ft DOLLY PARTON EN KENNYROGERS m ALSKERSTMANNEN hou tt het LJ scherm in het oog Restauratie Laatste Avondmaal op NOS-tv BERitóDIO/TELEVISIE £eidae (Boutcmt DONDERDAG 20 DECEMBER 1984 PAGINA 19 91 iets de derde aflevering van \fs" springt het verhaal 1946, als het stadje Dela- nieuw groter is gewor- Men viert er de terug van de veteranen uit de te Wereldoorlog, onder h de zoon van de ver- 'de politiechef Will Henry [bevindt: Billy Lee en Son- Its. Ondanks zijn geweld- karakter wordt Butts [algemene stemmen tot de politiechef benoemd, daarmee zijn allerminst isenproblemen opgelost. nd 1, 20.28 uur. \ham Greene, tit van gehoord ff portret ziet men Greene Ie schrijver die nog steeds een katholieke auteur iat, met zijn beleving 'iet geloof, dat hij kreeg in- \rt en waaraan hij zich niet onttrekken, maar ook met kritiek op de paus en op jets van de kerk. huitend volgt de verfilming Greene's satirische spio- roman „Our man in Ha- waarvoor hij zelf het \rio schreef. Carol Reed irde de film. Hij is ei- ijk de enige regisseur, werk Greene's goed keu zon wegdragen. Hij werkte Greene ook samen aan de ingen van „The Third en Fallen Idol". ind 2, 20.00 uur. RV start met een nieuw inprogramma, dat elijks zal verschijnen. De ramma's komen tot stand menwerking met leerlin- I van scholengemeenschap- die laten zien wat onder \eft en waar zij mee bezig Aan de eerste aflevering de Christelijke Scholen- tenschap Blaucapel te pf meegewerkt. De scho- l komen aan het woord or hen zelf uitgekozen ïrpen, zoals deze keer fdheid, macho-gedrag en buiten de groep vallen". een optreden van hun i schoolband The Rag zijn vplex ook de live-optre- van de Belgische groep \Aatic en de Utrechtse pop- Secret Sounds te zien. g, Ned. 1, 16.45 uur. Europe a Go Go": Meer dan vijf uur pop op Euro-tv HILVERSUM Onder de titel „Europe a Go Go" zenden vijftien Europese omroepen op za terdag 5 januari gelijktijdig een 5'/? uur durend muziekprogramma uit. In ons land wordt het door de NOS uitgezonden via Ned. I van 22.30 tot 04.00 uur. ..Europe a Go Go" geldt als startsein voor het Internationaal Jongerenjaar 1985, dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen. De Nederlandse bijdrage bestaat uit live optre dens in Paradiso van Golden Earring en Time Bandits en de première van het lied „België, Nederland, Luxemburg" van Het Goede Doel. De artiest Jango Edwards presenteert deze op tredens. Verder zijn er optredens van de Britse groepen Frankie Goes To Hollywood, UB 40 en Immaculate Fools te verwachten, van de Spaanse groepen Alaska y Dinarama en Loquil- lo y los Trogloditas, de Ierse groep Auto Da Fé en de Finse groep Hanoi Rocks. De centrale presentatie is in handen van RTBF-disc-jockey Rav Cokes. Gerard Loverius, eveneens van RTBF. tekent voor de regie. Harry de Winter en Marijke Klasema van ID TV and Film Pro ductions in Amsterdam produceren het pro gramma in samenwerking met de NOS. De VARA heeft een deel van zijn zendtijd voor het programma ter beschikking gesteld. Vanuit Brussel wordt per satelliet doorgeschakeld naar acht lokaties in West-Europa. Behalve een live optreden van een of meerdere popgroepen, to nen de bij de European Broadcasting Union (EBU) aangesloten landen ook korte documen taires over de muzikale trends die jongeren be zig houden. West-Duitsland, Denemarken en Frankrijk volstaan met een documentaire. „Eu rope a Go Go" wordt afgesloten met een „inter nationaal en multicultureel" openluchtconcert van de Britse popgroep UB 40 vanuit de Spaan se stad Sevilla. Peter Lawford ernstig ziek HOLLYWOOD De Amen- kaanse acteur en ex-zwager