Grote weerstand tegen historische haven ■071-122244B E SSgfcor Zeeland ken CD CO Stichting centrum Europa Dienen H.C.C. Caravans B.V. Selecta ZATERDAG 17 NOVEMBER 1 LEIDSE COURANT LEIDEN Volgens buurtvereniging D'Oude Morsch is negentig pro cent van de omwonenden tegen een historische ha ven in het Galgewater. Dit werd gistermiddag ge zegd tijdens een bij tijd en wijle emotionele vergade ring van de gemeentelijke commissie voor de beroep en bezwaarschriften. Sinds oktober van dit jaar ligt een vijftal historische schepen in het Galgewa ter (een eerste aanzet tot het zogenaamde drijvende museum) en de buurtbe woners zeggen er nu al l^st van te hebben. Zo zouden de boten perma nent worden bewoond, hetgeen tegen de voor schriften is. De bewoners klaagden over geluidso verlast, een bedorven uit zicht en zijn vooral bang dat de gemeente onvol doende controle op nale ving van de voorschriften uitoefent. Aan de stichting Historische Havens Leiden is door de ge meente in september van dit jaar een ligvergunning voor een jaar verleend. Deze stich ting bepaalt of schepen deel mogen uitmaken van de ha ven in het Galgewater. Men moet onder meer een gedegen restauratieplan voor zijn schip indienen. De heer Dessems van deze stichting ontkende niet dat de schepen worden bewoond. Volgens hem kun nen de schippers, die veel geld in de restauratie van hun schip stoppen, geen huis beta len. „Maar het zijn niet uitslui tend woonschepen, de schip pers moeten ook een waladres hebben", deed Dessems wat vaag om er aan toe te voegen dat de stichting geen bezwaren heeft tegen het schip als hoofdverblijf. Een woordvoerder van de ge meente zei dat de gemeente raad heeft bepaald dat er in het Galgewater een historische haven moet komen. Het colle ge wil het proefjaar afwach ten. Hij bevestigde dat de stichting uitmaakt hoeveel schepen er worden toegelaten in de historische haven. Om wonenden verklaarden dat er schepen op plaatsen liggen die niet tot het gebied van de ha ven behoren. Dessems ontken de dit niet, maar beloofde wel deze boten te laten weghalen. Ook liggen er in het Galgewa ter vaartuigen die niet tot de stichting behoren en daarop kan geen controle worden uit geoefend. De heer N. Blonk, die ver schillende bedrijfjes heeft aan het Kort Galgewater, hield de commissie voor dat het drij vend museum zijn bedrijven onbereikaar maakt en ze daar om in gevaar brengt. Blonk betoogde dat de walkant los- wal is en dat zwart op wit staat dat deze situatie gehandhaafd moet blijven. Hij noemde de historische haven een mode gril van het moment en zei de schepen geen historische waarde toe te kennen. De on dernemer zei dat de haven voor opstoppingen, verkeers overtredingen en ongelukken zorgt. Tevens verweet hij het college onbehoorlijk bestuur. B en W zouden hebben ver zuimd in de kranten aan te kondigen dat het verlenen van een ligvergunning in de ge meenteraad zou worden be sproken. De buurtbewoners vertelden dat de gemeente niet komt kij ken wanneer er