Werkgroep Gewestelijk Orkest wil instituut IN DE NIEUWE CITROEN BX WORDT EEN PROEFRIT EEN ONTDEKKINGSREIS.! Een hartveroverende auto mas eigenlijk ni 2105-N LADA waw jg DE NIEUWE CITR0ËN BX.V.A. F20.500.-l Sir Adrian Boul£ overleden t „KLEINTJES" I 071-122244 Accu-Specialist Groenen AUTOBEDRIJF V.D. VELDE BV BAKKER'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV Piet van Schie KUNST CekCc Souiant DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAG! aangelegenheden besproken. In mei tenslotte zullen Provin ciale Staten hun mening over het rapport geven. DEN HAAG De instel ling van een „muziekinsti tuut" is de beste oplossing om de functies van het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland te behou den, indien de rijksbijdra ge voor dit orkest defini tief zou vervallen. Tot deze conclusie komt de Werkgroep Gewestelijk Orkest in een rapport, waarin wordt geadviseerd omtrent het zeker stellen van de functies van het orkest. Het advies is giste ren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aangeboden. Twee andere varianten die de werkgroep onder voorzitter schap van mevrouw drs I. Günther heeft onderzocht zijn: de vorming van een deeltijdor kest, waarbij de musici acht maanden per jaar in dienst zouden zijn, of het hele jaar in part-time dienstverband; de door stopzetting van de provinciale subsidies (in 1983 twee miljoen gulden) vrijgeko-' men financiën gebruiken voor de subsidiëring van koren ten behoeve van het ad hoe inhu ren van musici voor begelei ding. De instelling van het voor Ne derland unieke muziekinsti tuut houdt in dat een bureau en een bestand van musici (al dan niet met vaste kern) wor den gevormd, die kunnen worden ingezet voor in feite alle huidige functies van het Deze zijn: koorbegeleiding, di- rigentenpraktica en educatief werk, waaronder het geven van school- en cirkelconcer ten. Het op te richten muzie kinstituut sluit geheel aan bij het provinciaal beleid dat zich onder meer richt op een zo gropot mogelijke spreiding en toegankelijkheid van muzikale voorzieningen. Het louter in stand houden van symfonische orkesten daarentegen is een aangelegenheid van het Rijk. Tegen het besluit van de voor malige minister De Boer van erm om het Gewestelijk Or kest per 1 september 1983 niet meer te subsidiëren, heeft het provinciaal bestuur een proce dure aangespannen. Tot op he den is daarover nog niet be slist. Het rapport van de werkgroep, waarin de grootste (gemeente lijke) subsidieverleners, de Culturele Raad van Zuid-Hol land en twee leden van het Gewestelijk Orkest op per soonlijke titel zitting hebben, wordt nadat G S. zich ero ver hebben uitgesproken waarschijnlijk in april door de vaste commissie voor culturele VARA-tv koopt vervolg „Fame" HILVERSUM Van de tele- visieserie Fame over het leven van jongeren in een New Yorkse dansschool is door de VARA de tweede serie aange kondigd. Tot en met 15 april wordt Fame wekelijks uitge zonden. daarna is er een pauze tot 13 juni. Op deze datum be gint de VARA met de uitzen ding van de tweede