fSÜ Metaalindustrie helpt ruim honderd schoolverlaters itestauratie AAN contea cthouden Bethlehemkerk onzeker BURGERLIJKE /STAND Inspraakcommissie al direct geconfron teerd met klachten T) GEMEENTE WIL MAASBACH WEE JAAR OPLEIDING EN MOGELIJK EEN BAAN iGi -IDEN CctdaeSouoani DINSDAG 23 AUGUSTUS 1983 PAGINA 3 LEIDEN Geboren: Tony z.v. W. J. van Rossum en M. de Vreugd; Ja- coba Cornelia d v. W. J. Guijt en C. Haasnoot; Anita Maria d.v. T. G. P. H- Focke en A. G. M. M. van Eeden; Elisabeth Hendrika Alida d.v. H. T Dorrestijn en Y. T. J. M. Koppers; Laurentius Poulus Adriaan z.v. L. Voogd en D. van Pernis; Fleur Eline Myrte d.v. C. P. Pieterse en S. R. D. W, Y. Heikens; Wendy d.v. P.J. Steenvoorden en M. van den Hout; Karima d.v. A. Amazzal en E. Hara; Pieter Peter z.v. P. Kuijt en A. van den Oever; Lotte Jeannette d.v. H. M. de Burlet en J. M. Scheepers; Anouk d.v. L. Ooms en M. C. Knegt; Johanna Wilhelmina d.v. T. G. A. de Boer en F. P. Passchier; Maria Elisa beth Wilhelmina d.v. S. J. Zoet en A. Aniba; Kim d.v. D. C. Duijndam en M. Plug; Gusta Barbara d.v. D. Mul der en M. J. van Zonneveld; Sebasti- aan Johannes z.v. J. B. F. van den Berg en J. E. C. Steenvoorden; Jacob Cornelis z.v. G. J. van Zuijlen en A. van Rijn; Johanna Alida d.v. A. de Vries en D. van der Haar; Sietske Hellen Maria d.v. L. A. J. van Berge Henegouwen en A. D. M. van Loon; Neeltje Jacoba d.v. A. de Vries en D. van der Haar; Nicky Johnny Mit chell z.v. J. C. S. Poot en J. W. Spies; Catharina Elisabeth Maria d.v. A. J. M. van Winsen en C. C. M. van No- belen; Ellen d.v. J. A. de Vos en E. Mikulósové; Caroline Cecile Martine d.v. G. H. Timmermans en H. J. van Bij de tijd (1) Er zijn zo'n tien gemeentelijke klokken en een aantal particuliere klokken, die Leiden bij de tijd houden. De klok is eigenlijk maar een naar ding, omdat het ons telkens weer op het feit drukt dat we ouder worden en eigenlijk niet veel wijzer, maar voor velen schijnt de klok toch te moeten. Heel veel draait om tijd tenslotte. Op tijd hier zijnop tijd daar zijn, afspraak om die tijd. Een jachtig bestaan, waar je weer op tijd mee moet stoppen om geen hartinfarct te krijgen. Bij de tijd (2) De gemeente Leiden meende zo'n twintig jaar geleden de bevolking een dienst te bewijzen door hier en daar in de stad een klok neer te zetten. De digitale horloges, die nu reeds voor een habbekrats te koop zijn, waren er toen nog niet en de gemeente, sociaal voelend als altijd, wilde ook de horlogeloze burger van dienst zijn. Service heet dat. De klokken werden her en der neergezet in de stad. Op de Visbrug, op de Hoge Rijndijk, de Lage Rijndijk, bij de Trómpstraat. in de Mors. bij de Haven, de hoek Hoge- woerd/Gangetje, de Prinsessekade. het Haagplein enz. Ei genlijk zouden ze op het gemeentehuis nog wel wat meer klokken willen, maar er is geen geld. Een klok op zo 'n ijze ren paal komt in totaal met aansluitkosten enzovoort op ongeveer 4500 gulden. Bij de tijd (3) Zo zouden er nog wat klokken geplaatst moeten wor den in de Merenwijk, in Meerburg, bij het winkelcen trum in Zuid-West, in Leiden-Noord en in de Stevens hof, maar, zoals gezegd, het plaatsen van een paar van die klokjes loopt aardig in de papieren. En dat geld kan men nu wel beter gebruiken. Daar