I Kinderleed vaak groen gekleurd AN NOG IETS LEUKS OP TV? KIJK IN DE KRANT. mm Mn mÊ Èhlt IN EN OM DE KAS Gladiolenkwekers hebben niet slecht geboerd 3 UITSTAPJE NAAR BLOEMENVEILING KERKDIENSTEN G&idaeSomanl zondagsmissen en avondmissen predikbeurten LAND EN TUINBOUW HL Paprika-export in de lift VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGIN JNS' LEIDEN O.L. VR. HEMELVAART/ ST. JOZEF: za. 19.u., zo. 9.30 u.. 11 u. Hooornls. H. LEONARDUS: za. 19 u. Euch. vlo- ring; zo. 10.30 u. Euch.vlerlng. H. MIDDELARES: za. 19 u. Euch. vlo- ring; zo. 9.30 u. Hoogmis. H. LODEWIJK: za. 10 u.. 19 u., zo. 8.30 u.. 10 u. Hoogmis, 11.30 u., 18 u.. 19 u. Lof. ST. ANTHONIUS VAN PADUA: za 19 u.; zo. 9.30 u.. 11 u. Hoogmis. H. PETRUS: za. 19 u. Euch.vlerlng; zo. 9 u. Euch.vlerlng, 10.30 u. Hoog mis. O.L. VR. ONB. ONTV.: za. 19 u.. zo. 9.30 u., 10.45 u. Hoogmis, 12.15 uur. OUD KATHOLIEKE KERK: zo. 10 u. Eucharistieviering. Elk weekend zondag 10 uur, behalve 2e weekend In de maand, dan zater dag 19.30 uur en zondag geen dienst. AARLANDERVEEN HEILIGE PE TRUS EN PAULUS: za. 19 u.; zo. 10.30 u. Hoogmis. TITUS BRANDSMAKAPEL: zo. 9 U. Hoogmis, 12 u. ALPHEN AAN DEN RIJN H. PIUS: za 19 u.; zo. 9 en 10.30 u. H. BONIFATIUS: za 19 u.; zo. 9.45 u.. 11.30 u. DE HEILIGE GEEST KERK (De Bron): za. 19 u.; zo. 9 u., 11 u. BOSKOOP ST. JAN DE DOPER: za. 17.30 u. (de Stek). 19 u. (Kerk); zo. 10.30 uur. HAZERSWOUDE H.H. ENGELBE WAARDERS: za. 19 u.; zo. 10.00 u. Hoogmis. 11.30 u. HAZERSWOUDE RIJNDIJK BER- NARDUSKERK: zo. 10 u. DEP. HET ANKER: za. 19 u.; ZO. 8.45 u„ 11.15 u. HILLEGOM ST. JOZEFPAROCHIE: za. 19 u. Ned. liederen; zo. 10.00 u. Ned. liederen. 11.30 u. Ned. liederen H. MARTINUS: za. 19 u.; zo. 9.00 en 11 u. HOOGMADE O.L VR. GEBOOR TE: za. 19 u.; zo. 10 u. KATWIJK AAN DEN RIJN H. JO HANNES DE DOPER: za 19 u. Eu charistieviering; zo. 10.00 u. Eucharis tieviering met parochieel koor. DEP. RIJNSBURG (Chr. Tuinbouw school): zo. 10.30 u. Euch. viering. BUITENKAAG JOHANNES EVAN GELIST: za. 19 u.; zo. 9.30 u. (Zomer tijd) met uitzondering van 24 mei dan 10 u. LANGERAAR H.H. ADRIANUS: za. 19 u.. zo. 9.30 en 11.30 uur. LEIDERDORP DE MENSWOR DING: za. 19 u. Eucharistieviering; zo. 10 u. en 11.30 u. Eucharistieviering. LEIMUIDEN - ST. JAN DE DOPER: za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11.15 u. samenzang. LISSE ST. AGATHA: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10 u. Hoogmis (kln- dernevendienst); 11.30 u. H. Mis. DEP. POELPOLDER: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10.30 u. Euch. viering. MARIAKERK: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Stille Mis, 10.30 u. Hoogmis. H.H. ENGELBEWAARDERS (Beek brug): za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis; 11 uur Samenzang. NIEUWKOOP O.L. VR. HEMEL VAART: za. 19 u.; zo. 9 u., 10.45 u. NIEUWVEEN H. NICOLAAS: za. 19 u.; zo. 9 u.. 11 u. NIEUW VENNEP MARIA ONB. ONTV.: za. 19 u.; zo. 10 u. NOORDEN ST. MARTINUS: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u., 10.30 u. Ge zongen Mis. NOORDWIJK BINNEN ST. JE ROEN: za. 19 u. H. Mis; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11.00 H. Mis. (Zomertijd van 26-4 t/m eind september). NOORDWIJK AAN ZEE - MARIA TER ZEE: za. 19 u. Euch.vlerlng; zo. 10.30 u. Euch.vlerlng. NOORDWIJKERHOUT ST. VIC TOR: za. 19 u.; zo. 9.00 u. Hoogmis, 11 u. ST. JOZEF: za. 19 u.. zo. 9 u., 10.30 OEGSTGEEST ST. WILLIBRORD: za. 19 u.; zo. 9 u., 10.30 u. Hoogmis. OUDE ADE ST. BAVOKERK: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u. Hoogmis, 10.30 u. H. Mis In Rijpwetering. OUDE WETERING JAC. DE MEER DERE: zo. 9.15 u. en 11.00 u. ROELOFSARENDSVEEN MARIA PRESENTATIE: za. 19 u.; zo. 9 en 11 u. met uitzondering van de vakantle- tljd van 4-7 t/m 16-8. Dan zaterdag 19 u.. zo. 10.30 uur. ST. PETRUS BANDEN: za 19 U.; ZO. 9.30 u. Hoogmis, 11.30 u. RIJPWETERING O.L. VR. GE BOORTE: za. 19 u. In Oud Ade; zo. 9 u. Hoogmis. 10.30 u. Laatste H. Mis. SASSENHEIM ST. PANCRATIUS: za. 19 u.; zo. 9.30 Hoogmis en 11 u. STOMPWIJK H. LAURENTIUS: za. 19.30 u. Eucharistieviering met sa menzang; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11 u. Stille H. Mis. VOORHOUT BARTHOLOMEUS- KERK: za. 19 u.; zo. 9.30 en 11 u. VOORSCHOTEN H. LAURENTIUS: za. 19 u.; zo. 11.00 u. H. MOEDER GODS: 19 u.; zo. 9.30 u. WARMOND ST. MATTHIASKERK: za. 19 u.; zo. 8.30 u., 10.00 u. Hoog mis (zomertijd, tot eind september, dan weer 9.00 en 10.30 u.). WOUBRUGGE GOEDE HERDER: za. 19 u.; zo. 10 u. ZEVENHOVEN HEILIGE JOHAN NES GEBOORTE: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Hoogmis. 