klachten zijn over overlast van de haven. „We worden van het kastje naar de muur gestuurd", aldus een van hen. Een ander voer de aan dat de schepen niet zijn aangesloten op het riool, recht streeks lozen in het Galgewa ter en dus voor watervervui ling zorgen. LEIDSE COURANT VUURWERK. Wij hebben het al. 50% goedkoper als in de winkel. Inl. 01751-78987. Klein Klein vrij huisje le koop gevr. Max. prijs 50.000,-. Niet uitgewoond. Tel. 070-896024. Te huur/te koop 3-K.APP., gr. ingeb. eiken keuken, badka mer. Inl. tel. na 18.00 uur 070- 904554/683518. Wie helpt mij? de eenzaamheid? Ik ben mijn vrouw al 2 jaar kwijt. Ik zou graag een goede vrouw willen hebben tussen de 65-75 Bel mij eens op, tel. 01713- 4306. Ik woon buiten in een mooie omgeving. Wij zullen het best kunnen vinden. Zoekt u een vriend(in) huw. samenw., alle relaties. Voor vrijbl. Info schrijven naar INTER KONTAK1Postbus 2010, 1780 BB Den Helder. T.k. modern HERENHUIS met berging, erf en tuin, gelegen aan de Lupinesingel 588, Alphen a.d. Rijn. Ind.: Beg. grond: Hal, semi-open keuken, gr. kamer, toilet en bergkast. 1e verd.: 4 slaapkmrs., overloop, badk. met ligb. en 2e toilet, 2e verd.: Gr. zolder. Prijs 140.000,- k.k. Tel. 01720-32369. ZAKEN EN FINANCIERINGEN yiAMIJ Loonservicebureau B.V., Zwolsestraat 197, 2587 VB 's- Gravenhage, tel. 070-523264, verzorgt uw totale loonadministratie: loonslip per werknemer per periode; aangifte loonbelasting; verzamelloonstaat voor belasting en bedrijfsvereniging; ■i— loonbelastlngkaarten; loonstaat per werknemer; 4- vakantiegeld per werknemer. Tarief: jaarlijkse bijdrage, totaal 380,- per werknemer, per loonslip 4.60. KLEDING EN KAPSEL J Gejo Kousenhuis heeft een grote collectie fantasie panty's en kousen 60 denier panty's In 20 kleuren 7.- per stuk Haarlemmerstraat 8, Leiden Eglantler 4, Leidsenhage 1001 pr. handschoenen, sjaals, mutsen De Haas Haarlemmerstr. 80-82, Lelden. T.o.n.v. particulier: nieuwe BE VER BONTMANTEL, elegant model, lichtgewicht, mooie kleur, maat 44-46, 5950,-. ■Tel. 9-10 uur: 070-240643. Te koop complete set filmapparatuur incl., projectiescherm en tafel, 2 |r. oud. Pr.n.o.t.k. Tel. 071 314569. KENNISMAKING Gewoon een manier om een partner te vinden Onze unieke werkwijze, waarbij u in alle vrijheid zelf uw keuze be paalt, schept vele mogelijkheden voor een geslaagde kennisma king. Bel geheel vrijblijvend voor Informatie (ook 's avonds). Alphen a.d. Rijn. mevr. Wind Delft, mevr IJzerman Don Haag. mevr Mathey Den Haag. mevr Steyger Leiden, mevr. Slbarani Naaldwijk, mevr. de Groot Voorburg, mevr Bruigom Wassenaar, mevr. v Leeuwen Zoetermeer, mevr. Vossepoel prkend door de Raad var Ministerie van WVC. ^Hoofdkantoor: Zeestraat 145, 1942 AN Beverwijk, Tel. 02510-29023. 