Hinault op geliike hoogte met Anauetil en Merckx Geen nieuws van het dopingfront BANAk Vrouwen ook geschikt voor zwaardere werk ode mfse tour Lachend aORTTRIBUME CeidóeSou/uwt MAANDAG 22IUU 198S PAGINA 11 Iva aai «ford jders ^gln van de 71 voor- jgj» Ronden van rijk was het aantal zo groot als dit ngian de 180 in Plume- et ftarte renners haal- rjjK de eindstreep. Het percentage be- np exact twintig. Dit erop, dat de 72e niet zo zwaar was. die jaren genomen jemiddeld ongeveer Cent van de renners 1nder de Nederlan- het uitvallersper- i tien. Van de twin ers haalden alleen Kuiper en Teun ff liet de eindstreep irot jdlustigste Ducrot werd gis- dag op de Champs 5 uitgeroepen tot de ïstigste renner van I Ronde van Frank- Zeeuw van afkomst reed tij- eerste etappe 207 ter voor het peloton jdens de negende S nam hij het initia- )or de beslissende Hij won na een |so/o. Blij met zijn Izing stond Ducrot al officieuze huldiging Vacques Chirac, de meester van Parijs, ld daar op dat mo- viets te zoeken, maar is er toch. „Ik heb (te drie weken lang gegevenwas zijn •yge commentaar. Ialf uur later werd officieel gehuldigd, de lovende woorden >nde hij een extra p van 2.500 gulden. 'ifd, em jze van proloog werd de samengepakte langs de Champs Ult*s een bijzondere m-wedstrijd gehou- r /e tandem-race, met ènde renner aan het len een blinde ach- vormde een onder- ussïan het bijprogram- de »n de slotrit van de ïrs i van Frankrijk. De al twee dagen t hr aangevangen en le- sati een overwinning op ektfe Fransman Feuilet- vieiDrouhin. De Neder- des Verbeeck en Mul- shéndigden als tweede. deze driedaagse de 9 coureurs uit zestien iï mee. De Franse NilK>nd voor gehandi- r irJ liet weten volgend wedstrijd om de \mpftitel te zullen orga- t niseren. de i ve' kknadese de'rnalist ar <j de i alleen de renners, 00k de Canadese (jHst Stan Shaken- slaakte in Parijs een van verlichting. De ïpioijemer van The Ga- i zij/n Montreal had zijn Itage gecombineerd e Fjef per fiets afleggen af fe helft van de Ron- e mIke ochtend vertrok nderoeg en reed net z'o- Ni^ver het parcours als endf toegelaten. Soms hij het tweede deel tijtfe etappe. Daardoor 10,4)// zelf ondervinden lomfef betekende in hoog de klim naar Luz- one \en te moeten afleg- lenis Tj kilometer "kilometer Wlti In Orleans starten iners voor de 22e en laat- ippe van de Ronde van over 196 kilometer ia» tweede tussensprint: 1. e 2. Lemond 3. Chozas doorkomst op de cote *AJvi (4e cat): 1. Delgado 2. 3 Gaston. it derde tussensprint: 1. "ei lllo 2. Jaramillo 3. Mora. Har% doorkomst op de Tourn- w^4e cat): 1. Delgado 2. Fa- n on Millar. r_r£Tjl: doorkomst op de cote line (3e cat): 1. Delgado 2. nal. Fasolo. s vaih: doorkomst op de cote (tvllle (4e cat) 1 Delgado pa^r 3. Fasolo. doorkomst op de cote j .lufort (4e cat)1. Delgado >ea l^r 3. Fasolo. de O: doorkomst op de cote fe Mort (4e cat): 1 Duclos jn fjado 3. Ruiz. doorkomst op de Pave 1 1 nrdes (3e cat): 1. Delgado 'c Madiot 3. Manders. gen lm: aanval van Madiot. i a^re 9aa' maa- ,n f i: Manders en Madiot eer- Champs Elysees, Man- loeK)lnt eerste speciale premie, ract in: vierde tussensprint: 1. ïrstel 2. Duclos-lassalle 3. erlet .vpr<^: Matthljs wint In massa- ffl 22e en laatste etappe. PARIJS Sinds gisteren is het aantal renners, dat de Tour de France vijf maal heeft gewonnen, ge stegen tot drie. Na Jac ques Anquetil en Eddy Merckx mag Bernard Hi nault zijn naam op deze erelijst laten bijschrijven. Een analyse leert dat het