10.45 u. Stille Mis. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK MEER BURGPAROCHIE: za. 19 u. Misviering (afwisselende koren); zo. 9.30 u. met wisselende koren, 11.00 u. (met orgel en Volkszang). (Zomertijd t/m 27-9). ZOETERWOUDE ST. JAN'S ONT HOOFDING: za. geen H. Mis, zo. 10.00 u. CHR. DIENAARKERK: za. 20 u. H. Mis met zang; zo. 9.30 u. Woord- en Communiedienst. DE ZILK HEILIGE HARTKERK: za. 19 u.; zo. 10.30 u. STAD LEIDEN Herv. Gemeente: Hooglandse kerk: 10 u. dhr. J. Hen zen. L'dorp. Marekerk: 10 u. ds. S. Meijers; 17 u. ds. G. H. Abma, Gou da. Maranathakerk: 10 u. ds. H. J. van Achterberg. Regenboog: pastoor J. A. A. v. Weil. Bethlehemkerk: 10 u. ds. H. Hortensius, Herv./Geref. dienst. Bevrijdingskerk: 10 u. ds. L. C. Rietveld. Vredeskerk: 10 u. Mw. A. G. Hoogerbrugge, cand. theol. Ste venshof: 10 u. drs. M. R. Limburg- Klokke. Eglise Walione: 10.30 u. pas de culte. Acad. Ziekenhuis: 10.15 u. ds. M. W van Beinum, H.A. Diaco- nessenhuis: 10.30 u. ds. H. B. van 't Hof. Jeugdkapeldiensten: geen opga ve. Petrakerk (zijzaal) dienst voor do ven: 10.30 u. dhr. J. Reehorst. STAD LEIDEN Gereformeerde en andere kerken: Vredeskerk: 10 u. Kand. Mevr. A. Hoogerbrugge. Petra- kerk: 10 u. Dienst in Bethlehemkerk, ds. H. Hortensius, Herv./Geref. dienst. Oude Vest: 10 u. ds. H. E. Schouten. Maranathakerk: 10 u. ds. H. J. Achterberg. Bevrijdingskerk: 10 u. ds. L. C. Rietveld; 17 u. ds. H. E. Schouten. Bejaardenhuis Groenho ven: 10 u. ds. K. Vegter, Oegstgeest. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17. u. ds. G. C. den Hertog. Geref. Kerk Vrljgem.: 10 en 17 u. ds. P. Houtman. Doops- gez./Rem. Kerk: 10 u. ds. F. Knop pers, Hoorn. Bapt. Gem.: 10 u. ds. A. H. Agtereek. Evang. Luth. Kerk: 10.15 u. ds. J. Mostert. Nieuw Apost. Kerk: diensten 9.30 en 16 u. Evang. Ge meenschap: 10 u. evang. Dlkkes. Le ger des Heils: 10 en 19 u. Samen komsten. Zevende-Dag-Adventisten: zaterdag 9.45 u. Bijbelstudie; 10.45 u. Eredienst. Evang. Centrum Zijlsingel 2a: 10 u. dhr. J. Zijlstra. Zendings- groep „Jeruel": Samenkomst 17 u. Pinkstergemeente Oude Vest 13: 10 u. Evang. Joh. v. Wieringen. AARLANDERVEEN Herv. Gemeen te: 10 u. Prof. R. v.d. Broek, Beusl- chem; 19.00 u. ds. C. A. van 't Hof. Woubrugge. Geref. Kerk: 10 en 19 u. Gez. diensten In Herv. kerk. Chr. Ge ref. Kerk: 9.30 en 16 u. ds. G. Bllkes. TER AAR Herv. Gemeente: 9.30 Kand. H. Born, Dordrecht; 18.30 u. Ds. A. Christ. Katwijk aan Zee. Geref. Kerk: 10 en 19 u. Gez. diensten In Herv. Kerk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16 u. ds. G. Bllkes. ABBENES Herv. Gem.: 9.30 u. ds. M. Bergsma. ALPHEN AAN DEN RIJN Herv. Ge meente: Opstandingskerk: 9.30 u. dhr. J. Goedhart. Adventskerk: 9.30 u. ds. A. Jonkman: 18.30 u. ds. F. J. Boer. Kruiskerk: 9.30 u. drs. J. Van Amersfoort. Geref. Kerk: Maranatha kerk: 9.30 u. ds. J. v.d. Haagen, Leld- sedam; 18.30 u. zie Adventskerk. Sal- vatorlkerk: 9.30 u. ds. F. J. Boer; 18.30 u. ds. Chr. Gall, Den Haag. Baptistengemeente: 10 u. en 18.30 u. ds. H. G. Koekkoek. Leger des Hells: 10 en 19 u. Samenkomsten. Volle Evangelie Gem.: 10 u. dhr. B. Knoes- ter. ALPHEN NOORD (Herv./Geref. diensten): Goede Herder: 9 u. drs. A. Brombacher (afscheid); 19 u. ds. G. Mulder. De Bron: 10.30 u. ds. J. Ver heul; 18.30 u. ds. F. Moll. Ashramcol- lege: geen dienst. Driehoorne: geen dienst. Herv. Gem.: Sionskerk: 9.30 u. ds. B. J. Zaal, Alphen; 18.30 u. Kand. T. Gammeraat, Urk Oudhoornseweg: 10 y. ds. H. J. ter Bals. BODEGRAVEN Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 u. ds. A. den Har- togh, Leusden; 18.30 u. ds. M. H. Geertsema. Zwijndrecht. Salvator- kerk: 9.30 u. ds. L. Terlouw; 18.30 u. ds. R. J. v.d. Hoef. Bethlehemkerk: 9.30 u. ds. R. J. v.d. Hoef; 18.30-u. Ds. H. Harkema, Zeist. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W. A. v.d. Berg; 18.30 u. Kand. J. D. F. van Halsema, A'dam. BOSKOOP Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 u. ds. W. A. Vlas blom; 18.30 u. dr. J. Haltsma, gez. dienst Geref. kerk. De Stek (Herv./ Geref.): 9.30 u. dhr. A. Bouman, Bos koop. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J. C. W. Van 't Hoff; 18.30 u. Gez. dienst Ger. kerk, dr. J. Haltsma. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 u. ds. P. N. Ribbers. HAZERSWOUDE Herv. Gem.: 9.30 u. Kand. P. Verhage, Gouda; 18.30 u. ds. H. Gaasbeek, Zevenhuizen. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J. J. Kuiper, Noord- wijk; 17 u. ds. A. W. Bol, Werkendam. HOOGMADE Herv. Gem.: 10 u. ds. H. L. Boonstra. DE KAAG Herv. Gem.: 9.30 u. Dienst des Woords. KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 u. ds. M. J. Aarents; 18 u. ds. A. B. Sloof. Ont- moetingskerk: 10 u. ds. A. B. Sloof; 18.30 u. dr. M. J. Aarenst. KATWIJK AAN ZEE Herv. Ge meente: Nieuwe kerk: 10 u. ds. W. Chr. Hovius; 18 u. ds. Ch. J. Sjollema, H.D. Oude kerk: 8.30 en 10 u. ds. C. B. Schuurman; 18 u. ds. K. Van MeiJ- eren, H.D. Ichtuskerk: 10 u. ds. D. Driebergen; 17 u. ds. J. Vroeglnde- welj, H.D. Pnielkerk: 9.30 u. ds. K. van Meijeren; 18 u. ds. C. B. Schuur man, H.D. Maranathakerk: 10 u. ds. A. Christ; 18 u. ds. H. Visser, H.D. Ka pel Overduin: 14.15 u. ds. H. v.d. Beid. Geref. Kerk: Open Hof: 9.30 en 18.30 u. ds. J. van Breevoort. Triump- hator: 9.30 u. Kand. J. D. F. van Hal sema; n.m. dienst zie Vredeskerk. Vredeskerk: 9.30 u. dhr. D. J. Brou wer; 17 u. ds. P. v.d. Horst. Chr. Ge ref. Kerk: 10 en 17 u. ds. D. Slag boom. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gem.: 10 u. ds. A. L Laprê; 19 u. ds. A. L. Lapré, gez. dienst Geref. kerk. Geref. kerk: 10 u. dr H. Bade; 19 u. ds. A. L Lapré, gez. dienst Ge ref. kerk: LEIDERDORP (Herv./Geref. dien sten): Dorpskerk: 10 u. ds. A. Knorth; 18.30 u. ds. G. van Loenen. Hoofd straat: 10.30 u. ds. G. van Loenen. Schepplngskerk: 9 u. ds. G. van Loe nen. LEIMUIDEN Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. A. Schilt. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. D. L Averes, Wllsum; 19 u. ds. W. Baas. LISSE Herv. Gemeente: Dorps kerk: 10 u. ds. B. C. de Gelder. Pau- luskerk: 10 u. ds. C. J. Sjollema, Kat wijk; 19 u. ds. B. C. de Gelder. Geref. Kerk: 10 u. ds. E. Boswijk; 19 u. ds. Ribberink, Rijnsburg. Chr. Geref. Kerk: 10.30 u. ds. J. M. Aarnoudse; 19 u. ds. D. Visser. Geref. Gem.: 10 en 16 u. ds. A. M. den Boer. Ned. Ge ref. Kerk (Salvatorl); 10.30 en 19 u. Gez. dienst met Chr. Geref. kerk. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 9.30 u. dhr. N. Stam, Nieuwkoop; 18.30 u. ds. E. M. Pannekoek, Amerongen. Geref. Kerk: 9.30 u. Ds. P. Baane, Nleuwveen; 17 u. geen dienst. NIEUWVEEN Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. Dienst des Woords. NIEUW VENNEP Herv. Gem.: 9.30 en 19 u. Dienst des Woords. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. ds. N. Wijngaarden. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 u. ds. Vis ser. NOORDWIJK Herv. Gemeente: Grote Kerk: 10 u. ds. D. Keunlng; 17 u. ds. W. Chr. Hovius, Katwijk. Kerk aan Zee: 10 u. dr. P. B. Dirksen, Lel den; 20 u. Duitse dienst. De Rank: 10 u. ds. K. J. Visser, Gouda. Geref. Kerk: Hoofdstraat (Buurtkerk): 10 u. ds. R. E. v.d. Wal, Houten; 19 u. ds. H. B. van 't Hof, Noordw. hout. Vlnkenlaan: 10 u. ds. R. S. Elgersma; 19 u. idem. Stlchtlngskerk: 11 u. ds. G. J. Bach, A'dam. Sole Mlo: 9 u. ds. G. J. Bach, A'dam. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem.: 10 u. ds. A. v.d. Mey, gezlnsdlenst. OEGSTGEEST -- (Herv./Geref. dien sten): Endegeest: 10 u. Pater J. W. M. Boshouwers. Maurltskerk: 10 u. ds. W. v.d. Zwaan. Groene Kerkje: 10 u. ds. J. v. Veen. Pauluskerk: geen dienst. Gemeentecentrum: 10.30 u. ds. J. Verdonk. Enkhuizen; 19 u. dhr. H. J. Rebel. Acad. Ziekenhuis: 10.15 u. ds. M. W. van Belnum. Genoot schap der Vrienden (Quakers): 10.30 u. Dienst des Woords. Ned. Geref. Kerk: 8.45 u. Prof. A. Troost, A'dam; 16 u. ds. G. Lange, H.A. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. de Korte. Geref. Kerk: 9.30 Mw. W. Teuslnk- Meijer, Alphen: 18.30 u. Ds. G. Zijl. Remonstrantse Gem.: 10 u. Ds. J. Breukink, Zeist. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 9.30 u. ds. W. L. Heijmans, Alphen; 19 u. ds J. A. Schilt, Lelmulden. RIJNSBURG Herv. Gemeente: Grote kerk: 9.30 u. ds. Sjollema; 17 u. ds. Wagter. Bethelkerk: 9.30 u. ds. Wagter. Geref. Kerk: Petrakerk: 9.30 u. ds. P. v.d. Horst, Katwijk; 17 u. dr. B. v. Oeveren. Immanuelkerk: 9.30 u. dr. B. v. Oeveren; 17 u. ds. P. v.d. Horst. Maranathakerk: 9.30 u. ds. Ribberink; 19 u. ds. E. Boswijk. Lisse. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17.15 u. ds. W. van Sorge. SASSENHEIM Herv. Gem.: 9.30 u. ds. P. J. Mulders, Haarlem; 19 u. ds. S. Oegema, Oegstgeest. