Jockey John Smith Cees Brussé ook als trainer actief dankzij duiver Duindigt begint met vertrouwen aan draf- en renseizoen in paardesport SPORT Geick>e Soutgni VRIJDAG 18 MAART 1983 PAGI1 r Regisseur „Yol" bij verstek veroordeeld ANKARA Een militaire rechtbank in Istanboel heeft gisteren de filmregisseur Yilmaz Guney bij verstek veroordeeld tot zeven en een half jaar wegens „commu nistische propaganda". De regisseur van de film „Yol", die op het festival in Can nes werd bekroond met de gouden palm, werd vervolgd wegens de publicatie van een artikel in 1979. Guney was dit jaar al twee keer veroordeeld tot zeven en half jaar wegens publicatie van twee andere artikelen. Nadat Guney in 1974 wegens moord was veroordeeld tot 18 jaar, ont kwam hij in oktober 1981 naar West-Eu ropa. De Turkse nationaliteit werd hem vorig jaar ontnomen. Brass Band kampioenschap in Kerkrade KERKRADE Voor het eerst wordt het Europees Brass Band kampioenschap buiten de Royal Albert Hall in Londen gehouden. Het evenement speelt zich van 27 tot 30 mei af in de Rodahal en het Wijngracht- theater in Kerkrade. De deelnemers aan de wedstrijd spelen als verplicht werk „Ciacona Seria", van de Nederlandse componist Henk Badings. In het strijdperk treden: de Europees kampioen Black Dyke Mills Band uit Engeland, „Midden Brabant" uit Belgie, Brodsworth Colliery Welfare Band uit Engeland, Manger Musikklag uit Noorwegen. Whitburn Burgh Band uit Schotland, Solna Brass uit Zweden, „Berneroberland" en "Bur- germusik Luzern" beide uit Zwitserland en The Cory Band uit Wales. Ons land is ook met twee gezelschap pen vertegenwoordigd: Soli Deo Gloria uit Leeuwar den en „De Waldsang" uit Buitenpost. Nederlanders y lezen meer u AMSTERDAM -In.,! van de economische en re de boekenverkoop in N n land in het afgelopen e licht toegenomen. In i gingen er 35 miljoen boei over de toonbank, meld' gezamenlijke winkelw ;r van 653 miljoen gulden a is ruim twee procent n dan in 1981, toen er 34 1 joen boeken ter waarde 638 miljoen gulden wjie verkocht. De omzetst cl wordt echter ruimschoot t gedaan gemaakt door d„«' flatie, die in 1982 5,9 pr bedroeg. e .WEERT De nieuwe Doe Maar-elpee 4-Us heeft op de zelfde dag dat hij uitkwam, de platina-grens overschre den. Door middel van voorintekeningen werden bij de platenmaatschappij Telstar 120.000 exemplaren van de elpee besteld die inmiddels allemaal de deur uit zijn. Te gelijk met de elpee is ook een compact-disc uitvoering van 4-Us op de markt gebracht. Daarmee is het tevens de allereerste Nederlandstalige CD die in ons land wordt uitgebracht. Ook heeft Telstar in overleg met de groeps leden besloten om iets te gaan ondernemen tegen de voortwoekerende illegale handel in Doe Maar-artikelen. Gelijktijdig met het verschijnen van de laatste elpee heeft de platenmaatschappij T-shirts, posters,draagtassen, buttons, hand- en polsbanden met daarop de groepsnaam uitgebracht. Sinds de sterke opkomst van Doe Maar heeft deze formatie vele tonnen verloren aan illegaal ge maakte produkten waarop zonder toestemming het logo van de groep werd gedrukt. Elpee Doe Maar pla tina en op CD Eigenaar Cees Brussé van Stal De Postduif en JÊ WASSENAAR De Was- senaarse draf-en renbaan Duindigt start zaterdag aan het 77e seizoen. Tach tig koersdagen staan er weer op de agenda van de baan van directeur Rob Milders. De draf- en ren sport maakt in Nederland een moeilijke periode door. De minister van Landbouw heeft ingegre pen om de paardesport van een ondergang te red den. De voornaamste oor zaak van de slechte resul taten in de paardesport is de achteruitgang van de totalisator-omzet en het slechte beleid van de stichtingen Totalisator Ne derland en de Nederland se Draf- en Rensport. Het een en