arrestatie van Dé Stoop ieuwe uitwas zwart geld Willem II en Helmond Sport ruilen trainers 12 North krijgt toch visum 3 Schipper 'aJjpman in "nldi-Libre Oefenprogramma FC Den Haag Ploeg Post ontspannen in Ronde van Zwitserland Connors en Lendl naar Zuid-Afrika Sportwereld -Sort CetdóeGomotfit WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGINA 13 »rvol verlies loploeg i'ELS De Nederlandse rpoloploeg heeft de eerste itrijd in het vijflanden- 1001 in Napels met 9-6 >ren van Italië. Qranje, verscheidene basispelers kon vooral dankzij de l ne van Stan van Belkum k on Buunk bijblijven tot de te periode. In het vierde ■f sloeg Italië, dat op oor- terkte aantrad, toe. De nstanden waren 2-2, 2-1, Voor Nederland Van Belkum vier De andere treffers kwa- van Johan Aantjes en Nonnekes. rde DEN HAAG Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten de Zuida- frikaanse motorcoureur Alan North een visum te verlenen. North is daardoor in |Jaat deel te nemen aan de TT van Assen op 25 juni. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde, dat deze beslissing na langdurig overleg, onder meer met de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en de Koninklijke Nederlandse Motorrij ders Vereniging (KNMV), zeer schoorvoetend en bij wijze van uitzondering is genomen. Voor de races van 5 juni in Raalte ontstond nogal wat beroering rond North, toen bekend werd dat hij daar zou meerijden. Door het restrictieve beleid ten aanzien van visumverlening aan Zuidafrikaans<Tsportlieden had het ministe rie van BZ North eerder een visum geweigerd. Het ministerie van Justitie gaf donderdag 3 juni de politie van Raalte opdracht de papieren van North te con troleren. De zaak werd daarna teruggekoppeld naar BZ, waar een beslissing over het verblijf van de Zuidafrikaan moest worden genomen. Het uiteindelijke ad-, vies om North toe te staan in Nederland te verblijven, en aan de TT mee te doen, werd door het ministerie van WVC gegeven. Via staatssecretaris Van der Reijden hadden zowel de KNMV als de NSF visumverlening bepleit. Onder meer omdat anders het gevaar bestond dat de TT van Assen van de lijst van Grand Prixs meetellend voor het wereldkampioenschap werd geschrapt. Keja wil tv toch bij NK wielrennen DEN HAAG Het Tweede Kamer lid voor de VVD Wim Keja wil mi nister Brinkman op het matje roepen over het feit, dat de bewindsman ge weigerd zou hebben het programma Studio Sport van de NOS ontheffing te verlenen voor uitzending van beelden van de Nederlandse kampi oenschappen wielrennen. „Dat kan toch helemaal niet", zo stelde Keja. Volgens de VVD mag de grote dosis reclame bij dat sportgebeuren geen aanleiding zijn om de beelden ervan aan tv-kijkend Nederland te onthou den. De ministeriële ontheffing is nodig, omdat het evenement niet voldoet aan de richtlijnen die voor reclame op tv zijn opgesteld. Marcella Mesker loot ongunstig LONDEN Marcella Mesker heeft het niet erg ge troffen bij de loting voor de open Engelse tenniskam pioenschappen op Wimbledon. De hoogstgeplaatste Nederlandse op de wereldranglijst komt yi de eerste ronde uit tegen de voor eigen publiek spelende Britse Ann Hobbs. Als ze haar verslaat, stuit Marcella Mes ker in het vierde kwart in de tweede ronde vrijwel zeker op titelverdedigster Chris Evert-Lloyd. Die zal weinig moeite hebben haar landgenote Alycia Moul- ton in de eerste ronde opzij te zetten. Michiel Scha pers moet het bij de heren in het onderste