drietal een aantal over eenkomsten bezit. Maar er zijn eigenlijk meer ver schillen tussen deze drie toprenners, die in het wie- lerpeloton allen een over heersende rol opeisten. feld de meest luchthartige, wielrenner was hij eigenlijk een losbol, 's Winters vertoef de hij dikwijls in de meest mondaine zaken van Parijs, waar hij tot aan de ochtend feestvierde. Anquetil had altijd al een passie voor champagne. In 1965 haalde hij een opzien barende stunt uit. Hij stond aan de leiding van de zware Dauphine, die over de Chart reuse cols voert. Op de laatste dag, -zo wisten al zijn concur renten, wou Anquetil zich spa ren, want hij moest onmiddel lijk na de Dauphine in het vliegtuig stappen naar Bor deaux, waar hij enkele uren later zou deelnemen aan de monsterrit, de klassieker Bor deaux-Parijs. Juist op die laat ste dag bestookten de rivalen de Fransman onophoudelijk. Zeer vermoeid bereikte de Normandier de finish, waar hij ongewassen naar het vliegtuig werd vervoerd en vandaar meteen naar Bordeaux werd gevlogen. Enkele uren later stapte hij op zijn fiets om aan de monsterrit te beginnen. Onderweg kreeg „Monsieur Chrono" vreselijke inzinkingen en in de finale leek hij van zijn fiets te vallen. „Geef mij champagne!", riep hij tegen zijn ploegleider Rap hael Geminiani. Deze schonk enkele glazen champagne in, die Anquetil in eën teug leeg de. Het wopder geschiedde. De champagne had zo'n opwek kende uitwerking op Anquetil, dat hij zijn inzinking te boven kwam en zegevierend de streep bereikte. Ooit waarschuwde Geminiani de renners bij de start van een etappe in de Midi Libre dat Anquetil nog dronken was. Hij had de hele nacht champagne gedronken en verscheen onder invloed aan de start. „Jongens, laat hem enkele honderden meters voor de groep uitrijden, dan gebeuren er tenminste geen ongelukken", adviseerde Geminiani. Dit geschiedde ook en Anquetil fietste een kwar tiertje in zijn eentje, begon zich echter stilaan weer wat beter te voelen en hij kwam ook in zijn ritme. Die dag heb ben de renners hem eerst bij de finish weer terug gezien. Serieus Eddy Merckx was veel serieu zer. Hij leefde als een monnik voor zijn beroep en hij permit teerde zich slechts sporadisch een glaasje wijn. Waar Anque til niet zoveel belangstelling toonde voor zijn materiaal, be moeide Merckx zich er altijd mee. Hij adviseerde zijn me- chaniciens wat ze moesten doen, hetgeen later geleid heeft tot het oprichten van zijn eigen rijwielfabriek. An quetil lachte graag en was steeds in een groot gezelschap te vinden. Tijdens zijn loop baan leefde Merckx eerder te- s:«r»T Jacques Anquetil: de meest luidruchtige. ruggetrokken. De soms ver stikkende populariteit maakte hem een beetje mensenschuw. Bernard Hinault heeft precies zoals Merckx gereageerd en schermt zijn omgeving herme tisch voor vreemdelingen af. Jarenlang was hij onbereik baar voor de buitenwereld als hij niet koerste. Eerst het laat ste jaar, nu hij in de herfst van zijn loopbaan is gekomen, is Hinault iets toegankelijker ge worden. Maar zijn gezin blijft ver van de sportwereld van daan. In het Guiness Book of Re cords staat Bernard Hinault als de man die in 1981 de snelste Tour de France reed: 37 kilo meter en 844 meter per uur. Anquetil bezet in dit klasse ment de derde plaats, hij fiets te in 1962, nota bene 23 jaar geleden, 37 kilometer en 306 meter per uur. In die tijd werd de Tour-directie vaak verwe ten, dat ze het parcours aan de mogelijkheden van Anquetil aanpaste, en