01720-37776 015-611715 070-556774 070-979598 071-212830 01740-20351 070-864982 01751-17010 079-165555 Toezicht. Ingesteld door het KENNISMAKING, samenwo nen, huwelijk, alle relaties. Vraag brochure! Telefoon 04160-40483. I.v.m. groot aantal GESLAAG DEN, dames in nov./dec. slechts 30,- voor 1 jr. bij ons unieke, succesv. comp.syst: He ren neemt uw kans!! Gratis inf.: Kommunika, Postbus 162,9300 AD Roden (Erkend door RvT). Zoekt u homo/LESB. RELATIE in uw omgeving. Vraag de bro chure 075-312499. VKC Post bus 348, 1500 EH Zaandam. BACHELOR CLUB Nederland toonaang. gezelligheids initia tief voor alleenst. met style en allure organ, een sfeervolle danssociëteit in Den Haag, De Wijnkelder, Oude Molstr. 32. Za. 17 nov. 20.30 uur. Singles van harte welkom. Info 070- 607157/904003. Info Winter sportreis bij Land. Secretar. pb. 140, 5270 AC St. Michielsge- stel. Insiders weten het al, onze mod. PARENPARTY op nivo. een we kelijks groot succes, omg. Randst. 070-454384. Vlotte Ind. j.man 40 jr., brede belangstelling, z.k.m. leuke charm. VROUW tot plm, 42 jr. Br. liefst met foto tel. onder nr. SP 94107 bur. blad. Goed uitziende zelfstandige slanke MAN 40+, plm. 1,87 lang, z.k.m. beslist knappe charm, jonge vrouw, volslank of mollig type, kinderen geen be zwaar. Brieven met tel. nr. er event, foto onder nr. SP94093 bur, bl. Blonde sportieve man, 55 jr. 1.82 m., met serieus, open ka rakter, brede belangstelling, wil graag een relatie met een eerlij ke, betrouwbare VROUW, die van dieren houdt, tot 45 jr. o.nr. SP 94055 bur. bl. Man, 47 jr., z.k.m. VROUW 40- 47 jr. Ben i.b.v. eigen huis. Voor gezellig uit thuis. Br. onder SP94097 bur, bl. Man, 45 jr., gesch., ongeb. met vaste baan, z.k.m. VROUW tot 50 jr. Br. o. nr. SP 17738 bur. blad. Vlotte beschaafde weduwe zoekt dito VROUW, 60+, om in voorjaar samen 3 weken appar tement te huren aan de Costa del Sol. Br. o.nr. SP 94113 bur. bL Sur. DAME, 27 jr., 1 kind, zoekt ser. kennism. met Hollandse man, liefst tot 36 jr. Br. liefst mei foto o.nr. SP94118 bur. v.d. blad. SPORTIEVE slanke man, 50 jr., wil kontakt met lieve, sensuele vrouw. Brieven o.nr. SP 17860 bur. v.d. blad. Eenzaam? Welke relatie u ook wilt aangaan. Huwelijk-Vriend- schap-Sex zonder winstbejag, zowel DAMES, heren maar ook voor paren en homo-contacten. Bij ons komt zeker een kontakt tot stand. Zeer discreet en een malig laag inschrijfgeld. Voor inl.: tel. 076-146433. I WATERSPORT 1 Mercedes Benz DIESELMOTO REN voor uw boot. Wij zorgen desgewenst voor deskundige inbouw. Wij leveren keerkoppe- lingen, watergekoelde spruit- stukken, ollekoelers enz. Stip- donk, Heerenweg 3, 2231 CK Rijnsburg. Tel. 122525. Privé 141032. T.k. ZEILBOOT BM 16 kwa draat, geh. compleet. Vr.pr. 1175. Tevens een 16 kwadraat (opknapper) compl., t.e.a.b. 01721-9789. I VLOOIENMARKT Zaterdag 17 en zondag 18 nov. „VLOOI-WEEK-END" op de vlooienmarkt in de Beurshal te Boskoop. Open: zat. van 10 tot 16 en zon. van 13 tot 18 uur. Inl. 01714-4535, b.g.g. 5111. 17 en 18 'nov.: grote RUIL BEURS v. oude anslchtkrt. Ho tel de Branding, Rembrandtweg 26. Noordwljk, 9.30-16.30 uur. Tel. 01719-16051. ONROEREND GOED AANGEBODEN Te koop in Tanthof, Delft, EENGEZINSWONING met 4 slaapka mers, badkmr. met ligbad 2e toilet, tuin op Z. Vrij uitzicht op veel groen, Vr.pr. 149.000. Tel. 015-615871 - Pluvierhof 9. Melis Stokezijde, Den Haag Weg. omst.heden te koop luxe 3-kamerapp. bj. 1978, lift, c.v. blok, kelder, berging, ligbad, balkons, eig. parkeerplaats geheel gestoff. Pr. 105.000.