A Kustsurfvereniging Noordwijk: kweekvijver voor jong talent 19 Bonte Koe Zwemmen of verzuipen LIDO/STUDIO Gitaren 'stralen' bij The Golden Strings zeehondencrèche LUXOR l.v.m. de lengte van de hoofdfilm start „The Living Daylights" om 6.45 uur THEI.IVING Ï1AYLIGHTS V LETHAL WEAPON V€ BKÜNDCflY Zaterdag 8 augustus 50-60-er jaren muziek Kaageiland Tel. 02524-5115 PIETERBUREN BON Ja, ik red een zeehondeleven /W pop/ VIJJ Sleenstraat - Leiden. Tel. 071-12.41.30 - 13.32.10 Alle zalen dolby-stereo airconditioned Stationsweg 19a Leiden - 121239 DE NIEUWE JAMES BOND... ZONDER GEVAAR KAN HIJ NIET LEVEN WKfiT t BÏOCCOU ftwMs TIMOTHY DALTON IAN FLEMING'S JAMES BOND 007^ Dag. 2.30-6.45 9.15 uur a.l. Een muzikale en avontuurlijke reis, die je altijd bij zal blijven. Nederlands gesproken en gezongen. PREMIÈRE 4 OSCARS (wo. beste film) Vietnam, zoals het werkelijk was. 6- i I V TOM BcREMicK WILLEM DAfOE CHARLIE SHEEN Produced by ARNOLD KOPELSON niicB and Directed by OLIVER STONE Dag. 7.00-9.15 u. 16 jaar Dag. 2.30-7.00 9.15 uur a.l. MEL GIBSON DAIMIMY GLOVER Twee agenten. Glover draagt een wapen.Gibson is een wapen. Hij is de enige agent die staat geregistreerd als - dodelijk wapen dag. 7.00-9.15 u. za. zo. wo. 2.30 uur 12 Jaar 'n beetle partij geel Je in tftervoür uien baachlkbwr voor 10-100 pen. middelweg 7 leiden O 133720 in de m.m.v. Pink Petticoat Aanvang 22.00 uur. HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. DOE HET NU! Stort uw bijdrage op postgiro 50500 of bankgiro 70.70.70.929 Nederlandse Scichting voor Leprabestrijding/Anuienlam Foto met dank aan Dr. WH Jophng Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op de stranden van ons Waddengebied wordt aangetroffen stijgt met de dog. Ziek. ondervoed en absoluut niet meer in staat om op eigen krocht in leven te blijven, schreeuwen zij letterlijk om een laatste redmiddel. De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar vele tientallen van deze ten dode opgeschreven zeehonden met de juiste verzorging, voeding en medicijnen weei op krochten te helpen Die inspanning kost tijd en geld. Donateur worden van de zeehondencrèche in Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het wel en wee von het zeehonden- bestaan. Door het insturen van de bon ot een rechtstreekse overboeking op giro 36 73.095 t.n.v. zeehondencrèche Pieteburen zet u een eerste stap in de goede richting. Maak mij donateur en stuur een acceptgiro Ier waarde van I Naam: Adres. Kode; Plaats: I Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950 9950 WL Pieteburen (Postoigel niet noUig), ■(fa Vroeger gingen de leden van de Noordwijkse vereniging bij wind kracht 3è 4 de zee op. Nu is het voor een vaste kern leden al: hoe harder het waait hoe beter. Vooral als de wind tot stormkracht is aangewakkerd is het een schitterend schouwspel om de surfers in actie te zien (Foto's: Milan Konvalinkaj grol aie De gemeente Noordwijk heeft ooit het surfen op zee willen verbieden. Ongelooflijk, zeker als men bedenkt dat surfen een van de snelst groeiende sporten van de afgelopen jaren is. Dat verbod is echter nooit gekomen en nu kent Noordwijk een bloeiende kustsurfvereniging met zo'n 300 leden die stuk voor stuk hun mannetje staan op het dikwijls woelige water van de Noordzee. Regelmatig vinden surfevene- menten plaats ter hoogte van het Zuiderbad aan de Koningin Astridboulevard. Onder meer onderlinge wedstrijden voor de recreatieleden, maar ook hele »te als de Holland Surfpool, iie een maand geleden in de badplaats plaats vond. In de zo mermaanden