)peelfilm „Rockers"muzikaal document MUZIEK VAN DE BOVENSTE PLANK derlandse programma's PROGRAMMA-OVERZICHT Buitenlandse programma's IDIO/TELEVISIE CeidócSomant DONDERDAG 23IUNI1983 PAGINA L3 )SPEL MUSIC ASSOCIATION ÏIKT ONDERSCHEIDINGEN UIT I Theo Lens is door de onlangs op- hte Gospel Music Association twee i onderscheiden met de „Zilveren r. De trofee werd beschikbaar gesteld jde NCRV. Hij kreeg de beide prijzen I oorkonde voor zijn prestaties als Jschrijver in de catergorie: beste com- lie voor „Kick In The Dirt" en voor Telpee „Turning Point", die als beste jtproduktie van het afgelopen jaar uit kwam. Zilveren Duif" met de bijbehorende jonde ging ook naar Elly en Kikkert i de catergorie: beste artiest of groep (de eerste plaat eindigden. Desire i als meest belovende groep uit de bus en Robert Korsloot en Marcel Mac- Mack kregen de onderscheiding voor „No Room For The Devil", in de catergorie: beste nieuwe lied. De jury bestond uit John de Mol sr. (directeur van de stich ting Conamus), Meta de Vries (AVRO), Jan van Dalen (NCRV), Victor van Heus- den (YFC), Jan van den Bosch (EO), Frans de Berg (Landelijk groep jeugdko ren en gospelgroepen). Rob van Dijk (musicus) en Ton van Bemmel (TROS- Kompas). Op Hilversum 3 wordt op vrij dag in „Ronduit" en zaterdag in „Gospel rock" impressies van de uitreiking en het daaraan verbonden GMA-gala 1983 gege ven. Lottoshow Willem Ruis niet op televisie HILVERSUM Door een sterfgeval in de familie van Willem Ruis gaat de recht streekse uitzending van de „Willem Ruis Lottoshow" morgenavond op Ned. I om 20.28 uur niet door Hiervoor in de plaats komt een door Sonja Barcnds gepre senteerde compilatie van hoogtepunten uit „Lotto shows" van het afgelopen sei zoen. Dit programma duurt ongeveer een uur. De Mid- Lotto trekking vindt gewoon plaats. KRO start radioserie met Piet Steenkamp HILVERSUM Prof. dr Piet Steenkamp, hoogleraar, lid van de Eerste Kamer en 'geestelijk vader' van het CDA, gaat vanaf dinsdag onder de titel 'In gesprek' voor de KRO-radio een tiental gesprekken over actuele onderwerpen voeren met leidende personen uit de Ne derlandse samenleving. De serie gesprekken is tot en met 30 augus tus wekelijks op Hilversum 2 (9.30-10.00 uur) te beluisteren. Bij de keuze van de gesprekspartners heeft prof. Steenkamp zelf ook een belangrijke rol gespeeld, aldus de KRO: hij kent ze allen persoonlijk. Het idee voor de gesprekkenreeks is afkomstig van KRO-program- mamaker Frans Schulte, die ook aan de gesprekken meedoet. Voor zover bekend komen de volgende prominenten voor de KRO-micro- foon: oud-premier Van Agt, bis schop Simonis, ex-EG-commissaris Vredeling, Smit-Kroes. EG-com- missaris Frans Andriessen, Marga Klompé, Norbert Schmelzer. mr I.A.Diepenhorst, de Limburgse commissaris van de koningin dr J.Kremers. de oud-directeur van de afdeling mensenrechten van de VN prof.mr Theo van Boven, ou d-ambassadeur drs C.B.Arriens, oud-procureur-generaal van de Hoge Raad mr G.Langemeyer, rechtbankpresident mr W.Borger- hoff Mulder. Philips-topman dr W.Dekker en KLM-president-di- recteur drs S.Orlandini. .VERSUM Na con- van The Who, k Zappa, Earth, Wind ire en Het Goede Doel t VARA's muziek- d juni afgesloten met muzikale speelfilm