- k.k. Tel. 070-676339. Vrijst. (Gr.). Vr.pr. 40.000,- en 10.000 m2 bouwgrond te Oostwold (Gr). Vr.pr. 4,- per m2 Incl. tek. Tel. 05970-12789 of 16374 en 05990-20745. Colijnsplaat leuke bungalow, mooie tuin 415 m2 eigen grond. Zeer gesch. voor klein (ouder gezin). Vr.pr. 110.000,- k.k. Tel. 070- 666057 na 18.00 uur. Leyweg zonnige 4-kamerflat, 3e woon laag, c.v.-blok, lift, wasserette, kelderberging. Vr.pr 105.000 k.k. Tel. 070-909852 na 20 u. WONINGLIJST voor Frlesl., Drenthe en Ov. Gratis vla telf. 05776-1469 Scheltuslaan 23, Voorburg. Mod. herenhuis. Bijz. arch., vei lig speelgeb., zonn. tuin, schuur, 4 sip.kmrs., c.v., dubb. glas, alum. koz. Vr.pr. 225.000,-. Tel. 070-870764. Een parterre 4-kamerwoning douche, toilet en c.v. Prof. Kai- serstr. 11. Vr.pr. 39.500 k.k. Te bevragep tel. 070-855918. Overburgkade Voorburg herenhuls, 7 kmrs. met voor- zonnige achtertuin op Z. Blij vend vrij uitzicht op brede groenstrook en de Broeksloot. Prima staat van onderhoud, c.v.-gas, dubb. ramen etc. Vraagprijs 280.000,-. Inl. tel. 070-987340. Direct van eigenaar in Bezuidenhout leuke 4-kr.wonlng, 1e etage. Vr.pr. 55.000,- k.k. Nadere Inl. 070-559918. Dubbel bovenhuis t.k.a. Stevinstraat 172 Schevenlngen (boven rustig café), nwe. bedrading en c.v. Tel. 01184-61352. Voorburg Den Haag. Duinoord luxe 4-k.app., royaal woonk. met Inbouw eiken keuken, aansl. groot terras op het zui den. studeerk., 2 slaapk., badk., c.v. Pr. 125.000 k.k. Inl. 070- 468533. V.N.D. DIERENHOTEL „HET PARADIJS" een garantie voor een goede verzorging van uw huisdieren, Groeneweg 129, 's-Graven- zande. Tel. OJ 740-28275. I I a' I U VOOR RUST EN PLEZIER NAAR SPIER; 4-pers. stacar. en 6-8- 10 pers. bung., 3 wkn komen 2 weken betalen. Bung.park 't Venne gen, 05936-246. KERST EN NIEUWJAAR IN ERMERZAND DECEMBER IS EEN KNUSSE MAAR, VERMOEIENDE MAAND. Ontspant u zich daarom in deze periode met uw gezin in onze moderneen comfortabele bungalows met k.t.v. gelegen in Erm (ge meente Sleen Dr.). Op het park tevens restaurant, bar, overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen, speeltuin etc. Tijdens kerst en nieuwjaar speciale evenementen en EEN KORTING VAN 25% OP ALLE KERSTMENU'S. Kerstarr. in de periode 21-12 tot 4-1 v.a. 165,-. Inl. en reserve ringen VRIJETIJDSPARK ERMERZAND, Dalerstraat 38b, 7834 PE Tel. 05915-64018. 