van president John F Kenne dy. Peter Lawford. is zeer ern stig ziek en ligt met een lever ziekte en nieraandoening in het Cedars-Sinai-ziekenhuis van Los Angeles. De 61-jarige Peter Lawford. zoon van een Britse generaal met 'Sir' voor zijn naam. trouwde in april 1954 met Pa tricia Kennedy, een zuster van John F. Kennedy. Elf jaar la ter werden zij de eerste leden van de familie die uit elkaar gingen. Het hoogzomert nog als Dolly Parton en Kenny Rogers, twee troetelkinderen van het coun try-repertoire, wederzijds in de telefoon klimmen om te overleggen over de kerstshow, die op Tweede Kerstdag op de Amerikaanse en op TROS-tv moet. Een deel van die ge sprekken krijgt zingend gehal te, waarbij de jinglebells klin gelen en de sneeuwvlokken hoorbaar ruisend neerdalen, terwijl de zon nog brandvlek- ken staat te schroeien in het gras van Dolly's buiten in Palm Springs. Aan één woord hebben die twee genoeg om in hemels ge zang uit te barsten, zelfs over Kerstmis, terwijl men op de zonovergoten ranch van Ken ny in de verte de paarden hoort draven en hinniken. Zo hebben die twee hun show op gezet, niet de kijker alleen maar meegenomen naar de studio, naar groen en glitter van kerstboom en -ballen, maar ook binnengevoerd in omstandigheden waarin zo'n show in de maanden ervoor ontstaat. Een kijkje in de bij keuken van de kerstshow, zo gezegd. Hemels mag men dit wel noe men, want deze show voor de kerst werd gesponsord door een groot bedrijf, dat nogal wat geld tegen die twee zin gende kerststerren aan gooide en tegelijk voorschreef aan welke lokaties die show pracht en prikkel moest ontlenen, met een welgedane Dolly voorop. Er diende gemikt wor den op zo groot mogelijk kijk- publiek en nergens krijg je het gewenste sfeertje zozeer ca deau als op de plaatsen, waar de viering van het kerstfeest een bovennatuurlijke voe dingsbodem vindt, bij opgeto gen kinderen, bij soldaten met heimwee en in de gemeen schap van gelovigen. In de tv-studio kun je alle sfeertjes kunstmatig creëren en dat gebeurt dan ook. maar nergens grijpt in Amerika het feest van de goede gaven zo diep in als in het kinderhart. Dus togen Dolly en Kenny naar een kinderziekenhuis, waar die twee in nauwsluitend Santa Claus-pak aan de bedjes verschijnen. En als er dan toch samen met Dolly uit volle borst gezang met meer reli gieuze inslag moet worden aangeheven, dan künnen zij het best terecht in een Pink stergemeente, waar handge klap binnen de kortste keren het gesproken woord melo dieuze ondersteuning biedt tot de kerstliederenschat opkla- tert tegen de kerkmuren. Van de show naar de religie, in Amerika niet meer dan één stap. Boogie- woogie En als dan toch met kerstmis ook de vrede bezongen moet worden en eenzaamheid be streden, dan kun je niet buiten de kazerne, waar militairen trouw de wacht houden over 's lands veiligheid zoals voor heen de herders waakten over hun schapen. Maar soldaten zijn weer uit ander materiaal samengesteld dan kerstvier- ders van een meer burgerlijk snit, zodat de engelachtige lie deren al snel een swingend karakter krijgen, waarop de beentjes frank en vrij en fri vool van de vloer kunnen. Kerstmis als boogie-woogie-ge- beuren. Zo kan er met volle teugen van de kerst worden genoten, ieder naar zijn smaak en gees telijke instelling. In de Pink stergemeente draait het uit op rituelen rond een Madonna, die haar kind hoog boven het hoofd heft als de gemeente het „Hosannah" inzet, terwijl als gewichtloze hemelwezens gra cieus daaromheen meisjes in luchtig gewaad dartelen, die men in de hoogzomerbeelden nog zag zwoegen en zweten aan de barre