i K ^Nederlands handbalteam kan voor verrassingen gaan zorgen E^iden/sport ieuw Leiderdorps serierecord voor An ja de Jong Koploper VWL omzeilt lastige Noordwijkse klip Vader en zoons Piket in snelschaaktoernooi £&idóeSomcmt DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 7 weeling" van rnardus in de bloemetjes IZERSWOUDE Op zaterdag 23 april gaat 'Sport Vereniging Bernardus de bestuursle- n Sjaak Straver en Cor de Jong in de bloe- wjtjes zetten. Beiden zijn namelijk vijfentwin- penjaar lid van het bestuur van de voetbalclub n rjji de Hazerswoudse Rijndijk. 'jak Straver is een kwart eeuw voorzitter van Ie, tnardus (vroeger: St. Bernardus); Cor de Synig is in die vijfentwintig jaar secretaris ge- •anpt. De „tweeling van Bernardus". zoals iver en De Jong in het voetbalwereldje uit i- en Veenstreek en in de Leidse regio be id staan, wordt op 23 april in de middaguren ^den gehuldigd voor de inspanningen die zij "es h voor de SV Bernardus hebben getroost. Hazerswoudse polderloop HAZERSWOUDE In Hazerswoude zal zondag vanaf 11.00 uur opnieuw aan een polderloop deelgenomen kunnen worden. De start van de prestatietochten over vijf. tieneneenhalve en eenentwintig kilometer is bij het clubhuis van de tafeltennisveren- ging Avanti. Na 27 februari zijn er nog twee prestatielopen, waarvan de baten aan de sport voor gehandicapten ten goede ko men: op de zondagen 27 maart en 24 april. Strandloop AV Holland houdt zondag een strandloop aan de Wassenaarse Slag. De start van de loop is om 11.00 uur. De te lopen afstanden bedragen 2. 4. 8 of 12 kilometer. Inschrijf gelden: fl. 3,50 volwassenen, fl. 2,50 jeugd. Coopertest De atletiekvereniging De Bataven Leiden organiseert een dag eerder (zaterdag) een coopertest. Plaats van handeling de kunst- stofbaan in de Leidse Hout. Vanaf 13.00 uur is de inschrijving geopend voor deze loop over twaalf minuten, waarvoor tussen 14.00 en 15.00 uur kan worden gestart. Inschrijfgelden: fl. 2.00 voor volwassenen, twee kwartjes minder voor de jeugdigen. BILJARTSTANDEN RIJN- EN VEENSTREEK De biljartstanden van de Rijn en Veenstreek. Cl: 1. De Plas 18-81, 2. RBV 18-76, 3. De Ver gulde Vos 18-73, 4. 't Fort 4 18-71, 5. De Sport 11 18-67, 6. Rijnegom 18-64, 7. Nieuwe Wetering 18-60, 8. De Schelp 18-59, 9. Jacobswoude 18-56. 10. 't Fort 18-52. 11. De Sport 18-49. 12. 't Scheepje 18-48. C2A: 1. De Vergulde Vos 18-80, 2. De Kroon 18- 73. 3. 't Fort 18-71, 4. De Sport "30 18-66, 5. Rij negom '31 18-65, 6. De Driesprong 18-64, 7. DVH 18-63, 8. De Sport 18-60, 9. Harago 18-57, 10. Rijnegom 18-56, 11. Roelofarendsveen 18-44. C2B: 1. RBV 18-80, 2. De Kroon 18-79, 3. De Sport 18-77, 4. 't Fort 17-75, 5. DVH 18-72, 6. Rijnegom 18-72, 7. De Vergulde Vos 18-58, 8. Nieuwe Wetering 18-55, 9. Nieuwe Wetering 18-55, 10. Monopole 18-42, 11. Roelofarendsveen 17-39, 12. 't Scheepje 18-37. C3: Monopole 18-108. Jacobswoude 18-91, De Driesprong 64 18-86. RBV 18-85, De Kroon 18- 84. 