoi blijft de kleurrijkste figuur in Tilburg. Met de vaste hand van een kleiduivenschutter knalde hij in hoge tijdnood tegen Ljubo- jevic - veertien zetten in vijf minuten - de ene Joegoslavi sche winstmogelijkheid na de andere neer. Zijn koning holde daarbij als een aangeschoten ree achter de witte stellingen, rook mat, maar liet zich - im pulsief als hij is - verleiden even hard op de klok te ram men als zijn tegenstander. Toen op de 42e zet Korts- jnoi's klok viel, resteerde een stand, die zelfs Ljubojevic in een voor hem volstrekt onge wone vlaag van pessimisme als remise taxeerde. De partij tussen Joesoepov (wit) en Sokolov verliep als volgt: 1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pgl-f3, b7-b6, 4. g2-g3, Lc8-a6, 5. Pbl-d2, La6-b7, 6. Lfl-g2, Lf8-e7, 7. 0-0, 0-0. 8. Ddl-c2. d7-d5. 9. c4xd5, e6xd5, 10. Pf3-e5, c7-c5. 11. d4xc5. b6xc5, 12. Pd2-c4. Tf8-e8, 13. Lcl-f4. Dd8-c8, 14. Pc4-a5, Lb7-a6, 15. Tfl- dl. Pb8-d7, 16. Lg2-h3, Dc8-c7, 17. Pe5-c4, Dc7-c8, 18. Pc4-e3, d5-d4, 19. Pe3-c4, La6xc4, 20. Pa5xc4, Dc8-a6, 21. e2-e3, Pd7-b6, 22. Pc4xb6. Da6xb5. 23. e3xd4. c5xd4, 24. Lf4-c7, Db6-c5, 25. Dc2xc5, Le7xc5, 26. Tal-cl, Pf6- e4, 27. Lh3-f5, Lc5-b6. 28. Lf5-d7, Te8-e7, 29. Ld7-c6, Ta8-f8, 30 Lc7xb6. a7xb6, 31. Tdl-el, f7-£5, 32. f2-f3, d4-d3. 33. Tcl-dl, d3-d2, 34. Lc6-d5+. Kg8-h8, 35. Tdlxd2, Pe4xd2, 36. Te2xe7, g7-g6, 37. Te7-e2, Pd2-bl, 38. Te2-el, Tf8-d8, 39. Tel- dl. zwart geeft het op. LATAKIA Said Aouita heeft gisteren tijdens de laatste dag van Middellandse Zeespelen in Latakia voor het eerst in twee jaar een nederlaag geleden. De Marokkaanse ster liet zich op de 3.000 meter steeple chase verrassen door de Italiaan Alessandro Lambruschini. Aouita, die eerder in Latakia goud won op de vijf en de tien kilometer, leek op weg naar zijn gebruikelijke over winning toen hij drie ronden voor het einde de Tunesiër Fathi Baccouche met een tempoverhoging van zich afschudde. De Ita liaan Lambruschini, in Rome slechts negende in de wereldtitel strijd, achterhaalde eerst Baccouche en passeerde op anderhalve ronde van het einde ook Aouita. LONDEN Britse we tenschappers houden een wedloop tegen de tijd om te voorkomen dat twee nieuwe „superdrugs" ge bruikt gaan worden door atleten. Het belang van de middelen schuilt niet alleen in het feit dat ze de prestaties van sportlieden aanzienlijk kun nen verbeteren, maar met name in het feit dat ze nog niet via bloed- of andere tests zijn op te sporen. Professor Raymond Brooks, een autoriteit op het gebied van pepmiddelen hij ont wikkelde in 1969 de test waardoor het gebruik van anabole steroïden ontdekt kan worden zei, dat deze middelen, evenals anabole steroïden en alle andere, ont wikkeld waren voor puur medische en volkomen wet telijke doeleinden. „Voor zover we weten heb ben sportmensen de drugs nog niet in handen, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Die tijd hebben wij drin gend nodig om de tests te ontwikkelen die het gebruik van de middelen aan het licht kunnen brengen. En, wat