Kröller-Müller geeft overzicht werk jong gestorven kunstenaar CREMONA BLUFT HET GENIE ANTONIO STRADIVARI TROUW Schots Kamerorkest te gast KUNST CeidaeSoutaut V aderland- reefe lei Een kleine, vriendelijke-jj geverij in Nijmegen, die zelf de naam „Vriendenrf. gaf, heeft een serie klM1 boekjes het licht doen ziefle de „Vaderland-reeks". Dei gever wijst erop dat Haf ik lezers deze reeks interei zullen vinden, omdat de be sten over literatuur en dejle; raire teksten, die in boekjes te vinden zijn, f overgenomen uit het bekL Haagse dagblad Het V^ land, dat een paar jaar i den, na een langdurige dli trijd, ophield te verschijn!J In deze reeks zijn nu deeltjes uit. Ze zijn uitgegé in een eenvoudig omslfl met een etiket, als een arf schoolschrift. Meestal veertig pagina's per Tot dusver verschenen 1 jes, die literair-historisch 1 interessant zijn: een reeks** sprekingen en een paar suai polemiek uit het einde vat vorige eeuw, bij de eerstfc^ leveringen van het belari ke tachtiger tijdschrift j nieuwe gids". Het tweede^ bevat een reeks teksten'R en over de naturalistfd schrijver uit dezelfde f i Frans Netscher. Dan is eijn boeiende reeks observt door Marcellus Emants het Franse, Duitse en Ne landse toneel in die dini („In de schouwburgen Parijs en Berlijn"). Het la: jr deel van de reeks van „Vf denlust" bestaat uit een a« vertaalde beschouwingen^' Emile Zola. De band met Vaderland is hier wat lffw' maar dit deeltje hoort inFa* reeks van literaire curios, het eind van de vorige e1*- natuurlijk heel goed thuis^t halve teksten van Zola krfo. hierin verslagen voor diei n; deze teksten voor Het VOp land werden geschrevenen commentaar, als kritiek, fcp< informatie. Tijdschriften ta Maatstaf heeft met zijn belnummer (6 en 7), gËQ gewijd aan poëzie, een L_. ressante staalkaart van dejg derlandse poëzie van den. ren tot stand gebracht. t alleen zijn er vele gedich' van een dertigtal auteurs ei genomen, interessant is»u< de enquête, waarin ach^5 dichters en poëzie-criticiïr reeks van elf vragen be*ei woorden. Vraag 1: „In hoeverre vo uw poëzie aan bij Nederlaltv poëtische tradities en stromd gen? Zet ze zich ook af tjrr zulke tradities en stro&n: gen?". Een aardig binneiJL mertje. Aardig is de vi „Bestaan er volgens u ojj, moment duidelijke stro» gen in de poëzie?" of de|n vraag: „Wat vindt u va£ej poëzie van J. C. Bloem?", Op de laatste vraag zegt r Warren: „J. C. Bloem is mij het prototype van de nor poët (onbelangrijk c11 ter)". Elly de Waard ga^ niet op in, Jacques Ham^ zegt erop: „Dat ze niet aal genoeg is om er mee tl sluiten, in tegenstelling t<£ van Nijhoff". In deze enquête heel zin uitspraken van dichterf critici over poëzie, waart! lerlei nuchtere constat| gen, zoals die van Dick 1 nius op de vraag over zijP latie met bepaalde stromi|- in de poëzie: „Nooit dat ik met een stromirij verband werd gebracht", jj Nummer 8 van Maatstai vat nieuwe fragmenten) het bijzondere en persooijer levenswerk van Hans h ren, zijn autobiografie: s heim Dagboek". Verder ifen belangrijke bijdrage inkl< nummer gewijd aan Njiel booms roman „Rituqüt waarover steeds meerfen schreven wordt (zie vefce op). et Het aardige blad „De tvl r ronde" (tijdschrift voor lfen tuur) komt deze herfst een „vrij" nummer. Hi voor een groot deel oolCa wijd aan poëzie. Daarqap vallen de vertalingen Baudelaire-gedichten op.M dat in dit tijdschrift, wat met name ook wenst be^- houden met literaire verll gen, past. |l In deze rubriek genos boeken: Vaderland reeks: „De vangst van de Nir^ Gids". „Netscheriana". cellus Emants: „In schouwburgen van F en Berlijn". Emile 1 „Une