kers". In deze ruim i-en-een-half uur du- rolprent uit 1979 [t een mager verhaal leidraad voor een op- lende aaneenschake- van reggae-muziek zijn sociale achter- id. De film, die mor- vond op Ned. I om uur wordt uitgezon- is dan ook bestemd degenen die meer te in willen komen over levenswijze en de ge- vertuiging van de ïcaanse bevolking in ghetto's van o.m. Piston, de hoofdstad het Caraïbische ei- ije. NV$ae in al zijn vormen is in- _Jels een ingeburgerde mu- toort. Daaraan hebben -4punk- en new wave-groe- zoals The Police en The h bijgedragen. Deze muzi- 1en, die rond 1977 de mu- S •j-industrie op zijn kop zett- konden zich vereenzelvi- met de rauwe, felle mu- I die reggae heette. De ylgeling van rhythm uit New Orleans en de ble Caraibische ritmes k een prima geluidsdecor opgekropte emoties in te iwoorden. De Rastafari, de ihangers van Ras Tafari •nnen oftewel Haile Se- de overleden keizer van e t pië, maken er al twintig Scène uit de reggae-film „Rockers" met tweede van rechts hoofdrolspeler Leroy „Horsemouth" Wallace. jaar gebruik van om hun ge voelens te uiten. Deze groep, die door de politie en de elite op Jamaica wordt beschouwd als ongewenste figuren, ver langen ernaar ooit terug te ke ren naar hun eigenlijke vader land Afrika. Veel teksten van reggae-artiesten gaan over dat verlangen, maar er wordt ook gezongen over honger, onder drukking en politieke gebeur tenissen. De Rasta's, die ook in „Rockers" centraal staan, zijn herkenbaar aan hun dikke, touwachtige haar. Deze vorm krijgt het omdat ze het vanwe ge hun geloof, wel mogen was sen, maar niet mogen kam men. Aangegrepen Theodoras Bafaloukas, de schrijver en regisseur van „Rockers" werd tijdens een verblijf op Jamaica, zo aange grepen door het leven van de Rasta's en hun muziek, dat het idee bij hem opkwam er een documentaire over te maken. Het duurde tot 1976 voor zijn plannen enige vorm kregen. In dat jaar ontmoette hij pro ducent Patrick Hulsey, die al verschillende beeldverslagen had vervaardigd over Indiaan se stammen uit Centraal- en Zuid-Amerika. De muziek, die Bafaloukas uit Jamaica had meegebracht, inspireerde bei den echter tot het maken van een speelfilm. De hoofdrol in de rolprent wordt gespeeld door drummer Leroy „Horsemouth" Wallace, die voor zichzelf en zijn fami lie een beter economisch kli maat probeert te scheppen. Met geleend geld van o.a. Gre gory Isaacs (een bekend reg- gae-zanger) koopt hij een mo tor om grammofoonplaten mee te distribueren. Zijn vriend Ja cob „Killer" Miller biedt hem ondertussen een baantje aan als drummer in een groep, die in een van de rijke nachtclubs van het eiland speelt. In die nachtclub ontmoet hij Sunshi ne, de mooie dochter van de eigenaar, een reggae-fan en een bewonderaarster van Hor semouth. Al snel wordt zijn motor gestolen. Door middel van Sunshine komt hij er ach ter dat de Maffia daar schuld aan heeft. Horsemouth laat het er niet bij zitten. Hij neemt maatregelen om zijn motor te rug te krijgen en slaat hard te rug. Rijkelijk omlijst Al deze gebeurtenissen wor den rijkelijk omlijst en onder steunt] door reggae-muziek van o.a. Peter Tosh, Bunny Wailer, Inner Circle, Junior Murvin, Maytones, Third World en Gregory Isaacs. Er is ook een