Overturn mogelijk openbaar plantsoen Kindercorso trekt veel toeschouwers Bewoners Miening zijn overlast van vrachtwagens meer dan bei LEIDEN OMGEVING Kampvuur in Koudekerk CeidóeSomcmt VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGIN Tentoonstelling van bekroonde persfoto's LEIDSCHENDAM Wethouder F. IJmkers heeft vanmiddag in het ABN-filiaal in Duindoorn in Leidschendam de tentoonstelling van de Stich ting De Zilveren Camera geopend. De expositie omvat een honderdtal van de beste Nederlandse persfoto's uit 1986, waaronder ook de foto's over de verkiezingen van vorig jaar. De Zilveren Ca mera voor de beste foto was voor Willem Hoog- teyling voor zijn opname van een vluchtende Jan maat tijdens de rellen in Kedichem. Daniël Ko ning was vorig jaar naar de mening van zijn colle ga's de beste persfotograaf wegens constante kwa liteit en éigen stijl. De tentoonstelling die ook an dere plaatsen in ons land aandoet is tot en met 19 augustus tijdens kantooruren gratis te zien in het bankfiliaal in Leidsenhage. Een boek over de fo to's, „Jaar te kijk 1986", is bij de boekhandel ver krijgbaar. JONGETJES AANGEVALLEN OEGSTGEEST Twee 13-ja- rige jongetjes uit Oegstgeest zijn gistermiddag zonder enige aanleiding aangevallen door vier onbekenden. De jongetjes waren aan het spelen bij het water onder de Haaswijkbrug in Oegstgeest. Vier jongens kwamen in een bootje aanva ren en sloegen plotseling de ene jongen in het gezicht en schopten hem in buik en maag. Het andere jongetje gooiden ze in het water. Daar na gingen zij ervandoor. Zij zijn nog niet achterhaald. De beide slachtoffertjes hoefden zich niet onder doktersbehan deling te stellen. Telefoonabonnees Sassenheim aangesloten op nieuwe centrale SASSENHEIM Duizend telefoonabonnees in Sassenheim worden komende maandag overge zet op een moderne semi-elektronische telefoon centrale (PRX). Het gaat om de nummers 15000 tot en met 15999. De abonnees ondervinden vol gens de PTT geen hinder van de overschake ling, al is een onverhoopte storing altijd moge lijk. De Sassenheimers merken weinig van de operatie. Alleen de kiestoon, bezettoon en de toon die te horen is wanneer de telefoon bij een ander overgaat, krijgt een andere klank. De dui zend abonnees zijn nu nog aangesloten op een elektro-mechanische centrale. De overschake ling is een onderdeel van de modernisering van de Nederlandse telefooncentrales. De overige Sassenheimse abonnees worden volgend jaar overgezet op de PRX-apparatuur. KOUDEKERK Het recreatieprogramma voor de jeugd van Koudekerk wordt vanavond afgesloten met een groot kampvuur. De afgelopen vier weken hebben de jeugdige Koudekerkers geen kans gekre gen om zich te vervelen. Onder leiding van de twee vrijwilligsters Heide en Natascha werden er drie maal in de week spelletjes en andere activiteiten ge houden waaraan alle kinderen gratis mee mochten doen. Het recreatiegebeuren, dat zich afspeelt op het terrein van het Willem-Alexanderbad, is een initiatief van zwemmeester Marco Reedijk, die er drie jaar geleden voor het eerst mee begon. „Het slechte weer is voor de kinderen helemaal geen beletsel geweest om mee te doen", aldus spelleider Heidi. „Juist omdat het zo vaak regende hebben wij hier veel kinderen gehad". Er waren telkens zo'n 25 kinderen aanwezig bij de activiteiten. Volgend jaar komt er zeker weer een re creatie-programma, want het blijkt in een behoefte te voorzien. Luidruchtige terras bezoekers RIJNSBURG De politie heeft gisteravond een ein de gemaakt aan overlast die cafébezoekers gisteren in het centrum van Rijns burg veroorzaakten. Het gezelschap zat op een ter ras en maakte volgens di verse omwonenden te veel lawaai. Op verzoek van de Eolitie hebben de bezoe- ers het feest in het café voortgezet. Het is momen teel feestweek in Rijns burg. Gestolen tasje