10 DAGEN KERSTARRANGEMENT VOLLEDIG VERZORGD incl. kerst- en nieuwjaarsdiners en koud buffet oudejaarsavond. Pr. v.a. 600,- p.p. Inl. Hotel Mooi Geulhem, Geulhemmerweg 22, 6325 PK, Berg en Terblijt. Tel. 04406-40514. Limburg. Prachtige natuur, sfeerrijke steden en gast vrije mensen. Precies wat u nodig hebt voor een heer lijke Kerstvakantie. Vraag de gratis brochure aan en maak uw keus uit comforta bele bungalows, vakantie huisjes of appartementen. Inlichtingen en boekingen: Vakantie Boekings Centrale Limburg, Postbus 210, 6300 AE Valkenburg (L), Tel. 04406- 15959/13993. oGMeritegUveiguvliMuL. Publikatie in samenwerking me! het Nederlands Bureau voor Toerisme. MET DE KERST NOG VRIJ ZOMERHUISJES t.h. in prachtige bosrijke omg. bij Eindhoven 250,- en 350,- p.w. Weekend 100,-. Tel. 04907-2158. HERFSTARRANGEMENT EVEN ZOMAAR 2 DAGEN ERUIT EN Een welkomstdrankje bij de open haard 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijt 2 diners bij kaarslicht, waarvan 1 wildmenu gratis entree in het casino van Bentheim En koffie met gebak eten in een Konditorei in het Duitse Nord- horn. Prijs 125,- p.p. Toeslag 1-pers. kamer 30,-. Toeslag kamer met bad, douche, toilet 30,- p.p. HOTEL 'T KRUISSELT Kruisseltlaan 3, De Lutte. Tel. 05415-1567. KERSTMIS IN DELDEN HARTJE TWENTE OP Z'N BEST. HO TEL-REST. SEVENSTER, Marktstraat 6, 7491 AW Delden. Tel. 05407-1391. Modern comfort, ook gelijkvloerse kamers. Voll. pension v.a. 50,- p.p.p.d., half pension v.a. 45,- p.p.p.d., mini maal 3 dagen. Grandioos idee: lekker weg met de Kerst naar ons bungalowpark bij Burgh-Haamstede op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. Volop sfeer, gezelligheid en ontspanning voor het hele gezin. Gratis zwemmen en tennissen. Uitstekend restaurant/bar. Luxe 6-persoons bungalows met 3 slaapkamers, cv, open haard en kleuren tv. Heerlijk wandelen in de bossen, duinen en op het strand. Nog diverse boekingsmogelijkheden voor konkurrerende prijzen: 21-28 dec. f.530,-, 28 dec- 2 jan. f.350,- 2-7 jan f.275,- enz. Bel meteen: 's avonds en in het weekend 01115-2110, tijdens 2 kantoortijd 070-47.21.01. 3 U kunt ook boeken bij //m, 'BU/V&UOMWÏKBVam Budget Bus BUSRETOURS Hamburg 135 Londen150 Barcelona275 Stockholmƒ325 Enkele reis mogelijk. Korting voor studenten en jongeren. Bus- lijndiensten en skipendels naar vele bestemmingen Boek bij BUD GET-BUS. Roktn 10, A'dam, tel. 020-275151 of Rotterdam, Bus station 010-120697. Wij beginnen. Uwvoordeeil! Vertrek 22 december 1984 Schwarzwald. Uitstekend hotel 7 da gen, per luxe bus, incl. 3 excursies en kerstdiner, 499,-. Boek nu bij Reisbureau Westercoach Stationsweg 78, 2515 BP Den Haag, tel. 070-803434. LANGLAUFEN IN HET ZWARTE WOUD met Kerst/Oud en Nieuw nog mogelijkheden in luxe appartljaad Waldpark Wies, 44 km boven Bazel. Kleureninfo bij eigena^are bouw b.v., W. Menweg 4a, 7917 TK Geesbrug, 05249-350. jjkoj ~»an She ti I K I DRISC0LL HOUSE HOTEL, 200 eenpersoonskamers. F per week. Leeftijd 21-60 jaar. Inlichtingen 172. New Kent London SE 1. Tel. 0944-17034175. Wij beginnen. Uw voordeel!! I Vertrek 21 december 1984, kerstreis mini-cruise Athene. Pi, luxe bus/boot via Ancona incl. excursies en afscheidsdiner f p.p. Boek nu bij Reisbureau Westercoach Slationsweg 78. 2515 BP Den Haag, lel. 070-803434. Wij beginnen. Uw voordeel!! fv Vertrek 21 december 1984. Kerstreis Izola, hotel vollpensioLy dagen, per luxe bus, kamer douche/toilet, incl. kerstdiner ent sie Portoroz 479.