Geld Hgtopstmcit. Van der Luit PRIJSTREFFER J HOGE BELONING VIDEO-RECORDERS AK\ew\\ experts „aö sanctos' :o Opel nummer één. Omdat u voor zekerheid kiest. PAGINA 6 LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 JUNI 1911 Familieberichten Diep bedroefd, maar met een blijde herinnering aan de vele goede jaren die wij met elkaar gehad heb ben. delen wij u mede, dat zacht en kalm, voorzien van het Sacrament der Zieken, van ons is heenge gaan onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder en zuster HENDRIKA ANTHONIA HAVERKORT weduwe van Leonardus Hendrikus Juffermans Warmond: M. Th. M. v.d. Hulst- Juffermans L. A. v.d. Hulst Leiden: M. E. M. v. Buuren- Juffermans A. J. v. Buuren Vught: H. H. Juffermans A. M. Juffermans-Thijs Venray: H. A. J. Alkemade-Juffermans C. A. Alkemade Klein- en achterkleinkinderen Breda: M. Th. M. Haverkort Breda: A. B. C. Haverkort Corr.adres: L. A. v.d. Hulst, Kloosterwei 306, 2361 XR Warmond. Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van huize St. Liduina, Herenweg 50 te Warmond. De Avondwake zal worden gehouden op donderdag 16 juni om 19.00 uur in de Parochiekerk van de H. Matthias te Warmond, waarna gelegenheid tot con doleren. De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen op vrijdag 17 juni om 10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats op het r.-k. kerkhof aldaar, waar gelegenheid is tot condoleren in hotel De Zon, Dorpsstraat, Warmond. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden, gesterkt door het Sacrament der- Zieken, van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA ZANDVLIET LEK op de leeftijd van 89 jaar. Onze dierbare overledene is opgebaard in de aula van Huize „Aarhoeve", Langeraar, waar donderdag om 19.30 uur een gebedsdienst en vrijdag om 19.30 uur een avondmis voor haar zielerust wordt opgedragen. Hierna is er gelegenheid tot condoleren. De H. Uitvaartdienst wordt gehouden zaterdag 18 juni om 10.30 uur in de kerk van de H. Hadrianus te Langeraar, waarna de begrafenis plaatsvindt op het r.-k. kerkhof te Langeraar. f Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Verzekeringen Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432, 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar. Deijlerweg 127, telefoon 01751-12436 Voorschoten, Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 Op 12 mei j.l. (Hemelvaartsdag) werd o.a. een groot aantal ontvreemd uit het Leidse filiaal van Skala B.V. in de Haarlemmerstraat: type VHS en d.m.v. een sticker voorzien van de merknaam SKALA. (serienos. merendeels bekend) Aan degene op wiens aanwijzing en/of informa tie deze goederen kunnen worden achterhaald kan een passende beloning worden uitgeloofd. Inlichtingen aan: Mauritskade 5, 2514 HC Den Haag telef. 070-604803. Weekendbuis gevonden in de kram NIEUWE KIJK OP KLEREN HAARLEMMERSTR. I 15, LEIDEN WINKELCENTRUM LEIDSENHACE. LEIDSCHENDAM Heeft u geen geld maar wel SPAARBRIEVEN Wij wisselen tussentijds kontant in, tegen de hoogste waarde. HMgweg 85-87, Rijswijk. Tel. 070-90.78.68. Mededeling Familieberichten kun nen dagelijks tot 8.30 uur 's morgens wor den aangeboden. Voor de zaterdag krant tot vrijdag avond 17.00 uur. Van aanlevering na genoemde tijdstippen kan plaatsing NIET worden gegaran deerd BEGRAFENISSEN CREMATIES LAMMERMARKT 43 - LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18 Geld ligt op straat. Als u het daar tenminste neerlegt. U kunt het ook zelf in uw zak steken. Wilt u wat kwijt? Plaats dan een kleine advertentie in de Leidse Courant. Het kost bijna niets.Ook als u wat voordelig op de kop wilt tikken is een rubrieks advertentie de aangewezen weg. U bereikt 24.000 lezers, waaronder allicht iemand die heeft wat u zoekt. Het wordt u gemakkelijk gemaakt. Plaats uw tekst in onderstaande vakjes (één letter of letterteken per vakje) en in een oogopslag kunt u in de laatste kolom zien wat de advertentie gaat kosten. Prijzen zijn-incl. 4% btw. Extra meevallertje! Als u de advertentie op drie achtereenvolgende dagen laat plaatsen, hoeft u maar voor 2 x te betalen. Bij 6 achtereen volgende dagen worden slechts 3 plaatsingen in rekening gebracht. NB. U kunt ons ook bellen. Ons nummer 071-122244 L.PHE et de inbr erd rr lad bc Deze advertentie De rekening sturen naar: Naam Postcode -Woonplaats. -Telefoon- brieven onder nummer (f.3,48 extra) worden afgehaald brieven moeten worden doorgezonden bewijsnummer toezenden f.2,76 extra) (aankruisen wal van toepassing ïsf Stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar: jl' Leidse Courant, Antwoordnr. 10070, 2300 VB Leiden. jn e jn s nva; 'ling htei VV- oet 1 in h Meer genoegen. Voor hetzelfde geld jior idraj >n. I Betrek Opel in uw zoeken naar een nieuwe auto. Want zonder dat, doet u zichzelf echt te kort. Al bij de eerste meters van een vrijblijvende proefrit merkt u waarom. Een verrassende ontdekking: het gevoel in een aanmerkelijk duurdere en ruimere auto te rijden dan u in deze prijsklasse ver wacht. Een gevoel, dat zal blijven. Maar ook op ander gebied krijgt u in een Opel meer genoegen voor hetzelfde geld. De zekerheid van een auto met uiterst moderne techniek, die u jaren en jaren lang trouw zal dienen. De wetenschap dat de kosten van iedere kilometer rijplezier lager zijn dan u zou mogen verwachten. En de zekerheid dat uw Opel na z'n trouwe dienst weer een aardig sommetje op zal leveren. Opel heeft maar liefst 170 deskundige dealers, verspreid over heel Nederland. Er is er altijd één in de buurt, waar u zich ook bevindt. Een meer persoonlijke kennismaking met de genoegens van Opel is dus altijd moeiteloos te realiseren. U bent welkom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 6