DIO/TELEVISIE CcidócSouomit ZATERDAG 17 NOVEMBER 1964 PAGINA 13 PO's wereldcircus i diverse fusies groeide het rspronkelijke circus van de igimg-broers, dat honderd v geleden in Wisconsin ont- jnd, uit tot de enorme on- rneming „Ringling Bros, and rnum en Bailey Circus". istvrouw en country-zange- V Barbara Mandrell presen- m rt een aantal hoogtepunten 1 het programma, waaronder gerdressuur van Wade rek, een komisch beren- Frafrrmer en het slangemens -tallen Imonte. i zich terdag 19.30 uur Ned. 2. :e Fra ie grote verandering .-amen ze wat gezette huisvrouw Ca- Matthews (Patty Duke As- Da; I lijdt een rustig en gelukkig ours entje, totdat plotseling haar vroe n Jack (Bradford Dillman) gas- Jar op zekere dag verlaat. Op 1 betal vies van haar vriendinnen derwerpt Carol zich aan een verl eng dieet, waardoor ze veer- e beri pond afvalt. Ze ondervindt e voet er belangstelling van diverse itines nnen en herwint daardoor ?ten. lar zelfvertrouwen. Maar na ue is ito nadenken komt ze tot de ien o[ nclusie, dat schoonheid gr en garantie voor geluk biedt. terdag 23.15 uur Ned. 2. man rteit ver en weer rond 3arijs tor de rechtstreekse talk- -brengow van Jaap van Meek ren ards hn werkloze jongeren uitgeno- atholii \d, die met premier Lubbers 7 discussie aangaan over de een tygdwerkloosheid. Onder hen tijd. vindt zich ook de jongeman, *ewon f tegen minister Ruding een eten nrf geding aanspande naar „Men nleiding van zijn uitspraken ?rspecfer de werklust van jongeren. i werkgevers zullen in dit gewgramma vertegenwoordigd makprden door Philips' directeur assen fose Dekker, die het jonge- ;en, minplan van Philips komt toe- echt thten. r 64 bandag 20.45 uur Ned. 2. goed-, °ea Wijn generatie is ?J'gïwart-wit vrouj' in 1975 overleed op 66-jarige 1 ''JéCaS Oorthuijs, die veer- 3ar lang een van de beste meest creatieve fotografen Nederland was. Zijn id, cineast John Femhout, ikte een documentaire over zijn nalatenschap van een half miljoen foto's, wdag 21.40 uur Ned. 2. Nederland NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 15.00 RVU: Hypnose (slot). VARA 15.30 Colditz, Engelse tv-se- rie. Player is aan de beurt om een poging tot ontsnap ping te wagen. 16.22 Konsumentenman. Sin terklaas op bezoek bij Frits Bom. NOS 17.30 Journaal. VARA 17.35 Büch's boeken, infor matie over boeken en schrijvers. 18.03 Je ziet maar clips. Te midden van de stortvloed aan popnummers brengt dit videoclip-programma voor de verandering ook een clip van Kees van Kooten en Wim de Bie. De heren zullen daarin het nummer „Ballen in me buik" zingen, dat af komstig is van hun elpee „Draaikonten". 18.30 ETeleac: Nederlandse literatuur na 1830 (2). 19.00 De Smurfen. Afl.: De kleinste reus. 19.24 Coronation Street, En gelse serie. Suzie Birchall gaat op bezoek bij haar vo rige werkgever. NOS 20.00 Journaal. VARA 20.28 EZeg 'ns AAA, tv-serie van Alexander Pola en Chiem van Houweninge. Mien Dobbelsteen gaat aan de lijn doen en Koos moet er ook aan geloven. 20.55 Sonja op zaterdag. Sonja Barend met gasten. 21.55 Pisa, met Henk Spaan en Harry Vermeegen. 22.10 Voetbal '80. 22.20 3] Achter het nieuws. Onderwerpen: Herman Bode van het FNV geeft een reactie op de actiebereid heid van Nederlanders en FNV-leden. Voorts wordt aandacht besteed aan vraagstuk of buitenlanders met behoud van hun uitke ring in bepaalde gevallen naar hun land van herkomst kunnen terugkeren. 22.50 ...en het leven gaat ver der (3), Italiaanse tv-serie van Dino Risi. Terwijl vader Betocchi z'n vertier zoekt in de casino's van de Cote d'Azur, raakt Silvia in de ban van een romantische vioolvirtuoos. NOS 23.50 Journaal. 23.55 Nieuws voor doven en slechthorenden. Vittorio Mezzogiorno als Save- rio Betocchi in de derde afle vering vanen het leven gaat verder". Ned. I om 22.50 uur. NEDERLAND 2 NOS 12.00 Intocht Sint Nicolaas. Aankomst van de Sint op het waddeneiland Terschel ling. Na de aankomst maakt de Sint een tochtje door het dorpje West-Terschelling onder begeleiding van de plaatselijke muziekvereni ging. 17.45 Feduco: Medelanders Nederlanders. Afl.: Om schakelen (sociale wetge ving). 