Joost Claushuis, de dollende doelman Problemen rond Coliseum in Los Angeles Tennis Rotterdam in trek MET HCKZ FAVORIET VOOR ZAALHOCKEYTITEL Handbalteam moet Jacobs missen SPORT £etdóe (Sou/tont DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 3( SEALINKRACE BLIJFT RUSSEN WEIGEREN LONDEN De organisatoren van de Engelse wie lerwedstrijd voor amateurs Sealinkrace, blijven de Russen als deelnemers weigeren. De Sovjet-Unie wilde dit jaar niet deelnemen aan de grote Ronde van Engeland (Milkrace), omdat daar dit jaar ook profs in mogen starten. Vandaar dat ze wilden uit wijken naar de tweede etappewedstrijd van het Ver enigde Koninkrijk. Wedstrijdleider John Burns heeft negatief geantwoord op de inschrijving uit Moskou. „Ik zeg nu voor de derde keer nee en het blijft nee", verklaarde Burns, „De Sovjets willen maar tussen de amateurs blijven fietsen. Ze genieten als staatsama- teurs faciliteiten (trainingsopbouw, materiaal, medi sche begeleiding), waar de meeste beroepsrenners ja loers op zijn. Zij moeten zich maar met de Westeuro- pese profs meten. Bij hen krijgen ze tegenstanders van gelijk, of wellicht hoger niveau". Nederlaag Timman LINARES Jan Timman heeft gisteravond tijdens het internatio nale schaaktoernooi in Linares zijn partij voor de tiende en voorlaatste ronde verloren van de Rus Artoer Joesoepov. Na de Camebridge Springsopening kwam de Neder lander aanvankelijk heel behoor lijk te staan. Een pionoffer gaf echter niet het gewenste effect. In een scherpe opstelling van beide kanten was Joesoepov in de tijd noodfase juist iets slagvaardiger en kon Timman na 41 zetten opgeven. Hierdoor kwam Timman weer op een score van vijftig procent te recht. Wereldtitel Ullrich op biathlon ANTERSELVA De Oost- duitser Frank Ullrich heeft gisteren in het Italiaanse An- terselva het wereldkampioen schap biathlon op de 20 kilo meter op zijn naam gebracht. De 25-jarige sportstudent uit Oberdorf was verreweg de snelste met zijn tijd van 1 uur 5 minuten en 9/100e seconde. Op ruim 17 seconden werd zijn zeven jaar jongere landgenoot Frank-Peter Rötsch tweede. Het brons ging naar de West duitser Peter Angerer. Schaatsploeg voor WK jeugd DEVENTER Nederland zal met drie heren en twee dames deelnemen aan de WK jeugd, die in het weekeinde van 4 en 5 maart in het Joegoslavische Serajevo zullen worden gehou den. De KNSB-ploeg staat on der leiding van Jong Oranje- trainer Eddy Verheyen. De volgende ploeg isingeschreven: Heren: Henk Groen Henry Kraayenbos (Bleiswijk) en Raymond Brugman (Rotter dam), reserve is Attie Sarelse uit Deventer. Dames: Ingrid Haringa (Velsen) en Grietje Mulder (Ureterp). Reserve is Jolanda Grimbergen (Rijns- burg). Cees de Leeuw terug van weg geweest NOOTDORP Sinds kort is de trainer-pikeur Cees de Leeuw weer terug in eigen omgeving. Ruim een jaar gele den vertrok hij uit het westen des lands met zijn dravers naar Schaesberg om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Voor