i REVISIE-PROGRAMMA'S fieidócSouoont ZATERDAG 9 MEI 1987 PAGINA 23 EPERLAND 1 rgen KRO i.00 De Freggels. Afl.: Bob bie's rustige dag «25 Opdracht voltooid: Lich- tjes da lucht in. Twee Au stralische piloten maken gebruike van de unieke ei genschappen van hun Ul tra Lichte Vliegtuigen om de ontoegankelijke kust van Queensland te verken nen 1.15 Klassewerk, spelprogram- ma voor scholieren, gepre senteerd door Hans van Willigenburg. Gasten: Cir cus Custers en High Spirit NOS 'j}0 Journaal t*f KRO p»ff 41 Branpunt Zaterdageditie, actualiteitenrubriek met om ca. 18.00 voetbalnieuws I.00 IDe Fabeltjeskrant, kin derprogramma 'rou* |,05 De dierenvriend, Duitse tv-serie met o.a. Siegfried Wischnewski, Marion Kracht en Michael Lesch. Afl. 3: Kornet NOS n JbOO Journaal en weerover- aliï 2icht blad I# Sandra Kim. Korte film van de RTBF over Sandra Kim. de winnares van het Eurovisie Songfestival 1986, gehouden te Bergen in Noorwi zine. llOrr KV 41 FM41-53 STER-reclame jJJtOO E Eurovisie Songfestival 1987, rechtstreekse uitzen ding van het 32e Eurovisie Songfestival vanuit het Pa lais du Centenaire in Brus sel. Presentatie: Viktor La- zlo. Deelnemers: 1. Noor wegen (Kate Gulbrandsen: 'Mitt liv'). 2. Israël (Nathan Datner Avi Kushnir: 'Shir Habatlanim'), 3. Oostenrijk (Gary Lux: 'Nur noch Ge- fühl'). 4. IJsland (Halla Margrét Amadóttir: 'Haegt og Hljótt'), 5. België (Lilia ns St. Pierre: 'Soldiers of love'), 6. Zweden (Lotta' Engberg friends: 'Boog- aloo'), 7. Italië (Umberto Tozzi Raf: 'Gente di mare'), 8. Portugal (Neva da: 'Neste barco vela'), 9. Spanje (Patricia Kraus: 'Non estas solo'), 10. Tur kije (Seyyal Taner Loko- motiff: 'Sarkin sevgi ustu- ne'), 11. Griekenland (Bang: 'Stop'), 12. Neder- rnanj 'and (Marcha: 'Rechtop in de wind'), 13. Luxemburg (Plastic Bertrand: Amour amour'), 14. Engeland (Rikki: 'Only the light'). 15. Frankrijk (Christine Minier: 'Les mots d'amour n'ont pas de dimanche"), 16. W.- Duitsland (Wind: 'Lass die Sonne in dein Herz'), 17. Cyprus (Alexia Vasilou: i en*- 'Black on white'), 18. Fin- L<*» land (Vicky Rosti: 'Sata Salamaa'), 19. Denemar ken (Anna Catherina Her- dorf Bandjo: 'En lille me- lodi'), 20. Ierland (Johnny Logan: 'Hold me now'), 21. Joegoslavië (Novi Foslli: 'Ja sam za pies'), 22. Zwit serland (Carol Rich: 'Mol- tié moitié'). Commentaar: Willem van Beusekom 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 FEDUCO 17.45 Medelanders Nederlan ders (herh.) NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Italianen 18.30 Sesamstraat 18.45 ffiJeugdjournaal 19.00 Journaal VARA 19.12 Superfan, drie fans van de zangeres Anita Meijer strij den om de titel Superfan. Presentatie: Robert ten Brink 20.17 Buffet froid, Franse speel film uit 1980 van Bertrand Biier. Met o.a. Gérard De- pardieu, Bernard Biier en Carole Bouquet. Een werk loze man wordt plotseling met een moord geconfron teerd, gepleegd met het mes dat hij zelf op zak had 21.42 Film- en videonieuws, maandelijkse rubriek over nieuwe bioscoopfilms en videocassettes. Presenta tie: Dieuwertje Blok NOS 22.30 Journaal 22.40 Studio Sport 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden VPRO 23.15-00.46 VPRO-Cinema: Het vlot Meduza (Splav Medu- ze), Joegoslavische speel film uit 1980 van Karpo Godina. Twee jonge on derwijzeressen proberen op het Joegoslavische platteland hun onderwijsi dealen te realiseren Zangeres Marcha zingt van avond in Brussel voor Nederland 'Rechtop in de wind'. Ned. 1 om 21.00 uur. Victor Lazio presenteert het Eu rovisie Songfestival. BRT 1/ RTBF 1 om 21.00 uur. BRT 1 15.00 Wikken en wegen, consumen tenmagazine. Presentatie: Miel Louw, Elvire Deprez en Luc van de Put (herh.) 16.00-17.40 E Mannetjesputter (Male animal). Amerikaanse speelfilm uit 1942 van Elrott Nugent. Met Hendry Fonda, Olivia de Havllland, Jack Car son e.a. Tommy Turner Is een verwarde professor Engels aan een universiteit. Wanneer de ex-verloofde van zijn vrouw weer opduikt in de vorm van een gevierd voetbalspeler, moet hl] bewijzen dat zelfs hij zijn mannetje kan staan 17.55 Nieuws in teletekst 18.00 Tik Tak, kinderprogramma 18.05 Merlina, Vlaamse jeugdserie 18.30 Boeketje Vlaanderen, toeris