't Fort 18-83, 't Scheepje 18-80. Rijnegom 18- 79. Roelofarendsveen 18-77, Nieuwe Wetering 18-73, De Plas 18-63, De Driesprong 18-63. C4: DVH 19-109, De Fransche Brug 18-100, Mo nopole 18-92, Harago 19-90, RBV 18-89, Wester haven 18-88, 't Scheepje 18-82, Nieuwe Wete ring 19-79, De Sport 19-77, Ons Genoegen 19-74, De Kroon 19-72, Roelofarendsveen 18-63, Ja cobswoude 18-63. C5: RBV 18-114, 't Fort 104 18-100, Roelofa rendsveen 18-90, Jacobswoude 18-85, Westerha ven 101 18-84, 't Fort 110 18-84, De Kroon 18- 82, DVH 18-76, De Driesprong 111 18-69, De Fransche Brug 18-65, De Driesprong 18-64, Westerhaven 18-59. Ruud de Groot tekent bij LEIDEN Ruud de Groot blijft ze ker nog twee jaar bij Wilhelmus. De Leidse voetbal trainer die vorig jaar van Lugdunum naar de Voorburgse zondag-eersteklas ser overstapte, te kende deze week voor twee seizoenen bij. FRANJE-DOELMAN RON DE JONGE OVER MOGELIJKHEDEN TIJDENS WK B-GROEP: apdat LEIDEN De video-re corder van Ron de Jonge heeft de afgelopen dagen Overuren gemaakt. Vijf Cl.tassette-banden met in teressante handbalbeel- den had de doelman van a het Nederlands team bij Jan Alma geleend. Mini- Joiieus bereidde De Jonge tich aldus voor op het ^-naderende wereldkampi oenschap in de B-groep, vrijdagavond in Box- tneer wordt geopend met U"de wedstrijd tegen Tsje- cho-Slowakije. De Jonge [naakte notities van be- J paalde spelers, bestu- 1 deerde spelpatronen, ip^keek hoe gevaarlijke Schutters als de Tsjecho- 10-Jlowaak Papiernik of de Westduits^r Wunderlich lC-bun strafworpen plegen te nemen. „De doelman rnoet het initiatief ne- tnen, de nemer van die 'clt^trafworp verrassen. Niet kndersom", aldus De fonge. 'oelverdedigers, in wat voor irt dan ook, zijn vaak erg intensief met hun vak, of in Ie meeste gevallen eigenlijk lobby, bezig. Zo ook Ron de 'onge. „Zodra spelers in een j/ioeilijke situatie belanden, toeken ze steeds weer hun oorkeur op. Als je die weet, je je daarop instellen, an de belangrijkste tegen standers weet ik inmiddels hoe ze wanneer reageren. Kijk maar, Wunderlich Eeemt zijn strafworpen leestal rechtdoor, vlak langs et hoofd van de keeper. Dat tal ik dus onthouden. Een ^^tukje intuïtie, ervaring ook. ^^Voorinformatie kan daarbij niet ontbreken. Als je niets word je onverbiddelijk Ifgeschoten. De spelers moe ien niet van je op aan kun nen. Het is geen voorwaarde lat je dan opeens alle ballen pakt, maar het helpt, daar kn ik zeker van". .Voorts is het natuurlijk be- ^^'angrijk je eigen verdedigers kennen. Weten hoe ze met ^^|en break meelopen. Kees ^^JCooy bijvoorbeeld dwingt de legenstander een bepaalde k in. Dan keep ik kort. 