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W. Baas; 19 u. ds. S. Oe gema, Oegstgeest in Herv. kerk. Chr. Geref. Kerk: 9.15 u. en 19 u. ds. J. M. Aarnoudse. Ned. Prot. Bond Sassen- heim/Llsse: geen. VALKENBURG Z.H. Herv. Gem.: 10 en 18.30 u. ds. C. Vermeulen, n.m dienst In Ger. kerk. Geref. Kerk: 9.30 u. drs. S. Oegema; 18.30 u. dr. C. Vermeulen. VOORHOUT Herv./Geref. Kerk: 10 u. ds. E. M. Kalkman. VOORSCHOTEN Herv. Gem.: 10 u. ds. G. de Zeeuw; 19 u. idem. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. A. K. v.d. Schoot; 19 u. ds. G. de Zeeuw In Herv. kerk. „Ontmoeting" (Herv./Geref.): 9.30 u. ds. Irik. WARMOND Herv. Gem.: 10 u. ds. J. Muls. WASSENAAR Herv. Gem.: Dorps kerk: 10 u. ds. J. Visser; 16.30 u. dr. J. Hoek, Veenendaal. Kievletkerk, Sa men-op-weg diensten: 10 u. Prof. Dr. J. W. Schulte Nordholt. Messlaskerk: zie Zijllaankerk. Dorpscentrum: 9.30 u. dr. J. Hoek. Veenendaal. Geref. Kerk: Zijllaankerk: 10 u. ds. W. van Waasbergen, Samen-op-weg dienst. Klevietkerk, Samen-op-weg diensten: 10 u. Prof. dr. J. W. Schulte Nordholt. Ned. Prot. Bond: 10.30 u. ds. F. H. Fockema Andreae. WOUBRUGGE Herv. Gem.: 9.30 u. ds. C. A. van 't Hof; 18.30 u. ds. H. Rijksen, Welsum. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W. v.d. Meulen, Leldsedam; 18.30 u. Dhr. L. Broek, Oegstgeest. Ned. Prot. Bond: geen. ZEVENHOVEN Herv. Gem.: 9.30 u. dhr. J. de Haan. Geref. Kerk: fi.30 u. dhr. J. P. Karstens; 19 u. ds. J. P. E. Verheul. ZWAMMERDAM Herv. Gem. 9.30 u. dhr. P. Noordmans. Benschop; 18.30 u. ds. K. B. A. Klelder, Vianen. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. N. de Reus, Ter Aar; 18.30 u. drs. P. B. Bulkema. ARTSEN Lelden: Groep 1: Tan, Janssen, Zwijnenburg, Meyer, R. van Leeuwen, Verhage, Groeneveld en De Ruiter: za. dr. Groeneveld. tel. 218661 en zo. dr. De Ruiter, tel. 125096. Groep 2: Bergmeyer, Pieterse, Van Gent, Taytelbaum, Van Luyk, Klaas- sen, Rus, Kruis en E. de Lange: za dr. Bergmeljer, tel. 121701 en zo. dr. Kruis, tel. 126371. Groep 3: Pleiter, J. van Leeuwen. Smit, W. de Bruljne, J. de Bruijne, Stolk, Jürgens, Fogel- berg en Muysenbergh: za. dr. De Bruyne, tel. 141225 en zo. dr. Land man, tel. 120412. Groep 4: Van Wingerden, Lahr, Van Rijn, Bónit, Nteuwenhuls. Roos, Boer, Van dè Waardt, Arnou, J. Zaaljer en R. Zaalj- er: za. dr. J R Zaaljer, tel. 316008 en zo. dr. Van Wingerden, tel. 310047. Groep 5: Schaefer, Jasper- se, Crul, Kooyman, De Jong, Prince, Relnders, D. Hammerstein en A. Hammerstein: za. dr. Reinders, tel. 760947 en zo. dr. Schaefer, tel. 173964. Oegstgeest: vanaf za. 10 uur: dr. Hugenholtz, tel. 155666. Spreekuur za. en zo. 11.30-12.30. e Kaag - Abbenes -Nieuw Vennap: tel. 02526-72850. Leiderdorp: za. en zo. dr. Van der Beek en dr. Van der Leden, tel. 894539. Spreekuur van 12.30 tot 13.00. Voorschoten: za. dr. Van Dam, tel. 3960 en zo. dr. Mei man, tel. 2493. Warmond - Voor hout: za. en zo. dr. Lempers, tel. 02522-10140. Noordwijk: Groeps- praktijk tel. 19300. Katwijk aan Zee: dr. Van Duyn, tel. 15805. Kat wijk Rijnsburg - Valkenburg: dr. Van der Water. tel. 12921. Sassen- heim: dr. Van Riet, tel. 11777. Alke made - Rijnsaterwoude: dr. Glans beek, tel. 01713-2511. Roelofa- rendsveen Praktijk Saeys/van Mier- lo/Roelen/Brock: dr. Saeys, tel. 01713-2217. Alphen: groep 1, za. dr. Van Gemeren. tel. 20157 en zo. dr. Stehouwer, tel. 22425. Groep 2, za. dr. Herzberger, tel. 73264 en zo. dr. Klein Haneveld, tel. 72170. Ha- zerswoude-Koudekerk: dr. Van Buuren, tel. 01728-8790. Benthui zen - Boskoop: dr. Harderwijk, tel. 01727-7540. Langeraar - Nieuw- veen - Ter Aar - Woubrugge: dr. Go- rissen, tel. 01722-2139. Nieuwkoop - Noorden: dr. Essens, tel. 01724- 8482. TANDARTSEN Lelden - Leider dorp - Oegstgeest - Warmond: dr. Dalkruidzoom, tel. 071-893568. za en zo spreekuur om 13.00 uur. Alke made - Leimuiden: eigen tandarts bellen voor 15.00 uur. Leldschen- dam: Voor spoedgevallen tel. 974491. Bollenstreek: dr. Van 't Hoff. tel. 02521-13885. APOTHEKEN Lelden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten: Apo theek Zuid-West, Brahmslaan 18-20, Leiden, tel. 071-763134 en apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, Oegstgeest, tel. 071-173330. Alke made: Apotheek Alkemade, open: zat 12-13, 17.30-18 u. zon feestdagen 12.30-13 en 17.30-18 u. Noordwijk - Katwijk - Rijnsburg: Apotheek Rijn soever, Hoornesplein 121-125, tel. 01718-26457. Leidschendam: Heu vel apotheek, Burg. Keljzerlaan 2, Leidschendam, tel. 274121. Noord- wijkerhout: za geopend van 9-13. u. en van 17-18 u. en zo van 12-13 u. en 17-18 u. Spoedrecepten