k ina £sMoe6otwa/iit Koos Driessen draait al: eendagsvlieg „corrigerende' Porsche-dienst mee ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 nodigt lichtend een potentiële delinquent tot stoppen uit. Als het aan Koos Driessen had gelegen, I niemand. Nietwaar, als diaken kun je geen priester zijn. Maar Koos Driessen was van het ene ogenblik op het andere een onmiskenbare politieman. Niet van echt te onder scheiden. Alsof hij nooit iets anders had gedaan. Nonchalante duim Om drie uur vertrok het span van Driebergen, bij een miezerig regen tje en onder vallende bladeren. Wij, de LC-mensen, waren al eerder te rug naar Leiden gegaan, maar na een minuut of vijf passeerde de 06 ons in razendsnelle vaart. Als in een schim zag ik Koos Driessen in een ontspannen, onaandoenlijke houding, nonchalant de rechter duim geheven, en zoefff, wèg was hij. Pas 's avonds hoorde ik van zijn lotgevallen, onder regie van Harry Mulder. Na vijf minuten had de 06 al z'n eerste „klanten" gehad: twee bejaarde dametjes, van wie de bestuurster vergeten had het mist- achterlicht uit te doen. Het werden verhalen aan tafel, aan de Rijndijk. Bij de heldere soep: „Weinig radioverkeer, hè Harry? resumeerde Koos Driessen; „Maar we zijn toch wel zeker een keer of tien gestopt. Zoals met die Turk bij Rotterdam, die slecht in de autove ren zat". En dan was er nog een snelheidsmaniak geweest die naar de kant werd verwezen. Die had een slagwapen en een breekijzer aan boord. Harry Mulder: „Maar die gaf-ie zo af Gierend door de bocht, met gillende sirene en zwaailicht, bij Leidschendam na een oproep assistentie verlenen na een inbraak in Amstelveen. Koqs: „Jammer genoeg hebben we het spoor niet te pakken gekregen". Samen met Harry haalde Koos ook nog een vrachtwagen van de weg. De achterlichten deden het niet. En wat antwoordde dan zo'n chauf feur?: „Gek hoor, daarnet deden ze het nog Er was ook een dametje met vrouwen hebben de Porsche-jon- gens 't meest te stellen dat wei gerde naar de kant te gaan; ze wist niet „wat die politieman nu eigen lijk wilde". Na een derde poging van Harry lukte het tenslotte en reed mevrouw de berm in. nors en kwaad: „Waarom moet dit nou?" Nou, ze had mei stadslichten aan gereden Koos Driessen had z'n draai hele maal. „Harry is net een geslepen uil", vertelde hij, tussen twee vor ken met reerug door; „net zoals z'n collega's. Die zien alles in het dorr- ker, die gasten. En ze kunnen aar dig autorijden, mag ik wel zeggen!" Harry Mulder een loegewjjjj Porscheman bleef er ijskoud on der. Hij beet opeen zwijnebotje en bedacht: „De BMW is een goede auto, maar je kunt er niet mee doen wat je met een Porsche doet Wij zweren allemaal bij de Porsche. Zonder meer!". Eindelijk eens ie mand die niet „zeker weten" bazel de. „Omdat het een goeie, kleine auto is, met een geweldige accele ratie. om 'm ergens bij te trekken en om je als politieman een beetje veilig te kunnen bewegen in het verkeer Snel reageren. Dat is erg belangrijk Ga je mee. Koos!1 Een laatste ritje voor vandaag". Het was negen uur. Ik nam nog een fruitsa lade toe en Koos en Harry bepaal den zich in allerijl tot koffie Er moest nog gewerkt worden, al was het maar voor een uurtje K«h,s Waa de eerste die gehaast opstond. Nog één keer dat geweldige gevoel Koos Driessen („Mijn vrouw zat nog meer in de zenuwen dan ik") kan er nu nog van dromen. Hii is een ervaring rijker. Een heel MM* -le keer komt een droom waarachtig uit TON PIETERS Foto's WIM VAN NOORT ICoos Driessen, verhuizer uit Oegstgeest, zag dezer dagen zijn droom werkelijkheid worden. Hij had naar de jubilerende Leidse Courant zijn wens ingestuurd: een dienst meedraaien met de verkeersdienst van de Rijkspolitie, de Porsche-groep. Het inwilligen van die wens had enige voeten in de aarde. Een dienst meerijden in een politionele Ford of BMW zou wat eenvoudiger zijn geweest. Toch lukte het. In een razendsnelle tweepersoons witte schicht assisteerde Koos Driessen een dag lang wachtmeester der eerste klasse Harry Mulder. Hij achtervolgde mee, haalde domme weggebruikers van de weg en betrapte een