'an de tien ballen stop ik er in zeven. Er zit veel meer in vast dan de gemiddelde itenstaander gewoonlijk nkt. Handbal is geen kwes- van wild rond de cirkel :n en weer rennen. Het is prachtige sport, met ieerlijke spelpatronen. Een :eper is daar een wezenlijk iderdeel in. Natuurlijk kan niet iedere bal tegenhou- n. Dat er veel doelpunten vallen, is inherent aan het handbal. Maar frustrerend is dat geenszins. Ik vind het fijn in dat doel te staan. Na tuurlijk, ik durf gerust te be kennen dat het niet lekker is wanneer je een bal in je ge zicht krijgt. Dan kun je wel je tanden langs de kant leg gen en stoer verder gaan, maar het doet gewoon pijn. Cirkellopers lopen echter heel wat meer klappen op met al dat gesjor. Geloof dat nou maar van mij". Het wachtwoord van het Ne derlands team tijdens het ko mende wereldkampioen schap is duidelijk: handhaven in de B-groep. Een belangrij ke stap in die richting kan maandagavond in Maastricht worden gezet als wordt ge wonnen van Frankrijk. Nor maliter zijn Tsjecho-Slowa- kije en West-Duitsland te sterk. „Al zullen we onze ui terste best doen voor een verrassing- te zorgen", voor spelt De Jonge, die in Oranje de aanvoerdersband draagt. „Als de Tsjechen of West duitsers een slechte dag heb ben en wij in topvorm verke ren, dan zullen ze toch echt moeten oppassen. Sport blijft sport. We hebben een prima voorbereiding achter de rug, naar onze amateuristische normen welhaast professio neel. Zelf voel ik me sterk. Voor mij mag het allemaal beginnen". Die oefenfase werd vorige week afgesloten met drie oe fenwedstrijden tegen Zwit serland. Twee gelijke spelen en één nederlaag was de po sitieve balans voor het Ne derlands team tegen deze sterke opponent. „We kun nen in een paar maanden de achterstand, die we jarenlang hebben opgelopen, natuurlijk nooit zomaar even goed ma ken. Maar we hebben mo menteel gewoon een sterke ploeg. De verdediging sluit goed, maar hopelijk kan Wil Jacobs (kampend met een in Zwitserland opgelopen knie blessure) straks toch mee doen. Dat is belangrijk voor de straffe dekking. In offen sief opzicht hebben we nog enige moeite met het benut ten van de kansen. Maar ge lukkig zijn dat er heel wat, vooral dank zij de toegeno men beweeglijKheid in de aanval". De organisatie van het we reldkampioenschap verloopt vooralsnog perfect. Het Ne derlands Handbal Verbond laat niets aan het toeval over. „Het is natuurlijk een presti ge-object", aldus Ron de Jon ge. „Maar wat geeft dat? Dit toernooi moet een reclame voor onze sport worden. Ho pelijk krijgen we dan wat meer belangstelling. Van de media, van het publiek, van de sponsors. In het basketbal gaan enorme sommen geld om. Wij zouden met minder dan de helft wonderen kun nen verrichten. Die verhou dingen liggen scheef. Hope lijk heeft een goede presenta tie een positieve uitwerking op dat alles. Dit wordt in elk geval onze grote kans. Hand bal is in Nederland nog nooit eerder zo veel onder de pu blieke aandacht geweest". Liefhebberij „Met de nu gevonden facili teiten liggen er voor de toe komst in sportief opzicht vol doende mogelijkheden. Het talent is er, Kecskemethy blijft in elk geval tot 1986. Dan, in Noorwegen, kunnen we mogelijk zelfs voor één keer naar de A-groep. Mede dank zij de