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.20 Paspoort voor Marok kanen. 18.30 Sesamstraat. 18.45 TL, populair weten schappelijk programma. 19.00 Journaal. KRO 19.12 KRO's tekenfilmfesti val. 19.30 KRO's wereldcircus. Hoogtepunten uit de voor stelling van het Ringling Bros and Barnum en Bailey circus. 20.20 Captain Sinbad, Ameri kaanse speelfilm van Byron Haskin naar het verhaal en het toneelstuk van Samuel Best en Harry Relis. Kapi tein Sinbad (Guy Williams) gaat op zoek naar het hart van een wrede heerser. 21.45 Hints, spelprogramma met Frank Kramer. 22.16 Algemene Loterij Ne derland voor postreke ninghouders. NOS 22.30 Journaal. 22.45 Studio Sport. Met o.a. EK Ritmische Gymnastiek in Wenen. 23.15 De grote verandering (Before and after). Ameri kaanse film van Kim Fried man. Duitsland DUITSLAND 1 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Tagesschau. 13.15 Programma-weekoverzicht. 13.45 Deutschlandbilder: Das Millio- nenpferd Orofino, reportage. 14.30 SesamstraSe. 15.00 Otto der Treue, klucht van Toni Impekoven en Carl Mathern. Met: Willy Millowitsch, Elisabeth Wie demann, Horst Christian Beckmann e.a. (herh.). Aansl.: Film aktuell. 16.45 Colorado Saga (Centennial). Amerikaanse serie. All.: Rivalen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. Met o.a. Bun- desliga-voetbal. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 [t Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie SpaO? pro gramma met verborgen camera. 21.55 Trekking lottogetallen. Aansl.: Tagesschau en „Das Wort zum Sonn- 22.20 „Da können Sie Gift drauf nehmen", cabaret vanuit het Kom- (m)odchen in Dusseldorf. Met o.a. An- nalena Schmidt. Thomas Freitag, Mi chael Ouast. 23.50 Tödliche Fracht (Tarantulas - The deadly cargo). Amerikaanse speelfilm van Stuart Hagman (1977). Met: Pat Hingle en Claude Akins. Een vrachtvlucht met een lading koffie uit Ecuador aan boord stort in de buurt van een kleine Californische stad neer. Uit het wrak van de machine ontsnappen honderden giftige wolfs- spinnen. De bewoners moeten al hun krachten verzamelen om de ver schrikkelijke invasie te weerstaan. 01.25 Tagesschau. DUITSLAND 2 12.00 Nachbarn in Europa. 14.00 Diese Woche, weekoverzicht. 14.20 Damals: Vor vierzig Jahren. De ondergang van de „Tirpitz 14.30 Drei Lander, eine Sorge Larm, reportage over geluidsoverlast. 15,30 Gundula - Jahrgang 58, Oost- duitse documentaire. 16.30 Ich heirate eine Familie..., ko mische serie. 17.17 Danke schön, de Aktie Sor- genkind. 17.25 Heute. 17.30 Landerspiegel. 18.20 Polizeiarzt Simon Lark, Cana dese politie-serie. Afl.: De zaakjes van Mr. Woodward. 16.57 Programma-overzicht. Orson Welles is een van de vele sterren in de Duits-lta- liaans-F^oemeense film „Kampf urn Rom". Duitsland 2 om 20.15 uur. Edward G. Robinson speelt de hoofdrol in „The glass web" uit 1954. Duitsland 3 om 23.10 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im ZDF, door Dieter Thomas Heek. 20.15 Kampf urn Rom (1). tweedelige Duits-ltaliaans-Roemeense speelfilm van Robert Siodmak (1968). Met: Laurence Harvey, Orson Welles. Syl- va Koscina e.a. Deze historische film met veel beroemde acteurs en een enorme schare figuranten verhaalt over het uiteen vallen van het eens zo machtige Romeinse rijk. In het oosten is Byzantium zelfstandig geworden, in het westen heeft Theoderic, de ko ning van de Oostgoten. Italië vero verd en Ravenna tot hoofdstad uitge roepen. Als Theoderic sterft, zijn er geen mannelijke erfgenamen om hem op te volgen. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio. Aansl.: Gewinnzahlen vom Woche- 23.15 Carl Heinz Schroth: Meine schwarze Stunde, serie griezelige verhalen. Afl.: In alle stilte. In deze af levering neemt Carl Heinz Schroth de kijkers mee naar een oud mysterieus huis. waar in een afgelegen kamer een complete uitrusting aan martel werktuigen wordt bewaard. Het lijken onschuldige rekwisieten - een siga- renknijper. een gebruikte lucifer, een donkere stropdas, een zwarte kat -. die soms over leven en dood kunnen beslissen. Carl Heinz Schroth kent bij ieder voorwerp het passende verhaal. En als hij tegen middernacht, het „zwarte uur'' begint te vertellen, wordt de sfeer huiveringwekkend. 00.45 Heute. DUITSLAND 3 WDF 16.30 Tv-cursus Duits (herh.). 17 00 Tv-cursus algebra (herh.). 17.30 Auskunft, arbeid en beroep. 18.00 Tv-cursus Italiaans. 18.30 Die Michael Braun Talkshow. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport im Westen. 21.00 Gott und die Welt: Junge Ar- beitslose in einer Gemeinde. 21.30 Medizin im Dritten: Magnetfel- der. ny. 23.10 Das glaserne Netz (The glass web). Amerikaanse speelfilm van Jack Arnold (1954). Met. Edward G. Robinson, John Forsythe, Kathleen Hughes e.a. 00.30 Journaal. 14.00 Take it easy. Cursus Engels voor beginners. 14.30 Nederlandse literatuur na 1830 (3). 15.00 De geschiedenis van van de kleine man (9). herh 16.00 C Heil Divers, Amerikaanse speelfilm van George Hill (1931). De twee vliegers Windy Piker en Steve Nelson hebben altijd wel een reden om ruzie te maken. Hun rivaliteit werkt ook door in het amoureuze vlak. als ze beiden verliefd worden op Ann. Op zekere dag krijgt Steve tij dens een oefening een ongeluk en komt met zijn parachute langs de kust terecht. 17.55 Journaal. 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma. 18.05 Stad op stelten, spelprogram- 19.05 Boeketje Vlaanderen. 19.35 Programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20.10 Kunst-Zaken. 20.20 Zingezong, showprogramma met Henk van Monfoort 21.10 Terloops, actualiteiten in de marge. 21.55 Terug naar Eden (slot). Au stralische serie van Karen Arthur over een rijke dame die door haar kersver se echtgenoot en haar vriendin voor de krokodillen wordt gegooid. 23.25 Sport op zaterdag. 23.40 Journaal en Coda. 15.00-17.30 Tennis vanuit Antwer pen, het ECC-Tournooi. 20.15-22.15 Tennis vanuit Antwer pen, het ECC-Tournooi. 12.30 Interwallonië: Heilikoum. 13 00 Interwallonië: Ciao Amici. 14 00 Tribune economique et socia le (herh.). 14.30 Un autre regard (herh.). 15.00 Chansons souvenirs, amuse mentsprogramma voor ouderen. 16.00 Theatre Wallon: El dure voye, toneelstuk in Waals dialect van Geor ges Fay. 16.55 Documentaire. 17.25 Cap 60, spelprogramma. 18.25 Pitilipop, jeugdprogramma. 18.30 Chansons plus. 19.00 Teletourisme. 19 20 Lotto. 19.30 Journaal. 20.00 Le jardin extraordinaire. 20.35 Grand jeu de l'hiver (1). 20.45 Confidences sur l'Oreiller (Pil low Talk). Amerikaanse speelfilm van Michael Gordon (1959). Met: Rock Hudson, Doris Day en Tony Randall. 22.25 1944-1984 5). Documentaire serie over de bevrijding van België. 23.25 Journaal, sport en lotto. 19.00 Chansons plus. Amusements programma gewijd aan het Belgische chanson Met Claude Barzotti en A. Delchambre. 19.25 Le coup de bol. TV-film Ge schiedenis van een paar vrienden die de lotto winnen. 20 50 La nuit du cinema. Nacht van de film in Brussel met Peter Ustinov. J. Moreau en Michel Legrand. 21.05 Les Galeries couvertes de Bruxelles. Reportage. Engeland BBC 1 12.30 Lord Mayor Show. 13.12 Weerbericht. 13 15 Grandstand, sportprogramma. 18.05 Journaal. 18.15 Sport. 18.20 The Tripods (10). SF-ser.e 18.45 The Noel Edmonds late late breakfast show. 19.35 Bob's Full House. 20.10 Juliet Bravo, politieserie. 21.00 Hi-di-Hi, comedyserie. 21.30 Dynasty, Amerikaanse serie. 22.20 Wogan, talkshow. 23.25 Journaal en sport. 00.15 You'll like my mother, Ameri kaanse thriller van Lamont Johnson (1972). Met: Patty Duke. Rosemary Murphy. Sian Barbara Allen e.a. BBC 2 16.10 Siturday Cinema (1): Dinner at eight, van George Cukor (1933). 17 40 Fast forward. 18 05 Saturday Cinema (2): Lola Monies, van Max Ophuls (1955). 19.50 A vous la France, cursus 20.15 Journaal en «port. 20.30 Sounds magnificent. 