kwart in de eerste ronde opnemen tegen de taaie Westduitser Peter Elter. Mocht Schapers deze strijd overleven, dan ontmoet hij de winnaar van het duel Tom Cain (VSt) tegen een „qualifier". Pas in de derde ronde, als hij die haalt, heeft de Nederlander de kans een ge plaatste speler tegen te komen, te weten Bill Scanion. De als eerste geplaatste winnaar van vorig jaar Jim my Connors begint zijn titelverdediging tegen zijn landgenoot Eddie Edwards. Edmondson uitgeschakeld BRISTOL De Australi sche tennisser Ed mondson, die tot de kans hebbers werd gerekend, is gisteren verrassend uitge schakeld in de eerste ron de van het herentennis toernooi in Bristol. Hij verloor in twee sets van Ramesh Krishnan uit In dia, 4-6, 3-6. In het dames- toernooi in Eastbourne kon Betty Stöve het niet bolwerken tegen de Ame rikaanse Paula Smith (6-1, 6-2), die vervolgens ook Marcella Mesker uit het toernooi kegelde (6-2,2-6 en 3-6). Sportprijs- vragen DEN HAAG Uitslag lotto 23. Eerste prijs: geen winnaar. Tweede prijs: 2 x f 150.000. Derde prijs: 158 x f 2.252,20. Vierde prijs: 5605 x f 63,40. Vijfde prijs: 82743 x f 5,00. Voor lotto 24 is er een jackpot van bijna f 108.000. sschien eede derlandse t»eg in Tour "rance ACH De kans is dat Nederland naast de atie van Peter Post met P*4en wielerploeg is verte- e toordigd in de Ronde van twliriik. Ploegleider Jaak de I bi heeft gisteren in het mirse Seuzach overeen- aijning bereikt met de Bel- Dl équipe van Wilfried itigtoeck om een gecombi- je |e formatie naar de Tour mijvaardigen. ;en|s overigens onzeker ge- polifcn, dat De Goede met een >e Fmet Kuiper en Van der Hag aan de Tour kan mee- zijfDe Belgische ploeg van evjde Bruyne, waarvan de i uuNederlanders deel uitma- laadneemt immers toch deel H|e Tour. Jacky Aernoudt, eid«bnsor van de ploeg, heeft ït ptaard toch mogelijkheden r hfln aan de financiële voo*- ar ben te voldoen, in i ïn t; Ie nin eigen land scnijnt Aer- t een mede-sponsor te -—en gevonden. voir ee|HAAG Wielrenner chipper zal als kopman 0 ifpn van de kleine Neder- 1 I profploeg, die woens- *ls art in de proloog van de Libre in Dacazeville. ieider Jos Ehlen had n vVook Theo Smit meege- maar de coureur 'AC1 met een knieblessure. nse fganisatoren hadden bij pntractbespreking laten (n de aanwezigheid van die jarenlang niet meer SJe start is verschenen in Jfijk, op prijs te stellen. kopman Schipper be ploeg verder uit John >n (VSt), Ko Moritz, an Dongen. René van oek. Ad Tak en de Belg Bormans. 1 Stoop, wiens opportunisme heeft geleid tot diens ar- statie wegens zwart-geldpraktijken. (Vervolg van voorpagina) DEN HAAG De arres tatie van Dé Stoop is op nieuw een blijk van uit wassen met zwart geld in vooral de betaald-voetbal- wereld. Nog maar kort ge leden stonden oud-be stuursleden en -spelers van FC Utrecht terecht. Zij hebben inmiddels ste vige eisen tegen zich ho ren eisen. Ook in de affai re-Stoop zulen de spelers niet ontkomen aan ge rechtelijke vervolging, omdat zij hebben geprofi teerd van constructies zo als die bij de liftenfabriek van Stoop werden opge steld. Jarenlang was de 63-jarige Dé Stoop de suikeroom van de in 1982 opgeheven voetbalclub FC Amsterdam. Volgens de Fiod zou hij zo'n twintig voet ballers tussen 1978 en 1980 hebben aangezet tot het doen van een valse belasting-aangif te. De voetballers hebben in middels een naheffing gekre- ?n het verleden zijn er ook fis cale moeilijkheden geweest met de volleybalvereniging