misschien nog wel be langrijker is, we moeten de internationale organisaties zien over te halen die tests te introduceren bij belangrijke sportevenementen", aldus professor Brooks. Hij is in dienst van de Britse Sport raad die een groot bedrag heeft uitgetrokken voor drugstesten en onderzoek naar de gevolgen van het ge bruik van stimulerende mid delen. De Britsë Sportraad maakte verder bekend dat het in toe nemende mate bezorgd is over een derde middel, pro- benicide, dat als anti-rugpijn medicijn vrij verkrijgbaar is. Bij gebruik van probenicide wordt de aanwezigheid van anabole steroïden in het li chaam gemaskeerd, zodat de bestaande tests geen waarde meer hebben. Ook hiervoor zal een alternatief gezocht worden, zo liet de Sportraad weten. DAVID SAPSTED Copyright The Times IJshockey - In de eerste wedstrijd voor de finalepoule van het ijshockeytoernooi om de Europacup voor lands kampioenen heeft Farjestadt uit Zweden donderdagavond in Lugano verrassend gelijk gespeeld (4-4) tegen favoriet CSKA Moskou. Tennis - Miloslav Mecir staat op de eerste plaats van de lijst van verdiensten in de tennissport van dit jaar. De Tsjechoslowaak heeft tot nu toe 775.306 dollar binnenge sleept. Tweede is de Zweed Stefan Edberg met 658.859 dollar en derde de Tsjecho slowaak Ivan Lendl met 570.325 dollar. Tennis - John McEnroe is voor de tweede maal vader geworden. Zijn vrouw Tatum O'Neal schonk het leven aan een zoon, die de namen Sean Timothy zal dragen. Autosport - De Zweed Ken neth Eriksson had donder- dag nog de leiding in de Ral ly van de Ivoorkust. In het klassement na de tweede etappe van Abidjan naar San Pedro ging hij met een grote voorsprong de Kenyaan Mehta vooraf. Zwemmen - De in Utrecht studerende zwemster Conny van Bentum verruilt Het Barneveldse DWK voor de Amsterdamse vereniging De Dolfijn. Basketbal Groningen heeft vlak voor de start van de competitie twee Amerika- nens aangetrokken. Forward Christopher Moore en center Abraham Okoroduku zijn voor een jaar gecontracteerd. Tennis De als eerste ge- laatste Zweed Stefan Ed- erg heeft de derde ronde van het toernooi in Los An geles bereikt. Edberg zege vierde met 6-3, 7-6 over de Amerikaan Jay Berger. Ver rassend was de uitschakeling van de Amerikaan Kevin Curren door zijn niet ge plaatste landgenoot Marty Davis: 7-6, 6-7, 7-6. Wielrennen - De profploeg Transvemij/Van Schilt heeft donderdag de Belg Noël Se- gers als twaalfde renner aan getrokken. Autosport - De Grote Prijs van Canada voor formule-1- wagens wordt in 1988 niet gehouden. Tennis - Manon Bollegraf heeft donderdag in de twee de ronde van het enkelspel in Hamburg slechts vijf ga mes gespeeld. Bollegraf stond met 2-3 achter tegen de Oos tenrijkse Judith Wiesner, toen de partij wegens de in vallende duisternis en de re gen werd onderbroken. DEN HAAG Vorige week vertrok zweminternational Erik Ran naar de Verenigde Staten. De sprinter uit Voor burg combineert het zwem men met zijn studie aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Erik Ran