serie. De serie wordt voornamelijk be keken door jongeren en heeft een niet al te grote attentie- waarde volgens de VARA, d.w.z. het vraagt geringe con centratie n Sj' LONDEN De Britse dirigent Sir Adrian Boult, wjtp carrière meer dan 70 jaar omspande, is gisterenji3^ 93-jarige leeftijd overleden in een verpleeghuis in Tf e bridge Wells bij Londen. Sir Adrian Boult, die de &k f geerstok nog geen twee jaar geleden neerlegde, frnar het best bekend als vaste dirigent van het BBC-Syiig i' nieorkest gedurende twintig jaar en dirigent vanp Londens Filharmonisch Orkest. Adrian Cedric Boult, die was geboren op 8 april 1889 in Ch en die studeerde in Londen en Leipzig, heeft gastei irectiest vuld in vele Europese hoofdsteden en de Verenigde Staten was zeer thuis in de klassieken en de romantici, maar het[» derne repertoire vergat hij niet en hij zette zich in voor Bk> componisten. Een dezer, Edward Elgar. schreef hem: „IkL zeer erkentelijk jegens u en uw liefdevolle behandeling! mijn symfonieën en ik weet dat mijn reputatie in de toekj bij u veilig is". Het Londens Filharmonisch Orkest zou gisteravond ter i dachtenis aan Boult „Nimrod" uit de Enigmavariaties van 1 spelen. LEIDSE COURANT AUTOMARKT Datsun-dealer Garage Abswoude B.V. U doel uzelf Ie kort wanneer u de aanschaf van uw nieuwe of ge bruikte auto overweegt en dan geen contact met ons opneemt Met ons valt te praten. Nieuwe Offenweg 2. Noordwijk. Tel. 01719- 13150. Datsun-dealer Garage Abswoude B.V. U doet uzelf te kort wanneer u de aanschaf van uw nieuwe of ge bruikte auto overweegt en dan geen contact met ons opneemt. Met ons valt te praten. Nieuwe Offenweg 2. Noordwijk. Tel. 01719- 13150 Gratis accu's testen, monteren en uw autoinstallatie doormeten. Leiden. Nieuwe Rijn 106, hoek Langestraat. 071-120500. Te koop aangeboden: nieuwe spatborden tegen groothandelsprijzen Opel Kadett CL 145 Datsun 100A 120Y 140 Honda Civic 135 Ford Fiësta 100 BMW 2002, 520, 518, 316 160 Ford Escort 140 Renault 5 90 Simca 1307 1308 160 VW Golf 125 Simca 1100 125 02522-13346 FORD TAUNUS 1.6 GL combi bjr sept. '80, groenmet. Pr. 11.750.-. 01899-20322. Honda Civic de Luxe bj. '77. goede auto. vr.pr. 3250 Tel. 070-981249. Honda Quintet 5-drs. sept. '81, 34.000 km. 1e eig 13.000.-. Tel. 070-859829. Mazda 323 nov. '79 kl. grijs, km.st. 34.000. Vr.pr. 6000,- Tel. 070-644533. Te koop aangeboden; Citroen 2 CV 4 b|. '78. 3500.-. Citroen GS Break met gasinstall. '77 f 3750,-. Citroen GS Palace '76 2750.-. Citroen 1220 met gas install. '74 1250.- Ford Es cort 1600 Ghia '75 3000.-. Renault 5 '76 2750.-. Mini 1000 spec, met sportvelgen '77 3500.-. Daf 4 zeer mooi '77 f 2250.- VW 1200 '73 1500.- Toyota Carina '75 1250,- Volkswagen Polo '76 2500.- Garage de Klerk. Kanaalstraat 142, Lisse Tel. 02521-13613. 1981 Mercedes Benz 280 4 door. autom., sunroof, centr. locksystem. multi-band, stereo radio with cass.. 44.000 km 37.000,-. Tel. 070-230806. Mercedes Benz 200 aut. 4 cH.. bj. 19-9-'75, 100% goed. Prijs 4750.