Starlift/Voorburg. In 1979 heeft de volleybalbond echter vergeefs een onderzoek inge steld naar ongeoorloofde con tracten, die Stoop als sponsor van de vereniging met een Voor de bijl Dé Stoop is een nieuw slacht offer van de actie-Peetoom, die twee jaar geleden werd in gezet en waarbij de boeken van sportverenigingen na in beslagneming werden geo pend. Sindsdien regent het na- heffingen in de sportwereld. Die blijven doorgaans ano niem, omdat de betrokkenen de publiciteit mijden. In het geval van Stoop en zijn in vloed bij FC Amsterdam lag dat anders. Er was namelijk sprake van leningen door Starlift aan de spelers, die ech ter als betalingen in de boeken van de liftenfabriek stonden vermeld. Dé Stoop, die jarenlang bij FC Amsterdam in zijn eentje het reilen en zeilen van de club bepaalde en persoonlijk diver se contracten afsloot, werd in aanwezigheid van de fraude officier bij de Amsterdamse rechtbank, mr. J. de Bruin, in zijn Amsterdamse woning aan gehouden. Er volgde boven dien meteen een huiszoeking en een deel van de boekhou ding werd voor controle mee genomen. Keihard Stoop staat bekend als een kei harde en opportunistische (za- ken)man. Hij is enkele jaren lid geweest van het sectiebe- stuur betaald voetbal. In 1975 kwam hij zeer ongunstig over bij de amateurvoetbalclubs toen hij deze verenigingen er van beschuldigde op grote schaal te betalen. Van zijn op portunisme gaf hij blijk door na jarenlang oppositie te heb ben gevoerd tegen het bestuur van profsectie van de KNVB zelf in dat college zitting te ne men na het aftreden van het Hogewoning-bestuur. Toen hij zelf onlangs moest opstappen met onder meer voorzitter Eric Vilé dook hij op bij Tel star. Als plotsklaps nieuw be stuurslid van deze Velser eer- ste-divisieclub bestookte hij - vervolgens weer vanuit de zaal - het nieuwe bestuur be taald voetbal onder leiding van Van der Louw en Hoge- woning. Stoop is ook een man, die in is voor een stuntje. Niet alleen in de sport, maar ook in zijn be drijf. Toen in 1977 het kabi net-Den Uyl ten val kwam, uitte hij zijn vreugde daarover door zijn personeel van Starlift vijfentwintig gulden extra in het loonzakje te geven. Hij was blij dat hij als werkgever geen last meer had van Den Uyl. Bij het Voorburgse bedrijf Starlift zei men vanmorgen niet op de hoogte te zijn van de (frauduleuze) handelingen van directeur Stoop. Bij de lif tenfabriek werken zo'n 400 mensen. Volgens een woord voerder komt het bedrijf door de actie van de FIOD niet in moeilijkheden. S/wisseling itop- eidsrechters kRDAM De Belg ^onnet treedt tijdens het rdam 708-toernooi, 12 coi»augustus in het Olym- TdaJJtadion. op als arbiter, valid t de eerste avond 350|S Roma en zondag de c i.De Belgische toparbiter "Nikbaar. omdat een uit plaats heeft met Jan >e Volendammer fluit op het toernooi van trugge begin augustus, iningswedstrijd Feye- lanchester United geleid door Gerard en de strijd op de der- vierde plaats door Jan DEN HAAG FC Den Haag speelt op zondag 14 au gustus geen oefenwedstrijd tegen de Engelse eerste-di- visieclub Norwich City. Deze zou alleen doorgaan, als John Fashanu werd uitgeleend aan FC Den Haag. Zo als bekend koos de donkere aanvaller voor de Engelse, derde-divisieclub Soutend United. FC Den Haag stelt nu pogingen in het werk die dag West Ham United naar het Zuiderpark te halen. Tijdens de eerste twee weken na de eerste training op 9 juli speelt FC Den Haag geen