dat daardoor de bergzone zo beperkt mogelijk werd gehouden. Eddy Merckx behoort ook tot de mannen die de Ronde in een hoog gemid delde hebben afgelegd, hij is vijfde, daar hij in 1971 met een gemiddelde snelheid van 36 kilometer en 925 meter. Parijs bereikte. Anquetil en Hinault waren 23 jaar oud, toen zij hun houders in de Tour anno 1985 over het verleden en over hun tegenstanders? Jacques An quetil, die elke dag op het tele visiepodium in de Tour te vin den was, waar hij commentaar gaf voor Antenne 2 met Ro bert Chapatte: „Ik ben natuur lijk blij dat ik zoveel talent in de wieg heb meegekregen. Daardoor kan ik nu een fijn leven leiden. Ik werk af en toe nog wat op onze boerderij (An quetil bezit een prachtige kas- wedstrijden wilden winnen. Voor mij was de Tour het be langrijkste, klassiekers interes seerden mij niet". Beperkt In de laatste week van deze Ronde verscheen ook Eddy Merckx. Op de top van de Au- bisque zei hij: „Het is zo moei lijk om renners van verschil lende generaties met elkaar te vergelijken. Hun tegenstan ders waren immers van een ander kaliber. Ik heb Anquetil -red.) en ik blijf met veel be- langstelling de Tour volgen. Ik Eddy Merckx: de meest serieu- '/heb in de loop der jaren mijn teelboerderij in de buurt van en Hinault bewonderd, maar Rouen met 500 hectare grond, ik geloof toch dat ik het groot- ste herstellingsvermogen be zat. Anquetil en Hinault heb ben altijd een beperkt pro- eerste Tour de France won nen, Merckx was 24 bij zijn eerste succes. Cijfers Eddy Merckx is ook record houder in het aantal gewon nen etappes, namelijk 34. Ber nard Hinault staat in dit klas sement tweede met 25 etappes, en Jacques Anquetil is achtste met 16 overwinningen. Eddy Merckx heeft in de geschiede nis de meeste gele truien in ontvangst mogen nemen, na melijk 86, tegenover Hinault 73 en Anquetil 50. Daarbij moet worden aangetekend, dat de gele trui pas in 1919 voor het eerst aan de leider in het algemeen klassement werd uitgereikt, dat was toen de Fransman Eugene Christophe. Eén ding hebben deze drie mannen gemeen, een onge meen sterk hart. Ze hadden op hun topniveau in rust een polsslag van 40, hetgeen uit zonderlijk laag is. Merckx was van de drie het zwaarst ge bouwd, hij woog midden in het seizoen 73 kilo bij een lengte van 1.84 m., Anquetil woog 72 kilo bij een lengte van 1.76 m. en Hinault is met 1.73 m. de kleinste en met 63 kilo ook de lichtste. genstanders Hoe denken de drie record- opvolgers goed bestudeerd, gramma gereden met de Tour 1 Merckx reed een heel andere als hoofddoel. Ik fietste van wedstrijd dan ik. Hij was altijd februari tot oktober om te van voren te vinden, evenals winnen, klassiekers, ronden, trouwens Hinault. Ik reed criteriums, alles. En vaak was meestal achteraan in het pelo- ik ook nog in de winter in Zes- ton, totdat mijn tijd gekomen daagsen aktief Het controlewerk over het peloton liet ik aan mijn ploeg over. Merckx en Hinault bemoeiden zich er zelf mee. Ik vind hen meer nerveuzere ty- Bernard Hinault: „Aan verge- lijkingegn heb ik altijd al een hekel gehad. Als je vijf keer de Tour wint, moet je in alle opzichten een goede atleet zijn, Van dag tot dag PARIJS De ontwikke ling van de Ronde van Frankrijk van dag tot dag is als volgt: Proloog gele trui Matthijs Matthljs pl. Köchll Vanderaerden pes, omdat zij ook veel meer een grote in je vak met een su perbe gezondheid. Niet alleen moet je atletisch je tegenstan ders overheersen, maar ook