stond al geruime tijd op het verlanglijstje van kam pioenenkweker Peter Daland. de hoofdtrainer van één van de beste Amerikaanse univer siteitsteams. Het ligt in de be doeling, dat de twintigjarige zwemmer vóór de Nederland se zomerkampioenschappen, die als een selectie voor de Olympische Spelen gelden, naar Nederland terugkeert. Bondscoach Bert Sitters roept de nationale selectie in het Olympische jaar vijftien keer op voor een centrale training in het Sportfondsenbad in Amersfoort. De eerste van vijftien trainingsbijeenkom sten is vandaag. De voorlopige Olympische zwemselectie be staat uit zestien mannen en zestien vrouwen. De 32 geselecteerden zijn: Mannen: Patrick Dybiona, Frank Drost (beiden AZPC), Hans Kroes, Gérard de Kort, Hans Jansen (alle drie HPC). Patrick Braam, Stan Steege- ling, Marco Boerema (alle drie De Zeeschuimers), Petro Stal man, Gertjan Horsthuis (bei den SG Groningen), Maurice van de Berge, Erik Ran (bei den HZ Zian), Ron Dekker (De IJsel), Peter de Rover (De Dolfijn), Edsard Schlingemann (Zevenhuizen), Richard Gran- neman (WVH) en Martin van der Spoel (DWK). Vrouwen: Annemarie Ver stappen (Die Heijgrave), Mari anne en Mildred Muis, Illse Oegema (alle drie Dedems- vaart AC), Ingrid Moers, Chantal Soomers (beiden MZPC), Ingrid Baars, Conny van Bentum, Anneke de Jong, Diana van de Plaats, Jolanda de Rover (alle vijf De Dolfijn), Karin Brienesse (Orca), Linda Moes (De Eemsrobben), Petra Spaans (DSZ), Ariene Knoes- ter (Luctor et Emergo) en Ju dith Anema (AZPC). BADMINTON Europa Cup in Villach Duinwijck (Ned)-Askö Ktg Psk Lands- kron (Oos) 6-1. Peiupessy-Fischer 15- 7, 15-7, Meier-Fischer 8-15, 1-15, Rib-Wieltschnig 11-1, 11-3, Oel-Baltz 11-3, 11-0, Pelupessy/Meier-Klaus en m IMS, Heinz Fischer 18-13, 18-13, Rib/Jessie Brull-Wleltschnig/Inge Po- tocnik 15-2, 15-8, Oel/Michael de Boer-Potocnik/Harald Dieffenbacher 15-3, 15-7. PAARDESPORT Koersen van Nootdorp EERSTE KOERS, 2000 meter: 1. At tack (F. Ottersberg) 2.48,8 - 1.24,4. 2. Brigitte V. 3. Barzoi Westland. Niet gestart: Benedetto Mendel. Toto: win nend 1,10, plaats 1,00 2,00 1,80, kop pel 16.10, trio 68.50. TWEEDE KOERS. 2000 meter: 1. Anne V (F. Ottersberg) 2.53.8 - 1.26.9. 2. Bitonto Mendel. 3 Bas Hal- linckveld. Toto: winnend 2.00, plaats 1,20 1,70 1,90, koppei 14,60. trio 177,20. DERDE KOERS. 2000 meter: 1. Al- phonso R (P. Zandt) 2.53,6 - 1.26,8, 2. Atze van Medem, 3. Betty Albo. Niet gestart: Zympho du Bois. Zeno S. Toto: winnend 2,70, plaats 1,40 1,70, koppel 3.30. trio 23.90. VIERDE KOERS. 2380 meter: 1. Ar- hus Cede (G. van Eykelenborg) 3.24.6 - 1.26.0, 2. Zeno Dakota. 3. Yoyo Cup. Toto: winnend 1,10, plaats 1,00 1,00 1,00, koppel 5,10, trio 18,20. VIJFDE KOERS, 2000 meter: 1. Ze- brano du Bols (N. Koot) 2.44,6 - 1.22,3, 2. Zambesi Cede. 3. dead heat tussen 6. Ydra P en 10. Zlngaro Evenlo. Toto: winnend 9,30, plaats 2.30 1,70 1.50 2,10, koppel 52.00. trio 7-3-6 1.605.00. trio 7-3-10 257.60. ZESDE KOERS. 