oefenwedstrijden. Daarna volgt een trainingskamp van een kleine week in het ClOS-sportcentrum in Sittard. Er wordt in Limburg een drietal oefenduels afge werkt. Het oefenprogramma ziet er volgt uit: 9 juli: eerste training; 23 juli: Heerlen-FC Den Haag; 26 juli: For tune S-FC Den Haag; 27 juli: MVC '19-FC Den Haag; 30 juli: SV '35-FC Den Haag; 31 juli: FC Den Haag- Excelsior; 2 augustus: FC Den Haag-PEC Zwolle; 3 augustus: Nootdorp-FC Den Haag; 7 augustus: FC Den Haag-GA Eagles; 9 augustus: FC Den Haag- FC Utecht; 10 augustus: Gouds Elftal-FC Den Haag (afscheids- wedstrijd Joop Korevaar); 14 augustus: FC Den Haag-West Ham United 16 augustus: RKAVV-FC Den Haag; 21 of 22 augus tus: eerste competitiewedstrijd. ikzege Michiel bijna zeker (AAG Michiel Wind rde 6e ronde van het [ijk schaaktoernooi in 'al al zeker van een ge le plaats. Hij speelde i remise met Dick Sta- Met nog een ronde te Jjheeft Wind nu een punt jng op een drietal ach- srs. Stavast was met re-' feger. Wind al tevreden, zijn kansen op de eer- daarmee vrijwel ver zijn. Hij greep de kans f stelling helemaal dicht uiven, zodat er geen oen meer aan was. Sta- ertse en Var. der Raaf 4'/z punt. Van Beinum, lis en drie De Witten., en M. de Wit, hebben punten, ook nog kans op SEUZACH Daniel Gisiger heeft in de eerste etappe van de 47e Ronde van Zwitserland de leiderstrui om de schouders. In schitterende stijl en met een gemiddelde snelheid van 45,664 ki lometer per uur raasde de Zwitserse tijdritspecialist gisteren over het negen kilometer lange proloogparkoers in Seuzach, waar 18.000 toeschouwers hun favorieten aanmoedigden. Bert Oosterbosch, vorig jaar nog winnaar van de proloog, kwam niet verder dan de vierde plaats. „Ik Heb de afgelopen weken te wei nig getraind", was zijn commentaar. De ploeg van Peter Post be schouwt de Ronde van Zwitserland, die dit jaar uiterst lastig is, als „opwarmronde" voor de Tour de France. In het Alpenland moet de vorm worden gekweekt voor het belangrijkste wielere- venement in de wereld, de Ronde van Frankrijk. Nu de kans groot is, -dat Bernard Hinault in de Tour afwezig is, zijn de mo gelijkheden op een Nederlandse overwinning toegenomen. De renners zijn zich daarvan bewust. Ondanks het feit, dat de Ra- leigh-brigade aan het einde van het seizoen uit elkaar valt, maakten de coureurs in Seuzach een ontspannen indruk. Peter Winnen was daar een typisch voorbeeld van. De Limburgse klimmer, die dit seizoen nog niet tot grote daden is gekomen, vermaakte zich voor de start met zijn Zwitserse „fans", deelde handtekeningen uit met een glimlach en finishte als tiende. Die tiende plaats zegt op zich niet zoveel. Winnen is evenwel geen tijdrijder bij uitstek. Juist in de tijdritten verspeelde hij in het verleden veel tijd ten opzichte van Hinault en Zoetemelk. „Ik -voel mij prima. Ik ben niet eens tot het uiterste gegaan, maar' het ging gemakkelijk. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet", verklaarde Winnen na afloop. Naast de ploeg van Peter Post zijn nog twaalf Nederlanders van start gegaan in de Ronde van Zwitserland. Aad van den Hoek, de „kopman" van de ploeg van Jaak de Goede, werd 130e en laatste in de tijd van 14 minuten en 9,97 seconden. Het toeval wil, dat de Zwitserse skiselectie het afgelopen weekeinde ter af sluiting van een conditietrainingsweek hetzelfde rondje op de fiets aflegde. De afdalingsspecialist Peter Müller was zo'n twin tig seconden sneller dan