'Waarom worden madelieven als koffiemolens bekritiseerd Balkonplanten beschermen geeft langere bloei Fietshoes is nauwelijks kapot te krijgen Digitale rolmaat doet meer dan alleen meten HAAGSE COMEDIE-ACTEUR REINIER HEIDEMANN: ■IIQDQDÜQQ □□■nODDOQD Trimagenda: ■■■■■■□□DD ■■■□E3CQHQ0] ■II IflB ■II IH bruiloft n Figaro* Beaumarchais. Regie: Pierre Laroche. Met o.a. René van Asten, Carline Brouwer, Reinier Heidemann en Sacha Bulthuis. Op 27 oktober (20.15 uur). „Naarmate je ouder wordt, neemt de onzekerheid toe. Je denkt dat ie helemaal niets meer kan. Je ervaart levens groot je eigen makke, tekortko mingen en vervelende eigen aardigheden. Je bent bang dat je een karikatuur van jezelf gaat worden, zoals zoveel oude- Reinier Heidemann, al 21 jaar verbonden aan de Haagse Co- medie, beklemtoont tot een paar keer toe dat hij in het begin veel moeite heeft gehad met de rol van graaf in 'De bruiloft van Figaro', een komedie van Beau marchais. „Dit soort rollen heb ik nooit eerder gespeeld. Het is heel raar dat je er vroeger als beginnend acteur tegenaan zat te kijken wanneer de oudere generatie komedie speelde in de lijn van DOOR RENÊE DE HAAN een traditie. Nu sta ik er zelf voor.Het heeft iets van een stap terug, een inhaalwedstrijd". Ondanks een wat bedachtzame oogopslag praat Heidemann makkelijk en vrii. Als hij be kent dat hij enkele jaren terug voor een vraaggesprek terug deinsde, blijkt alleen al uit die openhartigheid dat zijn gêne tot het verleden hoort Het is wel door die terughoudendheid dat Reinier Heidemann binnen het ensemble niet eerder als een markante acteur naar vorén is gesprongen. „Ik heb een soort onhandigheid in die dingen, bij het truttige af. Het gaat nu beter, maar als er foto's van me genomen worden, vind ik dat nog altijd vreselijk. Ik kan niet populair doen. Mis schien is Reinier Heidemann best een interessant mens, maar eerlijk gezegd ken ik mezelf niet zo goed' „Ze zeggen wel dat ik het schoolvoorbeeld ben van een te genstrijdig mens. Voor mezelf niet, ik begrijp best waar al die invalshoeken vandaan komen. Voor een deel is dat erfelijk heid. Mijn moeder was uiterst nuchter, had een broertje dood aan flauwekul. Mijn vader was een dromer, wellicht nog meer acteur dan ik. Als officier in het leger, spéélde hij echt officier. En dat deed hij schitterend". VOORLIEFDE Die combinatie van twee qua karakter uiteenlopende ouders maakt dat Reinier een voorlief de heeft voor personages die niet kloppen De graaf die hij in 'Figaro' speelt is daar een goed voorbeeld van. „Die man is zeker niet dom, hij is per slot een gezagdrager, maar de vrouwen in zijn omge ving zijn net ietsje slimmer. Schitterend vind ik dat. Daar naast zegt hij hele snijdende dingen over de vrouw. Bijvoor beeld dat vrouwen denken dat het voldoende is als ze heel veel van een man houden. Je voelt dan, terwijl ie dat speelt, dat mannen in de zaal willen la chen omdat hel een waarheid is, hoe triest dan oók". „Je ziet dat in het hele stuk. 'Fi garo' heeft de vorm van een ko medie. maar de onderlaag is wreed Bij schilders uit die tijd. zoals Watteau, proef je dat ook. De hele achttiende eeuw zei me vroeger geen moer. Tot ik ach ter alle fraaie popperige perso nages die wreedheid ontdekte. Beaumarchais is heel intelli gent; hij valt in bedekte termen de vanzelfsprekende macht van de adel aan". In de voorstelling is dat toch niet voorop geplaatst „Dat is zo'n misverstand. Een analytische beschouwer vindt gisseur als Laroche doet dat niet. Hij maakt een voorstelling met heel veel liefde, vanuit zijn eigen persoon. Waarom worden produkten niet beoordeeld met de norm van de producent Er is wat dat betreft zo'n intolerant toneelklimaat gegroeid. Made lieven worden bekritiseerd als koffiemolens, door mensen die zeggen zó moét het. Als je geen komedie meer mag brengen, sterft de traditie uit, terwijl je er Sist op voort moet bouwen, aarnaast kan je andere dingen doen Klassieke muziekstukken worden toch ook nog steeds vertolkt „Maar buiten dat, die hele poli tieke lading van Beaumarchais is voor ons flinterdun. De voor bode van de revolutie klinkt al leen door in het stuk omdat een man van de straat zijn gelijk probeert te halen. Voor mij is 'Figaro' net zo'n volksheld als Johan Cruyff". „Eerlijk gezegd heb ik niet zo'n hoge pet op van de 'taak van het toneel. Het zet mensen hoog stens aan het denken over