de geboren Hoofddorper verliep het in het Limburgse allesbehalve naar wens met zijn paarden, die niet tot de prestaties kwamen van daar voor. Sinds enige weken is Cees de Leeuw weer terug in Hoofddorp en dat is aan zijn viervoeters goed te merken. Vooral met de paarden van de Rijswijkse eigenaar Piet de Wit boekt hij plotseling op merkelijke successen. Zo is de driejarige White du Bois dit jaar nog ongeslagen en volgde gisteren op de goed bezochte baan van Nootdorp een fraaie overwinning van Thor ter Lune. In de eindstrijd versloeg hij de veelvoudig winnaar op Nootdorp, Tindemans W met zijn broer John de Leeuw. Sportwereld HEERENVEEN In de eer ste van een serie van drie wedstrijden tussen de num mers een en twee van de na tionale ijshockeycompetitie om de nationale beker heeft Hee renveen gisteren op eigen baan met 9-6 gewonnen van Nijmegen. De standen per pe riode waren: 4-1, 2-3, 3-2. SOFIA Tijdens de winteru- niversiade in en om Sofia is Peter van der Swaluw als 31e geëindigd in de afdaling alpine skiën voor heren. Lody Pieters werd op de hellingen van de Vitosjaberg 54e. De Zwitser Denis du Pasquier veroverde de gouden medaille met een tijd van 1.07,95. DEVENTER Alida Pasveer bij de dames en Bert Koop- mans bij de heren zijn op de Deventer kunstijsbanen stu dentenkampioen op de lange baan geworden. ROTTERDAM Het deelne mersveld voor het tiende in ternationale toernooi te Rot terdam wordt aangevoerd door Jimmy Connors. De Ameri kaanse Wimbledonkampioen van 14 tot 20 maart in het sportpaleis Ahoy' wordt ge houden, zijn al 34.000 .toe gangskaarten verkocht. De deelnemerslijst, met de po sitie op de wereldranglijst, ziet er als volgt uit: Jimmy Con nors (Vst) 2, Gene Mayer (Vst) 8, 3. Peter McNamara (Aus) 10, Eliot Teltscher (Vst) 14, Buster Mottram (Gbr) 15, Sandy May er (Vst) 19, Mark Edmondson (Aus) 25, Tim Mayotte (Vst) 26, Henri Leconte (Fra) 28, Mei Purcell (Vst) 29, Hank Pfister (Vst) 32, Marcos Hocevar (Bra) 37, Bernard Boileau (Bel) 41, Mike Depalmer (Vst) 42, Vince van Patten (Vst) 44, Jairo Ve- lasco (Col) 48, Tom Gullikson (Vst) 49, Russell Simpson (Nzl) 51, Fritz Buehning (Vst) 52, Pavel Slozil (Tsj) 54, Victor Amaya (Vst) 55, Wim Wilkin son (Vst) 57, Brad Gilbert (Vst) 59, John Fitzgerald (Aus) 65, Pat Dupre (Vst) 66 en Sam Gi- ammalva (Vst) 72. DEN HAAG HC Klein Zwitserland is tegenwoor dig ook serieus met zaal hockey bezig. Altijd lag het accent op het veld - de successen weten nog steeds niet van ophouden - maar nu is de Haagse kampioenenformatie voor het eerst ambitieus aan het indoor-gebeuren be gonnen. Met als direct re sultaat de titel in de hoofdklasse B, waardoor komende zondag in Am sterdam met de andere kampioen, het Haagse HDM, in Sporthal Zuid om de hoogste nationale eer zal worden gestreden. Klein Zwitserland is voor deze krachtmeting de gro te favoriet. Als het aan doelman Joost Claushuis en de zijnen ligt, zal de eerste stap naar de trilogie - waarvoor ook het