22.00 Rugby special. 22.50 Those eyes that mouth, Ita liaanse komedie van Marco Bellochio (1982). Met: Lou Castel. 00.25 Journaal. 00.30 Twilight Zone, SF-serie ITV 12.20 Mr. T. 13.15 World of sport. 18 00 Nieuws. 18.05 Candid Camera. 18.35 Blockbusters. Jongerenquiz. 19.05 The A-team. 20.00 Cannon and Ball. 20.45 Punchlines. 21.15 3:2:1: Swingtime. 22.15 The gentle touch. Met Jill Gasgoine. 23.15 Nieuws. 23.30 Venom. Amerikaanse griezel film (1982) met Klaus Kinski en Oliver 01.10 At the end of the day. SKY CHANNEL 13.00 Sky music box. Videoclips. 14 00 Sky music box premiere. 15.05 Sky-li music. The Dance Party Show met Pat Sharp. 16.10 Ice Hockey. 17.15 Thrillmaker Sports. 18.00 Movin' on. Afl. Living it up De geheel verzorgde vakantie van Sonny en Will blijkt een dodenreis te 18 50 Roger Ramjet, tekenfilm. 19 00 Swiss family Robinson. Afl. Curse of the idol. De Robinsons vin den een afgodsbeeld. 19.30 Fantasy Island. Afl.: The devil and Mandy Breem; Instant millionaire. 20.20 Starsky en Hutch. Afl.: Foxy lady 21.10 Movie Time, filmrubriek. 21.40 Mark of the Phoenix, speel film Wanneer een nieuwe vinding van professor Van der Velde wordt gesto len heeft dit moord en afpersing tot gevolg 22.45 All Star Wrestling. 23.35-00.35 Sky music box. Video- ls( ine uit de documentaire „De bank van lening", waarbij de ,rde van een r'n9 wordt vastgesteld. Ned. I om 20.30 uur. in. All 10®ft EDERLAND 1 iijslag^ irlei ?its-ui iiWOS Nieuws voor doven en es op8>echthorenden. te (RO-RKK en r )0 Eucharistieviering. ?n. InPO Nieuws voor doven en naai flechthorenden (NOS). idu iTELEAC 15 Nederlandse literatuur zegt na 1830 (3>. (45 Duits voor beginners, indigos 'n Eigen bedrijf begin- inds ^en (6). herh- .n isJ45 Follow Me II (38). herh. happjP° Turkse en Marokkaan man t1® vrouwen (6), herh. niddf 3 P ET B'i. tten Het huishouden van lan Steen. „Stef de Schar- om elkip", gespeeld door het •lden. Nederlands Jeugdtheater. 30 Journaal (NOS), iela tDUCo erin 10 Themaprogramma. Ge beurtenissen uit het nieuws. o0 Taal, tekens en regels. 45 Na LBO-MAVO (5). 30 Journaal (NOS). VPRO '5 Jip Sloop. Voor kleu- ers. 10 Achterwerk in de kast- op ij brievenrubriek. heat* Pdve-detective Kant ograi P). Zweedse serie. Detecti- "e Kant wordt binnenge smokkeld in de cel van het gangstermeisje Vera. 10 Op zoek naar Yolanda 4), tv-serie. Een hernieuw- de kennismaking tussen >lan Vos en Gé Braadslee, 10.Posl Nicaragua, video- preisbrieven van Emile Fal- aux. n galdU De Bank van Lening. cumentaire. ■5 Nieuws. Jane, verfilming van de nei !roemde Engelse strip uit t 0, «he Daily Mirror ten tijde iteho ,an wo 22.20 Discordia speelt „Mer cedes". Dit drama van de Duitse schrijver Thomas Brasch behandelt de mach teloze confrontatie tussen vastgelopen mensen in het post-industriële tijdperk. NOS 23.40 Journaal. 23.45 Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 NOS 11.30 Feduco: Open Universi teit: Drama en Opvoering (Cursus Letterkunde), herh. 12.00 Het Capitool. O.l.v. Her man Wigbold. Over buurt en burgerwachten. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. AVRO/TROS/VOO 16.30 ATV-Sport: Finale 3e ECC-Tennistoernooi in Ant werpen. NOS 17.55 Studio Sport: EK Ritmi sche Gymnastiek in Wenen. 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Sprekershoek. Onder werpen: lepziekte en de te lefonische hulpdienst van de Stichting Tegen Haar Wil. 19.00 Studio Sport. 19.55 Lottotrekking. 20.00 Journaal. 20.10 Panoramiek. Reportage over de verschrikking van de droogte in Ethiopië 20.45 Over en weer, discus sieprogramma o.l.v. Jaap van Meekren. Thema: jeugdwerkloosheid. 21.40 ËMijn generatie is zwart-wit, documentaire overfotograaf Cas Oor- thuys. 22.30 Journaal. 22.35 Nieuws voor doven en slechthorenden. Duitsland DUITSLAND 1 10.00 Weltumsegelung mit Familie. 10.45 Die Kanincheninsel. 11.15 Pogo 1104 (2). Afl Vol gas. 12.00 Der Int. Frühschuppen. 12.45 Tagesschau. Met weekspiegel. 