in de ballet school. Van zwetende lijfjes tot zwevende engelen. Kan alleen in Amerika. Als kijker kan men zich dan ook niet aan de indruk ont trekken, dat men in deze Dol ly- en Kenny-show het kerst sfeertje uit de hoge hoed to vert. Daar speelde nog een andere commerciële overweging in mee. Al die liedjes in de show werden ook uitgebracht op een elpee, die willig in de handel moest komen te liggen. Daar om niet alleen nieuwe kerst- Dolly en Kenny op hun Paasbest rond Kerstmis. liedjes van Dolly en Kenny, maar ook ever-Xmas-greens. zoals de „Silent Night", hier bekend als Stille nacht, en de onverslijtbare Bing Crosby, die tot in der eeuwigheid niet meer zal ophouden te dromen van een Witte Kerst. Figuur mee Dolly wisselt ook om de ha verklap van kledij, alles staat haar ten dienste en even goed. Zij heeft haar voorgevormde figuur mee en zeker in het kinderziekenhuis wordt zij als een goedgeefse moeke geado reerd, terwijl even later in de kazerne de jongens haar ook nog wel even zullen doen den ken aan moeder thuis. Zelfs in de Pinkstergmeente valt zij niet uit de toon, integendeel, vormt zij een tegenwicht als duidelijk aards wezen tegen over al het zwevende engelen- gedoe. Zij biedt opvallend na tuurlijk houvast bij het opgaan in de hogere sferen die rond de kerst gedacht worden. Blijft over verbazing over het gemak, waarmee de Ameri kaanse showbiz Schrift en Show door elkaar haspelt. Eer der werd circus omschreven als The Greatest Show On Earth, maar met de Kerst weet de Amerikaanse showbiz ook TON OLIEMULLER Beeld van de restauratie van „Het Laatste Avondmaal". HILVERSUM In de Tweede Natuur, het maandelijks kunst programma van NOS-tv, wordt op zondag as. (Ned. II om 17.55 uur) aandacht besteed aan de restauratie van het „Laatste Avondmaal" van Leonardo da Vinei en de expositie in het Am sterdamse Rijskmuseum „De grote parade". Van genoemde restauratie worden twintig voorstudies getoond van dit beroemde in Milaan gemaakte doek uit het bezit van de Engelse koningin. In het NOS-portret reist Bram Vermeulen naar Florence, de geboortestad van Da Vinci. In de jaren 1495- 1496-1497 zette de kunstenaar zich helemaal in voor het Laatste Avondmaal. Da Vinci's onuitputtelijke experimenteerdrift zou hem bij dit werk bijna fataal zijn geworden. Leonardo week niet alleen af van de gebruikelijke afbeeldingspraktijk van het Laatste Avondmaal, maar hij had ook weinig eerbied voor de bekende fresco-techniek om snel op verse pleisterkalk te schilderen. Hij gebruikte olie. vernis en kleuren van eigen samenstelling. Die techniek bleek uiteindelijk ongeschikt voor de vochtige muur en het kunstwerk begon al na twintig jaar af te bladderen Niette min zou het werk eeuwenlang veel kunstenaars (onder wie Ru bens en Rembrandt) beïnvloeden en inspireren. JOCHEM GREVEN VAN KOOTEN EN DE BIE MET EIGEN VPRO-GALA HILVERSUM De VPRO heeft gebroken met het laatste taboe dat voor deze omroepvereniging nog bestond: het uit zenden van een avondvullend Gala-programma voor een goed doel ..De KRO heeft de harten, de NCRV de nieren, en ga zo maar door. dan moeten wij toch ook iets hebben zo moet de VPRO-top hebben gedacht Voor het 'Gala van het Gouden Hoofd' heeft de VPRO daar om meteen diep in de buidel getast: de kijkers krijgen aan staande zondag een twee en een half uur durende maratho nuitzending voorgeschoteld, met als voornaamste ingrediën ten informatie, muziek en amusement. De VPRO heeft de bekende showmasters Kees van Kooten en Wim de Bie kunnen bewegen om -tegen een vorstelijke vergoeding- hun principes overboord te zetten en de presen tatie