snel teruggevond^ aan tafel Gefrituurde tahoe sperziebonen met tomaten en bradertjes - zachtzure ha vermout- vla (vegetarisch) Als u met z'n tweeen bent, heeft u het volgende nodig: 250 g tahoe (tofu of soja- kaas), zout, peper, bloem, losgeklopt ei, paneermeel, frituurvet, stuk rode papri ka, peterselie; 400 g sperziebonen, 1 ui, 5 g margarine, zout, 1 dl wa ter, 3 tomaten, 1 theelepel maizena, peterselie, selde rij, .tijm; Vt tot 1 kg bradertjes (al of niet geschrapt), olie, 15 g margarine, zout; 2Vt dl melk, 40 g haver mout, 2Vi dl karnemelk, bruine basterdsuiker. Snijd de tahoe in vingerdik ke plakken en vervolgens in staafjes. Bestrooi de stukken met zout en peper en laat ze een half uur staan. Haal de tahoe door bloem, ei en pa neermeel. Bak de tahoe- staafjes in frituurvet bruin en garneer ze met reepjes pa prika (desnoods uit een pot, maar de verse is er nu volop) en met peterselie. Haal de sperziebonen af, snijd ze een keer door en was ze. Snipper de ui en fruit de stukjes in de margarine licht bruin. Voeg water, sperziebo nen en zout toe en laat de massa twintig minuten ko ken. Leg de tomaten twee tellen in kokend water, ont vel ze en snijd ze in acht ge lijke stukken. Laat de toma ten nog drie minuten met de bonen meekoken. Schep de groenten met een schuim spaan in de schaal en bind het kookvocht met de met koud water aangemaakte maizena. Voeg de kleinge- knipte kruiden toe en schenk het sausje over de groenten. Kook de gewassen bradertjes in acht minuten gaar en laat ze koud worden. Pel de in de schil gekookte aardappeltjes. Bak de bradertjes in een mengsel van olie en margari ne vlot bruin en strooi er ■zout over. Kook de melk, strooi er al roerende de havermout in en laat de massa drie minuten koken. Laat de havermout- vla lauw worden en roer er de karnemelk door. Geef er bruine basterdsuiker bij. JEANNE Aggregaat weggehaald NOORDWIJKERHOUT Onbekenden hebben vannacht een aggregaat gestolen in Noordwijkerhout. Het aggre gaat stond op het opslagterrein van Provinciale Waterstaat aan de Zilkerduinweg. De waarde ervan is onbekend. Horizontaal: 1. blaasinstrument; 8. ontvangtoestel; 9. hoewel; 11. snlj- werktuig; 12. walkant; 13. zoogdier; 15. zangstem; 16. kunstveinzer; 18. meubelstuk; 19. rode edelsteen; 20. bloeiwijze; 21. laddersport; 23. vragend vnw.; 25. Japanse munt;, 26. etage (afk.); 27. omslag voor- papleren; 29. maangestalte (afk.); 30. vertrouwelijk; 32. vooelverblljf. Verticaal: 1. onverstandig; 2. bij woord; 3. waterkering; 4. wars van laagheid; 5. moerasplant; 6. op deze wijze; 7. samengestelde, drank; 10. In de volle lengte; 12. burcht; 14. fijne huidopening: 15. vis; 17. danspartij; 18. huisdier; 20. weefsel; 22. niet samengesteld; 24. volksoverlevering; 27. met Ingang van (afk.); 28. stevige vogelveer; 30. klppeprodukt; 31. bljbeldeel (afk.). OPLOSSING i'N ie :I8 '0£ BZ a-|-uj LZ :e0as pz '-lestue ZZ ipeeMj 02 U8* BI Zl •gi :euod n :»eeisB)t zi UinOuBi 01 '-ISBmx i :oz 9 -«II s -lepo :urep e Ue z :bbbmp I :|b»oim#a HlU9A|np Z£ :ueö|e oe "a i '62 :cbuj lz 92 S2 :eiM zz :eejj iz :nn» 02 UBBU -bj6 -61 :»8B)| ei :qous 91 •Si 'dBB ei :»st zi 'o»w u :ib 6 :oipbj 8 :xBzjepeop i :|v«iuoz|joh WASSENAAR De politie van Haag heeft gisteravond vijf Hagel aangehouden die eerder op de avond polstasje hadden gestolen in Wassei Het tasje lag op een terrastafeltje aar Plein in Wassenaar en was eigendom een man uit Den Haag. Uit een langa voorbijrijdende auto reikte plotseling man naar voren en pakte het polstasj Noordwijk zag een voorbijganger e tijd later hoe vanuit een rijdende auto tasje op straat werd gegooid. Hij note het kenteken en bracht het tasje naai Noordwijkse politiebureau. In Den I deed de eigenaar op dat moment juist, gif te van de diefstal. Uit het tasje bl< twaalf cheques gestolen te zijn. De Ha