beha len van de nationale veld- titel en het winnen van de Europa Cup meetellen - rap worden voltooid. „We winnen zondag gewoon", stelt Claushuis, als de finale van dit weekeinde ter sprake komt. En dus is het zo, dat Klein Zwitserland dadelijk ge woon even komt, ziet en over wint? De forse, 25-jarige doel man laat zich die opmerking niet al te gemakkelijk in de mond leggen, maar toch: „Ach eigenlijk is het wel zo, ja. Winst is een normale zaak. En waarschijnlijk nog wel ruim ook. Ja. want kijk, we zijn ge woon de besten. Daar kun je toch moeilijk omheen". Bijna iedere speler van Klein Zwitserland zal dit soort uit spraken doen. Het klinkt alle maal misschien een beetje hautain - Claushuis haalt dat zelf ook even aan - maar toch, KZ wint ongeveer ook wel Joost Claushuis stijlvol in actie. zo'n beetje alles wat er te win nen valt. Zeker in Nederland staat de ploeg op eenzame hoogte. „Wij hebben veel klas se in huis", stelt Claushuis. „Bovendien hebben we enorm veel combinatie-mogelijkhe den. We zijn eigenlijk niet te bespelen". Desondanks hoopt HDM, dat in de zaal tot aanmerkelijk grotere daden in staat is dan op het veld, zondag toch ook op een goed resultaat. Aan de voorbereiding zal het niet lig gen, want waar KZ eigenlijk helemaal niets speciaals doet en zelfs niet voor een extra training een zaal opzoekt, is HDM al een tijdje met de ko mende finale bezig. Zo zijn er van KZ video-opnamen ge maakt en van iedere speler apart is een filmpje geprodu ceerd, waardoor diens spelge drag tijdens de wedstrijden wat duidelijker wordt. Claushuis, die zich afgelopen zondag samen met Ron Steens en Ties Kruize in het duel met Oranje Zwart zo ergerde aan scheidsrechterlijke beslissin gen en daardoor een aantal „strafminuten" kreeg toebe deeld. geeft wel toe, dat ie dan eigenlijk een beetje moet la chen. „Ach", zegt hij. „Ik denk dat het weinig zin heeft dat soort filmpjes te maken. Wat ik al zei, wij kunnen goed im proviseren. Wij kennen enorm veel varianten. Spelen nooit hetzelfde, zoals zo veel ploegen dat eigenlijk wel doen. Wij zullen ons ook niet aan te te genstander aanpassen. Spelen gewoon ons eigen spelletje". Voor Claushuis zelf is het spe len in de zaal een welkome af wisseling van het veldseizoen. Want daar moet de doelman van de zesvoudige landskam- Andreas Wenzel geconcentreerd op weg naar de zege. Slalomzege Wenzel TAERNEBY De Liechten steiner Andreas Wenzel heeft gisteren in Taerneby (Zweden) de negende slalom, meetellend voor het klassement om de wereldbeker, gewonnen. Tweede werd de Zweed Stig Strand, op een achterstand van een halve seconde over de beide manches. Wenzel werd in de eerste manche in tijd al leen bedreigd door de Joego slaaf Bojan Krizaj en moest de tweede keer enig terrein prijs geven aan Mare Girardelli, maar bleek opnieuw sneller dan zijn werkelijke concurren ten.Ingemar Stenmark kon zich in zijn woonplaats niet klasseren. De Zweed werd in de eerste manche, net als