van dit Nationale Gala te verzorgen Zij zullen onder meer te bewonderen zijn in een speciaal ingestudeerde dres- suur-act met kalkoenen. Inzet van het Gala is de Nationale Gouden Hoofd Trofee 1984. een prijs die volgens geruchten elk jaar door het ministerie van WVC jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor het idee dat ..het meest heeft bijbedragen tot de verrijking van het welzijn'' Aan het Gala van het Gouden Hoofd is een landelijke loterij gekoppeld. Het win nende lot wordt tijdens de uitzending bekend gemaakt )ERLAND 1 Redelaar als Henny en Babette Derboven als Lidy in de iN-serie „De filmers". Ned. II om 19.12 uur. 18.20 Paspoort voor Turken. 18.30 Sesamstraat. 18.45 S Jeugdjournaal. 19.00 Journaal. IKON 19.12 EDe filmers (3), tv-serie van Mia Meijer. Afl.: Woens dag. 19.38 Kenmerk, actualiteiten rubriek. KRO 20.00 Graham Greene, tv-portret van deze schrij ver, die in oktober 80 jaar is geworden. Samenstelling: Andre Truyman. 20.40 B Onze man in Havana, Engelse speelfilm naar een scenario van Graham Gree ne. Met: Alec Guinness, Burl Ives. Maureen O'Hara e.a. Regie: Carol Reed. Een satirisch spionageverhaal, waarin een argeloze stofzui gerhandelaar de kontakt- man van de Britse Geheime Dienst in Havanna wordt. NOS 22.30 Journaal. 22.45 Den Haag vandaag. 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. i Tineke, middagpro gramma door Tineke de £looij. SuperTed, tekenfilmse- Afl.: SuperTed en de dodenstad. OS l Journaal. >00 Agenda, culturele eve nenten. IS I Teleac: Duits voor be ginners (herh. 9). 1 Countdown, poppro- liramma. 5S i Journaal. Chiefs (3), Amerikaanse Met de thuiskomst Je oorlogsveteraan iny wordt meteen met ïrs instemming in een iture voorzien. 15 Hollanders. Met: Will likinga, Paul Vasseur, Mo- lique Emmen en Alexander rly. De heilige koe, auto- en •tormagazine. RUR, Jan Lenferink lat met drie gasten. Today's FBI, Ameri- inse serie. Ben Slater en ijn team houden een race de klok om een op een federale rechter te voorkomen. houd NOS 35 Journaal. 40 Nieuws voor doven en slechthorenden. iOERLAND 2 NOS 15 Nieuws voor doven en slechthorenden. Duitsland DUITSLAND 1 18.00 Hier und Heute. 18.25 Tiere und Menschen. 19.00 Hart aber herzlich (Hart to Hart), serie. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 CCTagesschau. 20.18 Ziele: Mutterauche, Nicholas Gage. Film van Ebbo Demant over Nicholas Gage. Demant volgt de tocht van de inmidddels beroemd ge worden Griekse schrijver ter ophelde ring van de moord op zijn moeder, die in 1948 in Griekenland ter dood werd veroordeeld, omdat zij weigerde haar kinderen aan de communisten af te staan. 21.00 Geschichten aus der Heimat. 22.00 Titel, Thesen, Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der König und sein Narr, tv- spel van Ulrich Plenzdorf naar de ge lijknamige roman van Martin Stade. Het spel beschrijft de verhouding tus sen Frederik Willem I, de „soldaten- koning" en Jacob Paul von Gundling, professor in de rechten, geschiedenis en literatuur, voorzitter van het herautsambt en hofgeschiedschrijver. 00.50 Tagesschau. DUITSLAND 2 17.50 Tom und Jerry, tekenfilmserie. 18.20 Ein himmlisches Vergnügen. 18.56 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli, van en met Hans Rosenthal. 21.00 Das Ende der grünen Hölle (3). 21.45 Heute-journal. 22.05 Moskaus Drang nach Süden (1), documentaire serie van Helmut Lange. Afl.: Van Kaboel tot aan de Bosporus. Reeds in de tsarentijd droomden de Russen van een open verbinding met de warme zeeën. Tot op heden is die drang naar het zuiden in de Russische politiek onveranderd gebleven. In een tweedelige docu mentaire probeert de Sovjet-histori cus Helmut Lange de ononderbroken lijn aan te tonen, die van de tsare n-oorlogen tegen de Turken tot aan de Russische interventie in Afghanis tan rijkt. 