li a in kappers M.O.vah1923" H^S Nieuw: directe verbinding met docent via computer H #1 I W BEDRIJFS- I in\ II 1 SCHOLEN DAG AVONDOPLEIDING dameskapper/kapster haagse hogeschool MNJCENTIWM EVERT Cfl5TELEIN m.b.a.-s.p.d.-boekhouden m.o. accountant administratie consulent Om het rendement van het talent. NIEUWENHUIJZEN STUDEREN ACHTER HET BEELDSCHERM M A £eidóc@ou/uMit ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1987 C-Tl OO <_n OO CP U3 «-Q Cursussen'8 Schrijf nu in bij: dagelijks van: 14.00- 16.00 uur 19.00 - 21.00 uur En In het weekend op zondag van 19.00- 22.00 uur. Hooglandse Kerkgracht 48 Leiden Tel. 071 - 123583/ 120917 'DANSSCHÖLeN) PRAKTIJKDIPLOMA 1943 in augustus/september 1987 aanvang nieuwe en herhalingscursussen voor praktijkdiploma boekhouden incl. computer boekhouden prospectus en inlichtingen bij: K.J.A. v.d. Broek. Vondelweg 123.3031 PV Rotterdam. Tel. 010-4137526/4138118 b.g.g. 01807-12930. Mevr. H T M. v.d. Maarel, Karperdaal 53.2553 PB Den Haag. Tel. 070-977102. Mevr. W.M. van Berkel, Bosscheweg 125. 5015 AB Tilburg. Tel. 013-421719. L. Jansen, Joh. van Brabantlaan 47. 5081 SC Hilvarenbeek. Tel. 04255-2421 Mevr. M.P.D. de Reyer, Delbergen 24.4834 AE Breda. Tel. 076-651774. HAAGSE OPLEIDINGSCURSUSSEN TOLK-VERTALER FRANS - DUITS - ENGELS - SPAANS voor beginners en gevorderden. Opleidingen voor het Staatsexamen tolk-vertaler - handelsbriefwisseling - instituutsvertaalcertificaten. INFORMATIE-AVOND: DINSDAG 1 SEPTEMBER 19.30 uur KLAVERSTRAAT 7 'S-GRAVENHAGE Aanvraag studiegids: Kwikstaartlaan 23, 2566 TR 's-Gravenhage Tel. 070-257253 en 078-511820 Eind augustus start te Den Haag de opleiding (inclusief: visage, manicuren, schoonheidsleer) DE DIPLOMA'S ZIJN LANDELIJK ERKEND! Voor Informatie bel 040-420359 (tussen 9.00-13.00 uur) Hair Kapparsbadrijfsacholan Hoogkarapelatraat 68 A, 2547 LP Dan Haag Talafoon 070-250426 De MAIR Kappersbedrijfsscholen zijn reeds gevestigd te: Venlo, Maastricht, Geleen, Helmond, Eindhoven. Den Haag en Rotterdam Het NIOW legt zich met opleidingen en adviezen toe op het ontwikkelen van de kern kracht in de onderneming en in andere organisaties: het menselijk talent. Mevrouw M.P. Koek verstrekt u graag nadere informatie. U kunt haar bellen onder nummer 03404-18693. Den Haag 2e Schuytstraat 258-258a Postbus 17.402 „2502 CK Den Haag Zeist Boslaan 6 Postbus 78 3700 AB Zeist Psychotharapia, 3-jarige opleiding tot Yln-Yeng- therapeut. Start januari 1988; in divaraa plaataan. Kosten 975.- p.j. Bel voor gratis info-boekje de school voor Tegsndslen-Filosofie - 070-523620. nu inschrl|ven bij dansschool BEL 071-143705 "HOGEWOERD 87- LEIDEN Hoger en Middelbare Laboratoriumopleidingen Tesselsestraat 57. 2583 JH 's-Gravenhage (eindpunt lijn 23). Telefoon 070-514701 Een laboratoriumopleiding studeren aan de Haagse Hogeschool. Dat is kiezen voor een kwaliteitsopleiding die maatschappelijk hoog in- aanzien staat Een solide basis voor persoonlijke ontplooiing en beroepsbeoefe- ning op het hoogste niveau. Dag- en avondopleidingen: - Chemie - Klinische (Blo-)chemie - Micro-biologie - Laboratorium-informatica - Laboratorium-techniek - Histologie/Cytologie Verder de volgende avondcursussen: CURSUSSEN OP MBO-NIVEAU M. 1. informatica M. 2. Audiovisuele technieken M. 3. Medische microbiolog.b M. 4. Electronica in de praktijk M. 5. Basis laboratoriumvaardigheden M. 6. Biologie voor laboratoriumtechnici CURSUSSEN OP (POST) HBO-NIVEAU H. 1. Basiscursus analytische chemie H. 2. Basiscursus analytische spektrometrie H. 3. Basiscursus elektrochemische analysemethoden H 4. Basiscursus analytische scheidingsmethoden H. 5. Cursus instrumentale analyse H. 6. Struktuuroplheldering van organische molekulen H. 7. Organische reactiemechanismen H. 8. Optimalisering in het laboratorium, chemometrie H. 9. Basiscursus wiskunde H. 10. Laborato. ium-statistiek H. 11. Informatica H. 12 Aansluiting computers aan laboratoriumapparatuur H. 13. Ontwerpen van interfaces H. 14. Electronica H. 15. Optica en microscopie H. 16. Basiscursus biologie H. 17. Biotechnologie/moleculaire biologie H. 18. lmmunologle-1 H. 