Omwegen geëist tegen elevisiepiraat celstraf rMaand Servais en Corrie hebben aan Den Ouden Wegh makelijke richting gegeven ag»:gio "VAN„BORSCHT'TOT LENDESTUKKEN; VIA WENKEND WILDBRAAD TOT DOKKUMER KOFFIE pleegzoon in arrest up verdenking van meineed Werkeloosheid in de bouw neemt toe „EXCELSIOR"GEEFT AANVAARBAAR CONCERT Aalsmeerse Bloemenveiling doorbreekt omzetgrens van een miljard gulden LEIDSE COURANT WOENSDAG IS DECEMBER 1982 PAGINA 5 Op mijn omwegen door stad en land I kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen wie u graag in deze rubriek zou willen "BB tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 ■MBKÜ& ImBHI - 12-22 44 op toestel 10. door Ton Pieten. Ouden Wegh" is nieuw pad ingesla- n. Van uitgeputte bi- tot een onverwacht restaurant, waarin twee jonge on dernemende mensen met aren<hun specialiteiten te d'/M^ooP ^°Pen- maê Je 5©h0iet wel zien, daar langs tie Herenweg met z'n lintbebouwing, even bui ten het dorp Noordwij- Alk^erhout. Het najaar gaat hpok hier merkbaar in de ■en aiwinter over, en dat jaar- wogetijde is een kolfje naar spreipe hand van 32-jarige Servais een noorder ling zou zeggen: Servaas; «ngstènaar als geboren Nijme- 1 w®Benaar maê je we^ me* me Franse slag gedoopt joriarOrden en zijn 25-jari- samef>e vrouw Corrie, die uit durv^laardingen komt en van zichzelf De Groot heette. Bij het begin van de winter ruiken ze (ge schoten) wild. Dat willen vah beiden ook gaan server- lkmajen in hun aangeklede vetero.tent". Een dik jaar ge nen lltrouwd zijn ze nu, onder den fcle noemer van Servais: [endriksen. Corrie had nvankelijk niets op iet de restauratie, waar ingedoken is, want ar baan was helemaal jecomputerd". Met Ser vais Hendriksen ligt dat ders. Hij is grootge- oeid met veel aandacht ■oor een uitnemendè liefstuk en haasjes van luratyerschillend kom-af. "jjtear vandaag, „Mon sieur et madame Hen driksen vous presents „Den Ouden Wegh"; waar ooit een karretje langs de zandweg reed. idadMaar je kunt er op het aantfcgenblik prima aanleg- ■s mjgen om, op je eigen kos- B ®ten uiteraard, culinair verzorgd in de watten te worden gelegd. Noem ze maar liever gast heer-kok Servais en gast vrouw Corrie, als je bij de oude Herenweg beland bent. Achter een donkere gevel met knus, opgepoetst glas werk staan de tafels perma nent gedekt. Je kunt er zö aanschuiven nou, aan schuiven; je kunt er ook ge woon gaan zitten voor een „tea for two", een gourmet partijtje, een snelle lunch of een uitgekiend diner. Alleen een kop koffie? Uitstekend. Slechts een pint of een neut? Ook best. Maar dan zul je je toch wat moeten intomen, want Servais en Corrie dul den geen geschreeuw aan de bar meer. Het feest der bier drinkers, rond aangelengde problemen, is op die plaats verscheidene malen in het verleden uit de hand gelopen en iets dergelijks wordt niet meer op prijs gesteld door het echtpaar dat heus wel wat gewend is en een en ander door de vingers kan zien. Kroeg maand geleden naar Den Ou den Wegh kwamen om zich op maaltijden en andere ge zelligheden te gaan toeleg gen. Servais vertelt. „Den Ouden Wegh de naam is al okay is sinds onheuglij ke tijden een café, een kroeg, geweest. Daar werd stevig gedronken en gevloekt en het was er nooit droog. In '79 werd het café een bistro. Dat ging een half jaar goed. Maar toen begonnen er dingen mis te gaan. Ook kwam er wei eens een „bevroren biefstuk op het bord van iemand die een- mals stukje vlees had verwacht. Dat liep, al met al, fout. Het laatste half jaar is de zaak gesloten geweest. „Onderling" lukte het niet. Wij reageerden op een adver tentie in een krant, en dat zat meteen goed. Voorlopig zijn Corrie en ik in dienst van de eigenaresse, teneinde de zaak Servais en Corrie Hendriksen, volbeiaden in hun van harte aanbevolen aanloop „Den Ouden Wegh", even buiten Noordwijkerhout. Met het wild, en nog veel meer, op de hielen. Al een paar jaar geleden werd Den Ouden Wegh ver bouwd tot de kleine, gezellige intimiteit