22.50 Le voyage en douce. Franse speelfilm van Michel Deville (1980). Twee oude vriendinnen reizen samen voor een paar dagen naar de Proven ce. De een, Helene is een zachtzinnig, rustig, sterk en beschouwend type; de andere, Lucie is weekhartig, druk. humeurig en een beetje hysterisch. Beiden zijn getrouwd. De dagen in de Zuidfranse zon werken rustgevend en ontspannend. Lucie bloeit op en heeft er plezier in met jonge mannen te flir ten, die haar haar schoonheid beves tigen. Helene kijkt dit alles met toene mende reserve en irritatie aan. 00.25 Heute. DUITSLAND 3 WDF 18.30 Die Sendung mit der Maus. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Tageaschau. 20.15 Der Gefangene von Zenda (The Prisoner of Zenda). Amerikaanse speelfilm van Richard Thorpe (1952). 21.50 Landesspiegel. Ein Mann denkt um (1): Grundung eines Öko- 22.20 Nachtatudio. 23.05 Nachtatudio Spatauagebe. 23.50 Journaal. BRT 1 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma. 18.05 Rondomona: Karina, het Indi aanse meisje uit de Andes. Het da gelijks leven ven een klein meisje in Ecuador. 18.35 De Freggels, poppenserie. Afl.: Ik wil zijn zoals jij. 19.00 Bojan, animatiefilm. 19.05 Tijdrover: Kwizien. 19.15 Programma van het ACV-ln- formatief. 19.40 Programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Kunst-Zaken. 20.20 Hoger - Lager, spelprogram- 21.00 Panorama, actualiteiten. 21.50 Dallas, tv-serie. 22.40 Journaal en Coda. BRT 2 19.00 De betekenis van quilts in het leven van een vrouw, documentaire. 19.30 Port Moresby, korte documen taire over deze stad in Nieuw-Guinea. 19.40 Programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Kunst-Zaken. 20.20 Cymbeline, drama van William Shakespeare. Met R. Johnson, Claire Bloom, H. Mirren e.a. Regie: Elijah Moshinsky. RTBF 1 17.50 Plein jeu, familleprogramma. 19.00 Ce aoir, regionaal programma. 19.25 Consumentenrubriek. 19.30 Journaal. 20.00 Minute papillon. 20.35 La passante du Sans-Souci, Franse speelfilm uit 1982 naar de ro man van Joseph Kessel. Met: Romy Schneider en Michel Picoli. 22.20 Carrouael aux images, film magazine. 23.10 Journaal. 23.25 Politieke uitzending. TV 5 19.00 L'Ecole des entente. Program ma voor de jeugd. 19.40 Discopuce. Kinderprogramma met oude Franse liedjes. 19.50 Sido et Remi. Het tweetal ont dekt het werk van een componist 19.55 Apostrophes. Literair magazi ne. Bernard Pivot ontvangt Margueri te Yourcenar. 21.26 Recettes de cuisine. Met Mi chel Oliver. Richard Johnson als Cymbeli ne in de gelijknamige William Shakespeare-serie. BRT 2 om 20.20 uur. Engeland BBC 1 17.15 The land of Green Ginger (Jackanory). 17.30 Screentest Christmas Speci al, spelprogramma. 17.55 John Craven's newsround. 18.05 Blue Peter. 18.25 Henry's cat, jeugdprogramma. 18.30 Grange Hill, jeugdprogramma. 18 58 Weerbericht. 19.00 Journaal. 19.30 London Plus. 19.55 District nurse (slot), tv-serie. 20.25 Top of the Pops. 21.00 The front line. 21.30 Zoo 2000. Afl.: Closer and cto- 22.00 Journaal. 22 25 Crimewatch UK. 23.05 Question Time. 00.05 Crimewatch update. 00.15 MacMillan at war. 00.50 Weerbericht. BBC 2 16.55 Backstairs at the White Hou se, tv-serie. 18.25 Nieuwsoverzicht. 18.35 The war wagon, Amerikaanse western van Burt Kenendy (1966). 20.10 The first Noels. 20.30 Open space. 21.00 Commercial breaks (13). 21.30 Food drink. 