komt nog bij, dat het onderhoud van zo'n klok ook nog eens onge veer 200 gulden per jaar kost. Het EBR zet de klokken steeds gelijk, maar veel vóór of achter lopen doen ze niet. Het uur vooruit en achteruit zetten noodzakelijk door de zomertijd, wordt door gemeente-ambtenaren gedaan. Dan moet er iemand met een ladder tegen de klok opklimmen, wordt de wijzer met de hand een uur verschoven en is Leiden weer bij de tijd. De klok op de Visbrug. iibbISB Economisch wel en wee De lichtdrukkerij en fotokopieerinrichting „Leico Print b.v." aan de Gerrit van der Veenstraat 69 is in staat van faillissement verklaard. Het onderaann. bedrijf van betonijzervlechtwerk J. Verhoe ven is verplaatst van de Wilgenrode 3 naar de Mecklenburger- straat 4. Aan de Hogewoerd 122a is Jan Bentveld b.v., houdstermij. expl. van onr. goed gevestigd. In een eerder leeggekomen winkelruimte aan de Maresingel la is het schoonmaakbedrijf tevens verhuur van schoonmaak- machines „Weco" (eig. H. G. Werner) gevestigd. De boetiek ,,'t Mazzeltje", kleinhandel in 2e handskleding is verplaatst van de Nieuwe Beestenmarkt 22 naar de Lammer markt 9. Het onderaann. bedrijf voor het leggen van dakplaten van A. J. Jansen is verplaatst van de Willem de Zwijgerlaan 409 naar de Rijndijk 259. In een eerder leeggekomen bedrijfspand aan de Musschen- broekstraat 19. is het café- en petit-rest.bedrijf „Vluchtoord" (eig. E. J. Rogge) gevestigd. „C.A.C.", winkel in videobanden, geluidscassettes alsmede ste reobanden alsmede stereo- en videoapp. is verplaatst van de Lokhorststraat 15 naar de Nieuwe Rijn 17. Aan de Hansenstraat 6b is „Risja", import van en groothandel n vrijetijdskleding (eig. J. F. Pijnnaker) gevestigd. De winkel in vrijetijdskleding aan het Vijf Meiplein 162 is op geheven. Aan de Boerhaavelaan 8 zijn gevestigd- „Dr. J. G. Defares Be heer B.V.", verkrijgen en beheren van effecten, aandelen e.a. vermogensbestanddelen alsmede „Dr. J. G. Defares Chelatie Leiden b.v.", het bevorderen van en het uitoefenen van het be roep van arts in het bijz. bij het uitoef, van de chelatietherapie enz. Aan de Sperwerhorst 74 is de handelsonderneming Th. van Rijn, markthandel d.m.v. demonstratie, gevestigd. Het Chinees-ind. rest. „Golden Palace" aan de Herenstraat 8 overgenomen en voortgezet door S. W. Yap. In de woonboot „Gambiet" aan het Galgewater t/o nr. 13 is iet schoonmaakbedrijf P. Hansen gevestigd. Het café „Sociëteit De twee spieghels" aan de Nieuwstraat 11 is overgenomen en voortgezet door S. Platteel. Het dameskappersbedrijf (aan huis) van C. Halstein is van de Herenstraat 114 verplaatst naar Oegstgeest. „Klema b.v." is verplaatst van de Stokroos 35 naar de Brik- kenwal 4. Oostrom; Laura d.v. J. Miskelly en M. L. Rutter; Riduan Pascall z.v. R. Graadt van Roggen en A. C. M. van de Wetering; André Daniël z.v. J. A. van den Enden en Y. B. E. Karre- man; Neslihan d.v. E. Akdeniz en M. Saribas; Susanne Yvonne d.v. D. Brown en M. Y. IJpma, Niels Corne lis z.v. A. Haasnoot en C de Zwart; Esther Johanna Geertruida d.v. C. M. van de Hoef en J. M Warmenhoven; Menno Theodorus Nicolaas z v. T H. Opdam en L. A. F van der Ploeg; Maroesja Katharina d.v J B. M. Z. Trimbos en G- C. M Kemper; Elsje Maria Quirina d.v G. A. Bijkerk en Q. M. G. van