politie signaleerde om tien uur de bet ken auto in Den Haag. De daders bl« vijf Hagenaars te zijn in de leeftijd tu de 20 en 27 jaar. GEMEENTE NOORDWUK EN OMWONENDEN WILLEN DORPSTUIN KOPEN NOORDWIJK De overturn in Noordwijk wordt mogelijk een open baar plantsoentje. Vier omwonenden en de ge meente Noordwijk willen het stukje dorpstuin aan de Voorstraat kopen voor 60.000 gulden. Daarvan komt 20.000 gulden van de gemeente Noordwijk en 40.000 van de omwo nenden. Woensdagmiddag is officieel het bod gedaan op de 300 vierkante meter tuin tussen de Heilige Geestweg, Wilhelmina- straat en Voorstraat. De huidige eigenaar, F.H. So- bels, moet voor 15 september reageren op het bod. Als hij de 60.000 gulden accepteert zal de tuin in het vervolg toeganke lijk zijn voor alle Noordwij- kers. De plantsoenendienst van de gemeente Noordwijk gaat voor het onderhoud zor gen. Wethouder V. Salman (ruimtelijke ordening): „Er blijft een hek om de tuin staan, want het moet geen hondentoilet worden. Er komt wel een toegang en waar schijnlijk zullen er een paar bankjes worden neergezet". Bouwplan Anderhalf jaar geleden kwam eigenaar Sobels met een bouw plan voor de overtuin. Op het stukje tuin zouden twee wo ningen worden gebouwd. .So bels kreeg aanvankelijk een bouwvergunning, maar daar werd door onder andere om wonenden een groot aantal be zwaren tegenin gebracht. Zij wezen op de historische waar de van de overtuin, een van de weinige stukjes groen in Noordwijk-Binnen. De be zwaarmakers stelden ook op dat Noordwijk het dorpsge zicht van Noordwijk-Binnen zoveel mogelijk wil handha ven. Woningen op de sinds mensenheugenis groene over tuin passen niet in deze plan nen. Op de tuin rust sinds 1972 wel iswaar een bouwbestemming, maar in het bestemmingsplan is ook een maximaal aantal woningen per hectare ge noemd. Dat maximum is aan de Voorstraat al bereikt en er mogen dus geen nieuwe wo ningen worden gebouwd. De gemeente Noordwijk achtte de bezwaren tegen het bouwplan gegrond en de huizenbouw mocht niet doorgaan. Sobels legde zich hier niet bij neer. Op dit moment loopt er nog een procedure bij de Raad van State tegen de afwijzing van de gemeente Noordwijk. Groen Om de overtuin te redden werd door de gemeente in 1986 al gepraat over aankoop van het stukje groen. Sobels wilde 120.000 gulden hebben voor de grond, een bedrag dat voor de gemeente onaccepta bel was. „Wij gaan er van uit dat het grond is waarop niet gebouwd mag worden", meent wethouder Salman die goede hoop heeft dat Sobels het bod van 60.000 gulden zal accepte ren. „Dat is altijd nog 200 gul Het stukje tuin aan de Voorstraat verandert mogelijk op korte termijn van eigenaar. Omwonenden en gemeente willen het stukje groen (op de foto in winterse omstandigheden) gezamenlijk kopen. FOTO: WIM VAN NOORT den per vierkante meter. Dat is zeker niet onaardig. Ik denk ook dat Sobels wel van de tuin af wil. Eind vorig jaar heeft hij de tuin te koop aangeboden aan de gemeente. Wij hebben toen gezegd dat we in principe willen aankopen", vertelt Sal man. „De prijs was het grote pro bleem. Er is toen een bedrag genoemd, lager dan de oor spronkelijke 120.000 gulden. In overleg met de omwonenden is het eindbod van 60.000 gul den in april gedaan, een be drag dat de gemeente alleen nooit zou willen betalen voor de grond. Sobels heeft daar noch positief noch negatief op gereageerd. Hij heeft toege zegd te zullen nadenken over een mogelijke overdracht. Vandaar dat we, nu officieel, het bod nog eens hebben uit gebracht". Als Sobels het bod accepteert moet de aankoop nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Ook Ge deputeerde Staten moeten hun goedkeuring nog geven. Sterk Voorstraatbewoner en oud voorzitter van de Vereniging De Oude Dorpskern W. van Vugt heeft zich sterk gemaakt voor de aankoop van de