22.00 Entertainment USA. 22.30 Forty minutes: Animal hospi tal. 23.10 Christmas Travel Show. 23.45 Newsnight. 00.30 Buongiorno Italia, cursus Ita liaans. ITV 17.00 Strawberry ice. 18.15 Blockbusters. 18.45 News. 19.00 About Anglia. 19.35 Crossroads. 20.00 Knight rider. 21.00 The comedians. 21.30 Hotel. 22.30 TV Eye. 23.00 News at ten, Anglia news, weather. 23.30 Action replay. 00.30 Star parade. 01.30 What Christmas means to SKY CHANNEL 17.00 Sky music box 18.00 Sky-fi music. Blast from the Past Show met Pat Sharp 19.00 Green Acres, tv-serie Afl: Bundle of joy. Oliver helpt zijn oude werkgever bij een moeilijk karwei. 19.30 The Brady Bunch, tv-serie The Tiki Caves. Vincent Price (aagt als archeoloog de Brady's de stuipen op het lijf. 20.00 Frosty's Winter Wonderland. Prachtige animatie-film over de be roemde sneeuwman Frosty 20.25 Nestor. The Long-eared Christmas donkey. Animatie-film. Het ezeltje Nestor gaat op weg naar Bethlehem. 20.50 Skyways, tv-serie 21 45 The Untouchables, tv-serie Afl A seat on the fence. El»o» Ness getuigt tegen een bende die drugs steelt uit ziekenhuizen en apotheken. 22.35 Davis Cup Tennis. 23 2(5-00.30 Sky music bos. Video clips: TV-morgen NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 Schooltelevisie: De VS vandaag (5). 11.00-11.30 Weekjournaal (14). 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NCRV 15.30 De Carsons. Australi sche serie. De verdwenen Tommy is nog in leven. Dronken wordt hij aange troffen door de prostituee Jessica, die hem mee naar huis neemt. 16.15 Karel's kat, tekenfilmse rie. 16.20 Kerst voor doven. Effat- ha is een school voor 330 dove kinderen uit Voorburg. Eens per jaar voeren zij een kerstspel op. 16.45 Perplex, jongerenmaga zine. Wilmer Wolf treedt met zijn groep Secret Sounds op in de eerste aflevering van „Per plex". Ned. I om 16.45 uur, NOS 17.30 Journaal. 17.40 Wissels, NCRV-matinèe gepresenteerd door Legien Kromkamp en Dick Pas- schier. NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 (herh 12.10 Da* Ende der grünen Hölle (3). herh. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Heute. 13.15 en 14.30 Teletek- st-overzicht. 14.50 E Sherlock Hol mes: Das Haus des Schreckens, En gels-Amerikaanse film van Roy Willi am Neill (1944). Met: Basil Rathbone, Nigel Bruce en Dick Alexander 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf. Film ab: Der Diamantenbaum, fami liefilm van Tommaso Dazzi Met Phi lippe Leroy. Gianni Cavina, Walter Pi- rette e.a. 17.50 Tageaschau. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 13.15 Teletek- st-overzicht. 14.30 Programme- -weekoverzicht. 14.35 Weihnechten, das Fest der Liebe: Miguels schonste Geschenk Kerstverhaal voor kinde ren 15.00 VergiBmeinnicht: Musik liegt in der Luft. Evergreen-gala met o a. Peter Frankenfeld. Lys Assia. Margot Eskens en Blue Diamonds (herh.) Aansl: Heute-Schlagzeilen 16 30 Freizeit» und was man daraus machen kann. 17.00 Heute. Aansl Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu- strierte. 17 45 E Vater der Klamot- te: Eine Planierraupe, welche Freude Met: Edgar Kennedy en Florence Lake. Aansl.: Heute-Schlagzeilen. RTBF 1 familieprogramma. BBC 1 07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 Breakfast Time. 10.00 Food and drink. 11 30 Play school. 13 30 Jour naal. 13.55 Weerbericht. 13.57 Fi nancieel en nieuwsoverzicht voor doven en slechthorenden. 14 00 Pebble Mill at One. 14 45 Little Mis ses en Mr. Men, kinderprogramma. 15 00 Living on the Land. 15.25 E Too Many Girta, Amerikaan se komedie met Lucille Ball (1940). 16.50 Play school. 17.10 The family Ness, kinderprogramma. 