-. Boek nu Reisbureau Westercoach STATIONSWEG 78. 2515 BP Den Haag, lel. 070-803434. <Var t>NN Superstunt!!! 5 DAGEN VOLL. VERZORGD naar LUXEMBURG met luxe ringcar. HOTEL DE NEDERLANDEN, Aspelt, kamers, douctii let, lift, Holl. keuken incl. excursies o.a. naar Frankrijk en Dt ri land voor 285.-. VERTREK 26 NOV. 3,10 EN 17 DEC. Inl. en ANVR REISBUREAUS: KRUYZ'S TOURS. UTRECHT, 030- 881009/881011 LABETO TOURS, AMSTERDAM 020-1866 lanr pol pat 'ing e in ke Wij beginnen. Uwvoordeeil! Vertrek 21 december 1984 Lloret de Mar, hotel volpension.i dagen, per luxe bus, incl. kerstdiner 499,-. Vertrek 28 dece 1984 incl. diner oudjaar 549,-. Boek nu bij Reisbureau Westercoach 78, 2515 BP Den Haag, tel. 070-803434. I gaa 1 ni irden inage n", zi ;he i T.h.: CHALETS in Wallis, de mooiweer-hoek van Zwitserland lichtingen: „Het Paradijs", 01740-28275. Te koop wegens ziekte coffeeshop/lunchroom uitbreidings mogelijkheden voor eethuis of bistro. Huur 1500,- p.m. Koopsom n.o.t.k. Tel. inl. na 19 uur 015-126626. Te koop tweek.app. Incl. berg. Drogersd. 94, Scheveningen Overn. stoff. en meub. be- spreekb. Prijs n.o.t.k. Zon. 18- 1 open huis 14.00-17.00 uur. Scheveningen, IJmuidenstraat 56. DUBBELBOVENHUIS, 5 ka mers, gerenoveerd. Vr.pr. 84.000,-. Tel. 079-214816 of 215332. Reeuwijk sfeervol halfvrijstaand woonhuis Ind.: woonk. ann. keuken, grote tuinkamer o. haard, 3 sik., 2 badk., c.v., tot. grondopp. 5300 m2 paardenstal, 395.000.- k.k. Zijdeweg 25, tel. 01829- 3428. Curiosamarkt T.k. 1e ETAGEWONING te Voorburg, 4 kmrs., nwe. keu ken, douche/toiletcomb. Vr.pr. ƒ69.000. 110% gemeente-gar Tel. 070-475759 - na 14.00 u. T.k. excl. kledingboeliek gelegen in drukke hoofdstraat te Leiden. Lage huur; koopsom 79.000,- Incl. kleding. Br. o.nr. SP58070 bur. bl. Geheel leeg aangeboden groot BEDRIJFSPAND. Pletterljkade (Den Haag). Thans horecabe drijf, voor vele doeleinden ge schikt. Inl. tel. 070-545866. T.k.a. groentezaak In drukke winkelbuurt pr.n.o.t.k. Inl. 070- 547027(19-21 u). Vruchtenbuurt 4-kamerparterrewoning te koop a.d. Mient nabij Appelstr. met voor- en achtertuin (W). Ind.: 2 doorgebr. kam. en suite m. par ket en open haard, mod. keu ken. 2 sl.kam., badkam. m. lig bad, gr. berg./-kast m. wasmach.aansl. Eigen gr. Vr.pr. 149.000 k.k. Incl. vele extra's. Tot 1-1-'85 echter 139.000 k.k. Inl. 070-255520 - liefst na 19.00 u. Dealer van o.a. Kip, Wilk, Dethleffs en Münsterland caravans, biedt aan de laatste nieuwe caravans uit de verhuur met Duizenden guldens korting Ook nog div. nieuwe 1984 modellen tegen aantrekkelijke prijzen, inruil verkregen dlv. leuke occasions Nu winterprijzen Alles met Gratis winterstalling! H.C.C. voor service en vertrouwen. Levering en reparatie onder Bovag garantie. H.C.C. Caravans, Rijksstraatweg Wassenaar. Tel. 01751-12561. CARAVAN- en VOUWWAGEN ACTIE bij Theo Stet B.V. Koop nu een nieuwe of gebruikte wa gen en betaal in het voorjaar b.v. Hobby de Luxe 1985 met kachel, koelkast