-. Tel. 070-649180. MERCEDES 200. ben. '73. Rui len tegen kleine auto. Tel. 070- 881256 na 18 uur T.k.: Opel Kadett 1972 t.e.a.b. Tel. 070-975483. T.k.: i.z.g.st. verkerende 5-drs. Golf Diesel 1978 6500.-. Tel. 071-890182. na 18.00 uur. Porsche 911 '71 Tel. 070-642378. Princess 2000 L 4 dl. '79. mei PuHman bekled. Pr 2650.-. Tel. 015-560057 Citroen Oyane 6 bj '75. vr.pr. 400 01719- 15842. Matra Bagheera S i.z.g^t.. t.'78, vr.pr. f 5950.-. 01748-4097 Tk.a. AUSTIN PRINCESS b|. '77. mot 100%, t.e.a.b. Pr 1250.- 070-950076. T.k.: SIMCA 1100 bestel, bj. sept. '77. Pr. 1250.-. Tel. 070- 502271. BMW 518 eind'76 LPG Vr.pr. f 6200.- Tel. 070- 908291. Volvo 244 L i.z.g.st., bj. '75, LPG. benz.. kl. oranje. Vr.pr. 2850,-. Tel. 070-900893. ro BMW 1802'73 f 1600,-. Tel. 070-550916. VOLVO 144 S. wit. nwe koppel. 750,- Tel. 070-851842. Chevrolet Camaro eind '77 zeer goedVr.pr. 5000,-. Inruil mog. Tel. 070-461415 b.g.g. GOLF GTI, bj. '77 div. acc., 85.000 km. Pr. 8000,- Tel. 070-277322. Het kiezen van een auto is eigenlijk altijd al een zaak geweest van concessies doen. Met de komst van de nieuwe Citroen BX is dat voorgoed verleden tijd. Want alles wat een automobikstenhartje maar be geert, dat biedt de BX. Zoals een onovertroffen comfortabele wegligging dank zij het hydro- pneumatische veersysteem. Perfect zittende fauteuils (mg en zitting verstelbaar). McPherson voorwielophanging voor snel bochtenwerk. Een slim en veilig dashboard, waarmee u alles kunt bedienen terwijl u uw handen aan het stuur houdt. Buitensporige binnenmaten. Binnen de perken ge bleven buitenmaten. Een felle acceleratie (van 0 tot 100 km in 11,5 sec.) en een stevige top van 176 km/h (BX 16). Ongekende verbruikscijfers voor een auto van dit for maat en met deze prestaties: 1 op 17,8 bij 90 km/h constant, hee 1 op 13,5 bij 120 km/h constant en 1 op 11,2 op het stadstraject.^ Deze revolutionaire verhouding tussen verbruik en fc" prestaties is te danken aan de J" gewichtsbesparing van 200 kilcfe (o.a. door gebruik van staalster-"ac ke kunstvezels voor motorkappat en vijfde deur) en aan de nieu-ï/ we, hypermoderne motoren. C De BX heeft een veel fe langere levensduur door o.a. hetfe gebruik van corrosic-óngevoe-110 lige materialen, een lakversterkende behandeling en de reduc tie van het aantal puntlassen. Er zijn vijf versies. Maak een proefrit in de BX. Datjtn wordt absoluut een ontdekkingsreis. Want de BX heeft, kan en is veel meer dan wij u in dil bestek kunnen vertellen. Wij heten u van harte welkom! KENNEDYLAAN 118, HK. BRAHMSLAAN, LEIDEN ZIJLSINGEL 36, LEIDEN HOOFDSTRAAT 133, SASSENHEIM Dierenspeciaalzaak Actief Hooigracht 44. Leiden. Tel. 130863 Eheim-motorlilters 270 ttr. per uur 87,50 en 390 Itr. ur/ 109. Hooigracht 44, Leiden. Tel. 130863. kattebaksleentjes plm. 23 kg. f 16,95, 3 balen 45,-. Gratis thuisbezorgd. Hooigracht 44. Leiden. Tel. 130863. 6 roodkoppen 12,50 5 kardinalen 7,50. Haagse Caravan Centrale voor uw caravan en betere service De nieuwste modellen Oealer van Kip caravans, de Wilk, Safari en Dethleffs. Ook vele mooie occasions. 