17.15 The land of Green Ginger (Jackanory). kinderprogramma. 17.30 Benji. Zai and the Alien Prince, kinderpro gramma. 17.55 Hartbeat, kinderpro gramma. BBC 2 16.35 Sports Review of 1984. ITV 10 25 Sesame Street. 11.25 Cartoon time. 1145 Illusions. 12 05 BMX beat. 1230 Rainbow Christmas show. 13 00 The Sooty Christmas show. 13.30 Never too earty, never too late. 14 00 News at one. 14 20 Anglia news and weather. 14 30 Gorgo, speelfilm 16 00 University challenge. 16.25 Anglia news. 16 30 Sons and Daughters. 17 00 Cartoon time. 17 15 You must believe all SKY CHANNEL 1600 Sky music bos. Videoclips 17 00 Sky music bos premiere. Eu ropese hitparde met Gary Da vies HILVERSUM 1 18.20 Kruispunt inter view (18.30 Discussie). 19 02 KRO's Country Time. 19.55 Ter overweging 20 03 KRO's Tombola 22 02 Goal op donderdag. NOS 23.02 Met het oog op morgen VPRO 0 02 Rust zacht met Joop van Tijn 1 02-7 00 VPRO's nachtleven, met om: 102 Musica Exotica. 3 02 Action directe 6 02 Rockers in the mornm' HILVERSUM 2 VOO 17 36 Nieuwsra dio (18 00 Nws). 19 00 Sporl NCRV 20 00 Nws 20 03 De wereld zingt Gods lof 21 00 In beweging 21 30 Bi| de tijd. 22 00 Literama- donderdag 22.15 Onder de kop 22 30 Nws 22.35 Hier en Nu. 22 45 Nocturne 23.00 Waken en dromen HILVERSUM 3 NOS 18 04 De avond- spits. TROS: 19 02 De Nederlandstali ge top tien 20 02 Ferry Maat s soul show 22.02 De L P-show HILVERSUM 4 18 00 De tafel van IV 19 30 De laatste beweging Concert door vier pianisten 20 30 Live vanuit Rotlerdam een optreden van de groep Diverse NOS 22 00 Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance 22 30 Akkoord 23 00 Musica Nova live HILVERSUM 5 IKON 18 05 Kwartier PP: 18.20 Uitzending VVD IKON 18 30 Liturgie en kerkmuziek NOS 19.00 Nieuws voor buitenlanders. Te leac: 19 40 Turkse vrouwen projekt (herh. 11). 20.10 Duits voor beginners (herh. 9). 20 40 Cadcam (4). 21 10 Follow me II (herh 42). RADIO RUNMONO 16 30-18 20 Mid dagprogramma met Erik Post Morgen HILVERSUM 1 KRO 7 03 Het levende woord. 7 10 KRO's ontbljtshow 8 50 Pastoor AC Raadschelders 9 03 Adres onbekend 10 03 In antwoord op uw schrijven 11 50 Pastoor A C Raadschelders 12 03 Van twaalf tol twee (13.06 Echo) 14 03 Ratel TROS 15 03 Raad een lied of met 15 30 Cafe de praatstoel 16 03 Piek- HILVERSUM 2 VPRO 7 00 Nws 7 06 Het gebouw Met om 7.06 Nieuws uit eigen land 7 23 Dorresti|ns Pers Agentschap (OPA) (7.30 en 8 00 Nws). 8 30 Nws 8 33 De media 9 00 Het beeld 9 30 Nws 9 33 Het onder zoek 10 00 Het Euroburo 10 30 Nws 10.33 Nieuws uit eigen land 11 00 Kwesties 11 30 Nws 11 33 Nieuws uit eigen land 12 00 Ondervragingen NOS 12 26 Mededelingen voor land en tuinbouw VPRO 12 30 Nws 12 36 Nieuws urt eigen land 13 00 Nws 13 10 NL-buiteniandbencht (13 30 Nws) 14 30 Nws 14 33 Nieuws uit ei gen land 15 00 De opdracht 15 30 Nws. 15.33 Het symposium 16 00 De afloop 16 30 Nws 16 33 WeiingelicA- HILVERSUM 3 EO 7 02 Ronduit op X 8 03 Tijdsein 9 03 De muzikale fruit mand. NOS 10 04 Jaargenoten 12 04 Radio Thuisland VOO 13 03 Tipparade 15 03 Top 40 HILVERSUM 4 VOO 7 00 Ochtend- stemming (8 00 Nieuwsradio^ 9 00 Veronica s meesterwerken (op oom- p act-disc) Het We»hnachts-oratooum van Bach EO 12 00 Lunchconcert 13 00 Songs of praise 13.30 Metro- norruum 15 00 Zeggen en schrijven, cultureel magazine 15 30 Klem be stek. 16 30 Uit de achat der eeuwen 17 00 Creme du Baroque HILVERSUM S NOS 9 03 NOS-apor- tiet 9 25 Waterst Teleac 9 30 Kind en basisschool (3) RVU 10 00 Het roze effect 10 20 Portretten RADIO RUNMONO 7 30-8 30 Och- met Nico Haasbroek 20 Middagprogr met Erik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 19