en voortent 330 N 11.990,-, 360 N 12.750,-, 390 N 13.500,-, IT 360 KK, alles erop en eraan, ak- tieprijs 10.990,-. Vouwwagen actie Walker Star 500,- kor ting, Doublette 5495,- voor 5295,-, Sunny 4495,- zolang da voorraad strekt, winterten ten 298,-, voortenten 17,5r winterkorting. bekend merk, 6 kg. gasflessen 69,95, blokbat terij 3,98, slaapzakken 24,95, Porti-Porta 145 spoel- toilet 109,-, toiletvloeistof 2 Itr. 15,90 enz. enz. Theo Stet B.V.. meest gesorteerde adres in Nederland, keuze uit 500 wa gens, onze adressen zijn: Al phen a.d. Rijn, Steekterweg 78. Tel.: 01720-93844/45. H.H.waard. 02207-18088, vrlj- dags koopavond, PIANO te koop gevraagd, klein defect geen bezwaar. Tel. 070- 994950. KNIP UIT! Kort. tot ƒ3.000. Hobby, Knaus, De Reu en si perlichtgew. Solifer, Award e Beijerland, 425 kg, 60 inrullers v.a. 990.-; vouwwagens, nw. v.a. 2.650.- en 12 gebruikte. Voor- en wintertenten nu spec, winterprijzen. Car. Centr. Bos, Woutersweg 8, 's-Gravenzande. Tel. 01748-2683. T.k. stacaravan te Woubrugge. Gel. voor varen vissen en zwemmen 20.000, evt. te ruilen voor boot. Gebr v.d. Laan, Vrouwgeestweg 71, tel. 01729-8113/8177. T.k. wegens overplaatsing VW Camper 1975 voortent en stalling. Pr.n.o.t.k., tel. 070- TANDENGOUD 20.- contant Van Ruiten, Antiquair, Kort Ra penburg 12, Leiden, (ma. di. gesloten). LUCHTBUKS, nw. in doos, 5,5 mm, zeer krachtig, van 179,- voor 79,-. Nog enkele stuks. Markthof Passage, D.H. 070- 462036. T.k.a.: KLEUREN-TV, 27 MC bakje, 3 barkrukken, 1 wit ledi- kantje met toebehoren. Tel. 070-685874. Massief geloogd eiken WAND- MEUBEL, 2.20x1.70, 2 wagen wielen, doorsnee 75, houten KUNST EN ANTIEK Antiek Het Ossejuk Heden hebben wij een mooie kollektie grenen NACHTKASTJES, linnenkasten, buffetkasten, bedden, tafels. Ook hebben wij gre- bedden en tafels op iedere gewenste maat en model en/of kleur. Ook in mahonie of eikehout kunt u bij ons terecht. Geopend dagelijks vanaf 16.30 uur, 's zaterdags de hele dag. D. Meyer Korteraarseweg 104, Ter Aar. Tel. 01722-2092. De hoogste prijs voor goud en zilver Goudmunt, Haarlemmerstr. 124, Lelden. Tel. 071-125280. SLOOPGOUD 15,-. 50 con- voor 14 kt. V. Ruiten, anti quair, K. Rapenburg 12, (ma. di. gesloten). VERBOUWINGSOPRUIMING antiek kristal. Op onze hele col lectie antiek, kristal zilver kor tingen van 20-30%. Antiek Ar chipel, Ln. Copes van Catten- burgh 99, g.o. di. t/m zat. 12-17 uur. Tel. 070-631057/653136. Te koop 1 AQUAREL Rooden- burg, 1 Burgerhout en olieverf Ina Hooft van particulier. Tel. 070-281448 na 19.00 uur. T.k.: biedermeier SECRETAIRE, mahonie, rond 1820. Vaste prijs 1000,-. Tel, 070-951865. Aangeboden: Antiek KERKOR- GELTJE kamermodel. Vr.pr. 750. Inl.: 01740-20681. SCHILDERIJ, bosge zicht, plm. 60 jr. oud. Tel. 070- 452805. I LESSEN EN CLUBS de enige in Leiden ANWB-er- kende auto- en motorrijschool, geeft in de maanden nov., dec., jan./ 100,-korting op onze vol ledige motorrij-opleiding. Mare- slngel 56, Leiden. Tel. 071- 212902. eerste rijles gratis tot 1985, 10 lessen 300,-, vervolg 40,- (vol uur). Autorijschool Ton Hocks. Tel. 122194. Braun tuner/versterker 100 Watt, 2 bijbeh. speakers m. ingeb. versterker 210 Watt, Dual platenspeler. T.e.a.b. Tel. 071-314569. DIEREN EN PLANTEN Aquarium Speciaalzaak I DOE-HET-ZELF VOORZETRAMEN van kunst stof tegen koude, lawaai en in braak, op maat. Eenv. zelf aar te brengen. Plastiglas, Zout- manstr. 