de Amerikaan Phil Mare, uitge schakeld door het missen van een poortje. pioen het vaak met vier, vijf serieuze doelpogingen van de tegenpartij doen. „Ik vind de zaal eigenlijk nog leuker. Word veel vaker met man- meer-situaties geconfronteerd en krijg dan inderdaad einde lijk wat werk". Alleen daarom wel zou 'Claushuis. die in de veldselectie van bondscoach Wim van Heumen, Pierre Hermans (nog) voor zich weet, best ooit nog eens een tijdje ac tief willen zijn voor de natio nale zaalselectie. „Bondscoach Pierre Visschers heeft in Carel Roessingh een goede doelman. Ik ben in de zaal eigenlijk een nieuwkomer en mag dan niet verwachten zo maar te wor den opgesteld, maar misschien komt die tijd nog wel eens eén keer". Voorlopig richt Claushuis zich echter op de afwikkeling van het komende seizoen. Belang rijke maanden wachten hem en KZ. Met zondag dan als eerste hoogtepunt. Toch ver wacht Claushuis nog meer. De titel op het veld lijkt slechts nog een kwestie van tijd en ook voor de Europa Cup zijn de Hagenaars op het eigen veld de favoriet. „De sfeer is momenteel geweldig. In ons team zitten eigenlijk allemaal spelers met verschillende ka rakters. Iedereen heeft ook zijn eigen stijl van leven. Toch wordt dat allemaal geaccep teerd. Er zitten echt geen jon gens in de ploeg waarvan ik denk, ach ik moet met ze hoc keyen, maar verder interesse ren ze me niet". Met een brede lach haalt hij dan wat herrineringen op. Ooit ajs 8-jarige begonnen bij Be Fair, te Hilversum. De club die hij tien jaar later verliet en verruilde voor KZ. „Vanaf dat moment gaat het goed met KZ", zegt ie dan. „We zijn daarna ieder jaar landskampi oen geworden. Daar confron teer ik mijn clubmakkers re gelmatig mee. Kunnen ze niet hebben. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik zeg ook altijd tegen ze: ach, jullie hadden wel een aardig team, maar een goede doelman ontbrak, het was nog niet compleet. En ja, toen kwam ik en het ging ineens goed". Hoewel hij nu toegeeft in de eerste paar wedstrijden voor het keurkorps toch knap ner veus te zijn geweest. Maar te gen de internationals opkijken, nee, dat heeft hij nooit gedaan. „Ik kwam toen ik net 19 jaar was. Was Be Fair, een vrien denclub, gewend. Daar werd altijd gedold en iedereen werd in de maling genomen. Dus kwam ik bij KZ ook zo gelijk maar binnen. Toen bekend werd dat ik de eerste doelman zou worden, werd ik door de toenmalig aanvoerder Sicco Onnes even apart genomen. Die vertelde me, dat ik beter eerst een tijdje m'n grote mond kon gaan houden. Sommige spelers ergerden zich daaraan. Heb ik me dus bewust toch even rustig gehouden. Maar ach, dat is er dus al weer lang vanaf. En nu loopt eigenlijk iedereen maar wat te dollen". DENNIS MULKENS LOS ANGELES In Los Angeles zijn problemen ontstaan het Coliseum, de plaats waar de openings- en sluitingscerems en de atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen van gend jaar worden gehouden. De kans