worden door ge brek aan voldoende wind wei nig wedstrijden verzeild. Het eerst volgende surfevenement is zondag 23 augustus. De finale in de B-poule van het Branding Promotion Circuit krijgt dan in Noordwijk haar beslag. Op 30 augustus is er een prestatietocht van Noordwijk via Katwijk naar Wassenaar. GEVAREN Volgens de voorzitter van de Kustsurfvereniging Noordwijk, Jaap van Exter, hadden Ben W van de badplaats een tiental ja ren geleden iets tegen het sur fen op zee. Het zou gevaren op leveren voor de zwemmers. Een groot aantal surfers was het daarmee oneens en besloot een club op te richten. Dat bleek een goede gedachte, want direct al kon men bogen op een leden bestand van 60 70 surfenthou- .siasten. In overleg met de gemeente kreeg de surfclub een stuk strand toegewezen van het Zui derbad als start- en landings plaats voor de snel groeiende vloot surfplanken. In principe is het daar voor zwemmers verbo den, maar volgens Van Exter blijft dat een moeilijk punt. „Zwemmen is in principe niet toegestaan, maar wij hebben een keurig reglement, waarin is aangegeven dat zwemmers al tijd voorrang hebben. Ongeluk ken doen zich nauwelijks voor". De ontwikkelingen in de surf- sport zijn volgens Van Exter de laatste jaren enorm. Zowel wat betreft de materialen als de DOOR MARIJKE DEN HOLLANDER kennis en ervaring van de sur fers. „Ging men vroeger met windkracht 3 4 de zee op, nu is het voor een vaste kern leden al zo, hoe harder het waait hoe beter", aldus de voorzitter. SCHOUWSPEL Vooral als de wind tot storm kracht is aangewakkerd, is het een schitterend schouwspel om de surfers op hun kleine fun- boards met de kleurige zeilen de grootste sprongen te zien ma ken. Vallen is niet erg, men laat zich eenvoudig weer door de wind uit het water omhoog trekken. De surfclub heeft de beschik king over een met radio uitge ruste rubberboot met buiten boordmotor. Zowel de boot als de brancard en andere red dingsattributen zijn echter praktisch nooit nodig. „Ach", aldus Van Exter, „wij hebben wel eens een paar Duitse bad gasten uit het water moeten ha len. Die hadden geen surferva- ring en waren totaal verkleumd Seraakt omdat ze geen wetsuits roegen. Het toezicht is bij ons goed geregeld. Als de vlag op het strand is gehesen dan weet iedereen dat de walschipper op de uitkijk zit. Is de vlag er niet dan is het natuurlijk niet verbo den om te gaan surfen, maar dan doet men dat voor eigen ri sico". GASTEN Niet alleen leden van de vereni ging mogen gebruik maken van de faciliteiten in het Zuiderbad. Badgasten die zich aanmelden, kunnen tegen een geringe ver goeding hun surfplank stallen, een kleedhokje huren en dou chen of van het toilet gebruik maken. Parkeermoeilijkheden chen of van het toilet gebruik zijn er niet of nauwelijks. Surflessen werden in het verle den wel door leden van de ver eniging gegeven, maar omdat het weer een te onbestendige factor in het geheel is en de be langstelling sterk terugliep, is die mogelijkheid er niet meer. Tweederde deel van de leden huurt inmiddels het hele sei zoen kleedruimte van Maat schappij Zeebad, eigenaar van het Zuiderbad. Eenderde deel van het Zuiderbad hoort nu toe aan de vereniging. Daar heeft men opslagruimte voor surf- Êlanken, zeilen en surfpakken. en krakkemikkig uitziend kantoortje en verder veel ruim te om rustig te zitten en te zon nen. Door zelfwerkzaamheid worden thans nieuwe douches en toiletten gebouwd en er wordt hard nagedacht over ver dere nieuwbouw. GROOT De Noordwijkse surfclub is niet alleen een gezellige vereniging, maar