aangrijpende uitvoe ring van het nummer „Jah No Dead" van Burnin' Spear, wanneer Horsemouth's motor net is gestolen. Hij wordt tij dens zijn zang alleen begeleid door het geluid van de oceaan. De film brengt ook de levens omstandigheden van de Ras ta's in beeld en (ondanks de armoede) het relaxte leven waarin tijd de meest onbelang rijke factor lijkt te zijn. Het komische element wordt ge vormd door de manier waarop de meeste spelers en figuran ten zich bewegen, met swin gende arm- en beenbewegin gen zoals ook te zien is in de promotie-video van 10 CC's „Dreadlock Holiday". Tijdens de opnamen werd druk gebruik gemaakt van be staande situaties. Dirty Harry bijvoorbeeld, een vriend van Horsemouth, hoefde zijn rol niet in te studeren omdat hij in het echte leven met dezelf de zaken bezig is. Higher, een andere vriend, die al veertien jaar in de heuvels buiten Mon- tego Bay woont en Horse mouth verpleegt wanneer deze in elkaar geslagen is, speelt ook zichzelf. Hij weet heel veel over kruiden. Zo hielp hij door middel van een kruiden- preparaat de film-geluidsman van een vrij ernstige huidaan doening af. Verder werd er gebruik gemaakt van Peter Honiball's prachtige huis in Montego Bay en zijn open auto met telefoon. Peter speelt in de film Honeyball, de corrupte manager van de club waar Horsemouth optreedt met Ja cob Miller. De film heeft inmiddels ook historische waarde gekregen. Het geeft niet alleen een goed beeld van de reggae-muziek uit die periode, maar het her bergt ook een van de weinige opnamen, die bewaard is ge bleven van de inmiddels over leden Jacob „Killer" Miller Deze zanger kwam op 23 maart 1980 om tijdens een noodlottig auto-ongeluk in Kingston. Met zijn persoonlij ke zangstijl, (een soort gorgel gimmick), was hij vooral bij de Jamaicaanse meisjes geliefd en wist hij solo en met de groep Inner Circle internationaal door te breken. HANS PIËT Allez Allez, nog met zangeres Sahara, was slechts een kort, succesvol leven beschoren. Werchter-popfestival 1982 op televisie: HILVERSUM Nadat de KRO eerder via de radio door middel van geluidsregistraties uitgebreid aandacht besteedde aan het> Belgische dubbele rockfestival Torhout/Werchter, is het zater-, dagavond op Ned. II om 22.50 uur de beurt aan de televisie. Met een nieuwe editie van het festival voor de deur (op 2 en 3 juli) lijkt het een aardige opwarmer voor alle Nederlanders die het volgend weekeinde naar,onze zuiderburen afreizen om te kun nen genieten van groepen zoals Simple Minds, Warren Zevon, U2, Peter Gabriel, Eurythmics, Van Morrison, John Cale en The Scabs. De Ierse groep U2 is dit jaar ook weer van de partij. Vorig jaar speelde ze een korte maar overgetelijke set hoewel Bono, tijdens het concert in de Groenoordhal in Leiden, zijn stem had gefor ceerd en nummers als „I Threw A Brick" en „Into The Heart" wat ontkracht uit de speakers liet komen. Zanger Bono probeer-, de dit tekort goed te maken door regelmatig het publiek in te* rennen en in een mast te klimmen om nummers zoals „I Fall Down" te zingen. Voor veel Belgen is U2 een zegen uit de he mel, vandaar dat ze er dit jaar weer bij zijn. Ook Steve Miller, die in beelden gevat, te zien is bij de KRO, was laaiend enthou siast over de