13.15 Berlin am Meer. 13.45 Magazin der Woche. 14.15 Der fliegende Ferdinand. 15.00 Aufstand der Tiere (Animal Farm). Engelse tekenfilm. 16.15 ARD-Sport extra: EK Ritmi sche Gymnastiek. 17.00 Bilder aus der Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber: Recht. 18.15 Wir über uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau. Met o.a. EK Ritmische Gymnastiek. 19.15 Diese Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 [UTagesschau. 20.15 Schauplatz der Geschichte: Hiroshima, documentaire. 21.15 Der Weidenbaum, tv-spel van Sohrab S. Saless naar de gelijknami ge vertelling van Anton Tsjechov. 22.55 Tagesschau. 23.00 Das Klavier, documentaire. 00.00 Tagesschau. DUITSLAND 2 10.30 Die Stadtschreiber, Bezoek aan Rijksmuseum in Amsterdam. 11.30 Mosaik. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47 Sonntagsgesprach. 13 15 Die Welt im Tanz (1). serie. 13.45 Morgen schon. 14.15 Sonntags Nach-Tisch, mid dagprogramma. 16.05 Ein-Blick, Mein Lebensinhalt ist die Würstcheribude, portret van een handelaar in warme worst. 16.20 Das Traumschiff. 17.18 Heute. 17.20 Zum Volkstrauertag, verslag van de herdenkingsbijeenkomsten. 18.15 Tagebuch. 18.30 De Muppets-Show. 18.57 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19 10 Bonner Perspektive. 19.30 Auf verwehten Spuren: Ameri ka wird entdeckt. documentaire serie van Martin Schliessler. 20.15 Ein Fall lür zwei Afl.: Och tendnevel. 21.15 Heute. Aansl.: Sport am Sonn- 2L30 lm Westen nichts Neues (All quiet on the Western Front). Ameri kaanse film van Lewis Milestone (1929-30). 23.45 Zeugen des Jahrhunderts. Gesprek met Bruno Bettelheim. 00.45 Heute. DUITSLAND 3 WDF 15.00 Micro-Prozessoren und -Computer. 16 00 Sehen stalt Hören. 16.30 Ihre Heimat - Unsere Heimat. 17.30 Thirty Minutes. CBS im III 18.00 Black Beauty. 18.30 Kultur-Geschichten. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Germanen (1). tv-serie 21.00 Auslandsstudio. 21.45 Verdi: Requiem. Opname van het Edinburgh Festival 1982. 23.15 Experiments. 23.35 Journaal. 11.00 Confrontatie. 12.00 Nieuwsoverzicht voor doven. 12.30 Voor boer en tuinder. Afl.: Rundveeselectie. 14.30 Tijdrover: Kwizien. 14.45 Handel en wandel. Midden stander worden, zijn en blijven (3). 15.20 IQ, kwis met Herman van Mol- le. 15.50 Juke Box. 16.05 60b, programma voor de oude re kijker. 16.50 Voeding (7). Afl.: De kwaliteit van vetzuren (herh 17.00 De Collega's (9), tv-serie van Jan Matterne 17 45 Gagomania. 17.50 Een begin, korte film uit „Nick Bosutow's Film Library" 17.55 Journaal. 18.00 Tik Tak, kleuterserie (herh.). 18.05 Liegebeest (12). 18.20 Van Pool tot Evenaar. 19.40 Programma-overzicht. 19.45 Journaal. 20 05 Sportweekend. 20.35 Made in Vlaanderen: De man die niet van gedichten hield (herh.). Tv-film van Dre Poppe naar een sce nario van Paul Jacobs. Tv-interviewer Peter Hofman ziet zijn populariteit dalen. Hij reageert minder adrem dan vroeger en hij is met zijn veertig jaren duidelijk op z'n retour. Tot overmaat van ramp laat zijn jonge vriendin Rita hem in de steek voor de succesvolle dichter en tv-criticus Karlo Bel. Op een zeker moment maakt Peter ken nis met de vrouw van Karlo Bel, Mik- kie. Zij raadt Peter aan een keihard interview van haar man af te nemen. Hij schijnt namelijk zijn nieuwe ge dichtenbundel niet zelf geschreven te hebben. 21.45 Cinemanie, fllmkwis. 22.45 Journaal en Coda. BRT 2 RTBF 1 09 30 Octopuce (9). 10 00 Agrarisch nieuws. 10.30 Reflets du liberalisme (herh.). 11.00 Eucharistieviering. 12.00 Faire le point. 13.00 Journaal. 13.05 Concertissimo. 14 00 La lumiere des justes (4). 15.00 Sophia Loren (2). speelfilm naar de blografie van Sophia Loren. 16.45 Allo Beatrice (5), tv-serie. 17 30 Videogam, videoclips. 18 05 De Smurfen. 18.30 Week-end sportnieuws. 19.30 JT-magazine, actualiteiten 20.15 Variétés: Richard Gotainer a l'Otympia. 21.20 Aurelien (2). tv-film naar de ro man van Louis Aragon. 