hoe de wereld in elkaar zit. En je gaat als acteur altijd zoeken naar de waarheid. Wat is folte ren Wat is jaloezie En bij een komedie als 'Figaro': wat is hu- „Je kan voor een deel berede neren waarom iets een lach oogst, maar uiteindelijk is het een soort persoonlijk geheim van de acteur. Wel blijkt tel kens dat humor heel hard is. Mensen vinden het enig als zo'n graaf voor lui staat. Zo worden de beste grappen in oorlogstijd gemaakt. Het klinkt cru, ik weet het, maar zo is het wel. Zelf heb ik ook de neiging om grappen te maken die soms te ver gaan. Je doet dat om de zwaarheid van dingen weg te nemen. Gelukkig heeft Sacha Bulthuis, die de gravin speelt, dezelfde eigenschap. Het was vaak echt matten op het toneel Heerlijk „Ja ik hou van knokken, en zo'n rol is dan een prachtig wa pen. Eerst ben ik bang, schrik er voor terug, maar als je er eenmaal voorstaat is het grandi oos. Zo'n zaal heeft echt iets van: laat maar eens kijken wat je kan. Over wét ik kan, heb ik absoluut geen méning, dat moet het publiek maar beoordelen. Wel heb ik altijd ten norm in mijn hoofd, waar ik me aan op trek. Natuurlijk haal je die eis aan jezelf nooit. Ik geef mezelf nooit meer dan een zeven-en- half; tevredenheid ken ik niet". BARRIÈRES Toch wel. Over zijn plek in het Haagse gezelschap is hij zeer te vreden. Vooral de laatste jaren heeft Reinier Heidemann de kans gekregen om artistieke barrières te nemen. Daarnaast constateert hij een persoonlijke verschuiving, die verband houdt met het verdwijnen van zijn vroegere terughoudend heid. Heel zorgvuldig probeert hij zijn verandering onder woorden te brengen. „Lange tijd heb ik het gezel schap belangrijker gevonden dan mezelf. Het is mijn fanta- sie-thuis hier; ik hou van deze club, van de persoonlijke erva ringen die je deelt". „Na mijn scheiding bijvoor beeld, waarna ik mijn zoontje nauwelijks meer zag, moest ik in 'Woutertje Pieterse' uitgere kend een jongetje spelen. Een collega als Anne-Marie Heyli- gers ving me fantastisch op. Dat soort saamhorigheid blijft altijd doorwerken. Maar vanuit me zelf voel ik de laatste tijd veel meer behoefte om te groeien. Vanuit die innerlijke groei hoop ik het geheel te dienen, en mijn eigen plek uit te kunnen bou- Niets is zo moeilijk als het voor spellen van het weer. Zelfs de vaklui en ingewijden brengen er maar matig veel van terecht Dus weten we nimmer wanneer de eerste nachtvorsten echt zul len toeslaan. Vast staat dat het laag bij de grond wat eerder en harder vriest dan hoog op het balkon, veilig beschut tussen huizenhoge muren. En dan zien we dat veel planten er eind ok tober nog heel best uitzien, ze ker als we ze trouw blijven ver zorgen, af en toe wat water ge ven en alles wat verdord is in de nazomer weghalen. We zou den best nog een tijdje plezier willen hebben van de planten- weelde. Daarom is het verstandig om bij lichte vorst - voor zover door de deskundigen voorspeld - ie dere avond de bakken af te vig vast zetten met wasknijpers of iets van dien aard. Als het donker is zien we het toch niet meer en als we 's mor gens opstaan, halen we de hele handel weer weg. Op die ma nier heb ik plantenbakken niet alleen op het balkon, maar ook lager in de tuin soms wel tot be gin december fraai en vrolijk bloeiend gehouden. Na die paar nachten met nacht vorst wil het wel eens weken lang weer heel redelijk weer zijn en dan is het jammer als we alles in één nacht laten verpie teren. Nog beter, maar bewer kelijker en niet steeds uitvoer baar is het binnenhalen van de bakken bij vorst. Alleen als er een flinke vorstperiode dreigt dan helpen al die grapjes niet meer. Dan is het gedaan met de weelde en wordt het tijd om de bakken eventueel te vullen met spul dat de winter kan door staan. Elke goede kweker heeft daar voor alleraardigste 'container- planten', liefst met bes; want het oog wil ook wat Voor lief hebbers is ook weer hier en daar de sierkool te koop: een kroezelige kool met prachtig lila-paarse kleurtjes die er heel opmerkelijk, in elk geval vro lijk, uitziet. Bedenk verder dat bevriezen in feite uitdrogen is. Zorg er dus voor dat de over winteraars op het balkon of in het algemeen in bakken, gere- feld wat lauw water krijgen, zo- at de wortels aan vocht kun nen komen. Zet er, als het kan, ook wat takjes dennegroen tus sen om de wind een beetje te gen te houden. Met de herfst en de winter voor de