die nu kenmer kend is voor het specialitei tenrestaurant van de Hen- driksens. Servais kon er met een z'n oude stiel weer op vatten. Hij was al ingevoerd in de Leidse horecawereld. Runde drie jaar lang De Ga pende Eter aan het Rapen burg. Bouwde daar wat aan trekkelijks op en leerde er veel. Servais heeft een jong leven lang al gekookt; het thuis kokkerellen ging hem, naar hij zegt, ook al goed af: „Ik vind het erg fijn, dat a la minute vers werk, met fanta sierijke ideetjes. De hapjes, de sausjes van „zigeuner" tot Stroganoff". Zijn „vigerende" spijskaart is een lofzang op alle geneugten die een goede keuken kan bieden. De in alle spontaneïteit opgebouw de snelle kaart zal hooguit op de juiste naamgevingen en spellingen nog even gecorri geerd moeten worden. Een paar slordigheidjes eruit, en niemand kan daar dan meer over vallen. Het zegt natuur lijk niets over de weldadig heid van de menu's, maar je mag in Den Ouden Wegh ook lieden verwachten die kunnen lezen. Dan kun je maar beter pijnlijke toestan den zien te voorkomen. Fanfare opgeschept wordt. En dat is zö! De duim omhoog. Servais en Corrie willen zich uitslo ven, voor de rond 36 perso nen die ze kunnen herber gen. Ze draaien nu een week of vier. Servais: „De week einden zijn goed; door de week is het nog slecht. Daar zitten we mee, met die onbe kendheid. Een beetje fanfare kunnen we best gebruiken". Of ik daarom even de trom pet zou willen steken! Vroe ger had je nog geen provinci ale weg die het snelverkeer van Noord wijk naar De Zilk voert. Destijds ging alles over de Herenweg en kwam van zelf langs Den Ouden Wegh. Toch liggen Servais en Cor rie nog immer vrij aardig op de toeristische route, met de zee en duinen en Keukenhof binnen handbereik. Met een beetje goede wil kun je hun keuken ruiken. Als Servais Hendriksen aan het excelleren, het uitslaan slaat, staan de gourmet-stelle tjes op de tafeltjes te dansen, met vijf soorten vlees en ge zellige sauzen er glunderend en concordiaal omheen. Des donderdags is het bij Servais en Corrie mosselavond, en de vegetarische kaart (die alom, om welke redenen ook, in opmars is) toont veel varia ties: „Het is meer dan alleen een omelette of bonen, maar je vindt er ook gevulde au bergines onder". Corrie glim lacht met nauwelijks hoor baar, tevreden en ook wat verlegen, geknor, aangaande een voorgerecht: „Avocado Corrie". Op die manier nau welijks te verkopen, maar wel gevuld met partjes man darijnen en garnalen. Eigen lijk zou je zoiets „Béatrice" moeten noemen, doch „Cor rie" smaakt net zo ontwape nend en mieters. Paté van het huis: Servais weet de componenten op z'n duimpje. Anguille fumé: gerookte pa ling met toast alsof je op de Meir in Antwerpen per servies en zalig zit te schran sen. Die twee van Hendrik sen hoeven zich nergens voor te schamen: kikkerbillen met Provengaalse garnituur; slak ken, mosselen in een kruidi ge rode wijnsaus. Hup, gegratineerd in de oven. En wat daaruit komt laat zich slechts denken. En eten. Nu ik toch eenmaal op gang ben, de soepen: uien-, champignons- en kruiden- soep, en Lady Curson, een heldere schildpadsoep met room en kerrie. En de Borscht hè. De Borscht: Pool se romige bietensoep, „heel lekker en met een heel rare kleur", vindt Corrie; „het lijkt op een frisdrank, maar de smaak is mmmm!" De sa lades. Praat me er niet van. Ik ga daar voor door de knie ën. En de vleesgerechten, de vis ook, in uitgelezen compo sities. De vlezen: ik noem slechts de lendebiefstuk, ge grild met Danish Blue, wat Corrie een heel mooie combi natie vindt. En nog zoveel Met de Kerst komt ik sprak er al van het wild opzetten. Graag of niet. 