OP ONZE OPEN DAGEN STMT 1 OOK DE DEUR VAN DE NIEUWE i HONDA PRELUDE VOOR U OPEN Auto Sassenheim Hoofdstraat 349, Sassenheim. Tel. 02522-12413 Van Haasteren BV Touwbaan 18, Leiderdorp. Tel. 071-895000. GEMEENTE NOORDWIJK GEMEENTE NOORDWIJK PAGINA 16LE1DSE COURANTDONDERDAG 24 FEBRUARI! Donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 februari houden wij open dag. Dan zetten wij de deuren van onze showroom wagenwijd voor u open. Want er is nogal wat te zien. Alle nieuwe Honda's staan er op hun allerbest bij. De snelle, zuinige en wendbare Civic's (vanaf f 15.495,-). De Accords in driedeurs uitvoering en als sedan, geliefd als represen tatieve zakenauto (driedeurs uitvoering al te koop voor f 21.495,-). Dan is er de ruime en uiterst ekonomischc Honda Quintet (voor een bescheiden f21.195,-). En als fonkelend middelpunt op deze sterrenshow tonen wij: de nieuwe Honda Prelude. DE NIEUWE HONDA PRELUDE. ELKE OVEREENKOMST MET EEN RACE AUTO IS ZEKER NIET TOEVALLIG. De nieuwe Honda Prelude is in alle opzichten een opvallende auto. Uiterlijk onderscheidt hij zich door een lage sierlijke stroomlijn. Op het eerste gezicht ontbreken de koplampen. Die komen pas na een druk op de knop in het zicht en benadrukken het sportieve karakter van de Prelude. Ook de markante, rechthoekige achterzijde onderstreept de indruk dat u hier oog in oog staat met een uiterst alert reagerende automobiel. Al deze visuele impressies worden volledig waargemaakt door de technische eigenschappen van de Honda Prelude. De 1829 cc motor heeft 3 kleppen per cilinder: 2 inlaat- en 1 uitlaatklep. Dit 3-klepssysteem zorgt, samen met de cross-flow cilinder- kop, voor een optimale cilindervulling, wat resulteert in een soepel motorkarakter met grote trek kracht. Verder heeft de Prelude een nieuw ontwikkeld 4-2-1-2 uitlaat systeem en twee konstant vakuüm karburateurs. Felle acceleratie, hoge gemiddelde snelheid en tóch een ongekend gunstig brandstof- verbruikcijfer van 116 bij 90 km/uur konstant (volgens ECE norm). DE HONDA PRELUDE EX-R. DE EERSTE AUTO VAN RUIM DERTIG MILLE MET EEN ANTI-BLOKKEER SYSTEEM. U leest het goed. De nieuwe Prelude EX-R is uitgerust met dat unieke anti-blokkeer systeem. Remmen en toch sturen onder alle omstandigheden. Dat is heel in het kort waar het anti-blokkeer systeem op neerkomt. Sensoren op alle vier de wielen geven aan een komputer door wanneer een wiel dreigt te blokkeren tijdens het remmen. Wanneer dat nodig is „lost" de komputer de remdruk. De wagen remt en u kunt blijven sturen. Honda is de eerste autofabrikant, die dit zeer moderne systeem inbouwt in een auto, die voor een grote groep automobilisten betaalbaar is. Tja. En zo zijn er nog veel meer snufjes over deze schitterende auto te melden. Op de EX en EX-R modellen verstelbaar stuur bijvoorbeeld en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Een elek trisch bediend open dak. Maar het zou te ver gaan om alles hier e nu op te sommen. DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG MAG U ALLEMAAL BIJ ONS OP VISITE KOMEN. Kom maar kijken. Kom maar proefrijden. En voor wie ons nog niet kent: kom maar kennismaken. Met onze mensen. Met onze auto's. Met onze service. U kunt altijd op ons rekenen. Voor punktueel onderhoud. Voor een uitstekende service. Envoor een prima inruilprijs. Bij ons is de klant nog heel ouderwets koning. Graag tot ziens in onze showroom. TER VISIE LIGGING BOUWPLAN De burgemeester van Nóordwijk rqaakt bekend, dat met ingang van 28 februari 1983 gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening, ter inzage ligt een bouwplan van de heer C.M. Smit. Molenwerf 1, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie F, nr. 4987. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende 3e uitwerkingsvoorschrift ..Vreewijk" van het bestem mingsplan Kern Noordwijk-Binnen doch past in de in voorbereiding zjnde 1e wijziging van het 3e uitwer kingsvoorschrift ..Vreewijk" van het genoemde be stemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet bouwvergunning te verlenen. Gedurende ge noemde termijn kan een ieder schriftelijke bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders. De afdeling ruimtelijke ordening is gevestigd in ge bouw Sartorius, Doelensteeg 1 en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur. Noordwijk. 24 februari 1983 Tweede gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan „Duinpark". De burgemeester van Noordwijk maakt over eenkomstig het bepaalde in artikel 23, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend. dat met ingang van 28 februari 1983 gedurende een maand ter inzage ligt het ont werp van de Tweede gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan „Duinpark". De herziening heeft betrekking op een ge deelte van het gebied, gelegen aan de North- godreef, ten westen van de W.H. van Konij nenburgstraat en voorziet in de mogelijkheid tot de bouw van 12 eengezinshuizen. .Gedurende genoemde termijn is een ieder bevoegd schriftelijke bezwaren tegen het ontwerp-herzieningsplan in te dienen bij de raad van de gemeente Noordwijk. De gemeentesecretarie is op werkdagen voor het publiek geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur. De afdeling ruimtelijke ordening is ge huisvest in gebouw Sartorius, Doelensteeg 1. Noordwijk, 24 februari 1983 De burgemeester voornoemd, Mr. J.M. Bonnike.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 16