ander kwam aan het licht toen de struc tuurcommissie op verzoek van het ministerie een rapport uitbracht. De minister heeft veel uit het rapport overgenomen en een van de punten die men ten uitvoer wil brengen, is het in het leven roepen van enkele baancombinaties. Duindigt moet in de nieuwe struktuur samenwerken met Nootdorp. Directeur Rob Milders daar over: „Wat er gaat gebeuren is bij ons nog niet bekend. Wij staan positief tegenover het struktuurrapport. Maar wat het voor ons gaat inhouden is nog niet duidelijk. Wij willen graag Nootdorp met raad en daad bijstaan. Maar ik denk dat het voor beide banen goed is om zelfstandig te blijven werken. Nootdorp maakt winst in de winter. Misschien kurtnen wij die winst gebrui ken om een gezonde begroting te krijgen op Duindigt. In ruil daarvoor kunnen wij Noot dorp met ons personeel bij voorbeeld in de winter dien sten bewijzen om de baan in goede conditie te houden. Maar voor de rest moet alles gewoon bij het oude blijven". Duindigt begint aan een sei zoen van afwachten. Vorig jaar waren de dertien vrij-en- treemeetings op de zaterdag middag geweldig in trek. Duindigt hoopt van de NDR en de Totalisator toestemming te krijgen om weer een aantal van dergelijke dagen te orga niseren. Vele jaren is Duindigt een zorgenkindje geweest van de paardesport. De baan zou met verlies draaien. Rob Mil ders: „Wij zijn geen gemeente lijk sportpark. Werken ook zonder subsidie. In 1982 kwa men wij onder de ton verlies en het jaar daarvoor zaten wij net boven de ton. Het is de be doeling dat wij dit jaar quitte draaien. Duindigt zal met ge mak honderd meetings per jaar kunnen draaien. In dat geval is er geen sprake van te kort". Rob Milders vervolgt: „Als Duindigt zijn wij huurder van de totalisator. Dus als men over verkoop van het complex moet praten, dan moet de tota lisator dat doen. Maar terloops heeft Duindigt weieens ge sproken met de gemeente Den Haag. Maar ik geloof dat het nu geen tijd is om daarover te praten. Ook bij de gemeente is het geld op. Daarnaast geloof ik dat het voor Duindigt niet eens zo'n goede zaak zal zijn. Nu kan je elk uur van de dag over het complex beschikken. Dat kan dan weieens anders worden in een gemeentelijk sportpark". Duindigt hoopt met haar voor treffelijke accommodatie op meer toeschouwers dan voor heen. Men is druk aan het sleutelen aan de Dag van het Paard. Vroeger trok deze top dag zo'n kleine twintigduizend toeschouwers, maar het vorige jaar kwam men nog niet tot tienduizend. Nieuwe program mapunten en nieuw publiek moeten de bezoekcijfers op woensdagmiddag 20 juli weer omhoog brengen. Rob Milders: „Een van de hoogtepunten op Duindigt is natuurlijk weer de Grote Prijs der Lage Landen. Het prijzen geld van deze draverij is be hoorlijk omlaag gegaan. In het verleden was dat 200.000 gul den, nu is het totaal aan prij zengeld 120.000. Ik geloof niet dat de koers daar minder be langrijk om is. Het prijzengeld is afkomstig uit het veefonds. Ik denk niet dat een echte top per voor deze koers nu weg zal blijven. Daarnaast is Duindigt dit jaar ook aan de beurt om de draverij om de Gouden Zweep te organiseren. Zoiets is altijd een topdag. De draverij op 29 mei is gelijk met de ren om de Grote Prijs van Den Haag". ARTHUR VAN RIJSWIJK WASSENAAR Er is een tijd geweest dat de Scheveningse jockey John Smith met de paardesport wilde stoppen. Elke sport man maakt in zijn leven wel eens een periode door waarin het allemaal niet naar wens gaat. Dan moet je je tanden laten zien en vooral geloof hebben in eigen kunnen. De ren sport mag' blij zijn, dat John Smith de handdoek niet in de ring gooide. Im mers, in ons land is nog steeds een groot gebrek aan goede jockeys en niet elke eigenaar kan of wil een