verstandelijk. Want het valt niet mee drie en een halve week lang een grote groep van 150 renners onder controle te houden. Als ik dan toch iets over mijn voorgangers moet zeggen, dan vind ik dat we met zijn drieen een goed gezel schap vormen." De vijf overwinningen in de Tour de France vormen een barriere, die niet snel meer door iemand zal genomen worden. Eddy Merckx: „Daar voor moet je heel lang erg ge zond blijven en ook veel geluk in je leven hebben." Jacques Anquetil: „Ik verwacht niet dat Hinault nog ooit een zesde zege zal behalen. Hij is nu al over zijn top heen". En Ber nard Hinault tenslotte: „Als ik het volgend jaar nog eens start, dan rijd ik voor Greg Lemond, ik heb hem mijn woord gegeven." Andersen Andersen Vanderaerden Vanderaerden Lammerts Lemond Matthljs Het peloton rijdt niet altijd even hard. Maar toch laat deze Franse pater de renners lachend aan zich voorbij gaan. Maria Canins en Bernard Hinault: twee trotse winnaars, TOUR DE FEMMES TOONT AAN: PARIJS De naam van Maria Canins schalde op de Champs Elysées in Pa rijs herhaaldelijk door de luidsprekers. Tegelijk werd opgesomd wat de winnares van de tweede Tour de France voor vrouwen had gepresteerd. De Fransen, die Jeannie Longo en Valerie Simon- net liever toejuichten, brachten waarderend de handen op elkaar. Zelfs zij begrepen, dat het optre den van de Italiaanse van grote betekenis was ge weest voor het vrouwen- wielrennen. Was het feit dat de Tour ook voor deze categorie op het program ma verscheen al een door braak; de manier van rij den van Canins betekende een bevestiging. De renster uit de Dolomieten demonstreerde, dat vrouwen ook het zwaardere wielerwerk goed aankonden. Zij heerste met name in de bergetappes op ongelooflijke wijze. Toen de gemaakte tijden werden ver geleken, bleek zij zich zelfs met verschillende mannelijke profs te kunnen meten. Toch werd ook duidelijk, dat die zelfde Maria Canins soms ook tekort schoot. In het „gewone" koersen, op vlakke wegen, bleek zij een bange wezel. Zij zat verkrampt achter in het peloton en bleek zich tussen de SenTet's^cce's* een'greepCnaar haafde zich voor in het klasse ment op een tijdstip dat hoger aangeslagen rensters mismoe dig het hoofd bogen. Ook de Amerikaanse afvaardiging kon aan de Chinese een voor beeld nemen. Slaagde in 1984 Mary-Ann Martin erin de eindzege te behalen, nu kwam er niemand uit de Verenigde Staten aan te pas. Enerzijds omdat de Amerikaanse wieler bond het tweede garnituur had gestuurd; anderzijds omdat de Tour voor vrouwen veel zwaarder was geworden. Doodmoe Vorig jaar één heuveltje en de rest vlakke wegen. Nu echte cols, langere etappes en amper rustdagen. Want op de dagen dat niet werd gekoerst, moes ten per auto grote afstanden worden overbrugd. Het pelo ton arriveerde dan ook dood moe in Parijs. Toch waren alle rensters tevreden. Zij beseften terdege meegedaan te hebben aan een evenement, dat voor de ontwikkeling van het wiel rennen bij de vrouwen van grote betekenis was. Dat gold ook voor de Nederlandse ploeg. Ook voor de leden van de formatie van coach Rinus Verboom was het wennen ge blazen. Vorig jaar het ene na het andere succes, en een tweede plaats in het eindklas sement van Heieen Hage; dit keer een veel bescheidener rol. Hennie Top (twee keer), Petra de Bruin en Heieen Hage de- de dagprijs. Top (een dag) en ue lour voor vrouwenr,en Hage (twee dagen) mochten door velen aanvankelyk fel zelfs noB in h« oeel rijden bekritiseerde onderneming. Helemaal