Noort. Overleden: J. G. S. Alkemade, geb. 5-8-1906, man; C. C. T Wassenaar, geb. 5-4-1934, vrl., echtgen. van L. J. van Berkel; J. H. Hoogendoorn, geb. 19-6-1930, man; P. M. Voskuil, geb. 10-6-1907, man; H. van Leeuwen. geb. 20-3-1898, vrl., geh. gew. met J. C. Göebel; G. van Beelen, geb. 21-9- 1916, vrl.; C. J. G. Meelhuijsen, geb. 3-2-1959, vrl., echtgen van E. R. Creutzburg; H. R, Lohrig, geb. 1-5- 1926, man. J. Smit. geb. 12-11-1922. vrlechtgen. van C. J. Witjens. W. F. J. Nieuwenburg, geb. 16-5-1926, man, G W. van Hemert, geb. 14-2-1928, man; D. Laman. geb. 2-6-1916, vrl.. geh. gew met H. Verwer. A Rijns- burger, geb. 8-9-1907, vrlC. M Bul- ters. geb 14-6-1927, vrlechtgen. van J W Ypma; P W van Vliet. geb. 7- 9-1915. man; N. M. M. Konings, geb. 12-4-1924. man; P D Stolwnk. geb 26-3-1911, vrl., echtgen van H. M. Janssen; A. A. van den Elshout, geb. 28-5-1911 man; M. Kaldenbach, geb. 11-8-1909 vrl. echtg. van A. Vermeu len; M. Jongerden, geb. 27-11-1957 man; G. A. Kleinveld, geb. 25-4-1907 Nog maar net geïnstalleerd, kreeg de kersverse in spraakcommissie op haar eerste echte vergadering gisteravond, al direct enkele klachten over het in- spraakbeleid te verwerken. Het was de directeur van de Stichting Welzijn, J. Kamphuis, die de 'het veld nog verkennende' leden van de commissie enkele staaltjes van inspraak voorschotelde die naar zijn mening een „blamage" voor de gemeente Leiden waren. Zo beklaagde Kamphuis er zich over dat hij vlak voor de vakantie de bezuinigingsnota van B en W had ontvangen met het verzoek daar voor 1 september op te reageren. „En dat is in de vakantietijd een bijna onmogelijke zaak", aldus Kamphuis, die meende dat op die manier van een serieuze mogelijkheid tot inspraak geen sprake was. Bo vendien was het volgens Kamphuis nog maar de vraag of B en W de ingezonden reacties wel mee zouden nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Het is gebruikelijk dat B en W van de reacties kennis ne men (en wellicht in het beleid verwerken) hetgeen uitein delijk pas bij de begrotingsbehandeling zal kunnen blijken. Vorig jaar is bij een soortgelijke procedure slechts een af schrift van het besluit aan de organisaties gestuurd maar geen antwoord gegeven op de reacties op de bezuinigings nota", aldus Kamphuis. De directeur van de Stichting Welzijn beschikte over nog meer voorbeelden waarmee hij dacht te kunnen aantonen dat het met de inspraak in Leiden verre van ideaal is ge steld. „Het gemeentebestuur overschrijdt regelmatig de door hemzelf gestelde termijnen terwijl de insprekers daar wel aan gehouden worden", stelde Kamphuis. Duidelijk is dat wanneer het aan de Stichting Welzijn ligt, de in spraakcommissie een drukke tijd tegemoet gaat. Ook de commissie zelf zal haar uiterste best doen zoveel mogelijk klachten in ontvangst te nemen. Op de talloze in spraakavonden zal de aanwezigen duidelijk gemaakt wor den dat, wanneer zij klachten hebben over de inspraak, zij daarvoor terecht kunnen bij de inspraakcommissie. Offi cieel is het de bedoeling dat de klachten aan de gemeente raad worden gericht, die ze om advies door zal sturen naar de uit vijf deskundigen bestaande inspraakcommissie. De commissie is gisteravond begonnen met het voorzichtig ontwerpen van inspraakprocedures voor uiteenlopende za ken om de burger optimaal in staat te stellen mee te kun nen praten over het in Leiden gevoerde beleid. Bethlehemkerk aan de Lammermarkt. 