23.10 Journaal. TV 5 19 00 Les animaux du monde. Do cumentaire over epen. 19 30 Ce fut un bel ete. Tv-serie. Afl: De ongenode gast. In de zomer van 39 ontvangt een jonge en rijke aristo crate, getrouwd met een ambitieuze politicus, een oude officier van de In ternationale Brigades 20.57 Photograhies animees. Maga zine. Het gezicht BBC 1 Informatieve serie. Aziatisch magazine. Informatieve series. Knock, knock. This is the day. See hear. Farming, landbouwrubriek. Weerbericht landbouw. Informatieve serie. Face the music. Pink Panther. Bónanza, western-serie That Riviera touch, speelfilm. The Dukes of Hazzard. The prisoner of Zenda. Journaal. Songs of praise special. Ever decreasing circles. Big Deal, tv-serie Just good friends, tv-serie. Tenko, tv-serie. Journaal. Everyman. The sky at night. Weerbericht. BBC 2 11.45 Open University. 14.05 Horizon. 15 50 WK schaken. 16.15 Orwell, herhaling serie. 17.10 Music from St. Georges. 18.00 Mr. Smith's world of flowers. 18.25 Birdwatch. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.30 The money programme. 20.15 Our house. Afl.: The Macleans. 20.45 The natural world. 21.35 Dancer (4). 22.25 Did you see...? 23.15 Futures tense: Phase IV, SF-fllm van Saul Bass (1974). ITV 10.30 The great thinkers. 11.00 Kerkdienst. 12 00 Getting on. 12.30 A sense of the past. 13.00 Weekend world. 14.00 r Laurel Hardy. 14 25 Weerbericht. 14 30 Landbouw. 15.00 The human factor. 15.30 The big match. Reportage. 16 30 Terrahawks. 18.00 Bullseye. 18 30 The fall guy. 19.00 The Queen mother. 19.30 Nieuws en weer. 19.40 Highway. 20.15 Child's play. Quiz. 20 45 Suprise suprise. 21 45 The Professionals. 22 45 News at ten. 23 00 Clive James over televisie. 23 30 The South Bank Show. 00 35 Struggle. 01 05 Shelley. 01.35 Window on the world. SKY CHANNEL 13.00 Sky music box. Videoclips 14 00 Sky music box premiere. 15.00 Sky-fi music. Gast vj 16.00 All star wrestling. 17 05 Roger Ramjet, tekenfilm. 17 15 American football. 18.10 Family. Afl Such a fine line. 19 00 Inspector Gadget, tekenfilm. 19 30 Fantasy Island. 20 10 Young Ramsay. 21.10 Better late than never. 22.55 The Phoenix team. 23.50-00.35 Sky music box. TV-Maandag NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 Schooltelevisie. Met om 10.00 Oude Testament (1); 10.30 Verenigde Staten 1917-1949 (3); 11.00 Oebe Oebe, de aap (3). 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 14.00 Schooltelevisie: Mag ik meedoen? (3). 15.00 Teleac: Voor Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland (7). AVRO 15.30 Cursus Bridge (7). 15.45 Oma Fladder. Afl.: Een dagje aan het strand (herh). 16.00 Spelfilm. Drie nieuwe scholen staan in de start blokken. 16.30 Wordt vervolgd, strip- en tekenfilmmagazine. Het stripmagazine ontvangt een zeer bijzondere gast: mr. Spock, det man van de pla neet Vulcan uit de SF-serie Star Trek. De acteur Leo nard Nimoy. die mr. Spock speelt, is hier in verband met het uitkomen van Star Trek III. Het programma schenkt verder aandacht aan de tekenaar Uco van Egmond van het blad Eppo, die een uniek initiatief heeft genomen. Via een speciaal telefoonnummer mogen kinderen hem tussen zes en acht uur 's avonds lastig vallen met vragen over strips en tekenaars. Belang rijk voor de Suske en Wis- ke-fans is het verschijnen van het tweehonderdste al bum. getiteld „Mores van Amoris", dat in deze uitzen ding besproken zal worden. 17.00 AVRO's sportpanora- ma. NOS 17.30 Journaal. AVRO 17.40 AVRO's Toppop. Pre sentatie: Ad Visser. DUITSLAND 1 08 10 Schooltelevisie. 09 25 Sesam- strasse. 10.00 Heute. 10 03 Mensch Bachmann (6). 10.50 Die Sunny Boys 12 40 Tagebuch. 12 55 Pers overzicht. 13 00 Heute. 13 15 en 15.40 Teletekst-overzicht. 16 00 Ta gesschau. 16 10 Unglaublig - aber wahr? Reportages en gesprekken over legendes en feiten. 17 05 Der fliegende Ferdinand (6). kinderserie (herh 17.50 Tagosschau. 18.00 Hier und Heuto. DUITSLAND 2 10 00 Zie Duitsland 1. 13 15 en 15 40 ma-overzicht. 