tel. 3511 of dienstbel. Sassenheim: 02522- 10169. WIJKVERPLEGING Lelden - Noordwijkerhout - De Zilk - Voor hout: tel. 071-122222. Bollen streek: Wijkverpleging Gezondheids centrum. tel. 02522-14147. Hille- gom: Opgave via het antwoordappa raat, tel. 02520-16217. Leidschen dam: Kruisvereniging, tel. 070- 455300. Oegstgeest: Kruisvereniging, tel. 071-177444. DIERENARTSEN Lelden: dr. Van der Wouw. tel. 071-764058 en dr. Muurling, tel 071-125057. Voor schoten - Leidschendam: dr. West geest, tel. 071-768616. Bollen streek: dr. Scheele, tel. 02521-10874. Katwijk: Opgave via het antwoor dapparaat, op zaterdag tussen 11.00 - 12.00 uur spreekuur bij dr. Snel. Sassenheim: dr. Scheele, tel. 02521- 10874. Leiderdorp: Dr. Muurling, tel. 071-125057. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuls polikli nieken tel 155543, afdeling S.C.U. tel 175639) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Ellsabeth-zleken- huis). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00 tot 20.00. Niet meer dan twee bezoekers per patiënt. Sint Elizabeth-ziekenhuls: Volwas senen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 15.00-16.00 u. en van 18.30- 19.30 u. en van 19.30-21.00 u. alleen voor vaders. Kinderafdeling dag 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.00-14.30 u. en van 19.00- 19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30- 19.00 u. Sport-Medlsch Adviescen trum: Spreekuur ma. 19.30-20.30 u. in het St. Elisabeth-ziekenhuis. En degeest: Dl. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eer ste klasse: de gehele dag. Jelgers- makliniek: Jongerenteam: za. en zo. 14.00-17.00 u. Opname: werkdagen 16.45-17.45 u.; za. zo en feestdag. 10.00-11.30 en 14.00-16.30 u. Team A, C en D: dag. tot 21.00 u. met uit zondering van behandeltijden en etenstijden. Academisch Zieken huis: Voor alle patiënten (behalve kin deren) zijn de bezoekuren als volgt:. Dagelijks 14.15-15.00 u. en 18.30- 19.30 u. Avond bezoekuur afdeling verloskunde: 18.00-19.00 u. De Prae- maturenafdeling: voor ouders en fa milie is na overleg met patiënten doorlopend bezoek mogelijk. Bezoek aan ernstige patiënten: wanneer aan ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen 15.15-17.00, babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met het verpleegkundig hoofd. Bezoektij den kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen na overleg met verpleegkundig hoofd. Voor an dere bezoekers van kinderen: Keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15.00 en 18.30-19.30. Oogheel kunde en heelkunde: 14.15-15.00 en 18.30-19.00. Rijnoordziekenhuis: Dagelijks 14.30-15.15 u. en 18.30- 19 30 u. Extra bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 u. Extra bezoek vaders kraamafdeling: 19.30-20.30 u. Kinder afdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. CENTRALE REGISTRATIE KINDER OPVANG (Koornbrugsteeg 2. 2311 EK Leiden, tel 254810.) Informatie over en aanmelden voor kinderop vang In Leiden. Geopend: ma t/m vr dag 9-12. ANTI-DISCRIMINATIE CENTRAAL MELDPUNT LEIDEN. Ketelboeter- steeg 10. Ma. t/m vr. telefonisch be reikbaar van 10.00 tot 16.00 via 071- 120903. Spreekuur ma. 13.00-15.00 en do. 18.80-20.30. LEIDSE RECHTSWINKEL Juri disch Adviesbureau, Ketelboeters- steeg 10. tel. 130775; afdeling belas tingen: alleen op afspraak, klachten bureau: dl. en do. 18.30-20.30, afde ling vreemdelingenrecht: ma. 13-15 en do. 18.30-20.30, afdeling vrouw: vr. 10-12. S.O.S.-DIENST Telefonische hulp dienst, tel. 071-125202. Voor allen die In moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Vertrouwelijk. Dag en nacht be reikbaar. BUREAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50, tel. 123942; spreeku ren ma. en dl. 10.00-12.30 u.. wo. 13.30-16.00 u.; do. 18.30-20.30 u. DIERENHULP- EN AMBULANCE DIENST Hulpverlening In Lelden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-174141. BURGERRAADSLIEDEN Koren brugsteeg 2, tel. 143171 (kantooru ren). Spreekuren ma., dl. en wo. 11.00-12.00 u., do. 18.30-20.00 u. GEZINSVERZORGING Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzorging, Rem- brandtstraat 17, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). lOf, spreid 11506. SIV .3, spr* KINDER- EN JONGERENTELEl Dagelijks geopend van 15, 19.30 uur. Het nummer is 120611. MAATSCHAPPELIJK WERK —I ting Maatschappelijk Werk, §racht 1b, spreekuur ma. t .00-10.00 en volgens afspraa 142144. Gezondheidscentrum wijk, spreekuur ma. 11.00-12.0 