Campagne, opst over politiek en lettei de". Uitgaven van denlust, Nijmegen; prij deel 7,-. Maatstaf: Aflevering I en 7, poëzienummer; I 24,50. Aflevering 8; I 9,50. Uitgaven van D< beiderspers. CREMONA Zoals het de stad van Stradivarius betaamt is Cremona aan de oever van de rivier de Po de internatio nale hoofdstad van de viool bouw. Een kroon overigens die teruggewonnen moest worden na een kleine twee eeuwen van verwaarlozing. Meer dan 400 jaar nadat Andrea Amati de moderne vorm van de viool had gevonden, zijn in Cremo na 50 geregistreerde vioolbou wers werkzaam, die het hand werk dat allang een kunst vorm is, voortzetten. De roem van Cremona bereik te een hoogtepunt met de geni aliteit van Antonio Stradivari - dat in een latijnse versie Stradivarius werd - wiens in strumenten nog steeds 's we relds bekendste en duurste zijn. In de verzameling van het ge meentehuis van Cremona be vinden zich een Amati die in 1566 werd gemaakt voor Karei de Negende van Frankrijk en een Stradivarius uit 1715 van de hand van de meester zelf. De artistiek curator, Andrea Mosconi, bespeelt ze regelma tig. „Anders verliezen ze hun stem en sterven ze beetje bij beetje", volgens een medewer ker die de instrumenten even uit hun kist haalde. Mussolini „Liuteria" zou een verder in het verleden verdwijnende herinnering kunnen zijn ge bleven, als in 1937, in de tijd van Benito Mussolini en door de inspiratie van een Italiaan se emigrant in New York, niet de school voor vioolbouw was opgericht. Simone Fernando Sacconi, een in Rome geboren restaurateur uit New York, herontdekte de verloren kunst door zijn werk aan ongeveer de helft van de 600 instrumenten van Stardi- varius die nog in omloop zijn. Sacconi reisde veelvuldig naar Cremona, overwegend in de jaren zestig, en werkte nauw samen met Francesco Bissolot- ti, oud-docent aan de school en een van de belangrijkste hand werkslieden van de stad. „Sacconi's boek De 'geheimen' van Stradivarius is onze bijbel. Hij toonde aan dat Stradivari us geen geheimen had, maar slechts een genie was dat vak kennis paarde aan weten schappelijke nieuwsgierigheid en artistieke intuïtie", aldus Luise Scharnick, Bissolotti's Westduitse leerlinge. Bissolotti maakte zijn eerste viool een jaar of veertig gele den toen hij 16 was en alleen vindingrijkheid had om op te rug te vallen. Nu proberen meesterviolisten in de hele wereld een instrument van zijn hand te pakken te krijgen. De „maestri" van Cremona bloeiden in de goede jaren van tussen 1970 en begin van de ja ren tachtig, maar de interna tionale economische teruggang ging ook aan Cremona niet voorbij en de afzet op de Ame rikaanse markt daalde dit jaar met niet minder dan 40 pro cent. Het met de hand bouwen van een viool duurt ongeveer 200 werkuren, wat betekent dat de gemiddelde bouwer met zijn hoogstens 10 instrumenten per jaar voor ongeveer 7.500 gul den per beste instrument niet rijk wordt. „Vioolbouwen is geen manier om rijk te worden, maar het is prachtig werk als je er de handvaardigheid en de gevoe ligheid, het muzikale oor en de intelligentie om het allemaal in goede banen te leiden voor hebt", zegt Bissolotti. Het Scottish Chamber Orchestra. Gidon Kremer. Kim Kashkashian. DEN HAAG In de PWA- zaal van het Haags Congresge bouw is maandagavond 9 janu ari te gast het Schots Kamer orkest. Solisten bij dit orkest zijn dirigent en le concert meester Gidon Kremer en Kim Kashkashian, altviool. Zij spelen van Telemann diens concert voor altviool en orkest in G, van Mozart de Symfonie Concertante voor viool en alt viool in Es KV 364 en van Vi valdi diens Vier Jaargetijden. Het