16 00 Heute. cro-Prozessoren und -Computer (9). Aansl. Heute-Schlagzeilen 16.35 lm Reich der wilden Tiere: Het land van de neusberen. 17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu- strierte. 17 50 SOKO 5113, politiese rie. Afl.: Op eigen houtje. Aansl.: Heu te-Schlagzeilen. DUITSLAND 3 WDR: 0800 Tele-Gymnaatik. 08.10-12.00 Schooltelevisie (9 25 Se- samstrasse). 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Tv-cursus Duits. 14 00 Schooltelevisie. 17 00 School televisie. 17.55 Journaal. 18 00 Tik Tak, kleuterprogramma (herh.). RTBF 1 1130 Teletekst-magazine. 14 00 Schooltelevisie. 16.30 Mededelingen ONEM. 16 45 Schooltelevisie. 17 15 Lollipop, leugdprogramma. 17.50 Plein Jeu, familieprogramma. BBC 1 0700 Teletekst-overzicht. 07 30 Breakfast Time. 10.00 Everyday yoga. 10 10 Food and drink. 1130 Play school. 13.30 Journaal. 13 55 Weerbericht. 13 57 Financieel en nieuwsoverzicht voor doven en slechthorenden. 14 00 Pebble Mill at One. 14.45 Pigeon Street, kinderpro gramma. 15.00 The world ol cook ing. All France-Alpine menu. 15 25 See hear. 15 50 In the making rope. 16 10 Songs of praise special, vanuit Thirsk. 16 50 Play school. 17 10 The Hunter, kinderprogramma 17 l5Jec- kanory, kinderprogramma 17 30 Laurel en Hardy. 17 55 John Cra ven's newsround. BBC 2 10.15 Schooltelevisie. 13.10 Infor matieve series. 14 38 Schooltelevi sie. 16 10 Shogun Inheritance. 17 40 Spotlight: Jimmy Edwards ITV 07 25 Tv-am. 10 30 School-televisio. 13.00 Tickle on the turn. 13 10 Let's pretend. 13 30 Circles ol power Oost-Duitsland 14 00 News at one. 14 30 When the legends die. Ameri kaanse film (1972). 16 25 Anglia news. 16 30 Young doctors. 17 00 Tickle on the turn. 17.15 Rub-a-dub- dub. 17.20 He-man and the masters of the universe. 17 45 Murphy's Mob. SKY CHANNEL 16 00 Sky music box. Videoclips 17 00 Sky music box premiere 18.00 Sky-fi music. Amer.kaanse top honderd met Gary Devies Vandaag oToü HILVERSUM 1 leder heel uur nieuws VARA: 12.03 In de Rooie Haan 14 03 V/h Tussen Barend en van Dorp. 15.03 Muziek uit Studio 1 16.03 Heu vellaan 33 (17.55 Meded SOS- en politieberichten (NOS). 18 06 Dingen van de dag. 18.30 Oe vereniging. NOS: 20.03 Bobthema s en swingses- sions. 20 30 Langs de lijn. sport en muziek. 22.02 Metro's mus»c. 23 02 Met het oog op morgen EO: 0 02 Oogluik. 1.02 KRO Niemandsland (1.00 De advertentierubriek. 3.30 Fragmentarisch). HILVERSUM 2 NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws TROS: 12.36 Nieuwsshow. (13.00 en 13 30 Nws). AVRO: Pim Jacobs met hits uit de 50er |aren (14 30 Nws) 15 00 Stationair (15 30 Nws). 16.30 Nws 16.33 De berg heeft een muis gebaard. 17.00 AVRO's Denksportprogramma. 17.30 Nws. 17.36 Waar geen wil is. ben je weg AVRO: 18.00 Nws. 18.10 AVRO'S ra- diojourn. Overh.voorl.: 18.30 Ge sprekken met vrouwen. AVRO 18 40 AVRO s sportpanorama jr 19 05 Eu- rojoumaai. EO: 19.15 Gewoon even Tot aan het uiterste c Belgie totaal. 22.30 Nws. 22.33 Re flector. 22.50 Deze week. 23.10 Za- NCRV: 12.03 Los Vast Jubileum spektakelshow. 14.03 Hier en Nu. 14.07 Tussenuur. 15.03 Hier en Nu. 15.07 Popstation. 16.03 Hier en Nu. 16.07 NCRV-zaterdag-sport NOS: 18.04 De avondspits. NCRV 19 02 Koploper 20 03 Disco-express 21 02 Elpeepop. 22.02 Country Style. 23 02 Late Date. HILVERSUM 4 VOO: 12.00 Strauss en Co 13.00 Veronica klassiek (A Werken van Mozart B 14.20 Club Veronica klassiek. C. 15.20 Nieuwe grammofoonplaten en compact-pla ten). 16.00 Lang leve de opera. KRO 17.00 Zin in muziek. 18.00 Klass. des sert 19.00 Laudate: Gewijde muziek 19.50 Ter overweging 20.00 Orgels in de Elzas (6): de Callinet-orgels. 21.15 Complement (50). 21.50 Spektakel poezie. 22.00 KRO-jazz-connection. 23.00 Spektakel. HILVERSUM 5 IKON: 18.05 Kwartier PP 18.20 Uitz. van D'66 TROS 18 30 Tempo Doetoe. NOS 1900 Nws voor buitenlanders (19 00 Turks. 19.10 Berbers 19.20 Marokkaans-A- rabisch. 19.30 Spaans). Morgen HILVERSUM 1 leder heel uur nws. VARA 7 02 Vroege vogels AVRO. 9.02 De firma IQ Co. 9 30 Juist op zondag. 