Van den Hoek, die echter als excuus kon aanvoeren, dat hij last van zijn rug had. Van Weers tweede De wieleramateur Ron Mackay heeft de zeventiende aflevering van de Vierstromenlandronde, een koers over 180 kilometer met start en finish in Tiel, gewonnen. De renner uit De Meern ver sloeg in de eindsprint Henk van Weers uit Den Haag en Mat- hieu Hermans uit Drunen, die respectievelijk tweede en derde werden. Van der Poel De Zwitser Richard Trinkler heeft de derde etappe van de ron de van Baden gewonnen. Hij was versloeg in de 190 kilometer lange rit van Karlsruhe naar Emmerdingen zijn Poolse mede vluchter Tadeusz Piotrowicz in de eindsprint. De Tsjechoslo- waak Josef Perny was de snelste van het peloton en werd derde. De Nederlander Jac van der Poel werd zesde. De Zwitser Mau- rer bleef leider in het algemeen klassement. De Zwitser Daniel Gisiger Nederlandse ploeg voor Universiade EINDHOVEN Een ploeg van 27 sportlieden zal Neder- reldkampioenschappen), die van 1 tot en met 11 juli in Ed monton (Canada) wordt ge houden. Nederland doet mee aan de onderdelen waterpolo, zwemmen, schoonspringen, wielrennen en atletiek. Jan Notermans: naar Willem I HELMOND Trainer Jan Notermans van Helmond Sport werkt in het nieuwe voetbalseizoen bij Willem II. Notermans wordt opgevolgd door de huidige trainer van Willem II, Jan Brouwer. Deze trainerswissel is in een paar dagen tot stand gekomen Zondag was er pas voor de eerste maal contact tussen Willem II en Notermans. De 50-jarige Notermans had eerder al zijn twijfel geuit over de mogelijkheden van de Helmondse selectie. Na vier jaar Helmond Sport, waarmee hij naar de eredivisie promoveer de, heeft hij voor één seizoen getekend bij Willem II. De Hel- monders hebben niet lang naar een nieuwe trainer gezocht. Jan Brouwer, die problemen had bij de Tilburgse club en onlangs hoorde, dat hij moest vertrekken, werd meteen voor een jaar ge contracteerd door Helmond Sport. Het is de tweede trainersruil sinds het einde van de vorige com- Eetitie. Eerder ruilden Piet de Visser van Roda JC en Hans Eij- enbroek van AZ '67 hun trainersfuncties. Het bestuur van Willem II heeft het voorlopige contract voor twee jaar met de Britse kopspecialist Chris Guthrie niet omgezet in een definitieve versie. De financiële eisen van Guthrie, vol gens Groels 300.000 gulden bruto per jaar, gaan de draagkracht van de club ver te boven. Guthrie, voor wie in zijn periode bij Willem II al veel belangstelling van andere clubs was, is nu transfervrij. Nol de Ruiter wordt de nieuwe trainer van sportclub Veendam. De eerste divisie club bood de voormalige oefenmeester van SVV een contract aan voor een jaar. JOHANNESBURG De ten nissers Jimmy Connors (VSt), Ivan Lendl (Tsj), Johan Kriek (VSt) en Kevin Curren (ZAf) doen van 8 tot 11 juli mee aan een demonstratie-toernooi in Sun City in Botswana (Zuid- •Afrika). In totaal is er met dit evenement 2,8 miljoen gulden te verdienen, waarvan 1,1 mil joen voor de winnaar. Het is al het vijfde miljoenen spektakel in Sun City. Eerder haalde organisator Sol Ker- zner voor dezelfde bedragen topgolfers naar Zuid-Afrika en werd tweemaal een boksgala gehouden. Kerzner verklaar de, dat hij ook John McEnroe had benaderd. „Dat is niet ge lukt. Maar ik geloof wel, dat zijn belangstelling is gewekt, zodat hij misschien volgend jaar van de partij zal zijn". De laatste keer dat Connors van plan was in Zuid-Afrika te spelen was in 1981 bij het