ongelijk hadden de critici niet. Wie zag hoe de rensters soms aan de eind streep arriveerden, kon zich de vele bedenkingen wel voor stellen. Toch bleek tevens, dat de deelneemsters aan deze wedstrijden snel aan de om standigheden wenden. Dat zij zich aanpasten en zich op de te verwachten moeilijke hinder nissen geestelijk beter instel den. Internationaal gezien bleken de Franse en Italiaanse ren sters de beste mogelijkheden te hebben. Opvallend was dat de tljd "van gaan eveneens het optreden van de grocp zogenaamde „oude" zelfs nog in het geel rijden, maar daarmee hield het dit maal op. Nu in tegenstelling tot vorig jaar de echte interna tionale top aanwezig was, viel Nederland ver terug. Coach Verboom onderkende dat ter dege. Nieuwe aanpak Hij sprak zich dan ook al ferm uit voor een nieuwe aanpak. „Kiezen voor jong talent. Dat opleiden en goed trainen. Daarvoor moet geld beschik baar komen", zo sprak hij ferm. En hij voegde eraan toe. Chinese Li Wang. Zij hand- PARIJS Van het do pingfront geen nieuws. De 72e Ronde van Frankrijk is evenals de Ronde van Italië van dit jaar geruis loos verlopen. Elke dag leverden gemiddeld vier renners hun plas netjes af in de caravan van de kaalhoofdige Domenico Menillo uit Italië, die na mens de internationale wielerbond het toezicht had over de controles. De stalen urine werden keu rig verzegeld en naar het laboratorium in Parijs verzonden, waar geen nieuws vandaan is geko men over eventuele posi tieve reacties. Betekent dit nu dat de Tour 'schoon' is verreden, of is er iets anders aan de hand? Want de heer Do menico Menillo zal zich intussen wel aardig ge frustreerd voelen. In twee grote wielerronden geen enkele zondaar, dat is zeer opvallend. We moeten waarschijnlijk voor de oorzaak van deze stilte aan het dopingfront teruggaan naar de vijfde maart 1984. Op die dag besliste de 14e Kamer van het Hof van Beroep in Pa rijs dat er ten aanzien van Joop Zoetemelk een nieuwe expertise gedaan zou moeten worden om te kijken of het li chaam van Joop inderdaad zo veel „nandrolon" produceert, dat hij op deze wijze wel eens positief zou kunnen zijn bij een controle. Zoetemelk was namelijk in de tweede etappe van de Tour de France van 1983 na afloop van de ploegen tijdrit Soissons-Fontaine au* Pire schuldig bevonden aan het gebruik van „nandrolon" en dat pikten Joop en vooral zijn echtgenote Francoise niet. Zij maakten er dus een rechts zaak van. Experts verdedigden de these dat Zoetemelk's lichaam best eens zoveel van de stof zou kunnen aanmaken, dat het maximaal toegestane niveau overschreden wordt en het „positief" wordt uitgesproken, zonder dat Zoetemelk met de stof geinjecteerd zou zijn. De 14e Kamer van de rechtbank in Parijs kwam er niet uit, de procedure sleepte zich meer dan een jaar voort met op de achtergrond een zware eis tot financiële vergoeding van de geleden schade en de aantas ting van de goede naam tegen de organisatoren van de Tour de France en de internationale wielerbond. Joop is ook nooit gestraft voor dit „positieve" geval, dat hij juridisch min of meer in zijn voordeel heeft be slist. Stilte Waar bijvoorbeeld in Colom bia, het sterk opkomende wie- lerland van Herrera en Parra, onlangs een wetsontwerp is in gediend dat zeer strenge straf fen in het vooruitzicht stelt aan dopinggebruikers in de sport - maximaal twee jaar ge vangenisstraf en 5000 dollar boete voor de atleet zelf, en voor de verstrekkers van het spul, voor de doktoren die er aan