Schots Kamerorkest (Scot tish Chambre Orchestra) werd in 1974 opgericht en heeft een eigen zaal in Edinburgh, The Qeens Hall. Het SCO reist de halve wereld af en maakt grammofoonplaten. Kim Kashkashian is in De troit, Michigan geboren. Zij is van Armeense afkomst. Haar inspanningen om het repertoi re voor altviool te vergroten, resulteerden in verscheidene opdrachten. Gidon Kremer werd in Riga geboren. Hij studeerde onder meer bij David Oistrack; in 1969 won hij het Paganini-con- cours en in 1970 het Tsjaikovs- ki-concours. Kremer, die on langs op Compact Disc Beetho- vens vioolconcert in D vastleg de, bespeelt een Stradivarius uit 1734. Gelukkige dagen in HOT-theater DEN HAAG - Op maandag 16 en dinsdag 17 januari speelt to neelgroep Theater in het HOT in Den Haag „Gelukkige Dagen" van Samuel Beckett. In de hoofdrollen zijn Anita Menist en Ber nard Droog te zien. De regie is, van Jochen Neuhaus. Nieuwjaars-concert bij kaarslicht DEN HAAG Dé vooraanstaande Nederlandse musici Jaques van Oortmerssen (orgel) en Raymond Delnoye (fluit) geven vrijdag 6 januari een boeiend nieuwjaars concert bij kaarslicht in de eeuwenoude Abdijkerk aan de Willem III-straat in Den Haag/Loosduinen. Het pro gramma vermeldt werk van J.S. en C.Ph.E. Bach, Loca- telli en Mendelssohn. Jaques van Oortmerssen studeerde onder meer bij André Verwoerd, Piet Kee, Anton Heil- ler, Marie-Claire Alain en Luigi Tagliavini. Hij behaalde in 1975 de Prijs van uitnemendheid. Thans doceert Van Oortmerssen hoofdvak orgel aan het Sweelinck Conser vatorium in Amsterdam. Ramond Delnoye is als solo fluitist verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Als vriend trad hij verscheidene keren op met de bekende fluitist James Galway. Denoye is als docent ver bonden aan het Rotterdams Conservatorium. Het Reichner/Batz-orgel van de Abdijkerk in Loosduinen. Stoffelijk overschot Joan Miró bijgezet BARCELONA De Spaanse surrealistische schilder Joan Miró, die op eerste kerstdag op 90-jarige leeftijd overleed, is gis teren overeenkomstig zijn wens op eenvoudige wijze bijgezet in een familiegraf in Barcelona na een officiële herdenkingsmis in de kerk van Santa Maria del Mar. Miró's stoffelijke overschot was overgevlogen, vanaf Majorca, waar hij woonde, en waar eerder in de week een lijkmis was ge houden. Onder de ongeveer 300 aanwezigen waren Miró's familie en de Spaanse ministers van jus titie en defensie, Javier Solana en Narcis Serra. William Demarest aan hartaanval bezweken PALM SPRINGS, CALIFOR- NIE William Demarest, die aan het begin van een carrière van een halve eeuw optrad in de eerste Amerikaanse sprekende film „The Jazz Singer" met Al Jolson, is op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hart aanval overleden. Demarest was gespecialiseerd in het spelen van harde personages. Andere films waarin hij is opgetreden zijn „Broadway Melody", „Diamond Jim", „Rebecca of Sunnybrook Farm", „Mr. Smith goes to Was hington" en „Son of Flubber". Acteur-regisseur Iliibner overleden München In München is op 84-jarige leeftijd de to neelspeler en regisseur Bru no Hübner overleden. Naar zijn dochter gisteren mee deelde, stierf Hübner al op 22 december na een korte, zware ziekte. Het grootste succes had Hübner in het Deutsches Theater in Ber lijn onder Hilpert. De in Langenbruck in Bohemen geboren acteur en regisseur verhuisde in 1956 naar München en speelde bij de Stadtische Kammerspielen en het Bayerische Staats theater. Satelliet-tv uit Frankrijk op kabel Amsterdam AMSTERDAM Kabel Televisie Amsterdam KTA begint mogelijk op 2 januari alsnog met de uitzen ding van het