tisch magazine 19.00 Joker-trekking 19.35 Programma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Kunst-zaken 20.20 Rigoletto. Michel Follet praat leuke, grappige fragmenten uit buitenlandse programma's aan elkaar. Met o.a. Alas Smith Jones. Funny Side, Mike Jar- wood 21.00 Eurovisiesongfestival, rech- streeks vanuit het Palais de Centenaire In Brussel. Com mentaar: Luc Appermont (ste reogeluid via Radio BRT 2) 00.15 Sport op zaterdag 00.30 Poolshoogte, programma met praktische Informatie over astronomische verschijnselen aan de hemel 00.35-00.55 Nieuwe an Coda RTBF 1 14.00 Emission dialectal# 14.50 Ja vaux la soeil de bout, film- portret van Stèphane Hiroz, een 22-jarlge geestelijk gehan dicapte jongen 15.30 Libra accès, informatief pro gramma voor gehandicapten 16.25 Shackleton (1). tv-serie 17.25 Noubanimó, kinderprogramma '17.50 Arts magazina, cultureel ma gazine 18.25 Coup da film, filmmagazine 18.40 Jokar 18.45 Talatourisma, toeristisch ma gazine 19.21 Lotto an Jokar 19.27 Quick et Flupka, tekenfilm 19.30 Journaal 20.10 La jardin extraordinaire, na tuurfilmserie 21.00 El Eurovisie Songfestival, rechtstreekse uitzending vanuit Brussel. Presentatie: Viktor Lazio 00.15 Laatste journaal 00.45-01.00 Uitslag van Songfesti- val-lotto DUITSLAND 1 14.30 15.00 17.30 17.55 18.00 18.05 19.00 19.25 19.57 20.00 20.15 20.55 21.00 00.15 00.20 00.30 Dar Bamberger Dom, Galat In Steinen, documentaire ovqr de Dom in Bamberg Sesamstraat Tetefant, amusementspro gramma met Michael Schanze Souvenirs, Souvenir*, amuse mentsprogramma. Presentatie: Chris Howland. Vandaag: Udo Jürgens, Sascha Distel en Hll- degard Knef Australian-Express, Australi sche tv-serie met Louise Clark, Priscilla Weems, Michael Ca- ton e.a. Afl.: Das Feuer Hier und Haute unterwegs, re gionaal magazine WWF hitclub, muziekprogram- 02.05 02.10 Sportschau, met o.a. voetbal uit de Bundesliga Markt, consumententlps Die RQckkehr zur Schatzlnsel, tv-serie. Afl.: Meuterei Programma-overzicht BTagesschau Donnerlippchen, serie spel- programma's met Jürgen von der Lippe Das Wort zum Sonntag, medi tatie E Grand Prix Eurovision 1987, rechtstreekse reportage van het 32e Eurovisie Songfes tival vanuit Brussel. Deelne mers: zie Ned. 1 E Lottotrekking Tagesschau D Wenig Chancen für Morgen (Odds against tomorrow), Amerikaanse speelfilm uit 1959 van Robert Wise. Met Harry Belafonte, Robert Ryan, Ed Begley e.a. Dave Burke is na dertig jaar bij de politie ontsla gen wegens corruptie. Om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden, beraamt hij aan bankoverval. Hij benadert daarvoor de voormalige bok ser Earie Slater en de zwarte barzanger Johnny Ingram. Het trio vormt geen eenheid, want Earie blijkt een racist te zijn Nachtgedanken DUITSLAND 2 14.00 [QDies* Woche, actualiteiten 14.20 Damals, vor vierzig Jahren, serie oude bioscoopjournaals. Afl.: Film '47 14.30 Umwelt, informatief milieuma gazine met o.a. Tsjemobyl - een jaar later; Water - ons be langrijkste levensmiddel: Con- serveringsstoffen voor levens- 15.00 Ferien auf Saltkrokan, tv-serie naar het boek van Astrid Llnd- gren. Met Torsten Lilliecrona, Louise Edllnd, Stephen Llnd- holm e.a. Afl.: Die Seerëuber 16.30 Mutter war immer sin Engel, Amerikaanse jeugdfilm naar het boek 'Hangin' out with Clci' van Franclne Pascal. Met o.a. Holland TaJor, Rachel Lon gaker en Mary-Beth Manning. De 15-jarlge Victoria krijgt van haar moeder een standje, om dat ze niet braaf genoeg is. Als ze later in de metro flauwvalt belandt ze dertig jaar terug in de tijd en ontdekt dat haar moeder toen ook niet zo'n keurig oppassend meisje was als ze zelf beweerde 17.17 Danka schön, verslag van de actie Sorgenkind en bekend making van de grote prijs 17.25 Haute 17.30 Uinderapiegel, actualiteiten 16.20 E Haimat, deins Liader. 'Me- lodlen die wir ileben', muzikaal programma m.m.v. die Westfa- lischen Nachtlgallen. Marianne und Michael. Lotti Krekel e.a. