Van der Luit SOMS KUNNEN KERSTDAGEN JAREN DURE BERICHT VAN INZET PAGINA 6 LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER Familieberichten MARIA MARGARETHA ADRIANA KORTEKAAS-ROELEN weduwe van C. W. Kortekaas haar 86e levensjaar, gesterkt door het Sacra ment der Zieken, vredig ingeslapen. Zij was een sieraad voor haar man en haar kinderen. Rijnsaterwoude: Nieuwe Wetering: Bennebroek: Roelofarendsveen: Brugge (België): Almelo: Oude Wetering: Enschede: Roelofarendsveen: Roelofarendsveen: A. Saraber-Kortekaas P. Saraber Q. Kortekaas C. Kortekaas-Kraan M. de Wit-Kortekaas C. de Wit J. Kortekaas M. Kortekaas-Heemskerk W. v.d. Putte-Kortekaas C. v.d. Putte P. Kortekaas E. Kortekaas-Gasthuis H. Kortekaas A. Kortekaas-van Diemen P. Rorink-Kortekaas H. Rorink L. Kortekaas J. Kortekaas-Smallegange A. Kortekaas M. Kortekaas-Witjes Klein- en achterkleinkinderen Moeder is thuis opgebaard. De avondmis zal worden gehouden op donderdag om19.00 uur, waarna gelegenheid tot condoleren. De uitvaartdienst is op vrijdagmorgen om 11.00 uur. Beide diensten in de Kerk van Jacobus de Meerdere. De begrafenis zal plaatsvinden na de uitvaartmis op het R.K.-kerkhof van de parochie Maria Presenta tie. Op deze wijze willen wij u graag bedanken voor het hartelijk medeleven dat wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve va der en opa P. M. SIKKING MEDEDELING Familieberichten kunnen dagelijks tot 8.30 uur 's-morgens worden aangeboden. Voor de zater dagkrant tot vrijdagavond 17.00 uur. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rpuwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Verzekeringen Leiden, Willem de Zwijgerlaan I79 Postbus 432,2300 AK Leiden, telefoon 071 -213231 Wassenaar, Deijlerweg 127, telefoon 01751-12436 Voorschoten, Hyacinthstraal 7, telefoon 01717-5985 NOTARIS MR. H. D. TEENSTRA te Leiden bericht dat de navolgende percelen te Leiden zijn ingezet op: 1. Oe Genestetstraat 58 41.000.- 2. Prinsenstraat 98/98a 16.500.- 3. Hoge Woerd 187 39.000.- De voorgenomen openbare verkoop van het pand Hoge Woerd 71 te Leiden gaat niet door. Afslag vindt plaats op maandag 20 december 1982 om 19.30 uur in het Notarishuis te Leiden, Utrechtse Veer 22a. Inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris, Witte Singel 41 te Leiden, telefoon 071-131741. In februari start o.m. te LEIDEN de avondopleiding DIPLOMA CAFÉBEDRIJF Wij leiden ook op voor het diploma HANDELSKENNIS Inlichtingen: STICHTING HORECA OPLEIDINGEN NEDERLAND Juliana van Stolberglaan 47 Postbus 93469, 2509 AL Den Haag. Tel. 070-868483, ook 's avonds. [BEGRAFENISSEN CREMATIES ,,(\0 bAllCtOS LAMMERMARKT 43 - LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18 Aan de kerstdagen hebben we vaak goede herinneringen. (J geeft er een extra accent aan met een geschenk van blijvende waarde. En dat vindt u bij Siebel. Zeker nu Siebel zijn 70-jarig jubileum met een aantal mooie aanbiedingen viert Stuk voor stuk bestaan deze uit sieraden van tijdloze schoonheid. üw persoonlijke keuze is er zeker bij. Hier ziet u een paar voorbeelden. SIEBEL HEEFT ER MEER VAN. 190 1982 JUBILEUMAANBIEDINC. G1 iei< Zeven verschillende echte edelstenen: de gouden „regenboogring" 550,- Bijpassende broche 1395,- en arm band 3975,- Een schit terende combinatie bij uw meerkleurige kleding. Rood-, wit-en geel gouden in elkaar gevlochten ring, van 119,- voor 79,- In zilver 8,- Bijpassende creolen in drie kléuren goud 139,- Wit-ofgeel gouden