deur regenen miljoenen fiet sen nat of komen onder de sneeuw en pekel te staan. Daar naast zijn er natuurlijk ook hor den tour- en wielrenfietsen die gedurende de natte herfst en de koude winter opgeborgen wor den. Opgeborgen Als ze met de eerste lentezon weer tevoor schijn komen, zitten ze vaak on der het stof, bekrast en zelfs he laas een tikkeltje verroest. Met hulp van een fietspyjama is dat te voorkomen. Fietspyjama's zijn er al heel lang, maar nog steeds blijken er mensen te zijn die van het be staan niet weten. Inderdaad wa ren ze vroeger nogal kwetsbaar doordat ze van een te dun soort filastic waren gemaakt. Maar de aatste tijd zijn er uitstekende en stevige fietshoezen te koop. De moderne exemplaren zijn zo ruim gemaakt dat ze ook over een bepakte fiets passen. Je kunt zo n ding dan ook bij va kanties en uitstapjes prima ge bruiken. De nieuwste uitvoering die we zagen had zelfs een soort 'wape ning' in het plastic gegoten, die voor extra stevigheid moet zor gen. Het lukte ons in elk geval niet om het materiaal snel ka pot te krijgen. Het rekt niet of nauwelijks en zelfs het doorste ken met een min of meer scherp voorwerp gaat moeilijk. Zit er toch een gat in, dan blijkt dat je dat gat niet verder kunt openscheuren door die uiterst taaie bewapeningsstrookjes. Alle reden dus om vertrouwen in het materiaal te hebben. Roestvrije ogen, die aan de on derzijde van de hoes zijn aange bracht, maken het mogelijk om er een koord door te trekken en de fiets zo in te pakken. Zelfs kan je met twee sloten de hoes om de fiets bevestigen. Dat moet toch ook nog een beetje helpen tegen diefstal, zou je denken. Heel wat rijwielzaken verkopen Meer inlichtingen bij VK Inter national in Helmond (telefoon 04920 - 52.361). 19.00 sportpark De Bongerd, organi satie AV Energie, inlichtingen mevr. W. van der Meer, tel: 01806 - 16569. Het aflezen van een rolband- maat zal weinig mensen proble men geven. Gewoon aflezen wat de gemeten lengte is, dat is het. Inmiddels zijn we echter in de greep van de digitale cijfer tjes gekomen. De door vloeibare kristalletjes gevormde cijfers op een schermpje, net als op een rekenmachientje. En als iets tegenwoordig kén, dan moet het ook gelijk en zo is er dus de rolbandmaat met een 5 meter lang lint, waarbij de ge meten afstand dus digitaal af leesbaar is van een display - want zo heten de schermpjes. Gelukkig kan dit apparaatje meer dan alleen meten, anders zou het al te gek zijn. Je kunt er - omdat er toch een rekenchipje inzit - maximum en minimum maten mee onthouden in een geheugentje. Het apparaatje geeft dan aan of nog aan de to- leranUes wordt voldaan, dus of een beetje meer of een tikkeltje minder nog net kan. Het meet bovendien in meters, in inches, feet en millimeters en het ding kan oppervlakten en inhoud berekenen. Ook binnen- maten zijn makkelijk af te le zen, waarbij rekening wordt ge houden met de lengte van het huis van de rolmaat. Er zit ook een knopje voor nulinstelling op zodat het naar wens bijtelt of aftrekt. En een uitklapbaar ex tra hulpstukje maakt het ten slotte nog makkelijk bijzonder exact te meten. Duidelijk is dus wel dat het niet alleen maar een grapje is. Het heeft wel degelijk nut voor de vakman en voor de zeer fana tieke doe-het-zelver. De gereed- schaphandel verkoopt deze Ge- dore-Eslon rolband voor ruim ƒ235. Je moet dus - als geen vakman bent - wel heel wat meten, wil je dit prijsje eruit hebben. De import is in handen van Technag in Leiderdorp (tele foon 071 - 413.341). 1 Vi, 5V$ en 10 km en 10 Engelse Fockhorst, t ganisatie AV Sliedreeht Sport'56, in lichtingen mevr. M. van der Graaf, tel. 01840 - 18.624. LEIDEN: Coopertest, aanvang 14.00 sportpark Leidsehout, organisatie Leeuwen, tel: 01717 - 6 M r 2, 5. 10, 15 en 20 km, aanvang 11.10, s' en finish sportpark Laan van Poot, organisatie AV Olympia'48 en V en LTC, inlichtingen mevr. D. van Amerongen, tel: 070 - 450.549. leiden: Zijlloop over 5, lO'/i en 21 km, aanvang 11.00, organisatie De Zijl/LGB, inlichtingen H. Corpel, tel: 071 - 212.312. vlaardingen: Broekpoldercross over 7,7, 5,8, 3,9 en 2 km, aanvang 14.50, organisatie AV Fortuna, in lichtingen B. Hendrikse, tel: 01899 - 21.403. LissE: Coopertest, aanvang 11.00 op gem. kunststofbaan, organisatie AV De Spartaan, inlichtingen A. van der Lans, tel: 02521 - 12.855.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 18