bestaat, dat voor deze e nementen moet worden uitgeweken naar het Rose Bowlstad in Pasadena, 35 kilometer buiten de stad. De aanleiding is conflict over rijtje luxe-zetels zoals Ajax die heeft. De 150 VIP-boxen worden gebouwd door Al Davies, de eigen van het American Football-team Los Angeles Raider. Di bracht zijn ploeg naar Los Angeles en heeft met de stad een c tract afgesloten over de boxen, waarvan hij 75 procent van inkomsten opstrijkt. Hij heeft ook een schriftelijke overe komst over het gebruik van die plaatsen voor de komeip Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité hq echter verboden dat derden winst maken uit kaartverkoop. H) n] ry Usher, de vice-voorzitter van het organisatiecomité van| Spelen in Los Angeles verklaarde: „Het is diep treurig als door zo'n zaak naar een ander stadion moeten uitwijken. Het hoort echter tot de mogelijkheden". Er is inmiddels een brief schreven naar Davis met het verzoek de bouw van de luxe- tels uit te stellen tot na de Spelen. Er is geen antwoord op gej men. De zaak is nu in handen van advocaten gegeven. Het oi nisatiecomite opende inmiddels de onderhandelingen met de heerders van het Rose Bowlstadion. (Van onze verslaggever) VALKENBURG Het Nederlands heren handbaltearj zal het morgenavond, wanneer te Boxmeer tegen Tjechosf lowakije de openingswedstrijd van het wereldkampioenTe schap in de B-groep zal worden gespeeld, zonder Wil Jalds' cobs moeten stellen. De Limburger die vorig seizoen tolrc handballer van het jaar werd uitgeroepen, ondervindt noL^ te veel hinder van een tijdens het laatste trainingskamp met Oranje in Zwitseland opgelopen knieblessure. f „Er blijft steeds vocht inkomen. Het ziet er niet best uit*P aldus Jacobs. Vanavond wordt de momenteel intensief bep handelde rechterknie nader bekeken door bondsarts Petejtig van Beek. „Mijn eigen dokter is erg pessimistisch gestemdr( Hij ziet mij er het hele WK niet meer in actie komen. Jl_j moet daarna toch ook verder", aldus de sippe opbouwspe^ Ier. De organisatie van het WK handbal werd overigens aPa met de eerste tegenslag geconfronteerd. De ploegen vaipn Spanje en IJsland, ondergebracht in een rekreatiecentrurelp te Chaam, waren ontevreden met deze accommodatie epa namen prompt hun intrek in een motel te Breda. sportuitslagen VOETBAL Kwartfinales KNVB-beker Haarlem-Go Ahead Eagles 4-0, PSV-Groningen 2-0, Ajax-Roda JC 2-0, Wageningen-NEC 3-1. De re turns worden 9 maart gespeeld. VOLLEYBAL Competitie eredivisie; Dames: Voorburg-VCC 3-1 (15-8, 15-10, 13-15, 15-7), VVC-Valboval 3-2 (13-15, 15-6, 15-10, 4-15, 17-15), Dyna- mo-Sudosa 2-3 (8-15, 16-14, 15-5, 12-15. 