nieuwe construc tie, als ook Afrikaanse lan den zullen deelnemen. Het mes kan echter ook verkeerd snijden. Wat wanneer jon gens als Wil Jacobs of Lam bert Schuurs straks vertrek ken naar Westduitse clubs? Daar heeft men heel wat te bieden, de spelers worden aardig betaald. Hier gebeurt alles op basis van liefhebbe rij. Ik krijg niets, moet bij Hermes gewoon contributie betalen". Ron de Jonge is inmiddels 30 jaar. Tot dusver speelde hij 91 keer in Oranje. Als hij tij dens het WK elke wedstrijd wordt ingezet, komen er ze ven bij. Graag wil hij, samen met zijn ex-ploeggenoot Bert Bouwer die nu bij Sittardia speelt, de honderd volmaken. Dan is het mooi geweest. „Zo'n wereldkampioenschap is magnifiek. Maar alles wat er aan voorafgaat, dat hoeft niet meer voor mij. Ik ben zo ontzettend vaak van huis ge weest, je moet een keer op houden." bICK KIERS DEN De kersverse iderdorpse bowling- pioene Anja de Jong estigde dinsdag haar itekende vorm. Via de es 190, 201 en 211 de speelster van ;z Gianni tot een serie- e van 602, hetgeen nieuw damesrecord rkende. De Jong was 'endien de eerste Lei- lorpse dame, die de ische 600-grens pas- de. Ook de hoogste dse serie heeft jaren- ig juist op 602 (Bennie ieffer en Annemiek ns) gestaan. It vijftal Tettero 2 had er Ier zin in. Zonder tegenstan- opererend plaatste de lei- f van de maandagleague een luw hoogste totaal van 2698 180 gemiddeld per speler). 8-20fcja Bakvis van Voordorpers is de beste heer in Leider- ■^p met 575. Omdat bijna alle ^^aanvoerders hun partijen wonnen, veranderde er nau welijks iets in de bovenste re gionen van de ranglijsten. Al leen Van der Zwan ging woensdagavond volledig on deruit. NDB 1 won alle games, waardoor de ploeg de nummer één tot op 2,5 punt is gena derd. De vijf van Hans Menken heeft in Zuid West eindelijk de koppositie bemachtigd. Na lang met een tweede stek ge noegen te hebben moeten ne men, was de ploeg al eerder op gelijke hoogte gekomen met rivaal Fitnesscentrum Leider dorp. De ex-leider verloor ech ter in een enerverend duel van Scarabee (1,5-2,5), terwijl Menken Tobbers overwon (3- 1) en nu op een positief pun- tenverschil van anderhalf steunt. Het 'eerste' Menkentrio verloor definitief de aanslui ting met de leidersplaats. Con current Tramps was sterker (3-1) en verwees de thuiséqui- pe naar de tweede plaats. Fit nesscentrum had geen moeite met Ritsteam (1-3) en bezet nu een comfortabele eerste posi tie. Arnout van Lunteren (Sca rabee) bowlde zeer goed, getui ge zijn 636-totaal, terwijl de 17-jarige Bas Menken (Fitness centrum) zijn vijfde achtereen volgende 600-serie liet note ren. Ditmaal scoorde Menken 611. John Volkers (Van der Born) haalde uit met 246. Het hoogste „woensdagse team" in Noordwijkerhout, Pinpoint, voelt steeds meer vaste grond onder de leiders plaats wegglijden. Ditmaal werd de ploeg van Ger Lager- wey met 6-2 door Van der Mey Ladies verslagen. Omdat ook Tukkers vier punten ach terliet