19. lmmunologie-2 H. 20. Immunohlsto- en cytochemle H.21. Haematologische morfologie H. 22. Medische bacteriologie H. 23. Medische chemie (1 2) H. 24. HLO na HBO A/B De cursusduur bedraagt meestal 1/2 1 jaar. 1 avond per week. Wilt u maar informatie? Vraag dan da proapactua aan: tal. 514701 De „zomer" loopt ten einde en zal dit jaar vrijwel ongemerkt overgaan in wat volgens de kalender echt de herfst is: het weer zal gewoon onaangenaam blijven, maar de dagen worden korter en de avonden langer. Tijden die je het best doorkomt met een spannend boek in een gemakkelijke stoel bij de snorrende kachel. Of met een studieboek natuurlijk, behorende bij een van de vele cursussen die binnenkort weer van start gaan. Cursussen voor bollebozen, voor computerfreaks, voor mensen die zich willen laten om- of bijscholen, voor lieden die van lekker koken houden of het onderscheid willen leren tussen een goed glas wijn en een glas azijn. Keus genoeg dus om er iets bij te leren. En wie niet kan kiezen, volgt ze gewoon allemaal. FOTO: CEES VERKERK Het scherm floept aan, vragen lichten op en wachten rustig tot ze worden beantwoord. Met een druk op de knop stuurt de cursist even later zijn verrichtingen naar de docent waarna een gecorrigeerde ver sie, vergezeld van de nodige opmerkingen terugkeert op het scherm. On-line leersystemen. het nieuwste op het gebied van „schriftelijke cur sussen". De cursist gebruikt een personal computer (pc) die via een telefoonlijn verbonden is met de onderwijsinstelling. Wèg met de pa pieren rompslomp die met „tante pos" als tussenpersoon af en toe voor flinke vertragingen kan zor- i. Open Universiteit (OU) startte begin dit jaar een experiment waar bij enkele studenten zijn aangeslo ten op een netwerk. Zij volgen de cursus „systemen en besturing", die zich toespitst op de bewegingen van computergestuurde apparaten. De proef is tot stand gekomen in sa menwerking met de PTT (voor Me- mocom, een grote computer waar particulieren een gedeelte van kun nen huren). Kluwer (voor de soft ware) en Philips (voor de personal computers). In oktober wordt de proef afgerond. Computerdichtheid Prof. dr. H.C. de Wolf, hoofd van het centrum onderwijsproduktie aan de OU, zegt vooruitlopend op de evaluatie: „Wij wachten nog even met het nemen van een defini tieve beslissing, maar we staan net zo positief tegenover een voortzet ting als onze partners. Zij willen ze ker door gaan, dat hebben ze al la ten weten Vooral de prijs van de cursus moet volgens professor De Wolf redelijk blijven. In dit licht verwacht hij dat de toename van het aantal personal computers bij cursisten thuis een deel van de financiële obstakels uit de weg zal ruimen. Hij neemt aan dat vooral onder de informatica- cursisten de „computerdichtheid" behoorlijk groot zal zijn. Ook de Leidse Onderwijsinstellin gen (LOI) zijn druk bezig met deze nieuwe leermethode. Deze cursus sen-gigant begint in september on der een aantal medewerkers een proefprogramma over pc-gebruik, een cursus waarmee men in de ge heimen van de personal computer wordt ingewijd. Begin volgend jaar zal, als de proef slaagt, de eerste of ficiële on-line cursus van start gaan. De heer Rijlaarsdam, LOI-cursus- leider van de beroepsopleidingen informatica, kan een voorlopige prijs noemen: „Een cursus van vijf maanden moet zo'n dertienhonderd gulden gaan kosten, inclusief de huur van de personal computer en randapparatuur". Hij weet zeker dat over enkele jaren ook andere cursussen on-line te volgen zijn: „Op dit moment zijn we bezig met de pc-cursus omdat ons dat de meest logische start leek, maar straks is het goed mogelijk dat op dezelfde manier een cursus Engels of boekhouden gekozen kan wor den". Alleen de Open Universiteit en de LOI zijn momenteel met deze splinternieuwe leermethode bezig. De andere twee grote instellingen, ISW en PBNA, houden het voorlo pig bij pc-cursussen waarbij men gebruik maakt van „diskettes" met opdrachten en vragen. Deze schijf jes hoort de cursist, na toevoeging van de antwoorden, terug te sturen via de post. BART MOS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 18