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Haute 19.30 Mit dan Augen der Tiara, re portage waarin door de ogen van een dier 4e wereld beleefd wordt 20.15 Dar Kampf (The long duet). Engelse speelfilm uit 1967 van Ken Annakin. Met Yul Brynner, Trevor Howard. Harry Andrews e.a. Een indlaase nomaden stam komt In opstand tegen de corrupte politiek van de Britse machthebbers. Een van de twee politie-officieren, die met de strijd worden belast, komt in een gewetensconflict als blijkt dat zijn collega een sa dist is 22.05 Heute 22.10 Dat aktuelle Sport-Studio, met Bemd Heller. Aansluitend: Lottotrekking 23.25 Plötzlich und unarwarteL~ (Suddenly at home), misdaad stuk van Francis Durbridge, met Michael Degen, Kerstin de Ahna, Jutta Speidel e.a Regie: Thomas Engel en Peter Scharff. Glenn Howard wil met zijn vriendin zijn rijke vrouw vermoorden. Het plan is om haar vroegere minnaar ver dacht te maken, maar er tre den onverwachte complicaties op DUITSLAND 3 16.05 17.00 18.00 18.30 20.00 20.15 21.00 21.30 22.30 Talakollag, cursus wiskunde (herh.) Dia Videomacher, de praktijk van videovormgeving. Afl.1: Vorbereitung (herh.) Englisch für Anfëngar (26) Abgestaubt, jeugdprogramma met Elke Czischek Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport Tagesschau Sport im Westen Gott und die Welt: Protestan ten am Raiaawag des Pap atas, magazine over de ver houding tussen protestanten en de paus Muaik im Femaehen: Olivier Messieen, portret van een componist E Spatvorstellung: Sieben Tege im Mai, Amerikaanse speelfilm uit 1964 van John Frankenheimer. Met Burt Lan caster, Kirk Douglas. Frederic March e.a (herh.) Laatste nieuws De Deense Eurovisietroef Anna Catherina Herdorf. Duitsland 1 om 21.00 uur. BBC 1 De Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival: Raf en Um berto Tozzi. BBC 1 om 21.00 uur. 00.00 American Basketball 00.50 Day of the animale, Ameri kaanse horrorfilm uit 1977 van William Girdler. Met Christop her George. Lynda Day Geor ge. Leslie Nielsen e.a. De die ren die op grote hoogte in de High Sierras van Californlë le ven. nemen een vijandige hou ding tegen mensen aan. Een groep trekkers, die hun vakan tie in de bergen wil doorbren gen, merken dat de dieren zich vreemd gedragen. Nog voor het nacht is geworden worden ze aangevallen door wolven. Dat is pas het begin van de nachtmerrie 02.25 Weerbericht 13.30 Grandstand, sportprogramma met o.a. aandacht voor golf (Epson Grand Prix In Chep stow), paarderaces vanuit Llngfield Park en voetbal 18.05 Journaal en weerbericht 18.15 Sport 18.20 Oliver Twist (6). twaalfdelige tv-serie naar het boek van Charles Dickens. Met Peter Whitbread, Betty Turner, June Brown e.a. Oliver is opnieuw te pakken genomen door de ben de en Fagin kiest hem uit om Bill Sykes te assisteren bij een inbraak. Als de inbrekers bij hun werk worden gesnapt, heeft dat rampzalige gevolgen voor Oliver 18.50 Little A Large (slot), serie amusementsprogramma's met Syd Little en Eddie Large 19.25 Treasure of the Yankee Zep hyr, Nieuwzeelands/Australi- sche speelfilm uit 1981 van Da vid Hammings. Met o.a. Ken Wahl, Donald Pleasance, George Peppard en Lesley Ann Warren. De 'Yankee Zep hyr" Is een Amerikaans vracht vliegtuig dat sinds het in 1944 neerstortte in Nieuw-Zeeland onvindbaar is. De landing be stond uit een partij goudstaven en twee avonturiers doen hun uiterste best het wrak te vin den. Wanneer ze het eindelijk gevonden hebben blijken er meer kapers op de kust te zijn 21.00 Eurovisie songfestival, recht streeks vanuit het Palais de Centenaire in Brussel. Com mentaar: Terry Wogan (stereo geluid via BBC-2 radio) 23.15 Journaal, sport an weerbe- richt 23.30 Monty Python'* Flying Circus (3), programma met kolderieke humor van John Cleese, Mi chael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam, Graham Chapman en Eric Idle B Ondertiteling via TeleTekst. E Tweetalige of stereo-uitzen- ding. E Zwart/wit-uitzendlng. ■TZwart/wit-uitzending met on dertiteling via TeleTekst. (9 Bij niet-Nederlandstalige zen ders: uitzending in orginele versie met ondertitels. ■9 Bij niet-Nederlandstalige zen ders: zwart/wit-uitzending in orginele versie met ondertitels. BBC 2 15.25 World Chess Classic 15.55 Saturday Cinema: Throe God fathers, Amerikaanse western uit 1948 van John Ford. Met John Wayne. Pedro Armenda- riz, Harry Carey jr. e.a Drie vluchtelingen besluiten een baby te verzorgen