verrichtingen van U2. In het Belgische radio- en tv-blad „HUMO" laat hij een aantal dagen later weten: „Toen ik de groep had gehoord ben ik de volgende dag gelijk twee casset tes van ze gaan kopen. Ik vond ze briljant". Steve, die met zijn band als invaller diende voor de Engelse Pre tenders zegt verder over zijn Torhout/Werchter-ervaringen: „Ik heb de mooiste dagen van mijn leven beleefd. Ik heb nog nooit betere festivals meegemaakt dan dat van Werchter. Wat een fantastisch publiek was dat daar. Niet alleen omdat ze ons zo geweldig ontvingen, maar vooral omdat ze zo flexibel waren en dat ze evengoed mensen als U2 als Jackson Browne konden waarderen". Zijn optreden, dat min of meer terug te horen is op zijn laatste langspeler ..Steve Miller Live", zette een vakkundige show op het podium zonder veel visueel spektakel, waarbij hij klassie kers als „Gangster Of Love" vermengde met zijn hitsingle „Abracadabra". Jackson Browne, maar ook Talking Heads gaven echter geen toestemming om gefilmd te worden waardoor het memorabele optreden van de groep alleen in de herinnering zal voortleven. Wel voor de camera's stonden Mink DeVille en Allez Allez. Deze Belgische groep met de Engelse zangeres Sarah was maar een kort succesvol leven beschoren. Op het moment dat een in ternationale doorbraak een feit leek, verliet de zangeres de groep en daarna was de rest van de band nooit meer zichzelf. Het Werchter-concert was een swingende aaneenschakeling van Afrikaanse ritmes en enthousiaste muziek in de vorm van „Af rican Queen" en „Allez Allez". De groep werd bovendien bijge staan door twee blazers van de momenteel in de lift zittende Lavvi Ebbel. Mink DeVille, die eerder dat jaar op Pinkpop te zien was, miste inspiratie en overtuiging en was eigenlijk het dieptepunt van het festijn. HANS PIËT inger Cliff Richard wordt in de derde aflevering van de fan<* Cliffgevolgd tijdens zijn promotiereis door de Vere- th^l* Staten. Ned. I om 19.05 uur. )ERLAND 1 >rref Mary Benjamin. Onder zeikwaardige omstandighe- loj leert Mary een nieuwe 'nan kennen, die een goo iend van haar wordt. Ze heejwel wat steun gebruiken, in het ziekenhuis zijn de imen niet van de lucht, collega van haar zou een int verkeerde medicijnen )en gegeven. Mary neemt loor de zuster op, maar de medische staf keert zich haar. Hill Street Blues. Het au van hoofdinspecteur k Furillo komt onder hoog- ning te staan als de presi- van Amerika aankondigt wandeling door de wijk te t maken. Furillo tracht de plaatselijke jeugdben- een „deal" te sluiten om- een wapenstilstand, naast krijgt hij ook nog in i huis met een opstand ir zijn medewerkers te ma- DERLAND 2 ;ch'e9 3se ïn Gruppo Sportivo is al sinds 1976 bekend, terwijl de groep Neel uit Amsterdam op het on langs gehouden popfestival van Lochem in de belangstel ling kwam te staan. Toontje Lager was een van de eerste groepen, die Nederlandse tek sten zong. Vijf jaar geleden werd de groep opgericht, maar het succes liet op zich wachten tot 1981, toen de groep met „Zoveel te doen" doorbrak. 