's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 3?250 leüeriorp HET VERSCHILTUSSEN DE KRANT EN EEN HUIS-AAN-HUIS FOLDER? DE KRANT WORDT GELEZEN. ■5 bestemmingsplan dwarswateringkade in voorbereiding ONDERWIJZERES „PAGINA 14 LEIDSE COURANT WOENSDAG 31AUGUSTO Pannekoekenhuis in de aanbieding Oetker pannekoekmix, compleet, 1 ~7Q pak 400 gram X./ *7 Nu met gratis Fame button. Pannekoekmeel, WI pak 400 gram _b25 99 ie Betuwe huishoudjam, ardbeien, abrikozen of 1 Q kersen, pot 450 g L99 X.O (Spaar de deksels met de foto's en handteke ningen van bekende Nederlandse voetballer erop). Van Gilse schenkstroop, Q CQ fles 500 gram ®®s 3^05 Eieren, wit klasse 3, doos 10 stuks Grieve, zure handappel, 1.38 Witte druiven, (ReginaVera) pak 400 gram Loots limonadesiroop, frambozen, cassis of grenadine, fles 0.6 liter 1<€& yfSs Doperwten (t| extra fijn, ïSJ! pot 700 gram Yoki drink, naturel, sinaas, framboos, perzik of banaan, -"Lu 1.49 2A5 1.98 II Belfiore maiskorrels, blik 360 gram 1*3 1.49 Pizza Saporita, W I 400 gram J Gerookte ontbijtspek, (y) vacuüm verpakt, 1 OQ Ï5UI100 gram U8 1.C.V Sélection St. Pierre, een rode droge tafelwijn, fles 0.7 liter nu 4 flessen voor U M i I 'H. - m 73 fenaflt -<Vxü> .i, - to- Jolie Madame kniekousjes, 40 denier, keuze uit 99 8 kleuren JL45- Elmex tandpasta, duopak, met gratis tande- stokers C Qrj @0© WiWV/ Bic wegwerpaanstekers, O QQ set 3 stuks 5r37 chocolade, a®® J yQ Biefstuk, 100 gram s 3=09 2.49 Gelderse schijven, 100 j kilo Kipfilet, 10°gram ^91-09 /XKiptnet, cfi 100 gram E6§ 149 1Q Qfi hutsmerit kilo W De artikelen in deze advertentie kunt u in alle AH winkels kopen, behalve di artikelen waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels waar één van die cijfertjes op de deur staat. Reclameprijzen gelden van donderdag 1 t/m zaterdag 3 september a.s. Zolang de voorraad strekt. albert Heijn ALLEEN AL OM DE SERVICE KOOPT U BIJ VAN BERGE - HENEGOUWEN AALMARKT 12-15-16. TEL. 12.17.82 - LEIDEN De gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 29 augustus 1983 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied "Dwarswatering kade". Dit houdt verband met de voorberei ding van een bestemmingsplan voor het gebied dat begrensd wordt door de Zijldijk, de Dwarswatering en de secundaire weg 5. Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 1 september 1983 voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum van het gemeente huis van Leiderdorp, Statendaalder 1. PROVINCIE ZUID-HOLLAND INSPRAAK STREEKPLAN ZUID-HOLLAND OOST In verband met de bijstelling van het streekplan Zuid-Holland Oost organiseert de provincie een VOORLICHTINGSAVOND OP WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1983 OM 20.00 UUR IN CENTRUM DE BRON, TROUBADOURWEG 2, ALPHEN A/D RIJN. Op deze bijeenkomst geeft gedeputeerde drs. W.H.M. Aaibers een toelichting op de onlangs door Gedeputeerde staten van Zuid-Holland voorgestelde aanpassingen van het streekplan dat dateert van 1978. Ook kunnen vragen worden gesteld over de plannen en over de inspraakprocedure die wordt gevolgd. De bijstelling betreft met name de woningvoorraad (tot 1990 zijn extra huizen nodig - maar geen nieuwe bouwlocaties - om aan de woningbehoefte te voldoen) en de bedrijfsterreinen (er zijn extra terreinen nodig). De nota van bijstelling ligt gedurende de maand september ter inzage in de gemeentehuizen en bibliotheken in het streekplangebied (Alphen a/d Rijn en Gouda e.o., de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vïjfheerenlanden). In september vindt eveneens de inspraak plaats rond de bijstelling van het streekplan Zuid- Holland Oost. Geïnteresseerden kunnen op twee manieren reageren op de plannen: individueel, door vóór 7 oktober 1983 een schriftelijke reactie (zonder postzegel) op te sturen naar Centraal Secretariaat Streekcommissies Antwoordnummer 100 2500 WB Den Haag in een discussiegroep, deze komt in september enkele malen bijeen en stelt een gezamenlijke reactie op. Aanmelding en informatie hier over bij het Centraal Secretariaat Streekcommissies, telefoon: (070) - 997770 Ten slotte wordt op 5 oktober een regionale inspraakbijeenkomst gehouden, eveneens in centrum De Bron in Alphen a/d Rijn. Daarop is iedereen welkom. Het verslag van deze avond en overige resultaten van de inspraakronde worden betrokken bij de verdere besluitvorming rond de bijstelling van het streekplan. De nota van bijstelling komt aan de orde in de decembervergadermg van de vaste commissie van provinciale staten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 1/301 TIP VOOR ADVERTEERDERS Donderdag 22 september wordt de bijlage 'WONEN' van deze krant ook huis-aan- huis bezorgd in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Hans Peterse, bereikbaar onder nummer 070-190.792 kan u alles vertellen over de adverteermogelijkheden in deze bijlage. EMEENTE VOORHOUT De burgemeester van Voorhout maakt, ter vol ning aan het bepaalde in artikel 22 van de Wt de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de gemei raad in zijn vergadering van 18 augustus 1983 I besloten te verklaren dat een bestemming! wordt voorbereid voor een perceel grond aai Prinsenweg, kadastraal bekend gemeente hout, sectie B nr. 3140, welk perceel op de b stukken behorende en als zodanig gewaarmi tekening gearceerd is aangegeven. Het betreffende raadsbesluit met bijbehorend» kening ligt voor een ieder ter inzage ter gemet secretarie, afdeling algemene zaken. Voorhout, 31 augustus 1983. Het bestuur van de Stichting R.K. Scholen zerswoude-Rijndijk/Koudekerk a.d. Rijn zo- MET SPOED voor de 6e klas van de O.L. van Banneuxschool, Da Costasingel 42 te f zerswoude/Rijndijk een voor twee schooltijden per week (woensdj morgen en vrijdagmiddag). De school is gelegen in een nieuwe woonwijk heeft goede (bus)verbindingen met o.a. Leid en Alphen a.d.Rijn. Telefonische informatie bij het hoofd van school dhr. J. F. de Bakker, tel. 01714-3162. Uw schriftelijke reaktie kunt u richten aan de I cretaris van het schoolbestuur, dhr. P. Jansen, Hoge Rijndijk 52, 2382 AV Zoet woude.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 14