nadat de moeder in de woestijn is over leden 17.40 Rugby Union: Middlesex se vens, rechtstreekse reportage van de halve finales en de fina le 18.25 The week in the Lords, parle mentair week-overzicht 19.05 100 Great sporting moments, documentaireserie. Afl.: Rug by: Barbarians - All Blacks 19.55 When in Spain, informatief programma over Spanje 20.20 Newsview en weerbericht 21.00 German season: Th* theatre ot Peter Stein, portret van Pe ter Stein en het Beriijns En semble, met een archieffilm over Berthold Brecht en werk- opnamen tijdens de repetities 21.50 Did you see-.? Nabeschou wing op televisieprogramma's 22.30 A Dorothy L. Sayer's Mystery: Have his carcass (slot), detec tive serie over de relatie tussen speurneus Peter Wimsey en de schrijfster Harriet Vanet. Met Harriet Walter, Edward Pether- dridge en Richard Morant 23.25 Bookmark: Primo Levi, portret van deze onlangs overleden Italiaanse auteur 00.05-01.40 Entertaining mr. Sloa ns, Engelse speelfilm uit 1970 van Douglas Hickox. Met Beryl Reid, Harry Andrews, Peter McEnery e.a. SKY CHANNEL 12.30 Audi tennis-toomooi, recht streekse reportage van de hal ve finales enkel- en dubbelspel 17.15 E Engst sa top 50, met David Jensen 18.15 Land ot the Giants, Ameri kaanse sc ience-fict looser ie met o a. Gary Conway, Don Marshall en Heather Young 19.10 Swias Family Robinson, avon- turenserie naar de gelijknami ge roman van Johann Davtd Wyss. Met o.a. Martin Milner, Cameron Mitchell, Pat Dei any en Eric Olson 20.05 Police Woman, Amerikaanse politieserie met Angie Dickin son in de hoofdrol. Afl.: Blaze of glory 21.00 WWF Superstars of Wrestling 21.55 The Deadly Ernest Horror Show. Candle for the Devil, horrorfilm uit 1973 van Eugene Martin. Met o.a. Aurora Batis ta, Esperanza Roy en Loretta To var 23.25 Italian open golf 00.25 E Pat Sharp Show 01.00-01.30 The World Tomorrow, religieus programma van Worl dwide Church of God SUPER CHANNEL (In sommige gemeenten gecombi neerd met TV 5) 14.30 High Chapparal, westernserie met o.a. Leif Erickson en Ca meron Mitchell 15.30 Super Sport, met Paul McDo- 17.30 E Off the Wafl, met Steve Blacknell 18.30 Supertrain, science-fictionse- rie 19.30 From the Face of the Earth, vijfdelige documentaireserie. Afl. 1: Proeven met vacdns 20.30 E Music Special: BB King 21.30 Saturday Night Theatre: The Pedlar, Canadees tv-drama over een venter die constant op zoek is naar een plaats voor zichzelf. Met Lubomir Myktluk in de hoofdrol 22.30 Nightfright: Devils of dark ness, horrorfilm 00.00 E Music Special: Genesis 01.00 E Videopix, verzoek video's met Nino Firetto 02.00 E Europeen top 40, met Erik de Zwart 03.00 B The Smooch, met Amanda Ftedington 04.00 E The Music Box Special 05.00 E Off The Wall 06.00-07.00 E The Face. Op zoek naar het gezicht van 1987 TV 5 15.00 Sport 16.00 Signe* particuliere, magazine over mode en vrije tijd 16.45 Fenétre sur Ie monde, docu mentaire over de Europese te levisie 17.30 Saint Georges at les Arbres de Mai 17.55 Portrait de Chimay, toeristisch filmpje 18.00 Récréatien, gevarieerd kinder programma 18.40 Dea Chiffres et des Lettres, spelprogramma 19.00 Coeur at Pique 20.20 Club de l'Europe 21.20 Inédits, serie met amateur filmdocumenten 22.00 Nieuws 22.30-23.30 Casting, tv-spel JO DERLAND 1 NOS en 13.00 Nieuws voor do ven en slechthorenden NCRV Vrouwtje Theelepel, te kenfilmserie D Comedy Capers, serie slapsticks. Afl.: 1001 Nacht, met Ben Turpin Paniek in het dierendorp (slot), tweedelige Russi sche speelfilm waarin le vende, sprekende dieren de hoofdrol spelen. Karei vervangt zijn oom tijdelijk als burgemeester van Die rendorp. Dat valt niet mee, want de dieren vinden hem niet aardig Een Sprookjeskasteel, Tsjechische tekenfilm Dingee, spelprogramma met Martine Bijl Welles Nietes, discussie programma over een actu eel thema. Presentatie: Le- gien Kromkamp NOS Journaal NCRV tZWeg van de snelweg, toeristische informatie. Afl.: Wessex, land of glory (herh.) Honderd jaar met hart en< hand, reportage van de ju bileumactiviteiten in het Concertgebouw van het Leger des Heils in Neder land Geloof in actie, documen taire over de maatschap pelijke dienstverlening van het Leger des heils in het Centraal-Afrikaanse land Zaïre NOS Journaal NCRV Da Carsons (Carson's Law), Australische tv-se rie. Als felicity Godfrey ver telt dat zij een financiëel aandeel heeft In Lycky's bar, staat hij er op dat zij zich daaruit terugtrekt 2CL000 mijl onder de zee, Amerikaanse (Walt Dis ney-) speelfilm uit 1954 van Richard Fleischer naar het boek van Jules Verne. Met o.a. Kirk Douglas. Ja mes Mason en Peter Lorre. 