21.30 Markant. In „Markant" wordt het portret getekend van de Milanese dirigent Claudio Abbado. Hij begon zijn carrière als assistent van Leonard Bernstein. Na een succesvol concert in Berlijn werd hij ver volgens door Herbert von Ka- rajan uitgenodigd naar Salz burg te komen. Thans treedt hij als gastdirigent op van de meest vooraanstaande orkes ten. Je ziet maar. In aanslui- op het vorige week uitge- en concert van Het Goede vanuit het Zuiderpark te Haag brengt de VARA de groepen, die in het irogramma zijn opgetre- Gruppo Sportivo en Neel. de special, geproduceerd Harry de Winter, heeft ook opnamen van de iroep Toontje Lager toe- _d, die begin mei tijdens ,Je ziet maar"-concert in optrad. De Haagse Laa Towers traadt op in hat apalprogramma „Vijf tegen vijf, dat de VARA op Ned. II om 20.30 uur uitzendt. Televisie vandaag NEDERLAND 1 TROS 16.00 16.15 NCRV 18.55 19.05 21.20 22.10 TROS Aktua matinee. Met Greenpeace naar IJsland. Over de activi teiten van Greenpeace. Weekend weersver wachting. Door Jan Pel- leboer. Yakari. Tekenfilmserie. Cliff. Documentaire se rie over Cliff Richard. Journaal. Mary Benjamin. Ameri kaanse serie rond een hoofdverpleegster. Hier en nu. Actualitei ten. Kerkepad '83. Van avond: route 2: Walc heren. Hill Street Blues. Ame rikaanse politieserie. Journaal. Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 18.30 18.45 19.00 VARA 19.12 20.00 20.30 23.00 23.05 Nieuws voor doven en slechthorenden. Sesamstraat. Jeugdjournaal. Journaal. Fame. Amerikaanse se rie over de leerlingen van een Newyorkse the aterschool. Vijf tegen vijf. Spelpro- gramma van Willem Ruis. Je ziet maar. Muziek- special met Nederland se artiesten. Markant. Serie portret ten van kunstenaars. Vanavond: dirigent Claudio Abbado. Journaal. Den Haag vandaag. Parlementaire rubriek. Nieuws voor doven en slechthorenden. De Paus bezoekt Polen. Samenvatting. DUITSLAND 1 Forbes). Engelse politieserie. Journaal. Aansl. Het zevende zintuig (verkeerstlps). 20.18 Levenslopen. Tweede deel Oostduitse documentai re. 22.30 Achtergrondinformatie. 23.00 Omgang verhalan uit een huurhuis. Tv-film over burenconflic ten. 00.00 Journaal. DUITSLAND 2 16.15 Vakantiskalender. Activiteiten, 16.30 Het geheimzinnige weefge touw. Japanse tekenfilm. 17.00 Inlei ding tol hel atralrecht. Serie over het Duitse strafrecht. 17.30 Journaal. Aansl.: Nieuws uit de deelstaten. 17.45 Tele-magazine. 18.20 Patiën ten ganoeg. Duitse ziekenhuisserie. 18.57 ZDF-Uw programma. 19.00 Journaal. 19.30 Dalli Dalli. Spel en plezier met Hans Rosenthal. 21.00 Achtergrondinformatie. 21.20 Kan taken D. Nieuws uit Oost en West. 22.05 Goadraaaaarda onbekend. Tv- -spel van Sohrab Shahid Saless. 23.25 Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Telecollege I. Natuurkunde. 18.30 Het programma met de muis. 19.00 Hat actuele uurtje. 20.00 Journaal. 20.15 Getuige van moord (Witness to murder). Amerikaanse film van Roy Rowland (1954). 21.35 Filmtip. 21.45 Spiegel van hat land. Redac teur economie. 22.15 Nachtechake- laar. Documentaire. Aansluitend: Journaal. BELGIE BRT 1 18.00 Apple. Tekenfilmserie 18.05 Aubrey. Tekenfilm. 18.10 Jukebox. Met: Agnetha. 18.15 Chipe. Ameri kaanse jeugdserie. 19.00 Tijdrover: Bridge, etap voor atap. Herhaling. 19.10 Maar niet maf ons. Programma van de VNO. 19.40 Overzicht pro gramma's an madedelingen. 19.45 Journaal en sportberichten. Aanslui tend: Weerbericht. 