meewerken tussen drie en acht jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van het uitoefenen van een praktijk - is in Frankrijk na de rechts zaak van Zoetemelk de grote stilte ingetreden. Voor de juri dische stappen van Zoetemek werd in het land regelmatig gestraft en men ontzag daarbij ook niet renners van naam, zoals Pascal Simon die in 1983 zijn eindzege in de Dauphine moest inleveren. Bovendien stelde de Franse professor Bruno de Lignieren tijdens de Werelddagen van de genees kunde in Cannes vast, dat naar zijn mening 70 procent van de Franse topsporters heil zoekt in pepmiddelen. Niet stipt De tijd van de strenge en stip te controles lijkt echter voor bij. Want in de meeste kleine etappewedstrijden wordt niet eens meer gecontroleerd. Het heet dat de controles te duur zijn geworden. De werkelijke achtergrond schijnt echter de juridische onzekerheid te zijn, die het geval Zoetemelk heeft geschapen. In België was het ook al geruime tijd stil aan het front, vooral sinds het labora torium in Luik de controles deed in plaats van de professor in de diergeneeskunde, dr. De- backere in Gent. Nu blijkt dat Luik meer dan 300 analyses heeft doorgevoerd zonder posi tieve resultaten. Dit vond de wielerbond in België, gewend aan een jaarlijkse score van tussen 1,5 en 3 procent positie ve gevallen, zo vreemd dat de bond dr. Debackere opdroeg de urine van wereldkampioen Claude Criquielion (na afloop van het nationaal kampioen schap in Halanzy verzegeld) nog eens te kontroleren. En dr. Debackere vond in de uri ne van de wereldkampioen wel sporen van amfetamine. In de voorbije Tour gaven in de wandelgangen zelfs com missarissen, die niet met name genoemd wilden worden, toe dat ze de indruk hadden dat er niet serieus gecontroleerd werd. Eén van hen verklapte: „Ik opende op een dag toeval lig de koffer van de man die voor het vervoer van de uri- nestalen naar Parijs moet zorgdragen, en daarin zag ik de buisjes van vele dagen nog liggen. Die hadden meteen naar het laboratorium ge stuurd moeten worden. Op die manier wek je argwaan op". De uitspraak van de president van het Parijse Hof, rechter Jean-Michel Guth in de kwes tie Zoetemelk, heeft dus ook kennelijk het mechanisme van de controles in de Tour ver- vrouwen was gekomen. In He- leen Hage - met een tiende plaats in het eindklassement de beste renster van Oranje - zag hij nog wel wat mogelijk heden, en ook Hennie Top zal nog niet helemaal met een be dankje voor bewezen diensten behoeven te worden wegge stuurd, maar toch moet er vol gens hem het een en ander veranderen. Van de huidige équipe zag hij voornamelijk in Monique de Bruin een ele ment, waarmee in de toekomst iets kan worden bereikt. Over de kansen van de andere ren sters, onder wie de Nederland se kampioene Thea van Rijn soever, was hij minder opti mistisch. Plannen genoeg dus om te pogen de aansluiting met de internationale top te bewerkstelligen. Verboom on derkende echter eveneens dat daarvoor geld nodig is. De KNWU zal dus over de brug moeten komen. Zo niet, dan was het volgens de bondscoach een logische conclusie dat de" sponsors (ploegleiders) van de verschillende teams de dienst blijven uitmaken. Het wielren nen voor vrouwen bleek in het begin van de Tour de France soms amper de kinder schoenen ontgroeid. Drie we ken later bleken de plannen voor hoe het nu verder moet, al in grote lijnen te zijn vastge steld! PETER VAN PUTTEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 11