snelheidsduivel inet i de n Pieters trouw de i van Noort i fotografisch Driessen bekende toen we druilerig begeleid door de .a. naar Driebergen reden nij een beetje uniformgek was. trot op parades en luchtmacht. Liefste wens voert verhuizer tot gedroomde politietaak EBERGEN Ongelooflijk bij- JS maar wat de meeste indruk op tegels s Driessen had gemaakt, die 375 en avond, waren „de ge- zen. T^g °gen van die jongens" Herenv^belde me 's anderendaags nog 711-10 keer op en zei: „Nee man, wer- kos k' wat die knapen allemaal in leprijzi oogwenk zien, dat is gewoon SCHMi te geloven! Vergeet dat vooral 3ENTE in je stuk te zetten. Ze beschik- jet op| over een ontzettend goede op- 17 3Ckingsgave. Dat zit er wel in bij Ook mannen. En altijd geconcen- rd, hè, ook al vloog bij Harry lasstrj| aald van de snelheidsmeter een arden omhoog tot bijna tweehonderd imeter". Op die bewuste dag p ir/opig na z'n trouwdag dè dag >.7.9. oos' werkzame leven zaten yen hij aan de Hazerswoudse nendijk 's avonds aan een de krant aangeboden wild- ilel. Drankje erbij: Harry een £oos een Spa-rood. Maar Koos liet óp z'n gemak, toen het ein- an zijn avontuur naderde. Het was hij zó, over het asfalt van verbeelding, verder z'n zeven- lemel in gevlogen. Een toetje er nauwelijks bij hem in: m op, Harry, we moeten nog uurtje de weg op". „Ja", zei y, eerste klas mentor van Koos wij va per k fkbaai1306 6ast °P een suizende cdag over 's Heren en 's rijks i-u i en. „Ja, we gaan nog even op luu"' phol aan en daarna nokken we 9. I oor vandaag", zei Harry. En hij to> C'oos hesen zich weer in een pri ipregneerde en niet kapot te inium, [en witte jas met reflecterende n papi >en. Rónd een uur of half elf ontain rde Harry Mulder z'n bijrijder s aan diens huis af. Omflitst een blauw zwaailicht. En ie- in dié rustige buurt voelde at- 10 tr iets bijzonders met Koos was ïurd 1N§| .oos) W. Driessen, 49 jaar, schaÉtgeestenaar, expediteur ierd 3 ïuizer, had z'n zin gekregen, reageerde, meteen al in april, :en oproep in de Leidse Cc die mensen uitnodigde om (bij iheid van het 75-jarig be- ja, ja, ik weet 't; dat u het [el weetvan de LC) een- wens kenbaar te maken. „Er ifemand thuis en hup, ik ging ';n dat briefje schrijven. Niet n. vond ik. Baat het niet, het adt ook niet. Ik wist, dat de >che-groep van de Rijkspolitie v t gaat en over een paar jaar ichien niet meer bestaat. Die W doet me niet veel. Als grote heb je altijd wel van die feentimentjes, hè? Alleen de ■che, en anders niets Dat f mijn hartewens: één dag mee- w^ien met zo'n Porsche-dienst de R.P. Ik kon het nauwelijks ven, maar na veel moeite door e krant vond „Driebergen" dus gaatje, zo heb ik begrepen. Ik anders nóg wel een wilde wens ad hoor: vliegen in een straal vliegtuig van de Luchtmacht, wis m'n militaire diensttijd heb opleiding net niet gehaald". uniformgek tc koo9°tieSlTte r. „an echt te Saf><9c^den- legd. v shows ook. Prachtig! En dan die snelheid, hè. Maar tot nog toe heb ik zelf geen Porsche op m'n dak ge had". We mochten Driessen Koos noe men en als het aan de korpsleiding had gelegen had hij een nummer gekregen. En was hij meteen sum ma cum laude geslaagd voor zijn rijkswegennetbrevet (dat niet be staat, maar in het geval van Koos had het gekund). Want Koos Dries sen zou een aanwinst zijn geweest voor de R.P. in het algemeen en 'voor de Porsche-groep in het bij zonder. Ik ren mezelf (en Koos) nu maar even voorbij, maar ik heb straks nog wel iets anders te mel den. Doorgaans is Koos Driessen met z'n DAF op de verhuistoer; („vrij in de Benelux"), vanaf 1966. Voordien was hij geëngageerd bij de Spoor wegen; als treingeleider. Nu heeft Koos twee mensen in dienst: „Sterk en slim; we hebben op het ogenblik interne verhuizinkjes in het raad huis van Oegstgeest te verzorgen. En je blijft actief, hè. Zo wil ik bij voorbeeld ook een reünie organise ren van de eerste en tweede klas- sertjes van de St.