tuin. „Aanvankelijk in mijn functie als voorzitter van de Vereni ging de Oude Dorpskern, maar later, toen de vereniging zich distantieerde van de aankoop, ben ik op persoonlijke titel doorgegaan met onderhande-' len. Mevrouw Van Ittersum, mevrouw Vink en de families Kouwenhoven, Schulte en Is raels, zijn bereid geweest de 40.000 gulden op tafel te leg gen. Zij wonen direct om de tuin en hebben het meeste be lang bij het behoud ervan. Het blijft echter een unieke zaak dat bewoners hier geld voor inzamelen". Wie straks eigenaar wordt van de tuin, nu gemeente en om wonenden gezamenlijk het geld op tafel leggen, is nog niet bekend. Zowel Salman als Van Vugt denken aan een stich tingsvorm. Salman:„Als Sobels de tuin verkoopt, vinden we daar wel een oplossing vóór". Het parkeerterrein voor vrachtwagens aan de Miening is veel omwonenden een doorn in het o< FOTO: HENK VAN DEN Ef ZOETERWOUDE De» omwonenden van de par keerplaats voor vrachtwa gens aan de Miening zijn de overlast van de vracht wagens beu. Volgens de bewoners gaat de gemeen te buiten haar boekje door het terrein als vrachtwa genparkeerplaats te be stemmen. Zij hebben de hulp ingeroepen van het ministerie van VROM en na bestudering van het bestemmingsplan luidt de conclusie van VROM dat het niet geoorloofd is het bewuste terrein aan het „doodlopende gedeelte" van de Miening te gebrui ken voor het parkeren van vrachtwagens. Alleen de vrachtauto's van de fir ma Onderwater mogen er staan. Die firma Onderwater maakt namelijk al vele jaren gebruik van het terrein en daarvan hebben de bewoners geen last. Dat hebben zij ook steeds heel nadrukkelijk kenbaar gemaakt in hun discussies met de ge meente. De vrachtwagens van Onderwater zijn veelal de gehe le week in het buitenland. Se dert 1 januari van dit jaar is de parkeerplaats de enige lokatie waar vrachtwagens, die tot voor die tijd her en der in de gemeente geparkeerd stonden, een plaatsje moeten vinden. Op straffe van forse bekeuringen is het niet meer toegestaan op de openbare weg een vrachtwagen te parkeren. Door deze maatre gel zijn de chauffeurs gedwon gen overigens tegen betaling hun wagen 's avonds te stal len aan het einde van de Mie ning. Dagelijks gaat het om 10 15 vrachtwagens. De overlast (stank, lawaai, stof, de dieselmotoren moeten zo'n twintig minuten warmdraaien alvorens de auto heel langzaam op pad gaat) is de direct omwo nenden, maar ook de andere bewoners van de Miening, een doorn in het oog. Enkele maan den geleden klaagden zij reeds hun nood tijdens een openbare commissievergadering en het gemeentebestuur zegde toe alles in het werk te stellen maatrege len te nemen. Maar ook de bewoners zaten niet stil. Zij zochten contact met het ministerie van VROM waar zij juristen confronteerden met hun probleem. Het ministerie concludeerde dat zolang de fir ma Onderwater haar bedrijf uitoefent, het bedrijf vrachtwagens op het ten mag parkeren. Volgens het stemmingsplan is dit toe staan. Als het bedrijf van derwater niet wordt voortge mag het terrein ook niet m worden gebruikt voor het p keren van vrachtwagens. gens het ministerie mag het t rein niet door andere bedriji worden gebruikt. De parke plaats kan slechts door wi ging van het bestemmingsp bestemd worden als parkeert rein voor andere vrachtwage De bewoners hebben onlai hun zienswijze én die van de risten van VROM kenbaar maakt bij het gemeentebestu Overigens lijkt het gemeentel stuur niet onder de indruk v de opmerkingen van het min terie want op een vraag van bewoners over de planologisc status van het parkeertero kreeg men bepalingen behori de bij het bestemmingspl Landelijk Gebied dat na tweede herziening legaal is. het zomerreces zal de gehi parkeerproblematiek andi maal in de raadscommis ruimtelijke ordening aan orde komen. Wellicht dat dan ook meer bekend