13-15), Orion-DVC 1-3 (9-15, 16-14, 12-15, 11-15), Martinus-Longa 59 3-2 (15-11,16-18, 15-9, 9-15, 15-9)). Heren: Martinus-Animo 3-1 (15-4,14-16, 15-2, 15-3). BASKETBAL Competitie eredivisie heren: Haaksbergen-Donar 88-75 SCHAKEN Internationaal toernooi Linares: Tiende ronde: Timman (Ned)-Joesoe- pov (Sov) 0-1, Hort (Tsj)-Andersson (Zwe) 1/2-1/2, Larsen (Den)-Sax (Hon) 0-1, Spas^ki (Sov) - Karpov (Sow) 1/2-1/2 Seirawan (Vst) - Geiler (Sow) afge broken Stand: 1. Karpov 5,5 punten (uit 9), 2. Spasski 5 en 1 afg. (uit 9), 3. Joesoe pov 5 (uit 9), 4. Miles, Andersson en Sax 4,5 en 1 afg. (uit 9), 7. Timman 4,5 (uit 9), 8. Hort 4 en 1 afg. (uit 9), 9. Geiler 3,5 en 2 afg. (uit 10), 10. Seira- Profdebuut drie boksers ROTTERDAM Cor Eversteijn, de Nederlandse bokskampi oen in het weltergewicht, bokst maandag 7 maart in een van de tentoonstellingshallen van het sportpaleis Ahoy' in Rotter dam de hoofdpartij van een internationaal profprogramma. De Rotterdammer ontmoet de Engelsman Cliff Cilpin in een partij over acht ronden. Op het programma maken drie Rot terdamse amateurs, Jan Lefeber, Gerrie Sloof en Wim Thijs- sen hun debuut als professional. Het drietal komt uit tegen Oostenrijkse tegenstanders. Lefeber ontmoet in een partij over zes ronden in het middengewicht Sinisa Popovic. Weiter Sloof en zwaarwelter Thijssen boksen over vier ronden tegen respectievelijk Jürgen Himmler en Ludwig Kammerhofer. Roy Somer (Nieuwegein), wiens partij om het Benelux-kam- pioenschap, die in maart in Belgie zou worden gehouden te gen de Belg Renard niet doorgaat in verband met een te groot gewichtsverschil, komt uit tegen de Engelse veder Peter Heitz. De partij gaat over acht ronden. Lahcen Oumghar (Amsterdam) krijgt over zes ronden een revanche tegen de Fransman Patrick Heitz. /sportprogramma BETAALD VOETBAL ZATERDAG Eredivisie AZ '67—Willem II, PECFeyenoord. PSV—Go Ahead Eagles, NACFC Groningen. ZONDAG Roda JCFC Utrecht, FC Twente Helmond Sport. NECFortuna S, Sparta—Ajax, Excelsior—Haarlem. ZATERDAG EERSTE DIVISIE VeendamEindhoven, MWWage- ningen. ZONDAG Telstar—Vitesse. HeerenveenSW. FC WV—FC Den Bosch. FC Den HaagSC Cambuur, DS '79De Graafschap. EXTRA COMPETITIE VolendamHeracles. (2e elftallen) Res. eredivisie GA Eagles—AZ '67. Telstar—Excel sior. EindhovenNAC, AjaxFC Groningen. Res. 1e divisie A VeendamFC Twente. Volendam PEC, SVV—FC Den Haag, SC Cam buurDS '79. Res. 1e divisie B Roda JC—NEC. Willem II—FC VW. VitesseMW. Helmond SportWa- geningen. FC Den BoschFortuna S. AMATEURS HOOFDKLASSE A AFC—RCH. RVC—Unitas. Ellnkwljk— DHC, Hilversum Blauw Wit, Xerxes CVV. DWV—VUC, Zeeburgia—EDO. WEST 1 EERSTE KLASSE A ZandvoortmeeuwenDCG. Stormvo gels—SEW. AFC '34— DRC, DWS— De Spartaan, JOSSDW. Lugdu- numNFC. WEST II EERSTE KLASSE B SliedrechtWilhelmus, Westlandla Papendrecht, HION—Spartaan '20, HermesDVSNeptunus. De Mus- schen—VIOS, DCV—HOV, Rooden- burgNieuwenhoorn. TWEEDE KLASSE A Gouda—UVS. FC Llsse—Olympla, VerburchBlauw Zwart, SJCVELO, DHL—LENS. Alphense Boys— RKDEO. DERDE KLASSE A HBS—UDO, HVV—RKAW, Vreden- burch—Quick (H), Celeritas—VVSB. TonegidoLFC. HMSHRijswijk. DERDE KLASSE B LaakkwartierSchiplulden. BTC—HS Texas/DHB. EBOHGDS. Schie dam—Oliveo, PDKDen Hoorn. Del- fiaTransvalia. VIERDE KLASSE A ROAC '79Meerburg. Randstad