1001 accessoires, reparatie en verhuur. Rijks straatweg 179. Wassenaar. Tel. 01751-12561 Aquariumhuis Selecta Wij leveren aquaria, biologische fillers enz. in iedere gewenste maat. Dankzij eigen fabricage lage prijzen en snelle service. Oude Herengracht 23. Tel. 131203. L. stacaravans m.o.a. douche, toilet, kl.tv. Win terswijk. Heeze N.B.. Harden- berg. Krokusvak.. Pasen. Pink steren. en voors. tot 23/7 na 30/7 nog veel mogelijkheden, lage prijzen midweek v.a. 75, weekend v.a. 120. voors. v.a. 200. Fam. Horinga. Tel. 010- 167878. Te huur TOERCARAVANS. ANWB huurcontract. Tel. 071- 132904 b.g.g. 071-155900 CARAVAN en tent 83. Een krant vol informatie over toercara- i, vouwwagens, tenten, ver huur. accesssoires, voortenten. sions en met tips over kamperen. Wij sturen hem gra tis toe. Bel. 070-270500 ZWARTJES B.V. Aanhangwa gens. trekhaken, bagagewa gens. Caravanservice aan alle merken. Tel. 01751-19213 na 18.00 uur 17323. MOTOREN EN SCOOTERS Unieke aanbieding: KREIDLER zeer veel onderdelen. Voor een zacht prijsje. Tel. 02522- 16096 UW KLEINTJE WORDT GELEZEN Aquariumhuis Selecta Oude Herengracht 23. Tel. 131203. Het adres voor goede voorlichting. Het adres voor de gelijke garantie en altijd goede service. Gewoon HET ADRES voor alles voor uw zoet- of zee wateraquarium. Aquariumhuis Selecta Oude Herengracht 23. Tel. 131203. Deze week 30 soorten AQUARIUMPLANTEN. 10 voor 5.-. Voor bomen, heesters Coniferen, vaste planten, vio len. primula's en madeliefjes naar: Kwekerij Zonnelande. Geestweg 58. Roelofarends- veen. Tel. 01713-2773. Verstopt riool? Bel Webaco 132481 voor I ontstoppen en vernieuwen v Radio of tv DEFEKT. bel 01729- 8523. b.g.g. 9251, wij komen di- rekt. ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avond* Wegens opheffing nieuwe houtkachels/allesbranders van 2400,- voor 1100.-. Inl. Energros Breda. lel. 076- 223455 of 147685. Lada Stationcar 12.495,-' Want voor 11.885,* benr u al, de bezitter van een Lada 2105-N. Het nieuwste Lada-type dat al zoveel harten heeft veroverd. Met z'n moderne carrosserie met de brede bumpers én rubber stootstripv Met z'n gelaagde Voorruit en verwarmde achterruit. Met z'n 4-deurs instapgemak en :n 5-persoons zitkomfort. Met tal van extra's, zoals de anatomisch gevormde kuipstoelen, 5 veiligheidsgordels, hoofdsteunen op de voorstoelen en traploos verstelbare rugleuningen vóór, en ingebouwd twee mistachterlampen. En als alle Lada's is ook de 2105-serie zeer geschikt voor LPG. Wees verstandig en betaal niet meer dan nodig is voor kompleet autoplezier. Ktes Lada! Lada 2105-N 1200 cc motor Lada 2105 1300 cc motor Lada 2 L05-GL 1500 cc moror ^Mle prijzen inkl. BTW. Af Groningen. 200 Dealers in Nederland. Service in geheel Europa. Gremi Auto-Import B.V. Osloweg b/h Europaplein Postbus 303 9700 AH Groningen- Telefoon 050-183121 (8 lijnen). 11.885,* 12.445,: 12.995,: £L8S5r j LEIDERDORP Autobedrijf Van Haasteren b.v NIEUW VENNEP Automobielbedrijf Fieman Touwbaan 18. tel. 071-895000 KATWIJK Staringstraat 56. tel 02526-75000 NOORDWJJKERHOUT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 6