ï'ranse speciale tele visieprogramma TV5, dat via de satelliet door de KTA kan worden opgevangen. Het programma wordt dan iedere dag uitgezonden van 19.00 tot 22.00 uur tot 12 janu ari. Op die dag doet de president van de Amsterdamse rechtbank mr B.J. Asscher uitspraak in een kort geding tegen de KTA. Dit is aangespannen door de BUMA, die de auteursrechten niet of onvol doende geregeld acht. DE MAGISCHE SIGNALEN VAN ROBERT SMITHSON The Shorts, met derde van rechts staatssecretaris Piet van Zijl. CONAMUS EXPORTPRIJS VOOR SHORTS EN GOLDEN EARRING LOOSDRECHT In Loosdrecht is gistermiddag de Conamus Exportprijs 1983 uitgereikt aan de Haagse rockgroep Golden Earring en aan de Leidse popgroep The Shorts. De onderschei dingen werden overhandigd door staatssecretaris Piet van Zeil van Economische Zaken. De Conamus Exportprijs is een jaarlijkse onderscheiding, die be trekking heeft op de verkoop van Nederlandse grammofoonpla ten in het buitenland. De groep of solo-artiest in de lichte mu ziek die in een jaar de meeste platen in het buitenland heeft verkocht, krijgt die prijs. Dit jaar gaat die prijs voor de eerste keer naar twee groepen. Golden Earring krijgt de prijs wegens de verkoop van de meeste langspeelplaten en singles: over de hele wereld meer dan één miljoen stuks. The Shorts verkochten anderhalf miljoen singles van „Comment qa va". Golden Earring had een groot deel van de winst te danken aan de single „Twilight Zone", van de win-* nende elpee Cut. Die haalde de Amerikaanse Top Twintig. The Shorts verkochten van hun elpee „Comment ?a va" nog eens zo'n 200.000 stuks. Staatssecretaris Van Zeil zei in zijn toespraak dat er op zijn mi nisterie ook meer aandacht aan de Nederlandse lichte muziek geschonken zal worden. Zo kondigde hij aan dat er voor volgend jaar een bedrag is uitgetrokken om binnen het exportbeleid in het buitenland meer de aandacht te vestigen op de Nederlandse lichte muziek. Hij noemde met name de Amerikaanse en Japan se markt, waar voor de Nederlandse lichte muziek kansen lig gen. Het is voor het eerst dat het ministerie van Economische Zaken geld uittrekt voor de export van de lichte muze. Golden Earring. son, die in '73 op 35-jarige leef tijd om het leven kwam toen boven het Tecovas-meer in Texas zijn vliegtuigje neer stortte op de plek, waar zijn „Amarillo Ramp" zou komen, een gedeeltelijk op het land, gedeeltelijk in het water gele gen cirkelvormig „dijkli- chaam", dat voortdurend ver andert van vorm door het stij gende en dalende waterniveau van dit kunstmatige meer. In het Rijksmuseum Kröller- Müller op de Hoge Veluwe is tot 16 januari eën tentoonstel ling te zien, waarin Smithsons werktekeningen, alsmede do cumentatie over diens projek- ten bijeengebracht zijn. De omvangrijke expositie, die eer der, vorig jaar, op de Biennale in Venetië vertoefde, is een eerste poging het werk van de Amerikaan na diens dood te definiëren. Gefascineerd Robert Smithson, in '38 gebo ren in Pasaic, New Jersey, was als jongetje al gefascineerd door geologie en praehistorie. Na de middelbare school door lopen te hebben, lifte hij kris kras door de Verenigde Staten en begon zijn eerste abstract- expressionistische schilderijen te maken. Hij trouwde met de kunstenares Nancy Holt en maakte twee jaar lang geen „kunst" meer om daarna met zijn eerste sculpturale objecten voor de dag te komen. In het voortdurende proces van verandering, in de wijze waarop de mens in de loop van zijn bestaan met het land schap is omgesprongen, vond Smithson de bron voor zijn werk. Hij zag zichzelf als „be middelaar tussen industrie en ecologie". De