do. 14.00-15.00, tel. 212195. Gei heidscentrum Stevenshof. sj do. 10.00-11.00, tel. 311506. Noord: Herensingel 53, ma. t/m vr. 9.00-10.0C Sector Zuid: Morsweg ma. t/m vr. 9.00-10.00 spraak, tel. 316167. MELDLIJN AGRESSIE EN Dl! NATIE HOMOSEXUAUTEIT 221008. zo. 20-24. RAAD VAN ARBEID Hog. 306, Lelden, tel 071-899375. Kaj geopend ma. t/m vr. 9-12 u. 14-| Telefonische Informatie over klij bijslag: 8-12 u. SOCIALE RAADSVROUW Sp» uren sociale raadsvrouw. Binnen; Gerecht 10. wo. 17.00-18.00 Noord: Van Hogendorpstraat 36)J 10.30-11.30 u.; Kool: Driftstraat L dl. 10.30-11.30 u.; MorskwaP Buurthuis Morskwartler, TopaasO 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.04 Tuinstadwijk: Herengracht 45,"' 10.30-11.30 u. n SOCIALE RAADSVROUW Vé> SCHOTEN Spreekuren: ma. 1f 20.00 u. wo. en vr. 9.00-10.30 u. seweg 33. Voorschoten. Tel. 325| SP HULP- EN INFORMATIEDIE. Groenesteeg 33, Leiden. Tel. f 134640 of 071-144600. Hulp en If matie op medisch, juridisch en n gebied, werk. sociale verzekerlnl huurkwesties. Spreekuur: elke derdag van 20.00-21.00 u. STICHTING VRIJWILLIGERS TRALE -- Pallasstraat 1, Alph< den Rijn. Tel. 01720-33033. ding en opvang van mensen, i welke reden dan ook, tijdelijk f nodig hebben. Bovendien wordt kf matie verstrekt over andere mow heden van hulpverlening en de reikbaarheid daarvan. ivoe' j VRIJWILLIGERS CENTRALE kVOOr gegracht 246a, Lelden. Tel. 149M oud Dagelijks bereikbaar van 9.00-11 sta t u. voor informatie over vri(willij| werk en cursussen of een f gesprek. WERKENDE JONGEREN ten- en informatieuur Elke dinsf avond van 17.00 tot 20.00 u. kantoor Koppenhinksteeg 2, Leij Tel. 071-121139. Borstvoeding Begoleidingsgr, maai Leiden. Telefonische hulpdienst (fuden praktische hulp en Informatie): h De 170083, 215332 of 312556. n0 -I in or jrder «ry s de Z •kend lar ca: euws ary: ree da iel. Ik Voor wie op zoek is naar een origineel uitstapje, is een be zoek aan Bloemenveiling Westland in Naaldwijk een uitstekend idee. Speciaal voor bezoekers heeft de veiling een bezoekersroute aangelegd in de immense hallen van de veiling, die een compleet beeld geeft van deze bloemen veiling. De route start bij de ingang „Tourists" van de vei ling (aan de „Elsenzijde" op het veilingterrein) en is geo pend van maandag tot en met vrijdag. Met de route kan worden gestart tussen 8 en 9 uur. Tot 12 uur kan men in de veiling blijven. De kosten van een bezoek bedragen 2,50 voor volwassenen en 1,25 voor kinderen tot en met 12 jaar. Belangstellenden kun nen bij de afdeling Public Re lations van de veiling (postbus 220, 2670 AE, tel. 01740- 32158/32187) informatie krij gen over een bezoek aan de veiling. Een speciale folder wordt hen dan toegezonden. Een kijkje op Bloemenveiling Westland is een imposant en origineel begin van een dagje uit. Het is bovendien uitste kend te combineren met een bezoek aan één van de vele attracties in de omliggende steden Den Haag, Delft en Rotterdam. Zestig voetbalvelden Voor wie er nog nooit is ge weest, is Bloemenveiling Westland op het eerste gezicht een chaotische mierenhoop. Een gekrioel van meer dan vierduizend mensen, onder wie duizend veilingmedewer kers, tussen miljoenen snij bloemen en potplanten, op een oppervlakte die meer dan zestig voetbalvelden, ofwel 300.000 vierkante meter, groot is. Bij een nadere beschou wing blijkt alles echter te draaien om een indrukwek kende organisatie. Dat moet ook wel, want de veiling is uitgegroeid tot een miljarden bedrijf. Vorig jaar passeerde voor een bedrag van 1,2 mil jard gulden aan bloemen en ilanten de veilingklokken. "ie er op tijd b'ij is, kan het veilen aan de klok zelf mee maken. Op de acht klokken van Bloemenveiling Westland worden dagelijks bloemen en planten geveild, die aange voerd zijn door telers uit het Westland, maar ook uit de rest van het land. Het veilen, dat 's morgens vroeg begint, gebeurt „bij afslag": hoe eer der de koper op de knop drukt, hoe groter de kans is dat hij de produkten in zijn bezit kan krijgen. Zo'n 2.500 kopers nemen de produkten af en exporteren deze voor een groot deel naar landen over de hele wereld. Bezoekers kunnen de uitge stippelde route volgen aan de hand van een folder, die bij de ingang „Tourists" klaar ligt. De route voert langs de belangrijkste bezienswaardig heden: de veilingtribunes, de aanvoer- en distributiehallen en de koelcel Aircofleur, met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter de grootste van de wereld. Bloemenvei