-Willibrordschool in Oegstgeest, van mijn jaargang '41-'42". Vlak voor Bunnik zei Koos, in het dagelijks leven een „nuchter kalf": „Ik had eigenlijk een grote kunst snor moeten opplakken. Als corpus delicti". Koos begon de zenuwen te krijgen. Anders zeg je zoiets niet. Even voorbij Bunnik, vlak voor de afslag Zeist-Driebergen: „Nou jon gens, ik begin toch een beetje de hik te krijgen hoor". In tegenge stelde richting zoefde een Porsche van de Rijkspolitie voorbij. Al een beetje familiaar, maar Koos werd stiller: „Ik zit nu een beetje aan m'n Golf te denken Na een zwenking naar rechts be vonden we (Koos en twee begelei ders van de krant) ons in een „rijkspolitioneel frontgebied": het land der blauwe zwaailichten, be nevens de rode banden en helmen, de witte jassen en blauwe broeken en blauwe truien-met-schouder- stukken. Van hieruit wordt een ganse natie aan banden gelegd, al thans op de keper beschouwd; op de doorgaande vaart bespied en binnen de perken gehouden. Koos had al eerder gezegd: „Fascinerend, dat kleine snelle wagentje met die felrode strepen; kom daar maar eens in als burgerjongen. Dat kun je nou wel willen, maar het is toch onmogelijk! Nou ja, vandaag ge beurt het dan; dank zij de LC". Als Koos eefi Engelsman was geweest, had hij daaraan toegevoegd: God bless you! Maar Koos is geen Brit, hoewel hij wel flegma bezit. Dries sen grapte, met een onrustige grijns, ook nog even: „Ik mag m'n strepen wel opdoen Nou, zelfs hier werd in voorzien, later. Het zou bijna te dol worden. Overstekende kippen We' reden het Berichtencentrum van de Rijkspolitie Driebergen bin nen. Toffe boel daar, met slagbo men, concentraties van Porsches en ander tuig. Maar erg vriendelijk in de uitwerking; met loslopende „overstekende" kippen. Zwaar ge subsidieerd pluimvee, dat aan dit R.P.-aspect een agrarisch karakter verleent. Een ploeg politiemannen arriveerde per busje: terug van sport. Dat hoort ook bij het dage lijks programma. Een R.P.'er moest door z'n makkers gestut worden: hij was duidelijk gehavend en hij hinkte. Maar we zaten fout en wer den naar een ander adres verwe zen, een paar honderd meter ver derop, nog meer het Driebergense groen in. Daar glorieerde het appa raat in een groot (gehuurd) onder komen: dc AVD, Algemene Ver keersdienst van dc Rijkspolitie. Men was dc zaak aan het opschil deren cn dat rook jc dan ook. Hier wachtte Koos Driessen, de no nonsensc-verhuizer, een VIP-ont- vangst. Niet slechts een kop koffie met speculaasje werd geserveerd door een staf-meisje, maar daar tra den ook aan het hoofd vamjiet staf bureau AVD, de imposante en „stemhebbende" „burgermeneer" Th. Leenders (men hoorde hem in de verte aankomen en er werd ge zegd: daar komt meneer Leenders), en „opper" Arie Brouwer, van de sectie Voorlichting van het stafbu reau. Prettige, voorkomende men sen. Aan het gezicht van Koos kon je al zien, dat hij voelde zijn roe ping te zijn misgelopen: hij had zó als postulant willen intreden. Al thans, hij voelde zich thuis en opeens weer rustig in die sfeer van „law and order". Chef Leenders stelde Koos meteen met donderende stem op z'n ge mak: „Aha, dus u bent de uitverko rene! Leuk van de krant, hè? Van ons ook een beetje. Het gebeurt zel den of nooit dat we dergelijke wen sen kunnen inwilligen. Alleen als je koningin bent of minister of een andere hooggeplaatste. Bent u wel goed verzekerd? Nee, nee, ik meen het. Al is het rustig herfstweer, maar als je nou nagaat dat je ge schept kunt worden, zó met een motorkap en van die dingen. Heb ben overigens de heren van de krant geen gebak meegenomen? Jullie zijn toch vijfenzeventig jaar geworden, nietwaar? Okee okee, onze koekjes zijn vers". En de heer Leenders gaf tekst en uitleg aan gaande de door 600 mensen beman de AVD: „We hebben nog onge veer vijfenveertig Porsches over. U bent toch speciaal geïnteresseerd in Porsches, meneer Driessen? Ja. nu hebben we de BMW op proef". Arie Brouwer kwam ertussen: „Onze wens is een wagenpark van in totaal vijfenzestig wagens; het zijn er nu een stuk of zestig". „Okee Arie", zei heer Leenders, „maar we hopen volgend jaar nog vijfentwintig Porsches bij de R.P. over tc hebben. Die auto is altijd ccn goed stuk gereedschap voor ons geweest; ook in de werksfeer. Het is een goede, open surveillance auto. Een