't Wild zelf heeft er de pest aan. maar de liefhebbers ge bruiken er alle zintuigen voor en zetten er de tanden in. Servais: „Daar gaan wij het hele seizoen mee door: zwijnsbiefstuk (Corrie, eer lijk, is niet zo'n „held" op dit gebied: „als ik die dieren zie heb ik al gegeten en gedron ken"), veel uit de Oostblok landen aangevoerd". Hazen- paté Corrie weer: „Als 't te gek wordt, ga ik staken, zeg ik weieens". Maar Servais zegt dan: „Niks daarvan, 't Is je vak". „Ja", geeft Corrie toe: „ach, 't is het idee; een kalf zit ook in een kist". Comme dessert: van alles en nog wat. Ook een Dokkumer koffie. Met Berenburg. Erg Fries. Hoe kan 't anders! Ser vais blijft aan de kook, en z'n Corrie loopt zich graag de be nen uit het lijf om de lekkere honger te stillen. Als de situ atie er om vraagt, komt er een hulpje om de zaak te kunnen bijbenen. En verder kent gezelligheid geen tijd. Je kunt in Den Ouden Wegh nog steeds een biertje komen drinken. Corrie tapt die din gen als de beste, met kraag en al. Als je het maar rustig aan doet. Anders gooit ze je eruit. Servais trouwens ook. Die wil beslist geen kroeg baas worden. En als het een maal aardig loopt, komt er waarschijnlijk ook „enter tainment" in Den Ouden Wegh, op gezette tijden. Zoals Heddy Lester, „een erg bes te" en een kennis via een kennis. Dat kunnen leuke weekeinden worden, aan de Herenweg, voorbij Noordwij kerhout. Alkemade Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Rijnsburg Valkenburg Voorschoten Warmond Zoeterwoude Overige onc$IDEN/DEN HAAG het vermoeden mei lied te hebben gepleegd, pgei 'r(* gisteren bij de Haag- act? politierechter een 17-ja- e g?e scholier uit Leiden in n .Sesteld tijdens be- ndeling van de straf- !k" tk tegen een 59-jarige joeirctachte uit Koudekerk lenin den Rijn. Deze laatste )aanu een illegale t.v.-uit- 'iï^jriding hebben verzorgd. JJ! verdachte uit Koude- gt t rk is de pleegvader van :ivii scholier. Nadat de jon- ind n in arrest was gesteld, ar crd de verdachte ver- Irdeeld overeenkomstig eis van de officier tot in maand onvoorwaar delijke gevangenisstraf Wegens de illegale uitzen- 'g- de nacht van 14 december het vorig jaar zagen poli- iensen van het bureau in zaiiphen aan de Rijn een ille- t.v.-uitzending, waarin band optrad en de Bond- „For your eyes only" vertoond. De politie ging op onderzoek uit en hield in de Burgemeester Kennedylaan een auto aan, waarin zich de verdachte en de 17-jarige pleegzoon be vonden. Tevens werd een complete installatie voor pi- ratenuitzendingen aangetrof fen. Bij de politie gaf de ver dachte toe de uitzending te hebben verzorgd. Daar kwam hij later en nu ook voor de politierechter, mr. Borgart, op terug. Hij ver klaarde dat alles te hebben gevonden in het Zevenbos en in zijn auto te hebben gelegd om naar de politie in zijn woonplaats te brengen. De pleegzoon kwam als getuige die medeling onder ede be vestigen. Tijdens de uitzending, die op korte afstand van de zend mast plaats vond, werd als naam van de zender ge noemd „De Sleutelstad", die reeds als piratenzender be kendheid genoot, niet alleen in Alphen maar ook in Lei den. Tijdens de uitzending werd reclame gemaakt voor de dierenwinkel van de ver dachte en ook diens huis adres genoemd als contacta dres. Huisgenoten van de verdachte zouden bij huis zoeking door de politie heb ben laten blijken, dat zij wel hadden vermoed dat het een keer fout zou gaan. Natuur De officier van justitie, mevr. mr. Couzijn wees er op dat de uitzending om 02.55 uur was afgelopen en dat vijf minuten later door de politie in Alphen de verdachte werd aangehouden. Ook na her haalde waarschuwing door de rechter bleef de jeugdige getuige bij diens mededeling dat de apparatuur in het bos was gevonden. Als liefheb bers van de natuur zou hij vaker met zijn pleegvader nachtelijke wandelingen hebben gemaakt. De jonge man werd na ondertekening van zijn verklaring in arrest gesteld. Zijn strafzaak zal eventueel later voor de kin derrechter komen. „Indien bewezen wordt dat de jongen meneed heeft gepleegd, dan vind ik het een schandalig optreden van zijn pleegva der", 'aldus de officier bij stellen van haar eis. LEIDEN Het aantal werkelozen in de Leidse regio is in de maand november gestegen tot 8260. in vergelij king met oktober steeg het aantal werkelozen met 220 