bij Datsun Boys viel de schade mee, hoewel de pun ten voorsprong nog slechts 12 (dubbele punten) is. Ook Vol vo Travelers, de trotse num mer één van de late maandag competitie slipte. Casino maakte er 6-2 van. De favoriet voor de late dinsdagwedstrij den Duyndam Broekhof lijkt definfitief af te haken. Video won van BAM met 6-2, terwijl Düyndam Broekhof met die cijfers werd teruggewezen door FBI. Video heeft inmid dels 17 punten meer. Sportcenter, dat onder aanvoe ring van Louis Petitjean in Holiday Inn de aanval heeft ingezet op de koppositie van Wanninkhof 2 (dinsdag), kroop weer een punt dichter bij. Rabbits en Magt waren de slachtoffers van de overwin- ningsdrang van de sporters, terwijl Wanninkhof aan Figh ters een punt afgaf. Het ver schil tussen de twee kempha nen is nog 3,5 punt. Op maan dag gebeurde nauwelijks iets opzienbarends, behalve dan dat op die avond de hoogste individuele serie werd gezet. Tony Hoeberiehts wierp 773 (4 games). Standen competities: BBLZW le klasse vijf mans: 1. Hans Menken 23-71, 2 Fitnesscentrum 23-69,5, 3. Tobbers 23-37, 4. Scarabee 22-34,5, 5. BvM 23-32, 6 Pintrotters 22-28. 2e klasse vijf mans: 1. Braxhoven 22-75, 2. BLF 22-74, 3 Skydivers 22- 38. 4 Bad Company 22-29, 5. Ladan 22-25, 6. Bocas 22-23. le klasse trio's: 1. Fitnesscentrum 22-59, 2. Tramps 22-54,5, 3. Hans Menken 1 22-53,5, 4. Tobbers 22-37. 5. Bisschop 22-37, 6. Henny's Rits 22-23. 2e klasse trio's: 1. Hans Menken 2 23-62,5, 2. Van de Born 23-49, 3. Scheffer Optiek 23-49, 4. Pinners 23- 45, 5. BLF 23-42, 6. Van der Meer 23- 28,5. 3e klasse trio's: 1. Verboon 22-51, 2. Splits 2 22-48, 3. Henskens 22-47,5, 4. Pinset 22-44, 5. Thomas 22-38, 6. La dan 1 22-35,5. BBL Maandag 1 Boobytrap 48-102,5, 2. Braxhoven 48-88, 3. Lions 48-85, 4. Lions ladies 48-74, 5 Pinballs 48-71, 6. Internationals 48-70,5. 7. Huspub 48-63, 8. Waterbuffels 48-59. 9. Am père 48-54, 10. Frenches 48-22. Dinsdag: 1 Wanninkhof 2 48-98,5, 2 Sportcenter 48-95, 3 Wanninkhof 1 48-85,5, 4. Lions 48-78,5, 5. Fighters 48-73.5. 6 Rabbits 48-66. 7 Tatas 48- 58,5, 8 New Balance 48-57.5, 9 To rentrekkers 48-51, 10. Magt 48-51. BBLD Maandag vijfmans: 1 Tettero 2 23- 66,5, 2. Indrapoera 23-63,5. 3. LD 23- 59. 4 Drakenburg 23-57. 5. Treffers 23-55, 6. Franse Brug 23-48,5, 7. Only Fun 23-40, 8. Thunderbirds 23-38, 9. Doesbrug 23-32,5. Maandag trio's: A-poule: 1 Tettero 11 23-69, 2 Gorris 23-60, 3. Double Dutch Inn 23-56,5, 4. Tettero 8 23-56, 5. Tettero 10 23-55, 6. Les Imbattables 1 23-54, 7 Tettero 4 23-49, 8. ZH Post 23-37 Strikes 22-27,5, 8. Elve 1 23-18. B-poule: 1. Chez Gianni 23-50, 2 Arabier 23-46,5, 3. Casteleyn 23-48, 4. Approach 23-42, 5. Skvdrivers 23-42, 6. Verhoog 23-38,5, 7. Biebit 23-37, 8 Elve 2 23-10. Woensdag trio's A-poule: 1 Van der Zwan 2 22-61, 2. NDB 1 22-58,5. 3 LOI 1 22-57, 4. Turbo 22-56. 5 NDB 2 22-48,5, 6 Raaphorst 1 22-42.5 B-poule: 1. Raaphorst 2 22-55, 2. LOI 3 22-53, 3 Astra Meditec 22-50,5, 4 NDB 3 22-50. 