open auto hebben wc al tijd bepleit. De motorrijder is eigen lijk dc beste surveillant. Maar die kan alleen weinig meenemen en ook het weer is vaak niet zo ge schikt vpor motorsurveillance Wat zeg je nou weer. Ari~? De BMW een „opa's wagen"? Kom kom, nou nee hoor, zo is het nu ook weer niet". Inmiddels had wachtmeester eerste klasse Harry Mulder zich aange diend. Samen met Harry Mulder aan het stuur zou Koos, als collega- surveillant, een dienstje hulpverle ning op de weg gaan meedraaien. Er zou 's avonds gegeten worden („een maaltijd genieten") op een vast adres onderweg. In dit geval hotel-restaurant Groenendijk in Hazerswoude. Th. Leenders: ..Dat is ook een van onze vaste slaapadres- sen; moet ook wel. als je permanent in dienst bent. We hebben het pas nog gevierd twintig jaar klant van de Groenendijk!" „Wroemmm!", zei ik, „daar staan altijd Porsches langs de Rijndijk. Daar gaan de mannen dus eten en slapen!" „Wat wroemmm (chef Leen ders weer) „Zegt u altijd wroemmm als u onze Porsches ziet?" Verkeersinformatie Th. Leenders je komt niet zo maar om hem heen rakelde zijn herinnering op: „In '62 begon ik m'n eerste verkeersinformatie in Driebergen. Ik had in Engeland er varing opgedaan. Nu gebeurde het, dat op een goede dag in de rijksweg A4 bij Leiden stenen uit het weg dek waren losgeraakt Je had toen nog slechte weggedeelten met klin kers. en op een gegeven moment vlogen die de weggebruikers om de oren. Nou, in Engeland werd in dergelijke gevallen meteen over de radio gewaarschuwd. Ik dacht, toen ik ervan hoorde, van die wegsprin gende klinkers bij Leiden: waarom kan dat hier ook niet. dat waar schuwen via dc radio'' Wel, de KRO was toen in dc ether cn ze zeiden daar, dat zc na het avondge bed het bericht zouden uitzenden. Dat is gebeurd en zo ontstond ook in Nederland de verkeersinforma tie over de radio". Leenders kan van alles aan Maar het lot moest z'n beloop heb ben. Harry Mulder Apeldoorner die met z'n gezinnetje in Harder wijk woont had de 06 voorgere den. Volledige roepnaam van de Porsche: 12.06. Het gezicht, het imago van de R.P. op vier razend snelle wielen. De zaken waren al ingepakt ook: onder meer EHBO- spullen, verbanddoos, blaaspijpjes, koevoet, snijders, handlamp. en een „opsporingsregister", up to date door de computer per minuut bijge houden, maar handzamer dan een dik telefoonboek. Leenders: „Daar gaan ze dan; ik geef hun m'n zegen. Heer Driessen krijgt te maken met een educatief optreden: waarschuwend, corrige rend of verbaliserend. Het „tole rantie-systeem" noemen wij het; waarbij het woord en weerwoord alle kansen krijgen. Harry Mulder zal zich, bij een aanhouding, ook correct melden: ik ben Harry Mul der. goedenavond; ik heb bij u dit of dat geconstateerd. Daar kunnen we misschien even over praten. Nou ja, zoiets dan". Koos zat, uiterlijk doodkalm, te luisteren. Maar toen had z'n uur geslagen en voor een laatste forma liteit (we hadden afscheid genomen van het koppel Leenders-Brouwer: cheerio and good luck; alleen Por sche is Duits) kwamen we weer tussen de kippen van het Berich tencentrum terecht. Daar was de Meldkamer. Strikte stilte: radio uitzending. Wc kwamen binnen tussen twee spookrijders door. Van hieruit werd heel het land voorzien van alle inlichtingen die aan files en stremmingen kleven, direct of indirect. Domein, van waaruit aan de veiligheid op de weg getimmeid cn gesleuteld wordt Toen kreeg Koos. die geluksvogel, als gold het een lagere wijding, de blauwe trui toegediend, met dc drie eorste-klas- strepen op dc schouders Dus toch die strepen! Dat had Koos nooit van z'n loven gedroomd. En dc rood getopte helm met stofbril pas te hem uitstekend. Het witte open lucht-gelegenheidsjack zat hem als gegoten, maar miste wel de distinc tieven. Dc grijze ribbroek eronder paste niet in dat politie-hcerlijke geheel, maar ^Jat zag verder toch Aanhouding van de eerste zondebok: wachtmeester I titulair Koos Driessen houdt het achterop komend verkeer in de gaten, terwijl „collega" Harry Mulder „corrigerend" optreedt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 15