2IDEN De restauratie in de Bethlehemkerk in de Lammermarkt is ïzeker. Johan Maasbach 'ereld Zending, de huidi- eigenaar van het kerk- ibouw heeft de gemeen- laten weten, dat de res- uratie in gevaar is geko- en door het uitblijven in subsidies. Johan Maasbach Wereld inding kocht het kerkge- »uw in 1979 voor het sym- •lische bedrag van één gul- in van de gemeente. Maas- ich wilde er een evangeli- tie-centrum beginnen en »d de bedoeling het uit 1644 daterende gebouwtje te res taureren. Hij had daartoe op voldoende financiële steun van het ministerie van WVC gerekend. In een later sta dium werd ook het naastge legen pakhuis door Maasbach aangekocht. Toen het ministerie de subsi diekraan dichtdraaide, werd restauratie minder aantrek- kelijk daar de organisatie van Maasbach zelf een mil joen op tafel moest leggen om de plannen te realiseren. Toen korte tijd geleden een bord 'Te Koop' op de voorge vel van het pakhuis prijkte, werd het gemeentebestuur ongerust en herinnerde Maasbach nog eens aan de gemaakte afspraken over restauratie. Maasbach ontkent echter dat er in het contract bindende voorwaarden zijn vastgelegd over de restauratie van de Bethlehemkerk. „Restaura tieverplichtingen kunnen niet hard gemaakt worden", zo schrijft Maasbach aan het gemeentebestuur. Hij wijst in deze brief tevens de sugges tie af om in het pakhuis twee woningen te bouwen om zo in aanmerking te komen voor een zogenaamde casco regeling. „Voor een stichting die uitsluitend bezig is met de verbreiding van het Evangelie wereldwijd, is de bouw en exploitatie van wo ningen een doel, waarvoor onze geloofspartners hun gif ten niet gegeven hebben", schrijft Maasbach. De evan gelist stelt de gemeente voor de restauratie door een ander te laten plaatsvinden waarbij Maasbach het centrum, wan neer eenmaal gereedgeko men, wel wil exploiteren. De andere mogelijkheid is vol gens Maasbach dat het con tract verbroken wordt en de gemeente het gebouw weer terug neemt. De gemeente is vooralsnog van plan Maas bach aan het contract te hou den. IVELOPPEN MET OUD GESTOLEN est( jEN Uit het kantoor van Diaconessen ziekenhuis in rJen is het afgelopen weekein- een aantal enveloppen met in- ld, ter waarde van zo'n 1000 LS Iden, gestolen. In de envelop- was geld verzameld voor een .•heidscadeau voor drie perso- •lsleden van het ziekenhuis, de 1 iraden gestolen IDEN Uit een kamer aan 11 Kaarsemakersstraat, bewoond nnir een 30-jarige Leidenaar, is es le nacht van zondag op maan- aantal sieraden en ques met pasje gestolen. De t vertegenwoordigt een waar van zo'n 7000 gulden. Intrede predikant ds. Mostert LEIDEN De intrede- dienst van de nieuwe predikant ds. J. Mos tert van de Evange- lisch-Lutherse Gemeen te in Leiden heeft plaats op 4 september. De dienst, die wordt ge leid door de 1ste consu lent van de Leidse Lu therse Gemeente ds. A.K. van der Meij, be gint om drie uur. Na de dienst in het kerkge bouw aan de Hoogland se Kerkgracht 26 is er gelegenheid om met het echtpaar Mostert ken nis te maken. Rotterdamse metro LEIDEN De afdeling Rijnland van de Ne derlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen houdt morgenavond een diaserie in het restaurant Wienerwald aan de Steenstraat. Het is de eerste van een reeks maandelijkse bij eenkomsten, die de vereniging in het seizoen '83-'84 wil houden. Er wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen bij de RET in Rotter dam, sinds de opening in 1968. Aan bod komen onder meer de nieuwe Oost-West metrolijn, uit breiding van tramverbindingen in Rotterdam en het recent afscheid van de laatste trams met conducteur in Rotterdam. De diaserie begint om acht uur en de toegang bedraagt twee gul den. Dief door personeel herkend LEIDEN Een 22-jarige Lei denaar heeft gistermiddag be kend enkele dagen geleden, op 19 augustus, tien truien te heb ben gestolen in een kleding zaak op de hoek Haarlemmer- straat/Donkersteeg. De truien kosten 60 gulden per stuk. Het personeel van de zaak herken de de man, toen deze opnieuw in de winkel rondstapte. De po litie heeft de Leidenaar aange houden. Modeshow in Stadsgehoorzaal LEIDEN Een aantal modezaken aan de Breestraat, waaronder Warnecke mode en lin gerie, Messcher's Modehuis, Van Dalen-Bally, Look brilmode en Tom Westen Kapsalon geeft woensdag 31 augustus een modeshow van de nieuwe herfst- en wintermode in de Stadsge hoorzaal. De show begint om acht uur. Het in terieur van de Stadsgehoorzaal wordt dan weer opgefleurd met bloemsierkunst van David Nieuwenburg. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het duo Lex Zonneveld. De show staat in het teken van de „Franse week", die donderdag 1 september in de modezaak van Warnecke van start gaat. De toegangsprijs voor de modeshow bedraagt tien gulden. Hiervoor krijgt men een kopje koffie en een gebakje gra- ^tlüEN/DEN HAAG el ht bedrijven in de me- d- en electrotechnische dustrie in de Randstad llen 100 a 120 extra P' ïoolverlaters de kans ven via een zogenaamde leidingsovereenkomst nodige ervaring in deze ctor van de industrie op Deze aantallen men bovenop de leer- ,.v4gen die toch al een laaiiats zouden krijgen. De ,^noolverlaters kunnen een vergoeding tenfee jaar aan de slag bij acht bedrijven en in periode moeten ze zo- 1 el kennis opdoen, dat ze _r er wat gemakkelijker 11 n baan in deze bedrijfs- l", k kunnen vinden. De -hi drijven, die leerlingen dergelijke opleiding garanderen de schoolverlaters na die twee jaar echter geen baan. De acht bedrijven (Fokker Schiphol, Fokker Ypenburg, Machinebouw Conrad Stork in Haarlem, Vicon in Nieuw Vennep De Machinefabriek Noordwijkerhout, Plaatwerke rij Slotboom in Katwijk, HCG in Leiden en Siemens in Den Haag) hebben samen met een aantal vakbonden (FNV, CNV, Unie BHLP, HPME) en de Werkgeversvereniging FME het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Metaal en Electro-opleidingen Randstad-Midden. Deze stich ting vloeit voort uit de metaal- CAO die voor dit jaar en de komende twee jaar is afgeslo ten tussen werknemers en werkgevers. In die CAO wordt bepaald, dat jaarlijks 0,2 pro cent van de totale loonsom door de werknemers wordt in geleverd en dat met het geld dat hiermee vrijkomt school verlaters in de metaalsector moeten worden opgeleid. Lan delijk is hierdoor 16 miljoen gulden beschikbaar en daar mee moeten 2.500 3.000 schoolverlaters worden gehol