ling Westland is gevestigd in Naaldwijk aan de provinciale weg Westerlee-Den Haag. Wie kan zich niet herinneren als kind oog in oog te hebben gestaan met het groente-mon ster? Vermomd als bietjes, zuurkool of worteltjes lag het ons vanaf een onmogelijk groot bord toe te grijnzen, en de nachtmerrie werd des te erger naarmate de tijd ver streek. Het eten koelde steeds meer af en een achtergrond koor bestaande uit boze op merkingen van wanhopige ouders maakte de ondertussen gestolde brei er ook niet aan trekkelijker op. Gelukkig vervagen deze beelden al naar gelang de leeftijd vor dert: eenmaal volwassen is er voor velen niets lekkerder dan een fijn spruitje of fris blaadje sla. Toch is het opmer kelijk dat kinderen vaak zo veel moeite hebben met groente, vooral omdat moe ders zich tegenwoordig stuk ken toleranter opstellen je gens de eetwensen van hun telgen. Vroeger was het „eten wat de pot schaft" een let terlijk en figuurlijk alle somvattend begrip, natuurlijk je de beperkingen opgelegd door oorlogse om- ook vanwege standigheden. Ondanks het vergrote en verbeterde assor timent blijven tranen en jam- merstemmetjes een dagelijks terugkerend feit binnen vele gezinnen. Wellicht is dit alles het resultaat van verkeerde marketing: de verkoop richt zich immers in hoofdzaak tot diegenen met de beurs in handen, oftewel een volwas sene voor wie het groente- monster allang niet meer be staat. Met name de Amerika nen beseften dit heel goed, en zochten naarstig naar manie ren om ook de goedkeuring van toekomstige consumenten weg te dragen. Met andere woorden: kinderen van nu zijn kopers van morgen en moeten daarom al vroeg een goede indruk opdoen van be paalde produkten. Zoals spi nazie, bijvoorbeeld. Daarvoor werd zo'n 25 jaar geleden het tekenfilmfiguurtje „Popeye" in het leven geroepen. Zonder spinazie kan dit moedige zee mannetje immers zijn geliefde Olijfje niet uit de klauwen van aarstsgemenerik Brutus redden; het door ouders veel- gebruikte en voor kinderen verwerpelijke argument „groente maakt sterk" wordt door Popeye weer enigszins aannemelijk gemaakt. Op zich een toch duidelijke aanwijzing dat ook kinderen zeer gevoe lig zijn voor de wijze waarop dingen gepresenteerd worden. Dit besef dringt sinds enige jaren langzaam maar zeker ook tot het Nederlandse mar- ketingwezen door: melk en pindakaas kennen een aan zienlijke opleving omdat re clame vaker op kinderen ge richt wordt. Het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilin gen speelt daar eveneens op in: de kleurrijke postercompo sities doen een beroep op kin derverbeelding, omdat ze niet alléén op het nuttige(n), maar ook op het creatieve element van groten gespitst zijn. Ove rigens is dit laatste waar schijnlijk de meest doeltref fende manier om een kind in groente te „interesseren": vi taminen en mineralen hebben weinig of geen bekoring, een paprika-mannetje of tomaten- zonnetje wèl. Eenmaal naar eigen inzicht verwerkt en dat geldt ook voor volwasse nen verliest groente snel de smaak van „moeten". Er zullen echter altijd wel hard nekkige gevallen bijzitten, die een wat uitgebreidere psycho logische aanpak vereisen, die op zich lachwekkend eenvou dig blijkt: soep en muziek. Soep, omdat het groente-mon- Het „Popeye"-principe: verse groente is goed maar óók leuk. ster er niet in te ontdekken valt, en muziek voor de broodnodige afleiding. Wel licht kan daar nog het achter grondelement aan toegevoegd worden door een kind het hoe en waarom van groente bij te brengen. Zeker in het kader van het honderdjarig bestaan van ons huidige veilingsys teem zou een bezoek aan de machtige veilinghallen wel eens een positief resultaat kunnen opbrengen. In feite komt het telkens weer neer op het „Popeye"-principe: verse groente is goed maar óók leuk. Gladiolen bij bosjes. Er ziin tot verbazing van vriend en vijand meer gladio len opgeplant dan in 1986. Want niet de eersten de bes ten hadden een krimp van het areaal verwacht. Dat was ook logisch geweest. Want het Êladiolenseizoen 1986-1987 is edroevend slecht afgelopen. De dikke knollen zijn de afge lopen maanden van de hand gegaan voor prijzen waarvoor het woord „laag" nog vele malen te kinderachtig is. Het is een compleet drama gewor den en vele kwekers die hun knollen niet voor de bekende appel en het even vermaarde ei van de hand wilden doen, hebben een deel van de oogst maar in de cellen opgeslagen. Je kunt per slot van rekening nooit weten! Insiders