1868: In de Stille Zuidzee verdwijnen veel schepen op onverklaarbare wijze. De Amerikaanse regering stuurt een marinefregat op onderzoek uit n Rondom Tien: Onze af- gang, gespreksprogram ma over onze stoelgang. Presentatie: Henk Mochel Meditatief moment, een korte overdenking in het museum Het Catharijne Convent In Utrecht door ds. Wonno BleiJ. Afl.: Laza rus en de rijke man St Elsewhere, Ameri kaanse dramaserie rond de verwikkelingen in een ziekenhuis. Afl.: Aids and comfort. Een jonge suc cesvolle politicus blijkt AIDS te hebben. Dit brengt het hele ziekenhuis in rep en roer. Dr. White weigert de patiënt te behandelen NOS 23.30 Journaal 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 FEDUCO 10.00-10.30 Meer culturen in een land (6, herh.) 11.00 Medelanders Nederlan ders 11.30 Open Universiteit (herh.) NOS 12.00-12.45 Het Capitool, dis cussieprogramma o.l.v. Pieter de Vink over mest en milieu. Gasten zijn o.a. Dolf Logemann ('Natuur en Milieu') en Jan Wiersema, boer in Oost-Groningen NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 17.35 Hollandse Nieuwe (9). se rie voor en van minderhe den-jongeren (herh.) 18.00 Werken aan Werk Dienstverlening. Afi. 6: Het onderwijs NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 De afwas in de ijskast 19.00 Studio Sport 19.55 Trekking van de Lottoge tallen 20.00 Journaal VPRO 20.10 The singing detective, zesdelige Engelse tv-serie met o.a. Michael Gambon en Janet Suzman. Afl. 5: Pitter patter. Marlow ver trouwt Nicola nog steeds niet. Ze probeert hem een handtekening te ontfutse len om de filmrechten van de Singing Detective in handen te krijgen 21.10 Piogenee, buitenlandma gazine, ditmaal gewijd aan Nederlanders in het bui tenland. Met o.a. reporta ges over de Nederlandse ambassadeur in Wenen, Nederlandse ontwikke lingswerkers in Soedan, Nederlanders die in Japan handel drijven, de voorbe reidingen van het Neder lands Cultureel Festival in Canada en Nederlanders in Suriname 22.21 VPRO-Cinma: Het leven is fantastisch (Zivot je lep), Joegoslavische speelfilm uit 1985 van Boro DraSko- vió. Wanneer er midden In het land een trein defect raakt, stappen alle passa giers uit om iets te gebrui ken in het plaatselijk café NOS 00.04 Journaal BRT 1 10.00 Eucharistieviering 11.00-12.00 Confrontatie, discussie programma 15.00 Kwizien, tips voor koken en lekker eten (herh.) 15.20 Het vervaardigen van een fiete, documentaire 15.50 Oooops, animatiefilm 16.25 Eiland, kunstmagazine met Jo- han Thielemans (herh.) 17.10 De Paradijsvogels, Vlaamse tv-serie gebaseerd op het to neelwerk van Gaston Mariens 17.55 Nieuws in telataket 18.00 Tik Tak, kinderserie (herh.) 18.05 LiegebeesL Afl.: De tuinka bouters (herh.) 18.20 Laven...an laten laven, natuur- en milieuprogramma 19.40 Programma-overzicht 19.45 Nieuw* 20.00 Kijk uitl Verkeerstlps. Afl.: Noodsituaties bij parkeren 20.05 Sportweekend 20.35 Da kostschool (To serve them all my days). Engelse tv-serie naar de roman van R.F. Den- derfield. Met John Duttine, Frank Middlemass, Alan McNaughton e.a. Alock wordt het nieuwe schoolhoofd. Hij Is een arrogante en bekrompen man. die een grote schoon maak wil houden. Hij behan delt de leerlingen zo schanda lig. dat David in verzet komt 21.30 Chagall, schilder met hat hoofd In de wolken (Chagall, Ie peintre la tëte renverseée), documentaire over leven en vi sie van Chagall, de surrealls- ticshe Joods-Russische schil der die absurditeit aan mystiek koppelde 22.20-22.40 Nieuws an Coda BRT 2 15.00-ca. 18.00 Stadion, sporimaga- zine RTBF 1 10.00 PME: L'exporiation, sociaal- economische serie. Afl. 5: Sur- monter les obstacles 10.30-11.00 Politieke uitzending 12.00 Fair* I# point, discussie 13.00 Journaal 13.15 Dimanche musiqut: Jounos solistes '87 14.10 Maria Chapdalaine (2), tv-se rie van Gilles Carle naar de ro man van Louis Hémon. Met Carole Maure, Nick Mancuso, Claude Rich e.a. 15.00 Billet de faveur La dindon, toneelstuk van Georges Fey- deau 17.00 Bon wook-ond Mickey, teken film 17.20 Dans la sillaga du Captain# Cook, documentaireserie 18.10 Noubanimé, kinderprogramma 18.30 Week-end sportif 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Cinéma la une 20.05 12ème Festival du Cirque de Monte Carlo, slotgala gepre senteerd door Sergio 21.05 La guarr* da Jenny (Jenny's war. 1). tweedelige Amerikaan se tv-film naar het boek van Jack Stonely. Het relaas van een vrouw die grote risico's neemt om er achter te komen waar haar zoon zich bevindt, wanneer hij als vermist wordt opgegeven door do RAF 22.40 Laatst# nieuws DUITSLAND 1 08.30 09.00 10.15 10.45 12.45 13.15 17.15 17.20 18.00 18.05 18.10 18.40 19.10 19.50 19.57 20.00 20.15 22.45 22.50 Programma-weekoverzicht Berlin gestem und heuta, cul turele documentaire over slot Charlottenburg In Berlijn Für Kinder. Der echlaue Landstreicher, poppenspel van Walter Flemmer E Kaputschino, ontbijtshow voor Jongeren Statt Bluman, Überraschun- gen zum Muttartag, recht streeks amusementsprogram ma over moederdag E Dar international* Früh- schoppen, reportage met zes buitenlandse Journalisten Tagesschau, met Wochenspie- gel Maine kleine Robbe Laura (slot). Engelse tv-serie met Jane Lapotaire, Holly Alrd, Da vid Blrney e.a. Afl.: Der Sturm E World-cup in den Stan- dard-Tanzen der professio nele, wereldcup stijldansen met TSC, Velbert, de wereld kampioenen formattedansen en het wereldkampioen paar Horst en Andrea Beer. M.m.v. het Hugo Strasser Orchester E Kein Platz für Eltam (Make way for tomorrow). Amerikaan se speelfilm uit 1937 van Leo McGarey E Maria zu Ehr#n_ Katholie ke avonddienst vanuit de St. Lamberius In Beichtheim (Worms) Dies* Woche im Erstan ARD-Ratgeben Geeundhelt Tagesschau Wir übar una Sportschau BLindenstraBe, tv-serie met Manfred Schwabe. Andrea Spatzek, Marie-Luise Marjan e.a. Afl.: Die stimme der Natur Weltspiegel, reportage van buitenlandse correspondenten Sport schau-telegramm Programma-overzicht BTagasschau E Die Italienerin in Algier, opera van Gioacchino Rossini, uitgevoerd door het Radio symfonieorkest van Stuttgart o.l.v. Ralf Welkert, m.m.v. so listen Tageeschai Auf dem W Weg zur Induatrlena- tion - Deutsche Unternehmer im Portrat: Robert Bosch. Ge dramatiseerde documentaire over het leven van Robert Bosch, zijn bedrijf en zijn hou ding tehenover het personeel 23.50 *Ein Kurzfilm aollt* kurz sein', reportage over de 'Oberhause- ner Kurzfilmtage' 00.50 Tagoaachau 00.55 Nachtgedanken DUITSLAND 2 09.00 09.30 10.15 12.45 12.47 13.15 E Programma-weekoverzicht Eucharistieviering Hoffnung und erinnerung, twee korte films over moeder dag. 1. EJn Brief aus Mexico, Spaanse film uit 1984 van Ghana Pineiro. 2. E Mutter, Oostduitse film uit 1981 van Peter Rocha Moesik, magazine voor senio ren. Vandaag o.a: 'La mamma' und Spaghetti, Luciano Pava- rotti zingt en vertelt E Das Sonntagskonzert auf Tournee, populair muzlekpro- ditmaaJ vanuit Coburg gramma d Heute Das Phantaatiache in der Kunst, magazine met Heinz Dieckmann 13.45 Hekli, tekenfilmserie 14.10 Rappelkiste, kinderserie 14.40 Wir machen ein Buch, pro gramma waarin kinderen ver halen schrijven 15.10 Bill Coaby* Familien-Bande (Bill Cosby Show), Amerikaan se comedyserie 15.35 Einblick: Die einladung - Ein Tag im Laben dar Mimet Atakli, reportage over de Turkse vrouw Mimet, die het 'Bundesverdienstkreuz' ont ving 15.50 Ich heirat# eins Familie.