5. Pink Panthers 22-44. 6. NDB 4 22-31,5, 7. LOI 4 22-28, 8 Truckstar 22-11,5. BBN Maandag vroeg: 1 Lelies 26-158. 2. 26-151, 2. Malle Jantjes 26-120, 3. SKC 26-120 Dinsdag vroeg: 1 Van der Mey 26- 130, 2. Schotse Bar 26-124, 3. Eagles 26-114 Dinsdag laat: 1. Video 26-133, 2. Duyndam Broekhof 26-116, 3. 't Stip- pie 26-108. Woensdag: 1. Pinpoint 25-126, 2 Tukkers 25-114, 3. Datsun Boys 25- 105 LEIDEN Van der Plas verspeelde in de interre gionale zaalvoetbalcompe titie een belangrijk winst punt tegen FV Snoekie. Na vrijwel de gehele wed strijd op winst te hebben gestaan werd uiteindelijk „slechts" een deling be reikt: 6-6. In de Leidse hoofdklasse maakten titel- pretendenten VWL (2-0 tegen Noordwijk) en UVS (11-5 tegen Van Gerven) geen fout. Bax bleef Bahl- mann met 8-4 de baas. Hoewel Van der Plas daartoe wel degelijk pogingen in het werk stelde, kwamen de Kat- wijkers nooit echt los van de Haagse tegenstander. Zo be antwoordde FV Snoekie voor rust een Katwijkse demarrage (1-3) met twee treffers, en kwamen de Hagenaars in het tweede part na een 3-5 achter stand eveneens weer langszij. Ook een laatste poging van Van der Plas, leverde uitein delijk niet de zo nagestreefde zege op. Voor de Katwijkers doelpuntten Martin van der Plas (3x), Jan Hogewoning (2x) en Huug Aandewiel. Hoofdklasse VWL kwam in de eerste helft goed weg in Noordwijk. Schoten van Jos Smits en An- dries van Wendt ontmoetten het Leidse houtwerk op hun weg. Na de doelwisseling was het de koploper die, wat ge lukkig, de leiding nam. Hans Braat leverde een houdbaar schot af dat door doelverdedi- ger Jan Barnhoorn niet juist werd behandeld. Vanaf dat moment speelde VWL op ze ker. Uit die verdedigende stel ling werd overigens wel nog een tweede treffer van Hans Braat een feit. De nummer twee in de hoofd klasse, UVS, kende in de Lis- ser THB-Hal geen problemen met Van Gerven. Met Hans Verkuylen als vijfde veldspe- ler in het doel (Wijnand Sloos was afwezig) werd al spoedig een onoverbrugbare marge ge realiseerd. Via een 1-6 rust stand bleven de tellers uitein delijk bij 5-11 steken. Hans van Leeuwen was met vijf doelpunten de meest schot- vaardige. Mario Faber (3x), Maarten Blonk (2x) en Hans van Eijgen verzorgden de res terende UVS-productie. Voor Van Gerven scoorden Gepie van Rooyen (2x), Fred Bon, Wim Bouckaert en Leen Spoor. Bax en Bahlmann speelden een aardige partij, waarin de thuisploeg met name in de tweede helft het beste van de wedstrijd voor zich opeiste. Een krachtsverschil dat overi gens niet als zodanig in de sco re tot uitdrukking kwam, de twaalf treffers werden uiterst knap over beide periodes ver deeld: 8-4 na een 4-2 ruststand. John van Dijk (3x) Kees van der Lans en Jan Homan (2x) en Jaap Lingbeek brachten de Voorhoutse goals op het bord, Nick Verwoerd (2x), Jan Ver woerd en Ton van der Laan de Alphense. Interregionaal Maandag: De Rozet - De Tegelhandel 5-6. Glasbergen - FC Torna 