behoorlijke greep uit de kassa doen om een of andere buitenlandse top per voor een belangrijke ren naar Nederland te ha len. John Smith is een van de achttien jockeys die Nederland op het ogenblik rijk is en hij behoort met Rob Wetemans, Chris Vandeuren, Henk van der Kraats, Gert Bier, Eric Bloem, Mario van Gisteren en Clara Meltzer tot het groepje echte Nederlanders. Maar sinds kort is John Smith ook volbloedtrainer op Duin digt. En dat is een goede zaak voor de Nederlandse rensport. „Ik heb vorig jaar met succes de trainerscurcus doorlopen. Erg zwaar, maar ook erg nut tig. Toen ik de kans kreeg om op Duindigt boxen te huren, ben ik na wat moeilijkheden bij Hans Wolffers weggegaan. Maar het rijden wil ik er voor geen prijs aangeven. Gelukkig is dat te combineren", aldus John Smith in de mooiste stal len van Duindigt, waar eens de paarden stonden van de renstallen van De Bloemert en Ger de Kroes en waar ook de dravers van trainer Aad Harmsen ooit hun onderdak vonden. John Smith vervolgt: „Ziet het er hier niet mooi uit? Dit is Directeur Rol ders legt de verzorgende aan de acco datie van Duir i kwam drieëntwintig keer in het geld, won daarvan zestien keer, waaronder twee super trio's. 2100 gulden was niet te duur geweest. Cees Brussé: „Mede door het succes van Uwe bezit ik nu 24 dravers. De paarden zijn in training bij Arend de Wrede, Aad Pools en Gerrit de Jong. Maar Uwe is niet alleen een uitblinker. Vincent D kwam negen keer voor mij aan de start en won daarvan zeven keer en was tweemaal tweede. Vol vertrouwen wacht ik de komende draverijen af. Voor de klassiekers, zoals de derby, heb ik ook leuk materiaal op stal staan". Maar het lid van de postdui vensportvereniging De Snel- vlieger Cees Brussé heeft niet alleen dravers. Sinds vorig jaar juli zit hij ook tussen de renpaarden. Zijn eerste paard was Marmorera, die met veel verrassing op Duindigt voor hem de belangrijke ren om de Gold Cup won. Op het ogen blik heeft Stal De Postduif ne gen renpaarden. Cees Brussé: „In de maanden juli, augustus, september verdienden de vol bloeds zo'n vijftigduizend gul-1 den. Dat is toch een aardig be gin". Big Trouble Vlak voor de Grote Prijs der Nederlanden kocht de trainer van Cees Brussé, Hans Wolf fers, in Engeland het paard Big Trouble. Voor dit paard kwam een bedrag van tachtig mille op tafel. Nog niet veel vaker had een eigenaar voor een renpaard zo'n bedrag wil len neertellen. Big Trouble kwam niet aan de start van de Grote Prijs der Nederlanden. Volgens de eigenaar was het paard te laat ingeschreven voor deze ren. Andere berich ten luidden, dat het paard nog niet startklaar was. Vorig jaar kwam Big Trouble niet start in Nederland. Vrijdag jongstleden maa vierjarige Ierse ruin vo eerst zijn opwachting i Nederlandse ren. De zoi Reform uit Estructuri voor zijn afscheid in En op 26 juni nog fraai h wonnen, kwam op de burgse baan van Scha niet in het geld en mo overwinning laten aan raan Blakey Ridge. Tele ling bij stal De Postduif, wel een bewijs dat dui niet altijd goedkoop hc zijn. Sinds kort heeft Stal D< duif twee mensen in „Ik heb op Duindigt i wat boxen kunnen hure! kwamen vrij toen traine Harmsen met de dr^ stopte. Harmsen gaat nil mij in deze boxen paardi lopen die niet in trainirj Het is een vakman en hi precies wanneer de pi weer klaar zijn voor del en dan gaan ze terug mannen als Pools of Dq de, die ze dan weer in de sen gaan rijden. In di heeft John Smith ook en die gaat een vijftal rei den voor me trainen. De key is sinds kort trainer heb veel vertrouwen in Bovendien blijven de J volbloeds gewoon bij j Wolffers in training. Mi vertrouwen begint Sti Postduif aan een nieuw en renseizoen". Voor Cees Brussé is fret] pen dat de paardesport! postduiven