is over resultaten van het onderzo de stank-, geluids- en stofovi last te doen verminderen. RIJNSBURG Duizen den toeschouwers heb ben gisterochtend geno ten van het Rijnsburgse kindercorso dat al vroeg door de Rijnsburgse stra ten reed. Het corso vond plaats in het kader van de viering van de Oran- jefeestweek, die deze week voorafgaande aan het Rijnsburgse corso in het bloemendorp wordt gehouden. Een heel spektakel, want deze keer reden er maar liefst 420 kleine met bloemen versierde voertuigen mee. Er waren vele soorten bloe men op de fietsjes ver werkt. Vakkundig gebon den door 45 cursisten en oud-cursisten van de Bloembindcursus Rijnsburg die zich daarvoor opgege ven hadden. Dit alles onder leiding van mevrouw W. Peppelenbos-Zandbergen en de heer P. van Rhijn. De veiling Flora had weer ruimte beschikbaar gesteld, zodat er genoeg plaats was de fietsjes goed van bloe men te voorzien. Elk fietsje kreeg twee grote toeven bloemen en al deze bloe men zitten in oases gesto ken, die nat gemaakt en op de fietsen bevestigd moeten worden. In dit geval dus 840 oases. De leden van de Oranjevereniging hadden er hun handen dan ook meer dan vol aan. Voor ie der kind was er na afloop een prijs, beschikbaar ge steld door de Rabobank. Een prachtige rekenmachi ne met een afdruk van een kindercorsofietsje. Het bleef overigens de hele dag feest in het bloemen dorp, mede omdat het zelfs de hele dag droog bleef. Voor de organisatoren een prettige bijkomstigheid, want er werden die dag veel spelen georganiseerd. Een grote braderie, mast- klimmen met 78 deelne mers, tonnetje steken met 74 paren waarvan vader en zoon Dirk en Dick Zwaan eerste werden, ringsteken met aangespannen paarden en touwtrekken. De Flora band die volgende week voor een trip naar Jersey Het Rijnsburgse Kindercorso vormde gisteren een voorproefje van het grote Rijnsburgse corso dat morgen door de streek trekt. FOTO: HENK VAN DEN ENDE vertrekt gaf een gedeelte laaste onderdeel werd de stoet slingerde zich als het voor de jeugd een discoa- van hun concert ten beste. lampionoptocht gehouden ware door het dorp. Van- vond in het Kraaienest. Het touwtrekken werd ge- en hierbij was het zo druk avond zijn er recordwed- Voor de wat ouderen is er wonnen door de buurtvere- dat hele gedeeltes van het strijden op het raadhuis- een gezellige dans- en feest- niging Irissenstraat. Als dorp waren afgesloten. De plein, een wandeltocht en avond in de Voorhof. Jeugdvakantie- festival Heisa in Leidschendan LEIDSCHENDAM Vot de zeventiende keer won van maandag 3 tot en m vrijdag 14 augustus in Leii schendam het jeugdvakantii festival „Heisa" gehoude: De jeugd kan creatief bez zijn in de wijkgebouwe Amstelhoeve en Ons Tolhu en in het jongerencentra Sater'aan de Koningin Juli: naweg. Sportactiviteiten vinck plaats in en rond het sper complex De Fluit aan hl Fluitpolderplein. Verder ka paard worden gereden in hl ruitercentrum De Vliet aa de Oostvlietweg en windsui fen is mogelijk in Vlietlam Tijdens Heisa worden excui sies gehouden naar het bov lirigcentrum in Zoetermef en naar het Omniversum Den Haag. Het echtpaa Kwikkei geeft net als vori jaar weer danslessen in studio aan de Damlaan en de Zuivelkeuken kunnen kinderen hun culinaire lenten weer ontwikkelen.. 0 vrijdag 14 augustus zal v<x het eerst een jeugdtriathlo voor jongens en meisjes val tien tot zestien jaar worde gehouden. Er wordt 350 mi ter (bij koud weer binnei gezwommen, 10,5 kilometi gefietst en ongeveer drie 1 lometer gelopen. Start is c 9.30 uur bij De Fluit Zo gebruikelijk wordt He weer afgesloten met e groot feest, dit keer de k derrevue van Hans Hil< brand. Inlichtingen on deelname aan het vakant festival verstrekt de afdeli welzijn op het raadhuis, t 070-209350, toestel 413.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 10