4-7, Nep- tunus - De Engel 2-4, Ceverbo - FC Grovo 4-1, Rotterdamse Studenten - Siiva Boys 5-8. Gisteren: FV Snoekie - Van der Plas Ceverbo 16 13 1 2 FC Torna 16 10 4 2 Van der Plas 17 9 6 2 De Rozet 17 8 3 6 FV Snoekie 17 7 5 5 Silva Boys 17 7 3 7 De Tegel h. 17 5 5 7 De Engel 17 6 3 8 Grovo 15 4 2 9 R. Studs 17 5 0 12 Neptunus 17 3 3 11 Glasbergen 16 4 0 12 27 78-38 24 68-36 24 92-67 19 70-57 19 63-59 17 98-83 15 56-64 15 60-69 10 36-63 10 63-82 9 52-79 8 63-101 Maandag: Van Duuren - Landwer 6- 5, THB-Boys - Interju 2-3. Gisteren: Van Gerven - UVS 5-11, Bax - Bahlmann 8-4, Noordwijk - VWL 0-2. VWL 15 12 3 0 27 77-39 UVS 15 11 2 2 24 69-47 Bax Z. 15 10 1 4 21 79-47 Interju 15 9 3 3 21 52-45 Van Duuren 15 5 4 6 14 55- 70 Noordwijk 15 5 3 8 13 58-72 THB Bovs 15 5 2 8 12 53-50 Bahlmann 15 4 0 11 8 52-66 Landwer 15 1 4 10 6 56-76 Van Gerven 15 1 4 10 6 52- Top: •scorers Interregionaal Martin van der Plas (Van der Plas) 27. Jan Hogewoning (Van der Plas) 25; Anne Ouwersloot (Glasbergen) 17; René Griffioen (De Engel) 15. Hoofdklasse. Mario Faber (UVS) 24, Ben Heemskerk (VWL) 21; Kees van der Lans (Bax) en Cees de Roode (VWL) 19. Nick Verwoerd (Bahl mann) 18. Loek van Kesteren (Bax) 17, John van Dijk (Bax) en Richard Klein (Interju) 16. DEN HAAG Razendvlugge denkers kunnen zich za terdag weer flink uitleven in het jaarlijkse eendaagse snelschaaktoernooi dat het Dagblad het Binnenhof (met de Leidse Courant Westerpers vormend) met de vereniging Den Haag organiseert. Voor dit evenement kan nog in ruime mate worden ingeschreven. Zekere deelnemers zijn in elk geval de Leidse schaakfamilie Piket (vader Joop en zoons Marcel en Jeroen), Haags snelschaakkampioen 1982 Fred van der Vliet, HSB- kampioen Peter Gelpke, Michiel Wind en de sterke Eindhovense speler Frans Cuypers. De schaakborden staan vanaf 10.00 uur opgesteld in het bedrijfs restaurant van Sijthoff Pers in de Koopmansstraat te Rijswijk (Plaspoelpolder). Het prijzengeld bedraagt 2.000 gulden met een eerste prijs van 400 gulden. Inzet is naast de geldprijs ook de Fedde van Santen-bokaal. Deze bokaal kwam vorig jaar in han den van Bruno Carlier (Volmac-Roterdam), die pas na een extra driekamp won. Voor de beste Haagse deelnemer staat bovendien de titel snelschaakkampioen 1983 van de Haagse bond op het spel. Er zal worden gespeeld volgens het Amsterdams systeem, dus in groepen van vier met doorlopende herindeling Per partij heeft een speler slechts tien minuten de tijd. Deelnemers kunnen zich uiterlijk zaterdag aan de ,zaal opgeven of vooraf contact opnemen met D. van Duivenbode, Gravin Aleidisstraat 3, 's-Gravenzande, telefoon 01748-3192 of met J C Berkhuijsen, Laan van Nieuw Oosteinde 384, Voorburg, telefoon 070-859776. RIJNSBURGSE BOYS Gevraagd: JEUGDTRAINER In bezit van C-diploma. Schriftelijke sollicitaties te richten aan secretariaat G A. v Zuvlen Vliet NZ 08, 2231 GR Rijnsburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 7