2380 meter: 1. Zanny Oranje (R. van Stam) 3.24,4 - 1.25.9, 2. Amor Boshoeve, 3. Zivago Odllia. Toto: winnend 4.50, plaats 1,50 2,10 1,50. koppel 18,60. trio 230,40. ZEVENDE KOERS, 1640 meter: 1. Arizona Guapa (G. van Eykelenborg) 2.14,1 - 1.21.8, 2. Vermano G, 3. Yon- ker Star. Toto: winnend 2.70. plaats 1.10 1,30 1,30, koppel 10.10. trio 43.10. ACHTSTE KOERS. 2000 meter: 1. Winar Boszorg (W. van Buytene) 2.46,7 - 1.23.4, 2. Amigo de Queen, 3. Young Love. Toto: winnend 2,30, plaats 1.30 2,40 2.40. koppel 16,10. trio 143.20. NEGENDE KO€RS. 2000 meter: 1. Waaipalm du Bois (J. v.d. Pijl) 2.42.3 1.21,2, 2. Vivat OkJeson. 3. Verona Weber. Niet gestart: Us Rudi. Toto: winnend 7.40, plaats 2,30 1.60, kop pel 4,10, trio 28,80. TIENDE KOERS, 2380 meter: 1. Vale rie Fibber (C. de Leeuw) 3.16,1 - 1.22,4. 2. Ylred Star. 3. Youri Prince. Toto: winnend 4.60. plaats 1,10 1.30 1.20. koppel 10,50, trio 102.30. SCHAKEN Internationaal toernooi in Tilburg Zevende ronde: Ljubojevic (Joe)- Kortsjnoj (Zwl) alg., Joesoepov (Sov>- Sokolov (Sov) 1-0, Nikolic (Joe)-Tim- man (Ned) 1/2-1/2, Andersson (Zwe)- Hübner (Wdl) 1/2-1/2. Stand: 1. Timman 5 punten. 2. Hüb- ner 4 1/2, 3. Nikolic en Joesoepov beiden 4. 5 Andersson 3 1/2. 6. Kortsjnoj en Ljubojevic beiden 2 en 1 atg. partij. 8. Sokolov 2. ZAALHANDBAL Eredivisie heren: Slttardia-Tachos 21-18. Aalsmeer- V en L 15-15. ZEILEN Voor-olympische wedstrijden In Pu san Plankzeilen: 1. Nagy (Fra). 2. Steele (Vst), 3. Gebhardt (Vst), 5. Verschoor (Ned). Tussenstand: 1. Nagy 25.7 punten. 2. Belot (Fra) 35,7, 3. Steele 39, 8. Verschoor 60. Finn: 1. Chllder- iey (Gbr), 2. Crispin (Gbr), 3. Schu mann (WDI), 11. Neeleman (Ned). (Vat) 34.4. 2. Childerley 38,7. 3. Crispin 44, 12 Neeleman 77. Star: 1. Hellmich/Sc- hwartzel (WDI), 2. Gorla/Peraboni (Ita), 3. Jensen/MIkkelsen (Den). Tus senstand: 1. Adams/Olsen (Vst) 14,7. 2. Johansson/Hansson 30,7, 3. Gorla 31. Flying Dutchman: 1. Sela/Amir (Isr), 2. Tumer/Allam (Gbr). 3. Braun- /Kenney (Vst). 5. Koning/Schelling (Ned). Tussenstand: 1. Sela 10. 2 Braun 19,4. 3. Koning 26,7. 470 heren: 1. Evans/Mander (NZI). 2 Brietzke/Schulz (ODI), 3. Buckley- /Newlands (Gbr), 18. Mark en Robert Drontmann (Ned). Tussenstand: 1 Buckley 30,4, 2. Janka/Korte (WDI) 51, 3. Wicki/Frey (Zwl) 64. 13. Dront mann 86. 470 dames: 1. Foster/Put- ton (Gbr). 2. Bettina en Annlka Lèm- ström (Fin). 3 Leslie en Jenny Egnot (Fra). 18. Vegter/Buttman (Ned). 21 Van der Vooren/Stavenuiter (Ned). Tussenstand: 1. Lemstrom 22,7. 2 Egnot 37,4, 3. Foster 40. 12. Vegter 74; 21. Van der Vooren 94. Tornado, derde rees: 1. Faou/Quernec (Fra). 2 Gary en Chris Metcalfe (Aus). 3. Mar- ström/Hallberg (Zwe). 9. Van Ek- /Lambriex (Ned). Tussenstand: 1 Knapp/Steinfeid (Vst) 17,4, 2. Faou 21,7. 3. Van Ek 24. Soling, derde race: 1. Sjaidoeko/Poljakov/Kanov (Sov), 2. Jungel/Mannström/Harina (Fin), 3. Bandolowski/Larsen/Lercy (Den). Tussenstand: 1. Persson/Wal- lin/Oberg (Zwe) 21. 2. Kostecki/Bay- lis/Ballingham (Vst) 21,7, 3. Curtis- /Corwin/Smith (Vst) 24,4.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 11