OCCASION Speucmt RANDSTAD De nieuwe Mazda626. Meer dan ooit maakt Mazda de top bereikbaar. Jan Jansen wacht onweer af en wint AUTOüamaa SKERK 'VOOR DE BOOGAARD'S AUTOBEDRIJF AUTO-HOME LEIDERDORP B.V. AUTOBEDRIJF DE RIJN B.V. SPORT £e«dóc (Sou/temt YW, Opel en Ford willen duizenden banen schrappen Plan voor centraal bureau kunstuitleen ROELOFARENDSVEEN LEIDEN MAZDA MAAKT DE TOP BEREIKBAAR. VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINM LEIDEN Jan Jansen won de 5000 meter op de laatste avondwedstrijd in Leiden. Door het onweer werd de wedstrijd dermate opgehouden dat de sprinters en springers liever naar huis terugkeerden dan in de kou hun, zeker dan, zo blessuregevoelig werk te doen. Van de laatste open wedstrijd van het zomer<?)seizoen '87 op de atletiekbaan van de Leidse Hout kwam veel minder te recht dan de bedoeling was. Een lang aanhoudend onweer weerhield de organisatie er te recht van de wedstrijd te laten beginnen. Toen het gedonder eenmaal afgelopen was had den de sprinters en springers om even begrijpelijke redenen geen trek meer. Derhalve werd de wedstrijd een avond voor de lange afstand met een 3000 meter voor dames en een 5000 meter voor heren. PAC atlete Joke de Zeeuw won bij de dames in 9.57.6 minuten en Bataaf Jan Jansen bij de heren. De vorm die hij weer toonde leverde hem de laatste tijd niet alleen opvallende tij den op maar ook een plaats in de NKS interland van zater dag. Vanaf de start zat Jansen bij de kopgroep, die goed sa menwerkend naar een prima tijd op weg was. Aart Stigter en Rien van der Wilt deden het meeste werk, met Jansen steeds controlerend. Met nog 500 meter te gaan versnelde Eyob Muller van Spark. Jan sen nam de aanval over en verraste iedereen met zijn ver snelling. In razende vaart kwam Jansen over de streep in 14.36.7 minuten, gevolgd door Aart Stigter in 14.39.4 mi nuten. Jan Verloop, die lange tijd het kopgroepje kon vol gen, moest genoegen nemen met een zesde plek in 14.57.3 minuten. In de tweede serie was het Frank van Wijngaar den (Rijnsoever) die met de eer ging strijken. Na 15.06.1 minuten was voor hem de vijf kilometer ten einde en kon hij omkijken naar Hans Ravens- bergen en Rob Gordijn die in een geweldige spurt elkaar de achtste plaats betwistten. Ra- vensbergen won dat gevecht in 15.23.0 minuten, maar Gor dijn sleepte een dik persoon lijk record van 15.23.2 minuten mee naar huis. Erik van Eys- den, Fred Regeer en Jan Schijff bleven elkaar lang trouw in de strijd om de laat ste plaats in die tweede serie. AAV-er Van Eysden viel die twijfelachtige eer te beurt door een versnelling van Regeer in de laaste ronde, die slechts ten dele door Schijff kon worden beantwoord. Alle drie bleven ze nog wel onder de zestien minuten. Ton van den Berg was dat in de derde serie ook van plan en trok er dan ook snel alleen op uit. Halverwege de race kreeg hij steun van Spark atleet Rik de Haan, maar ook dat was niet genoeg voor Van den Berg die in 15.36.0 minuten ruim won. Ju nior Vincent van Rijn werd tweede in 15.46.3 minuten, vlak voor De Haan. Ook Ye- mane Ashgedon (Holland) en Nico Plaatzer bleven nog on der de „16". In de vierde serie had Jos Heemkerek ondanks veel kopwerk nog een forse eindsprint nodig om dat