20.10 Kunst-za- ken. Kunst- en cultuuractualiteiten. 20.15 The best of midnight special ahow. Gastvrouw: Dolly Parton. 21.00 Panorama. Actualiteiten. 21.50 Mo nopolie (Empire Inc.). Canadese mi ni-serie. Eerste aflevering. 22.40 Journaal. Aansluitend: Coda (mu ziek). BELGIE BRT 2 Onder voorbehoud tussen 15.00 en 20.30 uur een rechtstreekse reporta ge van de tenniskampioenschappen In Wimbledon. De volgende pro gramma's worden dan aangepast. 19.00 Don an Peter. Komische film met Don McClean en Peter Glaze. 19.05 Funnies. Korte tekenfilm. 19.10 Telecommunicatie (4). De geschie denis van de telegrafie. 19.40 Mede- lingen. Met programma-overzicht. 19.45 Journaal en sportberichten. Aansluitend: Weerbericht. 20.10 Kunst-zaken. Kunst- en cultuuractua- llteiten. 20.15 Herr Herr. Zwitserse tv-film van Nicolas Gessner (1981). BELGIE FRANS 1 17.10 ONEM. Informatie voor werk zoekenden 17.25 Cine-vacances. Vakantieprogramma voor de jeugd. 18.15 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië et a Bruxelles en couleur*. Spelprogramma. 19.08 Ce aoir. Actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00 Flash. Festival van het Fransta lige lied te Spa. Tweede selectie. 20.11 Les Zozoa. Franse komedie van Pascal Thomas (1972). 21.55 Fet- aival da la Chanson Francaiae a Spa. Rechtstreekse uitzending. 23.05 BELGIE FRANS 2 Onder voorbehoud een rechtstreek se reportage van de Engelse tennis kampioenschappen in Wimbledon. De volgende programma's worden dan aangepast. 19.30 Niauwa voor doven an slechthorenden. 20.00 Zie België Frsne 1. ENGELAND BBC 1 17.20 Play school. 17.45 Haidi. Jeugdserie. 18.05 John Craven's newsround. 18.10 Blus Pater. 18.35 Jeugdprogramma. 18.40 Journaal. 19.00 Southeast at six. Regionaal nieuws. 20.05 Documentaire. 20.35 Top ol tha pope. 21.10 Fama. Serie. 22.00 Journaal 22.25 Jury. Serie 23.15 Campus. 23.45 Question time. 00.40 Journaal. ENGELAND BBC 2 20.25 Journaal. Met: Nieuws voor do ven en slechthorenden. 20.30 Docu mentaire. 21.30 Food and drink. Re cepten. 22.05 Wast Country talaa. Sarah. 22.30 Britain in tha 30'a. 23.00 Tennis. Wimbledon. 23.50 Newanight. 00.41 Science. 01.05 So cial sciences. 01.30 Continuing edu cation. ENGELAND ITV 17.00 Gammon and spinach. 17.15 Speedy A Daffy. 17.20 First post. 17.30 Rowans report. 17.45 Home. 18.15 Bygones. 18.45 Nieuws. 19.00 About Anglia. 19.30 Arena. 19.45 Crossroads. 20.10 P.S. It's Paul Squire. 20.40 Once upon a dead man. Am. speelfilm (1971). 22.30 Tv aye. 23.00 Newt at tan. 23.30 Look what we've found. 00.00 Ma and my camera. 00.30 Making a living. 01.00 That's Hollywood. 01.30 Epiloog. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS: 09.30 Niauwa voor doven an slechthorenden. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NCRV: 16.00 Spael'a mat licht klassiek. Herhaling. 17.05 De uitvinder. Poolse tekenfilmserie. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 08.10 8choo4UI«vi«t*. 10.00 Jour- naai. 10.03 Dalli Dalli. Spelprogram ma. 11.35 MozaYek. Voor de derde leeftijd. 12.05 Elkaar begrijpen met elkaar laven. 12.10 Kenteken D. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 13.15 Videotext voor iedereen. 14.55 Journaal. 15.00 CHIO Ruitertoernooi. Prijs der naties. 