personen. Vooral de werkeloosheid in de bouw nam toe. Het aantal vacatures daalde tot een nieuw diepte punt van 58. LEIDERDORP De eerste van een ongetwijfeld lange reeks kerstconcerten werd gis teren gegeven door de Christe lijke Oratoriumvereniging 'Excelsior', die met een vijftal solisten en het Amsterdams begeleidings Orkest twee wer ken uitvoerde, die het Leider dorps publiek in de Vredes- kerk in een aangename kerst sfeer dompelden. D« Pastorale Messe van Anton Diabelli hinkt stilistisch op twee benen. Enerzijds kent het werk bondige hamonieën en inhoudsvolle, fugatische door werkingen, diè de invloed van Haydn en Beethoven, met wie hij in contact stond, verraadt. Anderzijds refereren de „pas torale" elementen op een goedkope en weke manier aan de sfeer van het Kerstverhaal. Het tweede werk, Oratorio de Noël van Camille Saint - Saëns vertoont een veel even wichtiger inspiratie. Ook hier vele verwijzingen naar Kerst liederen, bijvoorbeeld in het instrumentale voorspel, dat met een uitgekiend gevoel voor effect aan het einde wordt herhaald. Een aantal aria's bezittten een rijke muzi kale inhoud en maken uitvoe ring ervan tot een dankbaar iets. „Excelsior" heeft er duidelijk hard aan gewerkt. Het resul taat was een strak maatgevoel, een nauwkeurig en duidelijk klankbeeld en evenwichtige klankverhoudingen tussen de stemmen onderling en ten op zichte van solisten en orkest. Dus geen echt geprononceerde klank, waarin de muzikale vonk hoorbaar overspringt, maar een aanvaarbaar geheel met overigens duidelijke be perkingen, zoals aan het hor tende verloop van de diverse fuga's in Diabelli was te horen Ook de uit volle borst gezon gen en grof klinkende fortes in Saints - Saëns waren geen succes. De solisten leverden in combi natie de beste prestatie. De lichte intonatie in het duet van sopraan en bas, begeleid door de harp, in het oratorio was een fraaie prestatie, al trof de sopraan, evenals in andere passages, de tonen niet altijd even zuiver. DIRK VOOR EN t De Bloemenveiling Aalsmeer heeft gisteren een historische mijlpaal bereikt: een jaarom zet van een miljard gulden en dat in deze sombere econo mische tijd. Verantwoordelijk voor het doorbreken van deze magische grens was in koper W. de Graaf (rechts), die een partij begonia's aan kocht. Veilingvoorzitter J. Maarse schudde hem daar voor stevig de hand. Voor zo ver bekend is het zowel na tionaal als internationaal de eerste keer dat in de bloe men- en plantenhandel deze record-jaaromzet is gehaald. De veilingmensen maakten er een feestelijke dag van, hoe wel de veilingklokken, die dat miljard gulden aan snijbloe men, pot- en tuinplanten lie ten passeren, gewoon door draaien. Ter gelegenheid van het feest werd ook het boek „Bloemen....grenzeloos" ge presenteerd. Het boek gaat over de ontwikkelingen in de internationale bloemisterij en de sterke positie van de Ne derlandse daarin. De daling van het aantal banen in de bouw kondigde zich al eerder aan; ook.de vorige maand steeg het aantal werkelozen in deze sector. Opmerkelijk is het grote aantal huisschilders dat zich bij het arbeidsbureau meldde. Enerzijds is dit het gevolg van de winterperiode, waarin het buitenschilderwerk stil ligt, anderzijds is het aanbod van binnenschilderwerk als gevolg van de economische malaise gering. Als derde mogelijk oorzaak wordt het aflopen van enkele grote bouwprojecten genoemd. In de bouwsector is ook het aantal werkloze timmerlieden, straat- makers en grondwerkers toe genomen. Ook in de handel steeg het aantal werkzoekenden. Het hoge werkeloosheidcijfer in de Leidse regio wordt vooral door de mannen bepaald. Onder de 8260 bij het arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden zijn nog geen 2500 vrouwen. Meer dan 1500 werkelozen zijn jonger dan 22 jaar, bijna 1000 van hen komen zo van school af. De werkloosheid in de gemeenten die tot het GAB Leiden beho ren was in november:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 5