entourage-ring met een cultivé parel en 12 loepzuivere witte briljanten (0.40 kar.) 1890,- Bijpassende oorknoppen 3600,-(0.80 kar.) Wit- of geel gouden slagring met 2 briljanten (0.05 kar.) van 375,- voor 298,- Wit- of geel gouden rivière-ring met 7 briljanten (0.18 kar.) van 750,- voor 495,- Met 7 saffieren, robijnen of smaragden van 275,- voorl75,- Deze 4 ringen te zamen van 1575,- voor 975,- Het goedkoopste groei briljant-systeem. In wit- of geel goud. Briljant kwaliteit wsi, kleur wit B.v. 0.04 kar. 350,-, 0.08 kar. 490,-,0.14 kar. 990,- 020 kar. 1590,- De grote mode: culti parel oorknoppen me parels onder het och In zilver 139,- in go 219 ,- In geheel zilvl 49,-, in goud 169,-Oc1 met saffier, robijn, turkoois en zirkonia Exclusieve ring met 0.61 kar. wsi wit briljant in wit- ofgeel goud 3250,- Met robijn of smaragd in het midden 1650,- dat i de pi guld ibeui Stijve armband in wit- of geel goud met 9 briljanten (0.56 kar. wsi wit) 3450,- Wit- of geel gouden entourage-ring met 6 briljanten 0.21 kar. wsi wit en een saffier, robijn of smaragd 960,- Met 7 briljanten 030 kar. 1275.- Briljant solitair-hangers in elke grootte. In wit- of geel goud van 89,- tot 8900,- Wit- of geel gouden ring met briljant in speelse zetting van 175,- voor 139,- Alle maten alliance-ringen met 7,9,11 of 22 briljanten van 650,- (021 kar.) tot 9975,- (2.44 kar.) Origineel geschenk-idee. Hanger met 10 verwissel bare echte kleurstenen 295,- Bijpassende ring 395,- Hanger en ring in zilver, met 6 stenen 99," Wit- of geel goudei entourage-oorknoppi met2x briljanten (0 kar. wsi wit) 1995 Met als middensteen saffier, robijn of smarai afhankelijk van grooti van 975,-tot 1350, Wit- of geel gouden rivière-oorknoppen me '\YIJ tot 16 briljanten, van. j_ 375.-tot 3975.- AfgebeL met 14 loepzuivere witjjÊn briljanten (0.62 karabele 2695,- norg zest Sierlijkéivit- of geel gouden hanger met één briljant 0.09 kar. wsi wit, 590,- Gouden armband met 6 robijnen of smaragden en 8 briljanten, in wit goud met saffier1250,- Bijpassende ring 475,- oorknoppen 450,- Wit- of geel gouden hart met 14 briljanten (0.36 kar.) 1195 ,- In combi natie met saffier of robijn 840,- Tientallen hartjes met briljant vanaf 99.- Hanger mét saffier, robijn of smaragd met 2 bril- Met dit teken blijft het.een ianten in wit" 9^1 goud vraag. In goud 49,-, met van,7p,-voor 139,- bnljant 109,- In zilver Bijpassende oorknoppen 199 briljant 109,- In zilver 15 ,-Met 11 briljanten 1790,- (Exd. colliers.) Zilveren ballpoint 67,- (afbeelding). Dames-ballpoint 59,- Bijpassende vulpen 85, vulpotlood 59,- Gouden ballpoint 1150,- Brochette in wit- of geel goud met 3 briljanten (0.14 kar.) 650,- Zelfde model met 2 cultivé parels 298,- In onze speciale afdeling verlovings- en trouwringen. Alle ringen van Constant Desiree en Cumulus. Afgebeeld de klassieke gladde ringen. In wit- of geel goud 284,- per paar. In zilver 38 ,- per paar. Gratis graveren terwijl u wacht én twee aardige attenties nog erbij. Deze aanbiedingen gelden zolang de Zilveren miniaturen van bijna elk beroep, hobby of dier. B.v. de muziek instrumenten: vleuqel 395,- mandoline 89,-, banjo 95,-, trompet 95,-, viool 115,-, gitaar 145,-, saxofoon 145,-, harp 185,-, cello 275.- Gouden „konings"-ketting, 40 cm 695,-, 90 cm 1450,- De armband 350,- In zilver resp. 239,-, 498,-en 107.- Drie colliers aaneen in rood-, wit- en geel goud n diverse modellen van 298,- tot 595.