58, Den Haag, tel. 070- 604070-652329. Geopend v dinsd. t/m vrij. van 12-17 uur. Ommen bung.park „BERG EN BOS". Zoekt u rust in de vrije natuur? 4-6-pers. stenen va- c.huisjes, vrij gelegen in bos v.a. 200,-/ƒ 450,- p.w. In hoogsei zoen. all-in, kerstweek 320,-. Te bevr. 070-251454. Te koop: PERS. Chinchilla, ka tertje, 13 wkn., met stamb., kamp. afstamming. Tel. 070- 970062. Attentie! Wij van de Honden kapsalon Top-Trim hebben een MEESTERTRIMSTER In ons midden. Daarom worden bl) ons bouviers, spaniels, bobtails, poedels, terriërs en alle andere honden deskundig getoiletteerd (incl. wassen, oren, nagels en gebit). Honden Kapsalon Top- Trim. Spui 248a, D.H. Tel. 070- 467146. T.k.a. DOBERMANN-PINCHER lief, betrouwbaar en intelligent, raszuiver, 14 mnd. oud, i.b.v. papieren. Pr. 950,-. Tel. 070- 254531. Weg. omstandigh. t.k. Sint BERNARD, absoluut liet voor kinderen, 11 mnd. 150.-. Tel. 070-894909. zeer lief YORKSHIRE Terriër, 4% mnd., teefje. Kan alleen zijn. Lief voor kin deren. 500,-. Tel. 070- 899370. Legpuzzel van het Sluizencom- plex te Leldschendam, 500 st., formaat 36x49 cm 13,95. Leo van der Ploeg Boek- en toorhandel, Damstraat 44. te Leidschendam. Tel. 070- 274076. I LESSEN EN CLUBS Altijd de eerste, het r geaapt. Autorijschool M 1 1e 10 ECHTE autorijlesstlT 25.- per les, p. les te be!tn óók geldig voor de autort' 070-462800/884645, Z' ker 079-217165, Delft 015-12(fett Leiden 071-215787, Al) 01720-3358, Gouda OtVOO 24076. SVR erk.SDO Voor goede lich. MASSAGf^^ 070-981030. Salon Carma. i mass. Pedicure volgeiiöa* spraak. doo Hl ARTIESTEN l1™^1 THE WESTPOINTCLUB voor de Miss en Mistervi zing 1984 nog enkele de..Scr mers. Wil je meedoen? Be kun tussen 18.00-19.00 uur|Bau 852373. De 1e prijs Is lm p de 2e 50.-. de 3e 25,-|" ,7 Westpointclub beter in af31® en lager in prijs. j beel 4uit POSTZEGELS parf EN MUNTEN zwei T.k. gevr.: postzegels e melingen van WEST-EURf ook FDC's. Tevens t.k. f gouden en zilveren Vlotte financ. afwikkeling 4 randeerd. Bonaparte, Laat Meerdervoort 534A. Tel. 602113, b.g.g. 230160. i pend van 9.00-17.30 uur[ van 9.00-21.00 uur, I WOONSCHEPEN WOONBOOT te koop. 22i ter, staalcasco. Inl. 070-88 na 19 u 19 mtr. Indfj woonkmr., ruime badkmr. ken, slaapkmr. Vraa 45.000 -, Tel. 070-8784 672363. I HUWELIJK Stichting INTER-RELA1 Zuidhollands grootste, ei buro voor duurzame relat ming. Voor info over d( soonlijke bemiddeling: Haag 070-976850, Leider. 892865, Zoetermeer 518652. R'dam 010-5 Vele afd. elders. Hoofdk® a/d IJssel 01807-14417. r door Raad van Toezicht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 8