open kampioenschap van Johannes burg. Hij trok zich evenwel enkele dagen voor het toer nooi terug, omdat zijn familie met de dood zou zijn bedreig- d.In 1980 heeft Kerzner overi gens ook al een poging gedaart om Björn Borg en McEnroe voor bijna anderhalf miljoen gulden per persoon naar Zuid- -Afrika te lokken voor het spelen van een wedstrijd. Bei den besloten niet te komen on-r der druk van groeperingen, die zich verzetten tegen d/e rassenpolitiek in Zuid-Afrika. BERN Grasshoppers Zürich heeft de Zwitserse voetbalbeker veroverd, nadat het reeds beslag had gelegd op de gewone titel. De club van trainer Hennes Weisweiler versloeg voor 26.000 toei schouwers in de bekerreplay Servette met 3-0. BOEDAPEST Kalman Meszoly, de onlangs teruggetreden trainer van het Hongaarse voetbalelftal, zal in het komende sei zoen werkzaam zijn bij Vasas Boedapest. PARIJS In Parijs is een organisatiecomité, waarvan ook ou d-autocoureur Jean-Pierre Jarier deel uitmaakt, opgericht dat pogingen onderneemt op 26 augustus 1984 een wedstrijd voor het wereldkampioenschap formule 1 in de straten van de Franse hoofdstad te laten houden. PARIJS De Fransman Jean-Louis Tournadre, de wereldkam pioen in de 2500 cc klasse, zal tenminste drie weken niet kunnerf racen. Bij de Grote Prijs van Joegoslavië blijkt Tournadre zon dag een sleutelbeen te hebben gebroken. STRAUBING Richard Kotras, de 36-jarige Poolse volleybal trainer voor de dames en junioren van de Westduitse volleybal- bond, is bij een verkeersongeval om het leven gekomen. LISSE Ajax won gisteravond een vriendschappelijke voetbal wedstrijd tegen een combinatie-elftal van FC Lisse met 5-0. Kieft (2x), Boeve, Schoenaker en Molby scoorden. HAMAR Mieke 'Havik heeft in Hamar de proloog gewonnen van een wielerronde voor dames. Ze had voor het 2000 meter lange traject 2.46 minuten nodig. Tweede werd de Noorse Unnl Larsen op een seconde. Heieen Hage kwam als zesde binnen met een achterstand van vier seconden. sportuitslagen HONKBAL Eerste klasse B: Odiz Frogs-Kin- heim 1-10; tweede klasse B: Onze Gazellen-Bloemendaal 6-2. PAARDESPORT Koersen van Hilversum: EERSTE KOERS. 2440 meter: 1. Well Done (S A Niet gestart Water den du Bois TOTO. winnend f. 5,30, plaats f. 2,50 2,60 5,50, koppel f 33,50, trio f 1.700.10. TWEEDE KOERS. 2000 meter 1 Wicky Sypesteyn (SA. Hartman) 123.6; 2 Whitesummer, 3 Wonder Boy. TOTO: winnend f. 7,60, plaats (.2,10 1,90 2,50, koppel f. 16,80, trio 258,70. DERDE KOERS. 2000 meter: 1. Wanda Plutp (M. van Leeuwen) 1 20,8; 2. Walter Neyenrode; 3. Win Top. Niet gestart Whisful Oostwyck. TOTO: winnend f. 2,80, plaats f. 1,10 1.20 1,20. koppel f. 4,50, trio f 24,90. VIERDE KOERS. 2900 meter: 1 Welcome Jackv (M.L. v.d. Togt) 1.23.7; 2. Willow Bonusan, 3 Wishfull Fortuna. TOTO winnend f. 4.30, plaats f 1,00 1,10 1,00, koppel f 5,30, cent D (Mw J Dragt) 1.22.1; 2- Ufried Norg; 3. Verona Weber. Niet rstart Toff Bower. TOTO: winnend 4,40. plaats f. 2,10 2,90 5,70, koppel f 21,60, trio f. 623,80. ZESDE KOERS. 2440 meter: 1 Tro- gan (P. Petersen) 1.20.5; 2. Victor Fortuna; 3. Vesins la Fusee. TOTO: winnend f. 5.20, plaats f. 1,20 1,50 2,30, koppel 24.40. trio f. 199,30. ZEVENDE KOERS. 1609 meter: 1. Vic Hanover (J. de Leeuw Jr.) 1.19,6; 2. Unit Fortuna; 3. Reinette H. TOTO: winnend f. 7,20, plaats f. 2.50 1.70 2.50. koppel f. 97.40. trio f 2 089.00 ACHTSTE KOERS. 