earthworks, die hij uitvoer de - hij heeft in zijn korte le ven slechts drie grote buiten- sculpturen kunnen realiseren - moesten een magisch teken zijn, een signaal, zoals de mens dat door de eeuwen heen op aarde heeft achtergelaten, van Stonehedge tot Egyptische py- ramide. Mee-veranderen Smithson wilde niets minder dan de aarde mee-veranderen, het aanzicht van de aarde wij zigen. Het veranderlijke en te genstrijdige in de natuur boei den hem. Hij eiste onbruikbaar geworden „waste-land" (ver knoeid land) op voor de kunst, zoals vervallen mijnen en oude steengroeven. Smithson zag „geen hoop voor de logica" en noemde zijn werk een „stil le katastrofe van geest en ma terie". Hij maakte deel uit van een generatie kunstenaars die in de jaren zestig afstand namen van traditionele kunstwaar- by De 0<««-TW)ly den. Hij had contact met Carl Andre. Sol Lewitt en Don Judd, kunstenaars van de Mi nimal Art. Smithsons vroege werk be stond vooral uit reeksen van gestapelde kubusvormen die associaties oproepen met kris tallen, zoals men die in de aar de kan aantreffen. Later zou hij de aarde zelf naar het mu seum brengen: grondmonsters in kratten stelt hij dan ten toon en geeft aan de hand van kaarten en teksten aan waar hij de grond vandaan heeft en welke bijzonderheden de mon sters in zich bergen. Hij vindt het begrip „non-sites" uit, de niet-ruimtes, lokaties van ver vreemding. Niemandsland Nog weer later gaat Smithson ter plaatse werken op door hem gekozen terreinen, vaak niemandsland tussen stedelijke bewoning en ongerepte na tuur. Een voorbeeld: hij laat tonnen asfalt van een helling glijden, symbool voor de steeds werkzame natuurkrachten, die langzaam het aanzien van de aarde veranderen. Hij maakt dijkvormige lichamen die in het water liggen, zoals in april '70 in Utah „Spiral Jetty", in Emmerschans „Broken Circle" en „Amarillo Ramp", het pro ject dat posthuum, door zijn vrouw en collega-kunstenaar Richard Serra voltooid zou worden. De spiraalvorm vond hij in de natuur en in de aan die natuur ontleende kunst van oude culturen. Smithson bracht heden en verleden, mens en natuur, het organi sche en artificiële tot elkaar. De vele werktekeningen, die Smithson maakte en die nu in het museum Kröller-müller te zien zijn, geven een beeld van de intentie van de Amerikaan. Zij dienen niet gezien te wor den als door hem voltooid ge achte kunstwerken, maar als getekende gedachten, als in vallen, notities en werkplan nen. In het museum is twee maal daags Smithsons film „Spiral Jetty" te zien. THOM STROINK OTTERLO In 1971 kwam de Amerikaanse beeldend kunstenaar Robert Smithson naar ons land om er iets voor de tentoonstelling „Sonsbeek buiten de perken" te maken. In de buurt van Emmen, in een zandafgraving, verrees toen de „Spiral Hill". Aanvan kelijk wilde hij de spiraalvor mige heuvel uit turfblokken optrekken en wit zand over het onstane pad uitstrooien. Smithson zag daar echter van af en besloot de heuvel te con strueren üit leem, verrijkt met een laag zwarte aarde en van wit zand een pad uit te zetten. Vlakbij deze heuvel maakte hij ook „Broken Circle", een projekt waarin een grote rol steen, „een waarschuwing uit de ijstijd", de hoofdrol vervult. ..Broken Circle, Spiral Hill" is het enige nog in Europa be staande earthwork van Smith- SHooTIH/r fHOr F WRE J JvJtx ef 3. BIKK «.jrrry 5. riooCI»^ Or t Ov-T'r»' S' -j 4fi fikken enrdt. full <i I 1# ID. fit rial skt>1 -fr»""- A*«sc*nc MO«JVT yr'''wN v- pv a.*1 inclata Q)*wA Een werktekening van Robert Smithson voor zijn earthwork „Spiral Jetty".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 8