Sport—Hlllegom, TeylingenVan Nispen, AlkmaniaDOCOS. Concor dia (H)—Foreholte, Altlor—LDWS. VIERDE KLASSE B VCS—RAVA. VTL—Alphen. Spoor- wijkDSO, WassenaarDOSR, ODBBernardus, SJZSVLV. VIERDE KLASSE C HilllegersbergSt. Volharden. SMV— De Postduiven. SCR—Alexandria '66. BMTVoorburg, GDAQuick Steps, VVP—VOC. VIERDE KLASSE D DWO—Delft. TOGBDCL Tediro— Hoek van Holland, RKSVM—Nleuwer- kerk ADSOranjeplein. BEC—Sche- venlngen. Zaterdagvoetbal EERSTE KLASSE A Quick Boys—NSW. Zwart Wit '26— Rijnsb. Boys. Vitesse (D)Noordwijk. SpijkenisseBarendrecht, Heerjans- dam—Kozakken Boys, RCLNw. Lekkerland. SSSPPSC. TWEEDE KLASSE B Zwaluwen VI.'s-Gravenz. SV, LYRASpirit. De ZwerverExcelsior (M). RWH—Be Fair, Geinoord—De Zwervers. DOTOFC Llsse. West II DERDE KLASSE A Hoeksce BoysKatwijk, Vlaardln- genExcelsior (P). JAC—SVPTT. Helnenoord—DUNO, 's-Gravenzan- deTer Leede. MW '27ARC. VIERDE KLASSE A Die HagheSEV, Semper Altlus— KMD, DEVJONaaldwijk, Monster DORR, LoosduinenHonselersdijk, SV '35—HPSV. Regionale Jeugd KLASSE I Katwijk—Roodenburg, VUCSC Fey enoord, SpartaExcelsior. UVS ADO, FC Llsse-Quick Boys. HOV— Quick (H). KLASSE II RKAWOlympla, DFCLugdunum, UnitasDe Musschen. DHCCVV, Zwijndrecht—Rijswijk, XerxesSW. KLASSE B OvermaasZwijndrecht. RVCUVS. ExcelsiorSparta, SC Feyenoord— Floreant. RoodenburgQuick Boys. ADO—RKAW. Programma Afdeling Lelden Zaterdag 26 februari Dames: Interregionaal: Ter Leede - Stedoco. Senioren 1: Valken '68 - LSW '70. Hazerswoudse Boys - Lugdunum, SVLV - Zevenhoven. 2: Sportief - Randstad Sport 2, Slveo '60 - KRV 2, SVLV 2 - Hazerswoudse Boys 2. Ter Leede 2 - LSW '70 2. Junioren 1: Ter Leede - Teylingen, SVLV - Altior, Randstad Sport - Kic kers '69, SJZ - Iduna, Alkmania LFC. 2: SVOW - SJZ A2, Lugdunum - Ber nardus, Foreholte - FC Llsse. Alkma nia A2 - Altior A2. Regionale jeugd 1: FC Llsse - Quick Boys. UVS - ADO. Katwijk - Rooden burg. 2: DFC - Lugdunum. ADO - RKAW. B: Roodenburg - Quick Boys. RVC - UVS. ADO - RKAW. Heren 1: Alphla - Valken '68, ZLC - GWS. WSB - Voorschoten, Sleutels - Lelden, Abbenes - TAW. 2: LFC - SJZ, LSW '70 - MVKV. SVLV - Kickers '69. Meerburg - Uni tas Lelden. Zondag 27 februari Dames: Interregionaal: NSV '46 - RKDEO. Alkmania - Celeritas. 1: UDO - Kickers'69. FC Lisse - Alk mania 2, SJZ Randstad Sport. Iduna - Docos. 2: Foreholte - Stompwljkse Boys, LFC - Iduna 2. Sleutels SJC, SJZ 2 - Lugdunum 2. 3: Foreholte 2 - ROAC' 79. Docos 2 - LFC 2. ROAC '79 2 - UDO 2. Heren: Overgangsklasse: VNL - KRV, Stompwijkse Boys - Leidse Boys. ASC - Kickers '69. 