-, tv- serie met Peter Weck, Thekla Carola Wied, Julia Biedermann e.a. Afl.: 1 1-5 (herh.) 17.20 Heute 17.22 Dia Sport-Reportage 18.10 Tagabuch, nieuws uit de Ka tholieke Kerk 18.25 Wilden Tiara auf der Spur. Pferd* eine Irische Ballade, reportage over de paarden in Ierland en hun betekenis voor het volk 18.50 Programma-overzicht 19.00 Heuta 19.10 Bonner Perspektiven, parle mentaire rubriek 19.30 Kaum zu glauben: Die crazy- show, amusementsprogramma gepresenteerd door Pit Wey- rich 20.15 E Helfan ohne Grenzen, een avond voor het Rode Kruis, gepresenteerd door llona Christen 21.55 Haute on Sport am Sonntag 22.10 E Ann und Debbie, Rendez vous im Ritz, tv-film van June Howson. Met Deborah Kerr, Claire Bloom, Donald Eccels e.a. E Faszination Muaik Die jroasen Pianisten: Friedrich 22.45 23.45 grosser Gulda Das kann noch nicht der Win ter sein- (Ca peut pas ötre l'hlver on n'a möme pas eu d'été), Canadese speelfilm uit 1980 van Louise Carré DUITSLAND 3 09.00 Talekolleg aktuell 09.30 Talekolleg II 11.00-12.30 Duisburgar Akzante: Kunst und Kultur aus dar DDR, reportage vanuit de Mer- catorhal In Duisburg 14.35 Teletekst-overzicht 15.00 Sehen statt hóren, weekmaga- zlne voor doven 16.30 Ihre Heimat uneere Heimat, programma voor werknemers uit Portugal, Italië en Turkije 17.30 Schatzkammer Natur, repor tage over platina 18.00 Sia kam au* dem Alt, Tsjechi sche kinderserie. Afl.: Opera tion Löwenzahn 18.30 Frauen-Fragen, magazine over zelfhulpgroepen 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Taoesschau 20.(5 Geechichte: Dl* Juden von Königewinter, de geschiedenis van een ondergang 21.00 Auslandsstudio 21.45 So ein Otto. Otto Walkes pre senteert fragmenten uit ge speelde rollen (herh.) 22.25 Zwei Himmlische Tóch ter, tv- serie met Ingrid Steeger, Iris Berben, Klaus Dahlen e.a. 23.25 Experiment*. 1.: Target', ex perimentele dans-muzlek vi deo. 2.: 'Wolke In Hosen', kor te film van Killan en Debastian 23.40 Laatst* nieuw* BBC 1 07.45 09.55 13.10 13.40 14.20 14.43 14.45 15.45 16.45 18.10 18.50 19.25 19.40 20.15 20.45 22.05 22.20 00.05 00.50 TV-cureussen Play School hallo again, kleuterprogramma The London Marathon *87, rechtstreekse reportage van deze marathon van Greenwich Park naar Westminster Bridge, waaraan zo'n 28.000 mensen zullen deelnemen This it th* day, religieus pro gramma The London Marathon V7, vervolg Farming, agrarisch nieuws Weerbericht voor do land bouw This week, next week, actuali teitenoverzicht 11 Eastenders omnibus, dra maserie Kirk Douglas-cyclus: Man wit hout a star, Amerikaanse speelfilm uit 1955 van King VI- dor. Met Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor e.a Een eigenzinnige cowboy ontfermt zich over een jonge gezel. Bei den werken op een ranch, waar een hevige strijd uit breekt The London Marathon *87, sa menvatting E Animals Roadshow, Infor matieve serie over dieren Journaal an weerbericht B Praia* be, religieus pro gramma waarin Thora Hird be roemdheden ontmoet en op verzoek van kijkers psalmen speelt BThe Rus* Abott show, showprogramma met Russ Abott B District Nurse, tv-serie met Nerys Hughes in de hoofdrol. Wijkverpleegster Megan Ro berts heeft nu haar praktijk In de kustplaats Glanmor (Wales) Mastermind, spelprogramma met Magnus Magnusson Journaal en weerbericht That's life, gevarieerd magazi ne met Esther Rantzen When I got to heavan, de bis schop van Edinburgh, Richard Holloways filosofeert wekelijks met een andere gaste over een bestaan na de dood Discovering Portugese, docu mentaire over de Portugese taal en cultuur London Marathon *87, hoogte punten BBC 2 07.50 Open University 14.30 Rugby special 15.30 Sunday Grandstand, met o.a. golf (Epson Matchplay), cricket en motorcross 19.40 The money programme, finan- cieel-economisch magazine 20.15 On the hou**, doe-het-zelf programma. Presentatie: Pat- tle Coldwell en Harry Greene 20.35 Otello, opera van Verdl uitge voerd door de Welsh National Opera oJ.v. Richard Armstrong m.m.v. Jeffrey Lawton, Donald Maxwell. Helen Field e.a. 23.15-00.55 House cells, Amerikaan se speelfilm uit 1978 van Ho ward Zieff. Met Walter Matt- hau, Glenda Jackson. Art Car ney e.a. Een dokter, wiens echtgenote net Is overleden, probeert een vrouw voor zich te winnen zonder zijn onafhan kelijkheid op te geven SKY CHANNEL 08.00 Fun Factory (herh.) 12.05 Audi Tonnis-toernooi Ede, hoogtepunten 12.15 Space Shopping 12.35 Audi Tennis-toemooi Ede, rechtstreekse reportage van de finale enkel- en dubbelspel 17.30 E Eurochart top 50, met Lin da de Mol 18.30 Daniel Boones, westernserie 19.25 The life and times of Grizzly Adams. Afl.: Gold is where you find it 20.20 Little boy lost, Australische speelfilm uit 1978 over een zoekactie naar een verdwenen