10 30 Duyscotheek 1130 Kom 'ns langs in Des Indes. 13.05 AVRO-magazine. NOS: 14.02 Langs de lijn. sport en muz. 17.55 Meded en uitgebreid weerbericht AVRO 18.05 Muzikaal onthaal. 19.02 Het klokje van zeven uur en dus. 19 30 Toppers van toen. 20 03 Klassiek met Caroline. 21 02 De laatste dagen van Jericho (1). hoorsp 21.36 Spel met poezie 22.02 AVRO's sportpanora ma NOS: 23.02 Met het oog op mor gen TROS 0 02 De Nachtwacht. 4 02 Krieken met Adje HILVERSUM 2 NCRV: 8 00 Nws. 6.10 Te Deum Laudamus. 8 45 Woord op zondag. NOS: 9.25 Waterst. 9.30 NOS-kindermagazine. 10.00 Nws 10.02 NOS-zondagskrant (10 00 Randstad en regio. 10 45 Frontaal. 11.15 Wereldwijzer). 12.00 Wat een taal. 13.00 Nws. 13.10 NOS-cultuur 14.30 Een leven lang. 15.00 NOS-Jazz ..way-back' 15.30 Zo kan het ook 16.00 Aftellen voor de ruimteoorlog. VOO 16.45 De grote verwarring 17.30 Nws 17.35 Nieuwsradio (18 00 Nws). 19 00 Trend 20 00 Nws. 20 03 Confrontatie. 21.00 CRM. 22.30 Nws. 22.35 Het zwarte gat. HILVERSUM 3 leder heel uur nws. KRO: 8.02 Hurrie-up 9.02 Zin in pop 10.02 KRO s mini-parade 11 02 Weeshuis van de hits 12 02 And the beat goes on... 13.02 KRO-ORK 15.02 KRO's wereldparade 17.02 Ra dio De Zwarte Roos 18.02 Hitjes en datjes 1902 Pop-Eye. 20.03 KRO studio 3 22.02 Krachtvoer. HILVERSUM 4 NOS 8.00 H Vier Ne derlandse muziek (ca. 9 15 Het mu- ziekdagboek). 10 00 Musica Religio- sa. 11.00 Fur Ellse. 13.00 Opera-mati nee: nieuwe gr.pl. 14 00 Onder de groene linde 14.15 Concerten op zondagmiddag: Residentie Orkest met piano (ca. 15 20-15.40 Praten over muziek) 16.30 Diskotabei. TROS 18 00 Kamerconcert Klassie ke strijkmuz. 19.00 Debutanten 19 15 Orgetmuz van Engelse componisten 20 00 Specialiteiten a la carie 22 00 Koren en korpsen 22.30 Guitaritet- ten 23.00 Cascade RADIO RIJNMOND 14 00-17 00 Sportprogramma met Peter Schuiten en Karen de Bok Met om 14.00 en 16.00 Nws. en regio-nwv Maandag HILVERSUM 1 leder heel uur nieuws TROS 7 03 Aktua. 7 06 Continu mu ziek (8 06 Aktua). 9 03 Aktua. 9 06 Gerard de Vries draait op verzoek (10 03 Aktua) 11 03 Aktua 1106 Te gast bij Herman Emmink 12 03 De Europarade (12 30. 13 30 en 13 55 Aktua) VPRO 14 03 Het Spoor Het notariaat (1). 16.03 Een uur ischa EO 17 03 EO-Onderweg 17 55 Me ded (NOS) HILVERSUM 2 NCRV 7 00 Nwt 7 06 Het levende woord. 7 15 Barok op maandag 7 30 Nws 7.35 Hier en Nu (ca 7.57 Weerman Hans de Jong 8 00 Nws). 8 30 Nws 8 33 Te Deum Laudamus 9 00 Moment. 9 05 Oe NCRV vandaag 9.10 Over kopen ge sproken 9 30 Nws 9 33 Plein Pu bliek Daar heb ik mijn buik vol van (10 30 Nws) 1100 De wereld zingt Gods tof (11 30 Nws) 12 00 Boer en tuinder Overh voorl 12 16 Vast en zeker NOS 12 26 Meded voor land en tuinbouw 12 30 Nws NCRV 12 36 Hier en Nu 13 30 Nws 13 33 Kerk vandaag 14 00 Van stad en land. 14 30 Nws 14 33 Nederland en z'n buren 14 50 Anders vlieg je er ud 15 05 Uit de goede oude ti|d 15 30 Nws 15 33 Studio 55 16 30 Nw* 16 33 Woord in de middag 16 45 NCRV 60 17 00 Hier en Nu. KRO 17,30 Nws 17.36 Echo-magazine HILVERSUM 3 AVRO 7 03 Kas van lersel 9.03 Arbeidsvitaminen 10 03 Romeo Altenberg 12 03 Hollands Glorie live 14 03 Muziek met Meta 15 03 Robin Albers (15 30 AVRO's ra diojournaal) 16 03 Toppop Radio HILVERSUM 4 KRO 7 00 Aubade (8 00 Tape-radio 9 00 Plaat van de week) 9 30 Daar word «k stil van 1000 KRO Concert op maandag Groot Phil harmonisch Orkest Groot Omroepkoor en Noord-Hollands Jon genskoor met sol 1150 Spektakel- -drama 12 00 Vivace, populair klass muz 13 50 Spektakei-proza 14 00 KRO's muzikaal spreekuur Zottan Benyacs. altviool VARA 15 00 Bay- reuther Festspielo 1984 (3) Der Ring des Nibelungon Die Walkure HILVERSUM 5 NOS 9 03 NOS-apor- tief 9 25 Waterstanden RVU 9 30 Kouwe drukte KRO 10 00 KRO's scheepspraat 10.05 Als je haar maar goed zit AVRO-VARA 10 30-11 10 schoolradio RADIO RUNMONO 7 30 Ochtend progr met Nico Haasbroek 16 30 Middagprogr met Erik Post

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 13