resul taat te halen. Zijn inspannin gen werden beloond met 15.59.7 minuten. (Van onze correspondent Rink Drost) BONN - Volkswagen, de grootste autoproducent in de Bondsre publiek, profiteert dit iaar nog volop van de hausse in de ver koop van nieuwe auto s, maar is niettemin van plan het perso neelsbestand in de zes Duitse vestigingen met gemiddeld 2 pro cent terug te schroeven, volgend jaar met 4 procent. Dat komt neer op het verdwijnen van 7.700 arbeidsplaatsen van de in to taal 132.000 in twee jaar. Overigens heeft de regering bekendgemaakt de laatste 15 pro cent VW-aandelen die in handen van de staat zijn, op de markt te zullen verkopen. Plannen tot inkrimping van het personeelsbestand bestaan ook bij Opel en Ford. Opel wil vier procent van zijn nu 55.000 man sterke personeelsbestand kwijt. In eerste instantie zullen 1000 man, verspreid over verschillende vestigingen, hun baan kwijtr raken. Ford-Keulen kijkt bij zijn saneringsplannen in eerste in stantie naar het kantoorpersoneel. Met de ondernemingsraad is overeengekomen, dat tot 1990 in de kantoren 1600 arbeidsplaat sen worden opgeheven. DEN HAAG Er dient een centraal bureau voor de kunst uitleen te komen, opdat de wildgroei in banen wordt ge leid en er duidelijkheid komt in normen, tarieven en ver goedingen, in het belang van kunstenaars, leners en kopers. Samenwerking tussen de Ver eniging Overleg Artotheken (VOA) en de Federatie Kunst uitleen (FKU) mag voorwaar de voor overheidsgeld voor het bureau ziin. Dit heeft het bestuur van de FKU minister Brinkman (cultuur) geschre- De belangstelling voor de kun stuitleen is sterk gegroeid. Di verse facetten rechtvaardigen dat het kunstuitleenbedrijf landelijk gedegen wordt steund en provinciaal grootstedelijk aanvaau wordt gefinancierd. De heeft zelf al een zogen centraal bureau ingesteld Enige rivaliteit is er wel sen de VOA en de FKU, beide organisaties groeien elkaar toe. Er zijn ook uitleeninstellingen die i bij de ene als bij de andeA ganisatie zijn aangesloten} de zijn ervan overtuigd d spoedig moeten samenwei Ze zijn het er over eens i minister moet bevorderel via provincies en grotd meenten een belangrijk! van het geld voor beelJ kunst ten goede komt m| uitleencentra. Nissan Micra DX Nissan Micra SDX Nissan Micra GL Nissan Cherry 1.3 GL Nissan Cherry 1.5 GL Nissan Cherry 1.3 OX Nissan Cherry 1.3 GL Nissan Cherry 1.2 Sedan Nissan Cherry 1.2 Nissan Sunny 1.6 Nissan Sunny Trend Nissan Sunny Trend Nissan Sunny 13 4-drs. - Nissan Sunny 1.3 GL Nissan Sunny Diesel. 4-drs. Nissan Sunny Diesel. 4-drs. Nissan Sunny 1.5 5-drs Nissan Sunny 1.5 5-drs Nissan Sunny autom Nissan Sunny bestel Nissan Stanza 1.6 GL 4-drs. Nissan Stanza 1.6 GL autom. Nissan Bluebird 1 8 Gl Nissan Bluebird 2.0 diesel Nissan Bluebird 2 0 GL Nissan 300 ZX autom Nissan Patrol Citroén GSA Club Citroen LNA Citroen BX16 TRS autom Rat Panda Fiat Ritmo diesel Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta diesel Ford Escort 1.3 Ford Escort 1.3 5-drs Ford Escort laser Honda Civic Shuttle Isuzu bestel diesel Lada 2105 GL Lancia A 112 Mazda 323 1.5 Mitsubishi Galant Wagon Opel Kadett 2x Opel Kadett GLS Opel Kadett GS Opel Ascona 1.6 Ipg Peugeot 305 Break diesel Peugeot 104 Comfort Renault 