ook een van de grootste langs de kust. De club is een kweekvijver voor de Holland Surfpool en rekent tot haar le den surfcoryfeeën als onder an deren Olaf van Tol, Erik Groe- newoud, Michael Bonvie, Maai ke Kallenborn en Simone Vel- lekoop. Men onderhoudt vriendschappelijke connecties met de Zeilvereniging Noord wijk en de Noordwijkse Visver eniging. Het lidmaatschap van de Kust surfvereniging Noordwijk is 75 ProVM tH| HBiB t IS ■MUul 1 t IIu:: ,1 s '\-*v li- V V Zuiderbad achterlaten dan be- voorzitter niet te zeggen. „Wij taalt men respectievelijk 15 gul- beschouwen de standtent van den en 50 gulden extra. Maatschappij Zeebad min of stellingen of wil men zijn surf- Een eigen kantine is er niet. Of meer als ons honk en dat bevalt board liever overdekt in het die er ooit komt, is volgens de prima". gulden per persoon pér jaar. Stelt men prijs op een plekje voor de surfplank in een van de Leids Vrijetijdscentrum: The Golden Strings. Op 7 augustus (23 uur). Het komt uit Maastricht en het zingt. De Mestreechter Staar, hoor ik u al zeggen. Mis. Het is het popgroepje The Golden Strings dat, evenals het beroem de zangkoor uit de Limburgse hoofdstad, het stadswapen - een vuurrode ster - in haar vaandel voert. Ook op de hoes van de eerste mini-lp met de zeer car navaleske titel 'Budweiser Shuffle' staat de Maastrichtse ster te fonkelen. En zoals ster ren stralen, doen ook de gitaren van The Golden Strings dat. Bespannen met gouden snaren kan dat ook haast niet anders. The Golden Strings stammen nog uit het ouderwetse liedjes schrijversgilde, waarbij goed ge doseerd stelen oogluikend wordt toegestaan. Het drinke- manslied 'Budweiser Shuffle' lijkt zonder meer op de aloude Atlantic soulkraker 'Cool Jerk' van The Capitols getoonzet te zijn. In tijden van het zoge naamde 'samplen' - het uit flar den van andermans platen op- DOOR ROBBERT TILLI bouwen van het eigen materiaal - zijn ergere vergrijpen denk baar. Zoals bij gentleman-boeven ge bruikelijk is, gaan ook The Gol den Strings gekleed in keurige maatkostuums van strakke snit. Voor de Engelse 'Mods', of vol uit 'Modernsuit de jaren zestig was dit als het ware een begin selverklaring. De smaakvolle muziek van The Golden Strings is overduidelijk geënt op die rij ke periode in de popgeschiede nis. Toen heette popmuziek nog gewoon beatmuziek. Jongens namen hun meisje bij de hand en dansten tot diep in de nacht op The Beatles. Zo nemen The Golden Strings ons bij de hand en sleuren ons de dansvloer op. Goede liedjes waar ook nog op te dansen valt, dat maak je niet vaak meer mee tegenwoordig. De eerste stap op vinyl van de Maastrichtenaren twee jaar ge leden was meteen raak. Het met de Amsterdamse groep Buy Off The Bar gedeelde singletje 'My Life Is Like A Stanley Knife (Cut Cut Cut)' is een Nederpop- klassieker, zonder hiLstatus wel iswaar. Hilversum sliep rustig door. Ondertussen draaide BBC-topdiskjockey John Peel het plaatje grijs. Het Stanley- mes liet diepe kerven achter in de Engelse oren. Nadien volgde de al genoemde en in eigen beheer uitgebrachte mini-lp 'Budweiser Shuffle', op het label met de al even feeste lijke naam 'Deng Deng Deng*. De muziek gaat van retteketet en deng deng deng. Op het bij gevoegde inlegvel worden we aangemoedigd in te haken bij hun feestje: 'So Come On Chil dren, Catch This Beat And Shuffle'. Wie zich hierdoor aangesproken voelt, trekke de stoute dans schoenen aan, liefst pas ver zoold. Want waar de gitaren stralen, slijten de zolen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 17