1609 meter: 1. Veloce (Mej M. Vos) 1.17.9; 2 Van couver Cede; 3. Varinsja. Niet gestart Volta Rotary TOTO: winnend f. 5.40. plaats f 2,80 4.10 3.00, koppel f. 41,00, trio f. 636,50. NEGENDE KOERS. 2000 meter: 1. Podo du Bois (A. de Wrede) 1.10,1; 2. Tyvonne Promisse; 3. Tidy Flower TOTO: winnend f 12,00, plaats 1.80, 1.40. 1.20. koppel 24,60. trio f 191,00. TIENDE KOERS. 2000 meter: 1. Ubi Bene (C.T. Veldink) 1.21.1; 2. Ted Olivier; 3 Veldbloem TOTO: win nend f. 17,20. plaats f 6,60. 2.30. 5.70. koppel f. 12.00. trio f. 314,40. ELFDE KOERS. 2000 meter 1 Vir ginia Zuilen (A J Mollema) 1.21,5; 2. Worthy Dillon; 3. Vivre. Niet gestart Vaandrig A. TOTO: winnend 2.80. plaats f 1.50. 1,70, 2,80. koppel f. 14.20. trio f 302.10. De totalisatoromzet v SOFTBAL Hoofdklasse: Bloemendaal-EDO 3-0; Terrasvogels-Westerkwartier 8-0; rrasvogel: S-HHC 9 TENNIS isi J itol: Ramesh Krishnan (Ind)-Mark Edmondson (Aus) 6-4. 6-3; Hank Pfister (VSt)-Jonathan Smith (GBr) 6-1, 7-6; Brian Teacher (VSt)-Jaime Fillol (Chi) 6-4. 6-3; Lloyd Bourne (VSt)-Mark Dickson (VSt) 7-6. 7-5; Mike Bauer (VSO-Ben Testerman (VSt) 6-3. 3-6. 14-12 Damestoernoot in Easlboumc (tweede ronde): Martina Navratilo- va (VSt)-Sue Barker (GBr) 6-1. 6-0; Xjog!lia„ Wade <GBr)-Kathy Jordan (VSt) 6-t, 6-2; Wendy Turnbull (Aus- )-Sabina Simmonds (Ita) 6-4. 2-6, 6-4; Hana Mandlikova (Tsj)-Anne White (VSt) 6-2. 6-3; Andrea Jaeger (VSt)-Patricia Hy (HKo) 6-3. 6-1 Paula Smith (VSt)-Betty Stove (Ned) i, W'2:.»^emary Casals (VSt)-Eva Pfaff (WD1) 7-5, 6-2; Jo Durie (GBr)-Mima Jausovec (Joe) 6-3, 6-1; WATERPOLO VijfUndtoernooi in Napels Italiè- -Nederland 9-6; Australie-Bulgarije 10-7; Roemenie - Universiade-team Italië 10-8. WIELRENNEN Ronde van Zwitserland (proloog in Seuzach. 9 km): 1. Daniel Gisiger (Zwi) 11 4953; 2. Roberto Visentini (Ita) 11.50.12; 3. Sean Kelly (Ier) 11.54.32; 4. Bert Oosterbosch (Ned) 7 Jean-Marie Grezet (Zwi) 12 07 67, 8. Serge Demierre (Zwi) 12.1033. 9 Charly Berard (Fra) 12.10.49. 10 Pe ter Winnen (Ned) 12.12.34; 19. Henk Lubberding 12.27.30; 34. Theo de Rooy 12.36.59; 44. Johan Lammerts 12.42.51; 47. Johan van der Velde 12 43.57; 64 Steven Rooks 12 49 46; 65. Gerard Veldtchoiten 12.49.62. Vientromenlandronde (180 km): 1. Ron Mackey (De Meern) 348.41 uur; 2. Henk van Weers (Den Haag). 3! Mathieu Hermans (Drunen). 4 Ge rard Schipper (Ter Apel); 5 Gerrit Solleveld (De Lier); 6 Dick Ariese (Hilversum). 7 Peter Hofland (Bre da); 8. Erwin Nijboer (Oldenzaal) z t.; 9. Gert Jan Theunissen op 28 sec 10 Jannes Slendebroek op 48 sec Ronde van Baden (derde etappe van Karlsruhe naar Emmerdin gen. 190 km): 1 Trinkler (Zwi) 4 uur, 37 minuten. 55 seconden: 2. Pio trowicz (Pol) z.t 3 Perny (Ty) 438.10; 4. Vopalka (Pol); 5. Kluge (WDI); 6 Van der Poel (Ned) z.t. Algemeen klassement: 1 Stefan Maurer (Zwi) 12.49.31. 2. Mike Kluge (WDI) op 52 sec.; 3. Daniel Wyder (Zwi) op 52 sec 4 Wim Jennen (Ned) op 2.45; 5. Johnny Bogers (Ned) op 3.40 ZEILEN EK Olympische Starklasse in de Kieler Bocht (tweede wedstrijd): 1. Steinmayer'Heilig (Zwi). 2. Man- kert/Karle (VSt). 3 Van Below/We- hofsich (WDI), 4. Frilz/Budel (WDI). 5. Sundelin/Nilsson (Zwe), 6. Hatzi- pavlis/Mitakis (Gri) Derde wed strijd: 1 Griese/Marcour (WDI), 2 Balasjov/Moezvsienko (Sov); 3. Ha- gen/Hosch (WDI) 4. Jensen/Larsen (Den). 5. Wrede- /Borowy (WDI)6 Brun/Carvalho (Bra) Algemeen klassement 1 Bu- chan/Erickson (VSt) 35; 2 Carlsso- n/Eyermann (Zwe) 41. 3 Griese- /Marcour (WDI) 45,7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 13