17.50 Journaal. 16.00 Actualiteiten. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 15.15 ZDF-Uw programma. 15.17 Journaal. 15.20 Kapitein Future. SF-tekenfilmserie. 15.45 De rover Hotzanplotz. Vierdeli ge jeugdfilm. Tweede deel. 16.15 Va kantiekalender. Activiteiten. 16.50 Verzoekfilm. 17.15 Enorm in vorm. Aerobic-oefeningen. Herhaling. 17.30 Journaal. Aansluitend: Nieuws uit de deelstaten. 17.45 Tele-magazine. Aansluitend: Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 08.00 Gymnastiek. 08.10 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevi sie. 18.00 Tetecollegs L Sociologie. BELGIE BRT 1 BELGIE BRT 2 Onder voorbehoud tussen 15.00 an 20.30 uur een rechtstreekse reporta ge van da tenniskampioenschappen in Wimbledon. De volgende pro gramma's worden dan aangepast. BELGIE FRANS 1 12.00 Taletekst. 17.10 ONEM. Infor matie voor werkzoekenden. 17.25 Ci ne-vacances. Vakantieprogramma voor de jeugd. BELGIE FRANS 2 Onder voorbehoud een rechtstreek se reportage van da Engelse tennis kampioenschappen in Wimbledon. Da volgende programma's worden dan aangepast. 12.00 Teletekst. Na tionaal magazine. ENGELAND BBC 1 07.30 Breakfast time. 12.00 Capri corn game. Avonturenserie. 13.00 Journaal en financieel nieuws. 14.30 Postman Pat. Kinderprogramma. 14.45 Tannis. Wimbledon. 17.20 Play echooL 17.45 Jeugdprogramma. ENGELAND BBC 2 07.05 Schooltelevisie. 11.15 Play echoot. 15.02 Science. 15.25 Tennis. Wimbledon. ENGELAND ITV 07.00 Daybreak. 08.00 Good mor ning Britain. 10.30 Schooltelevisie. 13.00 Topper's tales. 13.10 Rainbow. 13.30 Do it herself. 14.00 News at One. 14.20 Anglia news. 14.30 About Britain. 15.00 Tha two of ua. 15.30 Radio vandaag HILVERSUM 1 - 16.02 (NCRV) Goudenregen Ensem ble - 16.30 Kleuterprogramma - 16.40 Van stad en land - 17.02 Rozegeur en prikkeldraad - 18.06 Actualiteiten - 19.02 Muziek in vrije tijd - 20.03 Vier kant - 21.02 Op de vrije zomertoer - 22.02 Sportprogramma - 23.02 (NOS) Met het oog op morgen - 0.02 Oog luik - 1.02 Niemandsland - 6.02 Ont- bijtshow. HILVERSUM 2 - 18.10 (KRO) Een week Europese po litiek - 18.20 Politieke partijen - 18.30 IKON-programma - 19.00 (KRO) Be richten uit het achterland - 19.15 Wat geen oog heeft gezien - 20.03 Radio Vitrine - 20.30 Het platen-antiquariaat - 21.30 Teleac - 22.40 Gehoord en gelezen - 23.00 Hel kastje van oma 23.45 Ter overweging. HILVER8UM 3 - 18 04 (NOS) Oe avondSpits - 19.02 (TROS) De Engelse popmuziek in de jaren '50 en '60 (43) - 20.02 Soul- en discoshow - 22.02 Sesjun - 23.02 Wim van Puttens lp-show. HILVERSUM 4 - 16.00 (EO) Woord en lied - 16.40 Theologie naar de H. Schrift - 17.00 Overname Hilversum 2 - 20.00 (NOS) Holland Festival 1983. Radio morgen HILVERSUM 1 - 6.02 (KRO) Ontbijtshow - 8.06 Actu aliteiten - 8 16 Muziek om op te schieten - 8.53 Pastoor A.C. Raad- schelders - 9.03 Adres onbekend - 10.03 Muziek op bestelling - 11.03 Ratel - 11.53 Pastoor A.C. Raad- schelders - 12.03 Vakantiewerk met Hans van Willigenburg - 13.06 Actua liteiten - 13.16 Souvenirs: programma van Knopper en Kool - 14.03 Zomer in, winter uit 15.03 Pas op de plaat: non-stop muziek - 16.02 Tussen wal en schip. HILVERSUM 2 - 7.20 (VPRO) Radionleuwsdienfl VPRO - 9.33 Kunst op de radio, radio als kunst - 11.00 (VARA) Theater zon der franje - 11.30 (NOS) Homonos - 12.00 Regio-lokaal - 12.36 Forum van omroepmedewerkers - 13.10 De stem van de sprekende minderheid - 14.33 Teleac - 15.03 (VARA) Radioweek blad VARA 15.10 De media deze week - 15.32 De rode draad - 16.32 De stem van het volk - 17.00 Con frontatie. HILVERSUM 3 - 7.02 (EO) Ronduit op drie - 8.03 Tijdsein - 9.03 Oe muzikale fruitmand - 10.03 Muziek Motiet - 10 30 (NCRV; Popstation - 12.03 (VOO) Mono: Erik de Zwart - 13.03 Bart van Leeuwen met de Tipparde - 15.03 Veronica top 40. HILVERSUM 4 - 7.02 (VOO) Ochtendstemming - 8.05 Ochtendstemming (vervolg) - 9.0C Veronica's Meesterwerken 10.3C Muziek voor miljoenen - 12.0C Strauss en Co - 13.05 Holland Festi val Journaal - 13.07 Veronica klassiek - 14.30 (VPRO) Kunst op radio. Radic als kunst - 17.00 Overname Hilver- NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilversum 1 elk heel uur. 24 uur per dag. Op Hil versum 2 op elk hal» uur van 7.30 uur tot 17.30 uur. voorts om 7.00. 8.00 13.00. 18.00. 20.00. 22.30 en 23.55 uur. Op Hilversum 3 op elk heel uur van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversum 4 om 7.00. 8.00 en 13.00 uur. Peul McCartney ia een tan in „Beat Of The Midnignt speci al Show". Belgü BRT 1 om 20.15 DUITSLAND 1 20.18 Levenelopen, in het tweede deel van de Oostduitse documentaire film „Levenslopen" komen de overige vier portretten van de jongeren uit Golzow aan de beurt Het eerste deel met vijf portretten werd gisteren uit gezonden. DUITSLAND 2 22.05 Geadresseerde onbekend. In het tv-spel in briefvorm ..Geadres seerde onbekend" verlaat een vrouw' uit een gegoed milieu midden in een economische crisis haar gezin om een balans van haar leven op te maken, Haar man, die vroeger als student politiek geengageerd was. is een ge slaagde verzekeringsdeskundlge ge worden. Van zijn idealen en politieke doelstellingen Is niets overgebleven. Ze trekt In bij haar minnaar, een se dert laren in de Bondsrepubliek wo- nende Turkse architect, die sinds eni ge tijd werkloos is. Vanwege de vijan dige houding tegenover buitenlanders wil hl) Duitsland zo gauw mogelijk verlaten. Dit gevoel van ontworteling bindt de twee mensen. BELGIE BRT 1 21.50 Monopolie. Oe zesdelige Cana dese serie „Empire Inc.". vertaald als Monopolie behandelt de geschiedenis van de „rivierbaronnen", een groepje Engelse en Schotse ondernemers, die vanaf het einde van de negentiende eeuw tot rond de jaren dertig In Ca nada enorme fortuinen wisten te ver garen met het exploiteren van witte steenkool. In zes afleveringen heeft deze productie van CBC en Radio Canada het leven van de Schot Ja mes Munroe en daarmee de wereld van dit Anglo-establlshment rond Montreal willen beschrijven. BELGIE BRT 2 20.15 Herr Herr. Oe Zwitserse tv-film van Nicolas Gessner „Herr Herr" be handelt de overname van een Zwit serse handelsonderneming met oude tradities Nagelt, producent van we reldberoemde chocolade, door een jonge en gewiekste speculant, de heer Herr. Wanneer Herr de macht In handen heeft, zorgt hij voor een nieu we directie en moderne management methoden. Maar de oude Nagell-ciub is niet plan zich zomaar situatie neer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 15