18 GTL Seat Ibiza Seat Fura Talbot Horizon Toyota Corolla autom Toyota Corolla 1.6 4-drs. Toyota Celica Volvo 360 4-drs. VW Jetta Elan VW Polo 1985 1985 1983-1984 1985 1984 1984 1983 1981 1981 1986 1985 1984 1984 1984 1984 1983 1983 1982 1984 1984 1982 1982 1982 1984 1984 1985 1984 1981 1984 1985 1985 1982 1981 1984 1985 1983 1983 1985 1984 1986 198$ 1985 1983 1984 1983 1984 1985 1983 1984 1984 1983 1983 1985 1983 1982 1984 1980 - 1983 1983 1981 Deze auto's vindt u in ons bedri|f in: Nissan Micra GL Nissan Micra GL Nissan Micra DX Nissan Micra DX Nissan Cherry Trend Nissan Cherry 1.3 Nissan Cherry 1.3 Nissan Cherry 1.2 Nissan Sunny Coupé Nissan Sunny 1.3 GL Nissan Sunny Coupé Nissan Sunny 1.3 GL Nissan Sunny 1.5 autom Nissan Stanza GL 3-drs Nissan Bluebird SGL Nissan Bluebird 18 Nissan Bluebird Ipg Nissan Bluebird Wagon diesel Nissan Laurel autom Austin Metro Surf Ford Fiesta Festival Ford Escort 1.1 Ford Sierra 2.0 L Lada Samara Mitsubishi Colt Opel Kadett Special Opel Kadett 1.2 S Opel Kadett 1.3 Berlina Renault 5 GTL 1986 1984 1983 1981 1985 1984 1983 1981 1985 1984 1983 1983 1982 1983 1985 1985 1984 1985 1982 1985 1986 1985 1983 1986 1982 1984 1983 1981 is men het over auto's gaat. Wij van Mazda denken echter dat wij zelf onze vtxir- naamste kritikus moeten zijn. Vandaar dat onze nieuwe Mazda 626 verder gaat dan veler ver wachtingen. We zien een complete serie nieuwe auto's, bestaande uit een Sedan, een Hatchback en een Coupe'. Stuk voor stuk met een eigen karakter en gereed om de berijder direct in de juiste stemming te brengen. Neem nu bijvoor- beeld de nieuwe Mazda 626 Sedan. Meer dan ooit de ruimste en meest complete in z'n klasse; hoewel u z'n grcx)tste luxe pas voelt als u erin rijdt. Een serie krachtige motoren - zowel diesel als benzine - stelt u in staat snel en veilig plotselinge mantx."uvres te maken. Kijk, dat bedoelen we met comfort gaat verder dan ruimte. Dan de nieuwe Mazda 626 Hatchback. Z'n aëro dynamische uiterlijk en lage luchtweerstand mogen er zijn. Z'n ultra- trillingvrije carrosserie, z'n totale uitstraling, in één woord: solide. Onmerkbaar glijdt het wegdek onder u door. Begrijpt u nu ook dat design verder gaat dan aërodynamica? Achter het stuur van de nieuwe Mazda 626 Coupe' merkt u het meteen: z'n kracht zit niet alleen onder de motor kap maar vooral in uw enthousiasme. De GT 2.0 liter 16-klepper zit in 8.3 seconden op de 100 waarna hij soepeitjes doortrekt tot 210 km/u. Ondertussen geniet u van het gemak waarmee u deze auto bestuurt. En u ontdekt dat kracht meer is dan acceleratie. Dit gevoel van ver trouwen is het ware karakter van de nieuwe Mazda 626 serie. Kom dus zelfde nieuWe Mazda 626 onder de loep nemen. Prijzen van de Mazda 626: Sedan vanaf f25.995,- Hatchback vanaf f27.995,-; Coupé vanaf f28.995,- PRIJZEN INCLUSIEF HTW (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AF1.EVERINGSK0STEN F 39*5,-. IMPORTEUR: AlITO PALACE DE BINCKH0RST BV, DEN HAAG. TEL.: 070 - 48 94 00. KOPERWEG 2 - ALPHEN A/D RIJN - TELEFOON 01720-35401 ON. Mazda-dealer Weverabaan 27 Leiderdorp Telefoon 071-898349 Valkenburgseweg S6A, Katwijk, tel. 01718-72346 Officieel dealer voor Katwijk e.o.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 10