te combiners ven. De paardesport hi sindskort weer een grou naar bij. Maar hoe lans nen duiven het geld] paarden blijven opbn Als het allemaal paardi als Uwe en Vincent Dj niets aan de hand. 1 ARTHUR VAN RIJS toch leuk om te beginnen. Er staan hier enkele paarden op stal van eigenaar Hans Moer man en Stal Dé Postduif. Zo'n tien paarden kan ik in trai ning hebben. Dan kan ik het met mijn verloofde Elisabeth de Brauw zonder al te veel personeel aanlopen. Dan is het behoorlijk te overzien en moet je er toch een boterham in kunnen verdienen. Ik denk dat ik niet veel rennen minder zal rijden dan vorig jaar. Je ei gen materiaal heeft natuurlijk de voorkeur, maar ook bij an dere trainers en eigenaren ben ik in trek. Aan de stal van Margot van Dijk ben ik na kampioen Kevin Davies de tweede jockey. En voor deze stal mag ik ook in België aan de start verschijnen. Ik heb er weer veel zin in en hoop dat het allemaal naar wens gaat verlopen". Le Normand Een van de paarden bij John Smith is de import Le Nor mand. Vorig jaar verdiende dit paard rond de 5000 gulden en in 1981 maar liefst 35.500 gul den. Le Normand is geruime tijd uitgeschakeld geweest door een peesblessure. Zijn nieuwe trainer John Smith zegt over Le Normand. „Veel mensen dachten dat hij al dood was. Maar niets is min der waar. Wij trainen het paard op het strand en op straat. Na een peesklap komen paarden meestal niet meer in de baan. Maar ik verwacht, dat Le Normand het weer goed gaat doen. Het paard heeft veel aandacht nodig; ik hoop, dat het loont. Als hij straks in de baan terug komt, zal dat een grote voldoening geven, is de inspanning niet voor niets geweest". John Smith boekte tot nu toe als jockey zo'n 250 overwin ningen. Als veertienjarige be gon hij als leerling-jockey bij Annemieke van Beissel en hij kwam later voor vier jaar te recht bij Joep Dekkers, waar na Hans Wollfers volgde. Smith keerde, voordat hij West-Duitsland opzocht, eerst weer terug bij Annemieke van Beissel. In 1976 was John Smith drie maanden lang in Bremen eerste jockey bij trai ner Biermann en bracht paar den winnend over de eind streep in Keulen, Gelsenkir- chen, Neuss en Bremen. Maar „de gespierde spijker" kwam met heimwee op Duindigt te rug bij Hans Wollfers. Via de trainers Henk van der Kraats, Margot van Dijk en weer Hans Wolffers is de 54 kilogram we gende John Smith nu aan zijn trainersloopbaan begonnen. ARTHUR VAN RIJSWIJK KRIMPEN AAN DE IJS- SEL Cees Brussé is handelaar in postduiven en liefhebber van paar den. De postduiven bren gen het geld op tafel voor de paardesport. In de wo ning van de 35-jarige Brussé is bijna alles wat je aanraakt door postduiven gewonnen. Van het theel epeltje tot het bankstel, van de televisie tot de sa lontafel. Cees Brussé: „Ik verkoop per jaar zo'n klei ne tweeduizend postdui ven. Daarnaast doe ik met tweehonderd postduiven mee aan de wedstrijd sport. In de postduiven sport is aardig wat te ver dienen. Twee jaar geleden ben ik door een vriend een dagje mee genomen naar de renbaan. Ik hou nuook van paarden. En ergens was ik met mijn eerste aankoop in de draf- sport natuurlijk een ge lukkig mens. Je kan een goedkoop paard kopen dat alles kan winnen en een heel duur paard dat geen stuiver verdient Is het gek dat de paarden van Cees Brussé onder de naam lo pen van Stal de Postduif? Voor de slachtprijs van 2100 gulden kocht hij vorig jaar de draver Uwe, bij de leider in het pi keursklassement 1983, Arend de Wrede. De Wrede was dui delijk: Uwe moest eerst wat rust hebben en daarna kon je het gerust met hem in de dra verijen proberen. Uwe was voor Cees Brussé een echte voltreffer. Vijfentwintig keer kwam het paard aan de start.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 18