1: VNA - Warmunda, MMO - Oranje Groen, ZLC - Unitas Leiden. Grote belangstelling bij crematie Simmers DEN HAAG Onder grote belangstelling heeft gisteren op Ocken- burgh de crematie plaatsgevonden van Coen Simmers. De Haag se voetbalereld nam daarmee gepast afscheid van een man, die zo'n vijftig jaar erg veel voor het voetbal uit deze re gio heeft betekend. Na mens de KNVB, Haagse voetbalbond en Haagse scheidsrechtersvereni- ging deed Henk ter Hoe ven het woord. SPORTPRIJSVRAGEN Westduitse Lotto: Winnende getallen: 5-6-8-16-17-25 Het winnende getal in Spiel 77"fc— 5011015. Het reservegetal van Lotl aus 38 is 21. SKIËN f| Slalom Taerneby: 1. Andreas Wenzel (Lie) 1 min 40,48 seconden (50.58 49,90); 2. Strand (Zwe) 1.40.98 (51, 3. Bojan Krizaj (JS1) 1.41,20 (50, 50.37); 4. Mare Girardelli 1.41,52 (51,66 49.86); 5. Ivano ni (Ita) 1.41,78 (51,66 50.53) Franz Gruber (Oos) 1.41,91 (51," 50,57). PAARDESPORT Koersen van Nootdorp; IC EERSTE KOERS, 2000 meter"b Worry Buitenzorg (H. W. Lange^f^l km. tijd 1.25,8 2. Vite Bloemenlpn 3. Winston Hazelaar. Toto: wi f. 1,90 plaats f. 1,20 f. 1,90 f. 1.8» pel f. 9,60 trio f. 151,50. Niet ges V' nr. 8 (Werda). TWEEDE KOERS. 2380 meterfed Uico (J. Wagenaar Jr.) 1.27,4 Wonder Willem. 3. Vic Top. 1 winnend f. 5,00 plaats f. 1,60 koppel f. 19,30 trio f. 213,40 DERDE KOERS, 2000 meter 1. U «I Kandia (H. de Lange) 1.24,6 2. OS tory Spencer, 3. Unicum. Toto: v0 nend f. 2,50 plaats f. 1,20 f. 1,6" koppel f. 12,80 trio f. 78,80. VIERDE KOERS, 2380 meter. Hanover (H. J. A. Tiben) 1.2 :hi 2. Vorstin Star, 3. Unesco. Toto: ipi nend f. 2,40 plaats f. 2,80 f. l.f" koppel f. 3.20 trio f. 116,30. VIJFDE KOERS. 2000 meterf' Veldbloem (W. A. M. van Buyt(?a 1.26,7 2. Urban Fortuna, 3. Oostwyck. Toto: winnend f. plaats f. 2,10 f. 1,60 f. 2,10 koppel 10,20 trio f. 68,90. ZESDE KOERS. 1680 i chin Norton (G. de Jong) 1.23,2 a Uncrowned, 3. Tasja P. Toto: '8' nend f. 1,30 f. 1,30 f. 1,10 kopptlei f. 15.50. ZEVENDE KOERS. 2380 i Trexy Hanover (H. A. J. Tiben) 1. 2. Udo Buitenzorg, 3. Udilia. Ir, winnend f. 50,90 plaats f. 5,80 f. f. 3,70 koppel f. 45,60 trio f. 2710, es ACHTSTE KOERS. 2000 Umienwil (Mw. B. J. Dui den) 1.22,2 2. Ster Witt. Tina Gold. Toto: winnend: f. e.r plaats f. 1,20 f. 1,50 f. 1,30 koppdtit 9,50 trio f. 53.70. NEGENDE KOERS, 2380 i Thor ter Lune (C. J. de Leeuw) 1. 2. Tindemans W, 3. Telma P Toto: winnend f. 4,40 plaats f. l.SPa 1,10 f. 2,40 koppel f. 3,10 trio f. 31 TIENDE KOERS, 2000 meter:! Otrian G (C. D. Imming) 1.21,5 Tizzy R. 3. Shilling. Toto: winner 8,50 plaats f. 1,60 f. 2.40 f. 2,00 ko f. 119.40 trio f. 1005,70. Niet 6 (majoor Rara). ELFDE KOERS. 2000 meterhe Uiver (R. J. van Stam) 1.26,1 Uhera V, 3. Violet Belwin. Toto: nend f. 26,60 plaats f. 3.10 f. 1.5 2.10 koppel f. 31.80 trio f. 1141.OOP TOTALISATOROMZET: f. 334.9«> 0C UI Voorronde, derde ronde: Hoofdl se: Groep A: Slijngaard-Hoogland Varselman-Nico Mondt 1-1. WJ Hardt-mevr. Van Zetten 2-0. Gifin B: Pershad-Peterson 2-0, Kisd^ singh-Jacques Mondt 2-0, Veens Langbroek 0-2. Groep C: Vroon Lo-A-Foe 0-2, Van Kleef-Van 'e Lem 1-1, Oosterling-Caffa 2-0. E« 0( klasse: Groep A: Ernste-Meersh Bovenlander-Lok 2-0, B )o i 0-2. Groep B: Kouwenhoi )f( ibaks 2-0 (reglementair). I >-De Koeck 2-0, Bijkerk-Hir *n 2-0. Groep C: Immerzeel-Bronkh®n 0-2,.Daal-Jacobs 1-1, Douma-Rog

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 12