wijzen er op dat on danks de slechte prijzen de meeste gladiolenkwekers toch niet zo slecht hebben geboerd. In de voorverkoop kon men namelijk wel goede prijzen maken en toen hebben vele kwekers het zekere voor het onzekere genomen en hebben verkocht. Dat bleek een gou den greep. Want de oogst was door uitzonderlijk goede weersomstandigheden die tot diep in het najaar voortduur den, ongewoon goed. Zó goed dat de export met geen moge lijkheid kans zag die leverba re knollen weg te werken. Vandaag staat er 2425 ha gla diolen opgeplant tegen vorig iaar 2375 ha. De rode en de lichtrode cultivars zijn maar liefst met 30% gekrompen, maar de oranje en de rose cul tivars zaten pittig in de lift. Dat is ook het geval met de witte soorten die van 309 naar 357 ha gingen. Duidelijk een te grote sprong voorwaarts. Dat we dit jaar een gladiolen- oogst rooien die gelijk is aan die van vorig jaar is in theorie volslagen onmogelijk, zo zeg gen de insiders. Die oogst kan echter nog wel tienmaal best en evenzovele keren slecht worden. Dat behoort nu een maal tot de rituelen in het bollenvak. Maar het blijft kof fiedik kijken tot enkele we ken voor de oogst. Dat is dit jaar met de tulpen gebleken. Met angst en beven werd de junimaand tegemoet gezien. Want het stond vast dat drie hete dagen een misoogst zou den veroorzaken. Maar ziet: de maand juni bleef koud en nat en dat hield de tulpen op de been. Het gevolg is een go V< [oede oogst en... lage prijzen, /oor het overige zat dat alles er dik in met het steeds groei ende tulpenareaal. Op een ge geven moment prikt men door het plafond heen en is het mis. Als de stroppen nu maar hard genoeg aan komen, zal men dit najaar stellig min der tulpenplantgoed in de grond stoppen en is er een kans dat de markt zich vrij snel herstelt. En dan kan men weer opnieuw beginnen. De varkenscyclus met grote golf bewegingen in de^jrijzen, is een vast gegeven als men de •cijfers van twintig jaar naast elkaar legt. Heel erg zwaar wordt er dan ook niet aan ge tild. Men troost zich met de wetenschap dat het bollenvak van rampen groot is gewor den. En laten we het gemaks halve daar maar op houden! K- Aan het begin van het seizoen V was bekend dat de paprika- teelt verder zou uitbreiden. y Door deze uitbreiding ont stonden er een aantal vragen die betrekking hadden op de i V| ontwikkeling van de prijsvor- ming en de export. Zou er ge- *gj noeg ruimte op de markt zijn om een grotere produktie op te vangen? In het eerste half jaar van 1987 was er bij alle kleuren sprake van een pro- duktiegroei. Voor de kleur rood kwam deze groei neer op bijna 1,5 miljoen kilo. Bij de kleuren groen en geel was de groei ongeveer even groot, namelijk 1,1 miljoen kilo. Bij elkaar dus een produktietoe- name die ruim 3,7 miljoen kilo groter was dan in de eer ste helft van 1986. Wat de prijsvorming betreft, moest er over het hele front ingeleverd worden. De gemiddelde prijs voor de rode sorteringen moest het het sterkst ontgel den. In 1986 kwam deze prijs uit op 6,29 per kilo, in 1987 bleef de prijs steken bij 5,08. Bij de groene sorteringen daalde de gemiddelde prijs van ƒ5,13 naar 4,66 en voor geel daalde de prijs van 6,93 naar 6,23 per kilo. Deze prijsdalingen werden niet veroorzaakt door het stagne ren van de export. De totale export vertoonde in het eerste half jaar van 1987 een groei van bijna 2,5 miljoen kilo en kwam uit op bijna 17 miljoen kilo. In de top-tien Van lan den waarnaar geëxporteerd wordt namen alleen België en Noorwegen minder Hollandse paprika's af. Bij alle overige afnemers was er sprake van een groei, ook al was déze soms bescheiden. Koplopers zijn West-Duitsland, Enge land, de VS en Canada en Zweden. Voor de export naar de VS en Canada werden er aan het begin van het seizoen de nodige vraagtekens gezet in verband met de koersont wikkelingen van de Ameri kaanse dollar. Na het moei zaam op gang komen van de export naar de VS en Canada, zijn deze landen nu op de der de plaats in het rijtje van bui tenlandse afnemers terecht gekomen, met een afname van 2388 ton. In het eerste half jaar van 1986 was dit 1959 ton. Het exportpakket naar de Verenigde Staten be stond voor 68 procent uit rood, 26 procent uit geel en uit 2 procent oranje, 2 procent paars en 2 procent wit. Deze ontwikkelingen op de export markt mogen als positief er varen worden, ze kunnen de prijsvorming alleen maar ten goede komen. iP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 12