jongetje 22.05 City Lights, waarin o.a. een in terview met Whoopi Goldberg 22.30 Australisch voetbal 23.30 E Heartline, met Tony Black burn 00.30-01.00 E The Pat Sharp Show SUPER CHANNEL (In sommige gemeenten gecombi neerd met TV 5) 07.00 E The Smooch, met Amanda Redington 08.00 Funbus, kindermagazine met Wayne Jackman en Josephine Buchan 11.30 E Videopix, verzoekvideo's met Nino Firetto 12.30 E Music Box Special 13.30 Top Gear, auto- en motorma gazine 14.00 Frontline, actualiteitenrubriek 14.15 Tomorrow's world, populair- wetenschappelijk magazine 14.45 What the European paper* say, overzicht van de Europese kranten met Aernout van Lyn- den 15.00 Super Channel News 15.30 Super Sport, met Paul McDo well 17.00 E The European Top 40, met Erik de Zwart 18.00 The Muppet Show 18.30 Van der Valk, misdaadserie met Barry Foster als Neder landse politie-inspecteur 19.30 Benny Hill, comedyshow 20.30 Hot Shoe Show 21.00 Shoestring, misdaadserie 22.00 Tales of the unexpected, tv- serie naar verhalen van Roald Dahl 22.30 Feature Film: Prime Suspect, Amerikaanse speelfilm uit 1982 met Mike Farrell in de hoofdrol 00.00 Super Sport, met aandacht voor golf 01.00 E Simon Potter 02.00 E Amanda Redington 03.00 E Martin Buchanan 04.00 E The Pepsi Llvt Show 05.00 E Countdown 06.00-07.00 E The Fee* TV 5 16.00 16.50 17.50 18.20 Vous ètea a vee moi Victoria, tv-film Découvertas at a venture* Sports Magazine, met o.a. aandacht voor zweefvliegen en ballonvaren Lee gegnanta du mot juste A Paria, reportage 18.30 Le mot jueta, spelprogramma 19.00 A la folie pes du tout, amuse mentsprogramma 20.00 Rendez-vou* dans Ie square, theaterstuk 21.30 Hiatoire* naturelle* 22.00 Nieuws 22.30 7 sur 7, weekoverzicht NEDERLAND 1 VARA 14.30 Howard's way (10), En gelse serie over een rijke Engelse fa milie 15.20 EaatEnders, Engelse serie over lief en leed rond Albert Square In hartje Londen 15.50 De Smurfen, tekenfilmserie 16.03 Super-oma, se rie over de avonturen van een Schot se oma. Afl. 6: Super-Oma en het staatsbezoek 16.28 De decern bar roos (2), driedelige jeugdserie naar het boek van Leon Garfield NOS 17.30 '/.«-Journaal VARA 17.47 Anti pasta, jongerenprogramma met Ade line van Uer DUITSLAND 1 09.45 ARD-Ratgeber 10.00 Tago- schau 10.03 E Helfan ohne Grenzen 11.45 Umechau 12.15 Weltapiegei 12.55 Presseschau 13.00-13.15 Ta gesschau 15.50 Tagesschau 16.00 Die Montsgafamilie, tv-serie. Afl.: Sackhüpft 16.30 Chic, modenieuws 17.15 Meina kleine Robbe Laura, tv- serie. Afl. 6: Der Sturm 17.40 Zu Lan de, zu Wasser ind in der Luft, op roep 17.45 T DUITSLAND 2 09.45 Zie Duitsland 1 15.56 Pro gramma-overzicht 16.00 Heul* 16.04 Jugendstil, kunstserie 16.35 Madita 17.00 Haute 17.15 Tele-lllu- strierte 17.50 Spionin wider Willen, tv-serie. Afl.: Tod in Lissabon BBC 1 08.00 Breakfast time 09.40 Watch dog 10.00 Nieuws 10.05 Day to day 10.45 Parent programme 11.00 Nieuws 11.05 Neighbours, tv-serie 11.25 Chikdren's BBC, met 'Play school' en 'Beertje Paddington' 11.55 Five to eleven 12.00 Nieuws 12.05 Th* big time: Lol Cottroll, portret van deze voormalige topvoetballer 13.00 Nieuws 13.05 Open air 14.00 Nieuws 14.25 Neighbours, tv-serie 14.50 Hockey Cokey 15.05 Ironside, Amerikaanse politieserie 15.55 Mor dicus the buzzard 16.25 Valeria, tv- serie 16.55 Children's BBC, met o.a. 'Little Misses and...'. Lassie" en 'Mysterious cities of Gold' SKY CHANNEL 07.30 The DJ Kat Wake-up Club 07.35 Th* DJ Kat Show 08.30 E Sky Trax. Popmuziek 12.55 Space Shop ping 13.10 The best of A country practice 14.00 Woman's day 15.00 Tales of Walls Fargo 15.30 2 Sky Trax. Popmuziek 17 00 Th* DJ Kat kindermagazine met teken films. gepresenteerd door Linda de Mol en DJ Kat SUPER CHANNEL 07.00 Hippo, kindermagazine 08.00 E Amanda Redington 09.00 Son* and Daughter*, Australische tv-serie 09.30 Baby A Ca 10.00 Follow me, cursus Engels 10.15 Whet the Euro peen papers say (herh.) 10.30 Em merdal* farm 11.00 Tak* six cooks 11.30 E Simon Potter 12.30 The neme of the game, tv-serie 14.00 Sons and Daughters 14.30 Hippo, kindermagazine 15.30 Star Fleet 16.00 E The Pepsi live show 17.00 (S Countdown

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 23