pen. Voor de regio Dordrecht werd al in juni een dergelijke stich ting opgericht. De stichting Randstad is dus de tweede in Nederland. De stichting richt zich met name op leerlingen die LTS of MAVO achter de rug hebben en in de metaal verder willen. Begin september kunnen vol gens de initiatiefnemers zeker 100 a 120 leerlingen aan de slag en mogelijk kan dat aan tal in de loop der maanden nog oplopen tot 200 leerlingen. Dat zegt A. Voerman, districts bestuurder van de Industrie bond FNV en voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting. „Het is moeilijk er precieze uitspraken over te doen, maar ik schat dat 40 a 50 procent van de leerlingen na die twee jaar opleiding daad werkelijk een baan krijgt". Vergrijzing De stichting heeft twee doel stellingen met het creëren van de extra leermogelijkheden voor jongeren. Voerman: „We hopen de vergrijzing in de me taal- en electrotechnische in dustrie tegen te gaan en we willen de vakkennis van de jongeren vergroten. Daarmee wordt de kans groter dat zij la ter een baan krijgen. Een bij komend voordeel is dat de op leidingscapaciteit bij de bedrij ven behouden blijft en dat is weer nodig om de vakkennis te behouden". A.P. Roels, hoofd personeels zaken van de Machinefabriek Noordwijkerhout, legt uit waarom het initiatief ook voor de bedrijven een goede zaak is: „Een leerling opleiden kost een bedrijf 30.000 35.000 gul den per jaar. De economische recessie heeft tot gevolg dat veel bedrijven geen leerlingen meer aannemen, ze willen het eerst een paar jaar aankijken en zien er een mogelijkheid in om te bezuinigen. Omdat de opleidingen nu uit de loonsom worden betaald, is het voor de bedrijven weer mogelijk om de jongeren te helpen". Zo zouden bij Fokker Schiphol 30 leerlingen worden aangetrok ken maar dat worden er nu 63. De initiatiefnemers verwach ten dat er veel meer gegadigen zullen zijn dan plaatsen, „maar dat mag geen reden zijn om niet te reageren", wordt ge zegd. „Motivatie is één van se lectiecriteria en veel school verlaters zullen zich bij meer dere bedrijven aanmelden. Er zullen dus altijd uitvallers zijn". De opleiding duurt twee jaar maar ook volgend jaar zullen de betrokken bedrijven weer nieuwe leerlingen aannemen. Hoe lang dat zo door zal gaan, hangt af van de CAO's, die de komende jaren in de metaal worden afgesloten. Vergoeding De leerlingen krijgen geen sa laris maar een vergoeding. Af hankelijk van de precieze in vulling van de opleiding en er varing van de leerling gaat het om 150, 350 of 550 gulden per maand. Daar gaan de sociale premies nog van af en vaak zullen de ouders het recht op kinderbijslag verliezen. Voor de FNV zijn die bedragen geen reden om niet mee te werken aan het de stichting. Voerman: „Je kan wel op je strepen gaan staan en eisen dat de leerlin gen het minimumjeugdloon in plaats van een vergoeding krijgen, maar dan zou van de opleidingen niets terechtko men en daar worden de schoolverlaters niets wijzer van". Degene, die interesse heeft voor een dergelijke opleiding in de metaalsector kan zich daarvoor aanmelden bij de acht bedrijven die er tot dus ver aan meedoen. De oplei dingsovereenkomst wordt uit eindelijk met de stichting aan gegaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3