- Bijpassende armbanden van 149,- tot 298,- Cultivé parelcolliers in wit, rosé, grijs of zwart Honderden Wit- of geel gouden chol met 15 briljanten 0.46 kflOp< loepzuiver wit 2890^ aan IS-ra Vrije Keuze uit 75 dames horloges met briljanten. Longines, Omega en Rochemont. Afgebeeld Longines met 27 bril janten (0.43 kar. wsi wit) in wit- of geel goud 5950,- Bovendien: van elk bij Siebel gekocht Quartz-horloge verwisselen wij altijd gratis de batterij op vertoon van het garantiebewijs. Doublé of combinatie van wit- en geel doublé dames Quartzhorloge 375 ,- Zelfde model in herenhorloge 395,- Onz* AKTIE gaat door! ALOBHKLI typeservice NU tot februari al vanaf 4.-. Bel snel typebureau A+L 01714-5131/070-998474. EMEENTE WARMOND BESTEMMINGSPLAN „WOONWAGENKAMP" De burgemeester van Warmond maakt ingevolge het bepaalde In artikel 26 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat met ingang van 16 de cember 1982 gedurende één maand ter gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn ver gadering van 28 oktober 1982 vastgestelde be stemmingsplan „Woonwagenkamp". Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden, gelegen ten zuidoosten van de Burg. Ketelaar straat, nabij de uitmonding van de Beatrixlaan. Bij de vaststelling van dit plan is afgeweken van het ontwerp, zoals dat ter Inzage heeft gelegen. Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage, bezwaren tegen het bestem mingsplan Indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een leder, die bezwaren heeft tegen wijzigingen, welke bij de vast stelling van het plan In het ontwerp zijn aange bracht. Warmond, 15 december 1982. INKOOP OUD GOUD EN ZILVER Rotterdam, Stadhuisplein 2] Utrecht, Bakkerstraat 27-( Haarlem, Grote Houtstraat ft' jg Amsterdam, Kalverstraat IP Lid van de Beurs voor den Diamanthandtp LUCAS VAN LEYDEN Juwelier y van 21 dec. t/m 1 jan. Alle aanwezige hulsartsen zijn bereid waar te nemen, uitgezonderd de Merenwijk-artsen en de artsen Reinders en Van Tol. W.P. HARTWMK OPENBARE BEKENDMAKING De burgemeester van Voorhout maakt ter voldoening aan het bepaalfe In artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, d met ingang van 16 december 1982 gedurende een maand ter gemee. tesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 novemtf 1982, nr. B 25059/1, tot gedeeltelijke goedkeuring van het door de T meenteraad op 17 september 1981 vastgestelde bestemmingsplfj, „Landelijk Gebied, 1e herziening". Zij, die zich tijdig met bezwaren, zowel tot de gemeenteraad als tot C deputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengeno* de termijn van een maand beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen, die tijdig bij Gedepute Staten bezwaren hebben ingediend tegen de wijzigingen, welke bijjj vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp daarvan zijn i" gebracht en aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de onthouding goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan enkele onderdelen van bestemmingsplan. Beroepschriften dienen te worden gericht aan H.M. de Koningin, dc zo mogelijk in tweevoud te worden ingediend bij de Raad van Sta Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-C venhage. Voorhout. 15 december 1982 De burgemeester voornoemd, M. Th. van de Wouw. 'RE inbe aan: »rt c 'e vo all< lege We leravi ie rzitt< 198 A, PI ALLEEN AL OM DE SERVICE KOOPT U BIJ VAN BERGE - HENEGOUWEN AALMARKT 12-15-16. TEL. 12.17.82 - LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 6